flizelina flausz krzyżówka co to znaczy

Frunąć co znaczy Festiwal krzyżówka Ferrari co to jest Feng Shui słownik Fekalia czym jest Fauna co.

Dziś jest Środa, 22 maja 2024.

Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Julia.

Jak jest poprawnie F

 • Co znaczy Flizelina Porównanie fizelina co znaczy.
 • Co znaczy Flausz Dlaczego wym. flałsz], D. flauszu, lm D. flauszów krzyżówka.
 • Co znaczy Filipiny Jak lepiej państwo w Azji, D. Filipin, oficj. Republika Filipin - Filipińczyk, Filipinka Filipińczycy - filipiński. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Morze co to jest.
 • Co znaczy Finlandia Kiedy państwo w Europie, DCMs. Finlandii, B. Finlandię, N. Finlandią, oficj. Republika Finlandii - Fin, Finka Finowie - fiński (od Fin, Finlandia). UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik słownik.
 • Co znaczy Firmy Od czego zależy Nazwy tego rodzaju piszemy wielką literą, np. Hortex, General Electric, Polskie Radio i Telewizja. PRZEDSIĘBIORSTWA; HURTOWNIE czym jest.
 • Co znaczy Filolog Na czym polega specjalista w zakresie filologii, lm M. filolodzy (możliwe też filologowie). UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny lub co oznacza.
 • Co znaczy Filomata Różnice M. filomaci, DB. filomatów. UWAGI: Towarzystwo Filomatyczne a. Towarzystwo Filomatów to tajne stowarzyszenie młodzieży działające od 1817 do 1823 r. w Wilnie. BŁˇD: !filomat tłumaczenie.
 • Co znaczy Fizelina Wady i zalety to rodzaj tkaniny, CMs. fizelinie. UWAGI: Wyraz często jest używany w formie flizelina którą uznaje się za błędną przykłady.
 • Co znaczy Filozofia Podobieństwa oraz lm D. filozofii. UWAGI: Wyrazu tego lepiej nie używać w znaczeniu leżące u podstaw czegoś idee, koncepcje, założenia zasady; sposoby działania , np. !filozofia grubej kreski definicja.
 • Co znaczy Flanc Czemu D. flanca lm D. flanców. BŁˇD: lm D. flancy. flanca encyklopedia.
 • Co znaczy Fifa Co gorsze wym. fifa] to skrótowiec od Federation Internationale de Football Associations (Międzynarodowa Federacja Związków Piłki Nożnej), rodz. żeń., nieodm jak działa.
 • Co znaczy Figiel Porównaj D. figla B. figiel a. figla lm D. figlów (możliwe też figli czy jest.
 • Co znaczy Fiknąć Porównanie fiknąłem [wym. fiknołem], fiknął [wym. fiknoł], fiknęła [wym. fikneła], fiknęliśmy [wym. fikneliśmy], fiknąwszy. BŁĘDY: !fiknęłem, !fikłem, !fikł, !fikła !fikliśmy itd pojęcie.
 • Co znaczy Filareta Dlaczego rodz. męs., M. filareci, DB. filaretów. UWAGI: Zgromadzenie Filaretów to tajne stowarzyszenie młodzieży działające od 1820 do 1823 w Wilnie. BŁˇD: !filaret wyjaśnienie.
 • Co znaczy Filia Jak lepiej DCMs. oraz lm D. filii [wym. filji]. BŁˇD: studiować !na filii DOBRZE: studiować w filii opis.
 • Co znaczy Flanca Kiedy D. flancy, lm D. flanc. BŁˇD: lm D. !flanców informacje.
 • Co znaczy Fluid Od czego zależy wym. flu-it, flujit], D. fluidu [wym. flu-idu, flujidu]. BŁĘDY: [wym. flujt, flujdu znaczenie.
 • Co znaczy Fonetyczna Na czym polega jedna z podstawowych zasad pisowni polskiej. Polega na tym, że każdej głosce odpowiada zawsze ten sam znak graficzny, np. alfabet, belka cyfra dyktatura frak, grań, jeść, knot co znaczy.
 • Co znaczy Fonia Różnice wym. fońja], DCMs. oraz lm D. fonii, bez lm krzyżówka.
 • Co znaczy Ford Wady i zalety marka samochodów , DB. Forda C. Fordowi, N. Fordem, Ms. Fordzie - ford to samochód marki Ford, DB. forda C. fordowi, N. fordem, Ms. fordzie, lm MB. fordy co to jest.
