ówczesny okej okay ormianie co to znaczy

Ówczesny, Ó, Okej, Okay, Ormianie, Opera, Ożarów Mazowiecki, Ozdoba, Owp, Owoc, Otwock, Ottawa, Oto.

Dziś jest Czwartek, 24 września 2020.

Imieniny obchodzą: Dora, Teodor, Gerard.

Jak jest poprawnie O

 • Co to znaczy Oxford Definicja Oksford
 • Co to znaczy Offset Definicja wym. ofset], D. offsetu
 • Co to znaczy Olsza Definicja to inaczej olcha lm D. olszy a. olsz
 • Co to znaczy Obmierzły Definicja wym. obmjer-zły], forma mos. obmierźli, st. wyż. bardziej obmierzły
 • Co to znaczy Osoba Definicja lm D. osób [wym. osup
 • Co to znaczy O Definicja wyrazu ojciec (zakonnik). UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Cenimy o. [czyt. ojca] Jana. oo
 • Co to znaczy Ob Definicja wyrazów obywatel, obywatelka. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką, stawiamy przed nazwiskiem. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np
 • Co to znaczy Obarzanek Definicja obwarzanek
 • Co to znaczy Obce Nazwiska Definicja wymowie obcych nazwisk decyduje przede wszystkim narodowość ich posiadaczy, np. nazwisko Schumann może być wymawiane [szuman], jeśli
 • Co to znaczy Obiektywizm Definicja wym. objektywism, objektywizm], D. obiektywizmu, Ms. obiektywizmie [wym. objektywiźmje, możliwe też objektywizmje], bez lm
 • Co to znaczy Obieżyświat Definicja D. obieżyświata WMs. obieżyświacie, lm M. te obieżyświaty, DB. obieżyświatów
 • Co to znaczy Oblicze Definicja lm D. obliczy. BŁˇD: lm D. !oblicz
 • Co to znaczy Obłąkany Definicja forma mos. obłąkani, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Obydwoje\. Oboje A Definicja liczebnik zbiorowy odpowiadający liczbie dwa D. obojga a. obydwojga CMs. obojgu a. obydwojgu, B. oboje a. obydwoje, N. obojgiem a
 • Co to znaczy Obok Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu. UWAGI: W języku oficjalnym wyrazu używa się także w
 • Co to znaczy Obop Definicja wym. obop] to skrót od Ośrodek Badania Opinii Publicznej, rodz. męs., D. OBOP-u, Ms. OBOP-ie (możliwa też nieodm
 • Co to znaczy Oborniki Definicja to miasto w województwie wielkopolskim, D. Obornik - oborniczanin, oborniczanka oborniczanie - obornicki
 • Co to znaczy Obowiązany Definicja forma mos. obowiązani, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Obręcz Definicja rodz. żeń., lm D. obręczy. BŁˇD: forma rodzaju męskiego !ten obręcz
 • Co to znaczy Obroża Definicja lm D. obroży. BŁˇD: lm D. !obróż
 • Co to znaczy Obrzęd Definicja D. obrzędu. BŁˇD: forma !obrząd
 • Co to znaczy Obrzędy Definicja ZWYCZAJE. Ich nazwy zapisujemy małymi literami, np.: andrzejki, dyngus, oczepiny, prima aprilis, walentynki. ŚWIĘTA I DNI ŚWIˇTECZNE
 • Co to znaczy Obrzydliwy Definicja forma mos. obrzydliwi, st. wyż. obrzydliwszy. UWAGI: Wyrazu nie należy używać w znaczeniu brzydzący się czymś
 • Co to znaczy Obserwatorium Definicja rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. obserwatoria D. obserwatoriów
 • Co to znaczy Ofiara Definicja CMs. ofierze. BŁĘDY: 1) CMs. !ofiarze. 2) Zdania typu W pożarze zginęło dwadzieścia !ofiar, DOBRZE: W pożarze zginęło dwadzieścia osób
 • Co to znaczy Oficer Definicja wym. oficer, możliwe też oficer], DB. oficera [wym. oficera], lm M. oficerowie
 • Co to znaczy Ogn Definicja wyrazu ogniomistrz. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. rozmowa z ogn. [czyt. ogniomistrzem
 • Co to znaczy Ogólny Definicja forma mos. ogólni, st. wyż. ogólniejszy, oficj. bardziej ogólny
 • Co to znaczy Ogół Definicja wym. ogółu, ogółu]. UWAGI: Wyrażenie w ogóle akcentujemy na drugiej lub trzeciej sylabie od końca: [wym. w o-gó-le, w o-gó-le]. BŁˇD: [wym
 • Co to znaczy Ogółem Definicja wym. o-gó-łem, możliwe też o-gó-łem]. AKCENT
 • Co to znaczy Ogrodzieniec Definicja w województwie śląskim, D. Ogrodzieńca C. Ogrodzieńcowi, N. Ogrodzieńcem, Ms. Ogrodzieńcu - ogrodzieńczanin, ogrodzieńczanka
 • Co to znaczy Ogromny Definicja forma mos. ogromni, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Ohio Definicja ohajo] to stan i rzeka w USa rodz. męs. (stan) a. żeń. (rzeka), nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców stanu oraz przymiotnika nie
 • Co to znaczy Oirt Definicja er-te] to skrót od Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji), rodz. żeń
 • Co to znaczy Ojciec Definicja W. ojcze, lm M. ojcowie, DB. ojców. UWAGI: W języku potocznym w funkcji wołacza liczby pojedynczej używa się mianownika liczby
 • Co to znaczy Ojców Definicja województwie małopolskim, D. Ojcowa C. Ojcowowi, N. Ojcowem, Ms. Ojcowie - ojcowski. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą
 • Co to znaczy Ojczenasz Definicja wym. ojczenasz] to potoczne określenie modlitwy zaczynającej się od słów Ojcze nasz, lm D. ojczenaszów
 • Co to znaczy Ojczym Definicja lm M. ojczymowie a. ojczymi
 • Co to znaczy Ojczyzna Definicja CMs. ojczyźnie, D. ojczyzn. UWAGI: Ze względów uczuciowych można ten wyraz zapisywać wielka literą: Ojczyzna
 • Co to znaczy Ok Definicja okej] to angielskie słowo, którego używamy, gdy chcemy wyrazić aprobatę czegoś. Jest ono skrótem wyrażenia angielskiego all correct
 • Co to znaczy Okęcie Definicja to dzielnica Warszawy, D. Okęcia CMs. Okęciu, N. Okęciem - okęcki
 • Co to znaczy Okienko Definicja wym. okie-ko, okienko], lm D. okienek
 • Co to znaczy Oklahoma Definicja City [wym. ~ s-iti] to miasto w USa rodz. nij., nieodm. - oklahomczyk, oklahomka oklahomczycy - oklahomski
 • Co to znaczy Oko Definicja wzroku lm MB. oczy, D. oczu (możliwe też ócz, oczów), N. oczami (możliwe też oczyma). UWAGI: Rzeczownik oczy łączy się z liczebnikami
 • Co to znaczy Okolica Definicja wym. okolica okolica
 • Co to znaczy Okolicznik Definicja jest określeniem jakościowym czasownika np. pisać starannie, przymiotnika np. bardzo mądry, lub przysłówka np. bardzo mądrze
 • Co to znaczy Około Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, tworzy przybliżone określenia miary, czasu
 • Co to znaczy Okrągły Definicja forma mos. okrągli, st. wyż. okrąglejszy. UWAGI: Wyrażenie okrągły rok bywa uważane za niepoprawne, raczej niesłusznie
 • Co to znaczy Okres Czasu Definicja to pleonazm, lepiej używać słów czas lub okres
 • Co to znaczy Okresy Kalendarzowe Definicja Ich nazwy piszemy małą literą, np. kwartał, półwiecze, wiek, tysiąclecie; adwent, karnawał, post
 • Co to znaczy Okresy W Historii Definicja EPOKI W HISTORII
 • Co to znaczy Okręgi Administracyjne Definicja bez względu na to, czy są współczesne, czy historyczne, piszemy małą literą, np. województwo małopolskie, powiat rybnicki, gmina lubelska
 • Co to znaczy Obcy Definicja forma mos. obcy, st. wyż. bardziej obcy
 • Co to znaczy Obcisły Definicja st. wyż. bardziej obcisły (możliwe też obciślejszy
 • Co to znaczy Obeznany Definicja forma mos. obeznani, st. wyż. bardziej obeznany
 • Co to znaczy Objazd Definicja D. objazdu, Ms. objeździe. BŁˇD: Ms. !objaździe
 • Co to znaczy Odezwa Definicja lm D. odezw
