rozczarowanie rozczarowany co to znaczy

Rzetelnie co znaczy Rzekomo krzyżówka Rzeczywiście co to jest Rzeczywisty słownik Rzeczywistość.

Dziś jest Środa, 22 maja 2024.

Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Julia.

Słownik wyrazów polskich na R

 • Znaczenie Rozczarowanie Co znaczy niezadowolenie, rozgoryczenie, rozżalenie, zawód, książk. frustracja niedosyt, niespełnienie, nieukontentowanie ANTONIM: zadowolenie porównanie.
 • Znaczenie Rozczarowany Krzyżówka niezadowolony, zawiedziony, narzekający, nieszczęśliwy, zbulwersowany, zdegustowany, książk. nierad, niekontent ANTONIM: zadowolony dlaczego.
 • Znaczenie Rozczłonkowanie Co to jest fragmentacja podział, dzielenie, porcjowanie; ziemi: parcelacja ANTONIM: połączenie, scalenie, zespolenie, złączenie włączenie, książk jak lepiej.
 • Znaczenie Rozdrażnienie Słownik zniecierpliwienie, niepokój, nerwowość, podenerwowanie, zdenerwowanie ANTONIM: spokój, ustabilizowanie, stoicki spokój, stalowe nerwy kiedy.
 • Znaczenie Rehabilitować Czym jest SYNONIM: przywracać dobre imię, zwracać honor ANTONIM: kompromitować, zawstydzać, hańbić, robić/przynosić wstyd, przynosić ujmę od czego zależy.
 • Znaczenie Rekomendacja Co oznacza wytyczna, dyrektywa, wskazówka, zalecenie, wskazanie ANTONIM: prośba, życzenie, błaganie, modły apel, odezwa, petycja, rezolucja wniosek na czym polega.
 • Znaczenie Racja Tłumaczenie powód, argument, motyw, motywacja, pobudka, umotywowanie, uzasadnienie ANTONIM: arbitralność, brak uzasadnienia, dowolność, nieuzasadnienie różnice.
 • Znaczenie Racjonalista Przykłady realista, pragmatyk, praktyk, człowiek trzeźwo myślący, człowiek twardo stojący na ziemi ANTONIM: idealista, marzyciel, romantyk, człowiek wady i zalety.
 • Znaczenie Racjonalizacja Definicja nowość, innowacja, udoskonalenie, ulepszenie, nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk mody ANTONIM: standard, status quo podobieństwa.
 • Znaczenie Racjonalny Encyklopedia naukowy, teoretyczny, naukowo/racjonalnie/teoretycznie umotywowany/umocowany ścisły, analityczny, logiczny, obiektywny, teoretyczny czemu.
 • Znaczenie Rad Jak działa zadowolony, usatysfakcjonowany, chełpiący się, chwalący się, dumny, szczęśliwy, książk. kontent, ukontentowany, zbudowany ANTONIM co gorsze.
 • Znaczenie Rada Czy jest SYNONIM: porada, konsultacja, pomoc, uwaga, wskazówka, wsparcie ANTONIM: przeszkoda, dezinformacja, zła/fałszywa rada porównaj.
 • Znaczenie Radykalny Pojęcie ekstremalny, skrajny ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk. lewacki ANTONIM: umiarkowany centrowy, centrolewicowy, centroprawicowy porównanie.
 • Znaczenie Radosny Wyjaśnienie pogodny, beztroski, promieniejący (radością), rozanielony, roześmiany, szczęśliwy, uśmiechnięty, śmiejący się, zadowolony, książk. jowialny dlaczego.
 • Znaczenie Radość Opis uciecha, przyjemność, rozkosz, szczęście, szczęśliwość, śmiech, wesołość, książk. wesele optymizm, witalność, wiara w lepsze jutro, książk jak lepiej.
 • Znaczenie Radośnie Informacje wesoło, dobrze, optymistycznie, pogodnie chichocząc, figlarnie, filuternie, śmiejąc się, z chichotem, ze śmiechem, z radością; spoglądać kiedy.
 • Znaczenie Się Radować Znaczenie cieszyć się, weselić się, być zadowolonym/szczęśliwym/usatysfakcjonowanym bawić się, świętować ANTONIM: martwić się, niepokoić się, dręczyć od czego zależy.
 • Znaczenie Radzić Co znaczy proponować, sugerować, zalecać, nakłaniać, popychać, przekonywać, skłaniać ANTONIM: odradzać, nie radzić, odciągać, odwodzić, odstraszać na czym polega.
 • Znaczenie Ranek Krzyżówka SYNONIM: poranek, rano, świt, brzask ANTONIM: wieczór, noc, zmrok różnice.
 • Znaczenie Ranga Co to jest znaczenie, miejsce, pozycja, rola, funkcja, wielkość, zasługa, wartość, doniosłość, ważność (dla kogo/czego), książk. ciężar gatunkowy wady i zalety.
 • Znaczenie Rano Słownik wcześnie, rankiem, o brzasku, o świcie, o wschodzie słońca, skoro świt, z rana, pot. bladym świtem ANTONIM: wieczorem, późno, nocą, po podobieństwa.
 • Znaczenie Raptownie Czym jest momentalnie, błyskawicznie, gwałtownie, prędko, szybko, w okamgnieniu, pot. piorunem, w lot, lotem błyskawicy ANTONIM: powoli, stopniowo czemu.
 • Znaczenie Raptowność Co oznacza porywczość, gwałtowność, impulsywność, popędliwość, wybuchowość ANTONIM: opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność, spokój, stateczność co gorsze.
 • Znaczenie Ratować Tłumaczenie pomagać, nieść pomoc/ratunek, przychodzić/śpieszyć z pomocą/odsieczą ANTONIM: szkodzić, blokować, hamować, powstrzymywać, utrudniać porównaj.
 • Znaczenie Razem Przykłady jednocześnie, równocześnie jednorazowo, łącznie, ogółem, w całości, wraz naraz, w jednej chwili, w tym samym momencie, za jednym porównanie.
 • Znaczenie Raźno Definicja prędko, szybko, wartko, śpiesznie, żywo, ochoczo ANTONIM: wolno, powolnie, z wolna, bez pośpiechu, pot. jak krew z nosa; iść: noga za nogą dlaczego.
 • Znaczenie Raźny Encyklopedia szybki, prędki, energiczny, żwawy, książk. chybki, chyży, śmigły ANTONIM: wolny, powolny, nieśpieszny, ślamazarny, ślimaczący się; człowiek jak lepiej.
 • Znaczenie Rażący Jak działa oburzający, bulwersujący, horrendalny, gorszący, karygodny, przerażający, skandaliczny, wywołujący oburzenie/zgorszenie ANTONIM kiedy.
 • Znaczenie Reagować Czy jest odpowiadać, odzywać się, mówić; listownie: odpisywać; telefonicznie: oddzwaniać replikować, polemizować, nie zgadzać się ANTONIM: nie od czego zależy.
 • Znaczenie Reakcja Pojęcie odpowiedź, oddźwięk, odzew, dzien. echa replika, odprawa, riposta ANTONIM: brak odpowiedzi/reakcji, milczenie, brak reakcji/odzewu, głucha na czym polega.
 • Znaczenie Reakcjonista Wyjaśnienie konserwatysta, kontynuator, epigon twardogłowy, pot. beton (partyjny) tradycjonalista, książk. fundamentalista, integrysta, ortodoks różnice.
 • Znaczenie Realista Opis racjonalista, pragmatyk, praktyk, człowiek trzeźwo myślący, człowiek twardo stojący na ziemi ANTONIM: idealista, marzyciel, romantyk wady i zalety.
 • Znaczenie Realizacja Informacje wykonanie, dokonanie, przeprowadzenie, spełnienie, urzeczywistnienie, wypełnienie, zrobienie, zastosowanie doprowadzenie do końca, (s podobieństwa.
