sumienny skwitować krzyżówka co to znaczy

Świeży co znaczy Świeżo krzyżówka Świetny co to jest Świetnie słownik Świeckość czym jest Świecki.

Dziś jest Sobota, 13 kwietnia 2024.

Imieniny obchodzą: Przemysław, Hermenegilda, Ida.

Słownik wyrazów polskich na S

 • Znaczenie Sumienny Co znaczy SYNONIM: uczciwy, nieskazitelny, prawy, rzetelny, solidny ANTONIM: nieuczciwy, niesumienny, nierzetelny, niesolidny porównanie.
 • Znaczenie Skwitować Krzyżówka SYNONIM: zareagować, przyjąć, zbyć ANTONIM: zignorować, nie zauważyć, przejść do porządku dziennego dlaczego.
 • Znaczenie Schludność Co to jest SYNONIM: czystość, niezkazitelna biel ANTONIM: brud, kurz, błoto, pył, paproch, plamy, zanieczyszczenia, zapylenie, zatrucie (środowiska jak lepiej.
 • Znaczenie Sprężysty Słownik SYNONIM: elastyczny, giętki, miękki, plastyczny, rozciągliwy, wiotki ANTONIM: sztywny, nierozciągliwy, twardy kiedy.
 • Znaczenie Sakralny Czym jest SYNONIM: liturgiczny, kultowy, obrzędowy, religijny, rytualny ANTONIM: świecki, laicki; ślub: cywilny, państwowy od czego zależy.
 • Znaczenie Spostrzegawczość Co oznacza SYNONIM: czujność, baczenie, gotowość, uwaga ANTONIM: brak czujności/gotowości, lekceważenie, niezważanie na nic na czym polega.
 • Znaczenie Sucho Tłumaczenie SYNONIM: bezdeszczowo, ciepło, gorąco, pogodnie, słonecznie, upalnie ANTONIM: mokro, wilgotno, deszczowo, dżdżysto różnice.
 • Znaczenie Strata Przykłady SYNONIM: szkoda, krzywda, uszczerbek, zniszczenie ANTONIM: zysk, osiągnięcie, rezultat, efekt, owoc, wynik, zdobycz, książk. płody, plony wady i zalety.
 • Znaczenie Strawić Definicja przyswoić, absorbować, pobrać, wessać, wchłonąć, książk. zasymilować ANTONIM: nie przyswoić, odrzucić, wydalić, wydzielić, wypuścić podobieństwa.
 • Znaczenie Stronić Encyklopedia unikać, izolować się, separować się, uciekać, wystrzegać się, omijać z daleka trzymać się z dala/z daleka ANTONIM: szukać, spotykać się czemu.
 • Znaczenie Stronniczo Jak działa SYNONIM: subiektywnie, jednostronnie, nieobiektywnie, tendencyjnie, książk. uznaniowo ANTONIM: obiektywnie, bezstronnie, sprawiedliwie co gorsze.
 • Znaczenie Stronniczość Czy jest SYNONIM: niesprawiedliwość, faworyzowanie, subiektywizm, oficj. uznaniowość ANTONIM: bezstronność, sprawiedliwość, obiektywizm, uczciwość porównaj.
 • Znaczenie Stronniczy Pojęcie subiektywny, jednostronny, nieobiektywny, niesprawiedliwy, uprzedzony, tendencyjny ANTONIM: obiektywny, neutralny, nieuprzedzony porównanie.
 • Znaczenie Stronnik Wyjaśnienie sojusznik, partner, przyjaciel, sprzymierzeniec, zwolennik, książk. aliant ANTONIM: przeciwnik, rywal, książk. antagonista; w dyskusji dlaczego.
 • Znaczenie Strój Opis ubranie, odzież, szata, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj. konfekcja, tekstylia ANTONIM: bielizna, kalesony, majtki jak lepiej.
 • Znaczenie Strzec Informacje pilnować, chronić, eskortować, konwojować, ochraniać, oficj. zabezpieczać dozorować, nadzorować, opiekować się, mieć na oku stróżować kiedy.
 • Znaczenie Surowiec Znaczenie SYNONIM: materiał, półprodukt, półfabrykat, tworzywo ANTONIM: wytwór, produkt (końcowy), towar, wyrób (finalny), książk. fabrykat od czego zależy.
 • Znaczenie Surowo Co znaczy drapieżnie, groźnie, krwiożerczo okrutnie, bezlitośnie, bez litości, barbarzyńsko, brutalnie, niehumanitarnie, nieludzko, srodze, strasznie na czym polega.
 • Znaczenie Surowy Krzyżówka zasadniczy, kategoryczny, wymagający, książk. apodyktyczny nieubłagany, nieprzebłagany, nieprzejednany bezlitosny, bez litości/serca różnice.
 • Znaczenie Suszyć Co to jest wysuszać, odparowywać (wodę), odlewać, odpompowywać (wodę) przecedzać, odcedzać, wyżymać osuszać, odwadniać, książk. meliorować ANTONIM wady i zalety.
 • Znaczenie Się Suszyć Słownik schnąć, przeschnąć, wysychać odciec, odparować, odsączyć się ANTONIM: moknąć, przemakać, moczyć się wilgotnieć, wilgnąć, zamakać, nasiąkać podobieństwa.
 • Znaczenie Suwerenny Czym jest wolny, niezależny, samodzielny, niezawisły; kraj: niepodległy swobodny, dowolny, nieskrępowany ANTONIM: zależny, niesamodzielny czemu.
 • Znaczenie Spodziewany Co oznacza przewidziany, oczekiwany, planowany, planowy, prognozowany, przewidywany, zapowiedziany ANTONIM: niespodziewany, nagły, nieprzewidziany co gorsze.
 • Znaczenie Spontanicznie Tłumaczenie dobrowolnie samorzutnie, ochotniczo, na ochotnika, bez przymusu, z własnej inicjatywy/woli, na własne życzenie ANTONIM: przymusowo porównaj.
 • Znaczenie Spoglądać Przykłady patrzeć, popatrywać, zerkać, rzucać okiem, ogarniać/obrzucać wzrokiem/spojrzeniem, rzucać spojrzenie, biegać wzrokiem, toczyć wzrokiem, pot porównanie.
 • Znaczenie Spokojnie Definicja przyjaźnie, miło, przychylnie, z przychylnością, zachęcająco flegmatycznie, powoli, powściągliwie, w sposób opanowany bezkonfliktowo dlaczego.
 • Znaczenie Spokojny Encyklopedia łagodny, delikatny, słaby, ledwo wyczuwalny refleksyjny, kontemplacyjny, medytacyjny, wyciszony, głos: beznamiętny opanowany, cierpliwy jak lepiej.
 • Znaczenie Spokój Jak działa ustabilizowanie, stoicki spokój, stalowe nerwy, zimna krew cierpliwość, wyrozumiałość opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność kiedy.
 • Znaczenie Spokrewnienie Czy jest pokrewieństwo, powinowactwo, więzy rodzinne, więzy/związki krwi, książk. koligacja, parantela ANTONIM: niespokrewnienie, obcość, brak więzi od czego zależy.
 • Znaczenie Społeczeństwo Pojęcie ludność, naród, obywatele, ludzie, lud, mieszkańcy, masy, populacja, wspólnota (narodowa), książk. nacja, populacja, oficj. elektorat na czym polega.
 • Znaczenie Społeczny Wyjaśnienie publiczny, obywatelski, państwowy, spółdzielczy, uspołeczniony, wspólny ANTONIM: prywatny, indywidualny, niepubliczny, osobisty, własny różnice.
 • Znaczenie Sponsorować Opis dofinansowywać, dotować, subsydiować, subwencjonować, wspomagać (finansowo), zasilać pieniędzmi ANTONIM: wyzyskiwać, czerpać zyski, bogacić wady i zalety.
 • Znaczenie Spontaniczność Informacje szczerość, naturalność, autentyzm, autentyczność, bezpośredniość, prawdziwość, uczciwość prostolinijność, otwartość, prostoduszność ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Spory Znaczenie duży, gigantyczny, kolosalny, maksymalny, monstrualny, nielichy, niemały, ogromny, olbrzymi, pokaźny, wielki, pot. ogromniasty, szalony, po czemu.
 • Znaczenie Sporo Co znaczy dużo, wiele, mnóstwo, niemało, pełno, bez liku, ile dusza zapragnie, pod dostatkiem, w bród, książk. multum, pot. chmara, masa, masę, moc co gorsze.
