humorystyczny humanitarny co to znaczy

Humorystyczny, Humanitarny, Humanitarnie, Hotel, Horrendalny, Honorowy, Homologować, Hołd, Hojność.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na H

 • Hulaka znaczenie to znaczy książk. birbant, hedonista, neg. lekkoduch ANTONIM: asceta, pustelnik, samotnik, książk. anachoreta, eremita
 • Hałas znaczenie to znaczy brzęk, szelest, stuk, stukot, stuknięcie ruch, gwar, harmider, huk, jazgot, rumor, tumult, wrzawa, wycie, zgiełk
 • Hałaśliwie znaczenie to znaczy krzykliwie, ogłuszająco, wrzaskliwie donośnie, gromko, tubalnym głosem, na cały głos rozdzierająco, przejmująco
 • Hałaśliwy znaczenie to znaczy krzykliwy, ogłuszający, wrzaskliwy, zgiełkliwy; głos ludzki: donośny, gromki, grzmiący, tubalny, książk. stentorowy
 • Hamować znaczenie to znaczy przyhamowywać, osłabiać/zmniejszać tempo ANTONIM: przyspieszać, rozpędzać się, nabierać tempa/prędkości/szybkości, pot
 • Hamować Się znaczenie to znaczy powstrzymywać się, zreflektować się, książk. miarkować się, zmitygować się ANTONIM: przeholować, szarżować
 • Handel znaczenie to znaczy zbyt sklepikarstwo, kupiectwo, straganiarstwo kiermasz, promocja, targi ANTONIM: akwizycja, komiwojażerstwo
 • Handlować znaczenie to znaczy oferować, spieniężać, upłynniać ANTONIM: kupować, nabywać, fundować, rozchwytywać, sprawiać sobie, zaopatrywać się
 • Handlowy znaczenie to znaczy komercyjny, zarobkowy opłacalny, intratny, korzystny, popłatny, zyskowny, przynoszący zysk ANTONIM: niedochodowy
 • Hańbić znaczenie to znaczy zawstydzać, robić/przynosić wstyd, przynosić ujmę ANTONIM: przynosić chwałę/zaszczyt, rehabilitować, przywracać dobre
 • Harmonijnie znaczenie to znaczy zgodnie, jednogłośnie, jednomyślnie, przez aklamację ANTONIM: niezgodnie, przeciwstawnie, sprzecznie niejednogłośnie
 • Haniebny znaczenie to znaczy kompromitujący, niecny, niesławny, nikczemny, książk. sromotny ANTONIM: zaszczytny, chlubny, chwalebny, szlachetny
 • Hańba znaczenie to znaczy kompromitacja, zhańbienie pogarda, poniżenie, upokorzenie, książk. dyshonor wstyd, kompromitacja, niesława, ujma
 • Hardość znaczenie to znaczy buta, nadętość, nieskromność, pyszałkowatość, ważniactwo, zarozumialstwo, zuchwałość, książk. dufność, rezon
 • Harmider znaczenie to znaczy huk, jazgot, rumor, tumult, wrzawa, wycie, zgiełk, książk. kakofonia, pot. kocia muzyka, raban, rwetes ANTONIM: cisza
 • Harmonia znaczenie to znaczy współbrzmienie, tożsamość, zbieżność, książk. konwergencja zestrojenie, dopasowanie, synchronizacja, uzgodnienie
 • Harmonijny znaczenie to znaczy spójny uporządkowany, ułożony, poklasyfikowany, poszufladkowany, usystematyzowany ANTONIM: nieharmonijny, nieskładny
 • Harmonizować znaczenie to znaczy korespondować, korelować, nie wykluczać ANTONIM: kolidować, nie korespondować, odbiegać, odstawać, książk. kłócić się
 • Harować znaczenie to znaczy orać, zasuwać ANTONIM: próżnować, nie angażować się, siedzieć z założonymi rękami, pot. byczyć się, leniuchować
 • Hipoteza znaczenie to znaczy propozycja, supozycja, twierdzenie ANTONIM: dogmat, aksjomat, norma, pewnik, zasada, prawda (ogólna
 • Hermetycznie znaczenie to znaczy niejasno, mętnie, nieprzystępnie, zawile, trudnym/specjalistycznym językiem uczenie, książk. nieklarownie pokrętnie
 • Heroizm znaczenie to znaczy odwaga, poświęcenie, książk. duch bojowość, bitność, śmiałość, waleczność ANTONIM: tchórzostwo, strach, bojaźliwość
