nauka nieudacznik notebook co to znaczy

Nauka, Not, Nieudacznik, Notebook, N.t., Nszz, Nsa, Ns, Nr, N.p.m., Np., Nowy Sącz, Nowy Rok, Nowy.

Dziś jest Środa, 8 luty 2023.

Imieniny obchodzą: Jan, Hieronim, Piotr.

Jak jest poprawnie N

 • Co znaczy Nagi Definicja forma mos. nadzy, nie stopniuje się co to jest.
 • Co znaczy Nudyzm Definicja wym. nudysm, nudyzm], D. nudyzmu, Ms. nudyzmie [wym. nudyźmje, możliwe też nudyzmje], bez lm naturyzm definicja.
 • Co znaczy Nysa Definicja w województwie opolskim, D. Nysy, CMs. Nysie, B. Nysę, N. Nysą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: nysianin, nysianka nysianie - nyski. UWAGI: W co znaczy.
 • Co znaczy Kłodzka Nysa Definicja to rzeka - dopływ Odry, D. Nysy Kłodzkiej, CMs. Nysie Kłodzkiej, B. Nysę Kłodzką, N. Nysą Kłodzką słownik.
 • Co znaczy Łużycka Nysa Definicja to rzeka - dopływ Odry, D. Nysy Łużyckiej, CMs. Nysie Łużyckiej, B. Nysę Łużycką, N. Nysą Łużycką znaczenie.
 • Co znaczy Nz Definicja spółgłoskowa występująca prawie wyłącznie w wyrazach zapożyczonych, np. benzyna bonanza menzurka. BŁĘDY: Pod wpływem poprawnej ogólnopolskiej wymowy typu [bęzyna męzurka czym jest.
 • Co znaczy N Definicja to skrót wyrazu narzędnik co to jest.
 • Co znaczy Wieś Na Definicja wieś definicja.
 • Co znaczy Nadzór Definicja wym. nad-zór, nadz-zór], D. nadzoru, Ms. nadzorze. BŁˇD: [wym. nadzór co znaczy.
 • Co znaczy Najazd Definicja D. najazdu, Ms. najeździe słownik.
 • Co znaczy Naturyzm Definicja wym. naturysm, naturyzm], D. naturyzmu, Ms. naturyzmie [wym. naturyźmje, możliwe też naturyzmje], bez lm znaczenie.
 • Co znaczy Nazaret Definicja to miasto w Izraelu, D. Nazaretu, C. Nazaretowi, N. Nazaretem, Ms. Nazarecie - nazaretańczyk, nazaretanka nazaretańczycy - nazaretański czym jest.
 • Co znaczy Neon Definicja wym. ne-on], D. neonu. BŁˇD: [wym. nełon co to jest.
 • Co znaczy Nicea Definicja to miasto we Francji, DCMs. Nicei, B. Niceę, N. Niceą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: nicejczyk, nicejka nicejczycy - nicejski definicja.
 • Co znaczy Nikiel Definicja wym. ńikiel], D. niklu, bez lm. BŁˇD: [wym. ńikel co znaczy.
 • Co znaczy Nowy Definicja forma mos. nowi, st. wyż. nowszy słownik.
 • Co znaczy Nabój Definicja D. naboju, lm D. naboi [wym. naboji] a. nabojów znaczenie.
 • Co znaczy Najeźdźca Definicja wym. najeśćca pot. najeśca], lm M. najeźdźcy, DB. najeźdźców czym jest.
 • Co znaczy Namibia Definicja to państwo w Afryce, DCMs. Namibii, B. Namibię, N. Namibią, oficj. Republika Namibii - Namibijczyk, Namibijka Namibijczycy - namibijski co to jest.
 • Co znaczy Nazwa Definicja lm D. nazw definicja.
 • Co znaczy Nb Definicja to skrót wyrazu notabene. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały wyraz [czyt. notabene co znaczy.
 • Co znaczy Nerwoból Definicja D. nerwobólu, lm D. nerwobólów a. nerwobóli słownik.
 • Co znaczy Nów Definicja D. nowiu. UWAGI: Mówimy: księżyc w nowiu a. na nowiu znaczenie.
 • Co znaczy Zaś Na Definicja to wyrażenie potoczne o znaczeniu na potem, na później używane regionalnie w Małopolsce i na Śląsku czym jest.
 • Co znaczy Nerwus Definicja lm M. te nerwusy, D. nerwusów, B. te nerwusy a. tych nerwusów (tylko o mężczyznach co to jest.
 • Co znaczy Neurastenia Definicja wym. nełrasteńja], DCMs. neurastenii, bez lm. BŁˇD: [wym. ne-u-rasteńa definicja.
 • Co znaczy Neuron Definicja wym. nełron, możliwe też ne-u-ron], D. neuronu. BŁĘDY: [wym. nełuron co znaczy.
 • Co znaczy Neutron Definicja wym. nełtron, możliwe też ne-u-tron], D. neutronu słownik.
 • Co znaczy Niezadowolony Definicja forma mos. niezadowoleni, st. wyż. bardziej niezadowolony znaczenie.
 • Co znaczy Niezbędny Definicja forma mos. niezbędni, st. najwyż. najniezbędniejszy czym jest.
 • Co znaczy Nieustraszony Definicja wym. ńe-u-straszony], forma mos. nieustraszeni, nie stopniuje się. BŁˇD: [wym. ńełustraszony co to jest.
 • Co znaczy Nol Definicja wym. nol] to skrót nazwy niezidentyfikowany obiekt latający, rodz. męs., nieodm. a. DMs. NO-lu, N. NO-l -em. UFO definicja.
 • Co znaczy Nałęczów Definicja to miasto w województwie lubelskim, D. Nałęczowa C. Nałęczowowi, N. Nałęczowem, Ms. Nałęczowie - nałęczowianin, nałęczowianka nałęczowianie - nałęczowski co znaczy.
