frunąć festiwal ferrari feng co to znaczy

Frunąć, Festiwal, Ferrari, Feng Shui, Fekalia, Fauna, Faul, Fatamorgana, Fatalny, Faszyzm, Fast.

Dziś jest Niedziela, 3 lipca 2022.

Imieniny obchodzą: Anatol, Jacek, Tomasz.

Jak jest poprawnie F

 • Co znaczy Flizelina Definicja fizelina co to jest.
 • Co znaczy Flausz Definicja wym. flałsz], D. flauszu, lm D. flauszów definicja.
 • Co znaczy Filipiny Definicja państwo w Azji, D. Filipin, oficj. Republika Filipin - Filipińczyk, Filipinka Filipińczycy - filipiński. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Morze co znaczy.
 • Co znaczy Finlandia Definicja państwo w Europie, DCMs. Finlandii, B. Finlandię, N. Finlandią, oficj. Republika Finlandii - Fin, Finka Finowie - fiński (od Fin, Finlandia). UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik słownik.
 • Co znaczy Firmy Definicja Nazwy tego rodzaju piszemy wielką literą, np. Hortex, General Electric, Polskie Radio i Telewizja. PRZEDSIĘBIORSTWA; HURTOWNIE znaczenie.
 • Co znaczy Filolog Definicja specjalista w zakresie filologii, lm M. filolodzy (możliwe też filologowie). UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny lub czym jest.
 • Co znaczy Filomata Definicja M. filomaci, DB. filomatów. UWAGI: Towarzystwo Filomatyczne a. Towarzystwo Filomatów to tajne stowarzyszenie młodzieży działające od 1817 do 1823 r. w Wilnie. BŁˇD: !filomat co to jest.
 • Co znaczy Fizelina Definicja to rodzaj tkaniny, CMs. fizelinie. UWAGI: Wyraz często jest używany w formie flizelina którą uznaje się za błędną definicja.
 • Co znaczy Filozofia Definicja oraz lm D. filozofii. UWAGI: Wyrazu tego lepiej nie używać w znaczeniu leżące u podstaw czegoś idee, koncepcje, założenia zasady; sposoby działania , np. !filozofia grubej kreski co znaczy.
 • Co znaczy Flanc Definicja D. flanca lm D. flanców. BŁˇD: lm D. flancy. flanca słownik.
 • Co znaczy Fifa Definicja wym. fifa] to skrótowiec od Federation Internationale de Football Associations (Międzynarodowa Federacja Związków Piłki Nożnej), rodz. żeń., nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Figiel Definicja D. figla B. figiel a. figla lm D. figlów (możliwe też figli czym jest.
 • Co znaczy Fiknąć Definicja fiknąłem [wym. fiknołem], fiknął [wym. fiknoł], fiknęła [wym. fikneła], fiknęliśmy [wym. fikneliśmy], fiknąwszy. BŁĘDY: !fiknęłem, !fikłem, !fikł, !fikła !fikliśmy itd co to jest.
 • Co znaczy Filareta Definicja rodz. męs., M. filareci, DB. filaretów. UWAGI: Zgromadzenie Filaretów to tajne stowarzyszenie młodzieży działające od 1820 do 1823 w Wilnie. BŁˇD: !filaret definicja.
 • Co znaczy Filia Definicja DCMs. oraz lm D. filii [wym. filji]. BŁˇD: studiować !na filii DOBRZE: studiować w filii co znaczy.
 • Co znaczy Flanca Definicja D. flancy, lm D. flanc. BŁˇD: lm D. !flanców słownik.
 • Co znaczy Fluid Definicja wym. flu-it, flujit], D. fluidu [wym. flu-idu, flujidu]. BŁĘDY: [wym. flujt, flujdu znaczenie.
 • Co znaczy Fonetyczna Definicja jedna z podstawowych zasad pisowni polskiej. Polega na tym, że każdej głosce odpowiada zawsze ten sam znak graficzny, np. alfabet, belka cyfra dyktatura frak, grań, jeść, knot czym jest.
 • Co znaczy Fonia Definicja wym. fońja], DCMs. oraz lm D. fonii, bez lm co to jest.
 • Co znaczy Ford Definicja marka samochodów , DB. Forda C. Fordowi, N. Fordem, Ms. Fordzie - ford to samochód marki Ford, DB. forda C. fordowi, N. fordem, Ms. fordzie, lm MB. fordy definicja.