 • Znaczenie Realizm Znaczenie prawda, autentyzm, autentyczność, realność, rzeczywistość autentyczność, prawdziwość, wiarygodność ANTONIM: fikcja, fantazja, mit, wymysł czemu.
 • Znaczenie Realizować Co znaczy wprowadzać w czyn, spełniać obietnice/zapowiedzi ANTONIM: planować, projektować myśleć, dyskutować, roztrząsać, neg. filozofować co gorsze.
 • Znaczenie Realnie Krzyżówka rzeczywiście, namacalnie, faktycznie, fizycznie, w rzeczywistości, książk. de facto ANTONIM: teoretycznie, w teorii, w myśli, książk. de porównaj.
 • Znaczenie Realność Co to jest możliwość, wykonalność, prawdopodobieństwo, ziszczalność możność, okazja, sposobność, szansa, (korzystne/sprzyjające) warunki, sprzyjająca porównanie.
 • Znaczenie Realny Słownik faktyczny, naturalny, prawdziwy, rzeczywisty, istniejący możliwy, osiągalny, wykonalny, do zrobienia ANTONIM: fikcyjny, fantastyczny dlaczego.
 • Znaczenie Recesja Czym jest kryzys, degradacja, cofanie się, uwstecznienie, regres, staczanie się, upadek; w gospodarce: zła koniunktura, oficj. ujemny wzrost jak lepiej.
 • Znaczenie Rechot Co oznacza SYNONIM: śmiech, rżenie, wycie ANTONIM: płacz, łkanie, łzy; dziecka: kwilenie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek, ryk kiedy.
 • Znaczenie Recytować Tłumaczenie SYNONIM: czytać, odczytywać, głosić ANTONIM: mówić z pamięci/z głowy/na pamięć/bez kartki od czego zależy.
 • Znaczenie Redukcja Przykłady obniżka, obniżenie (się), spadek, zmniejszenie (się), zniżanie się, zniżka; wartości pieniądza: dewaluacja, inflacja; cen na giełdzie na czym polega.
 • Znaczenie Się Redukować Definicja ubywać, zmniejszać się, pomniejszać się, kurczyć się, topnieć, zużywać się znikać, niknąć w oczach ANTONIM: zwiększać się, przybywać różnice.
 • Znaczenie Referent Encyklopedia mówca, prelegent, dyskutant, przemawiający, wykładowca ANTONIM: słuchacze, słuchający, odbiorcy, zebrani publiczność, sala, książk wady i zalety.
 • Znaczenie Refleks Jak działa szybka) reakcja szybkość, pęd, pośpiech, prędkość, (szybkie) tempo, wartkość, żwawość, pot. gaz ANTONIM: gapowatość, spóźniony refleks podobieństwa.
 • Znaczenie Reforma Czy jest zmiana, przemiana, przeobrażenie, książk. metamorfoza, przeistoczenie, transpozycja zamiana, wymiana, książk. konwersja przekształcenie czemu.
 • Znaczenie Reformator Pojęcie innowator, nowator, odnowiciel, prekursor, pionier rewolucjonista, reformista, książk. rewizjonista postępowiec, książk. modernista co gorsze.
 • Znaczenie Reformatorski Wyjaśnienie postępowy, awangardowy, innowacyjny, modernistyczny ANTONIM: tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, zachowawczy, przywiązany do porównaj.
 • Znaczenie Reformować Opis reorganizować, usprawniać, udoskonalać, zmieniać, poprawiać, ulepszać, doskonalić, modyfikować, oficj. optymalizować ANTONIM: konserwować porównanie.
 • Znaczenie Regres Informacje uwstecznienie, cofanie się, staczanie się, upadek, książk. degradacja; w gospodarce: recesja, zła koniunktura, kryzys, oficj. ujemny wzrost dlaczego.
 • Znaczenie Regulacja Znaczenie unormowanie, normalizacja, uporządkowanie, uregulowanie ANTONIM: bałagan (prawny), brak uregulowań, szara strefa, luki prawne, dzien jak lepiej.
 • Znaczenie Regularnie Co znaczy często, częstokroć, niejednokrotnie, wielokrotnie, książk. wielokroć, po wielokroć, pot. co i raz miarowo, równo, rytmicznie; maszerować: w kiedy.
 • Znaczenie Reguła Krzyżówka zasada, prawo, aksjomat, norma, prawidło, twierdzenie, uregulowanie (prawne) podstawa, przesłanka, uzasadnienie, założenie ANTONIM od czego zależy.
 • Znaczenie Regularny Co to jest powtarzający się, stały, systematyczny, cykliczny, książk. notoryczny, permanentny, oficj. rytmiczny; komunikacja: wahadłowa równy, miarowy na czym polega.
 • Znaczenie Rekreacja Słownik odpoczynek, wypoczynek, spoczynek, wytchnienie przerwa, postój, popas odprężenie, relaks, sjesta, sen ANTONIM: wysiłek, harówka, męczarnia różnice.
 • Znaczenie Relacjonować Czym jest opowiadać, informować, mówić, rozprawiać, rozwodzić się, stwierdzać, wspominać, książk. prawić, oficj. podkreślać, akcentować, uwypuklać wady i zalety.
 • Znaczenie Relaks Co oznacza odpoczynek, wypoczynek, spoczynek, wytchnienie przerwa, postój, popas rekreacja, odprężenie, sjesta, sen ANTONIM: wysiłek, harówka podobieństwa.
 • Znaczenie Się Relaksować Tłumaczenie SYNONIM: odpoczywać, regenerować się, wypoczywać ANTONIM: męczyć się, forsować się, nie oszczędzać się przepracowywać się, zapracowywać się czemu.
 • Znaczenie Religia Przykłady SYNONIM: wiara, wyznanie, książk. konfesja ANTONIM: bezwyznaniowość, świeckość, laickość, książk. agnostycyzm, neg. bezbożność co gorsze.
 • Znaczenie Religijny Definicja pobożny, bogobojny, nabożny, świątobliwy, święty, wierzący (i praktykujący), neg. bigoteryjny, dewocyjny, religiancki kościelny, klerykalny porównaj.
 • Znaczenie Relikt Encyklopedia zabytek, antyk, pamiątka, dzien. pomnik kultury ANTONIM: nowość, nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot . ostatni krzyk mody/techniki porównanie.
 • Znaczenie Remontować Jak działa naprawiać, reperować, poprawiać, usuwać usterki/uszkodzenia/wady odbudowywać, restaurować, prowadzić renowację/restytucję ANTONIM: niszczyć dlaczego.
 • Znaczenie Reorganizacja Czy jest zmiana, przemiana, przeobrażenie, książk. metamorfoza, przeistoczenie, transpozycja zamiana, wymiana, książk. konwersja przekształcenie jak lepiej.
 • Znaczenie Reorganizować Pojęcie reformować, usprawniać, udoskonalać, zmieniać, poprawiać, ulepszać, doskonalić, modyfikować, oficj. optymalizować ułatwiać, polepszać kiedy.
 • Znaczenie Reperować Wyjaśnienie naprawiać, poprawiać, remontować, usuwać usterki/uszkodzenia/wady; ubranie: łatać, cerować ANTONIM: psuć, niszczyć, nadwerężyć, uszkadzać od czego zależy.
 • Znaczenie Replika Opis odpowiedź, reakcja, oddźwięk, odzew, dzien. echa odprawa, riposta ANTONIM: brak odpowiedzi/reakcji, milczenie, brak reakcji/odzewu, głucha na czym polega.
 • Znaczenie Replikować Informacje odpowiadać, reagować, odzywać się, mówić; listownie: odpisywać; telefonicznie: oddzwaniać dyskutować, polemizować, nie zgadzać się ANTONIM różnice.