 • Co znaczy Namowa Definicja lm D. namów. UWAGI: Mówimy: zrobić coś za czyjąś namową a. z czyjejś namowy słownik.
 • Co znaczy Nancy Definicja wym. nas-i] to miasto we Francji, rodz. nij., nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie tworzy się znaczenie.
 • Co znaczy N Definicja spółgłoskę [n] przed znakami spółgłosek miękkich ć, dź, ń, ś zapisujemy jako n (bez względu na wymowę), np. koncie [wym. końće], bandzie [wym. bańdźe], pannie [wym. pańńe czym jest.
 • Co znaczy N Definicja to skrót wyrazu niuton. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropek 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. 10 N [czyt. niutonów co to jest.
 • Co znaczy Na Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w bierniku lub w miejscowniku. UWAGI: 1) Z biernikiem tworzy wyrażenia oznaczające kierunek lub miejsce definicja.
 • Co znaczy Czele Na Definicja znaczy z przodu, na początku . UWAGI: W tym znaczeniu nie należy używać wyrażenia na czole, które pochodzi od wyrazu czoło co znaczy.
 • Co znaczy Rzecz Na Definicja brak skrótu) to wyrażenie występujące jako składnik nazw instytucji, zapisujemy je małymi literami, np. Fundacja na rzecz Dzieci Chorych na Białaczkę słownik.
 • Co znaczy Nabożeństwa Definicja Ich nazwy gatunkowe zapisujemy małymi literami, np. msza roraty, suma. W tytułach nabożeństw wielką literą piszemy tylko pierwszy wyraz, np. Droga krzyżowa Gorzkie żale. MODLITWY znaczenie.
 • Co znaczy Nacjonalizm Definicja wym. nacjonalism, nacjonalizm], D. nacjonalizmu, Ms. nacjonalizmie [wym. nacjonaliźmje, możliwe też nacjonalizmje], zwykle bez lm czym jest.
 • Co znaczy Naczynko Definicja a. naczyńko, N. naczynkiem a. naczyńkiem, lm D. naczynek a. naczyniek co to jest.
 • Co znaczy Nad Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w bierniku lub w narzędniku, np. Szybowiec wzbił się nad chmury. Szybowiec leciał nad chmurami. UWAGI definicja.
 • Co znaczy Nazwisko Definicja lm D. nazwisk UWAGI: Zwrot Jak on ma na nazwisko? można zaakceptować tylko w polszczyźnie potocznej, w języku starannym mówimy Jak on się nazywa co znaczy.
 • Co znaczy Imion Nadawanie Definicja nie spotykane dotąd w polszczyźnie muszą zyskać akceptację kierownika urzędu stanu cywilnego. Zasady prawa zabraniają także nadawania: więcej niż dwu imion, imion ośmieszających słownik.
 • Co znaczy Naddnieprze Definicja nad Dnieprem, D. Naddnieprza CMs. Naddnieprzu, N. Naddnieprzem - naddnieprzański. UWAGI: W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Nizina Naddnieprzańska znaczenie.
 • Co znaczy Nadodrze Definicja to obszar nad Odrą, D. Nadodrza CMs. Nadodrzu, N. Nadodrzem - nadodrzański czym jest.
 • Co znaczy Nadrenia Definicja to kraina historyczna w Niemczech, DCMs. Nadrenii, B. Nadrenię, N. Nadrenią - nadreński co to jest.
 • Co znaczy Westfalia Północna Nadrenia Definicja związkowy w Niemczech, DCMs. Nadrenii Północnej-Westfalii, B. Nadrenię Północną-Westfalię, N. Nadrenią Północną-Westfalią - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz definicja.
 • Co znaczy Palatynat Nadrenia Definicja związkowy w Niemczech, D. Nadrenii-Palatynatu, C. Nadrenii-Palatynatowi, B. Nadrenię-Palatynat, N. Nadrenią-Palatynatem, Ms. Nadrenii-Palatynacie - jednowyrazowych nazw co znaczy.
 • Co znaczy Nadwerężać Definicja nadwyrężać znaczy osłabiać coś, uszkadzać, nadwątlać, zwykle zdrowie, siły, wzrok . UWAGI: Niektórzy kwestionują poprawność formy nadwyrężać, w związku z tym osoby przywiązujące słownik.
 • Co znaczy Nadzieja Definicja DCMs. nadziei [wym. nadźeji], W. nadziejo, lm D. nadziei [wym. nadźeji]. BŁˇD: [wym. nadźe-i znaczenie.
 • Co znaczy Nag Definicja skróty wyrazu naganne (zachowanie) - stosowane, gdy oznaczają ocenę szkolną. UWAGI: 1) Odczytujemy je jako cały wyraz. 2) Skrót może być zapisywany z kropką (zgodnie z regułą czym jest.
 • Co znaczy Naganny Definicja st. wyż. bardziej naganny (możliwe też naganniejszy co to jest.
 • Co znaczy Nagasaki Definicja to miasto w Japonii, rodz. nij., nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie tworzy się definicja.
 • Co znaczy Nil Definicja to rzeka w Afryce, DMs. Nilu - nilowy. UWAGI: Wyraz występuje w złożonych nazwach własnych, np. Nil Biały, Nil Błękitny co znaczy.
 • Co znaczy Zanim Nim Definicja to spójnik - gdy wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Zastanów się, nim odpowiesz. PRZECINEk słownik.
 • Co znaczy Nagroda Definicja nagród. UWAGI: W nazwach wyraz piszemy wielką literą, np. Nagroda Nobla Nagroda Pulitzera Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wewnętrzne przyimki, spójniki oraz formuły znaczenie.
 • Co znaczy Nairobi Definicja wym. najrobi] to stolica Kenii, rodz. nij., nieodm. - nairobijczyk, nairobijka nairobijczycy - nairobijski czym jest.
 • Co znaczy Najbardziej Definicja bardziej co to jest.
 • Co znaczy Najem Definicja D. najmu, bez lm. BŁˇD: forma !najm definicja.
 • Co znaczy Notecią Nad Nakło Definicja w województwie kujawsko-pomorskim, skrót: Nakło n. Notecią, D. Nakła nad Notecią, C. Nakłu nad Notecią, N. Nakłem nad Notecią, Ms. Nakle nad Notecią - jednowyrazowych nazw co znaczy.
 • Co znaczy Nantes Definicja wym. nat, nant] to miasto we Francji, rodz. nij., nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: nantejczyk, nantejka nantejczycy - nantejski słownik.
 • Co znaczy Napoleon Definicja Napoleon Bonaparte to cesarz Francuzów (1769-1821), DB. Napoleona Bonapartego (możliwe też Napoleona Bonaparte), C. Napoleonowi Bonapartemu (możliwe też Napoleonowi Bonaparte), N znaczenie.
 • Co znaczy Napój Definicja D. napoju, lm D. napojów a. napoi [wym. napoji czym jest.
 • Co znaczy Naprzód Definicja to przysłówek o znaczeniu najpierw; w przód . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe na przód piszemy rozłącznie, np. Wyszedłem na przód pochodu co to jest.
 • Co znaczy Naraz Definicja to przysłówek o znaczeniu nagle, jednocześnie . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe na raz na jeden raz piszemy rozłącznie, np. Wypił piwo na raz definicja.
 • Co znaczy Nareszcie Definicja to przysłówek o znaczeniu wreszcie, w końcu . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe na reszcie piszemy rozłącznie, np. Dba tylko o siebie, na reszcie mu nie zależy co znaczy.
 • Co znaczy Narew Definicja to rzeka - dopływ Wisły, DCMs. Narwi, N. Narwią - narwiański, nadnarwiański słownik.
 • Co znaczy Naręcze Definicja lm MB. naręcza D. naręczy znaczenie.
 • Co znaczy Narodowości, Rasy, Szczepy, Plemiona. Definicja tego rodzaju piszemy wielką literą, np. Amerykanie, Mulaci, Murzyni, Anglosasi, Żydzi, Paunisi. Tak samo piszemy wyrazy oznaczające przedstawicieli tych plemion: Amerykanin czym jest.
 • Co znaczy Narośl Definicja rodz. żeń., lm MB. narośle. BŁĘDY: 1) Formy !ten narośl, !to narośle. 2) lm MB. !narośla co to jest.
 • Co znaczy Narząd Definicja D. narządu, Ms. narządzie, lm MB. narządy definicja.
 • Co znaczy Narzędnik Definicja to piąty przypadek DEKLINACJI, jego formy odpowiadają na pytania kim, czym? BIERNIK; CELOWNIK; DOPEŁNIACZ; MIEJSCOWNIk co znaczy.
 • Co znaczy Narzędzie Definicja D. narzędzia CMs. narzędziu, lm D. narzędzi słownik.
 • Co znaczy Pisownia Geograficzne Nazwy Definicja państw, regionów, prowincji, stanów, miast, części miast, ich dzielnic, osiedli, wsi, osad, kolonii itp. piszemy wielkimi literami, np.: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej znaczenie.
 • Co znaczy Nasa Definicja nasa] to skrót nazwy National Aeronautics and Space Administration - amerykańska agencja aeronautyki, rodz. żeń., nieodm. (możliwe też: D. NAS-y a. Nasy, B. NAS-ę a. Nasę, N. NAS czym jest.
 • Co znaczy Nastolatek Definicja lm M. nastolatki, DB. nastolatków. BŁˇD: lm M. !nastolatkowie co to jest.
 • Co znaczy Nastrój Definicja D. nastroju, lm D. nastrojów. BŁˇD: lm D. nastroi definicja.
 • Co znaczy Nato Definicja wym. nato] to skrót od North Atlantic Treaty Organization (wojskowy pakt północnoatlantycki), rodz. żeń. a. nij., nieodm. - NATO-wski a. natowski co znaczy.
 • Co znaczy Natomiast Definicja to spójnik współrzędny - stawiamy przed nim przecinek, np. Łukasz ma 28 lat, natomiast Mateusz skończył właśnie 21. PRZECINEk słownik.
 • Co znaczy Naturalizm Definicja wym. naturalism, naturalizm], D. naturalizmu, Ms. naturalizmie [wym. naturaliźmje, możliwe też naturalizmje], bez lm znaczenie.
 • Co znaczy Nauczanie Definicja uczańe], bez lm. UWAGI: Nie jest wskazane użycie wyrazu w znaczeniu uczenie się, nauka , np. zamiast Uczniowie osiągnęli dobre wyniki w nauczaniu, lepiej powiedzieć Uczniowie czym jest.
 • Co znaczy Nauczyciel Definicja lm M. nauczyciele, DB. nauczycieli. BŁĘDY: nauczyciel !od fizyki, !od śpiewu, !od polskiego, DOBRZE: nauczyciel fizyki, śpiewu, polskiego co to jest.
 • Co znaczy Naukowiec Definicja wym. na-ukowiec], Ms. naukowcu, lm M. naukowcy, DB. naukowców definicja.
 • Co znaczy Nawias Definicja wskazywania które części tekstu mają charakter poboczny, drugoplanowy bądź uzupełniający. Do tego samego celu można użyć dwóch przecinków lub dwóch myślników, lecz wydzielenie za co znaczy.
 • Co znaczy Nazbyt Definicja to przysłówek o znaczeniu zbytnio, za bardzo . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe na zbyt piszemy rozłącznie, np. Na zbyt tego towaru nie ma szans słownik.
 • Co znaczy Nazista Definicja wym. naźista], rodz. męs., M. naziści znaczenie.
 • Co znaczy Nazizm Definicja wym. naźism, naźizm], D. nazizmu, Ms. nazizmie [wym. naźiźmje, możliwe też naźizmje], bez lm czym jest.
 • Co znaczy Niski Definicja forma mos. niscy, st. wyż. niższy [wym. ńiszszy co to jest.
 • Co znaczy Nazwiska Obce W Miejscowniku. Definicja końcówką -e dochodzi do oboczności na zasadach takich, jak w wypadku wyrazów pospolitych. Prowadzi to do przekształcenia oryginalnej formy fonetycznej i ortograficznej nazwisk, np definicja.
 • Co znaczy Nazwiska Obce W Narzędniku. Definicja końcówką -em dochodzi do oboczności na zasadach takich, jak w wypadku wyrazów pospolitych. Prowadzi to do przekształcenia oryginalnej formy fonetycznej i ortograficznej nazwisk co znaczy.
 • Co znaczy Nazwiska Obce Zakończone Na -Y Definicja w dopełniaczu, celowniku i bierniku końcówkę po apostrofie, np.: Kennedy´ego, Saint-Exupéry´ego, w narzędniku i miejscowniku piszemy: o Kennedym, o Saint-Exupérym. NAZWISKA słownik.
 • Co znaczy Niejaki Definicja forma mos. niejacy, nie stopniuje się znaczenie.
 • Co znaczy Nieletni Definicja forma mos. nieletni, nie stopniuje się czym jest.
 • Co znaczy Węgierskie Nazwiska Definicja w przypadkach zależnych zapisujemy bez apostrofu, np.: Mindszentyego, o Mindszentym. W spolszczonych nazwiskach węgierskich odcinamy końcowe -y, np.: Batory, Batorego co to jest.
 • Co znaczy Nazwiska Zakończone Na -E Nieme Definicja wymawiane) otrzymują polskie końcówki po apostrofie (należy zwrócić uwagę na zapis form miejscownika), np.: Larousse, DB. Larousse´a C. Larousse´owi, N. Larousse´em, Ms. o definicja.
 • Co znaczy Nonsens Definicja wym. nąsęs, nonsens], D. nonsensu, lm MB. nonsensy co znaczy.
 • Co znaczy Nazwiska Zakończone Na -Ja Definicja w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku mają końcówkę -i; zakończenie tych nazwisk zapisujemy następująco: Okrzeja - Okrzei, Stryja - Stryi, Ziaja - Ziai. -JA NA KOŃCU WYRAZU słownik.
 • Co znaczy Nazwiska Zakończone Na -S Definicja wymawiane (po wymawianej głosce [e]) w przypadkach zależnych zapisujemy z apostrofem, np.: Beaumarchais, DB. Beaumarchais´go, NMs. Beaumarchais´m; Rabelais, DB. Rabelais´go, NMs znaczenie.
 • Co znaczy Nazwiska Zakończone W Wymowie Na Definicja zapisywane w postaci liter: -é, -ée, -ai, -eu, po których mogą występować nie wymawiane -s lub -x) odmieniamy w liczbie pojedynczej jak przymiotniki. Dopisując końcówki -ego, -emu czym jest.
 • Co znaczy Żeńskie Nazwiska Definicja odmieniają się tylko wówczas, gdy są zakończone na -a. Mogą przybierać końcówki przymiotnikowe, np.: Wolna DCMs. Wolnej, BN. Wolną (jak dumna pilna); Dąbrowska DCMs. Dąbrowskiej co to jest.
 • Co znaczy Polskie Geograficzne Nazwy Definicja być odmieniane. W zależnych przypadkach gramatycznych zapisujemy je identycznie jak rzeczowniki pospolite o podobnym zakończeniu, np. MB. Bardo, D. Barda C. Bardu, N. Bardem, Ms definicja.
 • Co znaczy Administracyjnych Jednostek Nazwy Definicja powinniśmy zapisywać małymi literami, np. województwo zachodniopomorskie, powiat rybnicki, gmina Świerzno co znaczy.
 • Co znaczy Kierunków Nazwy Definicja filozoficznych, kulturowo-artystycznych, społeczno-politycznych itp. zapisujemy małymi literami, również gdy zostały utworzone od nazwisk ich twórców, np. heglizm, platonizm słownik.
 • Co znaczy Nbp Definicja wym. en-be-pe] to skrót od Narodowy Bank Polski, rodz. męs. a. nij., nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Nazwy Pospolite PochodzˇCe Od Nazw Własnych Definicja przeważnie małą literą, np. Piłsudski - piłsudczyk, Platon - platonik a. platończyk, Sybir - sybirak (zesłaniec), PSL - peeselowiec a. PS-lowiec. UWAGI: 1) Niektóre wyrazy z tej czym jest.
 • Co znaczy Nisko Definicja to miasto w województwie podkarpackim, D. Niska CMs. Nisku, N. Niskiem - niżanin, niżanka niżanie - niżański co to jest.
 • Co znaczy Nissan Definicja i marka samochodów, DB. Nissana C. Nissanowi, N. Nissanem, Ms. Nissanie - nissan to samochód marki Nissan, DB. nissana C. nissanowi, N. nissanem, Ms. nissanie, lm MB. nissany definicja.
 • Co znaczy Niuans Definicja wym. ńjuas, ńjuans], D. niuansu, lm MB. niuanse. BŁˇD: lm MB. !niuansy co znaczy.
 • Co znaczy Testament Nowy Definicja to część Biblii, skrót: NT, D. Nowego Testamentu, C. Nowemu Testamentowi, N. Nowym Testamentem, Ms. Nowym Testamencie - nowotestamentowy słownik.
 • Co znaczy Nóż Definicja D. noża B. nóż, pot. noża lm D. noży (możliwe też nożów znaczenie.
