oxford offset krzyżówka olsza co to znaczy

Ówczesny co znaczy Ó krzyżówka Okej co to jest Okay słownik Ormianie czym jest Opera co oznacza.

Dziś jest Sobota, 13 kwietnia 2024.

Imieniny obchodzą: Przemysław, Hermenegilda, Ida.

Jak jest poprawnie O

 • Co znaczy Oxford Porównanie Oksford co znaczy.
 • Co znaczy Offset Dlaczego wym. ofset], D. offsetu krzyżówka.
 • Co znaczy Olsza Jak lepiej to inaczej olcha lm D. olszy a. olsz co to jest.
 • Co znaczy Obmierzły Kiedy wym. obmjer-zły], forma mos. obmierźli, st. wyż. bardziej obmierzły słownik.
 • Co znaczy Osoba Od czego zależy lm D. osób [wym. osup czym jest.
 • Co znaczy O Na czym polega to skrót wyrazu ojciec (zakonnik). UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Cenimy o. [czyt. ojca] Jana. oo co oznacza.
 • Co znaczy Ob Różnice wyrazów obywatel, obywatelka. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką, stawiamy przed nazwiskiem. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Wzywamy ob. [czyt. obywatela] Nowaka tłumaczenie.
 • Co znaczy Obarzanek Wady i zalety obwarzanek przykłady.
 • Co znaczy Nazwiska Obce Podobieństwa wymowie obcych nazwisk decyduje przede wszystkim narodowość ich posiadaczy, np. nazwisko Schumann może być wymawiane [szuman], jeśli posługuje się nim Niemiec, [szumen], jeśli definicja.
 • Co znaczy Obiektywizm Czemu wym. objektywism, objektywizm], D. obiektywizmu, Ms. obiektywizmie [wym. objektywiźmje, możliwe też objektywizmje], bez lm encyklopedia.
 • Co znaczy Obieżyświat Co gorsze D. obieżyświata WMs. obieżyświacie, lm M. te obieżyświaty, DB. obieżyświatów jak działa.
 • Co znaczy Oblicze Porównaj lm D. obliczy. BŁˇD: lm D. !oblicz czy jest.
 • Co znaczy Obłąkany Porównanie forma mos. obłąkani, nie stopniuje się pojęcie.
 • Co znaczy Obydwoje A Oboje Dlaczego liczebnik zbiorowy odpowiadający liczbie dwa D. obojga a. obydwojga CMs. obojgu a. obydwojgu, B. oboje a. obydwoje, N. obojgiem a. obydwojgiem. UWAGI: 1) Używamy konstrukcji oboje wyjaśnienie.
 • Co znaczy Obok Jak lepiej przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu. UWAGI: W języku oficjalnym wyrazu używa się także w znaczeniu oprócz czegoś, poza tym , np opis.
 • Co znaczy Obop Kiedy wym. obop] to skrót od Ośrodek Badania Opinii Publicznej, rodz. męs., D. OBOP-u, Ms. OBOP-ie (możliwa też nieodm informacje.
 • Co znaczy Oborniki Od czego zależy to miasto w województwie wielkopolskim, D. Obornik - oborniczanin, oborniczanka oborniczanie - obornicki znaczenie.
 • Co znaczy Obowiązany Na czym polega forma mos. obowiązani, nie stopniuje się co znaczy.
 • Co znaczy Obręcz Różnice rodz. żeń., lm D. obręczy. BŁˇD: forma rodzaju męskiego !ten obręcz krzyżówka.
 • Co znaczy Obroża Wady i zalety lm D. obroży. BŁˇD: lm D. !obróż co to jest.
 • Co znaczy Obrzęd Podobieństwa D. obrzędu. BŁˇD: forma !obrząd słownik.
 • Co znaczy Obrzędy Czemu ZABAWY I ZWYCZAJE. Ich nazwy zapisujemy małymi literami, np.: andrzejki, dyngus, oczepiny, prima aprilis, walentynki. ŚWIĘTA I DNI ŚWIˇTECZNE czym jest.
 • Co znaczy Obrzydliwy Co gorsze forma mos. obrzydliwi, st. wyż. obrzydliwszy. UWAGI: Wyrazu nie należy używać w znaczeniu brzydzący się czymś co oznacza.
 • Co znaczy Obserwatorium Porównaj rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. obserwatoria D. obserwatoriów tłumaczenie.
 • Co znaczy Ofiara Porównanie CMs. ofierze. BŁĘDY: 1) CMs. !ofiarze. 2) Zdania typu W pożarze zginęło dwadzieścia !ofiar, DOBRZE: W pożarze zginęło dwadzieścia osób przykłady.
 • Co znaczy Oficer Dlaczego wym. oficer, możliwe też oficer], DB. oficera [wym. oficera], lm M. oficerowie definicja.
 • Co znaczy Ogn Jak lepiej wyrazu ogniomistrz. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. rozmowa z ogn. [czyt. ogniomistrzem] Nowakiem. 3) Stawiamy przed nazwiskiem encyklopedia.
 • Co znaczy Ogólny Kiedy forma mos. ogólni, st. wyż. ogólniejszy, oficj. bardziej ogólny jak działa.
 • Co znaczy Ogół Od czego zależy D. ogółu [wym. ogółu, ogółu]. UWAGI: Wyrażenie w ogóle akcentujemy na drugiej lub trzeciej sylabie od końca: [wym. w o-gó-le, w o-gó-le]. BŁˇD: [wym. wogle]. AKCENT czy jest.
