rzetelnie rzekomo co to znaczy

Rzetelnie, Rzekomo, Rzeczywiście, Rzeczywisty, Rzeczywistość, Rzecznik, Rzecz, Rzucać, Rzetelność.

Dziś jest Czwartek, 24 września 2020.

Imieniny obchodzą: Dora, Teodor, Gerard.

Słownik wyrazów polskich na R

 • Rozczarowanie znaczenie to znaczy rozgoryczenie, rozżalenie, zawód, książk. frustracja niedosyt, niespełnienie, nieukontentowanie ANTONIM: zadowolenie
 • Rozczarowany znaczenie to znaczy zawiedziony, narzekający, nieszczęśliwy, zbulwersowany, zdegustowany, książk. nierad, niekontent ANTONIM: zadowolony
 • Rozczłonkowanie znaczenie to znaczy dzielenie, porcjowanie; ziemi: parcelacja ANTONIM: połączenie, scalenie, zespolenie, złączenie włączenie, książk
 • Rozdrażnienie znaczenie to znaczy niepokój, nerwowość, podenerwowanie, zdenerwowanie ANTONIM: spokój, ustabilizowanie, stoicki spokój, stalowe nerwy
 • Rehabilitować znaczenie to znaczy imię, zwracać honor ANTONIM: kompromitować, zawstydzać, hańbić, robić/przynosić wstyd, przynosić ujmę
 • Rekomendacja znaczenie to znaczy wskazówka, zalecenie, wskazanie ANTONIM: prośba, życzenie, błaganie, modły apel, odezwa, petycja, rezolucja wniosek
 • Racja znaczenie to znaczy motyw, motywacja, pobudka, umotywowanie, uzasadnienie ANTONIM: arbitralność, brak uzasadnienia, dowolność
 • Racjonalista znaczenie to znaczy praktyk, człowiek trzeźwo myślący, człowiek twardo stojący na ziemi ANTONIM: idealista, marzyciel, romantyk, człowiek
 • Racjonalizacja znaczenie to znaczy udoskonalenie, ulepszenie, nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk mody ANTONIM: standard, status quo
 • Racjonalny znaczenie to znaczy naukowo/racjonalnie/teoretycznie umotywowany/umocowany ścisły, analityczny, logiczny, obiektywny, teoretyczny
 • Rad znaczenie to znaczy usatysfakcjonowany, chełpiący się, chwalący się, dumny, szczęśliwy, książk. kontent, ukontentowany, zbudowany ANTONIM
 • Rada znaczenie to znaczy SYNONIM: porada, konsultacja, pomoc, uwaga, wskazówka, wsparcie ANTONIM: przeszkoda, dezinformacja, zła/fałszywa rada
 • Radykalny znaczenie to znaczy ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk. lewacki ANTONIM: umiarkowany centrowy, centrolewicowy, centroprawicowy
 • Radosny znaczenie to znaczy promieniejący (radością), rozanielony, roześmiany, szczęśliwy, uśmiechnięty, śmiejący się, zadowolony, książk. jowialny
 • Radość znaczenie to znaczy rozkosz, szczęście, szczęśliwość, śmiech, wesołość, książk. wesele optymizm, witalność, wiara w lepsze jutro, książk
 • Radośnie znaczenie to znaczy optymistycznie, pogodnie chichocząc, figlarnie, filuternie, śmiejąc się, z chichotem, ze śmiechem, z radością
 • Radować Się znaczenie to znaczy się, być zadowolonym/szczęśliwym/usatysfakcjonowanym bawić się, świętować ANTONIM: martwić się, niepokoić się, dręczyć
 • Radzić znaczenie to znaczy sugerować, zalecać, nakłaniać, popychać, przekonywać, skłaniać ANTONIM: odradzać, nie radzić, odciągać, odwodzić
 • Ranek znaczenie to znaczy SYNONIM: poranek, rano, świt, brzask ANTONIM: wieczór, noc, zmrok
 • Ranga znaczenie to znaczy pozycja, rola, funkcja, wielkość, zasługa, wartość, doniosłość, ważność (dla kogo/czego), książk. ciężar gatunkowy
 • Rano znaczenie to znaczy brzasku, o świcie, o wschodzie słońca, skoro świt, z rana, pot. bladym świtem ANTONIM: wieczorem, późno, nocą, po
 • Raptownie znaczenie to znaczy błyskawicznie, gwałtownie, prędko, szybko, w okamgnieniu, pot. piorunem, w lot, lotem błyskawicy ANTONIM: powoli
 • Raptowność znaczenie to znaczy gwałtowność, impulsywność, popędliwość, wybuchowość ANTONIM: opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność, spokój
 • Ratować znaczenie to znaczy pomoc/ratunek, przychodzić/śpieszyć z pomocą/odsieczą ANTONIM: szkodzić, blokować, hamować, powstrzymywać, utrudniać
 • Razem znaczenie to znaczy równocześnie jednorazowo, łącznie, ogółem, w całości, wraz naraz, w jednej chwili, w tym samym momencie, za jednym
 • Raźno znaczenie to znaczy wartko, śpiesznie, żywo, ochoczo ANTONIM: wolno, powolnie, z wolna, bez pośpiechu, pot. jak krew z nosa; iść: noga za
 • Raźny znaczenie to znaczy energiczny, żwawy, książk. chybki, chyży, śmigły ANTONIM: wolny, powolny, nieśpieszny, ślamazarny, ślimaczący się
 • Rażący znaczenie to znaczy bulwersujący, horrendalny, gorszący, karygodny, przerażający, skandaliczny, wywołujący oburzenie/zgorszenie ANTONIM
 • Reagować znaczenie to znaczy się, mówić; listownie: odpisywać; telefonicznie: oddzwaniać replikować, polemizować, nie zgadzać się ANTONIM: nie
 • Reakcja znaczenie to znaczy odzew, dzien. echa replika, odprawa, riposta ANTONIM: brak odpowiedzi/reakcji, milczenie, brak reakcji/odzewu, głucha
 • Reakcjonista znaczenie to znaczy kontynuator, epigon twardogłowy, pot. beton (partyjny) tradycjonalista, książk. fundamentalista, integrysta, ortodoks
 • Realista znaczenie to znaczy pragmatyk, praktyk, człowiek trzeźwo myślący, człowiek twardo stojący na ziemi ANTONIM: idealista, marzyciel, romantyk