 • Co znaczy Własne Nazwy Definicja charakteryzują się tym, iż wskazują na jednostki, nazwy pospolite natomiast oznaczają grupy jednostek Oznacza to, iż nazwy własne mają funkcję indywidualizującą, a w związku z tym czym jest.
 • Co znaczy Nba Definicja wym. en-bi-ej] to skrót od National Basketball Association (amerykańska liga koszykówki), rodz. żeń. a. nij., nieodm co to jest.
 • Co znaczy Ndp Definicja skróty wyrazu nieodpowiednie (zachowanie) - stosowane, gdy oznaczają ocenę szkolną. UWAGI: 1) Odczytujemy je jako cały wyraz lub pot. [en-de-pe]. 2) Skrót może być zapisywany z definicja.
 • Co znaczy Ndst Definicja to skróty wyrazu niedostateczny - stosowane, gdy oznaczają ocenę szkolną. UWAGI: 1) Odczytujemy je jako cały wyraz lub pot. [en-de-es-te]. 2) Skrót może być zapisywany z kropką co znaczy.
 • Co znaczy E N Definicja to skrót wyrażenia naszej (nowej) ery. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropkami. 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie słownik.
 • Co znaczy Neapol Definicja to miasto we Włoszech, DMs. Neapolu, C. Neapolowi, N. Neapolem - neapolitańczyk, neapolitanka neapolitańczycy - neapolitański znaczenie.
 • Co znaczy Nefretete Definicja a. Nefertiti to żona króla egipskiego Amenhotepa IV Echnatona nieodm. UWAGI: Imię królowej może być zapisywane także jako Neferetiti lub Nofretete czym jest.
 • Co znaczy Negatywny Definicja forma mos. negatywni, st. wyż. negatywniejszy a. bardziej negatywny co to jest.
 • Co znaczy Nepal Definicja to państwo w Azji, DMs. Nepalu, C. Nepalowi, N. Nepalem, oficj. Królestwo Nepalu - Nepalczyk, Nepalka Nepalczycy - nepalski definicja.
 • Co znaczy Neptun Definicja 1) bóg w mitologii greckiej, DB. Neptuna C. Neptunowi, N. Neptunem, Ms. Neptunie; 2) planeta D. Neptuna C. Neptunowi, N. Neptunem, Ms. Neptunie co znaczy.
 • Co znaczy Neron Definicja Cesarz rzymski (37-68), DB. Nerona C. Neronowi, N. Neronem, Ms. o Neronie (możliwe też Nero, DB. Nerona C. Neronowi, N. Neronem, Ms. o Neronie słownik.
 • Co znaczy Age New Definicja wym. nju ejdż] to współczesny ruch kulturowo-społeczny, rodz. męs., D. New Age´u, C. New Age´owi, N. New Age´em, Ms. New Age´u a. nieodm znaczenie.
 • Co znaczy York New Definicja Nowy Jork czym jest.
 • Co znaczy Newsweek Definicja wym. njusłik] to tygodnik, D. Newsweeka C. Newsweekowi, N. Newsweekiem, Ms. Newsweeku co to jest.
 • Co znaczy Newton Definicja Newton [wym. ajzaak njuton] to uczony angielski (1643-1727), DB. Isaaca Newtona [wym. ajzaaka njutona], C. Isaacowi Newtonowi, N. Isaakiem Newtonem, Ms. o Isaacu Newtonie. UWAGI definicja.
 • Co znaczy Nhl Definicja wym. en-ha-el, en-ejcz-el] to skrót od National Hockey League (Narodowa Liga Hokeja w USA), rodz. żeń. a. męs., DMs. NH-lu, N. NH-lem a. nieodm co znaczy.
 • Co znaczy Ni Definicja to WYRAŻENIA PORÓWNAWCZE słownik.
 • Co znaczy Ni Definicja spójnik współrzędny - nie stawiamy przed nim przecinka np. Nie miał ochoty ni entuzjazmu. Stawiamy przecinek przed powtórzonym spójnikiem ni, np. Nosił spodnie ni to zielone, ni znaczenie.
 • Co znaczy Niagara Definicja to wodospad na granicy Kanady i USa D. Niagary, CMs. Niagarze, B. Niagarę, N. Niagarą czym jest.
 • Co znaczy Niania Definicja DCMs. niani, W. nianiu, lm D. niań co to jest.
 • Co znaczy Niby Definicja WYRAŻENIA PORÓWNAWCZE definicja.
 • Co znaczy To Niby Definicja WYRAŻENIA PORÓWNAWCZE co znaczy.
 • Co znaczy Niczym Definicja WYRAŻENIA PORÓWNAWCZE słownik.
 • Co znaczy Nić Definicja rodz. żeń., lm MDB. nici, N. nićmi. BŁˇD: lm N. !niciami znaczenie.
 • Co znaczy Nida Definicja miasta Ruciane- -Nida D. Nidy, CMs. Nidzie, B. Nidę, N. Nidą - nidzki; 2) rzeka - dopływ Wisły, D. Nidy, CMs. Nidzie, B. Nidę, N. Nidą - nidziański. UWAGI: W nazwach przymiotnik czym jest.
 • Co znaczy Nidzica Definicja w województwie warmińsko-mazurskim, DCMs. Nidzicy, B. Nidzicę, N. Nidzicą - nidziczanin, nidziczanka nidziczanie - nidzicki. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą co to jest.
 • Co znaczy Nie Definicja partykuła przecząca zapisywana łącznie z następującymi grupami wyrazów: 1) Z rzeczownikami, np. niedyskrecja nieprzyjaciel, nienaturalność. WYJˇTKI: 1a) Przeciwstawienia typu To definicja.
