najważniejszy najmować co to znaczy

Najważniejszy, Najmować, Najlepszy, Najeźdźca, Najedzony, Najczęściej, Naiwny, Naigrawać Się.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na N

 • Niewidomy znaczenie to znaczy SYNONIM: ślepy, dzien. niewidzący, książk. ociemniały ANTONIM: widzący, człowiek o sokolim wzroku
 • Niewiedza znaczenie to znaczy nieznajomość, brak oczytania/wiedzy/wiadomości nieświadomość, naiwność, nieuświadomienie, nieznajomość, pot. ciemnota
 • Niewielki znaczenie to znaczy mikroskopijny, mini, miniaturowy, minimalny, niepokaźny, niewybitny, nieznaczny delikatny, kruchy, wątły
 • Niewierzący znaczenie to znaczy niepobożny, niepraktykujący, obojętny (religijnie), oficj. bezwyznaniowy, neg. bezbożny, bezbożnik, indyferentny
 • Natarczywy znaczenie to znaczy nachalny, naprzykrzający się ANTONIM: łagodny, grzeczny, skromny, spokojny, uległy, nienarzucający swojej woli
 • Nic znaczenie to znaczy SYNONIM: nic a nic, ani trochę ANTONIM: coś, to i owo, cokolwiek, co nieco
 • Niemal znaczenie to znaczy blisko, bez mała, prawie że, książk. omal, nieomal, nieledwie, nieomalże ANTONIM: ponad, powyżej, z górą, więcej niż
 • Niemiarowy znaczenie to znaczy nierówny, nierytmiczny, książk. arytmiczny ANTONIM: miarowy, regularny, równy, niezmienny, powtarzalny, rytmiczny
 • Niechlujny znaczenie to znaczy nieumyty, nieświeży zabrudzony, pobrudzony, poplamiony, powalany, wyplamiony, zabłocony, zanieczyszczony, pot. ubabrany
 • Niechlujstwo znaczenie to znaczy niedbalstwo, zaniedbania, książk. abnegacja ANTONIM: staranność, systematyczność, zorganizowanie, (dobra) organizacja
 • Niechybny znaczenie to znaczy nieunikniony, nie do uniknięcia gwarantowany, pot. murowany ANTONIM: grożący, zagrażający oczekiwany, przewidywalny
 • Nieciekawie znaczenie to znaczy nieefektownie, niezajmująco, nijak, nudno, nużąco, źle, bez fantazji/indywidualności/polotu, pot. bezpłciowo ANTONIM
 • Niecierpliwy znaczenie to znaczy słaby, o słabej woli ANTONIM: cierpliwy, wytrwały, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, pracowity
 • Niecny znaczenie to znaczy SYNONIM: grzeszny, naganny, niemoralny, niski ANTONIM: szczytny, jasny, piękny, szlachetny, uczciwy, wzniosły
 • Nieco znaczenie to znaczy minimalnie, niedużo, niedostatecznie, niewiele, niewystarczająco, co nieco, parę, pot. ciut, tycio, tyle co kot
 • Nieczynny znaczenie to znaczy wybrakowany, zdefektowany, zepsuty wadliwy, nieprawidłowy, książk. kaleki ANTONIM: czynny, działający, funkcjonujący
 • Nieczysty znaczenie to znaczy niemelodyjny, dysonansowy piskliwy, jazgotliwy, skrzekliwy, niemiły dla ucha, pot. kocia muzyka grzeszny diabelski
 • Nakaz znaczenie to znaczy dyspozycja, polecenie, wezwanie monit, ponaglenie, pozew, pozwanie wytyczna, dyrektywa, wskazówka, zalecenie
 • Nakazywać znaczenie to znaczy polecać/polecić, rozkazać/rozkazywać, zalecać/zalecić, zarządzać/zarządzić, zlecać/zlecić dać/dawać
 • Nakładać znaczenie to znaczy wciągać, zakładać, książk. (przy) oblekać (się), odziewać się, przyodziewać, przywdziewać (się), wdziewać; buty
 • Nakłaniać znaczenie to znaczy przekonywać, radzić, sugerować, zalecać skłaniać, zachęcać kusić, nęcić, pchać, podjudzać, podżegać, popychać
 • Należy znaczenie to znaczy wypada, pozostaje, przychodzi, przyjdzie powinien, musi, ma, jest zmuszony/zobowiązany, oficj. winien ANTONIM: można
 • Należycie znaczenie to znaczy stosownie, dobrze, słusznie, trafnie, właściwie, jak należy, jak trzeba, zgodnie z czymś, książk. adekwatnie, pot. w
 • Należyty znaczenie to znaczy godziwy, należący się, przysługujący, stosowny, zasłużony; wynagrodzenie, płaca: uczciwe ANTONIM: niewłaściwy
 • Namawiać znaczenie to znaczy przekonywać, skłaniać, zachęcać kusić, nęcić, pchać, podjudzać, podżegać, popychać agitować, argumentować, perswadować
 • Namiętność znaczenie to znaczy kochanie, zakochanie, książk. eros, ogień, płomień, poryw, żar romans, flirt, miłostka, przygoda (miłosna) ANTONIM
 • Namowa znaczenie to znaczy zasugerowanie, wpływ, wpływanie ANTONIM: samodzielność, samodzielna decyzja, własna inicjatywa
 • Napięcie znaczenie to znaczy niesnaski, swary, tarcia, książk. waśń, oficj. napięte stosunki ANTONIM: zgoda, zgodność, harmonia, jedność
 • Napomknąć znaczenie to znaczy wzmiankować, oficj. nadmienić chlapnąć, palnąć, strzelić, wypalić, wyrwać się (jak filip z konopi), pot
 • Namyślać Się znaczenie to znaczy zwlekać, odraczać/odwlekać/wstrzymywać decyzję, umywać ręce zastanawiać się, chwiać się, ciskać się, miotać się, bić
 • Napad znaczenie to znaczy zaczepka, zamach uderzenie, najazd, natarcie, nawała, ofensywa, szturm, szarża, wypad, działania zaczepne, oficj
 • Napastliwy znaczenie to znaczy buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastniczy, zaczepny prowokacyjny, obelżywy, obraźliwy, obrażający, ubliżający ANTONIM
 • Napastnik znaczenie to znaczy okupant, zaborca przeciwnik, nieprzyjaciel, wróg w piłce nożnej: skrzydłowy, strzelec, gracz linii ataku ANTONIM
 • Napełniony znaczenie to znaczy przepełniony, zapełniony; łyżka: czubata, kopiasta; autobus: nabity, zatłoczony, pot. załadowany ANTONIM: próżny, pusty
 • Napomnienie znaczenie to znaczy kara klątwa, przekleństwo uwaga (krytyczna), wymówka, wyrzut ANTONIM: nagroda, dyplom, medal, order, odznaka
 • Napracować Się znaczenie to znaczy spracować się, urobić się, utrudzić się, uznoić się, wyczerpać siły, pot. natyrać się, uszarpać się zmachać się
 • Naprawdę znaczenie to znaczy autentycznie, istotnie, faktycznie, prawdziwie, książk. doprawdy, zaiste, w istocie, w rzeczy samej realnie, fizycznie
 • Naprędce znaczenie to znaczy gorączkowo, nerwowo, prędko, szybko, pot. na chybcika, w przelocie ANTONIM: dokładnie, dogłębnie, szczegółowo
 • Narastać znaczenie to znaczy się, nawarstwiać się, podwyższać się, poszerzać się, rozwijać się, rozgałęziać się, rozrastać się, wzrastać ANTONIM
 • Narażać Się znaczenie to znaczy nadstawiać karku, wystawiać się na ryzyko, pot. podkładać się, szukać guza ANTONIM: unikać, zapobiegać, zabezpieczać
 • Narodowy znaczenie to znaczy narodowościowy, narodowowyzwoleńczy, kulturowy nacjonalistyczny ANTONIM: ponadnarodowy, ogólnoświatowy, globalny
 • Naprawiać znaczenie to znaczy remontować, usuwać usterki/uszkodzenia/wady; ubranie: łatać, cerować odbudowywać, restaurować, prowadzić
 • Napuszony znaczenie to znaczy afektowany, egzaltowany, pretensjonalny, sztuczny ANTONIM: naturalny, bezpretensjonalny, normalny, prosty
 • Narodziny znaczenie to znaczy poczęcie przetrwanie, ratunek, uratowanie się akt łaski, darowanie życia, nadzwyczajne złagodzenie kary ANTONIM: śmierć
 • Naród znaczenie to znaczy ludzie, lud, mieszkańcy, masy, populacja, społeczeństwo, wspólnota (narodowa), książk. nacja, populacja, oficj
 • Narzekać znaczenie to znaczy żalić/użalać się utyskiwać, gderać, szemrać, sarkać, zrzędzić, pot. psioczyć biadać, biadolić, jęczeć, lamentować
 • Narzekanie znaczenie to znaczy grymasy, grymaszenie, pretensje, wybrzydzanie, książk. malkontenctwo niezadowolenie, rozczarowanie, rozgoryczenie
 • Nasilenie znaczenie to znaczy wzmocnienie, natężenie, wzmożenie, spotęgowanie, zwielokrotnienie, zaostrzenie, oficj. intensyfikacja, progres
 • Nasłoneczniony znaczenie to znaczy rozświetlony, zalany słońcem/światłami, książk. iluminowany ANTONIM: ciemny, cienisty, mroczny, nieoświetlony
 • Nasłuchiwać znaczenie to znaczy przysłuchiwać się, wysłuch(iw)ać, łowić uchem, nadstawiać ucha, wytężać słuch słuchać się, podporządkow(yw)ać się, być
 • Nastąpić znaczenie to znaczy przyjść, przypaść (w udziale), spotkać (coś kogoś spotkało), wyniknąć, wystąpić, zajść, zawitać, zdarzyć się, dać znać
 • Następca znaczenie to znaczy wychowanek, książk. adept student, magistrant, asystent, doktorant wyznawca, czcziciel, zwolennik, książk. apostoł
 • Następny znaczenie to znaczy inny, następujący, późniejszy, przyszły ANTONIM: poprzedni, dawniejszy, niegdysiejszy, miniony, wcześniejszy; rok