 • Realizacja znaczenie to znaczy przeprowadzenie, spełnienie, urzeczywistnienie, wypełnienie, zrobienie, zastosowanie doprowadzenie do końca, (s
 • Realizm znaczenie to znaczy autentyczność, realność, rzeczywistość autentyczność, prawdziwość, wiarygodność ANTONIM: fikcja, fantazja, mit, wymysł
 • Realizować znaczenie to znaczy spełniać obietnice/zapowiedzi ANTONIM: planować, projektować myśleć, dyskutować, roztrząsać, neg. filozofować
 • Realnie znaczenie to znaczy namacalnie, faktycznie, fizycznie, w rzeczywistości, książk. de facto ANTONIM: teoretycznie, w teorii, w myśli, książk
 • Realność znaczenie to znaczy wykonalność, prawdopodobieństwo, ziszczalność możność, okazja, sposobność, szansa, (korzystne/sprzyjające) warunki
 • Realny znaczenie to znaczy prawdziwy, rzeczywisty, istniejący możliwy, osiągalny, wykonalny, do zrobienia ANTONIM: fikcyjny, fantastyczny
 • Recesja znaczenie to znaczy cofanie się, uwstecznienie, regres, staczanie się, upadek; w gospodarce: zła koniunktura, oficj. ujemny wzrost
 • Rechot znaczenie to znaczy wycie ANTONIM: płacz, łkanie, łzy; dziecka: kwilenie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek, ryk
 • Recytować znaczenie to znaczy SYNONIM: czytać, odczytywać, głosić ANTONIM: mówić z pamięci/z głowy/na pamięć/bez kartki
 • Redukcja znaczenie to znaczy się), spadek, zmniejszenie (się), zniżanie się, zniżka; wartości pieniądza: dewaluacja, inflacja; cen na giełdzie
 • Redukować Się znaczenie to znaczy się, pomniejszać się, kurczyć się, topnieć, zużywać się znikać, niknąć w oczach ANTONIM: zwiększać się, przybywać
 • Referent znaczenie to znaczy dyskutant, przemawiający, wykładowca ANTONIM: słuchacze, słuchający, odbiorcy, zebrani publiczność, sala, książk
 • Refleks znaczenie to znaczy szybkość, pęd, pośpiech, prędkość, (szybkie) tempo, wartkość, żwawość, pot. gaz ANTONIM: gapowatość, spóźniony refleks
 • Reforma znaczenie to znaczy przeobrażenie, książk. metamorfoza, przeistoczenie, transpozycja zamiana, wymiana, książk. konwersja przekształcenie
 • Reformator znaczenie to znaczy odnowiciel, prekursor, pionier rewolucjonista, reformista, książk. rewizjonista postępowiec, książk. modernista
 • Reformatorski znaczenie to znaczy awangardowy, innowacyjny, modernistyczny ANTONIM: tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, zachowawczy
 • Reformować znaczenie to znaczy usprawniać, udoskonalać, zmieniać, poprawiać, ulepszać, doskonalić, modyfikować, oficj. optymalizować ANTONIM
 • Regres znaczenie to znaczy cofanie się, staczanie się, upadek, książk. degradacja; w gospodarce: recesja, zła koniunktura, kryzys, oficj. ujemny
 • Regulacja znaczenie to znaczy normalizacja, uporządkowanie, uregulowanie ANTONIM: bałagan (prawny), brak uregulowań, szara strefa, luki prawne, dzien
 • Regularnie znaczenie to znaczy niejednokrotnie, wielokrotnie, książk. wielokroć, po wielokroć, pot. co i raz miarowo, równo, rytmicznie; maszerować: w
 • Reguła znaczenie to znaczy aksjomat, norma, prawidło, twierdzenie, uregulowanie (prawne) podstawa, przesłanka, uzasadnienie, założenie ANTONIM
 • Regularny znaczenie to znaczy stały, systematyczny, cykliczny, książk. notoryczny, permanentny, oficj. rytmiczny; komunikacja: wahadłowa równy
 • Rekreacja znaczenie to znaczy wypoczynek, spoczynek, wytchnienie przerwa, postój, popas odprężenie, relaks, sjesta, sen ANTONIM: wysiłek, harówka
 • Relacjonować znaczenie to znaczy informować, mówić, rozprawiać, rozwodzić się, stwierdzać, wspominać, książk. prawić, oficj. podkreślać, akcentować
 • Relaks znaczenie to znaczy wypoczynek, spoczynek, wytchnienie przerwa, postój, popas rekreacja, odprężenie, sjesta, sen ANTONIM: wysiłek, harówka
 • Relaksować Się znaczenie to znaczy regenerować się, wypoczywać ANTONIM: męczyć się, forsować się, nie oszczędzać się przepracowywać się, zapracowywać się
 • Religia znaczenie to znaczy książk. konfesja ANTONIM: bezwyznaniowość, świeckość, laickość, książk. agnostycyzm, neg. bezbożność
 • Religijny znaczenie to znaczy nabożny, świątobliwy, święty, wierzący (i praktykujący), neg. bigoteryjny, dewocyjny, religiancki kościelny, klerykalny
 • Relikt znaczenie to znaczy pamiątka, dzien. pomnik kultury ANTONIM: nowość, nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot . ostatni krzyk
 • Remontować znaczenie to znaczy poprawiać, usuwać usterki/uszkodzenia/wady odbudowywać, restaurować, prowadzić renowację/restytucję ANTONIM: niszczyć
 • Reorganizacja znaczenie to znaczy przeobrażenie, książk. metamorfoza, przeistoczenie, transpozycja zamiana, wymiana, książk. konwersja przekształcenie
 • Reorganizować znaczenie to znaczy usprawniać, udoskonalać, zmieniać, poprawiać, ulepszać, doskonalić, modyfikować, oficj. optymalizować ułatwiać
 • Reperować znaczenie to znaczy remontować, usuwać usterki/uszkodzenia/wady; ubranie: łatać, cerować ANTONIM: psuć, niszczyć, nadwerężyć, uszkadzać
 • Replika znaczenie to znaczy oddźwięk, odzew, dzien. echa odprawa, riposta ANTONIM: brak odpowiedzi/reakcji, milczenie, brak reakcji/odzewu, głucha