 • Co znaczy Świat Nowy Definicja książkowe określenie Ameryki, D. Nowego Świata C. Nowemu Światu, N. Nowym Światem, Ms. w Nowym Świecie; 2) ulica w Warszawie, D. Nowego Światu, C. Nowemu Światu, N. Nowym Światem co znaczy.
 • Co znaczy Targ Nowy Definicja to miasto w województwie małopolskim, D. Nowego Targu, Nowym Targiem - nowotarżanin, nowotarżanka nowotarżanie - nowotarski słownik.
 • Co znaczy Nie Definicja partykuła przecząca zapisywana rozłącznie, gdy występuje: 1) Przed czasownikami, np. nie jestem, nie przeszkadzaj, nie ma. WYJˇTKI: czasowniki utworzone od rzeczowników z znaczenie.
 • Co znaczy Komedia Boska Nie Definicja to tytuł dramatu Zygmunta Krasińskiego. UWAGI: Nazwa bywa zapisywana także jako Nie-boska komedia oraz Nieboska komedia jednak najlepiej stosować zapis podany na początku hasła czym jest.
 • Co znaczy Niechluj Definicja lm M. ci niechluje a. ekspr. te niechluje, D. niechlujów, B. tych niechlujów (tylko o mężczyznach) a. te niechluje. BŁˇD: forma M. lp !ten niechluja co to jest.
 • Co znaczy Niedziela Definicja DCMs. niedzieli, lm D. niedziel. BŁˇD: lm D. !niedzieli definicja.
 • Co znaczy Niegodny Definicja forma mos. niegodni, st. wyż. bardziej niegodny, st. najwyż. najbardziej niegodny a. najniegodniejszy co znaczy.
 • Co znaczy Niejadek Definicja lm M. te niejadki, D. niejadków, B. tych niejadków (tylko w odniesieniu do chłopców), te niejadki (w odniesieniu do dziewcząt a. ekspr. do chłopców słownik.
 • Co znaczy Niemcy Definicja państwo w Europie, D. Niemiec, B. Niemcy, Ms. w Niemczech, oficj. Republika Federalna Niemiec - Niemiec, DB. Niemca W. Niemcze (możliwe też Niemcu), Niemka Niemcy, DB. Niemców, Ms znaczenie.
 • Co znaczy Niemen Definicja Czesław Niemen to muzyk polski (1939-2004), DB. Czesława Niemena C. Czesławowi Niemenowi, N. Czesławem Niemenem, Ms. o Czesławie Niemenie. UWAGI: Piszemy: Niemenowski czyj czym jest.
 • Co znaczy Niemniej Definicja to spójnik współrzędny o znaczeniu mimo to, a jednak, a przecież - stawiamy przed nim przecinek, np. Byłem zdziwiony, niemniej pozorowałem spokój. PRZECINEk co to jest.
 • Co znaczy Nora Definicja lm D. nor. BŁˇD: lm D. !nór definicja.
 • Co znaczy Nuda Definicja lm D. nudów. BŁˇD: lm D. !nud co znaczy.
 • Co znaczy Nienawidzić Definicja nienawidzę, nienawidzisz, nienawidzą, nienawidź, nienawidził, nienawidziliśmy. UWAGI: Czasownik ten tworzy konstrukcje z dopełniaczem, np. nienawidzę jej. BŁĘDY: 1) Formy słownik.
 • Co znaczy Niepewny Definicja forma mos. niepewni, st. wyż. bardziej niepewny a. niepewniejszy. UWAGI: Mówimy, że ktoś jest niepewny czegoś, nie: niepewny o coś, np. Byli niepewni przyszłości znaczenie.
 • Co znaczy Niepokój Definicja D. niepokoju, lm D. niepokojów (możliwe też niepokoi [wym. ńepokoji czym jest.
 • Co znaczy Niepołomice Definicja w województwie małopolskim, D. Niepołomic - niepołomiczanin, niepołomiczanka niepołomiczanie - niepołomicki. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Puszcza co to jest.
 • Co znaczy Nieprzyjaciel Definicja nieprzyjaciele, DB. nieprzyjaciół, C. nieprzyjaciołom, N. nieprzyjaciółmi, Ms. nieprzyjaciołach. BŁĘDY: DB. !nieprzyjacieli, C. !nieprzyjacielom, N. !nieprzyjacielami, Ms definicja.
 • Co znaczy Nieswój Definicja forma mos. nieswoi [wym. niesfoji co znaczy.
 • Co znaczy Nieszawa Definicja to miasto w województwie pomorskim, D. Nieszawy, CMs. Nieszawie, B. Nieszawę, N. Nieszawą - nieszawianin, nieszawianka nieszawianie - nieszawski słownik.
 • Co znaczy Nieszpory Definicja bez lp, D. nieszporów. BŁĘDY: 1) Forma !ten nieszpór. 2) D. !nieszpór znaczenie.
 • Co znaczy Nieść Definicja niosę, niesiesz, niesie, niosą, niósł, niosła niesiony. BŁĘDY: formy !niesę, !niesł, !niesła czym jest.
 • Co znaczy Nietzsche Definicja możliwe też Fryderyk) Nietzsche [wym. fridrich ńicze] to filozof niemiecki (1844-1900), DB. Friedricha Nietzschego, C. Friedrichowi Nietzschemu, N. Friedrichem Nietzschem, Ms. o co to jest.
 • Co znaczy Nieudolny Definicja wym. ńe-u-dolny], forma mos. nieudolni, st. wyż. bardziej nieudolny (możliwe też nieudolniejszy). BŁˇD: [wym. ńełudolny definicja.
 • Co znaczy Nieuk Definicja wym. ńe-u-k], lm M. te nieuki, D. nieuków, B. te nieuki (o kobietach i mężczyznach) a. tych nieuków (tylko o mężczyznach co znaczy.