 • Co to znaczy Odjazd Definicja D. odjazdu, Ms. odjeździe
 • Co to znaczy Odnóże Definicja lm M. odnóża lm D. odnóży (możliwe też odnóż
 • Co to znaczy Okazja Definicja DCMs. oraz lm D. okazji [wym. okazji]. BŁˇD: [wym. okaz-i
 • Co to znaczy Op Definicja skrót wyrażenia łacińskiego opus citatum dzieło cytowane lub opere citato w cytowanym (powyżej) dziele . UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropkami
 • Co to znaczy Osa Definicja lm D. os. BŁˇD: lm D. !ós
 • Co to znaczy Ostry Definicja st. wyż. ostrzejszy, forma mos. ostrzy
 • Co to znaczy Oporny Definicja forma mos. oporni, st. wyż. oporniejszy a. bardziej oporny
 • Co to znaczy Oblatany Definicja forma mos. oblatani, st. wyż. bardziej oblatany
 • Co to znaczy Os Definicja wyrazu osiedle. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Mieszkam na os. Tysiąclecia. BŁˇD: zapis
 • Co to znaczy Ogród Definicja D. ogrodu
 • Co to znaczy Odznaczenia Odznaki Definicja ORDERY
 • Co to znaczy Odrodzenie Definicja a. odrodzenie to epoka w dziejach kultury, D. Odrodzenia a. odrodzenia - odrodzeniowy
 • Co to znaczy Odzysk Definicja wym. od-zysk, odz-zysk], D. odzysku. BŁˇD: [wym. odzysk
 • Co to znaczy Ofensywa Definicja wym. ofęsywa ofensywa], lm D. ofensyw. BŁˇD: [wym. ofenzywa
 • Co to znaczy Odszczepieniec Definicja wym. otszczepjeńec, oczszczepjeńec], WMs. odszczepieńcu, lm M. odszczepieńcy, DB. odszczepieńców
 • Co to znaczy Odtwórca Definicja wym. ottfurca], lm M. odtwórcy, DB. odtwórców. BŁˇD: [wym. otfurca
 • Co to znaczy Odrzut Definicja wym. od-żut, odż-żut], D. odrzutu. BŁˇD: [wym. odżut
 • Co to znaczy Odsetka Definicja otsetka ocsetka] to procent od kapitału, lm MB. odsetki, D. odsetek, zwykle w liczbie mnogiej, np. Spłacam odsetki od kredytu. BŁˇD: [wym
 • Co to znaczy Do\. Od Definicja wypowiedziach starannych należy używać pary zaimków, np. czynne od 10 do 18 (lub czynne 10-18). BŁĘDY: Zapisy typu !czynne 10 do 18, czynne
 • Co to znaczy Odsiew Definicja wym. otśef, oćśef], D. odsiewu
 • Co to znaczy Odsyłacz Definicja wym. otsyłacz, ocsyłacz], D. odsyłacza lm D. odsyłaczy
 • Co to znaczy Obszary Geograficzno--Kulturowe Definicja można zapisać wielką lub małą literą; wyrazy pospolite o identycznej formie piszemy literą małą np. Wschód a. wschód (obszar geograficzno
 • Co to znaczy Obarzanek\. Obwarzanek A Definicja D. obwarzanka a. obarzanka lm D. obwarzanków a. obarzanków. BŁĘDY: Formy M. lp !obwarzanka !obarzanka
 • Co to znaczy Obyczaj Definicja D. obyczaju, lm D. obyczajów. BŁˇD: lm D. !obyczai
 • Co to znaczy Obywatel Definicja lm M. obywatele, DB. obywateli. ob
 • Co to znaczy Ocean Definicja ocean, możliwe też ocean], D. oceanu [wym. oceanu]. AKCENT. UWAGI: W nazwach własnych wyraz zapisujemy wielką literą: Ocean Arktyczny
 • Co to znaczy Oceania Definicja to wyspy w środkowej i zachodniej części Oceanu Spokojnego, DCMs. Oceanii, B. Oceanię, N. Oceanią - oceański
 • Co to znaczy Ocet Definicja D. octu, Ms. occie [wym. ocće, pot. oćće], zwykle bez lm
 • Co to znaczy Ochmistrz Definicja ochmistsz, ochmisczsz, ochmiszczsz], lm M. ochmistrze a. ochmistrzowie, DB. ochmistrzów. BŁĘDY: 1) [wym. ochmiszcz]. 2) lm DB. !ochmistrzy
 • Co to znaczy Ociemniały Definicja forma mos. ociemniali, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Oczko Definicja zdrobnienie od oko, lm MB. oczka (możliwe też oczki), lm D. oczek; 2) kamień wprawiony w pierścionek, kropla tłuszczu na powierzchni