 • Replikować znaczenie to znaczy odzywać się, mówić; listownie: odpisywać; telefonicznie: oddzwaniać dyskutować, polemizować, nie zgadzać się ANTONIM
 • Reprezentant znaczenie to znaczy delegat, poseł, deputowany, parlamentariusz, mandatariusz, wysłannik, namiestnik rzecznik, adwokat, mediator
 • Reprodukcja znaczenie to znaczy odbitka, odpis, przedruk, pot. ksero ANTONIM: oryginał, pierwowzór, wzór, rękopis, książk. manuskrypt, autograf
 • Respekt znaczenie to znaczy chwała, poszanowanie, poważanie, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm, rewerencja cześć, hołd
 • Restrukturyzacja znaczenie to znaczy przeobrażenie, książk. metamorfoza, przeistoczenie, transpozycja zamiana, wymiana, książk. konwersja przekształcenie
 • Rewelacyjnie znaczenie to znaczy cudownie, doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, wspaniale, wybornie, znakomicie ANTONIM
 • Rewelacyjny znaczenie to znaczy doskonały, fenomenalny, kapitalny, olśniewający, wyśmienity, wyjątkowy znakomity, świetny, bez skazy, pot. byczy
 • Rewerencja znaczenie to znaczy chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm cześć, hołd, uwielbienie
 • Rewidować znaczenie to znaczy przeszukiwać, grzebać, myszkować, plądrować, przeczesywać (teren), przerzucać, przetrząsać (dom), szukać, pot
 • Rewizjonista znaczenie to znaczy rewolucjonista, reformista postępowiec, książk. modernista, progresista, neg. nowinkarz ANTONIM: konserwatysta
 • Rewolucja znaczenie to znaczy rebelia, rewolta, hist. insurekcja, rabacja; wojskowy: przewrót, pucz ANTONIM: spokój, pokój, stabilizacja pacyfikacja
 • Rewolucjonista znaczenie to znaczy rewizjonista postępowiec, książk. modernista, progresista, neg. nowinkarz ANTONIM: konserwatysta, kontynuator, epigon
 • Rezolucja znaczenie to znaczy propozycja, sugestia, oficj. dezyderat ANTONIM: żądanie, nakaz, rozkaz, dyspozycja, polecenie, wezwanie wytyczna
 • Rezultat znaczenie to znaczy osiągnięcie, owoc, plon, uzysk, zysk wytwór, dzieło, produkt, twór skutek, konsekwencja, następstwo, konsekwencja
 • Rojny znaczenie to znaczy przeludniony, tłoczny, zatłoczony ANTONIM: spokojny, mało uczęszczany, odludny, odosobniony, omijany, uboczny, ustronny
 • Rola znaczenie to znaczy miejsce, pozycja, funkcja, wielkość, zasługa, wartość, doniosłość, ważność, książk. ciężar gatunkowy ANTONIM
 • Rezygnacja znaczenie to znaczy SYNONIM: odmowa, nieprzyjęcie stanowiska, dymisja ANTONIM: zgłoszenie, wniosek, kandydatura, oferta
 • Rezygnować znaczenie to znaczy zaniechać, zaniedbać, pot. wykręcać się ANTONIM: podejmować się, zobowiązywać się, angażować się, ofiarowywać się
 • Ręczny znaczenie to znaczy niezautomatyzowany, niezmechanizowany, tradycyjny, wykonywany tradycyjnymi metodami sterowany/kierowany ręcznie/przez
 • Robić znaczenie to znaczy czynić, dokonywać, odbywać, podejmować, przedsiębrać produkować, fabrykować, wykonywać ANTONIM: próżnować, nie
 • Robotnik znaczenie to znaczy zatrudniony, człowiek pracy, ręce do pracy, oficj. pracobiorca, siła robocza, pot. człowiek pracownik fizyczny, siła
 • Rodzaj znaczenie to znaczy model, odmiana, wariant, wersja ANTONIM: egzemplarz, przedmiot (jednostkowy), reprezentant (typu/rodzaju/gatunku
 • Rodzice znaczenie to znaczy opiekunowie starsi, dorośli, ojcowie ANTONIM: dzieci, młodzież, młodzi, młodzi ludzie, nastolatki, narybek, oficj
 • Rodzić Się znaczenie to znaczy o zwierzętach: cielić się, kocić się, lęgnąć się, wylęgać się, wykluwać się (z jajka) ANTONIM: umierać, konać
 • Rolniczy znaczenie to znaczy książk. agrarny wiejski, chłopski, ludowy ANTONIM: przemysłowy, produkcyjny, towarowy miejski, wielkomiejski
 • Rosnąć znaczenie to znaczy narastać, nawarstwiać się, podwyższać się, poszerzać się, rozwijać się, rozgałęziać się, rozrastać się wzrastać
 • Rozbierać znaczenie to znaczy wyburzać, pot. rozwalać demontować, rozmontowywać ANTONIM: budować, wznosić, stawiać, wystawiać murować konstruować
 • Rolnictwo znaczenie to znaczy gospodarka, pole, rola hodowla, oficj. agrokultura, gospodarka naturalna, kultura rolna ANTONIM: przemysł, produkcja
 • Rolnik znaczenie to znaczy parobek, hist. włościanin gazda, gospodarz, książk. włodarz ANTONIM: farmer, hodowca, plantator, oficj. producent rolny
 • Romans znaczenie to znaczy przygoda (miłosna) miłość, uczucie, kochanie, namiętność, zakochanie, książk. eros, ogień, płomień, poryw, żar ANTONIM
 • Romantyk znaczenie to znaczy człowiek bujający w obłokach/z głową w obłokach fantasta, utopista, teoretyk ANTONIM: realista, racjonalista
 • Rosły znaczenie to znaczy niebosiężny, podniebny, rozrośnięty, strzelisty, wyrośnięty człowiek: postawny, słusznego wzrostu ANTONIM: niski
 • Rozciągliwy znaczenie to znaczy SYNONIM: elastyczny, giętki, miękki, plastyczny, sprężysty, wiotki ANTONIM: sztywny, nierozciągliwy, twardy
 • Roszczenie znaczenie to znaczy domaganie się, postulowanie, wola, życzenie dyrektywa, postulat, sugestia, wskazanie, zalecenie warunek, klauzula
