furia funkcjonować co to znaczy

Furia, Funkcjonować, Funkcjonalny, Funkcja, Fundamentalny, Fundamentalistyczny, Fruwać, Front.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na F

 • Farmer znaczenie to znaczy SYNONIM: gospodarz, hodowca, plantator, oficj. producent rolny ANTONIM: chłop, małorolny, parobek, hist. włościanin
 • Fabryka znaczenie to znaczy montownia, zakłady przedsiębiorstwo, konsorcjum, koncern, korporacja, spółka ANTONIM: firma jednoosobowa
 • Fabrykacja znaczenie to znaczy fabrykowanie, produkcja, przemysł, wytwórczość ANTONIM: hodowla, rolnictwo, oficj. agrokultura, gospodarka naturalna
 • Fabrykant znaczenie to znaczy przedsiębiorca, biznesmen, kapitalista, manager, menedżer, człowiek interesu ANTONIM: robotnik, pracownik, pracownik
 • Fabrykować znaczenie to znaczy wytwarzać, konstruować, robić, wyrabiać ANTONIM: zużywać, eksploatować, korzystać, spożytkować, wykorzystywać, pot
 • Fachowo znaczenie to znaczy mądrze, profesjonalnie, sprawnie, zręcznie, książk. udatnie ANTONIM: niefachowo, niewprawnie, nieprofesjonalnie
 • Faktyczny znaczenie to znaczy realny, rzeczywisty, istniejący ANTONIM: fikcyjny, fantastyczny, urojony, wydumany, wymyślony, zmyślony, książk
 • Fałszywie znaczenie to znaczy niepoprawnie, nietrafnie, niewłaściwie, niezgodnie z prawdą, źle ANTONIM: prawidłowo, dobrze, mądrze, poprawnie
 • Fachowy znaczenie to znaczy rutynowany, biegły, wprawny, z praktyką, pot. stary wyga, stary wyjadacz obyty, bywały, obeznany, pot. otrzaskany
 • Fajnie znaczenie to znaczy cudownie, doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, rewelacyjnie, wspaniale, wybornie
 • Fajny znaczenie to znaczy cudowny, doskonały, fenomenalny, idealny, miły, pierwszorzędny, rewelacyjny, znakomity, pot. byczy, bombowy, boski
 • Fakt znaczenie to znaczy wydarzenie, epizod, wypadek realia, rzeczywistość, realność, otaczający świat, książk. empiria ANTONIM: fikcja
 • Faktycznie znaczenie to znaczy namacalnie, fizycznie, realnie, w rzeczywistości, książk. de facto ANTONIM: teoretycznie, w teorii, w myśli, książk. de
 • Fakultatywnie znaczenie to znaczy nadobowiązkowo, nadprogramowo, nieobowiązkowo, ponadplanowo, książk. opcjonalnie niekoniecznie, nieobowiązkowo, w
 • Falisty znaczenie to znaczy sterczący zygzakowaty, esowaty, wężowaty, wężykowaty; włosy: kręcone krajobraz: pofałdowany, pagórkowaty ANTONIM
 • Fałsz znaczenie to znaczy łgarstwo, oszustwo, wymysł, zmyślenie, książk. blaga, pot. bajka, historyjka plotka, legenda oszczerstwo, obmowa
 • Fałszywy znaczenie to znaczy imitowany, nieautentyczny, podrobiony, pozorowany, symulowany, udawany, na niby, książk. sfingowany, pot. lipny
 • Fantasta znaczenie to znaczy idealista, marzyciel, romantyk, człowiek bujający w obłokach/z głową w obłokach ANTONIM: realista, racjonalista
 • Fantastyczny znaczenie to znaczy fenomenalny, kapitalny, olśniewający, rewelacyjny, wyśmienity, wyjątkowy znakomity, świetny, bez skazy fikcyjny
 • Fantazja znaczenie to znaczy fantazjowanie, urojenie, zmyślenie, dzien. fakt prasowy, książk. konfabulacja, neg. wymysł legenda, mit hipoteza
 • Fantazjować znaczenie to znaczy rozmarzyć się, rozpoetyzować się, roić, puszczać wodze fantazji ANTONIM: być realistą, myśleć racjonalnie
 • Fantazyjny znaczenie to znaczy wyszukany oryginalny, niebanalny, niestandardowy, nietypowy, świeży, zwracający uwagę, książk. nietuzinkowy, pot
 • Fascynujący znaczenie to znaczy interesujący, atrakcyjny, intrygujący, pasjonujący, podniecający, zajmujący ANTONIM: nudny, nieciekawy, nieinteresujący
 • Fatalnie znaczenie to znaczy skandalicznie, okropnie, tragicznie, wstrętnie pot. dennie, do kitu, do bani nieszczęśliwie, pechowo, niepomyślnie
