ówczesny okej okay ormianie co to znaczy

Ówczesny, Ó, Okej, Okay, Ormianie, Opera, Ożarów Mazowiecki, Ozdoba, Owp, Owoc, Otwock, Ottawa, Oto.

Dziś jest Czwartek, 19 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Urban, Mikołaj, Piotr.

Jak jest poprawnie O

 • Co znaczy Oxford Definicja Oksford co to jest.
 • Co znaczy Offset Definicja wym. ofset], D. offsetu definicja.
 • Co znaczy Olsza Definicja to inaczej olcha lm D. olszy a. olsz co znaczy.
 • Co znaczy Obmierzły Definicja wym. obmjer-zły], forma mos. obmierźli, st. wyż. bardziej obmierzły słownik.
 • Co znaczy Osoba Definicja lm D. osób [wym. osup znaczenie.
 • Co znaczy O Definicja to skrót wyrazu ojciec (zakonnik). UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Cenimy o. [czyt. ojca] Jana. oo czym jest.
 • Co znaczy Ob Definicja wyrazów obywatel, obywatelka. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką, stawiamy przed nazwiskiem. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Wzywamy ob. [czyt. obywatela] Nowaka co to jest.
 • Co znaczy Obarzanek Definicja obwarzanek definicja.
 • Co znaczy Nazwiska Obce Definicja wymowie obcych nazwisk decyduje przede wszystkim narodowość ich posiadaczy, np. nazwisko Schumann może być wymawiane [szuman], jeśli posługuje się nim Niemiec, [szumen], jeśli co znaczy.
 • Co znaczy Obiektywizm Definicja wym. objektywism, objektywizm], D. obiektywizmu, Ms. obiektywizmie [wym. objektywiźmje, możliwe też objektywizmje], bez lm słownik.
 • Co znaczy Obieżyświat Definicja D. obieżyświata WMs. obieżyświacie, lm M. te obieżyświaty, DB. obieżyświatów znaczenie.
 • Co znaczy Oblicze Definicja lm D. obliczy. BŁˇD: lm D. !oblicz czym jest.
 • Co znaczy Obłąkany Definicja forma mos. obłąkani, nie stopniuje się co to jest.
 • Co znaczy Obydwoje A Oboje Definicja liczebnik zbiorowy odpowiadający liczbie dwa D. obojga a. obydwojga CMs. obojgu a. obydwojgu, B. oboje a. obydwoje, N. obojgiem a. obydwojgiem. UWAGI: 1) Używamy konstrukcji oboje definicja.
 • Co znaczy Obok Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu. UWAGI: W języku oficjalnym wyrazu używa się także w znaczeniu oprócz czegoś, poza tym , np co znaczy.
 • Co znaczy Obop Definicja wym. obop] to skrót od Ośrodek Badania Opinii Publicznej, rodz. męs., D. OBOP-u, Ms. OBOP-ie (możliwa też nieodm słownik.
 • Co znaczy Oborniki Definicja to miasto w województwie wielkopolskim, D. Obornik - oborniczanin, oborniczanka oborniczanie - obornicki znaczenie.
 • Co znaczy Obowiązany Definicja forma mos. obowiązani, nie stopniuje się czym jest.
 • Co znaczy Obręcz Definicja rodz. żeń., lm D. obręczy. BŁˇD: forma rodzaju męskiego !ten obręcz co to jest.
 • Co znaczy Obroża Definicja lm D. obroży. BŁˇD: lm D. !obróż definicja.
 • Co znaczy Obrzęd Definicja D. obrzędu. BŁˇD: forma !obrząd co znaczy.
 • Co znaczy Obrzędy Definicja ZABAWY I ZWYCZAJE. Ich nazwy zapisujemy małymi literami, np.: andrzejki, dyngus, oczepiny, prima aprilis, walentynki. ŚWIĘTA I DNI ŚWIˇTECZNE słownik.
 • Co znaczy Obrzydliwy Definicja forma mos. obrzydliwi, st. wyż. obrzydliwszy. UWAGI: Wyrazu nie należy używać w znaczeniu brzydzący się czymś znaczenie.
 • Co znaczy Obserwatorium Definicja rodz. nij., w lp nieodm., lm MB. obserwatoria D. obserwatoriów czym jest.
 • Co znaczy Ofiara Definicja CMs. ofierze. BŁĘDY: 1) CMs. !ofiarze. 2) Zdania typu W pożarze zginęło dwadzieścia !ofiar, DOBRZE: W pożarze zginęło dwadzieścia osób co to jest.
 • Co znaczy Oficer Definicja wym. oficer, możliwe też oficer], DB. oficera [wym. oficera], lm M. oficerowie definicja.
 • Co znaczy Ogn Definicja wyrazu ogniomistrz. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. rozmowa z ogn. [czyt. ogniomistrzem] Nowakiem. 3) Stawiamy przed nazwiskiem co znaczy.
 • Co znaczy Ogólny Definicja forma mos. ogólni, st. wyż. ogólniejszy, oficj. bardziej ogólny słownik.
 • Co znaczy Ogół Definicja D. ogółu [wym. ogółu, ogółu]. UWAGI: Wyrażenie w ogóle akcentujemy na drugiej lub trzeciej sylabie od końca: [wym. w o-gó-le, w o-gó-le]. BŁˇD: [wym. wogle]. AKCENT znaczenie.
 • Co znaczy Ogółem Definicja wym. o-gó-łem, możliwe też o-gó-łem]. AKCENT czym jest.
 • Co znaczy Ogrodzieniec Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Ogrodzieńca C. Ogrodzieńcowi, N. Ogrodzieńcem, Ms. Ogrodzieńcu - ogrodzieńczanin, ogrodzieńczanka ogrodzieńczanie - ogrodzieniecki co to jest.
 • Co znaczy Ogromny Definicja forma mos. ogromni, nie stopniuje się definicja.
 • Co znaczy Ohio Definicja wym. ohajo] to stan i rzeka w USa rodz. męs. (stan) a. żeń. (rzeka), nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców stanu oraz przymiotnika nie tworzy się co znaczy.
 • Co znaczy Oirt Definicja wym. o-i-er-te] to skrót od Organisation Internationale de Radiodiffusion et Télévision (Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji), rodz. żeń. a. nij., nieodm słownik.
 • Co znaczy Ojciec Definicja W. ojcze, lm M. ojcowie, DB. ojców. UWAGI: W języku potocznym w funkcji wołacza liczby pojedynczej używa się mianownika liczby pojedynczej, np. Ojciec, o co ci chodzi? Forma znaczenie.
 • Co znaczy Ojców Definicja to wieś w województwie małopolskim, D. Ojcowa C. Ojcowowi, N. Ojcowem, Ms. Ojcowie - ojcowski. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Ojcowski Park Narodowy czym jest.
 • Co znaczy Ojczenasz Definicja wym. ojczenasz] to potoczne określenie modlitwy zaczynającej się od słów Ojcze nasz, lm D. ojczenaszów co to jest.
 • Co znaczy Ojczym Definicja lm M. ojczymowie a. ojczymi definicja.
 • Co znaczy Ojczyzna Definicja CMs. ojczyźnie, D. ojczyzn. UWAGI: Ze względów uczuciowych można ten wyraz zapisywać wielka literą: Ojczyzna co znaczy.
 • Co znaczy Ok Definicja okej] to angielskie słowo, którego używamy, gdy chcemy wyrazić aprobatę czegoś. Jest ono skrótem wyrażenia angielskiego all correct wszystko w porządku . Może być też stosowane w słownik.
 • Co znaczy Okęcie Definicja to dzielnica Warszawy, D. Okęcia CMs. Okęciu, N. Okęciem - okęcki znaczenie.
 • Co znaczy Okienko Definicja wym. okie-ko, okienko], lm D. okienek czym jest.
 • Co znaczy Oklahoma Definicja City [wym. ~ s-iti] to miasto w USa rodz. nij., nieodm. - oklahomczyk, oklahomka oklahomczycy - oklahomski co to jest.
 • Co znaczy Oko Definicja wzroku lm MB. oczy, D. oczu (możliwe też ócz, oczów), N. oczami (możliwe też oczyma). UWAGI: Rzeczownik oczy łączy się z liczebnikami zbiorowymi, np. dwoje, troje, czworo oczu; 2 definicja.
 • Co znaczy Okolica Definicja wym. okolica okolica co znaczy.
 • Co znaczy Okolicznik Definicja jest określeniem jakościowym czasownika np. pisać starannie, przymiotnika np. bardzo mądry, lub przysłówka np. bardzo mądrze słownik.
 • Co znaczy Około Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, tworzy przybliżone określenia miary, czasu, objętości itp.: około stu metrów, około trzech znaczenie.
 • Co znaczy Okrągły Definicja forma mos. okrągli, st. wyż. okrąglejszy. UWAGI: Wyrażenie okrągły rok bywa uważane za niepoprawne, raczej niesłusznie czym jest.
 • Co znaczy Czasu Okres Definicja to pleonazm, lepiej używać słów czas lub okres co to jest.
 • Co znaczy Kalendarzowe Okresy Definicja Ich nazwy piszemy małą literą, np. kwartał, półwiecze, wiek, tysiąclecie; adwent, karnawał, post definicja.
 • Co znaczy Historii W Okresy Definicja EPOKI W HISTORII co znaczy.
 • Co znaczy Administracyjne Okręgi Definicja bez względu na to, czy są współczesne, czy historyczne, piszemy małą literą, np. województwo małopolskie, powiat rybnicki, gmina lubelska ziemia dobrzyńska ziemia raciborska słownik.
 • Co znaczy Obcy Definicja forma mos. obcy, st. wyż. bardziej obcy znaczenie.
 • Co znaczy Obcisły Definicja st. wyż. bardziej obcisły (możliwe też obciślejszy czym jest.
 • Co znaczy Obeznany Definicja forma mos. obeznani, st. wyż. bardziej obeznany co to jest.
 • Co znaczy Objazd Definicja D. objazdu, Ms. objeździe. BŁˇD: Ms. !objaździe definicja.
 • Co znaczy Odezwa Definicja lm D. odezw co znaczy.
 • Co znaczy Odjazd Definicja D. odjazdu, Ms. odjeździe słownik.
 • Co znaczy Odnóże Definicja lm M. odnóża lm D. odnóży (możliwe też odnóż znaczenie.
 • Co znaczy Okazja Definicja DCMs. oraz lm D. okazji [wym. okazji]. BŁˇD: [wym. okaz-i czym jest.
 • Co znaczy Op Definicja skrót wyrażenia łacińskiego opus citatum dzieło cytowane lub opere citato w cytowanym (powyżej) dziele . UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropkami. 2) Odczytujemy jako całe wyrażenie lub co to jest.
 • Co znaczy Osa Definicja lm D. os. BŁˇD: lm D. !ós definicja.
 • Co znaczy Ostry Definicja st. wyż. ostrzejszy, forma mos. ostrzy co znaczy.
 • Co znaczy Oporny Definicja forma mos. oporni, st. wyż. oporniejszy a. bardziej oporny słownik.
 • Co znaczy Oblatany Definicja forma mos. oblatani, st. wyż. bardziej oblatany znaczenie.
 • Co znaczy Os Definicja to skrót wyrazu osiedle. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Mieszkam na os. Tysiąclecia. BŁˇD: zapis oś. (z kreską nad s czym jest.
 • Co znaczy Ogród Definicja D. ogrodu co to jest.
 • Co znaczy Odznaki Odznaczenia Definicja ORDERY definicja.
 • Co znaczy Odrodzenie Definicja a. odrodzenie to epoka w dziejach kultury, D. Odrodzenia a. odrodzenia - odrodzeniowy co znaczy.
 • Co znaczy Odzysk Definicja wym. od-zysk, odz-zysk], D. odzysku. BŁˇD: [wym. odzysk słownik.
 • Co znaczy Ofensywa Definicja wym. ofęsywa ofensywa], lm D. ofensyw. BŁˇD: [wym. ofenzywa znaczenie.
 • Co znaczy Odszczepieniec Definicja wym. otszczepjeńec, oczszczepjeńec], WMs. odszczepieńcu, lm M. odszczepieńcy, DB. odszczepieńców czym jest.
 • Co znaczy Odtwórca Definicja wym. ottfurca], lm M. odtwórcy, DB. odtwórców. BŁˇD: [wym. otfurca co to jest.
 • Co znaczy Odrzut Definicja wym. od-żut, odż-żut], D. odrzutu. BŁˇD: [wym. odżut definicja.
 • Co znaczy Odsetka Definicja wym. otsetka ocsetka] to procent od kapitału, lm MB. odsetki, D. odsetek, zwykle w liczbie mnogiej, np. Spłacam odsetki od kredytu. BŁˇD: [wym. ocetka co znaczy.
 • Co znaczy Do Od Definicja UWAGI: W wypowiedziach starannych należy używać pary zaimków, np. czynne od 10 do 18 (lub czynne 10-18). BŁĘDY: Zapisy typu !czynne 10 do 18, czynne od 10-18 słownik.
 • Co znaczy Odsiew Definicja wym. otśef, oćśef], D. odsiewu znaczenie.
 • Co znaczy Odsyłacz Definicja wym. otsyłacz, ocsyłacz], D. odsyłacza lm D. odsyłaczy czym jest.
 • Co znaczy Kulturowe Geograficzno Obszary Definicja można zapisać wielką lub małą literą; wyrazy pospolite o identycznej formie piszemy literą małą np. Wschód a. wschód (obszar geograficzno-kulturowy) - wschód (strona świata co to jest.
 • Co znaczy Obarzanek A Obwarzanek Definicja D. obwarzanka a. obarzanka lm D. obwarzanków a. obarzanków. BŁĘDY: Formy M. lp !obwarzanka !obarzanka definicja.
 • Co znaczy Obyczaj Definicja D. obyczaju, lm D. obyczajów. BŁˇD: lm D. !obyczai co znaczy.
 • Co znaczy Obywatel Definicja lm M. obywatele, DB. obywateli. ob słownik.
 • Co znaczy Ocean Definicja ocean, możliwe też ocean], D. oceanu [wym. oceanu]. AKCENT. UWAGI: W nazwach własnych wyraz zapisujemy wielką literą: Ocean Arktyczny, Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski, Ocean znaczenie.
 • Co znaczy Oceania Definicja to wyspy w środkowej i zachodniej części Oceanu Spokojnego, DCMs. Oceanii, B. Oceanię, N. Oceanią - oceański czym jest.
 • Co znaczy Ocet Definicja D. octu, Ms. occie [wym. ocće, pot. oćće], zwykle bez lm co to jest.
 • Co znaczy Ochmistrz Definicja wym. ochmistsz, ochmisczsz, ochmiszczsz], lm M. ochmistrze a. ochmistrzowie, DB. ochmistrzów. BŁĘDY: 1) [wym. ochmiszcz]. 2) lm DB. !ochmistrzy definicja.
 • Co znaczy Ociemniały Definicja forma mos. ociemniali, nie stopniuje się co znaczy.
 • Co znaczy Oczko Definicja zdrobnienie od oko, lm MB. oczka (możliwe też oczki), lm D. oczek; 2) kamień wprawiony w pierścionek, kropla tłuszczu na powierzchni jakiegoś płynu, pętelka w robótkach słownik.
 • Co znaczy Od Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu, np. od jutra od morza. UWAGI: Formą przyimka używaną tylko w kilku stałych wyrażeniach jest znaczenie.
 • Co znaczy Oda Definicja lm D. ód. BŁˇD: lm D. !od czym jest.
