Podobny co to znaczy

Co to jest Podobny? Synonim: Zbliżony, Bliźniaczy, Pokrywający Się, Porównywalny, Zbieżny, Pokrewny.

Dziś jest Poniedziałek, 4 grudnia 2023.

Imieniny obchodzą: Krystian, Barbara, Bernard.

Czy przydatne?

Podobny Znaczenie

Definicja PODOBNY:
SYNONIM: zbliżony, bliźniaczy, pokrywający się, porównywalny, zbieżny, pokrewny, siostrzany, książk. analogiczny przypominający kogoś/coś, cały/czysty/wykapany ktoś
ANTONIM: inny, odmienny, kontrastowy, kontrastujący, niepodobny, odrębny, przeciwny, różny, różniący się, nie ten/taki sam niepodobny, nieprzypominający.

Czym jest Podobny znaczenie w Słownik wyrazów na P .

Wyraz Przekształcić Się:
Słowo się stać się/zostać kimś/czymś, przedzierzgnąć się, przemienić się, przeobrazić się, książk. obrócić się w coś, pot. przepoczwarzyć się ANTONIM: nie zmieniać się, trwać (w bezruchu/bez zmian podobny co to jest.
Wyraz Przegłosować:
Słowo postanowić, rozporządzić, ustalić, zadecydować, zarządzić, zdecydować, zadeklarować, zadekretować, powziąć/przeprowadzić /wydać uchwałę ANTONIM: odrzucić, zagłosować przeciw, nie przyjąć, nie podobny definicja.
Wyraz Przyzwolenie:
Słowo aprobata, akceptowanie, godzenie się, tolerowanie zgoda, pozwolenie, przystanie, zezwolenie, książk. placet, pot. zielone światło; mieć: wolną rękę, carte blanche ANTONIM: sprzeciw, odmowa, brak podobny co znaczy.
Wyraz Porada:
Słowo SYNONIM: rada, konsultacja, pomoc, uwaga, wskazówka, wsparcie ANTONIM: przeszkoda, dezinformacja, zła/fałszywa rada podobny słownik.
Wyraz Popierać:
Słowo być za, opowiadać się, przychylać się (do poglądu) protegować, faworyzować, forować, sprzyjać sympatyzować, kibicować, trzymać czyjąś stronę ANTONIM: być przeciw, zwalczać, nie popierać, nie sprzyjać podobny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: