indochiny imię igła końcu co to znaczy

Indochiny, Imię, Igła, -Izm, -Yzm, -Ia Na Końcu Wyrazu., Indie, Ipsylon, Inżynier, Inż., Inwalida.

Dziś jest Sobota, 31 października 2020.

Imieniny obchodzą: Urban, Łukasz, Augusta.

Jak jest poprawnie I

 • Co to znaczy Induska Definicja Indie
 • Co to znaczy Imiona Postaci Literackich Definicja również te, które pochodzą od wyrazów pospolitych, zapisujemy wielką literą, np. Lilla Weneda Pierwsza Osoba Prologu, Starościna
 • Co to znaczy Inkowie Definicja a. Inkasi to Indianie z plemienia Inków - Inka a. Inkas, Inkaska - inkaski
 • Co to znaczy Interfejs Definicja wym. interfejs], D. interfejsu [wym. interfejsu]. AKCENT
 • Co to znaczy Irak Definicja to państwo w Azji, DMs. Iraku, C. Irakowi, N. Irakiem, oficj. Republika Iracka - Irakijczyk, Irakijka Irakijczycy - iracki
 • Co to znaczy Iran Definicja to państwo w Azji, D. Iranu, C. Iranowi, Ms. Iranie, oficj. Islamska Republika Iranu - Irańczyk, Iranka Irańczycy - irański
 • Co to znaczy Irlandia Definicja państwo w Europie oraz wyspa na Oceanie Atlantyckim, DCMs. Irlandii, B. Irlandię, N. Irlandią - Irlandczyk, Irlandka Irlandczycy
 • Co to znaczy Irlandia Północna Definicja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii na wyspie Irlandia DCMs. Irlandii Północnej, B. Irlandię Północną, N. Irlandią Północną
 • Co to znaczy Ischias Definicja wym. ischjas], D. ischiasu, zwykle bez lm. BŁĘDY: [wym. iszjas, isjasz
 • Co to znaczy Instytut Definicja Istytut, instytut], D. instytutu. UWAGI: W nazwach własnych wyraz zapisujemy wielką literą, np. Instytut Literacki wydawnictwo polskie we
 • Co to znaczy Interpunkcja Definicja oddawania w piśmie dźwiękowych właściwości języka (intonacji, rytmu, tempa akcentu wyrazowego i zdaniowego). We współczesnej polszczyźnie
 • Co to znaczy Istambuł Definicja Stambuł
 • Co to znaczy Islandia Definicja to państwo w Europie, DCMs. Islandii, B. Islandię, N. Islandią, oficj. Republika Islandii - Islandczyk, Islandka Islandczycy - islandzki
 • Co to znaczy Istebna Definicja to wieś gminna w województwie śląskim, DCMs. Istebnej, BN. Istebną - istebnianin, istebnianka istebnianie - istebniański
 • Co to znaczy Iść Definicja idziesz, idzie, idą, idź, idziemy, idą, szedłem, szedłeś, szłaś, szła szło, szliśmy. BŁĘDY: 1) [wym. śli, śliśmy]. 2) Formy !szłem, !szłeś
 • Co to znaczy Italia Definicja to starożytna nazwa Półwyspu Apenińskiego oraz poetyckie określenie Włoch, DCMs. Italii, B. Italię, N. Italią - italski
 • Co to znaczy Itd Definicja to skrót wyrażenia i tak dalej. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie albo pot. [i-te-de
 • Co to znaczy Itp Definicja wyrażeń i tym podobne, i tym podobnie. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie albo pot. [i-te-pe]. Skrót
 • Co to znaczy Izrael Definicja to państwo w Azji, D. Izraela C. Izraelowi, N. Izraelem, Ms. Izraelu, oficj. Państwo Izrael - Izraelczyk, Izraelka Izraelczycy - izraelski
 • Co to znaczy Izraelici Definicja to dawny lud koczowniczy, DB. Izraelitów - Izraelita Izraelitka - izraelicki
 • Co to znaczy Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - zawsze poprzedzamy go przecinkiem, np. Dowiedziałem się właśnie, iż jutro przyjeżdżają
 • Co to znaczy Iżby Definicja to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - zawsze poprzedzamy go przecinkiem, np. Nie sądzę, iżby to był on. PRZECINEk
 • Co to znaczy -Ika Definicja yka to zakończenie rzeczowników. AKCENT
 • Co to znaczy Imperium Definicja rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. imperia D. imperiów
 • Co to znaczy Intranet Definicja to komputerowa sieć wymiany informacji funkcjonująca podobnie do Internetu, lecz w małej skali, D. intranetu, lm MB. intranety. Internet
 • Co to znaczy Intruz Definicja lm M. ci intruzi, ekspr. te intruzy, DB. intruzów
 • Co to znaczy Imperializm Definicja wym. imperjalism, imperjalizm], D. imperializmu, Ms. imperializmie [wym. imperjaliźmje, możliwe też imperjalizmje], bez lm
 • Co to znaczy Indus Definicja 1) rzeka w Azji, D. Indusu, C. Indusowi, N. Indusem, Ms. Indusie. 2) Indie
 • Co to znaczy I Tak Definicja spójnik wprowadzający dopowiedzenia - zawsze stawiamy przed nim przecinek, np. Uspokój się, i tak nic nie zmienisz. PRZECINEk
 • Co to znaczy Idea Definicja a ideja możliwe też idea], DCMs. idei [wym. ideji], lm M. idee [wym. idee, ideje, możliwe też idee], D. idei [wym. ideji]. BŁĘDY: 1) [wym
 • Co to znaczy Idol Definicja to ktoś podziwiany i naśladowany, lm M. idole, DB. idoli (możliwe też idolów
 • Co to znaczy Igelit Definicja wym. igelit, igielit], D. igielitu, bez lm
 • Co to znaczy Ikar Definicja to postać w mitologii greckiej, DB. Ikara C. Ikarowi, N. Ikarem, Ms. Ikarze. UWAGI: Piszemy: Ikarowy czyj? , ikarowy jaki
 • Co to znaczy Ikarus Definicja autobusu, DB. Ikarusa C. Ikarusowi, N. Ikarusem, Ms. Ikarusie - ikarus to autobus marki Ikarus, DB. ikarusa C. ikarusowi, N. ikarusem, Ms
 • Co to znaczy Ikea Definicja wym. ikea] to firma i nazwa sklepów, rodz. żeń., nieodm. a. DMs. IKE-i a. Ikei [wym. ikeji], B. IKE-ę a. Ikeę, N. IKE-ą a. Ikeą
 • Co to znaczy Ile Definicja B. ile, N. iloma a. ilu, to zaimek - jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Nie mam pojęcia ile czasu
 • Co to znaczy Ilekolwiek Definicja ilukolwiek, B. ilekolwiek, N. ilukolwiek (możliwe też ilomakolwiek), to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze
 • Co to znaczy Ilekroć Definicja le-kroć, pot. i-le-kroć] to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne, które zawsze oddzielamy przecinkiem od nadrzędnych, np. Ilekroć
 • Co to znaczy Illinois Definicja ilinojz, ilinoj] to stan w USa rodz. męs. a. nij., nieodm. - nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie używa się, lecz możliwe są: Illinojczyk
 • Co to znaczy Ilość Definicja DCMs. ilości. UWAGI: Wyraz ilość najlepiej łączyć z rzeczownikami oznaczającymi to, co może być zmierzone lub zważone, np. duża ilość
 • Co to znaczy Im Definicja wyrazu imienia występującego w nazwach upamiętniających kogoś lub coś. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały wyraz, np
 • Co to znaczy , Tym\. Im Definicja to spójnik łączący dwie części wypowiedzenia złożonego, oddzielamy je przecinkiem, np. Im dalej w las, tym więcej drzew
 • Co to znaczy Image Definicja imaż, imasz] to czyjś wizerunek funkcjonujący w zbiorowej świadomości, rodz. męs., nieodm. a. D. image´u, C. image´owi, B. image, Ms
 • Co to znaczy Imam Definicja to przełożony meczetu, lm M. imamowie. BŁˇD: lm M. !imami
 • Co to znaczy Imienia Definicja to wyraz występujący jako składnik nazw instytucji, zapisujemy go małą literą, z reguły w formie skróconej, np. Liceum Ogólnokształcące