 • Znaczenie Reprezentant Znaczenie przedstawiciel, delegat, poseł, deputowany, parlamentariusz, mandatariusz, wysłannik, namiestnik rzecznik, adwokat, mediator, negocjator wady i zalety.
 • Znaczenie Reprodukcja Co znaczy SYNONIM: kopia, duplikat, odbitka, odpis, przedruk, pot. ksero ANTONIM: oryginał, pierwowzór, wzór, rękopis, książk. manuskrypt, autograf podobieństwa.
 • Znaczenie Respekt Krzyżówka szacunek, uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm, rewerencja cześć, hołd, uwielbienie czemu.
 • Znaczenie Restrukturyzacja Co to jest zmiana, przemiana, przeobrażenie, książk. metamorfoza, przeistoczenie, transpozycja zamiana, wymiana, książk. konwersja przekształcenie co gorsze.
 • Znaczenie Rewelacyjnie Słownik świetnie, dobrze, cudownie, doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, wspaniale, wybornie, znakomicie ANTONIM porównaj.
 • Znaczenie Rewelacyjny Czym jest fantastyczny, doskonały, fenomenalny, kapitalny, olśniewający, wyśmienity, wyjątkowy znakomity, świetny, bez skazy, pot. byczy, bombowy porównanie.
 • Znaczenie Rewerencja Co oznacza szacunek, uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm cześć, hołd, uwielbienie dlaczego.
 • Znaczenie Rewidować Tłumaczenie obszukiwać, przeszukiwać, grzebać, myszkować, plądrować, przeczesywać (teren), przerzucać, przetrząsać (dom), szukać, pot. przewracać jak lepiej.
 • Znaczenie Rewizjonista Przykłady kontestator, rewolucjonista, reformista postępowiec, książk. modernista, progresista, neg. nowinkarz ANTONIM: konserwatysta, kontynuator kiedy.
 • Znaczenie Rewolucja Definicja bunt, powstanie, rebelia, rewolta, hist. insurekcja, rabacja; wojskowy: przewrót, pucz ANTONIM: spokój, pokój, stabilizacja pacyfikacja od czego zależy.
 • Znaczenie Rewolucjonista Encyklopedia reformista, książk. rewizjonista postępowiec, książk. modernista, progresista, neg. nowinkarz ANTONIM: konserwatysta, kontynuator, epigon na czym polega.
 • Znaczenie Rezolucja Jak działa wniosek, postulat, propozycja, sugestia, oficj. dezyderat ANTONIM: żądanie, nakaz, rozkaz, dyspozycja, polecenie, wezwanie wytyczna różnice.
 • Znaczenie Rezultat Czy jest wynik, efekt, osiągnięcie, owoc, plon, uzysk, zysk wytwór, dzieło, produkt, twór skutek, konsekwencja, następstwo, konsekwencja, książk wady i zalety.
 • Znaczenie Rojny Pojęcie uczęszczany, ludny, przeludniony, tłoczny, zatłoczony ANTONIM: spokojny, mało uczęszczany, odludny, odosobniony, omijany, uboczny, ustronny podobieństwa.
 • Znaczenie Rola Wyjaśnienie znaczenie, ranga, miejsce, pozycja, funkcja, wielkość, zasługa, wartość, doniosłość, ważność, książk. ciężar gatunkowy ANTONIM czemu.
 • Znaczenie Rezygnacja Opis SYNONIM: odmowa, nieprzyjęcie stanowiska, dymisja ANTONIM: zgłoszenie, wniosek, kandydatura, oferta co gorsze.
 • Znaczenie Rezygnować Informacje unikać, odstępować, zaniechać, zaniedbać, pot. wykręcać się ANTONIM: podejmować się, zobowiązywać się, angażować się, ofiarowywać się porównaj.
 • Znaczenie Ręczny Znaczenie odręczny, niezautomatyzowany, niezmechanizowany, tradycyjny, wykonywany tradycyjnymi metodami sterowany/kierowany ręcznie/przez człowieka porównanie.
 • Znaczenie Robić Co znaczy pracować, działać, czynić, dokonywać, odbywać, podejmować, przedsiębrać produkować, fabrykować, wykonywać ANTONIM: próżnować, nie angażować dlaczego.
 • Znaczenie Robotnik Krzyżówka pracownik, zatrudniony, człowiek pracy, ręce do pracy, oficj. pracobiorca, siła robocza, pot. człowiek pracownik fizyczny, siła fizyczna jak lepiej.
 • Znaczenie Rodzaj Co to jest typ, gatunek, klasa, model, odmiana, wariant, wersja ANTONIM: egzemplarz, przedmiot (jednostkowy), reprezentant (typu/rodzaju/gatunku kiedy.
 • Znaczenie Rodzice Słownik dziadkowie, opiekunowie starsi, dorośli, ojcowie ANTONIM: dzieci, młodzież, młodzi, młodzi ludzie, nastolatki, narybek, oficj. młode od czego zależy.
 • Znaczenie Się Rodzić Czym jest przychodzić na świat; o zwierzętach: cielić się, kocić się, lęgnąć się, wylęgać się, wykluwać się (z jajka) ANTONIM: umierać, konać na czym polega.
 • Znaczenie Rolniczy Co oznacza rolny, polowy, książk. agrarny wiejski, chłopski, ludowy ANTONIM: przemysłowy, produkcyjny, towarowy miejski, wielkomiejski, inteligencki różnice.
 • Znaczenie Rosnąć Tłumaczenie powiększać się, narastać, nawarstwiać się, podwyższać się, poszerzać się, rozwijać się, rozgałęziać się, rozrastać się wzrastać, krzewić wady i zalety.
 • Znaczenie Rozbierać Przykłady burzyć, rozbijać, wyburzać, pot. rozwalać demontować, rozmontowywać ANTONIM: budować, wznosić, stawiać, wystawiać murować konstruować podobieństwa.
 • Znaczenie Rolnictwo Definicja ziemia, gospodarstwo, gospodarka, pole, rola hodowla, oficj. agrokultura, gospodarka naturalna, kultura rolna ANTONIM: przemysł, produkcja czemu.
 • Znaczenie Rolnik Encyklopedia chłop, małorolny, parobek, hist. włościanin gazda, gospodarz, książk. włodarz ANTONIM: farmer, hodowca, plantator, oficj. producent rolny co gorsze.
 • Znaczenie Romans Jak działa flirt, miłostka, przygoda (miłosna) miłość, uczucie, kochanie, namiętność, zakochanie, książk. eros, ogień, płomień, poryw, żar ANTONIM porównaj.
 • Znaczenie Romantyk Czy jest idealista, marzyciel, człowiek bujający w obłokach/z głową w obłokach fantasta, utopista, teoretyk ANTONIM: realista, racjonalista porównanie.
 • Znaczenie Rosły Pojęcie wysoki, niebotyczny, niebosiężny, podniebny, rozrośnięty, strzelisty, wyrośnięty człowiek: postawny, słusznego wzrostu ANTONIM: niski dlaczego.
 • Znaczenie Rozciągliwy Wyjaśnienie SYNONIM: elastyczny, giętki, miękki, plastyczny, sprężysty, wiotki ANTONIM: sztywny, nierozciągliwy, twardy jak lepiej.
 • Znaczenie Roszczenie Opis wymaganie, żądanie, domaganie się, postulowanie, wola, życzenie dyrektywa, postulat, sugestia, wskazanie, zalecenie warunek, klauzula kiedy.
 • Znaczenie Się Rozbierać Informacje zdejmować, zrzucać (z siebie), zwlekać, ściągać; buty:przest. zzuwać, książk. obnażać się, (roz)negliżować się ANTONIM: ubierać się od czego zależy.
 • Znaczenie Się Rozkładać Znaczenie SYNONIM: psuć się, butwieć, gnić, parcieć, pleśnieć, rozpadać się; o drewnie: próchnieć ANTONIM: zachować konsystencję, przetrwać na czym polega.
 • Znaczenie Rozbieżnie Co znaczy różnie, inaczej, niejednakowo, odrębnie, przeróżnie, rozmaicie, w niejednakowy/odrębny/różny sposób ANTONIM: zbieżnie, podobnie różnice.
 • Znaczenie Rozbieżność Krzyżówka niezgodność, sprzeczność, kolizja, konflikt, kontrast, rozdźwięk, różnice, sprzeczność, zróżnicowanie, książk. antagonizm, dysharmonia wady i zalety.
 • Znaczenie Rozbieżny Co to jest niezgodny, sprzeczny, kolizyjny, niejednakowy, różny, książk. antynomiczny ANTONIM: zbieżny, zgodny, jednakowy, korespondujący równoznaczny podobieństwa.
 • Znaczenie Rozbiórka Słownik burzenie, wyburzanie demontaż, likwidacja, rozmontowywanie dewastacja, demolowanie, dewastowanie, niszczenie, pustoszenie, rujnowanie czemu.
 • Znaczenie Rozbrat Czym jest rozłam, podział, rozdwojenie, rozejście się, rozszczepienie, rozwarstwienie, dzien . pęknięcie, książk. polaryzacja ANTONIM: unia co gorsze.
 • Znaczenie Rozbudowa Co oznacza rozwój, doskonalenie (się), modernizacja, postęp, przeobrażanie (się), reformy, transformacja, unowocześnienie, rozszerzenie (się), wzrost porównaj.
 • Znaczenie Rozbudowany Tłumaczenie SYNONIM: zaawansowany, rozwinięty ANTONIM: podstawowy, elementarny, bazowy, fundamentalny, ograniczony, książk. rudymentarny porównanie.
 • Znaczenie Się Rozchorować Przykłady zachorować, pochorować się, podupaść/zapaść na zdrowiu, położyć się (do łóżka) zarazić się, książk. nabawić się, zapaść, pot. dostać dlaczego.
 • Znaczenie Rozchód Definicja wydatek, odpływ (gotówki), wypływ (pieniądza), oficj. wydatkowanie (pieniędzy) ANTONIM: dochód, zarobek, wpływ (do kasy), zysk, oficj jak lepiej.
 • Znaczenie Rozdzielać Encyklopedia dzielić, rozwiązywać, rozklejać, rozkręcać, rozpuszczać, rozplatać rozbijać, rozwalać, rozcinać, rozrzucać segregować, przebierać, wybierać kiedy.
 • Znaczenie Rozdźwięk Jak działa niezgodność, sprzeczność, kolizja, konflikt, kontrast, rozbieżność, różnice, sprzeczność, zróżnicowanie, książk. antagonizm, dysharmonia od czego zależy.
 • Znaczenie Się Rozebrać Czy jest obnażyć się, roznegliżować się, zdjąć, zrzucić, pozbyć się ubrania ANTONIM: ubrać się, być/chodzić w czymś mieć na sobie, włożyć, nałożyć na czym polega.
 • Znaczenie Rozejm Pojęcie pokój, spokój, zawieszenie broni, dzien. bezpieczeństwo (międzynarodowe), rozbrojenie ANTONIM: wojna, konflikt zbrojny różnice.
 • Znaczenie Rozgardiasz Wyjaśnienie poruszenie, ruch, bieganina, krzątanina, panika, tumult, zamieszanie, przest. rejwach, rwetes, pot. urwanie głowy, sądny dzień ANTONIM wady i zalety.
 • Znaczenie Rozgłaszać Opis ogłaszać, anonsować, obwieszczać, publikować, rozpowszechniać/szerzyć wieści zawiadamiać, powiadamiać, alarmować, donosić, informować podobieństwa.
 • Znaczenie Rozkład Informacje zniszczenie, niszczenie, rozpad, książk. dezintegracja, dekompozycja; gleby: erozja; substancji organicznych: gnicie ANTONIM: trwanie czemu.
 • Znaczenie Rozgłos Znaczenie popularność, powodzenie, aplauz, poklask, sława, wzięcie, pot. furora, marka, nazwisko ANTONIM: zapomnienie, niepamięć, brak popularności co gorsze.
 • Znaczenie Rozgraniczać Co znaczy odróżniać, rozróżniać, odgraniczać, przeciwstawiać, wyróżniać, przeprowadzać/przeprowadzić rozróżnienie, książk. indywidualizować ANTONIM porównaj.
 • Znaczenie Się Rozgrywać Krzyżówka odbywać się, trwać, biec, dokonywać się, dziać się, przebiegać, rozwijać się, toczyć się, mieć miejsce ANTONIM: upływać, mijać, cofać się porównanie.
 • Znaczenie Rozgrywka Co to jest SYNONIM: mecz, gra, partia, pojedynek, spotkanie, walka ANTONIM: trening, sparing, rozgrzewka, obóz treningowy/kondycyjny dlaczego.
 • Znaczenie Rozgrzany Słownik ciepły, gorący, nagrzany, rozpalony, wrzący skwarny, upalny, letni ANTONIM: zimny, chłodny, lodowaty, ochłodzony, oziębiony, wychłodzony jak lepiej.
 • Znaczenie Się Rozgrzewać Czym jest grzać się, zagrzewać się przegrzewać się ANTONIM: marznąć, ziębnąć, przemarzać, wychłodzić się, zamarzać, czuć zimno, drętwieć/kostnieć z kiedy.
 • Znaczenie Rozkaz Co oznacza żądanie, nakaz, dyspozycja, polecenie, wezwanie monit, ponaglenie, pozew, pozwanie wytyczna, dyrektywa, wskazówka, zalecenie, rekomendacja od czego zależy.
 • Znaczenie Rozkazywać Tłumaczenie nakazywać, zmuszać, polecić, rozkazać, zalecać/zalecić, zarządzać/zarządzić, zlecać/zlecić dać/dawać nakaz/rozkaz/polecenie/zadanie ANTONIM na czym polega.
 • Znaczenie Rozmawiać Przykłady gadać, gawędzić, gwarzyć, mówić, plotkować dyskutować, debatować, konferować, negocjować, polemizować, rozprawiać, układać się ANTONIM: nie różnice.
 • Znaczenie Rozkojarzenie Definicja roztargnienie, roztrzepanie, zapomnienie, myślenie o niebieskich migdałach ANTONIM: czujność, baczenie, bystrość, uwaga dostrzeganie wady i zalety.
 • Znaczenie Rozkosz Encyklopedia uciecha, radość, przyjemność, szczęście, szczęśliwość, śmiech, wesołość, książk. wesele ANTONIM: boleść, ból, cierpienie, żal, żałość podobieństwa.
 • Znaczenie Rozkoszny Jak działa uroczy, miły, czarujący, rozbrajający, rozczulający, słodki, ujmujący, urzekający, zniewalający ANTONIM: niemiły, arogancki, burkliwy czemu.
 • Znaczenie Rozkwitać Czy jest ożywiać się, dojrzewać, książk. prosperować rozwijać się, polepszać się, ulepszać się, udoskonalać się, czynić postępy, posuwać się naprzód co gorsze.
 • Znaczenie Rozlazły Pojęcie leniwy, ospały, niemrawy, nieruchawy, nieskory, rozleniwiony, książk. gnuśny, zgnuśniały tryb życia: próżniaczy opieszały, nieobowiązkowy porównaj.
 • Znaczenie Rozległy Wyjaśnienie bezkresny, obszerny, szeroki bezgraniczny, bez granic, nieogarniony, niezmierzony ANTONIM: ograniczony, ograniczony przestrzennie, lokalny porównanie.
 • Znaczenie Rozłam Opis podział, rozbrat, rozdwojenie, rozejście się, rozszczepienie, rozwarstwienie, dzien . pęknięcie, książk. polaryzacja ANTONIM: unia dlaczego.
 • Znaczenie Rozłąka Informacje rozstanie, nieobecność, odejście, rozwód, separacja, zerwanie ANTONIM: spotkanie, obecność, towarzyszenie (sobie), (wspólne jak lepiej.
 • Znaczenie Rozmach Znaczenie moc, siła, energia, impet, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk kiedy.
 • Znaczenie Rozmaicie Co znaczy różnie, inaczej, niejednakowo, odrębnie, przeróżnie, rozbieżnie, w niejednakowy/odrębny/różny sposób ANTONIM: tak samo, identycznie od czego zależy.
 • Znaczenie Rozmokły Krzyżówka SYNONIM: mokry, podmokły, bagnisty, błotnisty, grząski, mulisty, rozmiękły ANTONIM: suchy, wyschnięty, skalisty, kamienisty, pustynny na czym polega.
 • Znaczenie Rozmowa Co to jest dialog, dyskusja, dysputa, debata, omawianie, roztrząsanie, wymiana myśli/poglądów/zdań konwersacja, pot. gadka, pogaduszka, pogawędka różnice.
 • Znaczenie Rozmowny Słownik gadatliwy, rozgadany, książk. wielomówny, neg. roztrajkotany elokwentny, rezolutny, pot. wygadany, mocny w gębie ANTONIM: małomówny, cichy wady i zalety.
 • Znaczenie Rozmyślać Czym jest myśleć, zastanawiać się, namyślać się, przemyśliwać, analizować, obmyślać, rozważać, roztrząsać, pot. (po) dumać, zachodzić w głowę podobieństwa.
 • Znaczenie Rozmyślanie Co oznacza myślenie, rozumowanie, rozważanie, refleksja ANTONIM: bezmyślność, brak refleksji, bezrefleksyjność, instynkt, instynktowność, żywiołowość czemu.
 • Znaczenie Rozmyślny Tłumaczenie umyślny, celowy zamierzony, nieprzypadkowy, przewidziany, (za)planowany ANTONIM: nieumyślny, nienaumyślny, niezamierzony, przez nieuwagę co gorsze.
 • Znaczenie Rozpacz Przykłady lament, płacz, smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość ANTONIM: radość, uciecha porównaj.
 • Znaczenie Rozpaczać Definicja lamentować, płakać, odchodzić od zmysłów, książk. desperować, spazmować wybuchnąć płaczem, rozpłakać się, wpaść w rozpacz ANTONIM: zachować porównanie.
 • Znaczenie Rozpad Encyklopedia rozkład, zniszczenie, niszczenie, książk. dezintegracja, dekompozycja; gleby: erozja; substancji organicznych: gnicie ANTONIM: trwanie dlaczego.
 • Znaczenie Się Rozpadać Jak działa SYNONIM: psuć się, rozkładać się, butwieć, parcieć; o drewnie: próchnieć ANTONIM: zachować konsystencję, przetrwać jak lepiej.
 • Znaczenie Rozpadlina Czy jest wgłębienie, zagłębienie wąwóz, dolina, pradolina niziny, równiny ANTONIM: szczyt, wzgórze, wzniesienie, góra, pagórek, turnia, wierch kiedy.
 • Znaczenie Rozpamiętywać Pojęcie przypominać sobie, wspominać, pamiętać, cofać się/wracać myślą/pamięcią ANTONIM: nie pamiętać, nie przypominać sobie, zapomnieć, coś się od czego zależy.
 • Znaczenie Rozpatrywać Wyjaśnienie sprawdzać, analizować, badać, dociekać, penetrować, rozważać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, zgłębiać obserwować na czym polega.
 • Znaczenie Się Rozpędzać Opis przyspieszać, nabierać tempa/prędkości/szybkości, pot. dodawać gazu ANTONIM: zwalniać, hamować, przyhamowywać, osłabiać/zmniejszać tempo różnice.
 • Znaczenie Rozpieszczać Informacje rozpuszczać, demoralizować, pobłażać, psuć, pieścić się, patyczkować się, książk. folgować ANTONIM: wychowywać, trzymać w ryzach, nie wady i zalety.
 • Znaczenie Się Rozpłakać Znaczenie wybuchnąć płaczem, wpaść w rozpacz rozpaczać, lamentować, płakać, odchodzić od zmysłów, książk. desperować, spazmować ANTONIM: zachować podobieństwa.
 • Znaczenie Rozpocząć Co znaczy zacząć, wszcząć, zapoczątkować, wziąć się, zabrać się, zasiąść, książk. jąć (się), począć, oficj. zainaugurować, pot. złapać się za coś czemu.
 • Znaczenie Rozpoczęcie Krzyżówka początek, zaczątek, zalążek, zaranie, zarzewie inauguracja, start wstęp, początkowa część, prolog, słowo wstępne, przygrywka, preludium; w co gorsze.
 • Znaczenie Rozpoczynać Co to jest zaczynać, wszczynać, zapoczątkowywać, brać się, zabierać się, oficj. inaugurować, pot. łapać się za coś przygotowywać się, szykować się porównaj.
 • Znaczenie Rozpusta Słownik demoralizacja, upadek, degeneracja, gangrena, rozpasanie, zepsucie, zezwierzęcenie, zgnilizna (moralna), książk. degrengolada porównanie.
 • Znaczenie Się Rozpoczynać Czym jest zaczynać się, startować, książk. raczkować mieć/brać początek powstać, ukształtować się, utworzyć się, zrodzić się ANTONIM: kończyć się dlaczego.
 • Znaczenie Rozporządzić Co oznacza uchwalić, postanowić, przegłosować, ustalić, zadecydować, zarządzić, zdecydować, zadeklarować, zadekretować powziąć/przeprowadzić /wydać jak lepiej.
 • Znaczenie Rozpowszechniony Tłumaczenie częsty, nierzadki, pospolity, oficj. nagminny standardowy, nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, stereotypowy, szablonowy kiedy.
 • Znaczenie Rozpoznać Przykłady poznać, odróżnić, rozróżnić, wyróżnić, zidentyfikować chorobę: wykryć, zdiagnozować, postawić diagnozę ANTONIM: nie poznać, pomylić od czego zależy.
 • Znaczenie Się Rozpraszać Definicja rozchodzić się, rozbiegać się, rozjeżdżać się ANTONIM: zbierać się, gromadzić się, schodzić się, skupiać się, zbiegać się, zjeżdżać się na czym polega.
 • Znaczenie Rozprawa Encyklopedia studium, praca (naukowa), artykuł, opracowanie, szkic, książk. dysertacja proces, sprawa (sądowa), postępowanie sądowe, przewód sądowy różnice.
 • Znaczenie Rozprawiać Jak działa SYNONIM: dyskutować, debatować, konferować, polemizować ANTONIM: kłócić się, awanturować się, spierać się, sprzeczać się wady i zalety.
 • Znaczenie Rozproszenie Czy jest decentralizacja, dekoncentracja, fragmentacja, podział, książk. rozsiew ANTONIM: skupienie, centralizacja, koncentracja, ześrodkowanie podobieństwa.
 • Znaczenie Rozprzężenie Pojęcie anarchia, bałagan, bezhołowie, bezprawie, nieporządek, brak porządku, książk. bezrząd, nierząd, brak silnej ręki, brak gospodarza czemu.
 • Znaczenie Rozrzedzać Wyjaśnienie SYNONIM: rozwadniać, rozcieńczać, rozpuszczać; wino: chrzcić ANTONIM: zagęszczać, zgęszczać, kondensować, odparowywać (wodę), stężać co gorsze.
 • Znaczenie Rozpustny Opis niemoralny, bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, nieprzyzwoity, rozpasany, rozwiązły, swawolny, wyuzdany, książk. bezecny; myśli porównaj.
