ewolucyjny ewolucyjnie co to znaczy

Ewolucyjny, Ewolucyjnie, Ewolucja, Ewentualnie, Etykieta, Etyczny, Etniczny, Etapowy, Etapowo.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na E

 • Edukacja znaczenie to znaczy dydaktyka, kształcenie, oficj. oświata uczenie się, samokształcenie, samodoskonalenie, książk. autodydaktyka ANTONIM
 • Efekt znaczenie to znaczy uzysk, wynik, zysk skutek, następstwo, konsekwencja, książk. implikacja wytwór, dzieło, produkt, twór skutek
 • Efektownie znaczenie to znaczy ciekawie, fascynująco, interesująco, intrygująco, pasjonująco, podniecająco, porywająco, zajmująco ładnie, pięknie
 • Efektywny znaczenie to znaczy ekonomiczny, gospodarny, oszczędnościowy, produktywny, wydajny ANTONIM: nieefektywny, rozrzutny, niegospodarny
 • Egoizm znaczenie to znaczy wyrachowanie chciwość, skąpstwo, pazerność, sknerstwo, zachłanność interesowność, książk. komercjalizm, materializm
 • Egzaltowany znaczenie to znaczy afektowany, napuszony, pretensjonalny, sztuczny ANTONIM: naturalny, bezpretensjonalny, normalny, prosty
 • Egzaminować znaczenie to znaczy pytać, przepytywać, sprawdzać ANTONIM: zdawać/składać egzamin, zaliczać, przystępować/podchodzić do egzaminu
 • Egzemplarz znaczenie to znaczy jednostkowy), reprezentant (typu/rodzaju/gatunku), książk. egzemplifikacja, indywiduum ANTONIM: typ, rodzaj, gatunek
 • Egzystencja znaczenie to znaczy istnienie, trwanie, żywot, książk. wegetacja przeżycie, przetrwanie, ocalenie (od śmierci) nieśmiertelność, życie
 • Egzystować znaczenie to znaczy bytować, wegetować, prowadzić/wlec życie/żywot, pot. pędzić żywot ocaleć, przeżyć, uratować się, wyżyć, pozostać przy
 • Ekologiczny znaczenie to znaczy przedindustrialny, dziewiczy ręczny, chałupniczy, rękodzielniczy zdrowy ANTONIM: przemysłowy, industrialny, gospodarczy
 • Ekonomia znaczenie to znaczy ekonomika, ekonomiczność, oszczędność, oficj. racjonalne gospodarowanie ANTONIM: niegospodarność, marnotrawstwo
 • Ekonomiczny znaczenie to znaczy gospodarny, oszczędnościowy, produktywny, wydajny ANTONIM: nieekonomiczny, nieefektywny, niegospodarny, marnotrawny
 • Ekscytacja znaczenie to znaczy ożywienie, niepokój, poruszenie, pot. podminowanie ANTONIM: spokój, opanowanie, chłód, uspokojenie, zimna krew, książk
 • Ekspansja znaczenie to znaczy rozprzestrzenienie (się), rozrost, rozszerzenie (się), wzrost ANTONIM: uwstecznienie, cofanie się, regres, staczanie
 • Eksperymentalny znaczenie to znaczy niebezpieczny, niepewny, ryzykowny, zawodny, bez gwarancji ANTONIM: sprawdzony, bezpieczny, gwarantowany, niezawodny
 • Eksploatacja znaczenie to znaczy krzywda dyskryminacja, prześladowanie, segregacja (rasowa), książk. apartheid preferencje, nierówność szans, nierówny
 • Eksploatować znaczenie to znaczy spożytkować, wykorzystywać, pot. pożerać, zjadać ANTONIM: produkować, wytwarzać, konstruować, fabrykować, robić
 • Eksponować znaczenie to znaczy na widok publiczny); część ciała: odsłaniać, świecić czymś ANTONIM: chować, osłaniać, przysłaniać, zasłaniać, nie
 • Eksponowany znaczenie to znaczy ostentacyjny jawny, (powszechnie) znany, odkryty, poznany ujawniony, zdekonspirowany ANTONIM: tajny, tajemny, niejawny
 • Ekspozytura znaczenie to znaczy agencja, departament, filia, referat, sekcja, wydział, oficj. agenda, jednostka/komórka organizacyjna ANTONIM: centrala
 • Epigon znaczenie to znaczy SYNONIM: naśladowca, imitator, plagiator ANTONIM: twórca, twórca, oryginalny, innowator, kreator
 • Eksport znaczenie to znaczy granicę) sprzedaż, sprzedawanie ANTONIM: import, wwóz, przywóz, sprowadzanie (z zagranicy) zakup, kupno, kupowanie
 • Ekspresowy znaczenie to znaczy krótkotrwały gwałtowny, lawinowy ANTONIM: długotrwały, ewolucyjny, stopniowy, (wielo)etapowy, wielofazowy, książk
 • Ekstrawagancki znaczenie to znaczy wyrafinowany, wyszukany; człowiek, czyn:książk. ekscentryczny dziwny, dziwaczny, cudaczny, oryginalny, osobliwy
 • Ekstremalny znaczenie to znaczy ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk. lewacki ANTONIM: umiarkowany centrowy, centrolewicowy, centroprawicowy
 • Elastyczny znaczenie to znaczy SYNONIM: giętki, miękki, plastyczny, rozciągliwy, sprężysty, wiotki ANTONIM: sztywny, nierozciągliwy, suchy, twardy
 • Elegancja znaczenie to znaczy gracja, powab, urok, wdzięk, książk. krasa atrakcyjność, gracja, powab, seksapil, pot. coś estetyka, poetyczność