 • Fatalny znaczenie to znaczy skandaliczny, tragiczny, pot. do niczego, do bani, do kitu, do luftu beznadziejny, denny, kiepski, lichy, marny, podły
 • Fatum znaczenie to znaczy SYNONIM: los, dola, przeznaczenie, życie ANTONIM: przypadek, traf, zbieg okoliczności, zbieżność wypadków
 • Faworyzować znaczenie to znaczy popierać, protegować, sprzyjać obdarzać względami, mieć słabość ANTONIM: dyskryminować, szykanować, przeszkadzać
 • Federacja znaczenie to znaczy zjednoczenie, książk. fuzja, integracja, komasacja, konsolidacja (np. banków) stowarzyszenie, organizacja, konfederacja
 • Fenomen znaczenie to znaczy kuriozum, unikat dziwo, dziwoląg, osobliwość, wybryk natury ANTONIM: rzecz normalna/zwyczajna, zwykła rzecz, nic
 • Fenomenalnie znaczenie to znaczy cudownie, doskonale, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, rewelacyjnie, wspaniale, wybornie, znakomicie, pot
 • Feralny znaczenie to znaczy pechowy, fatalny, niepomyślny, nieudany czarny, krytyczny, tragiczny ANTONIM: szczęśliwy, pomyślny, korzystny
 • Feta znaczenie to znaczy koktajl, raut, uroczysty obiad/kolacja biesiada, uczta ANTONIM: prywatka, party, poczęstunek, spotkanie towarzyskie
 • Fetor znaczenie to znaczy SYNONIM: smród, odór, swąd, stęchlizna ANTONIM: zapach, woń, aromat; wina: bukiet
 • Fiasko znaczenie to znaczy pogrom, przegrana niepowodzenie, niewypał, pot. klapa, klops, wpadka, wsypa, książk. blamaż ANTONIM: sukces, triumf
 • Figlarny znaczenie to znaczy dowcipny, zabawny, żartobliwy humorystyczny, satyryczny ANTONIM: smutny, niewesoły, smętny, posępny, ponury
 • Figura znaczenie to znaczy trójkąt, prostokąt, kwadrat, romb, równoległobok pięciokąt, sześciokąt, siedmiokąt, ośmiokąt ANTONIM: bryła, wielościan
 • Fikcja znaczenie to znaczy fantazjowanie, urojenie, zmyślenie, dzien. fakt prasowy, książk. konfabulacja, neg. wymysł legenda, mit hipoteza
 • Fikcyjny znaczenie to znaczy urojony, wydumany, wymyślony, zmyślony, książk. iluzoryczny, mityczny ANTONIM: faktyczny, istniejący, naturalny
 • Filantropia znaczenie to znaczy altruizm, działalność dobroczynna/charytatywna bezinteresowność, ofiarność, wspaniałomyślność, wielkoduszność ANTONIM
 • Filia znaczenie to znaczy agencja, departament, ekspozytura, referat, sekcja, wydział, oficj. agenda, jednostka/komórka organizacyjna ANTONIM
 • Finalizacja znaczenie to znaczy wykonanie, dokonanie, przeprowadzenie, spełnienie, urzeczywistnienie, wypełnienie, zrobienie doprowadzenie do końca, (s
 • Finalny znaczenie to znaczy gotowy, ukończony, zakończony ANTONIM: etapowy, roboczy, tymczasowy niedokończony, nieskończony
 • Finansować znaczenie to znaczy prowadzić inwestycje/interesy; kapitał,pieniądze: lokować, angażować, powierzać, umieszczać, wpłacać ANTONIM
 • Firmowy znaczenie to znaczy autentyczny, oryginalny ANTONIM: podrobiony, nieprawdziwy, fałszywy, imitowany, nieautentyczny, pot. lipny
 • Fizyczny znaczenie to znaczy rzeczywisty, realny konkretny, przeliczalny (na pieniądze), wyliczalny, wymierny finansowy, komercyjny, pieniężny
 • Flegmatycznie znaczenie to znaczy majestatycznie, powoli, wolno ociężale, ciężko, niedołężnie, niemrawo, nieporadnie, ospale, sennie, ślamazarnie; ruszać
 • Flegmatyczność znaczenie to znaczy spokój, stateczność, zrównoważenie powolność, ociężałość, niemrawość, żółwie tempo, książk. maruderstwo, pot
 • Flegmatyczny znaczenie to znaczy stateczny, zrównoważony wolny, powolny, nieśpieszny, ślamazarny, ślimaczący się; człowiek: nieruchawy, ociężały
 • Flirt znaczenie to znaczy przygoda (miłosna) miłość, uczucie, kochanie, namiętność, zakochanie, książk. eros, ogień, płomień, poryw, żar ANTONIM