 • Znaczenie Rozpuszczać Informacje rozpieszczać, demoralizować, pobłażać, psuć, pieścić się, patyczkować się, książk. folgować w wodzie: rozrzedzać, rozwadniać, rozcieńczać porównanie.
 • Znaczenie Rozrabiaka Znaczenie awanturnik, buntownik, rozrabiacz intrygant, mąciciel, mąciwoda, wichrzyciel, neg. warchoł ANTONIM: rozjemca, człowiek spokojny, człowiek dlaczego.
 • Znaczenie Się Rozrastać Co znaczy rosnąć, powiększać się, narastać, nawarstwiać się, podwyższać się, poszerzać się, rozwijać się, rozgałęziać się, wzrastać ANTONIM: maleć jak lepiej.
 • Znaczenie Rozrost Krzyżówka rozbudowa, rozwój, rozprzestrzenienie (się), rozszerzenie (się), wzrost, książk. ekspansja ANTONIM: uwstecznienie, cofanie się, regres kiedy.
 • Znaczenie Rozróżniać Co to jest odróżniać, odgraniczać, przeciwstawiać, rozgraniczać, wyróżniać, przeprowadzać/przeprowadzić rozróżnienie, książk. indywidualizować ANTONIM od czego zależy.
 • Znaczenie Rozrywka Słownik przyjemność, relaks, własna inicjatywa czas wolny, wypoczynek, odpoczynek, pot. laba zabawa, frajda, gra, igraszki atrakcja, urozmaicenie na czym polega.
 • Znaczenie Rozrywkowy Czym jest taneczny, zabawowy satyryczny, humorystyczny, prześmiewczy, szyderczy ANTONIM: poważny, kontemplacyjny, medytacyjny, nastrojowy smutny różnice.
 • Znaczenie Rozrzutność Co oznacza marnotrawstwo, niewykorzystanie, złe wykorzystanie, marnowanie, marnotrawienie, trwonienie niezagospodarowanie, spisanie na straty ANTONIM wady i zalety.
 • Znaczenie Rozrzutny Tłumaczenie nieefektywny, niegospodarny, marnotrawny, oficj. nieliczący się z realiami ekonomicznymi; gospodarka: księżycowa, rabunkowa ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Rozsądek Przykłady mądrość, odpowiedzialność, przezorność, roztropność, rozwaga, uwaga, dzien. dalekowzroczność ANTONIM: głupota, głupawość, głupkowatość czemu.
 • Znaczenie Rozsądny Definicja racjonalny, mądry, rozumny, rozważny, trzeźwy; plan, tok postępowania: przemyślany, dojrzały, konsekwentny rozważny, odpowiedzialny co gorsze.
 • Znaczenie Rozsądzić Encyklopedia zawyrokować, orzec, rozstrzygnąć, wypowiedzieć się, wydać wyrok, zająć stanowisko ANTONIM: powstrzymać się, uchylić się (od porównaj.
 • Znaczenie Się Rozsiąść Jak działa usiąść, spocząć, ulokować się, usadowić się, pot. klapnąć ANTONIM: wstać, powstać, dźwignąć się, podnieść się, stanąć (na równe nogi porównanie.
 • Znaczenie Się Rozstać Czy jest porzucić, rozwieść się, wziąć rozwód, dać rozwód odejść, opuścić, zostawić ANTONIM: poślubić, wydawać się/wychodzić/iść za mąż, ożenić się dlaczego.
 • Znaczenie Rozstanie Pojęcie rozłąka, nieobecność, odejście, rozwód, separacja, zerwanie ANTONIM: spotkanie, obecność, towarzyszenie (sobie), (wspólne jak lepiej.
 • Znaczenie Się Rozstrzygać Wyjaśnienie decydować się, ważyć się wyjaśniać się, rozwikłać się, książk. (wy) klarować się, pot. wyświetlić się ANTONIM: tkwić w zawieszeniu/w kiedy.
 • Znaczenie Rozszczepienie Opis rozłam, podział, rozbrat, rozdwojenie, rozejście się, rozwarstwienie, dzien . pęknięcie, książk. polaryzacja ANTONIM: połączenie, scalenie od czego zależy.
 • Znaczenie Się Rozszerzyć Informacje poszerzyć się, rozdąć się, rozkurczyć się, wydłużyć się, spęcznieć, napęcznieć spuchnąć, nabrzmieć, obrzmieć ANTONIM: zwęzić się, zawęzić na czym polega.
 • Znaczenie Roztrzepanie Znaczenie roztargnienie, rozkojarzenie, zapomnienie, myślenie o niebieskich migdałach ANTONIM: dostrzeganie, bystrość, uwaga, zauważanie, zmysł różnice.
 • Znaczenie Rozum Co znaczy rozumowanie, analiza, dowodzenie, logika, spekulacja, umotywowanie umysł, głowa, intelekt, inteligencja, mózg, umysłowość, pot. główka wady i zalety.
 • Znaczenie Rozśmieszać Krzyżówka SYNONIM: rozweselać, bawić, zabawiać, książk. rozrywać śmieszyć ANTONIM: zasmucać, wprawiać w zły nastrój/humor smucić, martwić podobieństwa.
 • Znaczenie Roztargnienie Co to jest rozkojarzenie, roztrzepanie, zapomnienie, myślenie o niebieskich migdałach ANTONIM: dostrzeganie, bystrość, uwaga, zauważanie, zmysł czemu.
 • Znaczenie Rozterka Słownik wątpliwość, niezdecydowanie, rozdarcie, wahanie dyskusyjność, kontrowersyjność, niepewność, sporność zastrzeżenia, opory, skrupuły, uwagi co gorsze.
 • Znaczenie Roztropność Czym jest rozwaga, mądrość, odpowiedzialność, przezorność, rozsądek, uwaga, dzien. dalekowzroczność ostrożność, bojaźliwość, powściągliwość, książk porównaj.
 • Znaczenie Roztropny Co oznacza rozważny, odpowiedzialny, ostrożny, przewidujący, przezorny, rozsądny przemyślany, planowany, racjonalny, zaplanowany, pozbawiony ryzyka porównanie.
 • Znaczenie Rozumieć Tłumaczenie pojmować, chwytać, kojarzyć, łapać, uświadamiać sobie, zdawać sobie sprawę ANTONIM: nie rozumieć, nie pojmować, nie zdawać sobie sprawy dlaczego.
 • Znaczenie Się Rozumieć Przykłady współczuć, wchodzić w położenie, wczuć się, pot. odbierać na tej samej fali ANTONIM: nie rozumieć się, odbierać na innych falach, nie jak lepiej.
 • Znaczenie Rozumny Definicja racjonalny, mądry, rozsądny, rozważny, trzeźwy; plan, tok postępowania: przemyślany, dojrzały, konsekwentny ANTONIM: nierozumny, absurdalny kiedy.
 • Znaczenie Różnica Encyklopedia odmienność, kontrast, niezgodność, odrębność, rozbieżność, rozdźwięk, sprzeczność, zróżnicowanie ANTONIM: podobieństwo, analogia, bliskość od czego zależy.
 • Znaczenie Rżenie Jak działa rechot, śmiech, wycie ANTONIM: płacz, łkanie, łzy; dziecka: kwilenie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek, ryk@Litera na czym polega.
 • Znaczenie Różnić Czy jest skłócać, dzielić podburzać, zrażać, wywoływać konflikty, książk. antagonizować, konfliktować ANTONIM: jednać, godzić, łagodzić spory różnice.
 • Znaczenie Rozumowanie Pojęcie myślenie, rozważanie, rozmyślanie, refleksja teoria, wywód, argumentacja, dowodzenie, spekulacje, wnioskowanie, koncepcja, model wady i zalety.