 • Hierarchia znaczenie to znaczy SYNONIM: porządek, kolejność, następstwo, układ, uporządkowanie ANTONIM: nieporządek, bałagan, bezład, nieład równość
 • Higienicznie znaczenie to znaczy porządnie posprzątane, przyzwoicie ANTONIM: brudno, niedbale, niechlujnie, niehigienicznie, pot. flejtuchowato
 • Hipotetyczny znaczenie to znaczy prawdopodobny, przewidywany, przypuszczalny, teoretyczny teoretyczny, abstrakcyjny, myślowy, spekulatywny oczekiwany
 • Histeria znaczenie to znaczy przestrach, przerażenie, trwoga, panika, psychoza, zastraszenie, obawa, fobia, ANTONIM: spokój, dzielność, równowaga
 • Historia znaczenie to znaczy dawne/zamierzchłe czasy, książk. wczoraj, czas przeszły osiągnięcia, dorobek poprzednicy, przodkowie, książk. antenaci
 • Historyczny znaczenie to znaczy prastary, starodawny, książk. przedwieczny, pot. przedpotopowy antyczny, prehistoryczny; gad: kopalny; człowiek
 • Hobby znaczenie to znaczy zamiłowanie, zainteresowania ANTONIM: praca, zawód, utrzymanie, zajęcie, zarobek, zatrudnienie, oficj. źródło
 • Honor znaczenie to znaczy splendor, wyróżnienie ANTONIM: niesława, kompromitacja, hańba, zhańbienie pogarda, upokorzenie, książk. dyshonor
 • Honorarium znaczenie to znaczy gratyfikacja, należność, pensja, pieniądze, płaca, zarobek, oficj. uposażenie, wynagrodzenie; aktora: gaża ANTONIM
 • Hobbystyczny znaczenie to znaczy nieprofesjonalny, książk. domorosły, pot. niedzielny (np. kierowca) rozrywkowy, rekreacyjny, wypoczynkowy, zabawowy
 • Hochsztapler znaczenie to znaczy krętacz, szuler, wydrwigrosz, książk. szalbierz, pot. kanciarz, szachraj fałszerz, falsyfikator, pot. podrabiacz
 • Hochsztaplerstwo znaczenie to znaczy hochsztaplerka, krętactwo, kręcenie, nabieranie, kombinacje, kombinatorstwo, kombinowanie, machlojka, oszukaństwo
 • Hojność znaczenie to znaczy ofiarność, szczodrość, szczodrobliwość, książk. altruizm, humanizm, humanitaryzm, solidaryzm bezinteresowność
 • Hołd znaczenie to znaczy szacunek, uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm
 • Homologować znaczenie to znaczy atestować, zatwierdzić, dopuścić (do użytku) ANTONIM: nie dopuścić, odebrać/wycofać pozwolenie/zgodę/koncesję
 • Honorowy znaczenie to znaczy rycerski, uczciwy, wielkoduszny, zacny ANTONIM: nieuczciwy, nieszlachetny, niegodziwy, niehonorowy, nierycerski
 • Horrendalny znaczenie to znaczy bulwersujący, gorszący, karygodny, przerażający, rażący, skandaliczny, wywołujący oburzenie/zgorszenie ANTONIM
 • Hotel znaczenie to znaczy SYNONIM: gospoda, pensjonat, zajazd akademik, dom wycieczkowy, schronisko nocleg, zakwaterowanie ANTONIM
 • Humanitarnie znaczenie to znaczy wyrozumiale, wspaniałomyślnie, współczująco, z litością, ze współczuciem, po ludzku dobrotliwie, poczciwie, liberalnie
 • Humanitarny znaczenie to znaczy bezinteresowny, ofiarny, szlachetny, wspaniałomyślny, wielkoduszny, książk. altruistyczny ANTONIM: wyrachowany
 • Humorystyczny znaczenie to znaczy prześmiewczy, rozrywkowy, szyderczy, zabawowy ANTONIM: poważny, kontemplacyjny, medytacyjny, nastrojowy smutny

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Humorystyczny, Humanitarny, Humanitarnie, Hotel, Horrendalny, Honorowy, Homologować, Hołd, Hojność, Hochsztaplerstwo, Hochsztapler, Hobbystyczny, Honorarium znaczenie.

Wyraz Humorystyczny, Humanitarny, Humanitarnie, Hotel definicja.