 • Foremny znaczenie to znaczy regularny, symetryczny ANTONIM: nieforemny, krzywy, nierówny, nieregularny, pokrzywiony, poszarpany, postrzępiony
 • Forma znaczenie to znaczy stan, wygląd, szata zewnętrzna zdrowie, kondycja, sprawność (fizyczna), tężyzna, wydolność, pot. krzepa dobre
 • Formalnie znaczenie to znaczy prawomocnie, na mocy prawa legalnie, zgodnie z prawem ANTONIM: półoficjalnie, półprywatnie, prywatnie na mocy
 • Formalność znaczenie to znaczy błahostka, fraszka, głupstwo, nic trudnego, książk. bagatela ANTONIM: kłopot, trudność, troska, problem, zmartwienie
 • Formalny znaczenie to znaczy urzędowy konwencjonalny, grzecznościowy prawny, prawomocny, uprawomocniony, ustanowiony prawem konstytucyjny, ustawowy
 • Forsować Się znaczenie to znaczy oszczędzać się, przepracowywać się, zapracowywać się ANTONIM: oszczędzać się, szanować się, nie przemęczać się, obijać
 • Frywolny znaczenie to znaczy rozpustny, bezwstydny, grzeszny, lubieżny, nieprzyzwoity, rozpasany, rozwiązły, swawolny, wyuzdany, książk. bezecny
 • Fortel znaczenie to znaczy podstęp, sztuczka, trik, pot., neg. przekręt; prawny: kruczek ANTONIM: uczciwość, czysta gra, szczerość, prostota
 • Fortunny znaczenie to znaczy korzystny, pomyślny, trafny, pot. bez pudła, książk. udatny ANTONIM: niefortunny, nieudany, chybiony, niecelny
 • Fragment znaczenie to znaczy kawałek, wycinek; tekstu: wyjątek, akapit, wyimek, urywek meczu: połowa, tercja, kwarta komponent, segment, człon
 • Fragmentacja znaczenie to znaczy porcjowanie, rozczłonkowanie; ziemi: parcelacja ANTONIM: połączenie, scalenie, zespolenie, złączenie
 • Fragmentaryczny znaczenie to znaczy połowiczny, ułamkowy, wycinkowy, wyrywkowy częściowy, niepełny, niezupełny, niekompletny ANTONIM: cały, całościowy
 • Frajda znaczenie to znaczy gra, igraszki atrakcja, urozmaicenie ANTONIM: nuda, znudzenie, nudność, nudziarstwo, brak (ciekawego) zajęcia monotonia
 • Fraszka znaczenie to znaczy błahostka, formalność, głupstwo, nic trudnego, książk. bagatela ANTONIM: kłopot, trudność, troska, problem, zmartwienie
 • Front znaczenie to znaczy fasada, elewacja, fronton, ściana czołowa; muru: lico pochodu: czołówka, początek, książk. awangarda, szpica ANTONIM
 • Fruwać znaczenie to znaczy SYNONIM: latać, krążyć, szybować, unosić się, zataczać kręgi (w powietrzu) ANTONIM: spadać, opadać, lądować, siadać
 • Fundamentalistyczny znaczenie to znaczy integrystyczny tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, zachowawczy, przywiązany do tradycji, neg. wsteczny
 • Fundamentalny znaczenie to znaczy centralny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, węzłowy, zasadniczy, oficj. priorytetowy newralgiczny, eksponowany
 • Funkcja znaczenie to znaczy miejsce, pozycja, rola, wielkość, zasługa, wartość, doniosłość, ważność, książk. ciężar gatunkowy ANTONIM
 • Funkcjonalny znaczenie to znaczy użyteczny przydatny, pożyteczny, korzystny, pomocny, potrzebny ANTONIM: niepraktyczny, niefunkcjonalny, nieużyteczny
 • Funkcjonować znaczenie to znaczy pracować, pot. chodzić, być na chodzie; o radioodbiorniku: odbierać, grać ANTONIM: zawieść, zepsuć się, stać
 • Furia znaczenie to znaczy szewska) pasja, szał gniew, złość, oburzenie, podrażnienie, rozdrażnienie, wzburzenie, zdenerwowanie, książk

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Furia, Funkcjonować, Funkcjonalny, Funkcja, Fundamentalny, Fundamentalistyczny, Fruwać, Front, Fraszka, Frajda, Fragmentaryczny, Fragmentacja, Fragment znaczenie.

Wyraz Furia, Funkcjonować, Funkcjonalny, Funkcja, Fundamentalny definicja.