 • Co znaczy Ogółem Na czym polega wym. o-gó-łem, możliwe też o-gó-łem]. AKCENT pojęcie.
 • Co znaczy Ogrodzieniec Różnice to miasto w województwie śląskim, D. Ogrodzieńca C. Ogrodzieńcowi, N. Ogrodzieńcem, Ms. Ogrodzieńcu - ogrodzieńczanin, ogrodzieńczanka ogrodzieńczanie - ogrodzieniecki wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ogromny Wady i zalety forma mos. ogromni, nie stopniuje się opis.
 • Co znaczy Ohio Podobieństwa wym. ohajo] to stan i rzeka w USa rodz. męs. (stan) a. żeń. (rzeka), nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców stanu oraz przymiotnika nie tworzy się informacje.
 • Co znaczy Oirt Czemu wym. o-i-er-te] to skrót od Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji), rodz. żeń. a. nij., nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Ojciec Co gorsze W. ojcze, lm M. ojcowie, DB. ojców. UWAGI: W języku potocznym w funkcji wołacza liczby pojedynczej używa się mianownika liczby pojedynczej, np. Ojciec, o co ci chodzi? Forma co znaczy.
 • Co znaczy Ojców Porównaj to wieś w województwie małopolskim, D. Ojcowa C. Ojcowowi, N. Ojcowem, Ms. Ojcowie - ojcowski. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Ojcowski Park Narodowy krzyżówka.
 • Co znaczy Ojczenasz Porównanie wym. ojczenasz] to potoczne określenie modlitwy zaczynającej się od słów Ojcze nasz, lm D. ojczenaszów co to jest.
 • Co znaczy Ojczym Dlaczego lm M. ojczymowie a. ojczymi słownik.
 • Co znaczy Ojczyzna Jak lepiej CMs. ojczyźnie, D. ojczyzn. UWAGI: Ze względów uczuciowych można ten wyraz zapisywać wielka literą: Ojczyzna czym jest.
 • Co znaczy Ok Kiedy okej] to angielskie słowo, którego używamy, gdy chcemy wyrazić aprobatę czegoś. Jest ono skrótem wyrażenia angielskiego all correct wszystko w porządku . Może być też stosowane w co oznacza.
 • Co znaczy Okęcie Od czego zależy to dzielnica Warszawy, D. Okęcia CMs. Okęciu, N. Okęciem - okęcki tłumaczenie.
 • Co znaczy Okienko Na czym polega wym. okie-ko, okienko], lm D. okienek przykłady.
 • Co znaczy Oklahoma Różnice City [wym. ~ s-iti] to miasto w USa rodz. nij., nieodm. - oklahomczyk, oklahomka oklahomczycy - oklahomski definicja.
 • Co znaczy Oko Wady i zalety wzroku lm MB. oczy, D. oczu (możliwe też ócz, oczów), N. oczami (możliwe też oczyma). UWAGI: Rzeczownik oczy łączy się z liczebnikami zbiorowymi, np. dwoje, troje, czworo oczu; 2 encyklopedia.
 • Co znaczy Okolica Podobieństwa wym. okolica okolica jak działa.
 • Co znaczy Okolicznik Czemu jest określeniem jakościowym czasownika np. pisać starannie, przymiotnika np. bardzo mądry, lub przysłówka np. bardzo mądrze czy jest.
 • Co znaczy Około Co gorsze przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, tworzy przybliżone określenia miary, czasu, objętości itp.: około stu metrów, około trzech pojęcie.
 • Co znaczy Okrągły Porównaj forma mos. okrągli, st. wyż. okrąglejszy. UWAGI: Wyrażenie okrągły rok bywa uważane za niepoprawne, raczej niesłusznie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Czasu Okres Porównanie to pleonazm, lepiej używać słów czas lub okres opis.
 • Co znaczy Kalendarzowe Okresy Dlaczego Ich nazwy piszemy małą literą, np. kwartał, półwiecze, wiek, tysiąclecie; adwent, karnawał, post informacje.
 • Co znaczy Historii W Okresy Jak lepiej EPOKI W HISTORII znaczenie.
 • Co znaczy Administracyjne Okręgi Kiedy bez względu na to, czy są współczesne, czy historyczne, piszemy małą literą, np. województwo małopolskie, powiat rybnicki, gmina lubelska ziemia dobrzyńska ziemia raciborska co znaczy.
 • Co znaczy Obcy Od czego zależy forma mos. obcy, st. wyż. bardziej obcy krzyżówka.
 • Co znaczy Obcisły Na czym polega st. wyż. bardziej obcisły (możliwe też obciślejszy co to jest.
 • Co znaczy Obeznany Różnice forma mos. obeznani, st. wyż. bardziej obeznany słownik.
 • Co znaczy Objazd Wady i zalety D. objazdu, Ms. objeździe. BŁˇD: Ms. !objaździe czym jest.
 • Co znaczy Odezwa Podobieństwa lm D. odezw co oznacza.
 • Co znaczy Odjazd Czemu D. odjazdu, Ms. odjeździe tłumaczenie.
 • Co znaczy Odnóże Co gorsze lm M. odnóża lm D. odnóży (możliwe też odnóż przykłady.
 • Co znaczy Okazja Porównaj DCMs. oraz lm D. okazji [wym. okazji]. BŁˇD: [wym. okaz-i definicja.
 • Co znaczy Op Porównanie skrót wyrażenia łacińskiego opus citatum dzieło cytowane lub opere citato w cytowanym (powyżej) dziele . UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropkami. 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie lub encyklopedia.
 • Co znaczy Osa Dlaczego lm D. os. BŁˇD: lm D. !ós jak działa.
 • Co znaczy Ostry Jak lepiej st. wyż. ostrzejszy, forma mos. ostrzy czy jest.
 • Co znaczy Oporny Kiedy forma mos. oporni, st. wyż. oporniejszy a. bardziej oporny pojęcie.
 • Co znaczy Oblatany Od czego zależy forma mos. oblatani, st. wyż. bardziej oblatany wyjaśnienie.
 • Co znaczy Os Na czym polega to skrót wyrazu osiedle. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Mieszkam na os. Tysiąclecia. BŁˇD: zapis oś. (z kreską nad s opis.
 • Co znaczy Ogród Różnice D. ogrodu informacje.
 • Co znaczy Odznaki Odznaczenia Wady i zalety ORDERY znaczenie.
 • Co znaczy Odrodzenie Podobieństwa a. odrodzenie to epoka w dziejach kultury, D. Odrodzenia a. odrodzenia - odrodzeniowy co znaczy.
 • Co znaczy Odzysk Czemu wym. od-zysk, odz-zysk], D. odzysku. BŁˇD: [wym. odzysk krzyżówka.
 • Co znaczy Ofensywa Co gorsze wym. ofęsywa ofensywa], lm D. ofensyw. BŁˇD: [wym. ofenzywa co to jest.
 • Co znaczy Odszczepieniec Porównaj wym. otszczepjeńec, oczszczepjeńec], WMs. odszczepieńcu, lm M. odszczepieńcy, DB. odszczepieńców słownik.
 • Co znaczy Odtwórca Porównanie wym. ottfurca], lm M. odtwórcy, DB. odtwórców. BŁˇD: [wym. otfurca czym jest.
 • Co znaczy Odrzut Dlaczego wym. od-żut, odż-żut], D. odrzutu. BŁˇD: [wym. odżut co oznacza.
 • Co znaczy Odsetka Jak lepiej wym. otsetka ocsetka] to procent od kapitału, lm MB. odsetki, D. odsetek, zwykle w liczbie mnogiej, np. Spłacam odsetki od kredytu. BŁˇD: [wym. ocetka tłumaczenie.
 • Co znaczy Do Od Kiedy UWAGI: W wypowiedziach starannych należy używać pary zaimków, np. czynne od 10 do 18 (lub czynne 10-18). BŁĘDY: Zapisy typu !czynne 10 do 18, czynne od 10-18 przykłady.
 • Co znaczy Odsiew Od czego zależy wym. otśef, oćśef], D. odsiewu definicja.
 • Co znaczy Odsyłacz Na czym polega wym. otsyłacz, ocsyłacz], D. odsyłacza lm D. odsyłaczy encyklopedia.
 • Co znaczy Kulturowe Geograficzno Obszary Różnice można zapisać wielką lub małą literą; wyrazy pospolite o identycznej formie piszemy literą małą np. Wschód a. wschód (obszar geograficzno-kulturowy) - wschód (strona świata jak działa.
 • Co znaczy Obarzanek A Obwarzanek Wady i zalety D. obwarzanka a. obarzanka lm D. obwarzanków a. obarzanków. BŁĘDY: Formy M. lp !obwarzanka !obarzanka czy jest.
 • Co znaczy Obyczaj Podobieństwa D. obyczaju, lm D. obyczajów. BŁˇD: lm D. !obyczai pojęcie.
 • Co znaczy Obywatel Czemu lm M. obywatele, DB. obywateli. ob wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ocean Co gorsze ocean, możliwe też ocean], D. oceanu [wym. oceanu]. AKCENT. UWAGI: W nazwach własnych wyraz zapisujemy wielką literą: Ocean Arktyczny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean opis.
 • Co znaczy Oceania Porównaj to wyspy w środkowej i zachodniej części Oceanu Spokojnego, DCMs. Oceanii, B. Oceanię, N. Oceanią - oceański informacje.
 • Co znaczy Ocet Porównanie D. octu, Ms. occie [wym. ocće, pot. oćće], zwykle bez lm znaczenie.
 • Co znaczy Ochmistrz Dlaczego wym. ochmistsz, ochmisczsz, ochmiszczsz], lm M. ochmistrze a. ochmistrzowie, DB. ochmistrzów. BŁĘDY: 1) [wym. ochmiszcz]. 2) lm DB. !ochmistrzy co znaczy.
 • Co znaczy Ociemniały Jak lepiej forma mos. ociemniali, nie stopniuje się krzyżówka.
 • Co znaczy Oczko Kiedy zdrobnienie od oko, lm MB. oczka (możliwe też oczki), lm D. oczek; 2) kamień wprawiony w pierścionek, kropla tłuszczu na powierzchni jakiegoś płynu, pętelka w robótkach co to jest.
 • Co znaczy Od Od czego zależy przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, np. od jutra od morza. UWAGI: Formą przyimka używaną tylko w kilku stałych wyrażeniach jest słownik.
