edukacja efekt krzyżówka co to znaczy

Ewolucyjny co znaczy Ewolucyjnie krzyżówka Ewolucja co to jest Ewentualnie słownik Etykieta czym.

Dziś jest Środa, 28 luty 2024.

Imieniny obchodzą: Makary, Hilary, Prokop.

Słownik wyrazów polskich na E

 • Znaczenie Edukacja Co znaczy nauka, nauczanie, dydaktyka, kształcenie, oficj. oświata uczenie się, samokształcenie, samodoskonalenie, książk. autodydaktyka ANTONIM porównanie.
 • Znaczenie Efekt Krzyżówka rezultat, owoc, plon, uzysk, wynik, zysk skutek, następstwo, konsekwencja, książk. implikacja wytwór, dzieło, produkt, twór skutek dlaczego.
 • Znaczenie Efektownie Co to jest atrakcyjnie, ciekawie, fascynująco, interesująco, intrygująco, pasjonująco, podniecająco, porywająco, zajmująco ładnie, pięknie, cudnie jak lepiej.
 • Znaczenie Efektywny Słownik oszczędny, ekonomiczny, gospodarny, oszczędnościowy, produktywny, wydajny ANTONIM: nieefektywny, rozrzutny, niegospodarny, marnotrawny kiedy.
 • Znaczenie Egoizm Czym jest małoduszność, wyrachowanie chciwość, skąpstwo, pazerność, sknerstwo, zachłanność interesowność, książk. komercjalizm, materializm od czego zależy.
 • Znaczenie Egzaltowany Co oznacza SYNONIM: nienaturalny, afektowany, napuszony, pretensjonalny, sztuczny ANTONIM: naturalny, bezpretensjonalny, normalny, prosty na czym polega.
 • Znaczenie Egzaminować Tłumaczenie SYNONIM: kontrolować (wiedzę), pytać, przepytywać, sprawdzać ANTONIM: zdawać/składać egzamin, zaliczać, przystępować/podchodzić do egzaminu różnice.
 • Znaczenie Egzemplarz Przykłady przedmiot (jednostkowy), reprezentant (typu/rodzaju/gatunku), książk. egzemplifikacja, indywiduum ANTONIM: typ, rodzaj, gatunek, klasa wady i zalety.
 • Znaczenie Egzystencja Definicja życie, byt, istnienie, trwanie, żywot, książk. wegetacja przeżycie, przetrwanie, ocalenie (od śmierci) nieśmiertelność, życie wieczne podobieństwa.
 • Znaczenie Egzystować Encyklopedia żyć, istnieć, być, bytować, wegetować, prowadzić/wlec życie/żywot, pot. pędzić żywot ocaleć, przeżyć, uratować się, wyżyć, pozostać przy czemu.
 • Znaczenie Ekologiczny Jak działa naturalny, przedindustrialny, dziewiczy ręczny, chałupniczy, rękodzielniczy zdrowy ANTONIM: przemysłowy, industrialny, gospodarczy masowy co gorsze.
 • Znaczenie Ekonomia Czy jest gospodarność, ekonomika, ekonomiczność, oszczędność, oficj. racjonalne gospodarowanie ANTONIM: niegospodarność, marnotrawstwo porównaj.
 • Znaczenie Ekonomiczny Pojęcie oszczędny, efektywny, gospodarny, oszczędnościowy, produktywny, wydajny ANTONIM: nieekonomiczny, nieefektywny, niegospodarny, marnotrawny porównanie.
 • Znaczenie Ekscytacja Wyjaśnienie podniecenie, ożywienie, niepokój, poruszenie, pot. podminowanie ANTONIM: spokój, opanowanie, chłód, uspokojenie, zimna krew, książk dlaczego.
 • Znaczenie Ekspansja Opis rozbudowa, rozwój, rozprzestrzenienie (się), rozrost, rozszerzenie (się), wzrost ANTONIM: uwstecznienie, cofanie się, regres, staczanie się jak lepiej.
 • Znaczenie Eksperymentalny Informacje niesprawdzony, niebezpieczny, niepewny, ryzykowny, zawodny, bez gwarancji ANTONIM: sprawdzony, bezpieczny, gwarantowany, niezawodny, pewny kiedy.
 • Znaczenie Eksploatacja Znaczenie nierówność, wyzysk, krzywda dyskryminacja, prześladowanie, segregacja (rasowa), książk. apartheid preferencje, nierówność szans, nierówny od czego zależy.
 • Znaczenie Eksploatować Co znaczy zużywać, korzystać, spożytkować, wykorzystywać, pot. pożerać, zjadać ANTONIM: produkować, wytwarzać, konstruować, fabrykować, robić na czym polega.