 • Co to znaczy Imieniny Definicja imienin. UWAGI: Mówimy np. W kwietniu obchodzimy w naszej rodzinie czworo imienin a. imieniny czterech osób (albo W kwietniu obchodzimy w
 • Co to znaczy Inguszetia Definicja republika w Federacji Rosyjskiej, DCMs. Inguszetii, B. Inguszetię, N. Inguszetią - Ingusz, Inguszka Ingusze, DB. Inguszów - inguski (od
 • Co to znaczy Imiesłów Przysłówkowy Definicja zakończony na -ąc, -łszy, -wszy) oddziela się przecinkiem wraz z jego określeniami od poprzedzających go lub następujących po nim
 • Co to znaczy Imię I Nazwisko (Szyk Definicja należy umieszczać przed nazwiskiem, np. Joanna Nowak, Jan Kowalski, Maria Skłodowska-Curie. Kolejność nazwisko - imię stosujemy tylko w
 • Co to znaczy Imiona I Nazwiska Definicja piszemy wielką literą, np. Wisława Szymborska Jan Nowak-Jeziorański, Andrzej Wajda. Wielką literą piszemy również nazwiska bądź imiona
 • Co to znaczy Imiona Obce - Zasady Polszczenia Definicja Zachowujemy oryginalną postać graficzną imion osób narodowości innych niż polska a żyjących współcześnie, np. George Bush, Nicolas
 • Co to znaczy Imiona Obce Męskie Definicja obce męskie powinniśmy odmieniać, ponieważ dla większości z nich umiemy łatwo ustalić odpowiednie wzorce odmiany. Imiona te odmieniamy
 • Co to znaczy Imiona Obce Żeńskie Definicja te odmieniają się, gdy są zakończone na samogłoskę -a np. Giulietta CMs. Giulietcie, B. Giuliettę; Martha CMs. Marcie, B. Marthę; Erika
 • Co to znaczy Imiona Osób Narodowości Polskiej Definicja zgodnie z zasadami dotyczącymi nazw pospolitych. Należy w związku z tym zastępować znaki obce rodzimymi w imionach zapożyczanych z języków
 • Co to znaczy Imiona Polskie - Odmiana Definicja polskie powinny być odmieniane (jedyny wyjątek: Beatrycze). Imiona odmieniamy podobnie jak wyrazy pospolite o identycznie zakończonym
 • Co to znaczy Impresario Definicja D. impresaria lm M. impresariowie, DB. impresariów a. nieodm. UWAGI: Mówimy: Piosenkarze rozmawiali ze swoimi impresariami a
 • Co to znaczy Impresjonizm Definicja wym. impresjońism, impresjońizm], D. impresjonizmu, Ms. impresjonizmie [wym. impresjońiźmje, możliwe też impresjońizmje], bez lm
 • Co to znaczy Imprezy Kulturalne I Sportowe Definicja międzynarodowych lub krajowych imprez, jeśli mają charakter jednostkowy, indywidualny i wyróżniający, piszemy wielkimi literami, np
 • Co to znaczy In Definicja to skrót wyrazu inaczej. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały wyraz
 • Co to znaczy Inaczej Definicja spójnik współrzędny, stawiamy przed nim przecinek, np. Proszę się uspokoić, inaczej wezwiemy policję. Wyraz ten może też być przysłówkiem
 • Co to znaczy Indianin Definicja to rdzenny mieszkaniec Ameryki, Ms. Indianinie, lm M. Indianie, DB. Indian - Indianka - indiański
 • Co to znaczy Indonezja Definicja to państwo w Azji, DCMs. Indonezji, B. Indonezję, oficj. Republika Indonezji - Indonezyjczyk, Indonezyjka Indonezyjczycy - indonezyjski
 • Co to znaczy Indywiduum Definicja indywiduum, indywiduum] to lekceważące określenie osoby podejrzanej, niepewnej, rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. indywidua lm D. indywiduów
 • Co to znaczy Indziej Definicja to wyraz występujący tylko w połączeniach: gdzie indziej, kiedy indziej, nigdzie indziej, wszędzie indziej, zapisujemy je rozdzielnie
 • Co to znaczy Inicjały Definicja zapisywać dwojako: 1) Oddzielić je spacją, np. J. I. Kraszewski; 2) Spację usunąć, np. J.I. Kraszewski. Drugi sposób upowszechnił się w