 • Co znaczy Oda Na czym polega lm D. ód. BŁˇD: lm D. !od czym jest.
 • Co znaczy Odbiorca Różnice lm M. odbiorcy, DB. odbiorców. BŁˇD: wyrażenie !szeroki odbiorca DOBRZE: masowy odbiorca co oznacza.
 • Co znaczy Odcisk Wady i zalety D. odcisku. BŁˇD: D. !odciska tłumaczenie.
 • Co znaczy Oddział Podobieństwa wym. oddźał, odźdźał], D. oddziału, Ms. oddziale (możliwe też oddziele). BŁˇD: [wym. odźał przykłady.
 • Co znaczy Oddziaływać Czemu oddziałuję, oddziałujesz, oddziałują, oddziałuj, oddziałując, oddziałujący (możliwe też oddziaływam, oddziaływasz, oddziaływają, oddziaływaj, oddziaływając, oddziaływający). BŁĘDY definicja.
 • Co znaczy Odessa Co gorsze na Ukrainie, D. Odessy, CMs. Odessie, B. Odessę, N. Odessą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: odessyjczyk, odessyjka odessyjczycy - odeski encyklopedia.
 • Co znaczy Odkąd Porównaj jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Odkąd pamiętam, nie było tak ciepłej zimy; Nie widzieliśmy się, odkąd skończyliśmy liceum. PRZECINEk jak działa.
 • Co znaczy Odłączać Porównanie to forma czasownika odłączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !odłanczać czy jest.
 • Co znaczy Nazwisk Odmiana Dlaczego obce w miejscowniku; nazwiska obce w narzędniku; nazwiska węgierskie; nazwiska zakończone na -e nieme; nazwiska zakończone na -ja; nazwiska zakończone na -s; nazwiska obce pojęcie.
 • Co znaczy Czegoś Do Odnośnie Jak lepiej Często używana konstrukcja !odnośnie czegoś jest uważana za rusycyzm, a skoro czasownik odnosić się tworzy połączenie z przyimkiem do, powinno być również odnośnie do czegoś wyjaśnienie.
 • Co znaczy Odnowa Kiedy to rzeczownik pochodzący od odnowić. UWAGI: wyrażenie przyimkowe od nowa piszemy rozłącznie, np. Wkrótce zacznę od nowa opis.
 • Co znaczy Odporny Od czego zależy forma mos. odporni, st. wyż. odporniejszy a. bardziej odporny informacje.
 • Co znaczy Odpowiedni Na czym polega forma mos. odpowiedni, st. wyż. odpowiedniejszy a. bardziej odpowiedni. BŁĘDY: konstrukcje !odpowiedni komuś; !odpowiedni dla czegoś, DOBRZE: odpowiedni dla kogoś znaczenie.
 • Co znaczy Odpowiedź Różnice rodz. żeń., DCMs. oraz lm MDB. odpowiedzi co znaczy.
 • Co znaczy Odpust Wady i zalety D. odpustu, lm M. odpusty krzyżówka.
 • Co znaczy Odra Podobieństwa to rzeka w Polsce, D. Odry, CMs. Odrze, B. Odrę, N. Odrą - odrzański, nadodrzański co to jest.
 • Co znaczy Odraza Czemu bez lm. BŁĘDY: !odraza dla kogoś, dla czegoś; !odraza w stosunku do kogoś, w stosunku do czegoś; !odraza wobec kogoś, wobec czegoś; DOBRZE: odraza do kogoś, do czegoś słownik.
 • Co znaczy Odsetek Co gorsze wym. otsetek, ocsetek] to procentowy udział czegoś w czymś, D. odsetka lm MB. odsetki, D. odsetków. BŁˇD: [wym. ocetek czym jest.
 • Co znaczy Odyseja Porównaj to poemat starogrecki, DCMs. Odysei [wym. odyseji], B. Odyseję, N. Odyseją co oznacza.
 • Co znaczy Offside Porównanie wym. ofsajt], D. offside´u [wym. ofsajdu], Ms. offsidzie, lm M. offside´y tłumaczenie.
 • Co znaczy Okropny Dlaczego okropni, st. wyż. okropniejszy. UWAGI: Wyrazu lepiej nie używać w połączeniu z rzeczownikami oznaczającymi zjawiska i emocje pozytywne, np. !okropne szczęście. DOBRZE: ogromne przykłady.
 • Co znaczy Okrutny Jak lepiej forma mos. okrutni, st. wyż. okrutniejszy a. bardziej okrutny definicja.
 • Co znaczy Oksford Kiedy możliwe też Oxford) to miasto w Anglii, D. Oksfordu, C. Oksfordowi, N. Oksfordem, Ms. Oksfordzie - oksfordczyk, oksfordka oksfordczycy - oksfordzki encyklopedia.
 • Co znaczy Olcha Od czego zależy to drzewo, lm D. olch olsza jak działa.
 • Co znaczy Oldboy Na czym polega wym. oldboj], lm M. oldboye, DB. oldboyów. BŁˇD: lm DB. !oldboi czy jest.
 • Co znaczy Olej Różnice D. oleju, lm D. olejów a. olei [wym. oleji pojęcie.
 • Co znaczy Oleśnica Wady i zalety to miasto w województwie dolnośląskim, DCMs. Oleśnicy, B. Oleśnicę - oleśniczanin, oleśniczanka oleśniczanie - oleśnicki wyjaśnienie.
 • Co znaczy Olimp Podobieństwa to masyw górski w Grecji, D. Olimpu, C. Olimpowi, N. Olimpem, Ms. Olimpie - olimpijski opis.
 • Co znaczy Olkusz Czemu w województwie małopolskim, D. Olkusza C. Olkuszowi, N. Olkuszem, Ms. Olkuszu - olkuszanin, olkuszanka olkuszanie - olkuski. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą informacje.
 • Co znaczy Olsztyn Co gorsze województwie warmińsko-mazurskim, D. Olsztyna C. Olsztynowi, N. Olsztynem, Ms. Olsztynie - olsztynianin, olsztynianka olsztynianie - olsztyński. UWAGI: W nazwach przymiotnik znaczenie.
 • Co znaczy Olza Porównaj to rzeka w Czechach i Polsce, D. Olzy, CMs. Olzie, B. Olzę, N. Olzą - olziański, zaolziański co znaczy.
 • Co znaczy Ołtarz Porównanie D. ołtarza lm D. ołtarzy (możliwe też ołtarzów krzyżówka.
 • Co znaczy Om Dlaczego to jednostka fizyczna D. oma lm MB. omy, D. omów. BŁˇD: nieodmienianie wyrazu, np. Opór wynosi 8 !om, DOBRZE: 8 omów co to jest.
 • Co znaczy Om, On, Em, En Jak lepiej połączenia głosek UWAGI: 1) W wyrazach zapożyczonych przed spółgłoskami piszemy om, on, em, en, np. romb, tempo, Luksemburg, trend. 2) W wyrazach rodzimych piszemy om, on, em, en słownik.
 • Co znaczy Oman Kiedy to państwo w Azji, D. Omanu, Ms. Omanie, oficj. Sułtanat Omanu - Omańczyk, Omanka Omańczycy - omański. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Zatoka Omańska czym jest.
 • Co znaczy Omdlały Od czego zależy forma mos. omdlali, nie stopniuje się co oznacza.
 • Co znaczy Omega Na czym polega to firma szwajcarska i marka zegarków, D. Omegi, CMs. Omedze, B. Omegę, N. Omegą - omega to zegarek marki Omega D. omegi, CMs. omedze, B. omegę, N. omegą, lm MB. omegi tłumaczenie.
 • Co znaczy Omlet Różnice D. omletu (możliwe też omleta), B. omlet, pot. omleta przykłady.
 • Co znaczy Omo Wady i zalety to marka proszku do prania rodz. nij., nieodm. - omo to proszek marki Omo, rodz. nij., nieodm definicja.
 • Co znaczy Onanizm Podobieństwa wym. onańism, onańizm], D. onanizmu, Ms. onanizmie [wym. onańiźmje, możliwe też onańizmje], bez lm encyklopedia.
 • Co znaczy Onega Czemu to jezioro w Federacji Rosyjskiej, D. Onegi, CMs. Onedze, B. Onegę, N. Onegą - oneski jak działa.
 • Co znaczy Oniemiały Co gorsze forma mos. oniemiali, nie stopniuje się czy jest.
 • Co znaczy Online Porównaj a. on-line [wym. onlajn], nieodm pojęcie.
 • Co znaczy Ontario Porównanie to jezioro na granicy Kanady i USa rodz. nij., nieodm. - ontaryjski wyjaśnienie.
 • Co znaczy Onz Dlaczego wym. o-en-zet] to skrót od Organizacja Narodów Zjednoczonych, rodz. żeń. a. męs., D. ONZ-etu, Ms. ONZ-ecie a. nieodm. - ONZ-owiec a. oenzetowiec - ONZ-owski a. oenzetowski opis.
 • Co znaczy Oo Jak lepiej to skrót wyrazu ojcowie (zakonnicy). UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. klasztor oo. [czyt. ojców] paulinów. o informacje.
 • Co znaczy Op Kiedy łacińskiego wyrazu opus dzieło , rodz. nij., D. opusu, Ms. opusie. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. sonata op. 1. [czyt. opus znaczenie.
 • Co znaczy Opel Od czego zależy to firma i marka samochodów, DB. Opla C. Oplowi, N. Oplem, Ms. Oplu - opel to samochód marki Opel, DB. opla C. oplowi, N. oplem, Ms. oplu, lm MB. ople co znaczy.
 • Co znaczy Opcja Na czym polega możliwość, którą się wybiera z wielu, także możliwość wyboru, DCMs. oraz lm D. opcji. UWAGI: 1) Wyraz nadużywany, np. Opowiadam się za tą opcją. lepiej: Wybieram tę możliwość. 2 krzyżówka.
 • Co znaczy Opec Różnice opek] - 1) skrót od Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), rodz. żeń. a. męs., nieodm. a. DMs. OPEC-u, N. Opekiem co to jest.
 • Co znaczy Opinia Wady i zalety wym. opińja], DCMs. oraz lm D. opinii [wym. opińji]. BŁˇD: [wym. opińa opińi słownik.
 • Co znaczy Opoczno Podobieństwa to miasto w województwie łódzkim, D. Opoczna C. Opocznu, N. Opocznem, Ms. Opocznie - opocznianin, opocznianka opocznianie - opoczyński czym jest.
 • Co znaczy Opole Czemu województwie opolskim, D. Opola CMs. Opolu, N. Opolem - opolanin, opolanka opolanie - opolski. UWAGI: Piszemy województwo opolskie. 2) W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy co oznacza.
 • Co znaczy Optymizm Co gorsze wym. optymism, optymizm], D. optymizmu, Ms. optymizmie [wym. optymiźmje, możliwe też optymizmje], bez lm tłumaczenie.
 • Co znaczy Opus Porównaj rodz. nij. (odmieniany jak męski), D. opusu, lm M. opusy, D. opusów. UWAGI: Mówimy: opus pierwsze, drugie itd., nie: opus pierwszy, drugi... op przykłady.
 • Co znaczy Dei Opus Porównanie wym. opus de-i] to organizacja religijna rodz. nij. a. męs., nieodm definicja.
 • Co znaczy Opzz Dlaczego wym. o-pe-zet-zet] to skrót od Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, rodz. nij. a. męs., nieodm. a. D. OPZZ-etu, Ms. OPZZ-ecie encyklopedia.
 • Co znaczy Oran Jak lepiej to miasto w Algierii, D. Oranu, C. Oranowi, N. Oranem, Ms. Oranie - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: orańczyk, oranka orańczycy - orański jak działa.
 • Co znaczy Orawa Kiedy to kraina historyczna w Słowacji, D. Orawy, CMs. Orawie, B. Orawę, N. Orawą - Orawianin, Orawianka Orawianie - orawski czy jest.
 • Co znaczy Oraz Od czego zależy spójnik współrzędny - nie stawiamy przed nim przecinka np. Byłem w USA oraz w Meksyku. Przed spójnikiem powtórzonym przecinek stawiamy, np. Byłem w USA oraz w Meksyku, oraz w pojęcie.
 • Co znaczy Orbis Na czym polega to przedsiębiorstwo turystyczne, D. Orbisu, C. Orbisowi, N. Orbisem, Ms. Orbisie - orbisowski wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ordery, Medale, Odznaczenia I Odznaki. Różnice piszemy od wielkich liter, np. Order Wojenny Virtuti Militari, Order św. Stanisława Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Medal za Ofiarność i Odwagę, Krzyż Zasługi z Mieczami opis.
 • Co znaczy Osiemdziesiąt Wady i zalety ośemdźeśont] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. osiemdziesięciu, N. osiemdziesięciu a. osiemdziesięcioma rodz. nmos.: MB. osiemdziesiąt, DCMs. osiemdziesięciu, N informacje.
 • Co znaczy Osiemnaście Podobieństwa to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. osiemnastu, N. osiemnastu a. osiemnastoma rodz. nmos.: MB. osiemnaście, DCMs. osiemnastu, N. osiemnastu a. osiemnastoma znaczenie.
 • Co znaczy Ordynator Czemu kierujący oddziałem w szpitalu, lm M. ordynatorzy. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny lub odmieniać się jak wyraz co znaczy.
 • Co znaczy Oręż Co gorsze rodz. męs., D. oręża lm D. oręży, zwykle bez lm. BŁĘDY: !ta oręż, !to oręże krzyżówka.
 • Co znaczy Organizacja Porównaj oraz lm D. organizacji. UWAGI: Wyraz występuje w złożonych nazwach własnych, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych (skrót: ONZ), Organizacja Państw Amerykańskich (skrót: OPA co to jest.
 • Co znaczy Organizacje Porównanie indywidualne (jednostkowe) organizacji piszemy wielkimi literami, np. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwo Kursów Naukowych, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej słownik.
 • Co znaczy Organizm Dlaczego wym. orgańism, orgańizm], D. organizmu, Ms. organizmie [wym. orgańiźmje, możliwe też orgańizmje czym jest.
 • Co znaczy Orgazm Jak lepiej wym. orgasm, orgazm], D. orgazmu, Ms. orgazmie [wym. orgaźmje, możliwe też orgazmje co oznacza.
 • Co znaczy Orient Kiedy a. orient to obszar Azji oraz południowej i wschodniej Afryki, D. Orientu a. orientu, Ms. Oriencie a. oriencie - orientalny tłumaczenie.
 • Co znaczy Orinoko Od czego zależy to rzeka w Ameryce, rodz. żeń., nieodm przykłady.
 • Co znaczy Orlean Na czym polega to miasto we Francji, D. Orleanu, C. Orleanowi, N. Orleanem, Ms. Orleanie - orleańczyk, orleanka orleańczycy - orleański definicja.
 • Co znaczy Ortodoks Różnice to człowiek ściśle przestrzegający zasad wyznawanej wiary, ideologii, lm M. ortodoksi. BŁˇD: forma !ten ortodoksa encyklopedia.
 • Co znaczy Orwell Wady i zalety Orwell [wym. dżordż orłel] to pisarz angielski (1903-1950), DB. George´a Orwella C. George´owi Orwellowi, N. George´em Orwellem, Ms. o George´u Orwellu. UWAGI: Piszemy jak działa.
 • Co znaczy Oryginalny Podobieństwa wym. oryginalny, pot. orginalny], forma mos. oryginalni, st. wyż. oryginalniejszy a. bardziej oryginalny. BŁˇD: zapis !orginalny czy jest.
 • Co znaczy Oryginał Czemu wym. oryginał, pot. orginał], D. oryginału. BŁˇD: zapis !orginał pojęcie.