 • Znaczenie Spontaniczny Krzyżówka autentyczny, naturalny, niewymuszony szczery, niezakłamany, bezpośredni, otwarty, prostolinijny ANTONIM: wymuszony, sztuczny, nienaturalny porównaj.
 • Znaczenie Sporadycznie Co to jest rzadko, nieczęsto, czasami, czasem, niekiedy, nieregularnie, okazjonalnie, od czasu do czasu, co jakiś/pewien czas, z rzadka, pot. od porównanie.
 • Znaczenie Sporadyczny Słownik nieregularny, niesystematyczny, okazjonalny, oficj. nierytmiczny rzadki, niespotykany, deficytowy, nieczęsty, rzadko spotykany, książk dlaczego.
 • Znaczenie Sposobność Czym jest możność, okazja, szansa, (korzystne/sprzyjające) warunki, sprzyjająca okoliczność możliwość, wykonalność, prawdopodobieństwo, realność jak lepiej.
 • Znaczenie Spostrzegać Co oznacza widzieć, dostrzegać, zauważać, chwytać/obejmować wzrokiem ANTONIM: nie widzieć, nie dostrzec, nie spostrzec, nie zauważyć opuścić kiedy.
 • Znaczenie Spostrzegawczy Tłumaczenie uważny, baczny, bystry, czujny, przytomny ANTONIM: nieuważny, gapowaty, roztargniony, rozproszony, roztrzepany, zamyślony, z głową w od czego zależy.
 • Znaczenie Spotkanie Przykłady obecność, towarzyszenie (sobie), (wspólne) przebywanie/życie w sporcie: mecz, gra, partia, pojedynek, rozgrywka, walka ANTONIM: rozstanie na czym polega.
 • Znaczenie Się Spotykać Definicja poznawać, zaznajamiać się, zawierać/nawiązywać znajomości widzieć się, kontaktować się, stykać się, widywać (się) spotkać (się), widzieć różnice.
 • Znaczenie Spożywać Encyklopedia jeść, połykać, zajadać, zaspokajać głód, oficj. konsumować, pożywiać się, biesiadować, częstować się, raczyć się, ucztować, pałaszować wady i zalety.
 • Znaczenie Spółka Jak działa przedsiębiorstwo, konsorcjum, koncern, korporacja zakłady, fabryka, wytwórnia, kombinat, montownia ANTONIM: firma jednoosobowa podobieństwa.
 • Znaczenie Spór Czy jest kłótnia, sprzeczka, konflikt, kontrowersja, różnica zdań, spięcie, starcie, utarczka słowna, zwada, zatarg, pot. pyskówka awantura, burda czemu.
 • Znaczenie Się Spóźnić Pojęcie opóźnić się, opóźnić (przyjście/przyjazd), nie zdążyć, przyjść/przyjechać/dotrzeć za późno nie nadążyć, (po)zostać w tyle ANTONIM: zdążyć co gorsze.
 • Znaczenie Spóźniony Wyjaśnienie SYNONIM: późny, opóźniony, zapóźniony, książk. przenoszony ANTONIM: wczesny, przedwczesny, przedterminowy, za/zbyt wczesny porównaj.
 • Znaczenie Spragniony Opis SYNONIM: głodny, wygłodniały, wygłodzony, łaknący, książk. wyposzczony ANTONIM: syty, najedzony, przejedzony, pot. napchany, nażarty, pełny porównanie.
 • Znaczenie Sądowa Sprawa Informacje proces, rozprawa (sądowa), postępowanie sądowe, przewód sądowy ANTONIM: ugoda, porozumienie (stron), polubowne załatwienie/zakończenie dlaczego.
 • Znaczenie Sprawca Znaczenie podejrzany, poszukiwany, winowajca, zatrzymany skazaniec, aresztant, więzień, oficj. osadzony, skazany ANTONIM: człowiek uczciwy, człowiek jak lepiej.
 • Znaczenie Sprawdzać Co znaczy analizować, badać, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, zgłębiać kiedy.
 • Znaczenie Sprawiedliwy Krzyżówka słuszny, uzasadniony, prawny, oficj. prawnie uzasadniony bezstronny, neutralny, niezaangażowany, obiektywny; sędzia:książk. niezawisły od czego zależy.
 • Znaczenie Sprostać Co to jest podołać, zdołać, potrafić, móc, uporać się, być w stanie, dać radę ANTONIM: nie sprostać, nie umieć, nie zdołać, nie podołać, nie udźwignąć na czym polega.
 • Znaczenie Sprawdzony Słownik bezpieczny, gwarantowany, niezawodny, pewny, wypróbowany ANTONIM: niesprawdzony, eksperymentalny, niebezpieczny, niepewny, ryzykowny różnice.
 • Znaczenie Sprawiedliwie Czym jest jednakowo, identycznie, jednolicie, na równi, tak samo po równo, proporcjonalnie, równomiernie, symetrycznie, współmiernie, na równe części wady i zalety.
 • Znaczenie Społeczna Sprawiedliwość Co oznacza równość, równouprawnienie, równe prawa równe szanse, równy start (dla wszystkich), oficj. solidaryzm społeczny bezstronność, neutralność podobieństwa.
 • Znaczenie Sprawnie Tłumaczenie zwinnie, zręcznie, zwiewnie, z wdziękiem jak kot, jak baletnica biegle, płynnie, dobrze, doskonale; znać język:książk. perfekt ANTONIM czemu.
 • Znaczenie Sprawność Przykłady sztuka, umiejętność, biegłość, wytrenowanie, zręczność artyzm, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent ANTONIM: rzemiosło co gorsze.
 • Znaczenie Sprawny Definicja czynny, działający, funkcjonujący (prawidłowo), niezepsuty, pełnowartościowy, prawidłowy ANTONIM: nieczynny, popsuty, uszkodzony porównaj.
 • Znaczenie Sprezentować Encyklopedia SYNONIM: obdarować, dać, podarować, obdarzyć ANTONIM: zabrać, wziąć, odebrać, przywłaszczyć, ukraść, rozkraść, pot. zachapać porównanie.
 • Znaczenie Sprytny Jak działa pomysłowy, przebiegły, chytry, pot. cwany, szczwany, kuty na cztery nogi nieufny, podejrzliwy, niewierzący nikomu ANTONIM: naiwny dlaczego.
 • Znaczenie Sprzątać Czy jest czyścić, oczyszczać, przecierać, wycierać, usuwać brud glancować, polerować myć, prać, płukać, spłukiwać, szorować, zmywać, pot. pucować jak lepiej.
 • Znaczenie Sprzeciw Pojęcie odmowa, brak zgody, niezgodzenie się, zabronienie, zakaz, zakazanie protest, opór, przeciwdziałanie, przeciwstawienie się, uniemożliwianie kiedy.
 • Znaczenie Się Sprzeciwiać Wyjaśnienie buntować się, nie podporządkowywać się, pot. mieć w nosie nie słuchać, puszczać mimo uszu, pozostawać głuchym, nie interesować się, książk od czego zależy.
 • Znaczenie Się Sprzeczać Opis kłócić się, awanturować się, spierać się ANTONIM: dyskutować, debatować, konferować, polemizować, rozprawiać negocjować, układać się na czym polega.
 • Znaczenie Sprzeczka Informacje kłótnia, konflikt, kontrowersja, różnica zdań, spór, spięcie, starcie, utarczka słowna, zwada, zatarg, pot. pyskówka awantura, burda, bójka różnice.
 • Znaczenie Sprzecznie Znaczenie niezgodnie, przeciwstawnie niejednogłośnie, większością głosów ANTONIM: zgodnie, solidarnie, razem, harmonijnie jednogłośnie, jednomyślnie wady i zalety.
 • Znaczenie Sprzeczność Co znaczy niezgodność, kolizja, konflikt, kontrast, rozbieżność, rozdźwięk, różnice, książk. antagonizm, dysharmonia, dysonans niedopasowanie, brak podobieństwa.
 • Znaczenie Sprzeczny Krzyżówka niezgodny, kolizyjny, niejednakowy, różny, rozbieżny, książk. antynomiczny przeciwstawny, przeciwny, książk. kontradyktoryjny czemu.
 • Znaczenie Sprzedać Co to jest zbyć, spieniężyć, upłynnić pot. opchnąć, opylić, spylić, neg. przehandlować, wciskać ANTONIM: kupić, nabyć, sprawić sobie, zaopatrzyć się co gorsze.
 • Znaczenie Starsi Słownik dorośli, ojcowie rodzice, dziadkowie, opiekunowie ANTONIM: młodzież, dzieci, młodzi, młodzi ludzie, nastolatki, narybek, oficj. młode porównaj.