 • Co znaczy Nieurodzaj Definicja wym. ńe-u-rodzaj], D. nieurodzaju, lm D. nieurodzajów (możliwe też nieurodzai [wym. ńe-u-rodzaji]), zwykle bez lm słownik.
 • Co znaczy Niger Definicja państwo w Afryce, D. Nigru, C. Nigrowi, N. Nigrem, Ms. Nigrze, oficj. Republika Nigru - Nigerczyk, Nigerka Nigerczycy - nigerski; 2) rzeka w Afryce, D. Nigru, C. Nigrowi, N znaczenie.
 • Co znaczy Nigeria Definicja to państwo w Afryce, DCMs. Nigerii, B. Nigerię, N. Nigerią, oficj. Federacyjna Republika Nigerii - Nigeryjczyk, Nigeryjka Nigeryjczycy - nigeryjski czym jest.
 • Co znaczy Nihilizm Definicja wym. ńihilism, ńihilizm], D. nihilizmu, Ms. nihilizmie [wym. ńihiliźmje, możliwe też ńihilizmje], bez lm co to jest.
 • Co znaczy Nijaki Definicja to przeciętny, niczym się nie wyróżniający, forma mos. nijacy, nie stopniuje się definicja.
 • Co znaczy Nik Definicja wym. ńik] to skrót od Najwyższa Izba Kontroli, rodz. żeń. a. męs., DMs. NIK-u, N. NIK-iem a. nieodm co znaczy.
 • Co znaczy Nikaragua Definicja to państwo w Ameryce Środkowej, DCMs. Nikaragui, B. Nikaraguę, N. Nikaraguą, oficj. Republika Nikaragui - Nikaraguańczyk, Nikaraguanka Nikaraguańczycy - nikaraguański słownik.
 • Co znaczy Nike Definicja 1) bogini w mitologii greckiej, nieodm. 2) nazwa firmy [wym. najki, ńike], nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Nikozja Definicja to stolica Cypru, DCMs. Nikozji, B. Nikozję, N. Nikozją - nikozyjczyk, nikozyjka nikozyjczycy - nikozyjski czym jest.
 • Co znaczy Niziny Definicja nizin piszemy wielkimi literami, np. Nizina Atlantycka Nizina Mezopotamska Nizina Północnosyberyjska. Jeśli nazwa niziny jest dwuczłonowa a człon drugi jest rzeczownikiem w co to jest.
 • Co znaczy Niż Definicja WYRAŻENIA PORÓWNAWCZE definicja.
 • Co znaczy Niższy Definicja forma mos. niżsi, st. wyż. od niski. BŁˇD: konstrukcja !ktoś jest niższy jak ktoś, coś, DOBRZE: ktoś jest niższy od kogoś, od czegoś a. ktoś jest niższy niż ktoś, niż coś co znaczy.
 • Co znaczy N N Definicja a. NN [wym. en-en] to skrót wyrażenia łacińskiego nomen nescio imienia nie znam; ktoś nieznany . UWAGI: Zapisujemy go z kropkami lub bez kropek słownik.
 • Co znaczy Nobel Definicja to pierwiastek chemiczny, D. nobla bez lm znaczenie.
 • Co znaczy Nobel Definicja Nobel to przemysłowiec szwedzki (1833-1896), DB. Alfreda Nobla C. Alfredowi Noblowi, N. Alfredem Noblem, Ms. o Alfredzie Noblu. UWAGI: 1) Nazwisko występuje w złożonych nazwach czym jest.
 • Co znaczy Noc Definicja rodz. żeń., DCMs. nocy co to jest.
 • Co znaczy Noe Definicja to postać biblijna DB. Noego, C. Noemu, NMs. Noem definicja.
 • Co znaczy Nokaut Definicja wym. nokałt], D. nokautu co znaczy.
 • Co znaczy Nokdaun Definicja wym. nokdałn], D. nokdaunu słownik.
 • Co znaczy Nokia Definicja to firma i marka produktów, DCMs. Nokii, B. Nokię, N. Nokią - nokia to produkt marki Nokia DCMs. nokii, B. nokię, N. nokią, lm D. nokii znaczenie.
 • Co znaczy Językowa Norma Definicja wszystkich środków językowych, które zostały uznane za wzorcowe, poprawne albo co najmniej dopuszczalne. Naruszenie reguł normy językowej grozi mówiącemu niezrozumieniem czym jest.
 • Co znaczy Normandia Definicja historyczna we Francji, DCMs. Normandii, B. Normandię, N. Normandią - Normandczyk, Normandka Normandczycy - normandzki. UWAGI: 1) Wyraz występuje w złożonych nazwach własnych, np co to jest.
 • Co znaczy Norwegia Definicja państwo w Europie, DCMs. Norwegii, B. Norwegię, N. Norwegią, oficj. Królestwo Norwegii - Norweg, Norweżka Norwegowie - norweski. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką definicja.
 • Co znaczy Norwid Definicja Kamil Norwid to pisarz polski (1821-1883), DB. Cypriana Kamila Norwida C. Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, N. Cyprianem Kamilem Norwidem, Ms. o Cyprianie Kamilu Norwidzie. UWAGI co znaczy.
 • Co znaczy Norymberga Definicja to miasto w Niemczech, D. Norymbergi, CMs. Norymberdze, B. Norymbergę, N. Norymbergą - norymberczyk, norymberka norymberczycy - norymberski. UWAGI: Piszemy proces norymberski słownik.
 • Co znaczy Noteć Definicja to rzeka - dopływ Warty, rodz. żeń., DCMs. Noteci - notecki. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Kanał Notecki, Puszcza Notecka znaczenie.
 • Co znaczy Fala Nowa Definicja to nurt w poezji polskiej i kinie francuskim, DCMs. Nowej Fali, B. Nową Falę, N. Nową Falą - nowofalowy czym jest.