 • Co znaczy Orzeczenie Co gorsze element budujący wypowiedzenia wraz z podmiotem tworzący związek główny w ich obrębie. Orzeczenie może być wyrażone 1) czasownikiem w formie osobowej, np. Piszę list, lub 2 wyjaśnienie.
 • Co znaczy Imienne Orzeczenie Porównaj orzeczenia złożonego, np. Jestem zadowolony, składa się z łącznika (Jestem) i orzecznika (zadowolony). W funkcji łącznika mogą wystąpić wyrazy: być, bywać, stać się, stawać się opis.
 • Co znaczy Orzecznik Porównanie częścią ORZECZENIA IMIENNEGO, np. Jan jest dyrektorem; Niebo stało się szare. Wyrażany bywa najczęściej za pomocą rzeczowników i przymiotników. 1) Orzecznik rzeczownikowy informacje.
 • Co znaczy Orzesze Dlaczego to miasto w województwie śląskim, D. Orzesza CMs. Orzeszu, N. Orzeszem - orzeszanin, orzeszanka orzeszanie - orzeski znaczenie.
 • Co znaczy Osady Jak lepiej Nazwy osad piszemy wielkimi literami, np. Dobrocin, Dworek, Parsówek NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 1 co znaczy.
 • Co znaczy Osaka Kiedy to miasto w Japonii, D. Osaki, CMs. Osace, B. Osakę, N. Osaką - osakijczyk, osakijka osakijczycy - osakijski krzyżówka.
 • Co znaczy Laden Bin Osama Od czego zależy bin Ladena C. Osamie bin Ladenowi, B. Osamę bin Ladena N. Osamą bin Ladenem, Ms. o Osamie bin Ladenie. UWAGI: 1) Tej nazwy osobowej najlepiej używać w formie Osama bin Laden co to jest.
 • Co znaczy Oscar Na czym polega wym. oskar] to nagroda filmowa DB. Oscara C. Oscarowi, N. Oscarem, Ms. Oscarze, lm MB. Oscary słownik.
 • Co znaczy Oscypek Różnice D. oscypka B. oscypek a. oscypka lm D. oscypków czym jest.
 • Co znaczy Osiedla Wady i zalety Nazwy osiedli piszemy wielkimi literami, np. Bródno, Kostuchna Podgórze. MIESZKAŃCY MIAST...; NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 1 co oznacza.
 • Co znaczy Osiedle Podobieństwa osiedla lm D. osiedli. UWAGI: 1) Mówimy mieszkam na osiedlu, możliwe jest też, choć nieco formalne, mieszkam w osiedlu. 2) Skrótem wyrazu osiedle jest os. (BŁˇD: oś.), skrót tłumaczenie.
 • Co znaczy Osiem Czemu liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. ośmiu, N. ośmiu a. ośmioma rodz. nmos.: MB. osiem, DCMs. ośmiu, N. ośmiu a. ośmioma. UWAGI: Występujący w funkcji podmiotu liczebnik ośmiu przykłady.
 • Co znaczy Osiemset Co gorsze wym. ośemset, pot. ośemset] to liczebnik główny, rodz. mos. ośmiuset (we wszystkich przypadkach gramatycznych), rodz. nmos.: MB. osiemset, DCNMs. ośmiuset definicja.
 • Co znaczy Osioł Porównaj zwierzę, DB. osła C. osłu, możliwe też osłowi, Ms. ośle, lm MB. osły; 2) obraźliwe określenie człowieka głupiego, tępego, DB. osła C. osłu, możliwe też osłowi, Ms. ośle, lm M encyklopedia.
 • Co znaczy Oslo Porównanie to stolica Norwegii, rodz. nij., nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie tworzy się jak działa.
 • Co znaczy Osławiony Dlaczego złą sławę, forma mos. osławieni, st. wyż. bardziej osławiony. BŁˇD: Użycie wyrazu w znaczeniu sławny , np. !osławiony zespół The Beatles, DOBRZE: sławny zespół The Beatles czy jest.
 • Co znaczy Osoba Jak lepiej kategoria fleksyjna czasownika w której obrębie rozróżniamy osobę 1., 2. i 3. Pierwsza osoba oznacza podmiot identyczny z nadawcą wypowiedzi, np. (ja) piszę, lub grupą osób, wśród pojęcie.
 • Co znaczy Osobisty Kiedy forma mos. osobiści, st. wyż. bardziej osobisty wyjaśnienie.
 • Co znaczy Osobodzień Od czego zależy wym. osobodzień], D. osobodnia [wym. osobodńa], lm MB. osobodni a. osobodnie, D. osobodni. UWAGI: Użycie tego wyrazu należy ograniczyć do tekstów urzędowych opis.
 • Co znaczy Ostoja Na czym polega DCMs. oraz lm D. ostoi [wym. ostoji], zwykle bez lm informacje.
 • Co znaczy Ostrołęka Różnice to miasto w województwie mazowieckim, D. Ostrołęki, CMs. Ostrołęce, B. Ostrołękę, N. Ostrołęką - ostrołęczanin, ostrołęczanka ostrołęczanie - ostrołęcki znaczenie.
 • Co znaczy Świętokrzyski Ostrowiec Wady i zalety w województwie świętokrzyskim, D. Ostrowca Świętokrzyskiego, C. Ostrowcowi Świętokrzyskiemu, N. Ostrowcem Świętokrzyskim, Ms. Ostrowcu Świętokrzyskim - ostrowczanin, ostrowczanka co znaczy.