 • Co to znaczy Od Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, np. od jutra od morza. UWAGI: Formą przyimka używaną
 • Co to znaczy Oda Definicja lm D. ód. BŁˇD: lm D. !od
 • Co to znaczy Odbiorca Definicja lm M. odbiorcy, DB. odbiorców. BŁˇD: wyrażenie !szeroki odbiorca DOBRZE: masowy odbiorca
 • Co to znaczy Odcisk Definicja D. odcisku. BŁˇD: D. !odciska
 • Co to znaczy Oddział Definicja wym. oddźał, odźdźał], D. oddziału, Ms. oddziale (możliwe też oddziele). BŁˇD: [wym. odźał
 • Co to znaczy Oddziaływać Definicja oddziałuję, oddziałujesz, oddziałują, oddziałuj, oddziałując, oddziałujący (możliwe też oddziaływam, oddziaływasz, oddziaływają
 • Co to znaczy Odessa Definicja na Ukrainie, D. Odessy, CMs. Odessie, B. Odessę, N. Odessą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: odessyjczyk
 • Co to znaczy Odkąd Definicja jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Odkąd pamiętam, nie było tak ciepłej zimy; Nie widzieliśmy
 • Co to znaczy Odłączać Definicja to forma czasownika odłączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !odłanczać
 • Co to znaczy Odmiana Nazwisk Definicja obce w miejscowniku; nazwiska obce w narzędniku; nazwiska węgierskie; nazwiska zakończone na -e nieme; nazwiska zakończone na -ja; nazwiska
 • Co to znaczy Odnośnie Do Czegoś Definicja Często używana konstrukcja !odnośnie czegoś jest uważana za rusycyzm, a skoro czasownik odnosić się tworzy połączenie z przyimkiem do
 • Co to znaczy Odnowa Definicja to rzeczownik pochodzący od odnowić. UWAGI: wyrażenie przyimkowe od nowa piszemy rozłącznie, np. Wkrótce zacznę od nowa
 • Co to znaczy Odporny Definicja forma mos. odporni, st. wyż. odporniejszy a. bardziej odporny
 • Co to znaczy Odpowiedni Definicja odpowiedni, st. wyż. odpowiedniejszy a. bardziej odpowiedni. BŁĘDY: konstrukcje !odpowiedni komuś; !odpowiedni dla czegoś, DOBRZE
 • Co to znaczy Odpowiedź Definicja rodz. żeń., DCMs. oraz lm MDB. odpowiedzi
 • Co to znaczy Odpust Definicja D. odpustu, lm M. odpusty
 • Co to znaczy Odra Definicja to rzeka w Polsce, D. Odry, CMs. Odrze, B. Odrę, N. Odrą - odrzański, nadodrzański
 • Co to znaczy Odraza Definicja BŁĘDY: !odraza dla kogoś, dla czegoś; !odraza w stosunku do kogoś, w stosunku do czegoś; !odraza wobec kogoś, wobec czegoś; DOBRZE: odraza
 • Co to znaczy Odsetek Definicja wym. otsetek, ocsetek] to procentowy udział czegoś w czymś, D. odsetka lm MB. odsetki, D. odsetków. BŁˇD: [wym. ocetek
 • Co to znaczy Odyseja Definicja to poemat starogrecki, DCMs. Odysei [wym. odyseji], B. Odyseję, N. Odyseją
 • Co to znaczy Offside Definicja wym. ofsajt], D. offside´u [wym. ofsajdu], Ms. offsidzie, lm M. offside´y
 • Co to znaczy Okropny Definicja okropni, st. wyż. okropniejszy. UWAGI: Wyrazu lepiej nie używać w połączeniu z rzeczownikami oznaczającymi zjawiska i emocje pozytywne
 • Co to znaczy Okrutny Definicja forma mos. okrutni, st. wyż. okrutniejszy a. bardziej okrutny
 • Co to znaczy Oksford Definicja też Oxford) to miasto w Anglii, D. Oksfordu, C. Oksfordowi, N. Oksfordem, Ms. Oksfordzie - oksfordczyk, oksfordka oksfordczycy - oksfordzki
 • Co to znaczy Olcha Definicja to drzewo, lm D. olch olsza
 • Co to znaczy Oldboy Definicja wym. oldboj], lm M. oldboye, DB. oldboyów. BŁˇD: lm DB. !oldboi
 • Co to znaczy Olej Definicja D. oleju, lm D. olejów a. olei [wym. oleji
 • Co to znaczy Oleśnica Definicja to miasto w województwie dolnośląskim, DCMs. Oleśnicy, B. Oleśnicę - oleśniczanin, oleśniczanka oleśniczanie - oleśnicki