 • Co znaczy Formuła Definicja formuła możliwe też formuła], lm D. formuł. UWAGI: 1) Wyraz ten bywa używany w znaczeniach: charakter, organizacja sposób działania czegoś, np. Nasze pismo zmienia formułę, oraz co znaczy.
 • Co znaczy Forteca Definicja lm D. fortec. BŁˇD: lm D. !tych fortecy słownik.
 • Co znaczy Forum Definicja rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. fora D. forów znaczenie.
 • Co znaczy Fotograf Definicja mężczyzna zajmujący się zawodowym wykonywaniem zdjęć, lm M. fotografowie. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny lub czym jest.
 • Co znaczy Franciszkanin Definicja DB. franciszkanina lm M. franciszkanie, DB. franciszkanów co to jest.
 • Co znaczy Francja Definicja to państwo w Europie, DCMs. Francji, B. Francję, N. Francją, oficj. Republika Francuska - Francuz, Francuzka Francuzi - francuski definicja.
 • Co znaczy Menem Nad Frankfurt Definicja w środkowych Niemczech, D. Frankfurtu nad Menem, C. Frankfurtowi nad Menem, N. Frankfurtem nad Menem, Ms. Frankfurcie nad Menem - frankfurtczyk, frankfurtka frankfurtczycy co znaczy.
 • Co znaczy Frankonia Definicja historyczna w Niemczech, DCMs. Frankonii, B. Frankonię, N. Frankonią - Frankończyk, Frankonka Frankończycy - frankoński. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką słownik.
 • Co znaczy Fredro Definicja Aleksander Fredro to komediopisarz polski (1793-1876), D. Fredry, CMs. Fredrze, B. Fredrę, lm M. Fredrowie, DB. Fredrów. UWAGI: Piszemy: Fredrowski czyj? , fredrowski jaki znaczenie.
 • Co znaczy Frytka Definicja D. frytki, lm D. frytek, a. frytek, DB. frytka lm D. frytków, zwykle w liczbie mnogiej czym jest.
 • Co znaczy Fryzja Definicja historyczna w Niemczech i Holandii, DCMs. Fryzji, B. Fryzję - Fryz, Fryzyjka Fryzowie - fryzyjski. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Wyspy co to jest.
 • Co znaczy Fuknąć Definicja fuknąłem [wym. fuknołem], fuknął [wym. fuknoł], fuknęła [wym. fukneła], fuknęliśmy [wym. fukneliśmy]. BŁĘDY: !fuknęłem, !fukłem, !fukła !fukliśmy itd definicja.
 • Co znaczy Fundusz Definicja funduszu, lm D. funduszy a. funduszów. UWAGI: Nazwy funduszy piszemy zwykle małymi literami, np. fundusz płac, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niektóre nazwy z tym co znaczy.
 • Co znaczy Filtr Definicja D. filtra a. filtru. BŁˇD: forma !filter słownik.
 • Co znaczy Fitness Definicja club a. fitness klub, D. fitness clubu a. fitness klubu znaczenie.
 • Co znaczy Modrzewski Frycz Definicja Andrzej Frycz Modrzewski to polski pisarz polityczny (ok 1503-1572), DB. Frycza Modrzewskiego, C. Fryczowi Modrzewskiemu, N. Fryczem Modrzewskim, Ms. o Fryczu Modrzewskim czym jest.
 • Co znaczy Futro Definicja C. futru, Ms. futrze [wym. futsze, fuczsze], lm D. futer. BŁĘDY: 1) [wym. fucze]. 2) Zwroty !ubierać futro, !zakładać futro, DOBRZE: włożyć futro, ubierać się w futro co to jest.
 • Co znaczy Faraon Definicja lm M. faraonowie (możliwe też faraoni definicja.
 • Co znaczy Fałd Definicja to wygięcie warstw skalnych lub zmarszczka D. fałdu, lm D. fałdów, rodz. męs.. BŁˇD: lm D. !fałd. fałda co znaczy.
 • Co znaczy Fałda Definicja to inaczej fałd, rodz. żeń., D. fałdy, lm D. fałd słownik.
 • Co znaczy Fanklub Definicja D. fanklubu. fan club znaczenie.
 • Co znaczy Flądra Definicja lm D. fląder. BŁˇD: [wym. flądr czym jest.