 • Następstwo znaczenie to znaczy kolej (rzeczy), łańcuch, pasmo, sekwencja, seria, szereg, książk. kontinuum skutek, konsekwencja, książk. implikacja
 • Nastrój znaczenie to znaczy duch, nuta, odcień, ton nastrojowość, intymność, kameralność, przytulność, romantyczność ANTONIM: nerwowość, nijakość
 • Nasz znaczenie to znaczy bliski, znany mieszkaniec, książk. krajowiec, krajan krajowy, narodowy, polski, rodzimy, swojski ANTONIM: obcy
 • Naśladować znaczenie to znaczy za wzór, brać wzór/przykład, iść/pójść w ślady/ za przykładem kopiować, imitować, powtarzać, udawać, upodabniać (się
 • Naśladowca znaczenie to znaczy SYNONIM: imitator, epigon, plagiator ANTONIM: twórca, twórca oryginalny, innowator, kreator
 • Naśmiewać Się znaczenie to znaczy kpić, drwić, wyśmiewać się, naigrawać się, szydzić, wystawiać na śmieszność/pośmiewisko, książk. dworować sobie, pot
 • Natarcie znaczenie to znaczy napaść uderzenie, nawała, ofensywa, szturm, szarża, wypad, działania zaczepne, oficj. agresja, inwazja, interwencja
 • Natężenie znaczenie to znaczy wzmocnienie, nasilenie, wzmożenie, spotęgowanie, zwielokrotnienie, zaostrzenie, oficj. intensyfikacja, progres
 • Natrętny znaczenie to znaczy natarczywy, naprzykrzający się ANTONIM: łagodny, grzeczny, skromny, spokojny, uległy, nienarzucający swojej woli
 • Naturalność znaczenie to znaczy autentyczność, bezpośredniość, prawdziwość, spontaniczność, uczciwość prostolinijność, otwartość, prostoduszność
 • Naturalny znaczenie to znaczy niewymuszony, spontaniczny szczery niezakłamany, bezpośredni, otwarty, prostolinijny zwykły, normalny, przeciętny
 • Natychmiast znaczenie to znaczy już, niezwłocznie, pilnie, prędko, szybko, jak najszybciej, czym prędzej, pot. co rychlej, gwałtem, na wczoraj od razu
 • Nauczony znaczenie to znaczy obeznany, zaznajomiony, znający się świadomy ANTONIM: niezorientowany, niedoinformowany, nieobeznany, nieznający się
 • Nauczyciel znaczenie to znaczy opiekun (naukowy), pedagog, wychowawca, książk. przewodnik, mentor grono/ciało pedagogiczne, grono profesorskie
 • Nauczyć Się znaczenie to znaczy przyswoić, zapoznać się, książk. zinternalizować (sobie) ANTONIM: zapomnieć, nie wiedzieć, nie znać, oduczyć się
 • Nauka znaczenie to znaczy kształcenie, oficj. edukacja, oświata uczenie się, samokształcenie, samodoskonalenie, książk. autodydaktyka wiedza
 • Naukowiec znaczenie to znaczy intelektualista, erudyta, mędrzec, myśliciel, poszukiwacz, człowiek nauki/intelektu, pot. mól książkowy, neg. jajogłowy
 • Naukowy znaczenie to znaczy teoretyczny, naukowo/racjonalnie/teoretycznie umotywowany/umocowany ścisły, analityczny, logiczny, obiektywny
 • Naumyślnie znaczenie to znaczy specjalnie, świadomie, z premedytacją, z rozmysłem, oficj. programowo w złej wierze nieprzypadkowo, nie przypadkiem
 • Nawinąć Się znaczenie to znaczy odnaleźć się, pokazać się, ukazać się, pot. napatoczyć się ANTONIM: zgubić się, zginąć, przepaść (bez śladu/jak kamień
 • Nawoływać znaczenie to znaczy proponować, sugerować, oficj. upraszać, wnioskować, wnosić apelować, zwracać/zwrócić się z prośbą, skierować prośbę
 • Nawykły znaczenie to znaczy obyty, oswojony, przystosowany, przywykły, zahartowany, zaprawiony, pot. otrzaskany ANTONIM: nieprzyzwyczajony
 • Nawyknąć znaczenie to znaczy przywyknąć, przystosować się, (za)aklimatyzować się, pot. przyrosnąć zżyć się pogodzić się, przystać ANTONIM
 • Niegodziwy znaczenie to znaczy nieszlachetny, niehonorowy, nierycerski, podstępny ANTONIM: szlachetny, prawy, honorowy, rycerski, uczciwy
 • Nazwisko znaczenie to znaczy tylko w wyrażeniu: jak Pani/Pana godność) ANTONIM: pseudonim, kryptonim przydomek, przezwisko, pot. ksywa
 • Nazywać znaczenie to znaczy SYNONIM: zwać, określać (mianem), tytułować, wołać dawać/nadawać imię ANTONIM: przezywać, dać/dawać przezwisko/kryptonim
 • Nazywać Się znaczenie to znaczy imię, mieć nazwisko, nosić imię/nazwę/nazwisko; o zwierzętach: wabić się ANTONIM: nie mieć nazwy, być nieznanym z
 • Negatywny znaczenie to znaczy destruktywny, niszczący, rujnujący, zgubny zniechęcający, demobilizujący demoralizujący, deprawujący, gorszący
 • Negocjować znaczenie to znaczy debatować, konferować, polemizować, rozprawiać, układać się ANTONIM: kłócić się, awanturować się, spierać się
 • Nerwowo znaczenie to znaczy naprędce, gorączkowo, prędko, szybko, pot. na chybcika, w przelocie ANTONIM: dokładnie, dogłębnie, szczegółowo
 • Nerwowość znaczenie to znaczy niepokój, podenerwowanie, rozdrażnienie, zdenerwowanie ANTONIM: spokój, ustabilizowanie, stoicki spokój, stalowe nerwy
 • Nerwowy znaczenie to znaczy czuły, nadwrażliwy, pobudliwy, przeczulony, uczulony ANTONIM: spokojny, obojętny, nieczuły, bezduszny, beznamiętny
 • Neutralny znaczenie to znaczy bezstronny, niezaangażowany; sędzia:książk. niezawisły ANTONIM: stronniczy, nieobiektywny, subiektywny, tendencyjny
 • Nęcić znaczenie to znaczy przekonywać, skłaniać, zachęcać kusić, pchać, podjudzać, podżegać, popychać ANTONIM: odradzać, hamować, książk
 • Nienormalnie znaczenie to znaczy nadmiernie, nieumiarkowanie, patologicznie, przesadnie, za bardzo, zanadto ANTONIM: normalnie, w normie, zwyczajnie
 • Nędzarz znaczenie to znaczy dziad, potrzebujący, ubogi, żebrak, pot. golec, goły obdartus, obszarpaniec, łachmaniarz włóczęga, bezdomny, kloszard
 • Nie znaczenie to znaczy tam, jeszcze czego!, skądże znowu, w żadnym razie, wcale (nie), pot. akurat!, skąd?, myślałby kto niestety (nie
 • Nieangażowanie (Się) znaczenie to znaczy nieingerencja, nieinterwencja ANTONIM: angażowanie się, wtrącanie się, ingerencja, interwencja, zaangażowanie
 • Nieautentyczny znaczenie to znaczy nieprawdziwy, fałszywy, podrobiony, pozorowany, symulowany, udawany, na niby, książk. sfingowany, pot. lipny ANTONIM
 • Niebagatelny znaczenie to znaczy ważny, niebłahy, merytoryczny, nie byle jaki, oficj. kluczowy ANTONIM: błahy, banalny, niepoważny, nieważny, mało
 • Niebanalny znaczenie to znaczy niestandardowy, nietypowy, świeży, zwracający uwagę, książk. nietuzinkowy, pot. wystrzałowy fantazyjny, finezyjny
 • Niebawem znaczenie to znaczy niezadługo, rychło, wkrótce, wnet później, dalej, następnie, w dalszej kolejności, w odpowiednim czasie, w przyszłości
 • Niebezpieczeństwo znaczenie to znaczy niepewność, niepokój, niestabilność, obawa groźba, ryzyko ANTONIM: bezpieczeństwo, pewność, pokój, spokój, równowaga
 • Niebezpieczny znaczenie to znaczy zabójczy, zagrażający; broń: śmiercionośna ryzykowny, brawurowy, karkołomny, szaleńczy, szalony, zuchwały szkodliwy
 • Nieczuły znaczenie to znaczy beznamiętny, chłodny, oschły, oziębły, wyrachowany, zimny, książk. apatyczny ANTONIM: wrażliwy, wyczulony, czuły
 • Niebotyczny znaczenie to znaczy rosły, rozrośnięty, strzelisty, wyrośnięty; o roślinach: wybujałe, dorodne ANTONIM: karłowaty, niski, nieduży
 • Niebrzydki znaczenie to znaczy estetyczny, kształtny cudny, cudowny, olśniewający, (prze)śliczny, uroczy, urokliwy, zdumiewający, zachwycający
 • Niecelny znaczenie to znaczy niefortunny, niepomyślny, nietrafny, pot. poroniony, niewydarzony ANTONIM: udany, celny, korzystny, pomyślny, trafny
 • Niecenzuralnie znaczenie to znaczy ordynarnie, brzydko; powiedzieć coś: plugawo, w najgorszych słowach, po chamsku, książk. nieparlamentarnie ANTONIM
 • Niecenzuralny znaczenie to znaczy chamski, grubiański prymitywny, prostacki, rubaszny niewybredny, niewyszukany, plugawy, rynsztokowy; słowa: najgorsze
 • Niechcący znaczenie to znaczy nienaumyślnie, nieumyślnie, nieświadomie odruchowo, machinalnie, mimowolnie, mimo woli, z rozpędu bez złych intencji, w
 • Niechęć znaczenie to znaczy chęci/ochoty/woli, obojętność zniechęcenie, obrzydzenie, wstręt, książk. awersja oziębłość, chłód, obojętność uczuciowa
 • Niechętnie znaczenie to znaczy opieszale, chcąc nie chcąc, rad nierad, z konieczności od niechcenia, z lekceważeniem, bez zaangażowania, pot. na
 • Niechętny znaczenie to znaczy daleki od czegoś niezainteresowany chłodny, obojętny, oziębły, pasywny ANTONIM: chętny, ochoczy gotowy, gotów
 • Niechlujnie znaczenie to znaczy niehigienicznie, pot. flejtuchowato nieposprzątane, pot. chlew ANTONIM: czysto, schludnie, higienicznie, porządnie
 • Niedaleki znaczenie to znaczy nieodległy, okoliczny, otaczający, przylegający, sąsiedni; kraj: ościenny rychły, prędki, nadchodzący ANTONIM: daleki
 • Niedaleko znaczenie to znaczy tutaj, nieopodal, pod ręką, pod bokiem, pod nosem, po sąsiedzku, tuż--tuż, w pobliżu, pot. o rzut beretem/kamieniem, o
 • Niedawno znaczenie to znaczy przed chwilą/momentem, chwilę temu wczoraj, przedwczoraj, parę dni/godzin temu ostatnio, ostatnimi czasy, w ostatnim
 • Niedbalstwo znaczenie to znaczy obojętność, niefrasobliwość, zaniedbanie, brak opieki/dozoru/kontroli bezpańskość, niedopilnowanie, pozostawienie
 • Niedługo znaczenie to znaczy niezadługo, rychło, wkrótce, wnet później, dalej, następnie, w dalszej kolejności, w odpowiednim czasie, w przyszłości
 • Niedobór znaczenie to znaczy niedosyt, niedomiar nieobecność, nieistnienie ANTONIM: nadmiar, nadwyżka, przerost, przesyt, spiętrzenie, wybujałość
 • Niedołężnie znaczenie to znaczy niemrawo, nieporadnie, ospale, niedźwiedziowato, nieporadnie, niezdarnie, niezgrabnie, bez wdzięku powoli, sennie
 • Niedomagać znaczenie to znaczy podupadać/podupaść na zdrowiu, leżeć (w łóżku), książk. słabować mieć/przechodzić (chorobę), cierpieć, narzekać
 • Niedopasowanie znaczenie to znaczy sprzeczność, kolizja, konflikt, kontrast, rozbieżność, rozdźwięk, różnice, książk. antagonizm, dysharmonia, dysonans
 • Niedostateczny znaczenie to znaczy nieodpowiedni, niezadowalający, za/zbyt mały/niski/słaby, poniżej normy ANTONIM: dostateczny, wystarczający, odpowiedni
 • Niesprawiedliwość znaczenie to znaczy stronniczość, subiektywizm, oficj. uznaniowość ANTONIM: sprawiedliwość, bezstronność, obiektywizm, uczciwość
 • Nielegalny znaczenie to znaczy wzbroniony, zakazany, zabroniony, pot. lewy, trefny; interes: podejrzany, szemrany ANTONIM: legalny, dozwolony
 • Nielojalny znaczenie to znaczy sprzedajny, zdradliwy, zdradziecki, przestępczy, występny ANTONIM: lojalny, uczciwy, oddany, wierny prawomyślny
 • Niedostatek znaczenie to znaczy niedosyt, niedomiar nieobecność, nieistnienie ANTONIM: nadmiar, nadwyżka, przerost, przesyt, spiętrzenie, wybujałość
 • Niedoświadczenie znaczenie to znaczy doświadczenia/praktyki/wprawy, naiwność, niewprawność, książk. dyletanctwo, dyletantyzm ANTONIM: doświadczenie, wprawa
 • Niedużo znaczenie to znaczy minimalnie, nieco, niedostatecznie, niewiele, niewystarczająco, co nieco, parę, pot. ciut, tycio, tyle co kot napłakał
 • Nieelegancko znaczenie to znaczy niekulturalnie, niedyplomatycznie, nietaktownie, niezręcznie karygodnie, oburzająco, rażąco ANTONIM: elegancko
 • Niefachowy znaczenie to znaczy nieprofesjonalny niezręczny, nieporadny, nieumiejętny początkujący, niedoświadczony słaby, kiepski ANTONIM: fachowy
 • Nieformalny znaczenie to znaczy prywatny, półoficjalny, półprywatny, towarzyski, oficj. pozasłużbowy; prawo, reguła: niepisane nominalny, honorowy
 • Niefortunny znaczenie to znaczy niecelny, niepomyślny, nietrafny, pot. poroniony, niewydarzony ANTONIM: udany, celny, korzystny, pomyślny, trafny, pot
 • Niefrasobliwość znaczenie to znaczy lekkomyślność, lekceważenie, nieodpowiedzialność, brak odpowiedzialności/rozsądku/rozwagi, dzien. krótkowzroczność
 • Niefrasobliwy znaczenie to znaczy beztroski, nieodpowiedzialny, nieprzezorny, nierozsądny, nieroztropny, nierozważny niebaczny, nieostrożny
 • Niefunkcjonalny znaczenie to znaczy nieużyteczny, niewygodny w użyciu nieprzydatny, niepotrzebny, bezużyteczny, zbędny, zbyteczny ANTONIM: funkcjonalny
 • Niegospodarność znaczenie to znaczy marnotrawstwo, marnotrawienie, trwonienie ANTONIM: gospodarność, ekonomia, ekonomika, ekonomiczność, oszczędność, oficj
 • Niegdyś znaczenie to znaczy dawniej, przed laty, przed wiekami, swego czasu, w przeszłości, książk. ongiś ANTONIM: niedawno, świeżo, dopiero co
 • Nielubiany znaczenie to znaczy znienawidzony niekochany, niechciany, opuszczony, odtrącony, zaniedbany, zapomniany ANTONIM: kochany, drogi
 • Niegodziwość znaczenie to znaczy nikczemność, podłość nieżyczliwość, chłód, dystans, nieprzychylność, oschłość, zimno, kamienne serce bezwzględność
 • Niegrzecznie znaczenie to znaczy arogancko, bezczelnie, gburowato, grubiańsko, niemiło, nieprzyjemnie, niesympatycznie, po chamsku; odpowiedzieć
 • Niegrzeczny znaczenie to znaczy impertynencki, kłótliwy, niemiły, odpychający, opryskliwy, zuchwały ANTONIM: grzeczny, kulturalny, taktowny, układny
 • Niejasno znaczenie to znaczy mętnie, nieprzystępnie, zawile, trudnym/specjalistycznym językiem uczenie, książk. nieklarownie, hermetycznie pokrętnie
 • Niejawny znaczenie to znaczy potajemny, skryty, skrywany, ukryty, książk. sekretny; wiadomość: poufna cichy, niezauważony, podstępny, pokątny
 • Niekiedy znaczenie to znaczy czasami, czasem, nieregularnie, okazjonalnie, sporadycznie, od czasu do czasu, co jakiś/pewien czas, z rzadka, pot. od
 • Niekonieczny znaczenie to znaczy dodatkowy, dodany, opcjonalny niepotrzebny, zbędny, zbyteczny ANTONIM: konieczny, nieodzowny, niezbędny, potrzebny
 • Niekonsekwentny znaczenie to znaczy nieobliczalny, nierówny, niepewny, niestały (w uczuciach), zmienny, zmieniający się, pot. jak chorągiewka na wietrze
 • Niekształtny znaczenie to znaczy SYNONIM: toporny, nieforemny, ciężki, grubo ciosany ANTONIM: kształtny, delikatny, foremny, poręczny, zgrabny
 • Niekulturalnie znaczenie to znaczy nieuprzejmie, arogancko, bezczelnie, gburowato, grubiańsko, niemiło, nieprzyjemnie, niesympatycznie, po chamsku
 • Nieład znaczenie to znaczy bezład, nie posprzątane, książk. stajnia Augiasza, pot. bajzel, chlew ANTONIM: porządek, ład, dyscyplina
 • Nieładnie znaczenie to znaczy niepociągająco, nieponętnie, odrażająco, odstręczająco nieestetycznie, nieporządnie, szpecąco; ubierać się
 • Nieładny znaczenie to znaczy odpychający, odrażający, ohydny, obrzydliwy, odstręczający, okropny, paskudny, plugawy, przebrzydły, szpetny, wstrętny
 • Niełaska znaczenie to znaczy nieprzychylność, antypatia, nieżyczliwość, wrogość wstręt, uprzedzenie, książk. idiosynkrazja, resentyment odraza
 • Niełatwo znaczenie to znaczy nielekko, z mozołem, z trudem, z trudnością, z wysiłkiem jak po grudzie, jak krew z nosa ANTONIM: lekko, łatwo, gładko
 • Niemiło znaczenie to znaczy chłodno, obojętnie niegrzecznie, odpychająco, odstręczająco, opryskliwie ANTONIM: miło, serdecznie, ciepło, gościnnie
 • Niemiły znaczenie to znaczy odpychający, odstręczający, nieprzyjemny chwile: bolesne, ciężkie, gorzkie; słowa: cierpkie, szorstkie dokuczliwy
 • Niemoc znaczenie to znaczy bezradność, niezdolność, rezygnacja, uległość ANTONIM: siła, potęga, władza, wszechmoc, wszechpotęga
 • Niemoralny znaczenie to znaczy bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, niecny, nieprzyzwoity, rozpasany, rozwiązły, swawolny, wyuzdany, książk
 • Niemożliwość znaczenie to znaczy nieprawdopodobieństwo, nierealność, niewykonalność, nieziszczalność przeszkody, bariery, ograniczenia, utrudnienia
 • Niemożliwy znaczenie to znaczy nieprawdopodobny, nierzeczywisty, nie do pomyślenia niewykonalny, wykluczony, nie do przeprowadzenia/zrobienia
 • Niemrawo znaczenie to znaczy bez wiary w sukces, książk. kunktatorsko słabo, powoli, niechętnie, opieszale, bez życia, książk. flegmatycznie
 • Niemrawość znaczenie to znaczy ociężałość, flegmatyczność, żółwie tempo, książk. maruderstwo, pot. guzdralstwo gapowatość, spóźniony refleks, brak
 • Niemrawy znaczenie to znaczy nieruchawy, nieskory, rozlazły, rozleniwiony, książk. gnuśny, zgnuśniały opieszały, nieobowiązkowy, niedokładny
 • Niemy znaczenie to znaczy milczący, mało rozmowny, nierozmowny mrukliwy ANTONIM: gadatliwy, rozmowny, rozgadany, książk. wielomówny, neg
 • Nienaturalny znaczenie to znaczy afektowany, egzaltowany, napuszony, pretensjonalny, sztuczny, udawany, pot. sztywny niezwykły, nienormalny
 • Nienaumyślnie znaczenie to znaczy niechcący, nieumyślnie, nieświadomie odruchowo, machinalnie, mimowolnie, mimo woli, z rozpędu bez złych intencji, w
 • Nienawistny znaczenie to znaczy niemiły, nieprzychylny, nieprzyjazny, niesympatyczny, źle nastawiony nieprzyjemny, chłodny, lodowaty, niesympatyczny
 • Nienawykły znaczenie to znaczy nieoswojony, nieprzystosowany, nieprzywykły, książk. niezwyczajny ANTONIM: nawykły, przyzwyczajony, obyty, oswojony
 • Nienormalny znaczenie to znaczy nienaturalny, nieprzeciętny, niespotykany dziwny, dziwaczny, niecodzienny, oryginalny, wyjątkowy, zwracający uwagę
 • Nienowy znaczenie to znaczy stereotypowy, tuzinkowy, ograny, obiegowy, płaski, szablonowy, standardowy, pot. oklepany, wyświechtany; utwór muzyczny
 • Nieobecność znaczenie to znaczy odejście, rozwód, separacja, zerwanie ANTONIM: obecność, spotkanie, towarzyszenie (sobie), (wspólne) przebywanie/życie
 • Nieobiektywnie znaczenie to znaczy jednostronnie, stronniczo, tendencyjnie, książk. uznaniowo ANTONIM: obiektywnie, bezstronnie, neutralnie, sprawiedliwie
 • Nieobiektywny znaczenie to znaczy jednostronny, stronniczy, tendencyjny, uprzedzony ANTONIM: obiektywny, bezstronny, neutralny, nieuprzedzony
 • Nieobliczalny znaczenie to znaczy niekonsekwentny, niepewny, niestały (w uczuciach), zmienny, zmieniający się, pot. jak chorągiewka na wietrze kapryśny
 • Nieoczekiwanie znaczenie to znaczy niespodziewanie, niespodzianie, raptem, szybko, zaskakująco, znienacka, bez uprzedzenia, jak grom z jasnego nieba
 • Nieodpłatnie znaczenie to znaczy darmo, gratis, pot. za darmochę, za frajer, książk. honorowo ANTONIM: odpłatnie, za pieniądze, oficj. na zasadach
 • Nieodpłatny znaczenie to znaczy gratisowy, niepłatny, wolny, za darmo ANTONIM: płatny, odpłatny, komercyjny; wstęp:oficj. biletowany, pot. za biletami
 • Nieodpowiedni znaczenie to znaczy daleki od ideału, niedobry, niedostateczny za/zbyt mały, niezgodny z oczekiwaniami, niespełniający oczekiwań, za mały
 • Nieodpowiednio znaczenie to znaczy niedobrze, niezgodnie z czymś, niewłaściwie, źle, książk. nieadekwatnie zachować się: karygodnie, niegrzecznie
 • Nieodpowiedzialność znaczenie to znaczy lekkomyślność, lekceważenie, niefrasobliwość, brak odpowiedzialności/rozsądku/rozwagi, dzien. krótkowzroczność, książk
 • Niepodważalny znaczenie to znaczy bezsporny, bezsprzeczny, niekontrowersyjny, niewątpliwy, niezaprzeczalny ANTONIM: wątpliwy, niepewny, dyskusyjny
 • Nieodpowiedzialny znaczenie to znaczy niefrasobliwy, beztroski, nieprzezorny, nierozsądny, nieroztropny, nierozważny niebaczny, nieostrożny, nieprzemyślany
 • Nieoficjalnie znaczenie to znaczy pompy familiarnie, na ty, po imieniu, po przyjacielsku dyskretnie, poufnie, w tajemnicy, w zaufaniu, w zaciszu
 • Nieoficjalny znaczenie to znaczy prywatny, półoficjalny, półprywatny, towarzyski, oficj. pozasłużbowy; prawo, reguła: niepisany nominalny, honorowy
 • Nieokreślony znaczenie to znaczy jakikolwiek, (bliżej) nieznany dowolny, wszystko jedno jaki, byle jaki ANTONIM: określony, znany, dany, konkretny
 • Nieomal znaczenie to znaczy niemalże, blisko, bez mała, prawie że, książk. omal, nieledwie, nieomalże ANTONIM: ponad, powyżej, z górą, więcej niż
 • Nieosobiście znaczenie to znaczy pośredników/przedstawicieli, korespondencyjnie, listownie, telefonicznie, drogą pocztową ANTONIM: osobiście
 • Nieostry znaczenie to znaczy nieprecyzyjny, neg. mętny kontrowersyjny, wątpliwy, budzący wątpliwości ANTONIM: wyrazisty, jednoznaczny, klarowny
 • Nieoswojony znaczenie to znaczy wolny nieprzyzwyczajony, nienawykły, nieprzystosowany, nieprzywykły, książk. niezwyczajny ANTONIM: oswojony, łagodny
 • Nieparlamentarnie znaczenie to znaczy ordynarnie, brzydko; powiedzieć coś: niecenzuralnie, plugawo, w najgorszych słowach, po chamsku ANTONIM: kulturalnie
 • Niepełnosprawny znaczenie to znaczy upośledzony, dzien. sprawny inaczej, książk. chromy, pot. kuternoga, kulas, kulawy niewidomy, ślepy, dzien. niewidzący
 • Niepotrzebnie znaczenie to znaczy bezużytecznie, bez celu, na darmo, pot. bez sensu ANTONIM: potrzebnie, pożytecznie, celowo, słusznie, z pożytkiem, z
 • Niepełny znaczenie to znaczy częściowy, niekompletny; znieczulenie: miejscowe cząstkowy, fragmentaryczny, połowiczny, ułamkowy, wycinkowy, wyrywkowy
 • Niepewność znaczenie to znaczy kontrowersyjność, sporność, wątpliwość zastrzeżenia, opory, skrupuły, uwagi, książk. obiekcje ANTONIM: pewność
 • Niepewny znaczenie to znaczy kontrowersyjny, sporny, książk. problematyczny grożący, zagrażający oczekiwany, przewidywalny możliwy, hipotetyczny
 • Niepobożny znaczenie to znaczy niewierzący, niepraktykujący, obojętny (religijnie), oficj. bezwyznaniowy, neg. bezbożny, bezbożnik, indyferentny
 • Niepoczytalny znaczenie to znaczy psychicznie, niedorozwinęty/opóźniony (umysłowo), maniakalny, paranoiczny, schizofreniczny, zwariowany, zwichnięty
 • Niepodległy znaczenie to znaczy samodzielny, suwerenny, niezawisły ANTONIM: zależny, niesamodzielny, niesuwerenny, podległy, uzależniony
 • Niepodobny znaczenie to znaczy kontrastowy, kontrastujący, odrębny, przeciwny, różny, różniący się, nie ten/taki sam niepodobny, nieprzypominający
 • Niepokoić znaczenie to znaczy gnębić, gryźć, nurtować, przybić, przygnębiać, smucić, trapić, nie dawać spokoju, nie pozwalać zasnąć, spędzać sen z
 • Niepokoić Się znaczenie to znaczy się, gryźć się, przejmować się, obawiać się, smucić się, troszczyć się, zamartwiać się, mieć zmartwienie/kłopot/udrękę
 • Nieporządek znaczenie to znaczy dezorganizacja, improwizacja, nieuporządkowanie, zamęt, pot. miszmasz nieład, nie posprzątane, książk. stajnia Augiasza
 • Niepokój znaczenie to znaczy nerwowość, podenerwowanie, rozdrażnienie, zdenerwowanie niecierpliwość, pośpiech, popędzanie, poganianie podniecenie
 • Niepomyślny znaczenie to znaczy niecelny, niefortunny, nietrafny, pot. poroniony, niewydarzony ANTONIM: udany, celny, korzystny, pomyślny, trafny, pot
 • Nieposłuszeństwo znaczenie to znaczy niekarność, samowola, swawola, książk. bezhołowie niepodporządkowanie się, niesubordynacja, warcholstwo, oficj. odmowa
 • Niepotrzebny znaczenie to znaczy bezużyteczny, zbędny, zbyteczny, zbywający niepraktyczny, niefunkcjonalny, nieużyteczny, niewygodny w użyciu ANTONIM
 • Niepoważny znaczenie to znaczy nieodpowiedzialny, nierozsądny dziecinny, infantylny, pot. smarkaty lekkomyślny, beztroski, niefrasobliwy
 • Niepowodzenie znaczenie to znaczy kompromitacja, niewypał, pot. klapa, klops, wpadka, wsypa, książk. blamaż klęska porażka, pogrom, przegrana ANTONIM
 • Niepraktyczny znaczenie to znaczy nieużyteczny, niewygodny w użyciu nieprzydatny, niepotrzebny, bezużyteczny, zbędny, zbyteczny ANTONIM: praktyczny
 • Nieprawda znaczenie to znaczy łgarstwo, oszustwo, wymysł, zmyślenie, książk. blaga, pot. bajka, historyjka plotka, legenda oszczerstwo, obmowa
 • Nieprzemakalny znaczenie to znaczy nieprzesiąkliwy, nieprzesiąkalny szczelny, nieprzepuszczający wody, wodoszczelny ANTONIM: nieszczelny, przepuszczający
 • Nieprawdopodobieństwo znaczenie to znaczy niemożliwość, nierealność, niewykonalność, nieziszczalność przeszkody, bariery, ograniczenia, utrudnienia, brak
 • Nieprawdziwy znaczenie to znaczy nieautentyczny, podrobiony, pozorowany, symulowany, udawany, na niby, książk. sfingowany, pot. lipny fikcyjny
 • Nieprecyzyjny znaczenie to znaczy niejednoznaczny, neg. mętny kontrowersyjny, wątpliwy, budzący wątpliwości ANTONIM: precyzyjny, wyrazisty, jednoznaczny
 • Nieprędko znaczenie to znaczy kiedyś, w (trudnej do przewidzenia) przyszłości, w dalszej perspektywie, w perspektywie lat ANTONIM: wkrótce, niedługo