 • Co to znaczy Innowacja Językowa Definicja nowy element językowy, np. sposób wymawiania wyraz. Innowacje powszechnie używane wchodzą do uzusu, np. walentynki, komórka w znaczeniu
 • Co to znaczy Innowierca Definicja wym. innowjerca], lm M. innowiercy, DB. innowierców. BŁĘDY: [wym. inowjerca jinnowjerca
 • Co to znaczy Innsbruck Definicja inzbruk] to miasto w Austrii, D. Innsbrucku a. Innsbrucka N. Innsbruckiem - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są
 • Co to znaczy Innuici Definicja to inaczej Eskimosi, DB. Innuitów - Innuita Innuitka - innuicki. UWAGI: Wyraz ten upowszechnia się u nas pod wpływem angielskim
 • Co to znaczy Inny Definicja forma mos. inni, nie stopniuje się. BŁˇD: Wyrażenie !inną razą, DOBRZE: innym razem
 • Co to znaczy Inowrocław Definicja w województwie kujawsko-pomorskim, D. Inowrocławia C. Inowrocławiowi, N. Inowrocławiem, Ms. Inowrocławiu - inowrocławianin
 • Co to znaczy Inspektor Definicja urzędnik państwowy, lm M. inspektorzy. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny lub
 • Co to znaczy Instruktaż Definicja udzielanie instrukcji, instruowanie, D. instruktażu, lm D. instruktaży, zwykle bez lm. UWAGI: Wyrazu tego nie należy mylić z rzeczownikiem
 • Co to znaczy Instytucje Definicja indywidualne (jednostkowe) instytucji piszemy wielkimi literami, np. Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Okręgowa Izba
 • Co to znaczy Internet Definicja internet, możliwe też internet] to światowa sieć komputerowa D. Internetu, C. Internetowi, N. Internetem, Ms. Internecie - internauta
 • Co to znaczy Inwalida Definicja rodz. męs., D. inwalidy, M. inwalidzi, DB. inwalidów
 • Co to znaczy Inż Definicja wyrazu inżynier. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2a) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Rozmowa z inż. [czyt. inżynierem] Janem
 • Co to znaczy Inżynier Definicja specjalista w określonej dziedzinie techniki, lm M. inżynierowie (możliwe też inżynierzy). UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w
 • Co to znaczy Ipsylon Definicja wym. ipsylon, ipsylon], rodz. męs., D. ipsylonu [wym. ipsylonu]. BŁĘDY: [wym. ips-ilon, yps-ilon]. AKCENT
 • Co to znaczy Indie Definicja państwo w Azji, D. Indii, oficj. Republika Indii, forma przestarzała India - Hindus, Hinduska Hindusi (formy Indus, Induska Indusi są
 • Co to znaczy -Ia Na Końcu Wyrazu Definicja ia występuje po spółgłoskach wargowych p, b, f, w, m, to w wyrazach rodzimych i przyswojonych piszemy -i, np. DCMs. Słupi, chełbi, odrzwi
 • Co to znaczy -Izm, -Yzm Definicja zakończenie wielu rzeczowników, np. polonizm, artyzm, w miejscowniku wymawiamy je [-izmje, -yzmje] lub [-iźmje, -yźmje], jednak piszemy
 • Co to znaczy Igła Definicja lm D. igieł
 • Co to znaczy Imię Definicja D. imienia CMs. imieniu, lm MB. imiona D. imion. UWAGI: Mówimy: Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza itp. BŁˇD: !imieniem. im
 • Co to znaczy Indochiny Definicja Wietnamu, Laosu i Kambodży, D. Indochin - indochiński. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Półwysep

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Indochiny, Imię, Igła, -Izm, -Yzm, -Ia Na Końcu Wyrazu., Indie, Ipsylon, Inżynier, Inż., Inwalida, Internet, Instytucje., Instruktaż, Inspektor, Inowrocław definicja.

Jak się mówi Indochiny, Imię, Igła, -Izm, -Yzm, -Ia Na Końcu Wyrazu słownik.