 • Co to znaczy Olimp Definicja to masyw górski w Grecji, D. Olimpu, C. Olimpowi, N. Olimpem, Ms. Olimpie - olimpijski
 • Co to znaczy Olkusz Definicja w województwie małopolskim, D. Olkusza C. Olkuszowi, N. Olkuszem, Ms. Olkuszu - olkuszanin, olkuszanka olkuszanie - olkuski. UWAGI: W
 • Co to znaczy Olsztyn Definicja województwie warmińsko-mazurskim, D. Olsztyna C. Olsztynowi, N. Olsztynem, Ms. Olsztynie - olsztynianin, olsztynianka olsztynianie
 • Co to znaczy Olza Definicja to rzeka w Czechach i Polsce, D. Olzy, CMs. Olzie, B. Olzę, N. Olzą - olziański, zaolziański
 • Co to znaczy Ołtarz Definicja D. ołtarza lm D. ołtarzy (możliwe też ołtarzów
 • Co to znaczy Om Definicja to jednostka fizyczna D. oma lm MB. omy, D. omów. BŁˇD: nieodmienianie wyrazu, np. Opór wynosi 8 !om, DOBRZE: 8 omów
 • Co to znaczy Om, On, Em, En Definicja połączenia głosek UWAGI: 1) W wyrazach zapożyczonych przed spółgłoskami piszemy om, on, em, en, np. romb, tempo, Luksemburg, trend. 2) W
 • Co to znaczy Oman Definicja państwo w Azji, D. Omanu, Ms. Omanie, oficj. Sułtanat Omanu - Omańczyk, Omanka Omańczycy - omański. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy
 • Co to znaczy Omdlały Definicja forma mos. omdlali, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Omega Definicja szwajcarska i marka zegarków, D. Omegi, CMs. Omedze, B. Omegę, N. Omegą - omega to zegarek marki Omega D. omegi, CMs. omedze, B. omegę, N
 • Co to znaczy Omlet Definicja D. omletu (możliwe też omleta), B. omlet, pot. omleta
 • Co to znaczy Omo Definicja to marka proszku do prania rodz. nij., nieodm. - omo to proszek marki Omo, rodz. nij., nieodm
 • Co to znaczy Onanizm Definicja wym. onańism, onańizm], D. onanizmu, Ms. onanizmie [wym. onańiźmje, możliwe też onańizmje], bez lm
 • Co to znaczy Onega Definicja to jezioro w Federacji Rosyjskiej, D. Onegi, CMs. Onedze, B. Onegę, N. Onegą - oneski
 • Co to znaczy Oniemiały Definicja forma mos. oniemiali, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Online Definicja a. on-line [wym. onlajn], nieodm
 • Co to znaczy Ontario Definicja to jezioro na granicy Kanady i USa rodz. nij., nieodm. - ontaryjski
 • Co to znaczy Onz Definicja en-zet] to skrót od Organizacja Narodów Zjednoczonych, rodz. żeń. a. męs., D. ONZ-etu, Ms. ONZ-ecie a. nieodm. - ONZ-owiec a. oenzetowiec
 • Co to znaczy Oo Definicja wyrazu ojcowie (zakonnicy). UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. klasztor oo. [czyt. ojców
 • Co to znaczy Op Definicja łacińskiego wyrazu opus dzieło , rodz. nij., D. opusu, Ms. opusie. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany
 • Co to znaczy Opel Definicja i marka samochodów, DB. Opla C. Oplowi, N. Oplem, Ms. Oplu - opel to samochód marki Opel, DB. opla C. oplowi, N. oplem, Ms. oplu, lm MB
 • Co to znaczy Opcja Definicja możliwość, którą się wybiera z wielu, także możliwość wyboru, DCMs. oraz lm D. opcji. UWAGI: 1) Wyraz nadużywany, np. Opowiadam się za tą
 • Co to znaczy Opec Definicja opek] - 1) skrót od Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), rodz. żeń. a. męs
 • Co to znaczy Opinia Definicja wym. opińja], DCMs. oraz lm D. opinii [wym. opińji]. BŁˇD: [wym. opińa opińi
 • Co to znaczy Opoczno Definicja to miasto w województwie łódzkim, D. Opoczna C. Opocznu, N. Opocznem, Ms. Opocznie - opocznianin, opocznianka opocznianie - opoczyński
 • Co to znaczy Opole Definicja województwie opolskim, D. Opola CMs. Opolu, N. Opolem - opolanin, opolanka opolanie - opolski. UWAGI: Piszemy województwo opolskie. 2) W