 • Znaczenie Sprzedawać Czym jest zbywać, oferować, spieniężać, upłynniać handlować, targować ANTONIM: kupować, nabywać, fundować, rozchwytywać, sprawiać sobie, zaopatrywać porównanie.
 • Znaczenie Się Sprzedawać Co oznacza nie zalegać, dzien. znajdować zbyt/nabywców, pot. iść (jak woda), schodzić (z półek), jest popyt na coś ANTONIM: nie schodzić, zalegać dlaczego.
 • Znaczenie Sprzedaż Tłumaczenie sprzedawanie, wyprzedawanie, odstąpienie, pozbycie się, książk. odsprzedaż, upłynnienie, zbycie wyprzedaż, aukcja, licytacja zbyt, popyt jak lepiej.
 • Znaczenie Startować Przykłady zaczynać się, rozpoczynać się, książk. raczkować mieć/brać początek ANTONIM: kończyć się, dobiegać (do) końca, zbliżać się do końca/finału kiedy.
 • Znaczenie Sprzyjać Definicja faworyzować, wyróżniać, forować, popierać, protegować obdarzać względami, mieć słabość popierać, być za, opowiadać się, przychylać się (do od czego zależy.
 • Znaczenie Sprzyjający Encyklopedia przyjazny, popierający, pozytywnie/korzystnie/dobrze nastawiony ciepły, przyjacielski, serdeczny, sympatyczny, życzliwy; człowiek: równy na czym polega.
 • Znaczenie Sprzymierzeniec Jak działa sojusznik, partner, przyjaciel, stronnik, zwolennik, książk. aliant ANTONIM: przeciwnik, rywal, książk. antagonista; w dyskusji: oponent różnice.
 • Znaczenie Srogi Czy jest okrutny, bezlitosny, bezwzględny, bez serca, brutalny, drapieżny, krwiożerczy, nielitościwy; tylko w odniesieniu do czynności: krwawy wady i zalety.
 • Znaczenie Się Stać Pojęcie nastać, nastąpić, przyjść, przypaść (w udziale), spotkać (coś kogoś spotkało), wyniknąć, wystąpić, zajść, zawitać, zdarzyć się, dać znać o podobieństwa.
 • Znaczenie Stagnacja Wyjaśnienie zastój, trwanie, dreptanie w miejscu, kręcenie się w kółko, książk. marazm, pat, status quo ANTONIM: postęp, rozwój, ruch, polepszenie (się czemu.
 • Znaczenie Stale Opis ciągle, bezustannie, bez przerwy, nieprzerwanie, nieustannie, wciąż, dniami i nocami regularnie, książk. permanentnie, ustawicznie pot co gorsze.
 • Znaczenie Stałość Informacje niezmienność, książk. stagnacja, status quo trwanie, skostnienie, skostniałość, sztywność, książk. konserwatyzm, konserwowanie, zastój porównaj.
 • Znaczenie Stały Znaczenie powtarzający się, regularny, systematyczny, cykliczny, książk. notoryczny, permanentny, oficj. rytmiczny; komunikacja: wahadłowa porównanie.
 • Znaczenie Stanąć Co znaczy zatrzymać się, przystanąć znieruchomieć, stanąć jak wryty zepsuć się, popsuć się, przestać działać/chodzić/pracować, pot. nawalić, wysiąść dlaczego.
 • Znaczenie Standard Krzyżówka status quo, brak ulepszeń, klasyka, tradycjonalizm, tradycyjność anachronizm, przeżytek, relikt, zabytek śmierć technologiczna ANTONIM jak lepiej.
 • Znaczenie Standardowo Co to jest normalnie, w wersji podstawowej obowiązkowo, planowo, programowo, zgodnie z planem/harmonogramem, według planu ANTONIM: dodatkowo kiedy.
 • Znaczenie Standardowy Słownik nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, stereotypowy, szablonowy, sztampowy częsty, typowy, charakterystyczny, znamienny zasadniczy od czego zależy.
 • Znaczenie Standaryzacja Czym jest SYNONIM: ujednolicenie, unifikacja, uporządkowanie ANTONIM: dowolność, nieunormowanie, brak kryteriów, wielość standardów/rozwiązań na czym polega.
 • Znaczenie Stanowczy Co oznacza ostry, mocny, poważny, gwałtowny; ton: nieznoszący sprzeciwu; zakaz: bezwzględny, kategoryczny ANTONIM: ugodowy, spokojny, bezkonfliktowy różnice.
 • Znaczenie Się Starać Tłumaczenie dążyć, sięgać, czynić starania, oficj. aspirować, ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: nie wysilać się wady i zalety.
 • Znaczenie Staranie Przykłady opieka, dbałość, pielęgnacja, pielęgnowanie, troska, troskliwość, troszczenie się, książk. piecza pilnowanie, kuratela ANTONIM: niedbalstwo podobieństwa.
 • Znaczenie Staranność Definicja systematyczność, uporządkowanie, zorganizowanie, (dobra) organizacja ANTONIM: bałaganiarstwo, niechlujstwo, niedbalstwo, zaniedbania czemu.
 • Znaczenie Staranny Encyklopedia szczegółowy, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, uważny, wnikliwy; opis: wyczerpujący ANTONIM: ogólny, ogólnikowy, płytki, pobieżny co gorsze.
 • Znaczenie Starczać Jak działa wystarczać, być pod dostatkiem, obfitować, coś obrodziło ANTONIM: brakować, braknąć, zabraknąć, książk. zbraknąć skończyć się, wyczerpać porównaj.
 • Znaczenie Staruszek Czy jest starzec, staruch, starszy pan, książk. nestor, matuzalem, pot. dziadek emeryt, rencista (stary) ramol/sklerotyk, pot., neg. stary porównanie.
 • Znaczenie Staruszka Pojęcie babcia, babuleńka, starowina, starowinka, starsza kobieta, starucha, stara baba, pot. ciotka, pot., neg. stare pudło ANTONIM: dziewczyna dlaczego.
 • Znaczenie Stary Wyjaśnienie dawny, prastary, starodawny, książk. przedwieczny, pot. przedpotopowy historyczny, antyczny, prehistoryczny; gad: kopalny; człowiek jak lepiej.
 • Znaczenie Starzec Opis staruch, staruszek, starszy pan, książk. nestor, matuzalem, pot. dziadek emeryt, rencista (stary) ramol/sklerotyk, pot., neg. stary kiedy.
 • Znaczenie Się Starzeć Informacje psuć się, przeterminować się, tracić ważność/przydatność; o serze: gliwieć ANTONIM: zachować świeżość/zapach/smak/dobry wygląd, przechować od czego zależy.
 • Znaczenie Stosowny Znaczenie odpowiedni, właściwy, godziwy, należyty, należący się, przysługujący, zasłużony; wynagrodzenie, płaca: uczciwe ANTONIM: niewłaściwy na czym polega.
 • Znaczenie Stateczność Co znaczy opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność, spokój, zrównoważenie ANTONIM: porywczość, gwałtowność, impulsywność, popędliwość różnice.
 • Znaczenie Stawiać Krzyżówka ufać, polegać, liczyć, zdawać się, pokładać ufność/nadzieję, pot. spuszczać się na kogoś ANTONIM: nie ufać, nie polegać, liczyć tylko na wady i zalety.
 • Znaczenie Się Stawić Co to jest przybyć, przyjść, przyjechać, dojechać, dotrzeć dotrzeć/trafić (do celu/na miejsce), pojawić się zgłosić się, zameldować się, zawitać podobieństwa.
 • Znaczenie Stchórzyć Słownik złamać się, spłoszyć się, zrejterować, stracić ducha przestraszyć się, bać się, obawiać się, zlęknąć się, zaniepokoić się, przelęknąć się czemu.
 • Znaczenie Stereotypowy Czym jest banalny, standardowy, nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, nieoryginalny, szablonowy, sztampowy, książk. tuzinkowy ANTONIM co gorsze.
 • Znaczenie Sterylny Co oznacza SYNONIM: czysty, aseptyczny, jałowy, wyjałowiony ANTONIM: zakażony, brudny; powietrze: skażone, zapylone, zatrute porównaj.
 • Znaczenie Stojący Tłumaczenie nieruchomy, stężały, zamarły, zastygły, znieruchomiały, książk. statyczny stacjonarny ANTONIM: ruchomy, ruchliwy, książk. dynamiczny porównanie.
 • Znaczenie Stolica Przykłady centrum, metropolia, ośrodek, główne/największe miasto Warszawa, dzien. gród nad Wisłą, Syreni Gród ANTONIM: prowincja, kraj, regiony dlaczego.
