judzić jeżeli jezdnia jeść co to znaczy

Judzić, Jeżeli, Jezdnia, Jeść, Jeszcze, Jedynie, Jednoznaczny, Jedność, Jednostronny, Jednostronnie.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na J

 • Jakiś znaczenie to znaczy nieokreślony, (bliżej) nieznany dowolny, wszystko jedno jaki, byle jaki ANTONIM: określony, znany, dany, konkretny
 • Jakoby znaczenie to znaczy jak mówi..., jak mówią/powiadają, książk. pono, ponoć ANTONIM: na pewno, niewątpliwie, bezwzględnie, oczywiście, z
 • Jałowość znaczenie to znaczy pustota, marginalne znaczenie nieprzydatność, zbędność, zbyteczność ANTONIM: znaczenie, ranga, rola, zasługa
 • Jałowy znaczenie to znaczy bezsensowny, niecelowy, niepożądany, bez celu/sensu nieuzasadniony, nieumotywowany, niezasadny, zbędny sterylny, czysty
 • Jaskrawy znaczenie to znaczy SYNONIM: ostry, wyraźny, wyrazisty, bijący w oczy ANTONIM: blady, bladawy, słaby, niewyraźny, nikły; światło: przyćmione
 • Jasno znaczenie to znaczy łatwo, niewyszukanie, popularnie, przystępnie, w uproszczeniu, zrozumiale; wytłumaczyć coś:pot. łopatologicznie
 • Jasność znaczenie to znaczy błysk słońce, nasłonecznienie oświetlenie, iluminacja, elektryczność prostota, łatwość, (łatwa) przyswajalność
 • Jasny znaczenie to znaczy bladawy, bladolicy, pobladły, wybladły, zbladły oświetlony, nasłoneczniony, rozświetlony, zalany słońcem/światłami
 • Jawnie znaczenie to znaczy publicznie, na forum publicznym, na oczach wszystkich, przy otwartej kurtynie, w biały dzień za czyjąś wiedzą
 • Jawność znaczenie to znaczy ujawnienie demitologizacja, książk. demaskatorstwo, demistyfikacja szczerość, otwartość, oficj. otwarte drzwi ANTONIM
 • Jawny znaczenie to znaczy poznany ujawniony, zdekonspirowany ogólnodostępny, otwarty (dla wszystkich), publiczny (wy)eksponowany, manifestacyjny
 • Jazgotliwy znaczenie to znaczy chrobotliwy, nieprzyjemny, niemiły, przykry, rzężący, zgrzytliwy ANTONIM: delikatny, kojący, miły dla ucha, niebiański
 • Jechać znaczenie to znaczy podróżować; o samochodzie: kierować, prowadzić ANTONIM: iść (piechotą), iść pieszo, maszerować, wędrować
 • Jednać znaczenie to znaczy łagodzić spory, uśmierzać/zażegnywać konflikty, książk. tonować nastroje ANTONIM: skłócać, dzielić, różnić podburzać
 • Jednakowo znaczenie to znaczy jednolicie, na równi, tak samo sprawiedliwie, po równo, proporcjonalnie, równomiernie, symetrycznie, współmiernie, na
 • Jednakowy znaczenie to znaczy pokrywający się, równoznaczny, równoważny, równoprawny, wyrównany, ten/ taki sam, książk. analogiczny; kąt,trójkąt
 • Jednobarwny znaczenie to znaczy niekolorowy, książk. monochromatyczny ANTONIM: kolorowy, barwny, różnobarwny, tęczowy, wielobarwny, wzorzysty pstry
 • Jednoczesny znaczenie to znaczy jednorazowy, łączny, zsynchronizowany, książk. synchroniczny równoległy, towarzyszący, współistniejący
 • Jednocześnie znaczenie to znaczy jednorazowo, łącznie, naraz, razem, w jednej chwili, w tym samym momencie, za jednym razem/zamachem, książk
 • Jednogłośnie znaczenie to znaczy aklamację solidarnie, razem, zgodnie, harmonijnie ANTONIM: niezgodnie, przeciwstawnie, sprzecznie niejednogłośnie
 • Jednolicie znaczenie to znaczy jednakowo, identycznie, na równi, tak samo po równo, proporcjonalnie, równomiernie, symetrycznie, współmiernie, na
 • Jednorazowo znaczenie to znaczy równocześnie, za jednym razem, łącznie, ogółem, w całości, wraz z ANTONIM: osobno, po kolei, jeden po drugim, w
 • Jednostajny znaczenie to znaczy monokulturowy, monotematyczny, monotonny, nieurozmaicony bezbarwny, nijaki jednorodny, książk. homogeniczny ANTONIM
 • Jednostka znaczenie to znaczy człowiek, obywatel, mieszkaniec, przedstawiciel (narodu) członek, aktywista, działacz, funkcjonariusz osoba, osobnik
 • Jednostkowo znaczenie to znaczy oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samemu, samotnie, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny
 • Jednostronnie znaczenie to znaczy nieobiektywnie, stronniczo, tendencyjnie, książk. uznaniowo ANTONIM: obiektywnie, bezstronnie, sprawiedliwie
 • Jednostronny znaczenie to znaczy monograficzny, monotematyczny, ograniczony wąski, specjalistyczny, wyspecjalizowany ANTONIM: wszechstronny, szeroki
 • Jedność znaczenie to znaczy harmonia, porozumienie, współdziałanie, współpraca, zestrojenie, zgranie, książk. współbrzmienie ANTONIM: konflikt
 • Jednoznaczny znaczenie to znaczy ostry, (ściśle) określony, niebudzący wątpliwości, książk. niekontrowersyjny ANTONIM: nieostry, niejednoznaczny
 • Jedynie znaczenie to znaczy zaledwie, ledwie, nie więcej ANTONIM: również, też, także, nie tylko, nie wyłącznie więcej, jeszcze, ponad
 • Jeszcze znaczenie to znaczy więcej, ponownie, jeszcze raz, znowu wciąż, ciągle, w dalszym ciągu ANTONIM: już, wystarczy, starczy już nie
 • Jeść znaczenie to znaczy zajadać, zaspokajać głód, oficj. konsumować, pożywiać się, biesiadować, częstować się, raczyć się, ucztować, pałaszować
 • Jezdnia znaczenie to znaczy aleja, arteria (komunikacyjna), autostrada, obwodnica, szosa, ulica ANTONIM: chodnik, parking, pobocze bezdroże, błota
 • Jeżeli znaczenie to znaczy wypadku..., w razie... pod warunkiem, że... ANTONIM: mimo, mimo że, pomimo, chociaż, jakkolwiek niezależnie od
 • Judzić znaczenie to znaczy napuszczać, podjudzać, podpuszczać, podżegać, szczuć, wichrzyć, wywoływać/wzniecać bunt, książk. poduszczać ANTONIM

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Judzić, Jeżeli, Jezdnia, Jeść, Jeszcze, Jedynie, Jednoznaczny, Jedność, Jednostronny, Jednostronnie, Jednostkowo, Jednostka, Jednostajny, Jednorazowo znaczenie.

Wyraz Judzić, Jeżeli, Jezdnia, Jeść, Jeszcze, Jedynie definicja.