 • Co to znaczy Optymizm Definicja wym. optymism, optymizm], D. optymizmu, Ms. optymizmie [wym. optymiźmje, możliwe też optymizmje], bez lm
 • Co to znaczy Opus Definicja odmieniany jak męski), D. opusu, lm M. opusy, D. opusów. UWAGI: Mówimy: opus pierwsze, drugie itd., nie: opus pierwszy, drugi... op
 • Co to znaczy Opus Dei Definicja wym. opus de-i] to organizacja religijna rodz. nij. a. męs., nieodm
 • Co to znaczy Opzz Definicja wym. o-pe-zet-zet] to skrót od Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, rodz. nij. a. męs., nieodm. a. D. OPZZ-etu, Ms. OPZZ-ecie
 • Co to znaczy Oran Definicja w Algierii, D. Oranu, C. Oranowi, N. Oranem, Ms. Oranie - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: orańczyk
 • Co to znaczy Orawa Definicja to kraina historyczna w Słowacji, D. Orawy, CMs. Orawie, B. Orawę, N. Orawą - Orawianin, Orawianka Orawianie - orawski
 • Co to znaczy Oraz Definicja spójnik współrzędny - nie stawiamy przed nim przecinka np. Byłem w USA oraz w Meksyku. Przed spójnikiem powtórzonym przecinek stawiamy, np
 • Co to znaczy Orbis Definicja to przedsiębiorstwo turystyczne, D. Orbisu, C. Orbisowi, N. Orbisem, Ms. Orbisie - orbisowski
 • Co to znaczy Ordery, Medale, Odznaczenia I Odznaki Definicja piszemy od wielkich liter, np. Order Wojenny Virtuti Militari, Order św. Stanisława Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Medal za
 • Co to znaczy Osiemdziesiąt Definicja ośemdźeśont] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. osiemdziesięciu, N. osiemdziesięciu a. osiemdziesięcioma rodz. nmos.: MB
 • Co to znaczy Osiemnaście Definicja liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. osiemnastu, N. osiemnastu a. osiemnastoma rodz. nmos.: MB. osiemnaście, DCMs. osiemnastu, N
 • Co to znaczy Ordynator Definicja kierujący oddziałem w szpitalu, lm M. ordynatorzy. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być
 • Co to znaczy Oręż Definicja rodz. męs., D. oręża lm D. oręży, zwykle bez lm. BŁĘDY: !ta oręż, !to oręże
 • Co to znaczy Organizacja Definicja oraz lm D. organizacji. UWAGI: Wyraz występuje w złożonych nazwach własnych, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych (skrót: ONZ
 • Co to znaczy Organizacje Definicja indywidualne (jednostkowe) organizacji piszemy wielkimi literami, np. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwo Kursów Naukowych
 • Co to znaczy Organizm Definicja wym. orgańism, orgańizm], D. organizmu, Ms. organizmie [wym. orgańiźmje, możliwe też orgańizmje
 • Co to znaczy Orgazm Definicja wym. orgasm, orgazm], D. orgazmu, Ms. orgazmie [wym. orgaźmje, możliwe też orgazmje
 • Co to znaczy Orient Definicja a. orient to obszar Azji oraz południowej i wschodniej Afryki, D. Orientu a. orientu, Ms. Oriencie a. oriencie - orientalny
 • Co to znaczy Orinoko Definicja to rzeka w Ameryce, rodz. żeń., nieodm
 • Co to znaczy Orlean Definicja to miasto we Francji, D. Orleanu, C. Orleanowi, N. Orleanem, Ms. Orleanie - orleańczyk, orleanka orleańczycy - orleański
 • Co to znaczy Ortodoks Definicja to człowiek ściśle przestrzegający zasad wyznawanej wiary, ideologii, lm M. ortodoksi. BŁˇD: forma !ten ortodoksa
 • Co to znaczy Orwell Definicja Orwell [wym. dżordż orłel] to pisarz angielski (1903-1950), DB. George´a Orwella C. George´owi Orwellowi, N. George´em Orwellem, Ms. o