 • Co znaczy Feudalizm Definicja wym. fełdalism, fełdalizm, możliwe też fe-udalism, fe-udalizm], D. feudalizmu, Ms. feudalizmie [wym. fełdaliźmje a. fełdalizmje, możliwe też fe-udaliźmje, fe-udalizmje], bez lm co to jest.
 • Co znaczy Fiord Definicja wym. fjort], D. fiordu [wym. fjordu definicja.
 • Co znaczy Fiasko Definicja lm D. fiask BŁĘDY: Wyrażenia !całkowite, zupełne, kompletne fiasko, DOBRZE: fiasko co znaczy.
 • Co znaczy Fiat Definicja to firma i marka samochodów, DB. Fiata C. Fiatowi, N. Fiatem, Ms. Fiacie - fiat to samochód marki Fiat, DB. fiata C. fiatowi, N. fiatem, Ms. fiacie, lm MB. fiaty słownik.
 • Co znaczy Club Fan Definicja wym. fan klup], rodz. męs., D. fan clubu. fanklub znaczenie.
 • Co znaczy Fanatyzm Definicja wym. fanatysm, fanatyzm], D. fanatyzmu, Ms. fanatyzmie [wym. fanatyźmje, możliwe też fanatyzmje czym jest.
 • Co znaczy Fantasy Definicja wym. fantazy] to rodzaj twórczości artystycznej, rodz. żeń., nieodm co to jest.
 • Co znaczy Fabryka Definicja wym. fabryka fabryka], lm MB. fabryki, D. fabryk UWAGI: Mówimy: pracuję w fabryce, nie: !na fabryce definicja.
 • Co znaczy Fabuła Definicja wym. fabuła pot. fabuła], lm D. fabuł co znaczy.
 • Co znaczy Play Fair Definicja wym. fer plej], rodz. nij. a. żeń., nieodm., pot. możliwe też DMs. fair playu. BŁˇD: wyrażenie !zagrać fair play, DOBRZE: zagrać fair słownik.
 • Co znaczy Fantazyjny Definicja st. wyż. fantazyjniejszy a. bardziej fantazyjny znaczenie.
 • Co znaczy Farfocel Definicja D. farfocla B. farfocel a. farfocla lm D. farfocli a. farfoclów czym jest.
 • Co znaczy Farma Definicja to duże gospodarstwo rolne, zwykle na Zachodzie, lm D. farm. ferma co to jest.
 • Co znaczy Fart Definicja D. fartu, B. fart a. farta. UWAGI: Mówimy: mieć fart a. mieć farta definicja.
 • Co znaczy Faryzeusz Definicja wym. faryze-usz], lm M. faryzeusze, DB. faryzeuszy a. faryzeuszów. BŁˇD: [wym. faryzełusz co znaczy.
 • Co znaczy Food Fast Definicja wym. fast fut], rodz. męs., D. fast foodu, Ms. fast foodzie [wym. fast fudu słownik.
 • Co znaczy Faszyzm Definicja wym. faszysm, faszyzm], D. faszyzmu, Ms. faszyzmie [wym. faszyźmje, możliwe też faszyzmje], bez lm znaczenie.
 • Co znaczy Fatalny Definicja forma mos. fatalni, st. wyż. fatalniejszy czym jest.
 • Co znaczy Fatamorgana Definicja lm D. fatamorgan. BŁˇD: pisownia !fata morgana co to jest.
 • Co znaczy Faul Definicja wym. fałl], D. faula B. faul, lm D. fauli a. faulów. BŁˇD: [wym. fa-ul definicja.
 • Co znaczy Fauna Definicja wym. fałna], lm D. faun. BŁˇD: [wym. fa-una co znaczy.
 • Co znaczy Fekalia Definicja bez lp, D. fekaliów. BŁĘDY: 1) Forma !fekalie. 2) D. !fekalii słownik.
 • Co znaczy Shui Feng Definicja wym. fenk szuj, fenk szłej], rodz. nij., nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Ferrari Definicja to firma i marka samochodów, rodz. nij., nieodm. - ferrari to samochód marki Ferrrari, rodz. nij., nieodm czym jest.
 • Co znaczy Festiwal Definicja wym. festiwal, festiwal], D. festiwalu [wym. festiwalu], lm D. festiwali co to jest.
 • Co znaczy Frunąć Definicja frunął [wym. frunoł], frunęła [wym. fruneła definicja.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Frunąć, Festiwal, Ferrari, Feng Shui, Fekalia, Fauna, Faul, Fatamorgana, Fatalny, Faszyzm, Fast Food, Faryzeusz, Fart, Farma, Farfocel, Fantazyjny, Fair Play definicja.

Jak się mówi Frunąć, Festiwal, Ferrari, Feng Shui, Fekalia, Fauna, Faul słownik.