 • Nieprofesjonalny znaczenie to znaczy hobbystyczny, książk. domorosły, pot. niedzielny (kierowca) rozrywkowy, rekreacyjny, wypoczynkowy, zabawowy ANTONIM
 • Nieprzerwany znaczenie to znaczy nieustanny, nieustający, nieskończony, niekończący się długotrwały, trwały, książk. chroniczny, permanentny, ustawiczny
 • Nieprzewidziany znaczenie to znaczy niespodziewany, niedający się przewidzieć nieumyślny, nienaumyślny, niezamierzony, przez nieuwagę ANTONIM: przewidziany
 • Nieprzychylnie znaczenie to znaczy negatywnie, z dezaprobatą bez szacunku, lekceważąco niemiło, wrogo ANTONIM: przychylnie, z sympatią, aprobująco z
 • Nieprzychylność znaczenie to znaczy niełaska, nieżyczliwość, wrogość wstręt, uprzedzenie, książk. idiosynkrazja, resentyment odraza, obrzydzenie, nienawiść
 • Nieprzychylny znaczenie to znaczy niemiły, nienawistny, nieprzyjazny, niesympatyczny, źle nastawiony nieprzyjemny, chłodny, lodowaty, nieżyczliwy
 • Nieprzydatność znaczenie to znaczy zbyteczność błahość, czczość, jałowość, pustota, marginalne znaczenie ANTONIM: przydatność, pożyteczność, doniosłość
 • Nieprzydatny znaczenie to znaczy bezużyteczny, zbędny, zbyteczny, zbywający niepraktyczny, niefunkcjonalny, nieużyteczny, niewygodny w użyciu ANTONIM
 • Nieprzyjaciel znaczenie to znaczy zdrajca przeciwnik, rywal, książk. antagonista; w dyskusji: oponent, książk. adwersarz prześladowca, pogromca, wróg
 • Nieprzypadkowy znaczenie to znaczy przewidziany, (za)planowany umyślny, celowy, rozmyślny ANTONIM: przypadkowy, nieprzewidziany, nagły, niespodziewany
 • Nieprzystępnie znaczenie to znaczy niejasno, mętnie, zawile, trudnym/specjalistycznym językiem uczenie, książk. nieklarownie, hermetycznie pokrętnie
 • Nieprzyzwoity znaczenie to znaczy rozpustny, bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, rozpasany, rozwiązły, swawolny, wyuzdany, książk. bezecny; myśli
 • Nieprzyzwyczajony znaczenie to znaczy nieoswojony, nieprzystosowany, nieprzywykły, książk. niezwyczajny ANTONIM: przyzwyczajony, nawykły, obyty, oswojony
 • Niepubliczny znaczenie to znaczy indywidualny, osobisty, własny; interes: partykularny osobny, własny, wydzielony, wyłączony, zastrzeżony ANTONIM
 • Nierad znaczenie to znaczy zawiedziony, narzekający, nieszczęśliwy, rozczarowany, zbulwersowany, zdegustowany, książk. niekontent ANTONIM
 • Nierówny znaczenie to znaczy sterczący; krajobraz: górzysty, górski, pagórkowaty, pofałdowany, urozmaicony nieregularny, niemiarowy, nierytmiczny
 • Nieregularnie znaczenie to znaczy niemiarowo, krzywo okazjonalnie, przypadkowo, co jakiś czas, co pewien czas, od czasu do czasu, pot. od przypadku do
 • Nieregularny znaczenie to znaczy pokrzywiony, poszarpany, postrzępiony, obdarty niemiarowy, nierówny, nierytmiczny, książk. arytmiczny niesystematyczny
 • Niereligijny znaczenie to znaczy niewierzący, niepraktykujący, obojętny (religijnie), oficj. bezwyznaniowy, neg. bezbożny, bezbożnik, indyferentny
 • Nierozważny znaczenie to znaczy niefrasobliwy, beztroski, nieodpowiedzialny, nieprzezorny, nierozsądny, nieroztropny, o działaniach ludzkich: niebaczne
 • Nieróbstwo znaczenie to znaczy próżniactwo, dzien. bumelanctwo, pasożytnictwo, pot. zbijanie bąków ANTONIM: pracowitość, gorliwość, obowiązkowość
 • Nierówno znaczenie to znaczy niekształtnie pochyło, skosem, skośnie, ukosem, ukośnie, zakosami, zygzakiem nierytmicznie, niemiarowo, krzywo ANTONIM
 • Nierówność znaczenie to znaczy krzywda dyskryminacja, prześladowanie, segregacja (rasowa), książk. apartheid preferencje, nierówność szans, nierówny
 • Nieruchawy znaczenie to znaczy niemrawy, nieskory, rozlazły, rozleniwiony, książk. gnuśny, zgnuśniały opieszały, nieobowiązkowy, niedokładny, pasywny
 • Nieruchomy znaczenie to znaczy zamarły, zastygły, znieruchomiały, książk. statyczny stacjonarny stały, ustalony niewzruszony, nieporuszony ANTONIM
 • Niesprawdzony znaczenie to znaczy niebezpieczny, niepewny, ryzykowny, zawodny, bez gwarancji ANTONIM: sprawdzony, bezpieczny, gwarantowany, niezawodny
 • Nieskazitelny znaczenie to znaczy porządny, prawy, przyzwoity, szlachetny, uczciwy, zacny ANTONIM: niemoralny, amoralny, podejrzanej moralności
 • Nieskomplikowany znaczenie to znaczy obsłudze praktyczny, użyteczny, poręczny komunikatywny, popularny, przystępny, ułatwiony ANTONIM: skomplikowany
 • Nieskromność znaczenie to znaczy buta, hardość, nadętość, pyszałkowatość, ważniactwo, zarozumialstwo, zuchwałość, książk. dufność, rezon, zadufanie
 • Nieskuteczny znaczenie to znaczy bezskuteczny, nadaremny, próżny ANTONIM: skuteczny, owocny, nienadaremny, przynoszący owoce/rezultaty/wyniki
 • Niesława znaczenie to znaczy kompromitacja, ujma, książk. infamia upokorzenie, poniżenie, książk. dyshonor ANTONIM: chwała, sława, chluba, dobre
 • Niesłuszny znaczenie to znaczy krzywdzący, niezawiniony, niezasłużony, bez podstawy prawnej nieobiektywny, stronniczy, subiektywny, tendencyjny
 • Niespodziewanie znaczenie to znaczy nieoczekiwanie, niespodzianie, raptem, szybko, zaskakująco, znienacka, bez uprzedzenia, jak grom z jasnego nieba
 • Niespodziewany znaczenie to znaczy nieoczekiwany, nieprzewidziany, przypadkowy, raptowny, zaskakujący piorunujący, błyskawiczny, momentalny ANTONIM
 • Niesprawiedliwy znaczenie to znaczy krzywdzący, niezawiniony, niezasłużony, bez podstawy prawnej nieobiektywny, stronniczy, subiektywny, tendencyjny
 • Niestały znaczenie to znaczy nieobliczalny, nierówny, niekonsekwentny, niepewny, zmienny, zmieniający się, pot. jak chorągiewka na wietrze kapryśny
 • Niestety znaczenie to znaczy SYNONIM: szkoda, cóż, trudno, żałuję, że/ale ANTONIM: na szczęście, szczęśliwie, na całe szczęście
 • Niesympatyczny znaczenie to znaczy niemiły, nienawistny, nieprzychylny, nieprzyjazny, źle nastawiony nieprzyjemny, chłodny, lodowaty, nieżyczliwy
 • Nieszczelny znaczenie to znaczy cieknący, przeciekający przemakalny, przesiąkalny, przesiąkliwy, higroskopijny ANTONIM: szczelny, nieprzepuszczający
 • Nieszczerość znaczenie to znaczy maska, maskowanie się, pozorowanie, poza, pozowanie, symulowanie, udawanie, symulacja, pot. zgrywanie się, zgrywa
 • Nieszczery znaczenie to znaczy obłudny, podstępny, przebiegły, zakłamany, neg. wredny wymuszony, sztuczny, nienaturalny, pretensjonalny, udawany, pot
 • Nieszczęście znaczenie to znaczy katastrofa, klęska, plaga niedola, gehenna, koszmar, piekło bieda, nędza, niedostatek pech, fatum, zły los ANTONIM
 • Nieszczęśliwy znaczenie to znaczy niepomyślny, nieudany feralny, czarny, krytyczny, tragiczny zrozpaczony, rozżalony, zmartwiony ANTONIM: szczęśliwy
 • Nieszczęśnik znaczenie to znaczy nieudacznik, pechowiec, pot. biedactwo, biedaczysko, nieboraczek, nieborak ANTONIM: szczęśliwiec, szczęściarz, dziecko
 • Nieszlachetny znaczenie to znaczy niegodziwy, niehonorowy, nierycerski, podstępny fałszywy, przewrotny, perfidny, książk. lisi ANTONIM: szlachetny, prawy
 • Nieśmiałość znaczenie to znaczy skrępowanie, skromność, wstydliwość, zalęknienie, brak pewności siebie, książk. zahukanie pokora, skromność
 • Nieśmiały znaczenie to znaczy zawstydzony strachliwy, bojaźliwy, lękliwy, tchórzliwy, trwożliwy ostrożny, asekurancki, książk. kunktatorski
 • Nieśpieszny znaczenie to znaczy ślamazarny, ślimaczący się; człowiek: flegmatyczny, nieruchawy, ociężały ANTONIM: szybki, prędki, energiczny, raźny
 • Nieświadomie znaczenie to znaczy niechcący, nienaumyślnie, nieumyślnie odruchowo, machinalnie, mimowolnie, mimo woli, z rozpędu bez złych intencji, w
 • Nieświeży znaczenie to znaczy zepsuty śmierdzący, cuchnący, smrodliwy, drażniący nozdrza stęchły, zatęchły ANTONIM: świeży, pachnący, aromatyczny
 • Nietaktowny znaczenie to znaczy bezpośredni, poufały, grubo ciosany, przest. niepolityczny sposób powiedzenia czegoś: dosadny ANTONIM: taktowny
 • Nietrafny znaczenie to znaczy niecelny, niefortunny, niepomyślny, pot. poroniony, niewydarzony ANTONIM: trafny, udany, celny, korzystny, pomyślny