 • Rozbierać Się znaczenie to znaczy z siebie), zwlekać, ściągać; buty:przest. zzuwać, książk. obnażać się, (roz)negliżować się ANTONIM: ubierać się
 • Rozkładać Się znaczenie to znaczy gnić, parcieć, pleśnieć, rozpadać się; o drewnie: próchnieć ANTONIM: zachować konsystencję, przetrwać
 • Rozbieżnie znaczenie to znaczy niejednakowo, odrębnie, przeróżnie, rozmaicie, w niejednakowy/odrębny/różny sposób ANTONIM: zbieżnie, podobnie
 • Rozbieżność znaczenie to znaczy sprzeczność, kolizja, konflikt, kontrast, rozdźwięk, różnice, sprzeczność, zróżnicowanie, książk. antagonizm
 • Rozbieżny znaczenie to znaczy kolizyjny, niejednakowy, różny, książk. antynomiczny ANTONIM: zbieżny, zgodny, jednakowy, korespondujący równoznaczny
 • Rozbiórka znaczenie to znaczy demontaż, likwidacja, rozmontowywanie dewastacja, demolowanie, dewastowanie, niszczenie, pustoszenie, rujnowanie
 • Rozbrat znaczenie to znaczy rozdwojenie, rozejście się, rozszczepienie, rozwarstwienie, dzien . pęknięcie, książk. polaryzacja ANTONIM: unia
 • Rozbudowa znaczenie to znaczy się), modernizacja, postęp, przeobrażanie (się), reformy, transformacja, unowocześnienie, rozszerzenie (się), wzrost
 • Rozbudowany znaczenie to znaczy rozwinięty ANTONIM: podstawowy, elementarny, bazowy, fundamentalny, ograniczony, książk. rudymentarny
 • Rozchorować Się znaczenie to znaczy pochorować się, podupaść/zapaść na zdrowiu, położyć się (do łóżka) zarazić się, książk. nabawić się, zapaść, pot
 • Rozchód znaczenie to znaczy gotówki), wypływ (pieniądza), oficj. wydatkowanie (pieniędzy) ANTONIM: dochód, zarobek, wpływ (do kasy), zysk, oficj
 • Rozdzielać znaczenie to znaczy rozklejać, rozkręcać, rozpuszczać, rozplatać rozbijać, rozwalać, rozcinać, rozrzucać segregować, przebierać, wybierać
 • Rozdźwięk znaczenie to znaczy sprzeczność, kolizja, konflikt, kontrast, rozbieżność, różnice, sprzeczność, zróżnicowanie, książk. antagonizm
 • Rozebrać Się znaczenie to znaczy roznegliżować się, zdjąć, zrzucić, pozbyć się ubrania ANTONIM: ubrać się, być/chodzić w czymś mieć na sobie, włożyć
 • Rozejm znaczenie to znaczy zawieszenie broni, dzien. bezpieczeństwo (międzynarodowe), rozbrojenie ANTONIM: wojna, konflikt zbrojny
 • Rozgardiasz znaczenie to znaczy bieganina, krzątanina, panika, tumult, zamieszanie, przest. rejwach, rwetes, pot. urwanie głowy, sądny dzień ANTONIM
 • Rozgłaszać znaczenie to znaczy obwieszczać, publikować, rozpowszechniać/szerzyć wieści zawiadamiać, powiadamiać, alarmować, donosić, informować
 • Rozkład znaczenie to znaczy niszczenie, rozpad, książk. dezintegracja, dekompozycja; gleby: erozja; substancji organicznych: gnicie ANTONIM
 • Rozgłos znaczenie to znaczy powodzenie, aplauz, poklask, sława, wzięcie, pot. furora, marka, nazwisko ANTONIM: zapomnienie, niepamięć, brak
 • Rozgraniczać znaczenie to znaczy rozróżniać, odgraniczać, przeciwstawiać, wyróżniać, przeprowadzać/przeprowadzić rozróżnienie, książk. indywidualizować
 • Rozgrywać Się znaczenie to znaczy biec, dokonywać się, dziać się, przebiegać, rozwijać się, toczyć się, mieć miejsce ANTONIM: upływać, mijać, cofać się
 • Rozgrywka znaczenie to znaczy pojedynek, spotkanie, walka ANTONIM: trening, sparing, rozgrzewka, obóz treningowy/kondycyjny
 • Rozgrzany znaczenie to znaczy nagrzany, rozpalony, wrzący skwarny, upalny, letni ANTONIM: zimny, chłodny, lodowaty, ochłodzony, oziębiony
 • Rozgrzewać Się znaczenie to znaczy się przegrzewać się ANTONIM: marznąć, ziębnąć, przemarzać, wychłodzić się, zamarzać, czuć zimno, drętwieć/kostnieć z
 • Rozkaz znaczenie to znaczy dyspozycja, polecenie, wezwanie monit, ponaglenie, pozew, pozwanie wytyczna, dyrektywa, wskazówka, zalecenie
 • Rozkazywać znaczenie to znaczy polecić, rozkazać, zalecać/zalecić, zarządzać/zarządzić, zlecać/zlecić dać/dawać nakaz/rozkaz/polecenie/zadanie ANTONIM
 • Rozmawiać znaczenie to znaczy gwarzyć, mówić, plotkować dyskutować, debatować, konferować, negocjować, polemizować, rozprawiać, układać się ANTONIM
 • Rozkojarzenie znaczenie to znaczy roztrzepanie, zapomnienie, myślenie o niebieskich migdałach ANTONIM: czujność, baczenie, bystrość, uwaga dostrzeganie
 • Rozkosz znaczenie to znaczy przyjemność, szczęście, szczęśliwość, śmiech, wesołość, książk. wesele ANTONIM: boleść, ból, cierpienie, żal, żałość
 • Rozkoszny znaczenie to znaczy czarujący, rozbrajający, rozczulający, słodki, ujmujący, urzekający, zniewalający ANTONIM: niemiły, arogancki, burkliwy
 • Rozkwitać znaczenie to znaczy dojrzewać, książk. prosperować rozwijać się, polepszać się, ulepszać się, udoskonalać się, czynić postępy, posuwać się
 • Rozlazły znaczenie to znaczy niemrawy, nieruchawy, nieskory, rozleniwiony, książk. gnuśny, zgnuśniały tryb życia: próżniaczy opieszały
 • Rozległy znaczenie to znaczy szeroki bezgraniczny, bez granic, nieogarniony, niezmierzony ANTONIM: ograniczony, ograniczony przestrzennie, lokalny