 • Znaczenie Stopniowo Definicja powoli, etapami, etapowo, po kawałku, po trochu, książk. ewolucyjnie, sukcesywnie ANTONIM: jednorazowo, momentalnie, błyskawicznie jak lepiej.
 • Znaczenie Stopniowy Encyklopedia długotrwały, ewolucyjny, łagodny, płynny, (wielo)etapowy, wielofazowy, książk. sukcesywny wielodniowy, wielotygodniowy, wielomiesięczny kiedy.
 • Znaczenie Strachliwie Jak działa lękliwie, płochliwie, z lękiem haniebnie, niegodnie, niehonorowo, niesławnie ANTONIM: odważnie, dzielnie, bohatersko, brawurowo od czego zależy.
 • Znaczenie Strach Czy jest lęk, groza, przestrach, przerażenie, trwoga, histeria, panika, psychoza, zastraszenie, obawa, fobia, stres, uraz; na scenie: trema na czym polega.
 • Znaczenie Stosować Pojęcie korzystać, używać, posługiwać się, wykorzystywać, użytkować odnosić/osiągać korzyść/zysk, mieć pożytek, książk. spożytkować, wyzyskać różnice.
 • Znaczenie Stosownie Wyjaśnienie odpowiednio, dobrze, należycie, słusznie, trafnie, właściwie, jak należy, jak trzeba, zgodnie z czymś, książk. adekwatnie, pot. w sam raz wady i zalety.
 • Znaczenie Stowarzyszenie Opis organizacja, związek, federacja, konfederacja, klub, koło, kółko, porozumienie, przymierze, ruch, sojusz, unia, zrzeszenie, związek podobieństwa.
 • Znaczenie Strachliwy Informacje zalękniony, przestraszony nieśmiały, onieśmielony, płochliwy, zawstydzony, książk. zahukany bojaźliwy, lękliwy, tchórzliwy, trwożliwy czemu.
 • Znaczenie Stracić Znaczenie utracić, ponieść straty/uszczerbek, zostać pozbawionym, pożegnać się z czymś, książk. postradać zgubić, zmarnować, roztrwonić; pieniądze co gorsze.
 • Znaczenie Strasznie Co znaczy źle, fatalnie, skandalicznie, okropnie, tragicznie, wstrętnie pot. dennie, do kitu, do bani ANTONIM: świetnie, dobrze, cudownie, doskonale porównaj.
 • Znaczenie Straszny Krzyżówka okropny, koszmarny, potworny, przerażający, straszliwy, makabryczny, upiorny, zły, mrożący krew w żyłach ANTONIM: przyjemny, miły, znośny porównanie.
 • Znaczenie Strzelisty Co to jest niebotyczny, wysoki, niebosiężny, rosły, rozrośnięty, wyrośnięty; o roślinach: wybujałe, dorodne ANTONIM: niski, karłowaty, nieduży dlaczego.
 • Znaczenie Studiować Słownik sprawdzać, analizować, badać, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, zgłębiać jak lepiej.
 • Znaczenie Studium Czym jest praca (naukowa), artykuł, opracowanie, rozprawa, szkic, książk. dysertacja ANTONIM: esej, eseistyka, impresje, publicystyka wypracowanie kiedy.
 • Znaczenie Stwierdzić Co oznacza powiedzieć, oświadczyć, orzec, oznajmić, rzec, przypomnieć, zauważyć, zaznaczyć, książk. skonstatować, wyrazić przekonanie od czego zależy.
 • Znaczenie Stworzenie Tłumaczenie SYNONIM: istota żywa, byt, organizm, twór człowiek, zwierzę ANTONIM: rzecz, coś, przedmiot, świat nieożywiony na czym polega.
 • Znaczenie Się Stykać Przykłady widzieć się, kontaktować się, widywać (się) spotkać (się), widzieć się, zobaczyć się, natknąć się, nadziać się, wpaść, stykać się, zetknąć różnice.
 • Znaczenie Subiektywizm Definicja SYNONIM: niesprawiedliwość, faworyzowanie, stronniczość, oficj. uznaniowość ANTONIM: obiektywizm, sprawiedliwość, bezstronność, uczciwość wady i zalety.
 • Znaczenie Subiektywnie Encyklopedia SYNONIM: jednostronnie, nieobiektywnie, stronniczo, tendencyjnie, książk. uznaniowo ANTONIM: obiektywnie, bezstronnie, sprawiedliwie podobieństwa.
 • Znaczenie Subiektywny Jak działa jednostronny, nieobiektywny, stronniczy, tendencyjny, książk. uznaniowy ANTONIM: obiektywny, bezstronny, nieuprzedzony, sprawiedliwy czemu.
 • Znaczenie Subordynacja Czy jest posłuszeństwo, dyscyplina, karność, rygor, książk. dryl zależność (służbowa), podporządkowanie się uległość, posłuch, zdyscyplinowanie co gorsze.
 • Znaczenie Subsydiować Pojęcie sponsorować, dofinansowywać, dotować, subwencjonować, wspomagać (finansowo), zasilać pieniędzmi ANTONIM: wyzyskiwać, czerpać zyski, bogacić porównaj.
 • Znaczenie Suchy Wyjaśnienie zeschły, zaschły, zaschnięty; ziemia: spękana bezdeszczowy, pogodny, upalny, tropikalny wysuszony, przesuszony, wyschnięty ANTONIM: mokry porównanie.
 • Znaczenie Sugerować Opis radzić, proponować, zalecać, nakłaniać, popychać, przekonywać, skłaniać ANTONIM: odradzać, nie radzić, odciągać, odwodzić, odstraszać dlaczego.
 • Znaczenie Subtelny Informacje delikatny, łagodny, taktowny, układny; dotyk:książk. aksamitny sposób postępowania: dyplomatyczny, polityczny; światło: dyskretne ANTONIM jak lepiej.
 • Znaczenie Subwencja Znaczenie dotacja, sponsoring, pomoc, wsparcie, wspieranie pożyczka, pomoc finansowa, zapomoga, zasiłek stypendium, książk. grant ANTONIM: zapłata kiedy.
 • Znaczenie Subwencjonować Co znaczy sponsorować, dofinansowywać, dotować, subsydiować, wspomagać (finansowo), zasilać pieniędzmi ANTONIM: wyzyskiwać, czerpać zyski, bogacić od czego zależy.
 • Znaczenie Sugestia Krzyżówka namowa, inspiracja, zasugerowanie, wpływ, wpływanie prośba rezolucja, wniosek, postulat, propozycja, oficj. dezyderat ANTONIM na czym polega.
 • Znaczenie Sugestywny Co to jest SYNONIM: dobitny, jasny, jędrny, mocny, obrazowy, plastyczny, przemawiający, zdecydowany ANTONIM: mglisty, niewyraźny, przymglony, zamglony różnice.
 • Znaczenie Sukces Słownik triumf, wyczyn, zwycięstwo, wygrana, dobry/szczęśliwy koniec pomyślność, radość, szczęście dostatek, bogactwo, dobrobyt, książk. błogostan wady i zalety.
 • Znaczenie Sukcesywnie Czym jest po kolei, jeden po drugim, w sekwencji powoli, stopniowo, etapami, etapowo, po kawałku, po trochu, książk. ewolucyjnie ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Sumienność Co oznacza uczciwość, nieskazitelność, prawość, rzetelność, solidność ANTONIM: nieuczciwość, niesumienność, nierzetelność, niesolidność, obijanie się czemu.
 • Znaczenie Sukcesywny Tłumaczenie długotrwały, ewolucyjny, stopniowy, (wielo)etapowy, wielofazowy wielodniowy, wielotygodniowy, wielomiesięczny, wieloletni ANTONIM co gorsze.
 • Znaczenie Sumiennie Przykłady SYNONIM: uczciwie, rzetelnie, solidnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie, niesolidnie, oszukańczo porównaj.
 • Znaczenie Symetryczny Definicja równy, foremny, regularny, geometryczny, regularny, ANTONIM: niesymetryczny, nieregularny, krzywy, nierówny, pokrzywiony, poszarpany porównanie.
 • Znaczenie Swawola Encyklopedia nieposłuszeństwo, niezdyscyplinowanie, niekarność, samowola, książk. bezhołowie niepodporządkowanie się, niesubordynacja, warcholstwo dlaczego.
 • Znaczenie Swawolnik Jak działa SYNONIM: hulaka, utracjusz, książk. birbant, hedonista, neg. lekkoduch ANTONIM: asceta, pustelnik, samotnik, książk. anachoreta, eremita jak lepiej.
 • Znaczenie Swawolny Czy jest rozpustny, bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, niemoralny, nieprzyzwoity, rozpasany, rozwiązły, wyuzdany, książk. bezecny; myśli kiedy.
 • Znaczenie Swobodny Pojęcie samodzielny, niezależny, autonomiczny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy ANTONIM: niesamodzielny, ograniczony, uzależniony od czego zależy.
 • Znaczenie Swoisty Wyjaśnienie charakterystyczny, niepowtarzalny, jedyny (w swoim rodzaju), odrębny, rozpoznawalny, specyficzny, wyróżniający się, szczególny, znamienny na czym polega.
 • Znaczenie Sycący Opis tłusty, kaloryczny, przetłuszczony, syty, tuczący, oficj. wysokokaloryczny gęsty, zagęszczony, zawiesisty ANTONIM: chudy, odtłuszczony różnice.
 • Znaczenie Sympatia Informacje życzliwość, przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność (szczególne) względy, słabość, książk. sentyment ANTONIM: niechęć wady i zalety.
 • Znaczenie Sympatyczny Znaczenie uprzejmy, miły uczynny, pomocny, usłużny, chętny/skory do pomocy ciepły, przyjacielski, przyjazny, serdeczny, życzliwy; człowiek: równy podobieństwa.
 • Znaczenie Sympatyzować Co znaczy protegować, kibicować, trzymać czyjąś stronę, popierać, sprzyjać, być za, opowiadać się, przychylać się ANTONIM: być przeciw, zwalczać, nie czemu.
 • Znaczenie Symulowany Krzyżówka nieprawdziwy, fałszywy, nieautentyczny, pozorowany, udawany, na niby, książk. sfingowany, pot. lipny ANTONIM: prawdziwy, autentyczny co gorsze.
 • Znaczenie Systematycznie Co to jest często, częstokroć, co chwila, co krok, kilkakrotnie, kilka razy, parokrotnie, niejednokrotnie, regularnie, wielokrotnie, książk. wielokroć porównaj.
 • Znaczenie Systematyczność Słownik staranność, uporządkowanie, zorganizowanie, (dobra) organizacja ANTONIM: bałaganiarstwo, niechlujstwo, niedbalstwo, zaniedbania, książk porównanie.
 • Znaczenie Systematyczny Czym jest powtarzający się, regularny, stały, cykliczny, książk. notoryczny, permanentny, oficj. rytmiczny; komunikacja: wahadłowa ANTONIM dlaczego.
 • Znaczenie Syty Co oznacza najedzony, przejedzony, pot. napchany, nażarty, pełny ANTONIM: głodny, wygłodniały, wygłodzony, łaknący, spragniony, książk. wyposzczony jak lepiej.
 • Znaczenie Szablonowość Tłumaczenie nijakość, bezbarwność, przeciętność, brak indywidualności/stylu/osobowości ANTONIM: indywidualność, nieszablonowość, odrębność, osobowość kiedy.
 • Znaczenie Szablonowy Przykłady standardowy, nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, stereotypowy, sztampowy częsty, typowy, charakterystyczny, znamienny ANTONIM od czego zależy.
 • Znaczenie Szacunek Definicja uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm, rewerencja cześć, hołd, uwielbienie na czym polega.
 • Znaczenie Szaleniec Encyklopedia psychopata, pomyleniec, wariat, człowiek chory psychicznie/umysłowo, człowiek nienormalny/obłąkany ANTONIM: człowiek zdrowy psychicznie różnice.
 • Znaczenie Szaleńczy Jak działa SYNONIM: ryzykowny, brawurowy, karkołomny, niebezpieczny, szalony, zuchwały ANTONIM: bezpieczny, asekurancki, kunktatorski, spokojny wady i zalety.
 • Znaczenie Szczuć Czy jest buntować, podburzać, judzić, napuszczać, podjudzać, podpuszczać, podżegać, wichrzyć, wywoływać/wzniecać bunt, książk. poduszczać ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Szata Pojęcie ubranie, odzież, strój, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj. konfekcja, tekstylia ANTONIM: łachy, łachmany, gałgany czemu.
 • Znaczenie Szaleństwo Wyjaśnienie obłęd, niepoczytalność, obłąkanie, obsesja, psychopatia, psychoza, wariactwo, choroba psychiczna, pomieszanie zmysłów, książk. aberracja co gorsze.
 • Znaczenie Szanować Opis traktować poważnie, liczyć się, poważać, mieć poważanie/respekt, odnosić się z atencją/szacunkiem, podchodzić z rewerencją uwzględniać porównaj.
 • Znaczenie Się Szanować Informacje oszczędzać się, nie przemęczać się, obijać się relaksować się, odpoczywać, regenerować się, wypoczywać ANTONIM: męczyć się, forsować się porównanie.
 • Znaczenie Szansa Znaczenie możność, okazja, sposobność, (korzystne/sprzyjające) warunki, sprzyjająca okoliczność możliwość, wykonalność, prawdopodobieństwo, realność dlaczego.
 • Znaczenie Szarża Co znaczy wypad, wycieczka ofensywa, szturm atak, najazd, napad, napaść uderzenie, natarcie, nawała ANTONIM: ucieczka, odwrót, wycofanie się, książk jak lepiej.
 • Znaczenie Szarżować Krzyżówka przeholować, zagalopowywać się, przebierać miarę, przeciągać strunę, posuwać/posunąć się za daleko, pot. przeginać ANTONIM: hamować się kiedy.
 • Znaczenie Szatan Co to jest diabeł, czart, kusiciel, zło, zły, zły duch, książk. antychryst, książę ciemności, moce piekielne Belzebub, Kosmaty, Kudłaty, Lucyfer od czego zależy.
 • Znaczenie Szczególnie Słownik specjalnie, bardzo, wyjątkowo; traktować coś:oficj. priorytetowo fenomenalnie, wybitnie, wysoce, wysoko przede wszystkim, tym bardziej, w na czym polega.
 • Znaczenie Szczegółowo Czym jest dokładnie, dogłębnie, pieczołowicie, powoli, spokojnie drobiazgowo, gruntownie, pedantycznie, rzetelnie, starannie, uważnie, z detalami, ze różnice.
 • Znaczenie Szczegółowy Co oznacza dokładny, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, staranny, uważny, wnikliwy opis: wyczerpujący ANTONIM: ogólny, ogólnikowy, płytki, pobieżny wady i zalety.
 • Znaczenie Szczelny Tłumaczenie nieprzepuszczający wody, wodoszczelny nieprzemakalny, impregnowany, nieprzesiąkliwy, nieprzesiąkalny hermetyczny, zamknięty ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Szczerość Przykłady naturalność, autentyzm, autentyczność, bezpośredniość, prawdziwość, spontaniczność, uczciwość prostolinijność, otwartość, prostoduszność czemu.
 • Znaczenie Szczery Definicja niezakłamany, bezpośredni, otwarty, prostolinijny autentyczny, naturalny, niewymuszony, spontaniczny ANTONIM: fałszywy, nieszczery co gorsze.
 • Znaczenie Szczęściarz Encyklopedia szczęśliwiec, dziecko szczęścia, wybraniec losu, pot. farciarz, w czepku urodzony ANTONIM: nieszczęśnik, nieszczęśliwiec, nieudacznik porównaj.
 • Znaczenie Szczęście Jak działa pomyślność, radość dostatek, bogactwo, dobrobyt, książk. błogostan powodzenie, szczęśliwy traf, książk. fortuna; mieć:pot. fart sukces porównanie.
 • Znaczenie Szczęśliwie Czy jest pomyślnie, udanie, z sukcesem, zwycięsko, książk. fortunnie ANTONIM: niefortunnie, niekorzystnie, niepomyślnie, nieszczęśliwie, nieudanie dlaczego.
 • Znaczenie Szczęśliwy Pojęcie pogodny, beztroski, promieniejący (radością), radosny, rozanielony, roześmiany, uśmiechnięty, śmiejący się, zadowolony, książk. jowialny jak lepiej.
 • Znaczenie Szczyt Wyjaśnienie turnia, wierch góra, wzgórze, wzniesienie, pagórek, garb, górka, mulda, nierówność (terenu), pagórek, pryzma, wybrzuszenie wierzch, czubek kiedy.
 • Znaczenie Szczytny Opis SYNONIM: jasny, piękny, szlachetny, uczciwy, wzniosły ANTONIM: niecny, grzeszny, naganny, niemoralny, niski od czego zależy.
 • Znaczenie Szept Informacje półgłos, półszept, poszeptywanie, szeptanie, szepty mówienie cicho/półgłosem ANTONIM: krzyk, wrzask, jęk, okrzyk, ryk, wycie wołanie na czym polega.
 • Znaczenie Szeptać Znaczenie mówić szeptem mówić (cicho), mamrotać, mruczeć (pod nosem) wyszeptać, wydusić (z siebie), wymamrotać, wycharczeć ANTONIM: krzyczeć różnice.
 • Znaczenie Szeroki Co znaczy rozległy, bezkresny, obszerny bezgraniczny, bez granic, nieogarniony, niezmierzony wszechstronny, wielostronny, wieloaspektowy wady i zalety.
 • Znaczenie Szkicowy Krzyżówka ogólnikowy, niedokładny, niekonkretny, ramowy ANTONIM: szczegółowy, dokładny, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, staranny, wnikliwy; opis podobieństwa.
 • Znaczenie Szkoda Co to jest krzywda, niekorzyść, strata, ubytek, uszczerbek, zło źle, na złość ANTONIM: dobro, pomyślność, dobrodziejstwo, korzyść, pożytek, szczęście czemu.
 • Znaczenie Że Szkoda Słownik SYNONIM: niestety, cóż, trudno, żal, że ANTONIM: na szczęście, szczęśliwie, na całe szczęście co gorsze.
 • Znaczenie Szkodliwy Czym jest SYNONIM: groźny, niebezpieczny, niekorzystny, szkodzący ANTONIM: bezpieczny, nieszkodliwy, nieszkodzący, neutralny porównaj.
 • Znaczenie Szkodzić Co oznacza przeszkadzać, blokować, hamować, powstrzymywać, utrudniać, zaszkodzić, źle się przysłużyć, pot. oddać niedźwiedzią przysługę, rzucać kłody porównanie.
 • Znaczenie Szlachetnie Tłumaczenie SYNONIM: rzetelnie, sumiennie, solidnie; postępować: moralnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie, niesolidnie, oszukańczo dlaczego.
 • Znaczenie Szlachetność Przykłady dobroć, dobroduszność, łagodność, poczciwość, gołębie/wielkie/złote serce ANTONIM: niegodziwość, łajdactwo, nikczemność, podłość, kamienne jak lepiej.
 • Znaczenie Szlachetny Definicja nieskazitelny, porządny, prawy, przyzwoity, honorowy, rycerski, uczciwy, wielkoduszny, zacny szczytny, jasny, piękny, uczciwy, wzniosły kiedy.
 • Znaczenie Szloch Encyklopedia lament, łkanie, łzy, płacz, rozpacz, smutek, skarga, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość ANTONIM od czego zależy.
 • Znaczenie Szmira Jak działa SYNONIM: kicz, tandeta, pot. bezguście, chała ANTONIM: sztuka, artyzm, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent na czym polega.
 • Znaczenie Szosa Czy jest droga, aleja, arteria (komunikacyjna), autostrada, obwodnica, ulica, trakt, przest. gościniec; polna: ścieżka, dróżka, drożyna, miedza; w różnice.
 • Znaczenie Szpetota Pojęcie brzydota, brak urody/wdzięku/uroku deformacja, nieforemność, niezgrabność, oszpecenie, zniekształcenie obrzydliwość, ohyda, paskudztwo wady i zalety.
 • Znaczenie Sztampowy Wyjaśnienie banalny, nieoryginalny, stereotypowy, szablonowy, książk. tuzinkowy bez fantazji/polotu, pospolity, płaski, przeciętny, neg. grubo ciosany podobieństwa.
 • Znaczenie Sztuczność Opis nienaturalność, aktorstwo, gra, maska, poza, udawanie pozerstwo, bufonada, efekciarstwo, górnolotność, nadętość, nadymanie się czemu.
 • Znaczenie Sztuczny Informacje wymuszony, nienaturalny, pretensjonalny, udawany, pot. sztywny fałszywy, nieszczery, dwulicowy, obłudny, podstępny, przebiegły, zakłamany co gorsze.
 • Znaczenie Sztuka Znaczenie umiejętność, biegłość, sprawność, wytrenowanie, zręczność artyzm, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent przedstawienie porównaj.
 • Znaczenie Szturm Co znaczy ofensywa, szarża, wypad, działania zaczepne atak, najazd, napad, napaść uderzenie, natarcie, nawała ANTONIM: obrona, defensywa, opór porównanie.
 • Znaczenie Sztywny Krzyżówka SYNONIM: nierozciągliwy, twardy ANTONIM: giętki, elastyczny, miękki, plastyczny, rozciągliwy, sprężysty, wiotki dlaczego.
 • Znaczenie Szukać Co to jest poszukiwać, rozglądać się, tropić, pot. węszyć, niuchać przeszukiwać, grzebać, myszkować, plądrować, przeczesywać (teren), przerzucać jak lepiej.
 • Znaczenie Szuler Słownik oszust, aferzysta, hochsztapler, krętacz, wydrwigrosz, książk. szalbierz, pot. kanciarz, szachraj ANTONIM: człowiek uczciwy, człowiek kiedy.
 • Znaczenie Szwindel Czym jest oszustwo, hochsztaplerstwo, hochsztaplerka, krętactwo, kręcenie, nabieranie, kombinacje, kombinatorstwo, kombinowanie, machlojka od czego zależy.
 • Znaczenie Szybki Co oznacza prędki, energiczny, raźny, żwawy, książk. chybki, chyży, śmigły śpieszny, pospieszny, książk. bystry; jazda: sportowa, rajdowa, brawurowa na czym polega.
 • Znaczenie Szybko Tłumaczenie prędko, wartko, śpiesznie, żywo, raźno, ochoczo biegiem, galopem, cwałem, truchtem; biec: pędem, pot. na łeb na szyję, na złamanie karku, w różnice.
 • Znaczenie Szybkość Przykłady pęd, pośpiech, prędkość, (szybkie) tempo, wartkość, żwawość, pot. gaz refleks, (szybka) reakcja ANTONIM: powolność, ociężałość, niemrawość wady i zalety.
 • Znaczenie Szydzić Definicja żartować, ośmieszać, kpić, drwić, wyśmiewać się, naigrawać się, naśmiewać się, wystawiać na śmieszność/pośmiewisko, książk. dworować sobie podobieństwa.
 • Znaczenie Szyfrować Encyklopedia SYNONIM: kodować ANTONIM: odszyfrowywać, czytać, odczytywać, książk. dekodować, deszyfrować czemu.
 • Znaczenie Szykanować Jak działa dyskryminować, przeszkadzać, zwalczać, działać na szkodę ANTONIM: faworyzować, wyróżniać, forować, popierać, protegować, sprzyjać obdarzać co gorsze.
 • Znaczenie Ścieżka Czy jest dróżka, drożyna, miedza; w lesie: dukt, przecinka ANTONIM: droga, szosa, aleja, arteria (komunikacyjna), autostrada, obwodnica, ulica porównaj.
 • Znaczenie Śmiertelny Pojęcie SYNONIM: groźny, niebezpieczny, śmiercionośny, zabójczy, zagrażający ANTONIM: łagodny, uleczalny, niegroźny nieśmiertelny, wiecznie żywy porównanie.
 • Znaczenie Świt Wyjaśnienie SYNONIM: poranek, rano, ranek, brzask ANTONIM: wieczór, zmierzch, noc, zmrok dlaczego.
 • Znaczenie Samemu Opis indywidualnie, jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samotnie, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny jak lepiej.
 • Znaczenie Jechać Samochodem Informacje autem, na czterech kółkach, własnym transportem ANTONIM: pieszo, na (własnych) nogach, książk. per pedes autobusem, metrem, pociągiem kiedy.
 • Znaczenie Samochód Znaczenie pojazd samochodowy, motocykl, motorower, autobus, samochód ciężarowy, oficj. pojazd mechaniczny, pot. gablota ANTONIM: zaprzęg, wóz od czego zależy.
 • Znaczenie Samoczynny Co znaczy działający samoczynnie, książk. samosterujący automatyczny, mechaniczny, zautomatyzowany, zmechanizowany komputerowy, skomputeryzowany na czym polega.
 • Znaczenie Samodzielnie Krzyżówka indywidualnie, jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samemu, samotnie, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny rachunek różnice.
 • Znaczenie Samodzielny Co to jest niezależny, autonomiczny, swobodny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy swobodny, dowolny, nieskrępowany dorosły, usamodzielniony wady i zalety.
 • Znaczenie Samotnie Słownik indywidualnie, jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samemu, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny podobieństwa.
 • Znaczenie Samotnik Czym jest odludek, domator, człowiek samotny asceta, pustelnik, książk. anachoreta, eremita ANTONIM: człowiek towarzyski, dusza towarzystwa, książk czemu.
 • Znaczenie Samotność Co oznacza osamotnienie, opuszczenie, porzucenie starokawalerstwo, staropanieństwo, sieroctwo, wdowieństwo, książk. bezżenność, bezżeństwo, celibat co gorsze.
 • Znaczenie Schludnie Tłumaczenie czysto, higienicznie, porządnie posprzątane, przyzwoicie ANTONIM: brudno, niedbale, niechlujnie, niehigienicznie, pot. flejtuchowato porównaj.
 • Znaczenie Sąsiedni Przykłady bliski, niedaleki, pobliski, nieodległy, okoliczny, otaczający, przylegający; kraj: ościenny rychły, niedaleki skłonny, skory, gotów porównanie.
 • Znaczenie Sąsiedztwo Definicja SYNONIM: bliskość, sąsiadowanie ANTONIM: odległość, dystans, odstęp, oddalenie, przestrzeń dlaczego.
 • Znaczenie Samotny Encyklopedia wolny nieżonaty, bezżenny, (stary) kawaler niezamężna, (stara) panna pojedynczy, indywidualny, jeden, niestowarzyszony, opuszczony jak lepiej.
 • Znaczenie Samowola Jak działa nieposłuszeństwo, niezdyscyplinowanie, niekarność, swawola, książk. bezhołowie niepodporządkowanie się, niesubordynacja, warcholstwo, oficj kiedy.
 • Znaczenie Sankcjonować Czy jest legalizować, uprawomocnić pozwalać, zezwalać, aprobować, dopuszczać, umożliwiać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę ANTONIM: delegalizować od czego zależy.
 • Znaczenie Satyryczny Pojęcie humorystyczny, prześmiewczy, rozrywkowy, szyderczy, zabawowy wesoły, śmieszny, zabawny ANTONIM: poważny, kontemplacyjny, medytacyjny na czym polega.
 • Znaczenie Satyryk Wyjaśnienie kpiarz, parodysta, prześmiewca krytyk, pamflecista, paszkwilant, szyderca ANTONIM: panegirysta, piewca pochlebca, chwalca, klakier, lizus różnice.
 • Znaczenie Satysfakcja Opis zadowolenie, spełnienie, uszczęśliwienie, książk. ukontentowanie książk. błogostan radość, optymizm ANTONIM: niezadowolenie, rozczarowanie wady i zalety.
 • Znaczenie Sąd Informacje sądownictwo, prawo, sprawiedliwość, trybunał, wymiar sprawiedliwości, książk., dzien. Temida ANTONIM: lincz, samosąd, książk., neg podobieństwa.
 • Znaczenie Sądzić Znaczenie uważać, utrzymywać, myśleć, przypuszczać, wierzyć, wskazywać, mniemać, być przekonanym, być zdania, stać na stanowisku, reprezentować czemu.
 • Znaczenie Sceptycyzm Co znaczy SYNONIM: nieufność, podejrzliwość, niedowierzanie, powątpiewanie ANTONIM: ufność, pewność, wiara, zaufanie, zawierzenie co gorsze.
 • Znaczenie Sen Krzyżówka marzenie, fantazja, rojenie, urojenie, książk. imaginacja, iluzja, ułuda przywidzenia, halucynacje, omamy, zwidy, książk. fantasmagoria porównaj.
 • Znaczenie Scalać Co to jest łączyć, wiązać, kleić/sklejać, skuwać, skręcać, spajać, spinać, splatać, złączać, zszywać mieszać ANTONIM: dzielić, rozdzielać, rozwiązywać porównanie.
 • Znaczenie Scalenie Słownik połączenie, zespolenie, złączenie włączenie, książk. aneksja, inkorporacja utożsamienie, powiązanie (z czymś) unia, federacja, zjednoczenie dlaczego.
 • Znaczenie Schludny Czym jest czysty, umyty, wymyty, po kąpieli wysprzątany, oczyszczony, posprzątany ANTONIM: brudny, niedomyty, nieumyty, nieświeży zabrudzony jak lepiej.
 • Znaczenie Schnąć Co oznacza suszyć się, przeschnąć, wysychać odciec, odparować, odsączyć się ANTONIM: moknąć, podmakać, przemakać, moczyć się wilgotnieć, wilgnąć kiedy.
 • Znaczenie Schwycić Tłumaczenie chwycić, wziąć, pochwycić, sięgnąć, uchwycić, ująć ANTONIM: wręczyć, dać, doręczyć, podać, złożyć w ręce rzucać, ciskać, miotać; kulą od czego zależy.
 • Znaczenie Schwytać Przykłady aresztować zatrzymać, pochwycić, ująć, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć, zapuszkować ANTONIM: uwolnić, zwolnić, puścić, wypuścić na czym polega.
 • Znaczenie Się Schylać Definicja chylić (się), zginać (się) pochylać (się) kulić się, garbić się, kurczyć się, przygarbić się ANTONIM: prostować (się), rozginać (się różnice.
 • Znaczenie Schyłek Encyklopedia SYNONIM: koniec, upadek, zmierzch, pot. ostatnie podrygi ANTONIM: zaczątek, początek, zalążek, zaranie, zarzewie wady i zalety.
 • Znaczenie Sedno Jak działa istota, jądro, meritum, sens, trzon, myśl przewodnia, oficj. punkt ciężkości, książk. kwintesencja, esencja ANTONIM: dygresja, margines podobieństwa.
 • Znaczenie Segregacja Czy jest podział, kategoryzacja, klasyfikacja nierówność, wyzysk, eksploatacja, krzywda dyskryminacja, prześladowanie, książk. apartheid preferencje czemu.
 • Znaczenie Sekret Pojęcie tajemnica, niewiadoma, zagadka, książk. biała plama kulisy, tajniki, książk. arkana ANTONIM: jawność, wykrycie, objawienie, ujawnienie co gorsze.
 • Znaczenie Sekretny Wyjaśnienie tajny, tajemny, niejawny, potajemny, skryty, skrywany, ukryty; wiadomość: poufna cichy, niezauważony, podstępny, pokątny ANTONIM: jawny porównaj.
 • Znaczenie Selekcja Opis dobór, wybór, selekcjonowanie, przesiew, segregacja, wyselekcjonowanie eliminacja, eliminowanie, odsiew ANTONIM: brak selekcji/wyboru, brak porównanie.
 • Znaczenie Sennie Informacje ociężale, ciężko, niedołężnie, niemrawo, nieporadnie, ospale, powoli, ślamazarnie, wolno; ruszać się:pot. jak mucha w smole ANTONIM: prędko dlaczego.
 • Znaczenie Senny Znaczenie leniwy, ociężały, ospały, powolny, ślimaczy, wolny; tempo: spacerowe, żółwie spokojny, cichy, odludny ANTONIM: śpieszny, pospieszny, szybki jak lepiej.
 • Znaczenie Sens Co znaczy znaczenie, treść, wymowa, wydźwięk; wyrazu, zdania: semantyka mądrość, myśl (przewodnia), cel, sensowność ANTONIM: bezsens, absurd, brak kiedy.
 • Znaczenie Sensowność Krzyżówka słuszność, celowość, potrzeba uzasadnienie, umotywowanie, zasadność ANTONIM: bezcelowość, bezsensowność, absurdalność, brak sensu od czego zależy.
 • Znaczenie Sensowny Co to jest celowy, korzystny, pożądany, potrzebny, uzasadniony, umotywowany, zasadny ANTONIM: bezsensowny, bezcelowy, jałowy, niecelowy, niepożądany na czym polega.
 • Znaczenie Sentyment Słownik sympatia, życzliwość, przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność (szczególne) względy, słabość ANTONIM: niechęć, nieprzychylność różnice.
 • Znaczenie Serdecznie Czym jest miło, ciepło, gościnnie, po przyjacielsku, przyjacielsko, przyjaźnie, przymilnie, ujmująco, wylewnie, książk. kordialnie czule wady i zalety.
 • Znaczenie Serdeczność Co oznacza sympatia, życzliwość, przychylność, łaskawość, przyjaźń, (szczególne) względy, słabość, książk. sentyment ANTONIM: niechęć, nieprzychylność podobieństwa.