 • Nietrudno znaczenie to znaczy prosto, prędko, szybko, bez trudu, bez wysiłku, z łatwością, pot. bezproblemowo, jak po maśle prosto
 • Nietrudny znaczenie to znaczy niesprawiający kłopotów/trudności/problemów nieskomplikowany, prosty, przystępny, ułatwiony banalny, prostacki
 • Nietrwały znaczenie to znaczy miękki, niewytrzymały; oprawa książki: broszurowa, zeszytowa ANTONIM: trwały, odporny, niezniszczalny, nie do zdarcia
 • Nietrzeźwy znaczenie to znaczy podchmielony, podochocony, podpity, upity, wstawiony, zamroczony alkoholem, oficj. w stanie wskazującym na spożycie
 • Nietypowy znaczenie to znaczy niebanalny, niestandardowy, świeży, zwracający uwagę, książk. nietuzinkowy, pot. wystrzałowy fantazyjny, finezyjny
 • Nieuczciwie znaczenie to znaczy nieprzepisowo, nieregulaminowo, niesportowo, niezgodnie z regułami; grać: faul niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie
 • Nieuczciwość znaczenie to znaczy nierzetelność, niesolidność, obijanie się (w pracy) oszustwo, hochsztaplerstwo, hochsztaplerka, krętactwo, kręcenie
 • Nieuczciwy znaczenie to znaczy podejrzanej moralności podstępny, fałszywy, perfidny, pot. cwaniacki niehonorowy, niewiarygodny, kombinatorski brudny
 • Nieudacznik znaczenie to znaczy nieszczęśliwiec, pechowiec, pot. biedactwo, biedaczysko, nieboraczek, nieborak ANTONIM: szczęśliwiec, szczęściarz
 • Nieudany znaczenie to znaczy pechowy, fatalny, niepomyślny feralny, czarny, krytyczny, tragiczny chybiony, niecelny, pot. poroniony, niewydarzony
 • Nieufność znaczenie to znaczy SYNONIM: podejrzliwość, niedowierzanie, powątpiewanie, sceptycyzm ANTONIM: ufność, pewność, wiara, zaufanie, zawierzenie
 • Nieufny znaczenie to znaczy niewierzący nikomu przebiegły, chytry, sprytny, pot. cwany, szczwany, kuty na cztery nogi ANTONIM: ufny, naiwny
 • Niewystarczający znaczenie to znaczy nieodpowiedni, niezadowalający, za/zbyt mały/niski/słaby, poniżej normy ANTONIM: wystarczający, dostateczny, odpowiedni
 • Nieugiętość znaczenie to znaczy konsekwencja, niezłomność, mocne postanowienie, siła woli ANTONIM: niezdecydowanie, chwiejność, wahanie, brak
 • Nieuk znaczenie to znaczy książk. abderyta, dyletant, pot. ciemniak ćwierćinteligent, półinteligent ANTONIM: uczony, intelektualista, erudyta
 • Nieumyślny znaczenie to znaczy niezamierzony, przez nieuwagę przypadkowy, nieprzewidziany, nagły, niespodziewany, niedający się przewidzieć ANTONIM
 • Nieunikniony znaczenie to znaczy niechybny, nie do uniknięcia gwarantowany, pot. murowany ANTONIM: grożący, zagrażający oczekiwany, przewidywalny
 • Nieuprzejmie znaczenie to znaczy arogancko, bezczelnie, gburowato, grubiańsko, niemiło, nieprzyjemnie, niesympatycznie, po chamsku; odpowiedzieć
 • Nieuprzejmość znaczenie to znaczy arogancja, bezczelność, niegrzeczność, złe zachowanie ANTONIM: uprzejmość, dworność, grzeczność, etykieta, kultura
 • Nieustannie znaczenie to znaczy bezustannie, bez przerwy, nieprzerwanie, wciąż, dniami i nocami ANTONIM: z przerwami, nieczęsto, czasem, czasami
 • Nieustanny znaczenie to znaczy nieustający, nieskończony, niekończący się, nieprzerwany długotrwały, trwały, książk. chroniczny, permanentny
 • Nieustępliwy znaczenie to znaczy nieprzejednany, zacięty, zajadły, zapamiętały, zawzięty, zażarty wytrwały, cierpliwy, niestrudzony, niezmordowany
 • Nieuwaga znaczenie to znaczy uwagi/koncentracji, pot. gapiostwo, zagapienie się roztargnienie, rozkojarzenie, roztrzepanie, zapomnienie, myślenie o
 • Nieuzasadniony znaczenie to znaczy niezasadny, zbędny bezcelowy, bezsensowny, jałowy, niecelowy, niepożądany, bez celu/sensu ANTONIM: uzasadniony
 • Nieużyteczny znaczenie to znaczy niefunkcjonalny, niewygodny w użyciu nieprzydatny, niepotrzebny, bezużyteczny, zbędny, zbyteczny ANTONIM: użyteczny
 • Nieważny znaczenie to znaczy marginalny, marginesowy, nieistotny, niepoważny, nieznaczny, pomniejszy, bez znaczenia, mało znaczący, nic nieznaczący
 • Niewątpliwie znaczenie to znaczy bezwzględnie, oczywiście, z (całą) pewnością, bez wątpienia, bez (żadnych) wątpliwości ANTONIM: chyba, może, pewnie
 • Niewątpliwy znaczenie to znaczy bezsporny, bezsprzeczny, niekontrowersyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny ANTONIM: wątpliwy, niepewny, dyskusyjny
 • Niewiadoma znaczenie to znaczy szarada, tajemnica problem, pytanie, kwestia tajemnica, sekret, zagadka, książk. biała plama kulisy, tajniki, książk
 • Niezbyt znaczenie to znaczy za/zbyt mało, nie dość, nie w pełni ANTONIM: zbytnio, zbyt, nadmiernie, za, zanadto, nadto, za bardzo, do przesady
 • Niewinność znaczenie to znaczy intencji, czyste/spokojne sumienie, nic do zarzucenia brak winy, brak winnych zgodność z prawem/normą/obyczajami, fair
 • Niewłaściwie znaczenie to znaczy niestosownie, niedobrze, niezgodnie z czymś, źle, książk. nieadekwatnie zachować się: karygodnie, niegrzecznie
 • Niewłaściwy znaczenie to znaczy niedopuszczalny, nieprawidłowy, niezgodny z prawem/normą niestosowny, nieodpowiedni, nie na miejscu, książk
 • Niewprawny znaczenie to znaczy nieprofesjonalny niezręczny, nieporadny, nieumiejętny początkujący, niedoświadczony słaby, kiepski ANTONIM: wprawny
 • Niewykształcony znaczenie to znaczy nieoświecony, nieuczony, ograniczony, prymitywny, zacofany, książk. obskurancki ANTONIM: wykształcony, mądry, oczytany
 • Niewyraźnie znaczenie to znaczy niejasno, niezrozumiale nieostro, jak przez mgłę niezrozumiale, bełkotliwie nieczytelnie, niestarannie, pot. jak kura
 • Niewyraźny znaczenie to znaczy niejednoznaczny, nieprecyzyjny, neg. mętny kontrowersyjny, wątpliwy, budzący wątpliwości mglisty, przymglony, zamglony
 • Niewystarczająco znaczenie to znaczy niezadowalająco, słabo mało, za/zbyt mało, nie dość, niezbyt, nie w pełni ANTONIM: wystarczająco, dostatecznie
 • Niewytrzymałość znaczenie to znaczy podatność na choroby, chorowitość, słabość, wątłość, książk. cherlanie, cherlactwo ANTONIM: wytrzymałość, odporność
 • Niezdecydowanie znaczenie to znaczy brak zdecydowania, słabość psychiczna ANTONIM: zdecydowanie, upór, konsekwencja, nieugiętość, niezłomność, mocne
 • Niezdecydowany znaczenie to znaczy SYNONIM: chwiejny, rozdarty, książk. hamletyzujący ANTONIM: pewien, pewny, przekonany, przeświadczony, zdecydowany
 • Niezależność znaczenie to znaczy autonomia, niepodległość, samostanowienie, samowystarczalność, swoboda, wolność ANTONIM: zależność, podległość
 • Niezaangażowanie znaczenie to znaczy powstrzymanie się od udziału niewłączanie się, niewtrącanie się, umywanie rąk, książk. désinteressément niezależność
 • Niezadowolenie znaczenie to znaczy rozgoryczenie, rozżalenie, zawód, książk. frustracja niedosyt, niespełnienie, nieukontentowanie kapryszenie, kaprysy
 • Niezadowolony znaczenie to znaczy narzekający, nieszczęśliwy, rozczarowany, zbulwersowany, zdegustowany, książk. nierad, niekontent chmurny, ponury
 • Niezależny znaczenie to znaczy suwerenny, niezawisły; kraj: niepodległy swobodny, dowolny, nieskrępowany ANTONIM: zależny, niesamodzielny
 • Niezamierzony znaczenie to znaczy nienaumyślny, przez nieuwagę przypadkowy, nieprzewidziany, nagły, niespodziewany, niedający się przewidzieć ANTONIM
 • Niezamożny znaczenie to znaczy niebogaty, książk. chudy, pot. goły, goły i bosy zubożały, zbankrutowany, zbiedniały, zrujnowany, książk
 • Niezaprzeczalny znaczenie to znaczy bezsporny, bezsprzeczny, niekontrowersyjny, niepodważalny, niewątpliwy ANTONIM: wątpliwy, niepewny, dyskusyjny
 • Niezawisły znaczenie to znaczy samodzielny, suwerenny; kraj: niepodległy swobodny, dowolny, nieskrępowany ANTONIM: zależny, niesamodzielny
 • Niezawodny znaczenie to znaczy sprawdzony, gwarantowany, pewny, wypróbowany ANTONIM: niesprawdzony, eksperymentalny, niebezpieczny, niepewny
 • Niezbędny znaczenie to znaczy nieodzowny, potrzebny, wskazany, zalecany, oficj. celowy obowiązkowy, obligatoryjny, oczekiwany, przymusowy, wymagany