 • Co to znaczy Oryginalny Definicja wym. oryginalny, pot. orginalny], forma mos. oryginalni, st. wyż. oryginalniejszy a. bardziej oryginalny. BŁˇD: zapis !orginalny
 • Co to znaczy Oryginał Definicja wym. oryginał, pot. orginał], D. oryginału. BŁˇD: zapis !orginał
 • Co to znaczy Orzeczenie Definicja element budujący wypowiedzenia wraz z podmiotem tworzący związek główny w ich obrębie. Orzeczenie może być wyrażone 1) czasownikiem w
 • Co to znaczy Orzeczenie Imienne Definicja orzeczenia złożonego, np. Jestem zadowolony, składa się z łącznika (Jestem) i orzecznika (zadowolony). W funkcji łącznika mogą wystąpić
 • Co to znaczy Orzecznik Definicja częścią ORZECZENIA IMIENNEGO, np. Jan jest dyrektorem; Niebo stało się szare. Wyrażany bywa najczęściej za pomocą rzeczowników i
 • Co to znaczy Orzesze Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Orzesza CMs. Orzeszu, N. Orzeszem - orzeszanin, orzeszanka orzeszanie - orzeski
 • Co to znaczy Osady Definicja Nazwy osad piszemy wielkimi literami, np. Dobrocin, Dworek, Parsówek NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 1
 • Co to znaczy Osaka Definicja to miasto w Japonii, D. Osaki, CMs. Osace, B. Osakę, N. Osaką - osakijczyk, osakijka osakijczycy - osakijski
 • Co to znaczy Osama Bin Laden Definicja bin Ladena C. Osamie bin Ladenowi, B. Osamę bin Ladena N. Osamą bin Ladenem, Ms. o Osamie bin Ladenie. UWAGI: 1) Tej nazwy osobowej
 • Co to znaczy Oscar Definicja wym. oskar] to nagroda filmowa DB. Oscara C. Oscarowi, N. Oscarem, Ms. Oscarze, lm MB. Oscary
 • Co to znaczy Oscypek Definicja D. oscypka B. oscypek a. oscypka lm D. oscypków
 • Co to znaczy Osiedla Definicja Nazwy osiedli piszemy wielkimi literami, np. Bródno, Kostuchna Podgórze. MIESZKAŃCY MIAST...; NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 1
 • Co to znaczy Osiedle Definicja osiedla lm D. osiedli. UWAGI: 1) Mówimy mieszkam na osiedlu, możliwe jest też, choć nieco formalne, mieszkam w osiedlu. 2) Skrótem wyrazu
 • Co to znaczy Osiem Definicja liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. ośmiu, N. ośmiu a. ośmioma rodz. nmos.: MB. osiem, DCMs. ośmiu, N. ośmiu a. ośmioma. UWAGI
 • Co to znaczy Osiemset Definicja ośemset, pot. ośemset] to liczebnik główny, rodz. mos. ośmiuset (we wszystkich przypadkach gramatycznych), rodz. nmos.: MB. osiemset, DCNMs
 • Co to znaczy Osioł Definicja zwierzę, DB. osła C. osłu, możliwe też osłowi, Ms. ośle, lm MB. osły; 2) obraźliwe określenie człowieka głupiego, tępego, DB. osła C. osłu
 • Co to znaczy Oslo Definicja to stolica Norwegii, rodz. nij., nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie tworzy się
 • Co to znaczy Osławiony Definicja złą sławę, forma mos. osławieni, st. wyż. bardziej osławiony. BŁˇD: Użycie wyrazu w znaczeniu sławny , np. !osławiony zespół The Beatles
 • Co to znaczy Osoba Definicja kategoria fleksyjna czasownika w której obrębie rozróżniamy osobę 1., 2. i 3. Pierwsza osoba oznacza podmiot identyczny z nadawcą
 • Co to znaczy Osobisty Definicja forma mos. osobiści, st. wyż. bardziej osobisty
 • Co to znaczy Osobodzień Definicja osobodzień], D. osobodnia [wym. osobodńa], lm MB. osobodni a. osobodnie, D. osobodni. UWAGI: Użycie tego wyrazu należy ograniczyć do
 • Co to znaczy Ostoja Definicja DCMs. oraz lm D. ostoi [wym. ostoji], zwykle bez lm
 • Co to znaczy Ostrołęka Definicja w województwie mazowieckim, D. Ostrołęki, CMs. Ostrołęce, B. Ostrołękę, N. Ostrołęką - ostrołęczanin, ostrołęczanka ostrołęczanie