 • Znaczenie Rozwaga Wyjaśnienie odpowiedzialność, przezorność, roztropność, rozsądek, uwaga, dzien. dalekowzroczność ostrożność, bojaźliwość, powściągliwość, książk podobieństwa.
 • Znaczenie Rozważać Opis sprawdzać, analizować, badać, dociekać, penetrować, rozpatrywać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, weryfikować czemu.
 • Znaczenie Rozważanie Informacje myślenie, rozumowanie, rozmyślanie, refleksja ANTONIM: bezmyślność, brak refleksji, bezrefleksyjność, instynkt, instynktowność, żywiołowość co gorsze.
 • Znaczenie Rozważny Znaczenie racjonalny, mądry, rozsądny, rozumny, trzeźwy; plan, tok postępowania: przemyślany, dojrzały, konsekwentny odpowiedzialny, ostrożny porównaj.
 • Znaczenie Rozweselać Co znaczy cieszyć, radować, uszczęśliwiać, dawać radość/satysfakcję/szczęście, napawać radością, książk. weselić rozpromienić, przywrócić uśmiech na porównanie.
 • Znaczenie Rozwiązać Krzyżówka uwolnić, odwiązać, uwolnić z więzów rozkuć uniezależnić, usamodzielnić, oficj. upodmiotowić ANTONIM: związać, przywiązać, opasać dlaczego.
 • Znaczenie Rozwiązanie Co to jest wynik, odpowiedź, wartość końcowa; działań: suma, różnica, iloczyn, iloraz; testu: klucz odgadnięcie, rozszyfrowanie, odpowiedź wyjaśnienie jak lepiej.
 • Znaczenie Rozwiązły Słownik niemoralny, rozpustny, bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, nieprzyzwoity, rozpasany, swawolny, wyuzdany, książk. bezecny amoralny kiedy.
 • Znaczenie Się Rozwieść Czym jest porzucić, rozstać się, wziąć rozwód, dać rozwód odejść, opuścić, zostawić ANTONIM: poślubić, wydawać się/wychodzić/iść za mąż, ożenić się od czego zależy.
 • Znaczenie Się Rozwijać Co oznacza polepszać się, ulepszać się, udoskonalać się, czynić postępy, posuwać się naprzód ożywiać się, dojrzewać, rozkwitać, książk. prosperować na czym polega.
 • Znaczenie Się Rozwikłać Tłumaczenie rozstrzygać się decydować się, ważyć się wyjaśniać się, książk. (wy) klarować się, pot. wyświetlić się ANTONIM: tkwić w zawieszeniu/w różnice.
 • Znaczenie Rozwlekły Przykłady długi, kilometrowy, przewlekły, tasiemcowy; o tekstach pisanych:książk . sążnisty ANTONIM: zwięzły, krótki, lakoniczny, lapidarny wady i zalety.
 • Znaczenie Rozwój Definicja ewolucja, dojrzewanie, dorastanie, rozwijanie się, wzrastanie, wzrost (gospodarczy) rozbudowa, doskonalenie (się), modernizacja, postęp podobieństwa.
 • Znaczenie Również Encyklopedia poza tym, oraz, i, też, jak również, jak też, także, a także, tak... jak i, jak też więcej, jeszcze, ponad ANTONIM: głównie, przeważnie czemu.
 • Znaczenie Równina Jak działa nizina, rozpadlina, wgłębienie, zagłębienie wąwóz, dolina, pradolina ANTONIM: szczyt, wzgórze, wzniesienie, góra, pagórek, turnia, wierch co gorsze.
 • Znaczenie Równinny Czy jest jednostajny, nizinny, płaski, równy, poziomy, monotonny, równy jak stół ANTONIM: górzysty, górski, falisty, pagórkowaty, pofałdowany porównaj.
 • Znaczenie Równo Pojęcie prosto, foremnie, kształtnie, regularnie pionowo prostoliniowo, prostopadle, równolegle regularnie, miarowo, rytmicznie; maszerować: w porównanie.
 • Znaczenie Równoczesny Wyjaśnienie jednoczesny, jednorazowy, łączny, zsynchronizowany, książk. synchroniczny równoległy, towarzyszący, współistniejący, współwystępujący dlaczego.
 • Znaczenie Równocześnie Opis jednocześnie, jednorazowo, łącznie, naraz, razem, w jednej chwili, w tym samym momencie, za jednym razem/zamachem, książk. synchronicznie jak lepiej.
 • Znaczenie Ruchomy Informacje ruchliwy, książk. dynamiczny przenośny, mobilny zmienny, przestawny, nastawny, przesuwalny ANTONIM: nieruchomy, stojący, stężały, zamarły kiedy.
 • Znaczenie Równomiernie Znaczenie sprawiedliwie jednakowo, identycznie, jednolicie, na równi, tak samo po równo, proporcjonalnie, symetrycznie, współmiernie, na równe części od czego zależy.
 • Znaczenie Równość Co znaczy równouprawnienie, równe prawa sprawiedliwość (społeczna), równe szanse, równy start (dla wszystkich), oficj. solidaryzm społeczny wolność na czym polega.
 • Znaczenie Równoznaczność Krzyżówka zgodność, analogia, paralela, paralelizm, tożsamość synonimia, bliskoznaczność ANTONIM: przeciwieństwo, przeciwstawienie, kontrast różnice.
 • Znaczenie Równy Co to jest płaski, poziomy, gładki; krajobraz: jednostajny, równinny regularny, miarowy, niezmienny, powtarzalny, rytmiczny foremny, geometryczny wady i zalety.
 • Znaczenie Rujnować Słownik burzyć, demolować, dewastować, grabić, pustoszyć, palić, rozwalać ANTONIM: odbudowywać, naprawiać, restaurować, prowadzić podobieństwa.
 • Znaczenie Się Różnić Czym jest odbiegać, odstawać, odbijać, odcinać się, odróżniać się, nie przypominać, książk. kontrastować odznaczać się, rzucać się w oczy, zwracać czemu.
 • Znaczenie Różnie Co oznacza inaczej, odmiennie, odrębnie, rozmaicie, w inny/odmienny/różny sposób, w innym świetle; powiedzieć coś: innymi słowami; zrozumieć coś co gorsze.
 • Znaczenie Różnorodny Tłumaczenie niejednolity, różnoraki, urozmaicony, wielobarwny, wielokulturowy, wielowątkowy, wielowymiarowy, zróżnicowany; np. życie polityczne:oficj porównaj.
 • Znaczenie Różny Przykłady inny, odmienny, kontrastowy, kontrastujący, niepodobny, odrębny, przeciwny, różniący się, nie ten/taki sam niepodobny, nieprzypominający porównanie.
 • Znaczenie Rumiany Definicja opalony, zaróżowiony ogorzały, czerwony (na twarzy), oliwkowy, smagły ANTONIM: blady, bladawy, biały, bladolicy, pobladły, wybladły dlaczego.
 • Znaczenie Ruch Encyklopedia chodzenie, bieg, poruszanie się, kroczenie, skłon, stąpanie, wymach aerobik, bieganie, ćwiczenia, gimnastyka, jogging, sport, trening jak lepiej.
 • Znaczenie Ruchliwość Jak działa SYNONIM: ruch, dynamizm, witalność, żywiołowość ANTONIM: martwota, odrętwienie, paraliż, powolność, książk. stagnacja, marazm kiedy.
 • Znaczenie Ruchliwy Czy jest aktywny, pracowity, czynny, zajęty, zapracowany niespokojny, poszukujący, twórczy, dzien. kreatywny, z inicjatywą mobilny, ruchomy ANTONIM od czego zależy.
 • Znaczenie Runąć Pojęcie przewrócić się, upaść, paść, wywrócić się, zlecieć, zwalić się, pot. gruchnąć/rymnąć (na ziemię), wywalić się ANTONIM: wstać, powstać na czym polega.