 • Niezdrowy znaczenie to znaczy niedysponowany, schorowany, wycieńczony gorączkujący, gorący, obolały, zbolały, opuchnięty, rozpalony nabrzmiały
 • Niezdyscyplinowanie znaczenie to znaczy niekarność, samowola, swawola, książk. bezhołowie niepodporządkowanie się, niesubordynacja, warcholstwo, oficj. odmowa
 • Niezgoda znaczenie to znaczy niesnaski, swary, tarcia, książk. waśń, oficj. napięte stosunki rywalizacja, konkurencja, walka, współzawodnictwo
 • Niezgodnie znaczenie to znaczy sprzecznie niejednogłośnie, większością głosów ANTONIM: zgodnie, solidarnie, razem, harmonijnie jednogłośnie
 • Niezgodność znaczenie to znaczy kontrast, odrębność, rozbieżność, rozdźwięk, zróżnicowanie sprzeczność, kolizja, konflikt, rozdźwięk, różnice, książk
 • Niezgodny znaczenie to znaczy niejednakowy, różny, rozbieżny, książk. antynomiczny przeciwstawny, przeciwny, książk. kontradyktoryczny
 • Nizinny znaczenie to znaczy SYNONIM: równinny, płaski, monotonny, równy jak stół ANTONIM: górzysty, górski, falisty, pagórkowaty, pofałdowany
 • Nieznacznie znaczenie to znaczy nieco, niewiele, niezauważalnie, trochę, ledwo ledwo, o włos ANTONIM: znacznie, pokaźnie, bardzo, istotnie, silnie
 • Noc znaczenie to znaczy SYNONIM: wieczór, ciemność, mrok, czerń, ciemno ANTONIM: dzień, jasność, jasno, światło słoneczne
 • Niezmierzony znaczenie to znaczy obszerny, szeroki bezgraniczny, bez granic, nieogarniony ANTONIM: ograniczony, ograniczony przestrzennie, lokalny
 • Niezgrabnie znaczenie to znaczy niedołężnie, niedźwiedziowato, niemrawo, nieporadnie, niezdarnie, ospale, ślamazarnie, bez wdzięku ANTONIM: zgrabnie
 • Niezgrabność znaczenie to znaczy nieforemność, oszpecenie, zniekształcenie brzydota, brak urody/wdzięku/uroku szpetota, obrzydliwość, ohyda, paskudztwo
 • Niezłomność znaczenie to znaczy konsekwencja, nieugiętość, mocne postanowienie, siła woli ANTONIM: niezdecydowanie, chwiejność, wahanie, brak
 • Niezmienność znaczenie to znaczy stagnacja, status quo trwanie, skostnienie, skostniałość, sztywność, książk. konserwatyzm, konserwowanie, zastój
 • Niezmienny znaczenie to znaczy obliczalny, pewny, stały (w uczuciach) ANTONIM: zmienny, chwiejny, nieobliczalny, nierówny, niekonsekwentny, niepewny
 • Nieznajomy znaczenie to znaczy nietutejszy, przyjezdny, napływowy, zamiejscowy zagraniczny, cudzoziemski, egzotyczny; towar: importowany; wzorzec
 • Nieznany znaczenie to znaczy niezbadany, książk. nienazwany nieokreślony, niewiadomy, niezidentyfikowany anonimowy, bezimienny, nieujawniony mało
 • Niezniszczalny znaczenie to znaczy zdarcia, opancerzony, pancerny, trwały, twardy, wytrzymały ANTONIM: nietrwały, cienki, delikatny, miękki, niewytrzymały
 • Niezrozumiałość znaczenie to znaczy nieprzyswajalność, kompleksowość, złożoność ANTONIM: zrozumiałość, prostota, jasność, łatwość, (łatwa) przyswajalność
 • Nieznośny znaczenie to znaczy drażniący, dręczący, dotkliwy, dojmujący, irytujący, męczący, nieprzyjemny, przykry, uciążliwy, trudny/nie do
 • Niezorientowany znaczenie to znaczy nieobeznany, nieznający się, pot. zielony nieświadomy ANTONIM: zorientowany, biegły, obeznany, zaznajomiony, nauczony
 • Niezręczny znaczenie to znaczy niefachowy, nieprofesjonalny nieporadny, nieumiejętny początkujący, niedoświadczony słaby, kiepski ANTONIM: wprawny
 • Niezrozumiale znaczenie to znaczy nieprzystępnie, zawile, trudnym/specjalistycznym językiem uczenie, książk. nieklarownie, hermetycznie pokrętnie
 • Niezrozumiały znaczenie to znaczy nieczytelny, niewyraźny, zawiły, zagmatwany, książk. ciemny, nieklarowny; tekst: hermetyczny, talmudyczny wieloznaczny
 • Niezwłocznie znaczenie to znaczy bezzwłocznie, już, pilnie, prędko, szybko, jak najszybciej, czym prędzej, pot. co rychlej, gwałtem, na wczoraj od razu
 • Niezwykły znaczenie to znaczy nienaturalny, nieprzeciętny, niespotykany nadprzyrodzony, paranormalny, parapsychologiczny, ponadnaturalny dziwny
 • Nieźle znaczenie to znaczy nie najgorzej, niczego (sobie), pozytywnie, satysfakcjonująco, znośnie możliwie, umiarkowanie, jako tako, średnio, w
 • Nieżyczliwość znaczenie to znaczy nieprzychylność, antypatia, niełaska, wrogość wstręt, uprzedzenie, książk. idiosynkrazja, resentyment odraza
 • Nominacja znaczenie to znaczy desygnowanie (na stanowisko), mianowanie, promocja (oficerska) wyznaczenie, delegowanie, naznaczenie, oddelegowanie
 • Nieżyczliwy znaczenie to znaczy nienawistny, nieprzychylny, nieprzyjazny, niesympatyczny, źle nastawiony nieprzyjemny, chłodny, lodowaty
 • Nieżywy znaczenie to znaczy umarły; o zwierzęciu: padły, zdechły; o roślinie: obumarła, uschnięta, zwiędła zabity, poległy, zamordowany ANTONIM
 • Nigdy znaczenie to znaczy wyjątkowo, rzadko, okazjonalnie, sporadycznie, od święta, od wielkiego dzwonu ANTONIM: zawsze, każdorazowo, stale, za
 • Nikczemny znaczenie to znaczy kompromitujący, niecny, niesławny, książk. sromotny wykolejony, wyklęty, podły, zdegenerowany, zepsuty, zdemoralizowany
 • Nikły znaczenie to znaczy wyczuwalny, nieodczuwalny, niewyczuwalny nieliczny, słaby, nieodczuwalny, niezauważalny, symboliczny, śladowy, znikomy
 • Nikt znaczenie to znaczy zero, nul, śmieć, byle kto ANTONIM: ktoś, (jakiś) człowiek/osobnik, ktokolwiek, pot. facet, gość (ważna) figura, gość
 • Niski znaczenie to znaczy filigranowy, karłowaty, karzełkowaty, krótkonogi, lilipuci, niewysoki, niziutki, przysadzisty, skarlały nieliczny
 • Nisko znaczenie to znaczy blisko ziemi, przy (samej) ziemi w dół, na dół, ku dołowi, ku ziemi grubo, gardłowo, tubalnie basem, barytonem ANTONIM
 • Niskokaloryczny znaczenie to znaczy dietetyczny, niepożywny, nietłusty rozwodniony, rzadki, wodnisty, pot. cienki; herbata: lurowata ANTONIM
 • Niszczenie znaczenie to znaczy demolowanie, dewastowanie, pustoszenie, rujnowanie, zrównanie z ziemią, pot. demolka, rujnacja ANTONIM: budowa
 • Niszczyć znaczenie to znaczy uszkadzać, zużywać; ubranie: brudzić, drzeć, znosić burzyć, demolować, dewastować, grabić, pustoszyć, palić, rujnować
 • Nizina znaczenie to znaczy niecka, równina podnóże rozpadlina, wgłębienie, zagłębienie wąwóz, dolina, pradolina ANTONIM: wyżyna góra, wzgórze
 • Nominować znaczenie to znaczy mianować, powołać, wybrać, skierować, oficj. desygnować, powierzyć godność/stanowisko awansować, pasować, nadać tytuł
 • Nonsens znaczenie to znaczy brak sensu/logiki, absurdalność, bezsensowność, nielogiczność ANTONIM: sens, znaczenie, treść, wymowa, wydźwięk mądrość
 • Nonszalancja znaczenie to znaczy lekkomyślność, lekceważenie, niefrasobliwość, nieodpowiedzialność, brak odpowiedzialności/rozsądku/rozwagi, dzien
 • Norma znaczenie to znaczy aksjomat, prawidło, reguła, twierdzenie, uregulowanie (prawne) podstawa, przesłanka, uzasadnienie, założenie ANTONIM
 • Normalizacja znaczenie to znaczy regulacja, uporządkowanie, uregulowanie ANTONIM: bałagan (prawny), brak uregulowań, szara strefa, luki prawne, dzien
 • Normalnie znaczenie to znaczy zwyczajowo równo, sprawiedliwie, jednakowo przeciętnie, średnio, mało, raczej nie ANTONIM: szczególnie, specjalnie
 • Normalność znaczenie to znaczy równowaga umysłowa, poczytalność ANTONIM: obłęd, szaleństwo, niepoczytalność, obłąkanie, obsesja, psychopatia, psychoza
 • Normalny znaczenie to znaczy banalny, niewymyślny, niewyszukany, przeciętny, powszechny, powszechnie spotykany, standardowy, średni, typowy; dzień
 • Nosić znaczenie to znaczy transportować, pot. targać, taskać, taszczyć na sobie: być/chodzić w czymś, mieć, ubierać się, wkładać, zakładać
 • Notować znaczenie to znaczy wypisywać, protokołować, stenografować ANTONIM: czytać, odczytywać, recytować, głosić odszyfrowywać, książk. dekodować
 • Nowator znaczenie to znaczy innowator, odnowiciel, prekursor, pionier rewolucjonista, reformista, książk. rewizjonista postępowiec, książk
 • Nowicjusz znaczenie to znaczy niedoświadczony, młody, pot. żółtodziób naiwny, nieobeznany, nieobyty, nieprzywykły ANTONIM: doświadczony, rutynowany