 • Co znaczy Ostróda Podobieństwa to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, D. Ostródy, CMs. Ostródzie, B. Ostródę, N. Ostródą - ostródzianin, ostródzianka ostródzianie - ostródzki krzyżówka.
 • Co znaczy Mazowiecka Ostrów Czemu to miasto w województwie ostrołęckim, rodz. żeń., DCMs. Ostrowi Mazowieckiej, B. Ostrów Mazowiecką, N. Ostrowią Mazowiecką - ostrowianin, ostrowianka ostrowianie - ostrowski co to jest.
 • Co znaczy Wielkopolski Ostrów Co gorsze w województwie wielkopolskim, rodz. męs., D. Ostrowa Wielkopolskiego, C. Ostrowowi Wielkopolskiemu, N. Ostrowem Wielkopolskim, Ms. Ostrowie Wielkopolskim - ostrowianin słownik.
 • Co znaczy Ostrze Porównaj wym. ostsze, osczsze, oszczsze], lm D. ostrzy. BŁˇD: [wym. oszcze czym jest.
 • Co znaczy Ostrzał Porównanie wym. ostszał, osczszał, oszczszał] (możliwe też obstrzał [wym. opstszał, opsczszał, opszczszał]), D. ostrzału a. obstrzału. BŁĘDY: [wym. oszczał, opszczał co oznacza.
 • Co znaczy Dlaczego rodz. żeń., lm MB. osie tłumaczenie.
 • Co znaczy Ość Jak lepiej rodz. żeń., lm MDB. ości, N. ościami (możliwe też ośćmi przykłady.
 • Co znaczy Oświecenie A Oświecenie Kiedy to epoka w dziejach kultury, D. Oświecenia a. oświecenia - oświeceniowy definicja.
 • Co znaczy Oświęcim Od czego zależy w województwie małopolskim, D. Oświęcimia C. Oświęcimiowi, N. Oświęcimiem, Ms. Oświęcimiu - oświęcimianin, oświęcimianka oświęcimianie - oświęcimski. UWAGI: W nazwach przymiotnik encyklopedia.
 • Co znaczy Brzezinka Oświęcim Na czym polega nazwa hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, D. Oświęcimia- -Brzezinki, C. Oświęcimiowi-Brzezince, N. Oświęcimiem-Brzezinką, Ms. Oświęcimiu-Brzezince - oświęcimiak jak działa.
 • Co znaczy Otmuchów Różnice to miasto w województwie opolskim, D. Otmuchowa C. Otmuchowowi, N. Otmuchowem, Ms. Otmuchowie - otmuchowianin, otmuchowianka otmuchowianie - otmuchowski czy jest.
 • Co znaczy Oto Wady i zalety wyrazem o znaczeniu to jest... , który może także służyć do wzmocnienia treści różnych wypowiedzeń, np. Oto i on; Tyle oto są warte wasze obietnice. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe o pojęcie.
 • Co znaczy Ottawa Podobieństwa to stolica Kanady, D. Ottawy, CMs. Ottawie, B. Ottawę, N. Ottawą - ottawianin, ottawianka ottawianie - ottawski wyjaśnienie.
 • Co znaczy Otwock Czemu to miasto w województwie mazowieckim, D. Otwocka C. Otwockowi, N. Otwockiem, Ms. Otwocku - otwocczanin, otwocczanka otwocczanie - otwocki opis.
 • Co znaczy Owoc Co gorsze D. owocu, lm D. owoców. BŁˇD: lm D. !owocy informacje.
 • Co znaczy Owp Porównaj wym. o-wu-pe] to skrót od Organizacja Wyzwolenia Palestyny (współczesna organizacja polityczna), rodz. żeń. a. nij., nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Ozdoba Porównanie lm D. ozdób co znaczy.
 • Co znaczy Mazowiecki Ożarów Dlaczego w województwie mazowieckim, D. Ożarowa Mazowieckiego, C. Ożarowowi Mazowieckiemu, N. Ożarowem Mazowieckim, Ms. Ożarowie Mazowieckim - ożarowianin, ożarowianka ożarowianie krzyżówka.
 • Co znaczy Opera Jak lepiej wym. opera pot. opera], lm D. oper. BŁˇD: !opera buffo, DOBRZE: opera buffa co to jest.
 • Co znaczy Ormianie Kiedy Armenia słownik.
 • Co znaczy Okay Od czego zależy Ok czym jest.
 • Co znaczy Okej Na czym polega Ok co oznacza.
 • Co znaczy Ó Różnice 1) Jeśli wymienia się w formach odmiany lub wyrazach pokrewnych z samogłoską o, e oraz a np. wróg - wrogi, siódmy - siedem, wmówić - wmawiać. 2) W cząstce -ów na końcu wyrazów, np tłumaczenie.
 • Co znaczy Ówczesny Wady i zalety forma mos. ówcześni, nie stopniuje się przykłady.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Ówczesny co znaczy Ó krzyżówka Okej co to jest Okay słownik Ormianie czym jest Opera co oznacza Ożarów Mazowiecki tłumaczenie Ozdoba przykłady Owp definicja. definicja.

Jak się mówi Oxford co znaczy Offset krzyżówka Olsza co to jest Obmierzły słownik słownik.