 • Co znaczy Odbiorca Definicja lm M. odbiorcy, DB. odbiorców. BŁˇD: wyrażenie !szeroki odbiorca DOBRZE: masowy odbiorca co to jest.
 • Co znaczy Odcisk Definicja D. odcisku. BŁˇD: D. !odciska definicja.
 • Co znaczy Oddział Definicja wym. oddźał, odźdźał], D. oddziału, Ms. oddziale (możliwe też oddziele). BŁˇD: [wym. odźał co znaczy.
 • Co znaczy Oddziaływać Definicja oddziałuję, oddziałujesz, oddziałują, oddziałuj, oddziałując, oddziałujący (możliwe też oddziaływam, oddziaływasz, oddziaływają, oddziaływaj, oddziaływając, oddziaływający). BŁĘDY słownik.
 • Co znaczy Odessa Definicja na Ukrainie, D. Odessy, CMs. Odessie, B. Odessę, N. Odessą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: odessyjczyk, odessyjka odessyjczycy - odeski znaczenie.
 • Co znaczy Odkąd Definicja jeśli wprowadza wypowiedzenia podrzędne, stawiamy przed nim przecinek, np. Odkąd pamiętam, nie było tak ciepłej zimy; Nie widzieliśmy się, odkąd skończyliśmy liceum. PRZECINEk czym jest.
 • Co znaczy Odłączać Definicja to forma czasownika odłączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !odłanczać co to jest.
 • Co znaczy Nazwisk Odmiana Definicja obce w miejscowniku; nazwiska obce w narzędniku; nazwiska węgierskie; nazwiska zakończone na -e nieme; nazwiska zakończone na -ja; nazwiska zakończone na -s; nazwiska obce definicja.
 • Co znaczy Czegoś Do Odnośnie Definicja Często używana konstrukcja !odnośnie czegoś jest uważana za rusycyzm, a skoro czasownik odnosić się tworzy połączenie z przyimkiem do, powinno być również odnośnie do czegoś co znaczy.
 • Co znaczy Odnowa Definicja to rzeczownik pochodzący od odnowić. UWAGI: wyrażenie przyimkowe od nowa piszemy rozłącznie, np. Wkrótce zacznę od nowa słownik.
 • Co znaczy Odporny Definicja forma mos. odporni, st. wyż. odporniejszy a. bardziej odporny znaczenie.
 • Co znaczy Odpowiedni Definicja forma mos. odpowiedni, st. wyż. odpowiedniejszy a. bardziej odpowiedni. BŁĘDY: konstrukcje !odpowiedni komuś; !odpowiedni dla czegoś, DOBRZE: odpowiedni dla kogoś czym jest.
 • Co znaczy Odpowiedź Definicja rodz. żeń., DCMs. oraz lm MDB. odpowiedzi co to jest.
 • Co znaczy Odpust Definicja D. odpustu, lm M. odpusty definicja.
 • Co znaczy Odra Definicja to rzeka w Polsce, D. Odry, CMs. Odrze, B. Odrę, N. Odrą - odrzański, nadodrzański co znaczy.
 • Co znaczy Odraza Definicja bez lm. BŁĘDY: !odraza dla kogoś, dla czegoś; !odraza w stosunku do kogoś, w stosunku do czegoś; !odraza wobec kogoś, wobec czegoś; DOBRZE: odraza do kogoś, do czegoś słownik.
 • Co znaczy Odsetek Definicja wym. otsetek, ocsetek] to procentowy udział czegoś w czymś, D. odsetka lm MB. odsetki, D. odsetków. BŁˇD: [wym. ocetek znaczenie.
 • Co znaczy Odyseja Definicja to poemat starogrecki, DCMs. Odysei [wym. odyseji], B. Odyseję, N. Odyseją czym jest.
 • Co znaczy Offside Definicja wym. ofsajt], D. offside´u [wym. ofsajdu], Ms. offsidzie, lm M. offside´y co to jest.
 • Co znaczy Okropny Definicja okropni, st. wyż. okropniejszy. UWAGI: Wyrazu lepiej nie używać w połączeniu z rzeczownikami oznaczającymi zjawiska i emocje pozytywne, np. !okropne szczęście. DOBRZE: ogromne definicja.
 • Co znaczy Okrutny Definicja forma mos. okrutni, st. wyż. okrutniejszy a. bardziej okrutny co znaczy.
 • Co znaczy Oksford Definicja możliwe też Oxford) to miasto w Anglii, D. Oksfordu, C. Oksfordowi, N. Oksfordem, Ms. Oksfordzie - oksfordczyk, oksfordka oksfordczycy - oksfordzki słownik.
 • Co znaczy Olcha Definicja to drzewo, lm D. olch olsza znaczenie.
 • Co znaczy Oldboy Definicja wym. oldboj], lm M. oldboye, DB. oldboyów. BŁˇD: lm DB. !oldboi czym jest.
 • Co znaczy Olej Definicja D. oleju, lm D. olejów a. olei [wym. oleji co to jest.
 • Co znaczy Oleśnica Definicja to miasto w województwie dolnośląskim, DCMs. Oleśnicy, B. Oleśnicę - oleśniczanin, oleśniczanka oleśniczanie - oleśnicki definicja.
 • Co znaczy Olimp Definicja to masyw górski w Grecji, D. Olimpu, C. Olimpowi, N. Olimpem, Ms. Olimpie - olimpijski co znaczy.
 • Co znaczy Olkusz Definicja w województwie małopolskim, D. Olkusza C. Olkuszowi, N. Olkuszem, Ms. Olkuszu - olkuszanin, olkuszanka olkuszanie - olkuski. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą słownik.
 • Co znaczy Olsztyn Definicja województwie warmińsko-mazurskim, D. Olsztyna C. Olsztynowi, N. Olsztynem, Ms. Olsztynie - olsztynianin, olsztynianka olsztynianie - olsztyński. UWAGI: W nazwach przymiotnik znaczenie.
 • Co znaczy Olza Definicja to rzeka w Czechach i Polsce, D. Olzy, CMs. Olzie, B. Olzę, N. Olzą - olziański, zaolziański czym jest.
 • Co znaczy Ołtarz Definicja D. ołtarza lm D. ołtarzy (możliwe też ołtarzów co to jest.
 • Co znaczy Om Definicja to jednostka fizyczna D. oma lm MB. omy, D. omów. BŁˇD: nieodmienianie wyrazu, np. Opór wynosi 8 !om, DOBRZE: 8 omów definicja.
 • Co znaczy Om, On, Em, En Definicja połączenia głosek UWAGI: 1) W wyrazach zapożyczonych przed spółgłoskami piszemy om, on, em, en, np. romb, tempo, Luksemburg, trend. 2) W wyrazach rodzimych piszemy om, on, em, en co znaczy.
 • Co znaczy Oman Definicja to państwo w Azji, D. Omanu, Ms. Omanie, oficj. Sułtanat Omanu - Omańczyk, Omanka Omańczycy - omański. UWAGI: W nazwach przymiotnik zapisujemy wielką literą, np. Zatoka Omańska słownik.
 • Co znaczy Omdlały Definicja forma mos. omdlali, nie stopniuje się znaczenie.
 • Co znaczy Omega Definicja to firma szwajcarska i marka zegarków, D. Omegi, CMs. Omedze, B. Omegę, N. Omegą - omega to zegarek marki Omega D. omegi, CMs. omedze, B. omegę, N. omegą, lm MB. omegi czym jest.
 • Co znaczy Omlet Definicja D. omletu (możliwe też omleta), B. omlet, pot. omleta co to jest.
 • Co znaczy Omo Definicja to marka proszku do prania rodz. nij., nieodm. - omo to proszek marki Omo, rodz. nij., nieodm definicja.
 • Co znaczy Onanizm Definicja wym. onańism, onańizm], D. onanizmu, Ms. onanizmie [wym. onańiźmje, możliwe też onańizmje], bez lm co znaczy.
 • Co znaczy Onega Definicja to jezioro w Federacji Rosyjskiej, D. Onegi, CMs. Onedze, B. Onegę, N. Onegą - oneski słownik.
 • Co znaczy Oniemiały Definicja forma mos. oniemiali, nie stopniuje się znaczenie.
 • Co znaczy Online Definicja a. on-line [wym. onlajn], nieodm czym jest.
 • Co znaczy Ontario Definicja to jezioro na granicy Kanady i USa rodz. nij., nieodm. - ontaryjski co to jest.
 • Co znaczy Onz Definicja wym. o-en-zet] to skrót od Organizacja Narodów Zjednoczonych, rodz. żeń. a. męs., D. ONZ-etu, Ms. ONZ-ecie a. nieodm. - ONZ-owiec a. oenzetowiec - ONZ-owski a. oenzetowski definicja.
 • Co znaczy Oo Definicja to skrót wyrazu ojcowie (zakonnicy). UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. klasztor oo. [czyt. ojców] paulinów. o co znaczy.
 • Co znaczy Op Definicja łacińskiego wyrazu opus dzieło , rodz. nij., D. opusu, Ms. opusie. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. sonata op. 1. [czyt. opus słownik.
 • Co znaczy Opel Definicja to firma i marka samochodów, DB. Opla C. Oplowi, N. Oplem, Ms. Oplu - opel to samochód marki Opel, DB. opla C. oplowi, N. oplem, Ms. oplu, lm MB. ople znaczenie.
 • Co znaczy Opcja Definicja możliwość, którą się wybiera z wielu, także możliwość wyboru, DCMs. oraz lm D. opcji. UWAGI: 1) Wyraz nadużywany, np. Opowiadam się za tą opcją. lepiej: Wybieram tę możliwość. 2 czym jest.
 • Co znaczy Opec Definicja opek] - 1) skrót od Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową), rodz. żeń. a. męs., nieodm. a. DMs. OPEC-u, N. Opekiem co to jest.
 • Co znaczy Opinia Definicja wym. opińja], DCMs. oraz lm D. opinii [wym. opińji]. BŁˇD: [wym. opińa opińi definicja.
 • Co znaczy Opoczno Definicja to miasto w województwie łódzkim, D. Opoczna C. Opocznu, N. Opocznem, Ms. Opocznie - opocznianin, opocznianka opocznianie - opoczyński co znaczy.
 • Co znaczy Opole Definicja województwie opolskim, D. Opola CMs. Opolu, N. Opolem - opolanin, opolanka opolanie - opolski. UWAGI: Piszemy województwo opolskie. 2) W nazwach własnych przymiotnik zapisujemy słownik.