 • Co znaczy Fundlandia Nowa Definicja prowincja i wyspa w Kanadzie, DCMs. Nowej Fundlandii, B. Nową Fundlandię, N. Nową Fundlandią - Nowofundlandczyk, Nowofundlandka Nowofundlandczycy - nowofundlandzki. BŁˇD: Pisownia co to jest.
 • Co znaczy Gwinea Nowa Definicja to wyspa na Oceanie Spokojnym, CMs. Nowej Gwinei, B. Nową Gwineę, N. Nową Gwineą - Nowogwinejczyk, Nowogwinejka Nowogwinejczycy - nowogwinejski definicja.
 • Co znaczy Huta Nowa Definicja to dzielnica Krakowa CMs. Nowej Hucie, B. Nową Hutę, N. Nową Hutą - nowohucianin, nowohucianka nowohucianie - nowohucki co znaczy.
 • Co znaczy Zelandia Nowa Definicja to państwo w Oceanii, DCMs. Nowej Zelandii, B. Nową Zelandię, N. Nową Zelandią - Nowozelandczyk, Nowozelandka Nowozelandczycy - nowozelandzki słownik.
 • Co znaczy Delhi Nowe Definicja deli] to konstytucyjna stolica Indii, dzielnica Delhi, D. Nowego Delhi, NMs. Nowym Delhi. UWAGI: Jako nazw mieszkańców najlepiej używać wyrazów: delhijczyk, delhijka delhijczycy znaczenie.
 • Co znaczy Nowela Definicja DCMs. noweli, lm D. nowel. UWAGI: Mówimy: nowela do ustawy, nie: nowela ustawy. BŁˇD: lm D. !noweli czym jest.
 • Co znaczy Nowogródek Definicja to miasto na Białorusi, D. Nowogródka C. Nowogródkowi, N. Nowogródkiem, Ms. Nowogródku - nowogródczanin, nowogródczanka nowogródczanie - nowogródzki co to jest.
 • Co znaczy Mazowiecki Dwór Nowy Definicja w województwie mazowieckim, D. Nowego Dworu Mazowieckiego, C. Nowemu Dworowi Mazowieckiemu, N. Nowym Dworem Mazowieckim, Ms. Nowym Dworze Mazowieckim - nowodworzanin definicja.
 • Co znaczy Jork Nowy Definicja w USa D. Nowego Jorku, C. Nowemu Jorkowi, N. Nowym Jorkiem, Ms. Nowym Jorku - nowojorczyk, nowojorczanka nowojorczycy - nowojorski; 2) stan w USa D. Nowego Jorku, N. Nowym co znaczy.
 • Co znaczy Orlean Nowy Definicja w USa D. Nowego Orleanu, C. Nowemu Orleanowi, N. Nowym Orleanem, Ms. Nowym Orleanie - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: nowoorleańczyk słownik.
 • Co znaczy Rok Nowy Definicja D. Nowego Roku, C. Nowemu Rokowi, N. Nowym Rokiem, Ms. Nowym Roku - noworoczny. UWAGI: Mówimy: Życzymy wam pomyślnego Nowego Roku a. Życzymy wam pomyślności w Nowym Roku. BŁˇD znaczenie.
 • Co znaczy Sącz Nowy Definicja to miasto w województwie małopolskim, D. Nowego Sącza C. Nowemu Sączowi, N. Nowym Sączem, Ms. Nowym Sączu - nowosądeczanin, nowosądeczanka nowosądeczanie - nowosądecki czym jest.
 • Co znaczy Np Definicja wyrażenia na przykład. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie lub pot. [en-pe]. 3) Po skrócie np. możemy użyć dwukropka najlepiej wtedy, gdy chcemy co to jest.
 • Co znaczy M P N Definicja to skrót wyrażenia nad poziomem morza. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropkami. 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie definicja.
 • Co znaczy Nr Definicja wyrazu numer. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropki. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. nr [czyt. numer] 77. 3) W przypadkach zależnych piszemy z kropką, np. mieszkam co znaczy.
 • Co znaczy Ns Definicja spółgłoskowa występująca prawie wyłącznie w wyrazach zapożyczonych, np. anons, finanse, instrument, konsul, intensywnie, rekompensować, ofensywa konsultacje, pretensje. BŁĘDY: 1 słownik.
 • Co znaczy Nsa Definicja wym. en-es-a] to skrót od Naczelny Sąd Administracyjny, rodz. męs., nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Nszz Definicja wym. en-es-zet-zet] to skrót wyrażenia niezależny samorządny związek zawodowy, rodz. męs., nieodm. NSZZ Solidarność czym jest.
 • Co znaczy T N Definicja a. NT to skróty wyrażenia Nowy Testament część Biblii , nieodm. UWAGI: 1) Skróty pisze się z kropkami lub bez kropek 2) Odczytujemy je jako całe, odmieniane wyrażenie co to jest.
 • Co znaczy Notebook Definicja wym. notbuk, nołtbuk], D. notebooka definicja.
 • Co znaczy Nieudacznik Definicja wym. ńe-u-dacznik], lm M. ci nieudacznicy, ekspr. te nieudaczniki co znaczy.
 • Co znaczy Not Definicja wym. not] to skrót od Naczelna Organizacja Techniczna rodz. żeń. a. męs., D. NOT-u, Ms. Nocie a. nieodm. - NOT-owski a. notowski słownik.
 • Co znaczy Nauka Definicja wym. na-uka na-uka]. BŁĘDY: [wym. nałka nałuka znaczenie.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Nauka, Not, Nieudacznik, Notebook, N.t., Nszz, Nsa, Ns, Nr, N.p.m., Np., Nowy Sącz, Nowy Rok, Nowy Orlean, Nowy Jork, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowogródek, Nowela definicja.

Jak się mówi Nauka, Not, Nieudacznik, Notebook, N.t., Nszz, Nsa, Ns, Nr słownik.