 • Nowoczesność znaczenie to znaczy modernizacja automatyka, elektronika, elektroniczne, sterowanie, automatyzacja, komputeryzacja, komputery, mechanizacja
 • Nowoczesny znaczenie to znaczy supernowoczesny, ultranowoczesny, najnowszej generacji ANTONIM: nienowoczesny, niedzisiejszy, przebrzmiały
 • Nowość znaczenie to znaczy udoskonalenie, ulepszenie, racjonalizacja nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk mody ANTONIM
 • Nudzić Się znaczenie to znaczy mieć dość, pot. mieć potąd, mieć po dziurki w nosie ANTONIM: interesować się, pasjonować się, ekscytować się
 • Nowy znaczenie to znaczy niezniszczony, niezużyty; o produktach: fabrycznie nowy, prosto z fabryki, prosto ze sklepu o potrawach: jeszcze ciepły
 • Nuda znaczenie to znaczy nudziarstwo, brak (ciekawego) zajęcia monotonia, jednostajność, sztampa, uniformizacja ANTONIM: rozrywka, zabawa
 • Na Niby znaczenie to znaczy przymrużeniem oka od niechcenia, dla zabawy, tak sobie ANTONIM: poważnie, naprawdę, na poważnie, (na) serio, nie na
 • Na Pewno znaczenie to znaczy bezwzględnie, oczywiście, z (całą) pewnością, bez wątpienia, bez (żadnych) wątpliwości ANTONIM: chyba, może, pewnie
 • Na Szczęście znaczenie to znaczy SYNONIM: szczęśliwie, na całe szczęście ANTONIM: niestety, szkoda, cóż, trudno, żal, że
 • Nabierać znaczenie to znaczy cyganić, kantować, kiwać, szachrować, nabijać w butelkę, robić w balona/w konia oszukiwać, kłamać, okłamywać, wymyślać
 • Nabijać Się znaczenie to znaczy kpić, drwić, wyśmiewać się, naigrawać się, naśmiewać się, szydzić, wystawiać na śmieszność/pośmiewisko, książk
 • Nabożeństwo znaczenie to znaczy chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja, pietyzm, rewerencja cześć, hołd, uwielbienie
 • Nabożny znaczenie to znaczy bogobojny, świątobliwy, święty, wierzący (i praktykujący), neg. bigoteryjny, dewocyjny, religiancki ANTONIM
 • Nabór znaczenie to znaczy eliminacje, przyjęcia, selekcja, selekcjonowanie; do orkiestry, zespołu artystycznego: przesłuchania; na studia
 • Nabyć znaczenie to znaczy zaopatrzyć się dostać, zdobyć, wypatrzyć, wystać wziąć/dostać na kredyt/na raty ANTONIM: sprzedać, zbyć, spieniężyć
 • Nabywać znaczenie to znaczy rozchwytywać, sprawiać sobie, zaopatrywać się, zdobywać ANTONIM: sprzedawać, zbywać, oferować, spieniężać, upłynniać
 • Nabywanie znaczenie to znaczy zakup zakupy, sprawunki, turystyka handlowa skup, skupowanie oficj. siła nabywcza wykup, wykupywanie import, wwóz
 • Nachalny znaczenie to znaczy natarczywy, naprzykrzający się ANTONIM: łagodny, grzeczny, skromny, spokojny, uległy, nienarzucający swojej woli
 • Naciągać znaczenie to znaczy cyganić, kantować, kiwać, szachrować, nabijać w butelkę, robić w balona/w konia oszukiwać, kłamać, okłamywać, wymyślać
 • Nacjonalizacja znaczenie to znaczy kolektywizacja, uspołecznienie, książk. unarodowienie wywłaszczenie ANTONIM: prywatyzacja, reprywatyzacja, oddanie w
 • Nad znaczenie to znaczy SYNONIM: ponad, w górze, z góry ANTONIM: pod, poniżej, w/na dole, nisko
 • Nadaremnie znaczenie to znaczy bezskutecznie, bez powodzenia/rezultatu/skutku, na darmo, na próżno ANTONIM: skutecznie, nienadaremnie, niedarmo, nie
 • Nadmierny znaczenie to znaczy nienormalny, patologiczny, przesadny, przesadzony, wygórowany ANTONIM: normalny, w normie, typowy, zwyczajny, zwykły
 • Nadmiar znaczenie to znaczy przesyt, spiętrzenie, wybujałość, zapas, zbytek, za dużo, pot. nawał w kasie: superata ANTONIM: niedobór, deficyt
 • Nadmiernie znaczenie to znaczy zanadto, nadto, za bardzo, do przesady chorobliwie, nienormalnie, nieumiarkowanie, patologicznie, przesadnie ANTONIM
 • Nadaremny znaczenie to znaczy bezskuteczny, nieskuteczny, próżny ANTONIM: skuteczny, owocny, nienadaremny, przynoszący owoce/rezultaty/wyniki
 • Nadawać Się znaczenie to znaczy być odpowiednim, czynić zadość wymaganiom ANTONIM: nie nadawać się, nie pasować, być nieodpowiednim, nie zadowalać
 • Nadążyć znaczenie to znaczy zdążyć być/dotrzeć na czas, nie spóźnić się ANTONIM: spóźnić się, opóźnić przyjście/przyjazd, nie zdążyć
 • Nadchodzić znaczenie to znaczy SYNONIM: iść, nadciągać, zbliżać się ANTONIM: przejść, minąć, ominąć, przeminąć
 • Nadobowiązkowo znaczenie to znaczy nadprogramowo, nieobowiązkowo, ponadplanowo, książk. fakultatywnie, opcjonalnie na zapas, jeszcze, osobno, powtórnie
 • Nadprogramowy znaczenie to znaczy nadobowiązkowy, nieobowiązkowy, ponadplanowy, pozaplanowy; godziny pracy: nadliczbowe, ponadwymiarowe; np. przedmiot w
 • Nadużycie znaczenie to znaczy hochsztaplerstwo, hochsztaplerka, krętactwo, kręcenie, nabieranie, kombinacje, kombinatorstwo, kombinowanie, machlojka
 • Nadużywanie znaczenie to znaczy nieumiarkowanie, przesadzanie, brak miary, przeciągnięcie struny, pot. przegięcie ANTONIM: umiar, powściągliwość
 • Nadwyżka znaczenie to znaczy przesyt, spiętrzenie, wybujałość, zapas, zbytek, za dużo, pot. nawał w kasie: superata ANTONIM: niedobór, deficyt
 • Nadzieja znaczenie to znaczy ducha, radość, radosne usposobienie, dobry nastrój witalność, wiara w lepsze jutro, książk. afirmacja życia ufność
 • Nadzorować znaczenie to znaczy się, mieć na oku pilnować, strzec, chronić, eskortować, konwojować, ochraniać, oficj. zabezpieczać stróżować, wartować
 • Nadzór znaczenie to znaczy kontrolowanie, pilnowanie, strzeżenie ANTONIM: niedopilnowanie, brak nadzoru/dozoru/ kontroli, pozostawienie samemu
 • Nagana znaczenie to znaczy degradacja, dymisja, zdymisjonowanie, relegowanie (ze studiów) dyskwalifikacja, wykluczenie (z gry), żółta/czerwona
 • Naganny znaczenie to znaczy SYNONIM: niecny, grzeszny, niemoralny, niski ANTONIM: szczytny, jasny, piękny, szlachetny, uczciwy, wzniosły
 • Nagi znaczenie to znaczy ubrania, obnażony, rozebrany, w stroju Adama/Ewy golas, naturysta, nudysta ANTONIM: ubrany, w ubraniu, pot. opatulony
 • Nagle znaczenie to znaczy nieoczekiwanie, niespodzianie, raptem, szybko, zaskakująco, znienacka, bez uprzedzenia, jak grom z jasnego nieba
 • Nagły znaczenie to znaczy gwałtowny, nieoczekiwany, nieprzewidziany, raptowny, zaskakujący pilny, alarmowy, naglący, palący, niecierpiący zwłoki
 • Nagonka znaczenie to znaczy ubliżanie (fałszywe) oskarżenie, oszczerstwo, pomówienie, książk. kalumnia ANTONIM: pochwała, komplement, pochlebstwo
 • Nagroda znaczenie to znaczy krzyż, medal, odznaka, order, premia, puchar, wyróżnienie wygrana, medal, puchar, pierwsze miejsce, pot. złoto, srebro
 • Naigrawać Się znaczenie to znaczy kpić, drwić, wyśmiewać się, naśmiewać się, szydzić, wystawiać na śmieszność/ pośmiewisko, książk. dworować sobie, pot
 • Naiwny znaczenie to znaczy bezkrytyczny, niedoświadczony, ufny, książk. prostoduszny, pot. dziecko, frajer, jeleń nieobeznany, nieobyty
 • Najczęściej znaczenie to znaczy zwłaszcza, na ogół, w głównej mierze, z reguły szczególnie, przede wszystkim, tym bardziej, w pierwszym rzędzie
 • Najedzony znaczenie to znaczy pot. napchany, nażarty, pełny ANTONIM: głodny, wygłodniały, wygłodzony, łaknący, spragniony, książk. wyposzczony
 • Najeźdźca znaczenie to znaczy SYNONIM: napastnik, agresor, okupant, zaborca ANTONIM: obrońca, patriota opiekun, protektor
 • Najlepszy znaczenie to znaczy najwybitniejszy, najzdolniejszy, najznakomitszy, pierwszy, pierwszorzędny, przodujący, wybijający się, wyróżniający się
 • Najmować znaczenie to znaczy dzierżawić, podnajmować, książk. arendować; komuś: oddawać w dzierżawę/na wynajem; od kogoś: brać w dzierżawę ANTONIM
 • Najważniejszy znaczenie to znaczy najistotniejszy, kluczowy, pierwszy, priorytetowy, pierwszoplanowy ANTONIM: nieważny, marginesowy, marginalny

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Najważniejszy, Najmować, Najlepszy, Najeźdźca, Najedzony, Najczęściej, Naiwny, Naigrawać Się, Nagroda, Nagonka, Nagły, Nagle, Nagi, Naganny, Nagana, Nadzór znaczenie.

Wyraz Najważniejszy, Najmować, Najlepszy, Najeźdźca, Najedzony definicja.