 • Co znaczy Optymizm Definicja wym. optymism, optymizm], D. optymizmu, Ms. optymizmie [wym. optymiźmje, możliwe też optymizmje], bez lm znaczenie.
 • Co znaczy Opus Definicja rodz. nij. (odmieniany jak męski), D. opusu, lm M. opusy, D. opusów. UWAGI: Mówimy: opus pierwsze, drugie itd., nie: opus pierwszy, drugi... op czym jest.
 • Co znaczy Dei Opus Definicja wym. opus de-i] to organizacja religijna rodz. nij. a. męs., nieodm co to jest.
 • Co znaczy Opzz Definicja wym. o-pe-zet-zet] to skrót od Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, rodz. nij. a. męs., nieodm. a. D. OPZZ-etu, Ms. OPZZ-ecie definicja.
 • Co znaczy Oran Definicja to miasto w Algierii, D. Oranu, C. Oranowi, N. Oranem, Ms. Oranie - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: orańczyk, oranka orańczycy - orański co znaczy.
 • Co znaczy Orawa Definicja to kraina historyczna w Słowacji, D. Orawy, CMs. Orawie, B. Orawę, N. Orawą - Orawianin, Orawianka Orawianie - orawski słownik.
 • Co znaczy Oraz Definicja spójnik współrzędny - nie stawiamy przed nim przecinka np. Byłem w USA oraz w Meksyku. Przed spójnikiem powtórzonym przecinek stawiamy, np. Byłem w USA oraz w Meksyku, oraz w znaczenie.
 • Co znaczy Orbis Definicja to przedsiębiorstwo turystyczne, D. Orbisu, C. Orbisowi, N. Orbisem, Ms. Orbisie - orbisowski czym jest.
 • Co znaczy Ordery, Medale, Odznaczenia I Odznaki. Definicja piszemy od wielkich liter, np. Order Wojenny Virtuti Militari, Order św. Stanisława Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Medal za Ofiarność i Odwagę, Krzyż Zasługi z Mieczami co to jest.
 • Co znaczy Osiemdziesiąt Definicja ośemdźeśont] to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. osiemdziesięciu, N. osiemdziesięciu a. osiemdziesięcioma rodz. nmos.: MB. osiemdziesiąt, DCMs. osiemdziesięciu, N definicja.
 • Co znaczy Osiemnaście Definicja to liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. osiemnastu, N. osiemnastu a. osiemnastoma rodz. nmos.: MB. osiemnaście, DCMs. osiemnastu, N. osiemnastu a. osiemnastoma co znaczy.
 • Co znaczy Ordynator Definicja kierujący oddziałem w szpitalu, lm M. ordynatorzy. UWAGI: Wyrazu tego możemy też używać w odniesieniu do kobiet, może on wówczas być nieodmienny lub odmieniać się jak wyraz słownik.
 • Co znaczy Oręż Definicja rodz. męs., D. oręża lm D. oręży, zwykle bez lm. BŁĘDY: !ta oręż, !to oręże znaczenie.
 • Co znaczy Organizacja Definicja oraz lm D. organizacji. UWAGI: Wyraz występuje w złożonych nazwach własnych, np. Organizacja Narodów Zjednoczonych (skrót: ONZ), Organizacja Państw Amerykańskich (skrót: OPA czym jest.
 • Co znaczy Organizacje Definicja indywidualne (jednostkowe) organizacji piszemy wielkimi literami, np. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Towarzystwo Kursów Naukowych, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej co to jest.
 • Co znaczy Organizm Definicja wym. orgańism, orgańizm], D. organizmu, Ms. organizmie [wym. orgańiźmje, możliwe też orgańizmje definicja.
 • Co znaczy Orgazm Definicja wym. orgasm, orgazm], D. orgazmu, Ms. orgazmie [wym. orgaźmje, możliwe też orgazmje co znaczy.
 • Co znaczy Orient Definicja a. orient to obszar Azji oraz południowej i wschodniej Afryki, D. Orientu a. orientu, Ms. Oriencie a. oriencie - orientalny słownik.
 • Co znaczy Orinoko Definicja to rzeka w Ameryce, rodz. żeń., nieodm znaczenie.
 • Co znaczy Orlean Definicja to miasto we Francji, D. Orleanu, C. Orleanowi, N. Orleanem, Ms. Orleanie - orleańczyk, orleanka orleańczycy - orleański czym jest.
 • Co znaczy Ortodoks Definicja to człowiek ściśle przestrzegający zasad wyznawanej wiary, ideologii, lm M. ortodoksi. BŁˇD: forma !ten ortodoksa co to jest.
 • Co znaczy Orwell Definicja Orwell [wym. dżordż orłel] to pisarz angielski (1903-1950), DB. George´a Orwella C. George´owi Orwellowi, N. George´em Orwellem, Ms. o George´u Orwellu. UWAGI: Piszemy definicja.
 • Co znaczy Oryginalny Definicja wym. oryginalny, pot. orginalny], forma mos. oryginalni, st. wyż. oryginalniejszy a. bardziej oryginalny. BŁˇD: zapis !orginalny co znaczy.
 • Co znaczy Oryginał Definicja wym. oryginał, pot. orginał], D. oryginału. BŁˇD: zapis !orginał słownik.
 • Co znaczy Orzeczenie Definicja element budujący wypowiedzenia wraz z podmiotem tworzący związek główny w ich obrębie. Orzeczenie może być wyrażone 1) czasownikiem w formie osobowej, np. Piszę list, lub 2 znaczenie.
 • Co znaczy Imienne Orzeczenie Definicja orzeczenia złożonego, np. Jestem zadowolony, składa się z łącznika (Jestem) i orzecznika (zadowolony). W funkcji łącznika mogą wystąpić wyrazy: być, bywać, stać się, stawać się czym jest.
 • Co znaczy Orzecznik Definicja częścią ORZECZENIA IMIENNEGO, np. Jan jest dyrektorem; Niebo stało się szare. Wyrażany bywa najczęściej za pomocą rzeczowników i przymiotników. 1) Orzecznik rzeczownikowy co to jest.
 • Co znaczy Orzesze Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Orzesza CMs. Orzeszu, N. Orzeszem - orzeszanin, orzeszanka orzeszanie - orzeski definicja.
 • Co znaczy Osady Definicja Nazwy osad piszemy wielkimi literami, np. Dobrocin, Dworek, Parsówek NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 1 co znaczy.
 • Co znaczy Osaka Definicja to miasto w Japonii, D. Osaki, CMs. Osace, B. Osakę, N. Osaką - osakijczyk, osakijka osakijczycy - osakijski słownik.
 • Co znaczy Laden Bin Osama Definicja bin Ladena C. Osamie bin Ladenowi, B. Osamę bin Ladena N. Osamą bin Ladenem, Ms. o Osamie bin Ladenie. UWAGI: 1) Tej nazwy osobowej najlepiej używać w formie Osama bin Laden znaczenie.
 • Co znaczy Oscar Definicja wym. oskar] to nagroda filmowa DB. Oscara C. Oscarowi, N. Oscarem, Ms. Oscarze, lm MB. Oscary czym jest.
 • Co znaczy Oscypek Definicja D. oscypka B. oscypek a. oscypka lm D. oscypków co to jest.
 • Co znaczy Osiedla Definicja Nazwy osiedli piszemy wielkimi literami, np. Bródno, Kostuchna Podgórze. MIESZKAŃCY MIAST...; NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 1 definicja.
 • Co znaczy Osiedle Definicja osiedla lm D. osiedli. UWAGI: 1) Mówimy mieszkam na osiedlu, możliwe jest też, choć nieco formalne, mieszkam w osiedlu. 2) Skrótem wyrazu osiedle jest os. (BŁˇD: oś.), skrót co znaczy.
 • Co znaczy Osiem Definicja liczebnik główny, rodz. mos. MDCBMs. ośmiu, N. ośmiu a. ośmioma rodz. nmos.: MB. osiem, DCMs. ośmiu, N. ośmiu a. ośmioma. UWAGI: Występujący w funkcji podmiotu liczebnik ośmiu słownik.
 • Co znaczy Osiemset Definicja wym. ośemset, pot. ośemset] to liczebnik główny, rodz. mos. ośmiuset (we wszystkich przypadkach gramatycznych), rodz. nmos.: MB. osiemset, DCNMs. ośmiuset znaczenie.
 • Co znaczy Osioł Definicja zwierzę, DB. osła C. osłu, możliwe też osłowi, Ms. ośle, lm MB. osły; 2) obraźliwe określenie człowieka głupiego, tępego, DB. osła C. osłu, możliwe też osłowi, Ms. ośle, lm M czym jest.
 • Co znaczy Oslo Definicja to stolica Norwegii, rodz. nij., nieodm. - jednowyrazowych nazw mieszkańców oraz przymiotnika nie tworzy się co to jest.
 • Co znaczy Osławiony Definicja złą sławę, forma mos. osławieni, st. wyż. bardziej osławiony. BŁˇD: Użycie wyrazu w znaczeniu sławny , np. !osławiony zespół The Beatles, DOBRZE: sławny zespół The Beatles definicja.
 • Co znaczy Osoba Definicja kategoria fleksyjna czasownika w której obrębie rozróżniamy osobę 1., 2. i 3. Pierwsza osoba oznacza podmiot identyczny z nadawcą wypowiedzi, np. (ja) piszę, lub grupą osób, wśród co znaczy.
 • Co znaczy Osobisty Definicja forma mos. osobiści, st. wyż. bardziej osobisty słownik.
 • Co znaczy Osobodzień Definicja wym. osobodzień], D. osobodnia [wym. osobodńa], lm MB. osobodni a. osobodnie, D. osobodni. UWAGI: Użycie tego wyrazu należy ograniczyć do tekstów urzędowych znaczenie.
 • Co znaczy Ostoja Definicja DCMs. oraz lm D. ostoi [wym. ostoji], zwykle bez lm czym jest.
 • Co znaczy Ostrołęka Definicja to miasto w województwie mazowieckim, D. Ostrołęki, CMs. Ostrołęce, B. Ostrołękę, N. Ostrołęką - ostrołęczanin, ostrołęczanka ostrołęczanie - ostrołęcki co to jest.
 • Co znaczy Świętokrzyski Ostrowiec Definicja w województwie świętokrzyskim, D. Ostrowca Świętokrzyskiego, C. Ostrowcowi Świętokrzyskiemu, N. Ostrowcem Świętokrzyskim, Ms. Ostrowcu Świętokrzyskim - ostrowczanin, ostrowczanka definicja.