 • Rozłam znaczenie to znaczy rozdwojenie, rozejście się, rozszczepienie, rozwarstwienie, dzien . pęknięcie, książk. polaryzacja ANTONIM: unia
 • Rozłąka znaczenie to znaczy nieobecność, odejście, rozwód, separacja, zerwanie ANTONIM: spotkanie, obecność, towarzyszenie (sobie), (wspólne
 • Rozmach znaczenie to znaczy impet, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk
 • Rozmaicie znaczenie to znaczy niejednakowo, odrębnie, przeróżnie, rozbieżnie, w niejednakowy/odrębny/różny sposób ANTONIM: tak samo, identycznie
 • Rozmokły znaczenie to znaczy bagnisty, błotnisty, grząski, mulisty, rozmiękły ANTONIM: suchy, wyschnięty, skalisty, kamienisty, pustynny
 • Rozmowa znaczenie to znaczy dysputa, debata, omawianie, roztrząsanie, wymiana myśli/poglądów/zdań konwersacja, pot. gadka, pogaduszka, pogawędka
 • Rozmowny znaczenie to znaczy książk. wielomówny, neg. roztrajkotany elokwentny, rezolutny, pot. wygadany, mocny w gębie ANTONIM: małomówny, cichy
 • Rozmyślać znaczenie to znaczy się, namyślać się, przemyśliwać, analizować, obmyślać, rozważać, roztrząsać, pot. (po) dumać, zachodzić w głowę
 • Rozmyślanie znaczenie to znaczy rozumowanie, rozważanie, refleksja ANTONIM: bezmyślność, brak refleksji, bezrefleksyjność, instynkt, instynktowność
 • Rozmyślny znaczenie to znaczy zamierzony, nieprzypadkowy, przewidziany, (za)planowany ANTONIM: nieumyślny, nienaumyślny, niezamierzony, przez
 • Rozpacz znaczenie to znaczy smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość ANTONIM: radość
 • Rozpaczać znaczenie to znaczy odchodzić od zmysłów, książk. desperować, spazmować wybuchnąć płaczem, rozpłakać się, wpaść w rozpacz ANTONIM: zachować
 • Rozpad znaczenie to znaczy niszczenie, książk. dezintegracja, dekompozycja; gleby: erozja; substancji organicznych: gnicie ANTONIM: trwanie
 • Rozpadać Się znaczenie to znaczy SYNONIM: psuć się, rozkładać się, butwieć, parcieć; o drewnie: próchnieć ANTONIM: zachować konsystencję, przetrwać
 • Rozpadlina znaczenie to znaczy zagłębienie wąwóz, dolina, pradolina niziny, równiny ANTONIM: szczyt, wzgórze, wzniesienie, góra, pagórek, turnia
 • Rozpamiętywać znaczenie to znaczy wspominać, pamiętać, cofać się/wracać myślą/pamięcią ANTONIM: nie pamiętać, nie przypominać sobie, zapomnieć, coś się
 • Rozpatrywać znaczenie to znaczy analizować, badać, dociekać, penetrować, rozważać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, zgłębiać
 • Rozpędzać Się znaczenie to znaczy nabierać tempa/prędkości/szybkości, pot. dodawać gazu ANTONIM: zwalniać, hamować, przyhamowywać, osłabiać/zmniejszać
 • Rozpieszczać znaczenie to znaczy demoralizować, pobłażać, psuć, pieścić się, patyczkować się, książk. folgować ANTONIM: wychowywać, trzymać w ryzach
 • Rozpłakać Się znaczenie to znaczy wpaść w rozpacz rozpaczać, lamentować, płakać, odchodzić od zmysłów, książk. desperować, spazmować ANTONIM: zachować
 • Rozpocząć znaczenie to znaczy zapoczątkować, wziąć się, zabrać się, zasiąść, książk. jąć (się), począć, oficj. zainaugurować, pot. złapać się za coś
 • Rozpoczęcie znaczenie to znaczy zalążek, zaranie, zarzewie inauguracja, start wstęp, początkowa część, prolog, słowo wstępne, przygrywka, preludium; w
 • Rozpoczynać znaczenie to znaczy zapoczątkowywać, brać się, zabierać się, oficj. inaugurować, pot. łapać się za coś przygotowywać się, szykować się
 • Rozpusta znaczenie to znaczy upadek, degeneracja, gangrena, rozpasanie, zepsucie, zezwierzęcenie, zgnilizna (moralna), książk. degrengolada
 • Rozpoczynać Się znaczenie to znaczy startować, książk. raczkować mieć/brać początek powstać, ukształtować się, utworzyć się, zrodzić się ANTONIM: kończyć
 • Rozporządzić znaczenie to znaczy przegłosować, ustalić, zadecydować, zarządzić, zdecydować, zadeklarować, zadekretować powziąć/przeprowadzić /wydać
 • Rozpowszechniony znaczenie to znaczy pospolity, oficj. nagminny standardowy, nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, stereotypowy, szablonowy
 • Rozpoznać znaczenie to znaczy rozróżnić, wyróżnić, zidentyfikować chorobę: wykryć, zdiagnozować, postawić diagnozę ANTONIM: nie poznać, pomylić
 • Rozpraszać Się znaczenie to znaczy rozbiegać się, rozjeżdżać się ANTONIM: zbierać się, gromadzić się, schodzić się, skupiać się, zbiegać się, zjeżdżać się
 • Rozprawa znaczenie to znaczy naukowa), artykuł, opracowanie, szkic, książk. dysertacja proces, sprawa (sądowa), postępowanie sądowe, przewód sądowy
 • Rozprawiać znaczenie to znaczy SYNONIM: dyskutować, debatować, konferować, polemizować ANTONIM: kłócić się, awanturować się, spierać się, sprzeczać się
 • Rozproszenie znaczenie to znaczy dekoncentracja, fragmentacja, podział, książk. rozsiew ANTONIM: skupienie, centralizacja, koncentracja, ześrodkowanie
 • Rozprzężenie znaczenie to znaczy bezhołowie, bezprawie, nieporządek, brak porządku, książk. bezrząd, nierząd, brak silnej ręki, brak gospodarza
 • Rozrzedzać znaczenie to znaczy rozcieńczać, rozpuszczać; wino: chrzcić ANTONIM: zagęszczać, zgęszczać, kondensować, odparowywać (wodę), stężać