 • Elegancki znaczenie to znaczy szykowny, wykwintny o ubraniu: gustowne, twarzowe, pot. szałowy, wystrzałowy strój: odświętny, galowy, uroczysty
 • Elegancko znaczenie to znaczy kulturalnie, parlamentarnie, na poziomie odświętnie, wizytowo, wykwintnie ANTONIM: nieelegancko, karygodnie
 • Elementarny znaczenie to znaczy fundamentalny, książk. rudymentarny ANTONIM: zaawansowany, rozwinięty, rozbudowany dodatkowy, opcjonalny
 • Erudycja znaczenie to znaczy oczytanie, uczoność, wiadomości, znajomość, zasób wiedzy/wiadomości ANTONIM: niewiedza, ignorancja, głupota
 • Eliminować znaczenie to znaczy niszczyć, wysypywać, wylewać, zużywać ANTONIM: przechowywać, składować, magazynować, przetrzymywać, książk. akumulować
 • Elitarny znaczenie to znaczy wysokiego lotu, intelektualny, zintelektualizowany, przeintelektualizowany ANTONIM: popularny, masowy, plebejski
 • Emigracja znaczenie to znaczy książk. banicja, diaspora, ekspatriacja, wychodźstwo zagranica, obczyzna, świat, zamorskie kraje ANTONIM: ojczyzna
 • Emocjonalnie znaczenie to znaczy z zaangażowaniem ANTONIM: obojętnie, bezdusznie, beznamiętnie, chłodno, oschle, rzeczowo, sucho, bez
 • Empiryczny znaczenie to znaczy analityczny, materiałowy rzeczywisty, zbadany, stwierdzony, odnotowany ANTONIM: teoretyczny, abstrakcyjny, myślowy
 • Energia znaczenie to znaczy rozmach, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk
 • Energicznie znaczenie to znaczy żwawo, żywo, pot. dziarsko, z ikrą silnie, mocno, zamaszyście, z rozmachem, z impetem prężnie, dynamicznie
 • Energiczny znaczenie to znaczy żwawy, żywotny, żywy, pot. dziarski, z ikrą szybki, prędki, raźny, żwawy, książk. chybki, chyży, śmigły prężny
 • Erudycyjny znaczenie to znaczy intelektualny, koncepcyjny, niebanalny, niepowierzchowny, teoretyczny ANTONIM: płytki, banalny, powierzchowny
 • Erudyta znaczenie to znaczy intelektualista, mędrzec, myśliciel, poszukiwacz, człowiek nauki/intelektu, pot. mól książkowy, neg. jajogłowy
 • Esej znaczenie to znaczy publicystyka wypracowanie (szkolne) ANTONIM: studium, praca (naukowa), artykuł, opracowanie, rozprawa, szkic, książk
 • Eskortować znaczenie to znaczy chronić, konwojować, ochraniać, oficj. zabezpieczać dozorować, nadzorować, opiekować się, mieć na oku stróżować
 • Estetycznie znaczenie to znaczy cudnie, ozdobnie, ślicznie czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, uroczo, wdzięcznie, zachwycająco dekoracyjnie
 • Estetyczny znaczenie to znaczy niebrzydki, kształtny cudny, cudowny, olśniewający, (prze)śliczny, uroczy, urokliwy, zdumiewający, zachwycający ANTONIM
 • Etapowo znaczenie to znaczy etapami, po kawałku, po trochu, książk. ewolucyjnie, sukcesywnie ANTONIM: momentalnie, błyskawicznie, gwałtownie
 • Etapowy znaczenie to znaczy SYNONIM: stopniowy, łagodny, płynny, książk. sukcesywny ANTONIM: gwałtowny, jednorazowy, nagły, oficj. skokowy
 • Etniczny znaczenie to znaczy narodowościowy, narodowowyzwoleńczy kulturowy, folklorystyczny, ludowy ANTONIM: ponadnarodowy, ogólnoświatowy, globalny
 • Etyczny znaczenie to znaczy przyzwoity szlachetny, prawy, poczciwy, uczciwy ANTONIM: nieetyczny, niemoralny, amoralny, brudny, ciemny, czarny
 • Etykieta znaczenie to znaczy wychowanie, klasa, (dobre) maniery, obycie, ogłada, wytworność, książk. galanteria, kurtuazja, polor, bon ton, savoir
 • Ewentualnie znaczenie to znaczy SYNONIM: albo, lub, albo...albo, bądź, czy, czy też ANTONIM: i, oraz, a także, jak też, jak również, również, także
 • Ewolucja znaczenie to znaczy dorastanie, rozwijanie się, wzrastanie, wzrost ANTONIM: uwstecznienie, cofanie się, regres, staczanie się, upadek
 • Ewolucyjnie znaczenie to znaczy etapami, etapowo, po kawałku, po trochu, książk. sukcesywnie ANTONIM: momentalnie, błyskawicznie, gwałtownie, prędko
 • Ewolucyjny znaczenie to znaczy stopniowy, (wielo)etapowy, wielofazowy, książk. sukcesywny wielodniowy, wielotygodniowy, wielomiesięczny, wieloletni

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Ewolucyjny, Ewolucyjnie, Ewolucja, Ewentualnie, Etykieta, Etyczny, Etniczny, Etapowy, Etapowo, Estetyczny, Estetycznie, Eskortować, Esej, Erudyta, Erudycyjny znaczenie.

Wyraz Ewolucyjny, Ewolucyjnie, Ewolucja, Ewentualnie, Etykieta definicja.