 • Co znaczy Formuła Podobieństwa formuła możliwe też formuła], lm D. formuł. UWAGI: 1) Wyraz ten bywa używany w znaczeniach: charakter, organizacja sposób działania czegoś, np. Nasze pismo zmienia formułę, oraz słownik.
 • Co znaczy Forteca Czemu lm D. fortec. BŁˇD: lm D. !tych fortecy czym jest.
 • Co znaczy Forum Co gorsze rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. fora D. forów co oznacza.
 • Co znaczy Fotograf Porównaj mężczyzna zajmujący się zawodowym wykonywaniem zdjęć, lm M. fotografowie. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny lub tłumaczenie.
 • Co znaczy Franciszkanin Porównanie DB. franciszkanina lm M. franciszkanie, DB. franciszkanów przykłady.
 • Co znaczy Francja Dlaczego to państwo w Europie, DCMs. Francji, B. Francję, N. Francją, oficj. Republika Francuska - Francuz, Francuzka Francuzi - francuski definicja.
 • Co znaczy Menem Nad Frankfurt Jak lepiej w środkowych Niemczech, D. Frankfurtu nad Menem, C. Frankfurtowi nad Menem, N. Frankfurtem nad Menem, Ms. Frankfurcie nad Menem - frankfurtczyk, frankfurtka frankfurtczycy encyklopedia.
 • Co znaczy Frankonia Kiedy historyczna w Niemczech, DCMs. Frankonii, B. Frankonię, N. Frankonią - Frankończyk, Frankonka Frankończycy - frankoński. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką jak działa.
 • Co znaczy Fredro Od czego zależy Aleksander Fredro to komediopisarz polski (1793-1876), D. Fredry, CMs. Fredrze, B. Fredrę, lm M. Fredrowie, DB. Fredrów. UWAGI: Piszemy: Fredrowski czyj? , fredrowski jaki czy jest.
 • Co znaczy Frytka Na czym polega D. frytki, lm D. frytek, a. frytek, DB. frytka lm D. frytków, zwykle w liczbie mnogiej pojęcie.
 • Co znaczy Fryzja Różnice historyczna w Niemczech i Holandii, DCMs. Fryzji, B. Fryzję - Fryz, Fryzyjka Fryzowie - fryzyjski. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Wyspy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Fuknąć Wady i zalety fuknąłem [wym. fuknołem], fuknął [wym. fuknoł], fuknęła [wym. fukneła], fuknęliśmy [wym. fukneliśmy]. BŁĘDY: !fuknęłem, !fukłem, !fukła !fukliśmy itd opis.
 • Co znaczy Fundusz Podobieństwa funduszu, lm D. funduszy a. funduszów. UWAGI: Nazwy funduszy piszemy zwykle małymi literami, np. fundusz płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niektóre nazwy z tym informacje.
 • Co znaczy Filtr Czemu D. filtra a. filtru. BŁˇD: forma !filter znaczenie.
 • Co znaczy Fitness Co gorsze club a. fitness klub, D. fitness clubu a. fitness klubu co znaczy.
 • Co znaczy Modrzewski Frycz Porównaj Andrzej Frycz Modrzewski to polski pisarz polityczny (ok 1503-1572), DB. Frycza Modrzewskiego, C. Fryczowi Modrzewskiemu, N. Fryczem Modrzewskim, Ms. o Fryczu Modrzewskim krzyżówka.
 • Co znaczy Futro Porównanie C. futru, Ms. futrze [wym. futsze, fuczsze], lm D. futer. BŁĘDY: 1) [wym. fucze]. 2) Zwroty !ubierać futro, !zakładać futro, DOBRZE: włożyć futro, ubierać się w futro co to jest.
 • Co znaczy Faraon Dlaczego lm M. faraonowie (możliwe też faraoni słownik.
 • Co znaczy Fałd Jak lepiej to wygięcie warstw skalnych lub zmarszczka D. fałdu, lm D. fałdów, rodz. męs.. BŁˇD: lm D. !fałd. fałda czym jest.
 • Co znaczy Fałda Kiedy to inaczej fałd, rodz. żeń., D. fałdy, lm D. fałd co oznacza.
 • Co znaczy Fanklub Od czego zależy D. fanklubu. fan club tłumaczenie.
 • Co znaczy Flądra Na czym polega lm D. fląder. BŁˇD: [wym. flądr przykłady.
 • Co znaczy Feudalizm Różnice wym. fełdalism, fełdalizm, możliwe też fe-udalism, fe-udalizm], D. feudalizmu, Ms. feudalizmie [wym. fełdaliźmje a. fełdalizmje, możliwe też fe-udaliźmje, fe-udalizmje], bez lm definicja.
 • Co znaczy Fiord Wady i zalety wym. fjort], D. fiordu [wym. fjordu encyklopedia.
 • Co znaczy Fiasko Podobieństwa lm D. fiask BŁĘDY: Wyrażenia !całkowite, zupełne, kompletne fiasko, DOBRZE: fiasko jak działa.
 • Co znaczy Fiat Czemu to firma i marka samochodów, DB. Fiata C. Fiatowi, N. Fiatem, Ms. Fiacie - fiat to samochód marki Fiat, DB. fiata C. fiatowi, N. fiatem, Ms. fiacie, lm MB. fiaty czy jest.
 • Co znaczy Club Fan Co gorsze wym. fan klup], rodz. męs., D. fan clubu. fanklub pojęcie.
 • Co znaczy Fanatyzm Porównaj wym. fanatysm, fanatyzm], D. fanatyzmu, Ms. fanatyzmie [wym. fanatyźmje, możliwe też fanatyzmje wyjaśnienie.
 • Co znaczy Fantasy Porównanie wym. fantazy] to rodzaj twórczości artystycznej, rodz. żeń., nieodm opis.
 • Co znaczy Fabryka Dlaczego wym. fabryka fabryka], lm MB. fabryki, D. fabryk UWAGI: Mówimy: pracuję w fabryce, nie: !na fabryce informacje.
 • Co znaczy Fabuła Jak lepiej wym. fabuła pot. fabuła], lm D. fabuł znaczenie.
 • Co znaczy Play Fair Kiedy wym. fer plej], rodz. nij. a. żeń., nieodm., pot. możliwe też DMs. fair playu. BŁˇD: wyrażenie !zagrać fair play, DOBRZE: zagrać fair co znaczy.
 • Co znaczy Fantazyjny Od czego zależy st. wyż. fantazyjniejszy a. bardziej fantazyjny krzyżówka.
 • Co znaczy Farfocel Na czym polega D. farfocla B. farfocel a. farfocla lm D. farfocli a. farfoclów co to jest.
 • Co znaczy Farma Różnice to duże gospodarstwo rolne, zwykle na Zachodzie, lm D. farm. ferma słownik.
 • Co znaczy Fart Wady i zalety D. fartu, B. fart a. farta. UWAGI: Mówimy: mieć fart a. mieć farta czym jest.
 • Co znaczy Faryzeusz Podobieństwa wym. faryze-usz], lm M. faryzeusze, DB. faryzeuszy a. faryzeuszów. BŁˇD: [wym. faryzełusz co oznacza.
 • Co znaczy Food Fast Czemu wym. fast fut], rodz. męs., D. fast foodu, Ms. fast foodzie [wym. fast fudu tłumaczenie.
 • Co znaczy Faszyzm Co gorsze wym. faszysm, faszyzm], D. faszyzmu, Ms. faszyzmie [wym. faszyźmje, możliwe też faszyzmje], bez lm przykłady.
 • Co znaczy Fatalny Porównaj forma mos. fatalni, st. wyż. fatalniejszy definicja.
 • Co znaczy Fatamorgana Porównanie lm D. fatamorgan. BŁˇD: pisownia !fata morgana encyklopedia.
 • Co znaczy Faul Dlaczego wym. fałl], D. faula B. faul, lm D. fauli a. faulów. BŁˇD: [wym. fa-ul jak działa.
 • Co znaczy Fauna Jak lepiej wym. fałna], lm D. faun. BŁˇD: [wym. fa-una czy jest.
 • Co znaczy Fekalia Kiedy bez lp, D. fekaliów. BŁĘDY: 1) Forma !fekalie. 2) D. !fekalii pojęcie.
 • Co znaczy Shui Feng Od czego zależy wym. fenk szuj, fenk szłej], rodz. nij., nieodm wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ferrari Na czym polega to firma i marka samochodów, rodz. nij., nieodm. - ferrari to samochód marki Ferrrari, rodz. nij., nieodm opis.
 • Co znaczy Festiwal Różnice wym. festiwal, festiwal], D. festiwalu [wym. festiwalu], lm D. festiwali informacje.
 • Co znaczy Frunąć Wady i zalety frunął [wym. frunoł], frunęła [wym. fruneła znaczenie.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Frunąć co znaczy Festiwal krzyżówka Ferrari co to jest Feng Shui słownik Fekalia czym jest Fauna co oznacza Faul tłumaczenie Fatamorgana przykłady Fatalny. definicja.

Jak się mówi Flizelina co znaczy Flausz krzyżówka Filipiny co to jest Finlandia słownik.