 • Rozpustny znaczenie to znaczy bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, nieprzyzwoity, rozpasany, rozwiązły, swawolny, wyuzdany, książk. bezecny
 • Rozpuszczać znaczenie to znaczy demoralizować, pobłażać, psuć, pieścić się, patyczkować się, książk. folgować w wodzie: rozrzedzać, rozwadniać
 • Rozrabiaka znaczenie to znaczy buntownik, rozrabiacz intrygant, mąciciel, mąciwoda, wichrzyciel, neg. warchoł ANTONIM: rozjemca, człowiek spokojny
 • Rozrastać Się znaczenie to znaczy się, narastać, nawarstwiać się, podwyższać się, poszerzać się, rozwijać się, rozgałęziać się, wzrastać ANTONIM: maleć
 • Rozrost znaczenie to znaczy rozprzestrzenienie (się), rozszerzenie (się), wzrost, książk. ekspansja ANTONIM: uwstecznienie, cofanie się, regres
 • Rozróżniać znaczenie to znaczy odgraniczać, przeciwstawiać, rozgraniczać, wyróżniać, przeprowadzać/przeprowadzić rozróżnienie, książk
 • Rozrywka znaczenie to znaczy własna inicjatywa czas wolny, wypoczynek, odpoczynek, pot. laba zabawa, frajda, gra, igraszki atrakcja, urozmaicenie
 • Rozrywkowy znaczenie to znaczy satyryczny, humorystyczny, prześmiewczy, szyderczy ANTONIM: poważny, kontemplacyjny, medytacyjny, nastrojowy smutny
 • Rozrzutność znaczenie to znaczy niewykorzystanie, złe wykorzystanie, marnowanie, marnotrawienie, trwonienie niezagospodarowanie, spisanie na straty
 • Rozrzutny znaczenie to znaczy niegospodarny, marnotrawny, oficj. nieliczący się z realiami ekonomicznymi; gospodarka: księżycowa, rabunkowa ANTONIM
 • Rozsądek znaczenie to znaczy odpowiedzialność, przezorność, roztropność, rozwaga, uwaga, dzien. dalekowzroczność ANTONIM: głupota, głupawość
 • Rozsądny znaczenie to znaczy rozumny, rozważny, trzeźwy; plan, tok postępowania: przemyślany, dojrzały, konsekwentny rozważny, odpowiedzialny
 • Rozsądzić znaczenie to znaczy rozstrzygnąć, wypowiedzieć się, wydać wyrok, zająć stanowisko ANTONIM: powstrzymać się, uchylić się (od
 • Rozsiąść Się znaczenie to znaczy ulokować się, usadowić się, pot. klapnąć ANTONIM: wstać, powstać, dźwignąć się, podnieść się, stanąć (na równe nogi
 • Rozstać Się znaczenie to znaczy się, wziąć rozwód, dać rozwód odejść, opuścić, zostawić ANTONIM: poślubić, wydawać się/wychodzić/iść za mąż, ożenić się
 • Rozstanie znaczenie to znaczy odejście, rozwód, separacja, zerwanie ANTONIM: spotkanie, obecność, towarzyszenie (sobie), (wspólne
 • Rozstrzygać Się znaczenie to znaczy się wyjaśniać się, rozwikłać się, książk. (wy) klarować się, pot. wyświetlić się ANTONIM: tkwić w zawieszeniu/w
 • Rozszczepienie znaczenie to znaczy rozbrat, rozdwojenie, rozejście się, rozwarstwienie, dzien . pęknięcie, książk. polaryzacja ANTONIM: połączenie
 • Rozszerzyć Się znaczenie to znaczy rozdąć się, rozkurczyć się, wydłużyć się, spęcznieć, napęcznieć spuchnąć, nabrzmieć, obrzmieć ANTONIM: zwęzić się
 • Roztrzepanie znaczenie to znaczy rozkojarzenie, zapomnienie, myślenie o niebieskich migdałach ANTONIM: dostrzeganie, bystrość, uwaga, zauważanie, zmysł
 • Rozum znaczenie to znaczy dowodzenie, logika, spekulacja, umotywowanie umysł, głowa, intelekt, inteligencja, mózg, umysłowość, pot. główka
 • Rozśmieszać znaczenie to znaczy zabawiać, książk. rozrywać śmieszyć ANTONIM: zasmucać, wprawiać w zły nastrój/humor smucić, martwić
 • Roztargnienie znaczenie to znaczy roztrzepanie, zapomnienie, myślenie o niebieskich migdałach ANTONIM: dostrzeganie, bystrość, uwaga, zauważanie, zmysł
 • Rozterka znaczenie to znaczy niezdecydowanie, rozdarcie, wahanie dyskusyjność, kontrowersyjność, niepewność, sporność zastrzeżenia, opory, skrupuły
 • Roztropność znaczenie to znaczy odpowiedzialność, przezorność, rozsądek, uwaga, dzien. dalekowzroczność ostrożność, bojaźliwość, powściągliwość, książk
 • Roztropny znaczenie to znaczy odpowiedzialny, ostrożny, przewidujący, przezorny, rozsądny przemyślany, planowany, racjonalny, zaplanowany, pozbawiony
 • Rozumieć znaczenie to znaczy kojarzyć, łapać, uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę ANTONIM: nie rozumieć, nie pojmować, nie zdawać sobie sprawy
 • Rozumieć Się znaczenie to znaczy w położenie, wczuć się, pot. odbierać na tej samej fali ANTONIM: nie rozumieć się, odbierać na innych falach, nie
 • Rozumny znaczenie to znaczy rozsądny, rozważny, trzeźwy; plan, tok postępowania: przemyślany, dojrzały, konsekwentny ANTONIM: nierozumny
 • Różnica znaczenie to znaczy niezgodność, odrębność, rozbieżność, rozdźwięk, sprzeczność, zróżnicowanie ANTONIM: podobieństwo, analogia, bliskość
 • Rżenie znaczenie to znaczy wycie ANTONIM: płacz, łkanie, łzy; dziecka: kwilenie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek, ryk@
 • Różnić znaczenie to znaczy podburzać, zrażać, wywoływać konflikty, książk. antagonizować, konfliktować ANTONIM: jednać, godzić, łagodzić spory
 • Rozumowanie znaczenie to znaczy rozmyślanie, refleksja teoria, wywód, argumentacja, dowodzenie, spekulacje, wnioskowanie, koncepcja, model