 • Co znaczy Ostróda Definicja to miasto w województwie warmińsko-mazurskim, D. Ostródy, CMs. Ostródzie, B. Ostródę, N. Ostródą - ostródzianin, ostródzianka ostródzianie - ostródzki co znaczy.
 • Co znaczy Mazowiecka Ostrów Definicja to miasto w województwie ostrołęckim, rodz. żeń., DCMs. Ostrowi Mazowieckiej, B. Ostrów Mazowiecką, N. Ostrowią Mazowiecką - ostrowianin, ostrowianka ostrowianie - ostrowski słownik.
 • Co znaczy Wielkopolski Ostrów Definicja w województwie wielkopolskim, rodz. męs., D. Ostrowa Wielkopolskiego, C. Ostrowowi Wielkopolskiemu, N. Ostrowem Wielkopolskim, Ms. Ostrowie Wielkopolskim - ostrowianin znaczenie.
 • Co znaczy Ostrze Definicja wym. ostsze, osczsze, oszczsze], lm D. ostrzy. BŁˇD: [wym. oszcze czym jest.
 • Co znaczy Ostrzał Definicja wym. ostszał, osczszał, oszczszał] (możliwe też obstrzał [wym. opstszał, opsczszał, opszczszał]), D. ostrzału a. obstrzału. BŁĘDY: [wym. oszczał, opszczał co to jest.
 • Co znaczy Definicja rodz. żeń., lm MB. osie definicja.
 • Co znaczy Ość Definicja rodz. żeń., lm MDB. ości, N. ościami (możliwe też ośćmi co znaczy.
 • Co znaczy Oświecenie A Oświecenie Definicja to epoka w dziejach kultury, D. Oświecenia a. oświecenia - oświeceniowy słownik.
 • Co znaczy Oświęcim Definicja w województwie małopolskim, D. Oświęcimia C. Oświęcimiowi, N. Oświęcimiem, Ms. Oświęcimiu - oświęcimianin, oświęcimianka oświęcimianie - oświęcimski. UWAGI: W nazwach przymiotnik znaczenie.
 • Co znaczy Brzezinka Oświęcim Definicja nazwa hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, D. Oświęcimia- -Brzezinki, C. Oświęcimiowi-Brzezince, N. Oświęcimiem-Brzezinką, Ms. Oświęcimiu-Brzezince - oświęcimiak czym jest.
 • Co znaczy Otmuchów Definicja to miasto w województwie opolskim, D. Otmuchowa C. Otmuchowowi, N. Otmuchowem, Ms. Otmuchowie - otmuchowianin, otmuchowianka otmuchowianie - otmuchowski co to jest.
 • Co znaczy Oto Definicja wyrazem o znaczeniu to jest... , który może także służyć do wzmocnienia treści różnych wypowiedzeń, np. Oto i on; Tyle oto są warte wasze obietnice. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe o definicja.
 • Co znaczy Ottawa Definicja to stolica Kanady, D. Ottawy, CMs. Ottawie, B. Ottawę, N. Ottawą - ottawianin, ottawianka ottawianie - ottawski co znaczy.
 • Co znaczy Otwock Definicja to miasto w województwie mazowieckim, D. Otwocka C. Otwockowi, N. Otwockiem, Ms. Otwocku - otwocczanin, otwocczanka otwocczanie - otwocki słownik.
 • Co znaczy Owoc Definicja D. owocu, lm D. owoców. BŁˇD: lm D. !owocy znaczenie.
 • Co znaczy Owp Definicja wym. o-wu-pe] to skrót od Organizacja Wyzwolenia Palestyny (współczesna organizacja polityczna), rodz. żeń. a. nij., nieodm czym jest.
 • Co znaczy Ozdoba Definicja lm D. ozdób co to jest.
 • Co znaczy Mazowiecki Ożarów Definicja w województwie mazowieckim, D. Ożarowa Mazowieckiego, C. Ożarowowi Mazowieckiemu, N. Ożarowem Mazowieckim, Ms. Ożarowie Mazowieckim - ożarowianin, ożarowianka ożarowianie definicja.
 • Co znaczy Opera Definicja wym. opera pot. opera], lm D. oper. BŁˇD: !opera buffo, DOBRZE: opera buffa co znaczy.
 • Co znaczy Ormianie Definicja Armenia słownik.
 • Co znaczy Okay Definicja Ok znaczenie.
 • Co znaczy Okej Definicja Ok czym jest.
 • Co znaczy Ó Definicja 1) Jeśli wymienia się w formach odmiany lub wyrazach pokrewnych z samogłoską o, e oraz a np. wróg - wrogi, siódmy - siedem, wmówić - wmawiać. 2) W cząstce -ów na końcu wyrazów, np co to jest.
 • Co znaczy Ówczesny Definicja forma mos. ówcześni, nie stopniuje się definicja.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Ówczesny, Ó, Okej, Okay, Ormianie, Opera, Ożarów Mazowiecki, Ozdoba, Owp, Owoc, Otwock, Ottawa, Oto, Otmuchów, Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim, Oświecenie A definicja.

Jak się mówi Ówczesny, Ó, Okej, Okay, Ormianie, Opera, Ożarów Mazowiecki słownik.