 • Znaczenie Eksponować Krzyżówka pokazywać, wystawiać (na widok publiczny); część ciała: odsłaniać, świecić czymś ANTONIM: chować, osłaniać, przysłaniać, zasłaniać, nie różnice.
 • Znaczenie Eksponowany Co to jest manifestacyjny, ostentacyjny jawny, (powszechnie) znany, odkryty, poznany ujawniony, zdekonspirowany ANTONIM: tajny, tajemny, niejawny wady i zalety.
 • Znaczenie Ekspozytura Słownik oddział, dział, agencja, departament, filia, referat, sekcja, wydział, oficj. agenda, jednostka/komórka organizacyjna ANTONIM: centrala podobieństwa.
 • Znaczenie Epigon Czym jest SYNONIM: naśladowca, imitator, plagiator ANTONIM: twórca, twórca, oryginalny, innowator, kreator czemu.
 • Znaczenie Eksport Co oznacza wywóz, wysyłka (za granicę) sprzedaż, sprzedawanie ANTONIM: import, wwóz, przywóz, sprowadzanie (z zagranicy) zakup, kupno, kupowanie co gorsze.
 • Znaczenie Ekspresowy Tłumaczenie szybki, błyskawiczny, krótkotrwały gwałtowny, lawinowy ANTONIM: długotrwały, ewolucyjny, stopniowy, (wielo)etapowy, wielofazowy, książk porównaj.
 • Znaczenie Ekstrawagancki Przykłady udziwniony, wymyślny, wyrafinowany, wyszukany; człowiek, czyn:książk. ekscentryczny dziwny, dziwaczny, cudaczny, oryginalny, osobliwy porównanie.
 • Znaczenie Ekstremalny Definicja radykalny, skrajny ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk. lewacki ANTONIM: umiarkowany centrowy, centrolewicowy, centroprawicowy dlaczego.
 • Znaczenie Elastyczny Encyklopedia SYNONIM: giętki, miękki, plastyczny, rozciągliwy, sprężysty, wiotki ANTONIM: sztywny, nierozciągliwy, suchy, twardy jak lepiej.
 • Znaczenie Elegancja Jak działa piękno, uroda, czar, gracja, powab, urok, wdzięk, książk. krasa atrakcyjność, gracja, powab, seksapil, pot. coś estetyka, poetyczność kiedy.
 • Znaczenie Elegancki Czy jest wytworny, kulturalny, szykowny, wykwintny o ubraniu: gustowne, twarzowe, pot. szałowy, wystrzałowy strój: odświętny, galowy, uroczysty od czego zależy.
 • Znaczenie Elegancko Pojęcie grzecznie, kulturalnie, parlamentarnie, na poziomie odświętnie, wizytowo, wykwintnie ANTONIM: nieelegancko, karygodnie, niegrzecznie na czym polega.
 • Znaczenie Elementarny Wyjaśnienie SYNONIM: podstawowy, bazowy, fundamentalny, książk. rudymentarny ANTONIM: zaawansowany, rozwinięty, rozbudowany dodatkowy, opcjonalny różnice.
 • Znaczenie Erudycja Opis wiedza, mądrość, oczytanie, uczoność, wiadomości, znajomość, zasób wiedzy/wiadomości ANTONIM: niewiedza, ignorancja, głupota, nieznajomość wady i zalety.
 • Znaczenie Eliminować Informacje wyrzucać, usuwać, niszczyć, wysypywać, wylewać, zużywać ANTONIM: przechowywać, składować, magazynować, przetrzymywać, książk. akumulować podobieństwa.
 • Znaczenie Elitarny Znaczenie artystyczny, wysokiego lotu, intelektualny, zintelektualizowany, przeintelektualizowany ANTONIM: popularny, masowy, plebejski banalny czemu.
 • Znaczenie Emigracja Co znaczy uchodźstwo, wygnanie, książk. banicja, diaspora, ekspatriacja, wychodźstwo zagranica, obczyzna, świat, zamorskie kraje ANTONIM: ojczyzna co gorsze.
 • Znaczenie Emocjonalnie Krzyżówka namiętnie, z sercem, z zaangażowaniem ANTONIM: obojętnie, bezdusznie, beznamiętnie, chłodno, oschle, rzeczowo, sucho, bez porównaj.
 • Znaczenie Empiryczny Co to jest doświadczalny, analityczny, materiałowy rzeczywisty, zbadany, stwierdzony, odnotowany ANTONIM: teoretyczny, abstrakcyjny, myślowy porównanie.
 • Znaczenie Energia Słownik moc, siła, impet, rozmach, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk dlaczego.
 • Znaczenie Energicznie Czym jest szybko, rześko, żwawo, żywo, pot. dziarsko, z ikrą silnie, mocno, zamaszyście, z rozmachem, z impetem prężnie, dynamicznie, ekspansywnie jak lepiej.
 • Znaczenie Energiczny Co oznacza ruchliwy, szybki, żwawy, żywotny, żywy, pot. dziarski, z ikrą szybki, prędki, raźny, żwawy, książk. chybki, chyży, śmigły prężny kiedy.
 • Znaczenie Erudycyjny Tłumaczenie dogłębny, głęboki, intelektualny, koncepcyjny, niebanalny, niepowierzchowny, teoretyczny ANTONIM: płytki, banalny, powierzchowny, prostacki od czego zależy.
 • Znaczenie Erudyta Przykłady uczony, intelektualista, mędrzec, myśliciel, poszukiwacz, człowiek nauki/intelektu, pot. mól książkowy, neg. jajogłowy naukowiec, badacz na czym polega.
 • Znaczenie Esej Definicja eseistyka, impresje, publicystyka wypracowanie (szkolne) ANTONIM: studium, praca (naukowa), artykuł, opracowanie, rozprawa, szkic, książk różnice.
 • Znaczenie Eskortować Encyklopedia pilnować, strzec, chronić, konwojować, ochraniać, oficj. zabezpieczać dozorować, nadzorować, opiekować się, mieć na oku stróżować, wartować wady i zalety.
 • Znaczenie Estetycznie Jak działa ładnie, pięknie, cudnie, ozdobnie, ślicznie czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, uroczo, wdzięcznie, zachwycająco dekoracyjnie podobieństwa.
 • Znaczenie Estetyczny Czy jest piękny, ładny, niebrzydki, kształtny cudny, cudowny, olśniewający, (prze)śliczny, uroczy, urokliwy, zdumiewający, zachwycający ANTONIM czemu.
 • Znaczenie Etapowo Pojęcie powoli, stopniowo, etapami, po kawałku, po trochu, książk. ewolucyjnie, sukcesywnie ANTONIM: momentalnie, błyskawicznie, gwałtownie, prędko co gorsze.
 • Znaczenie Etapowy Wyjaśnienie SYNONIM: stopniowy, łagodny, płynny, książk. sukcesywny ANTONIM: gwałtowny, jednorazowy, nagły, oficj. skokowy porównaj.
 • Znaczenie Etniczny Opis narodowy, narodowościowy, narodowowyzwoleńczy kulturowy, folklorystyczny, ludowy ANTONIM: ponadnarodowy, ogólnoświatowy, globalny, światowy porównanie.
 • Znaczenie Etyczny Informacje moralny, czysty, przyzwoity szlachetny, prawy, poczciwy, uczciwy ANTONIM: nieetyczny, niemoralny, amoralny, brudny, ciemny, czarny, mroczny dlaczego.
 • Znaczenie Etykieta Znaczenie kulturalność, dobre wychowanie, klasa, (dobre) maniery, obycie, ogłada, wytworność, książk. galanteria, kurtuazja, polor, bon ton, savoir jak lepiej.
 • Znaczenie Ewentualnie Co znaczy SYNONIM: albo, lub, albo...albo, bądź, czy, czy też ANTONIM: i, oraz, a także, jak też, jak również, również, także kiedy.
 • Znaczenie Ewolucja Krzyżówka rozwój, dojrzewanie, dorastanie, rozwijanie się, wzrastanie, wzrost ANTONIM: uwstecznienie, cofanie się, regres, staczanie się, upadek od czego zależy.
 • Znaczenie Ewolucyjnie Co to jest powoli, stopniowo, etapami, etapowo, po kawałku, po trochu, książk. sukcesywnie ANTONIM: momentalnie, błyskawicznie, gwałtownie, prędko na czym polega.
 • Znaczenie Ewolucyjny Słownik długotrwały, stopniowy, (wielo)etapowy, wielofazowy, książk. sukcesywny wielodniowy, wielotygodniowy, wielomiesięczny, wieloletni ANTONIM różnice.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Ewolucyjny co znaczy Ewolucyjnie krzyżówka Ewolucja co to jest Ewentualnie słownik Etykieta czym jest Etyczny co oznacza Etniczny tłumaczenie Etapowy przykłady. znaczenie.

Wyraz Edukacja co znaczy Efekt krzyżówka Efektownie co to jest Efektywny definicja.