 • Rozwaga znaczenie to znaczy przezorność, roztropność, rozsądek, uwaga, dzien. dalekowzroczność ostrożność, bojaźliwość, powściągliwość, książk
 • Rozważać znaczenie to znaczy analizować, badać, dociekać, penetrować, rozpatrywać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać
 • Rozważanie znaczenie to znaczy rozumowanie, rozmyślanie, refleksja ANTONIM: bezmyślność, brak refleksji, bezrefleksyjność, instynkt, instynktowność
 • Rozważny znaczenie to znaczy rozsądny, rozumny, trzeźwy; plan, tok postępowania: przemyślany, dojrzały, konsekwentny odpowiedzialny, ostrożny
 • Rozweselać znaczenie to znaczy uszczęśliwiać, dawać radość/satysfakcję/szczęście, napawać radością, książk. weselić rozpromienić, przywrócić uśmiech
 • Rozwiązać znaczenie to znaczy uwolnić z więzów rozkuć uniezależnić, usamodzielnić, oficj. upodmiotowić ANTONIM: związać, przywiązać, opasać
 • Rozwiązanie znaczenie to znaczy wartość końcowa; działań: suma, różnica, iloczyn, iloraz; testu: klucz odgadnięcie, rozszyfrowanie, odpowiedź
 • Rozwiązły znaczenie to znaczy rozpustny, bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, nieprzyzwoity, rozpasany, swawolny, wyuzdany, książk. bezecny
 • Rozwieść Się znaczenie to znaczy się, wziąć rozwód, dać rozwód odejść, opuścić, zostawić ANTONIM: poślubić, wydawać się/wychodzić/iść za mąż, ożenić się
 • Rozwijać Się znaczenie to znaczy ulepszać się, udoskonalać się, czynić postępy, posuwać się naprzód ożywiać się, dojrzewać, rozkwitać, książk
 • Rozwikłać Się znaczenie to znaczy decydować się, ważyć się wyjaśniać się, książk. (wy) klarować się, pot. wyświetlić się ANTONIM: tkwić w zawieszeniu/w
 • Rozwlekły znaczenie to znaczy przewlekły, tasiemcowy; o tekstach pisanych:książk . sążnisty ANTONIM: zwięzły, krótki, lakoniczny, lapidarny
 • Rozwój znaczenie to znaczy dojrzewanie, dorastanie, rozwijanie się, wzrastanie, wzrost (gospodarczy) rozbudowa, doskonalenie (się), modernizacja
 • Również znaczenie to znaczy też, jak również, jak też, także, a także, tak... jak i, jak też więcej, jeszcze, ponad ANTONIM: głównie, przeważnie
 • Równina znaczenie to znaczy wgłębienie, zagłębienie wąwóz, dolina, pradolina ANTONIM: szczyt, wzgórze, wzniesienie, góra, pagórek, turnia, wierch
 • Równinny znaczenie to znaczy płaski, równy, poziomy, monotonny, równy jak stół ANTONIM: górzysty, górski, falisty, pagórkowaty, pofałdowany
 • Równo znaczenie to znaczy kształtnie, regularnie pionowo prostoliniowo, prostopadle, równolegle regularnie, miarowo, rytmicznie; maszerować: w
 • Równoczesny znaczenie to znaczy jednorazowy, łączny, zsynchronizowany, książk. synchroniczny równoległy, towarzyszący, współistniejący
 • Równocześnie znaczenie to znaczy jednorazowo, łącznie, naraz, razem, w jednej chwili, w tym samym momencie, za jednym razem/zamachem, książk
 • Ruchomy znaczenie to znaczy dynamiczny przenośny, mobilny zmienny, przestawny, nastawny, przesuwalny ANTONIM: nieruchomy, stojący, stężały, zamarły
 • Równomiernie znaczenie to znaczy jednakowo, identycznie, jednolicie, na równi, tak samo po równo, proporcjonalnie, symetrycznie, współmiernie, na równe
 • Równość znaczenie to znaczy równe prawa sprawiedliwość (społeczna), równe szanse, równy start (dla wszystkich), oficj. solidaryzm społeczny wolność
 • Równoznaczność znaczenie to znaczy paralela, paralelizm, tożsamość synonimia, bliskoznaczność ANTONIM: przeciwieństwo, przeciwstawienie, kontrast
 • Równy znaczenie to znaczy gładki; krajobraz: jednostajny, równinny regularny, miarowy, niezmienny, powtarzalny, rytmiczny foremny, geometryczny
 • Rujnować znaczenie to znaczy dewastować, grabić, pustoszyć, palić, rozwalać ANTONIM: odbudowywać, naprawiać, restaurować, prowadzić
 • Różnić Się znaczenie to znaczy odbijać, odcinać się, odróżniać się, nie przypominać, książk. kontrastować odznaczać się, rzucać się w oczy, zwracać
 • Różnie znaczenie to znaczy odrębnie, rozmaicie, w inny/odmienny/różny sposób, w innym świetle; powiedzieć coś: innymi słowami; zrozumieć coś
 • Różnorodny znaczenie to znaczy różnoraki, urozmaicony, wielobarwny, wielokulturowy, wielowątkowy, wielowymiarowy, zróżnicowany; np. życie polityczne
 • Różny znaczenie to znaczy kontrastowy, kontrastujący, niepodobny, odrębny, przeciwny, różniący się, nie ten/taki sam niepodobny
 • Rumiany znaczenie to znaczy ogorzały, czerwony (na twarzy), oliwkowy, smagły ANTONIM: blady, bladawy, biały, bladolicy, pobladły, wybladły
 • Ruch znaczenie to znaczy poruszanie się, kroczenie, skłon, stąpanie, wymach aerobik, bieganie, ćwiczenia, gimnastyka, jogging, sport, trening
 • Ruchliwość znaczenie to znaczy witalność, żywiołowość ANTONIM: martwota, odrętwienie, paraliż, powolność, książk. stagnacja, marazm
 • Ruchliwy znaczenie to znaczy czynny, zajęty, zapracowany niespokojny, poszukujący, twórczy, dzien. kreatywny, z inicjatywą mobilny, ruchomy ANTONIM
 • Runąć znaczenie to znaczy upaść, paść, wywrócić się, zlecieć, zwalić się, pot. gruchnąć/rymnąć (na ziemię), wywalić się ANTONIM: wstać, powstać