 • Co to znaczy Ostrowiec Świętokrzyski Definicja w województwie świętokrzyskim, D. Ostrowca Świętokrzyskiego, C. Ostrowcowi Świętokrzyskiemu, N. Ostrowcem Świętokrzyskim, Ms. Ostrowcu
 • Co to znaczy Ostróda Definicja w województwie warmińsko-mazurskim, D. Ostródy, CMs. Ostródzie, B. Ostródę, N. Ostródą - ostródzianin, ostródzianka ostródzianie
 • Co to znaczy Ostrów Mazowiecka Definicja w województwie ostrołęckim, rodz. żeń., DCMs. Ostrowi Mazowieckiej, B. Ostrów Mazowiecką, N. Ostrowią Mazowiecką - ostrowianin
 • Co to znaczy Ostrów Wielkopolski Definicja w województwie wielkopolskim, rodz. męs., D. Ostrowa Wielkopolskiego, C. Ostrowowi Wielkopolskiemu, N. Ostrowem Wielkopolskim, Ms
 • Co to znaczy Ostrze Definicja wym. ostsze, osczsze, oszczsze], lm D. ostrzy. BŁˇD: [wym. oszcze
 • Co to znaczy Ostrzał Definicja ostszał, osczszał, oszczszał] (możliwe też obstrzał [wym. opstszał, opsczszał, opszczszał]), D. ostrzału a. obstrzału. BŁĘDY: [wym. oszczał
 • Co to znaczy Definicja rodz. żeń., lm MB. osie
 • Co to znaczy Ość Definicja rodz. żeń., lm MDB. ości, N. ościami (możliwe też ośćmi
 • Co to znaczy Oświecenie\. Oświecenie A Definicja to epoka w dziejach kultury, D. Oświecenia a. oświecenia - oświeceniowy
 • Co to znaczy Oświęcim Definicja w województwie małopolskim, D. Oświęcimia C. Oświęcimiowi, N. Oświęcimiem, Ms. Oświęcimiu - oświęcimianin, oświęcimianka oświęcimianie
 • Co to znaczy Oświęcim-Brzezinka Definicja nazwa hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, D. Oświęcimia- -Brzezinki, C. Oświęcimiowi-Brzezince, N. Oświęcimiem-Brzezinką, Ms
 • Co to znaczy Otmuchów Definicja w województwie opolskim, D. Otmuchowa C. Otmuchowowi, N. Otmuchowem, Ms. Otmuchowie - otmuchowianin, otmuchowianka otmuchowianie
 • Co to znaczy Oto Definicja wyrazem o znaczeniu to jest... , który może także służyć do wzmocnienia treści różnych wypowiedzeń, np. Oto i on; Tyle oto są warte wasze
 • Co to znaczy Ottawa Definicja to stolica Kanady, D. Ottawy, CMs. Ottawie, B. Ottawę, N. Ottawą - ottawianin, ottawianka ottawianie - ottawski
 • Co to znaczy Otwock Definicja to miasto w województwie mazowieckim, D. Otwocka C. Otwockowi, N. Otwockiem, Ms. Otwocku - otwocczanin, otwocczanka otwocczanie - otwocki
 • Co to znaczy Owoc Definicja D. owocu, lm D. owoców. BŁˇD: lm D. !owocy
 • Co to znaczy Owp Definicja wym. o-wu-pe] to skrót od Organizacja Wyzwolenia Palestyny (współczesna organizacja polityczna), rodz. żeń. a. nij., nieodm
 • Co to znaczy Ozdoba Definicja lm D. ozdób
 • Co to znaczy Ożarów Mazowiecki Definicja w województwie mazowieckim, D. Ożarowa Mazowieckiego, C. Ożarowowi Mazowieckiemu, N. Ożarowem Mazowieckim, Ms. Ożarowie Mazowieckim
 • Co to znaczy Opera Definicja wym. opera pot. opera], lm D. oper. BŁˇD: !opera buffo, DOBRZE: opera buffa
 • Co to znaczy Ormianie Definicja Armenia
 • Co to znaczy Okay Definicja Ok
 • Co to znaczy Okej Definicja Ok
 • Co to znaczy Ó Definicja 1) Jeśli wymienia się w formach odmiany lub wyrazach pokrewnych z samogłoską o, e oraz a np. wróg - wrogi, siódmy - siedem, wmówić
 • Co to znaczy Ówczesny Definicja forma mos. ówcześni, nie stopniuje się

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Ówczesny, Ó, Okej, Okay, Ormianie, Opera, Ożarów Mazowiecki, Ozdoba, Owp, Owoc, Otwock, Ottawa, Oto, Otmuchów, Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim, Oświecenie A definicja.

Jak się mówi Ówczesny, Ó, Okej, Okay, Ormianie, Opera, Ożarów Mazowiecki słownik.