 • Znaczenie Ruszyć Wyjaśnienie wystartować (z miejsca) poruszyć się zaskoczyć, zapalić, pot. odpalić, załapać ANTONIM: zatrzymać się stanąć, przystanąć znieruchomieć różnice.
 • Znaczenie Rutyna Opis doświadczenie, wprawa, biegłość, praktyka, znajomość rzeczy, pot. obycie, wyrobienie ANTONIM: niedoświadczenie, brak doświadczenia wady i zalety.
 • Znaczenie Rutynowany Informacje doświadczony, biegły, fachowy, wprawny, z praktyką, pot. stary wyga, stary wyjadacz obyty, bywały, obeznany, pot. otrzaskany, oblatany podobieństwa.
 • Znaczenie Ryk Znaczenie krzyk, wrzask, jęk, okrzyk, wycie wołanie, zawołanie ANTONIM: szept, półgłos, półszept, poszeptywanie, szeptanie, szepty mówienie czemu.
 • Znaczenie Rutynowy Co znaczy SYNONIM: konwencjonalny, stały, ustalony, umówiony, utrwalony, ANTONIM: improwizowany, indywidualny, niekonwencjonalny, wyjątkowy co gorsze.
 • Znaczenie Rycerski Krzyżówka szlachetny, prawy, honorowy, uczciwy, wielkoduszny, zacny ANTONIM: nieuczciwy, nieszlachetny, niegodziwy, niehonorowy, nierycerski porównaj.
 • Znaczenie Rychło Co to jest wkrótce, niedługo natychmiast, zaraz ANTONIM: nieprędko, później, potem kiedyś, w (trudnej do przewidzenia) przyszłości, w dalszej porównanie.
 • Znaczenie Rychły Słownik bliski, niedaleki, pobliski, nieodległy, okoliczny, otaczający, przylegający, sąsiedni; kraj: ościenny niedaleki ANTONIM: daleki, odległy dlaczego.
 • Znaczenie Ryczeć Czym jest krzyczeć, pokrzykiwać, przekrzykiwać, wołać, wrzeszczeć, wydzierać się, podnosić głos, wznosić okrzyki, pot. drzeć się, drzeć gardło/mordę jak lepiej.
 • Znaczenie Rynkowy Co oznacza handlowy, komercyjny, komercjalny, towarowy; plac: targowy popularny, masowy, użytkowy ANTONIM: nierynkowy, niehandlowy, niekomercyjny kiedy.
 • Znaczenie Rytm Tłumaczenie takt, tempo, podział (rytmiczny), rytmika, książk. metrum, agogika ANTONIM: przypadkowość, książk. arytmia, polirytmia melodia, linia od czego zależy.
 • Znaczenie Rytmiczny Przykłady SYNONIM: regularny, równy, miarowy, niezmienny, powtarzalny ANTONIM: nieregularny, niemiarowy, nierówny, nierytmiczny, książk. arytmiczny na czym polega.
 • Znaczenie Rytualny Definicja SYNONIM: liturgiczny, kultowy, obrzędowy, religijny, sakralny ANTONIM: świecki, laicki; ślub: cywilny, państwowy różnice.
 • Znaczenie Rywalizacja Encyklopedia konkurencja, walka, współzawodnictwo, wyścig ANTONIM: współpraca, kooperacja, połączenie sił, współdziałanie, książk. alians wady i zalety.
 • Znaczenie Rywalizować Jak działa konkurować, walczyć (ze sobą), współzawodniczyć ANTONIM: współpracować, współdziałać, sprzymierzyć się, zjednoczyć się, współtworzyć podobieństwa.
 • Znaczenie Ryzyko Czy jest niebezpieczeństwo, niepewność, brak zabezpieczeń, własna odpowiedzialność ANTONIM: gwarancja, zabezpieczenie, obietnica, pewność czemu.
 • Znaczenie Ryzykować Pojęcie narażać się, nadstawiać karku, wystawiać się na ryzyko, pot. podkładać się, szukać guza ANTONIM: unikać, zapobiegać, zabezpieczać się co gorsze.
 • Znaczenie Ryzykowny Wyjaśnienie niebezpieczny, niezabezpieczony, bez zabezpieczeń brawurowy, karkołomny, niebezpieczny, szaleńczy, szalony, zuchwały eksperymentalny porównaj.
 • Znaczenie Rzadki Opis przerzedzony rozpuszczony, rozwodniony wodnisty, rozcieńczony, rozwodniony, cienki niespotykany, deficytowy, nieczęsty, sporadyczny, rzadko porównanie.
 • Znaczenie Rzadko Informacje nieczęsto, czasami, czasem, niekiedy, nieregularnie, okazjonalnie, sporadycznie, od czasu do czasu, co jakiś/pewien czas, z rzadka, pot. od dlaczego.
 • Znaczenie Rząd Znaczenie władze, władza, parlament, urząd, oficj. administracja centralna rada ministrów, gabinet, ministrowie, oficj. centrum, pot. góra ANTONIM jak lepiej.
 • Znaczenie Rządzić Co znaczy kierować, panować, sprawować kontrolę/władzę/rządy, być u steru, trzymać ster (władzy), książk. władać administrować, gospodarować kiedy.
 • Znaczenie Rzec Krzyżówka powiedzieć, oświadczyć, orzec, oznajmić, przypomnieć, stwierdzić, zauważyć, zaznaczyć, książk. skonstatować, wyrazić przekonanie od czego zależy.
 • Znaczenie Rzetelność Co to jest pracowitość, gorliwość, obowiązkowość, solidność, uczciwość, książk. pilność ANTONIM: nierzetelność, nieuczciwość, niesumienność na czym polega.
 • Znaczenie Rzucać Słownik SYNONIM: ciskać, miotać; kulą: pchać ANTONIM: łapać, chwytać, pochwycić, schwycić, złapać różnice.
 • Znaczenie Rzecz Czym jest przedmiot, coś, obiekt, eksponat egzemplarz, konkret ANTONIM: istota żywa, stworzenie, byt, organizm, twór człowiek, zwierzę osoba, postać wady i zalety.
 • Znaczenie Rzecznik Co oznacza adwokat, mediator, negocjator, wyraziciel, pełnomocnik, książk. plenipotent agent, impresario, menedżer, manager ANTONIM: mocodawca podobieństwa.
 • Znaczenie Rzeczywistość Tłumaczenie realia, realność, otaczający świat, książk. empiria fakt(y), zdarzenie, wydarzenie, epizod, wypadek ANTONIM: fikcja, anegdota, fantazja czemu.
 • Znaczenie Rzeczywisty Przykłady faktyczny, pewny, realny materialny, fizyczny, realny konkretny, przeliczalny (na pieniądze), wyliczalny, wymierny finansowy, komercyjny co gorsze.
 • Znaczenie Rzeczywiście Definicja naprawdę, autentycznie, istotnie, faktycznie, prawdziwie, książk. doprawdy, zaiste, w istocie, w rzeczy samej realnie, fizycznie porównaj.
 • Znaczenie Rzekomo Encyklopedia podobno, jakoby, jak mówi, jak mówią/powiadają, książk. pono, ponoć ANTONIM: na pewno, niewątpliwie, bezwzględnie, oczywiście, z (całą porównanie.
 • Znaczenie Rzetelnie Jak działa SYNONIM: sumiennie, solidnie, szlachetnie; postępować: moralnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie, niesolidnie, oszukańczo dlaczego.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Rzetelnie co znaczy Rzekomo krzyżówka Rzeczywiście co to jest Rzeczywisty słownik Rzeczywistość czym jest Rzecznik co oznacza Rzecz tłumaczenie Rzucać. znaczenie.

Wyraz Rozczarowanie co znaczy Rozczarowany krzyżówka Rozczłonkowanie co to definicja.