 • Ruszyć znaczenie to znaczy miejsca) poruszyć się zaskoczyć, zapalić, pot. odpalić, załapać ANTONIM: zatrzymać się stanąć, przystanąć znieruchomieć
 • Rutyna znaczenie to znaczy wprawa, biegłość, praktyka, znajomość rzeczy, pot. obycie, wyrobienie ANTONIM: niedoświadczenie, brak doświadczenia
 • Rutynowany znaczenie to znaczy fachowy, wprawny, z praktyką, pot. stary wyga, stary wyjadacz obyty, bywały, obeznany, pot. otrzaskany, oblatany
 • Ryk znaczenie to znaczy okrzyk, wycie wołanie, zawołanie ANTONIM: szept, półgłos, półszept, poszeptywanie, szeptanie, szepty mówienie
 • Rutynowy znaczenie to znaczy stały, ustalony, umówiony, utrwalony, ANTONIM: improwizowany, indywidualny, niekonwencjonalny, wyjątkowy
 • Rycerski znaczenie to znaczy honorowy, uczciwy, wielkoduszny, zacny ANTONIM: nieuczciwy, nieszlachetny, niegodziwy, niehonorowy, nierycerski
 • Rychło znaczenie to znaczy natychmiast, zaraz ANTONIM: nieprędko, później, potem kiedyś, w (trudnej do przewidzenia) przyszłości, w dalszej
 • Rychły znaczenie to znaczy pobliski, nieodległy, okoliczny, otaczający, przylegający, sąsiedni; kraj: ościenny niedaleki ANTONIM: daleki, odległy
 • Ryczeć znaczenie to znaczy pokrzykiwać, przekrzykiwać, wołać, wrzeszczeć, wydzierać się, podnosić głos, wznosić okrzyki, pot. drzeć się, drzeć
 • Rynkowy znaczenie to znaczy komercjalny, towarowy; plac: targowy popularny, masowy, użytkowy ANTONIM: nierynkowy, niehandlowy, niekomercyjny
 • Rytm znaczenie to znaczy rytmiczny), rytmika, książk. metrum, agogika ANTONIM: przypadkowość, książk. arytmia, polirytmia melodia, linia
 • Rytmiczny znaczenie to znaczy miarowy, niezmienny, powtarzalny ANTONIM: nieregularny, niemiarowy, nierówny, nierytmiczny, książk. arytmiczny
 • Rytualny znaczenie to znaczy SYNONIM: liturgiczny, kultowy, obrzędowy, religijny, sakralny ANTONIM: świecki, laicki; ślub: cywilny, państwowy
 • Rywalizacja znaczenie to znaczy współzawodnictwo, wyścig ANTONIM: współpraca, kooperacja, połączenie sił, współdziałanie, książk. alians
 • Rywalizować znaczenie to znaczy ze sobą), współzawodniczyć ANTONIM: współpracować, współdziałać, sprzymierzyć się, zjednoczyć się, współtworzyć
 • Ryzyko znaczenie to znaczy niepewność, brak zabezpieczeń, własna odpowiedzialność ANTONIM: gwarancja, zabezpieczenie, obietnica, pewność
 • Ryzykować znaczenie to znaczy nadstawiać karku, wystawiać się na ryzyko, pot. podkładać się, szukać guza ANTONIM: unikać, zapobiegać, zabezpieczać
 • Ryzykowny znaczenie to znaczy niezabezpieczony, bez zabezpieczeń brawurowy, karkołomny, niebezpieczny, szaleńczy, szalony, zuchwały eksperymentalny
 • Rzadki znaczenie to znaczy rozpuszczony, rozwodniony wodnisty, rozcieńczony, rozwodniony, cienki niespotykany, deficytowy, nieczęsty, sporadyczny
 • Rzadko znaczenie to znaczy czasem, niekiedy, nieregularnie, okazjonalnie, sporadycznie, od czasu do czasu, co jakiś/pewien czas, z rzadka, pot. od
 • Rząd znaczenie to znaczy parlament, urząd, oficj. administracja centralna rada ministrów, gabinet, ministrowie, oficj. centrum, pot. góra
 • Rządzić znaczenie to znaczy sprawować kontrolę/władzę/rządy, być u steru, trzymać ster (władzy), książk. władać administrować, gospodarować
 • Rzec znaczenie to znaczy oświadczyć, orzec, oznajmić, przypomnieć, stwierdzić, zauważyć, zaznaczyć, książk. skonstatować, wyrazić przekonanie
 • Rzetelność znaczenie to znaczy gorliwość, obowiązkowość, solidność, uczciwość, książk. pilność ANTONIM: nierzetelność, nieuczciwość, niesumienność
 • Rzucać znaczenie to znaczy SYNONIM: ciskać, miotać; kulą: pchać ANTONIM: łapać, chwytać, pochwycić, schwycić, złapać
 • Rzecz znaczenie to znaczy obiekt, eksponat egzemplarz, konkret ANTONIM: istota żywa, stworzenie, byt, organizm, twór człowiek, zwierzę osoba
 • Rzecznik znaczenie to znaczy negocjator, wyraziciel, pełnomocnik, książk. plenipotent agent, impresario, menedżer, manager ANTONIM: mocodawca
 • Rzeczywistość znaczenie to znaczy otaczający świat, książk. empiria fakt(y), zdarzenie, wydarzenie, epizod, wypadek ANTONIM: fikcja, anegdota, fantazja
 • Rzeczywisty znaczenie to znaczy realny materialny, fizyczny, realny konkretny, przeliczalny (na pieniądze), wyliczalny, wymierny finansowy, komercyjny
 • Rzeczywiście znaczenie to znaczy autentycznie, istotnie, faktycznie, prawdziwie, książk. doprawdy, zaiste, w istocie, w rzeczy samej realnie, fizycznie
 • Rzekomo znaczenie to znaczy mówi, jak mówią/powiadają, książk. pono, ponoć ANTONIM: na pewno, niewątpliwie, bezwzględnie, oczywiście, z (całą
 • Rzetelnie znaczenie to znaczy szlachetnie; postępować: moralnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie, niesolidnie, oszukańczo

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Rzetelnie, Rzekomo, Rzeczywiście, Rzeczywisty, Rzeczywistość, Rzecznik, Rzecz, Rzucać, Rzetelność, Rzec, Rządzić, Rząd, Rzadko, Rzadki, Ryzykowny, Ryzykować znaczenie.

Wyraz Rzetelnie, Rzekomo, Rzeczywiście, Rzeczywisty definicja.