 • Znaczenie Serdeczny Tłumaczenie miły, ciepły, przyjacielski, przyjazny, przymilny, sympatyczny, ujmujący, wylewny, życzliwy; człowiek: równy ANTONIM: nieprzyjazny, niemiły czemu.
 • Znaczenie Sędzia Przykłady SYNONIM: prawnik, książk. jurysta w sporcie: arbiter w konkursie: juror, jury ANTONIM: podsądny, oskarżony, podejrzany, pozwany co gorsze.
 • Znaczenie Sfinalizować Definicja zakończyć, skończyć, dokonać (dzieła) skonkludować, podsumować, spuentować dokończyć, wykończyć, doprowadzić do końca; budowę czegoś: oddać porównaj.
 • Znaczenie Się Sforsować Encyklopedia zmęczyć się, napracować się, spracować się, urobić się, utrudzić się, uznoić się, wyczerpać siły, pot. natyrać się, uszarpać się zmachać porównanie.
 • Znaczenie Siedlisko Jak działa twierdza, ośrodek, książk. matecznik, okopy Świętej Trójcy ANTONIM: awangarda, kuźnia, laboratorium, wysunięta placówka, książk. forpoczta dlaczego.
 • Znaczenie Silny Czy jest mocny, atletyczny, krzepki, mocarny, muskularny; uścisk: niedźwiedzi zdrowy, odporny/niepodatny (na choroby), tryskający zdrowiem, pot. o jak lepiej.
 • Znaczenie Siedzieć Pojęcie posiedzieć, przesiedzieć pozostać, zostać, nie ruszyć się z miejsca, trwać (w miejscu), tkwić siedzieć w domu, nie ruszać się z domu, nie kiedy.
 • Znaczenie Sięgać Wyjaśnienie starać się, dążyć, czynić starania, oficj. aspirować, ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: rezygnować, nie od czego zależy.
 • Znaczenie Silnie Opis mocno; chwytać, trzymać się: konwulsyjnie, kurczowo, rozpaczliwie intensywnie, gorąco, gwałtownie, usilnie, wściekle, zapamiętale, zażarcie na czym polega.
 • Znaczenie Siła Informacje potęga, władza, wszechmoc, wszechpotęga moc, energia, impet, rozmach, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor wytrzymałość różnice.
 • Znaczenie Siłacz Znaczenie mocarz, atleta, osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan, waligóra, wyrwidąb ANTONIM: słabeusz, cherlak, zdechlak chuchro, truchło wady i zalety.
 • Znaczenie Skandalicznie Co znaczy strasznie, źle, fatalnie, okropnie, tragicznie, wstrętnie pot. dennie, do kitu, do bani ANTONIM: świetnie, dobrze, cudownie, doskonale podobieństwa.
 • Znaczenie Skandaliczny Krzyżówka oburzający, bulwersujący, horrendalny, gorszący, karygodny, przerażający, rażący, straszny, wywołujący oburzenie/zgorszenie ANTONIM czemu.
 • Znaczenie Skarga Co to jest lament, płacz, rozpacz, smutek, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość ANTONIM: radość, uciecha co gorsze.
 • Znaczenie Skąpić Słownik żałować, oszczędzać, szczędzić, pożałować ANTONIM: nie żałować, nie oszczędzać, nie skąpić, książk. szafować; w odniesieniu do pieniędzy porównaj.
 • Znaczenie Skarżyć Czym jest oskarżać, obwiniać, obmawiać, pomawiać, przypisywać winę, wytykać, zarzucać, obciążać odpowiedzialnością zaskarżać oddawać/podawać/skarżyć porównanie.
 • Znaczenie Się Skarżyć Co oznacza narzekać, uskarżać się, żalić się, użalać się utyskiwać, gderać, szemrać, sarkać, zrzędzić, pot. psioczyć biadać, biadolić, jęczeć dlaczego.
 • Znaczenie Skaza Tłumaczenie wada, brak, defekt, usterka, mankament, niedociągnięcie, pot. feler, niedoróbka zła strona, cienie, minusy, pot. plusy ujemne rzecz jak lepiej.
 • Znaczenie Skazaniec Przykłady aresztant, więzień, oficj. osadzony, skazany sprawca, podejrzany, poszukiwany, winowajca, zatrzymany przestępca, złoczyńca, bandyta kiedy.
 • Znaczenie Skazywać Definicja karać, osądzać, orzekać karę, wydawać wyrok osadzać w więzieniu wymierzać sprawiedliwość, pociągać do odpowiedzialności, wyciągać od czego zależy.
 • Znaczenie Skąpstwo Encyklopedia chciwość, pazerność, sknerstwo, zachłanność interesowność, egoizm, małoduszność, wyrachowanie, książk. komercjalizm, materializm na czym polega.
 • Znaczenie Sklep Jak działa magazyn, dom towarowy/handlowy, hala targowa, hipermarket, pawilon, sam, skład, supermarket, supersam, oficj. placówka handlowa, salon różnice.
 • Znaczenie Składać Czy jest oszczędzać, odkładać, lokować, wpłacać (do banku), oficj. deponować ograniczać wydatki, nie dojadać, odejmować sobie od ust, zaciskać pasa wady i zalety.
 • Znaczenie Składować Pojęcie przechowywać, magazynować, przetrzymywać, książk. akumulować konserwować, odkładać, składać; ziemniaki: dołować, kopcować ANTONIM: wyrzucać podobieństwa.
 • Znaczenie Skłaniać Wyjaśnienie radzić, proponować, sugerować, zalecać, zachęcać, nakłaniać, popychać, przekonywać ANTONIM: odradzać, nie radzić, odciągać, odwodzić czemu.
 • Znaczenie Skłonność Opis pociąg, słabość, upodobanie, zamiłowanie, książk. inklinacja ANTONIM: niechęć, obrzydzenie, niesmak, odraza, wstręt, książk. awersja co gorsze.
 • Znaczenie Skłonny Informacje SYNONIM: skory, gotów, mający chęć/ochotę ANTONIM: nieskłonny, nieskory, niemający zamiaru zrobić czegoś, daleki od czegoś porównaj.
 • Znaczenie Skłócać Znaczenie dzielić, różnić podburzać, zrażać, wywoływać konflikty, książk. antagonizować, konfliktować ANTONIM: jednać, godzić, łagodzić spory porównanie.
 • Znaczenie Skomplikowany Co znaczy nieprosty, nierozstrzygalny, nierozwiązywalny, trudny, zagmatwany, zawiły, złożony, pot. pogmatwany specjalistyczny, zaawansowany dlaczego.
 • Znaczenie Skonać Krzyżówka umrzeć, odejść (spośród żywych/z tego świata), rozstać się z życiem, zakończyć życie, książk. wydać ostatnie tchnienie, wyzionąć ducha jak lepiej.
 • Znaczenie Skonstatować Co to jest stwierdzić, powiedzieć, oświadczyć, orzec, oznajmić, rzec, przypomnieć, zauważyć, zaznaczyć, książk. wyrazić przekonanie kiedy.
 • Znaczenie Skończyć Słownik zakończyć, dokonać (dzieła), sfinalizować dokończyć, sfinalizować, wykończyć, doprowadzić do końca; budowę czegoś: oddać (do użytku) (s od czego zależy.
 • Znaczenie Skraj Czym jest brzeg, powłoka, wierzchnia warstwa krawędź, kant, koniec; przedmiotu, mebla: obręb, wykończenie ANTONIM: środek, wnętrze, pępek, książk na czym polega.
 • Znaczenie Skrajny Co oznacza ekstremalny, radykalny, ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk. lewacki ANTONIM: umiarkowany centrowy, centrolewicowy różnice.
 • Znaczenie Skraść Tłumaczenie ukraść, przywłaszczyć, rozkraść, wziąć, zabrać; pieniądze z kasy: zdefraudować, sprzeniewierzyć, pot. buchnąć, podwędzić, rąbnąć, zakosić wady i zalety.
 • Znaczenie Się Skrywać Przykłady kryć się, ukrywać się, nie rzucać się w oczy, zatajać chować się, dekować się, melinować się ANTONIM: pokazywać się, afiszować się, obnosić podobieństwa.
 • Znaczenie Skrępować Definicja związać, przywiązać, opasać sznurem/więzami, powiązać skuć, przykuć, zakuć ANTONIM: uwolnić, rozwiązać, odwiązać, uwolnić z więzów rozkuć czemu.
 • Znaczenie Skromnie Encyklopedia tanio, niedrogo, oszczędnie, ekonomicznie, bez zbytku pokornie, wstydliwie, bez wywyższania się, z pokorą ANTONIM: luksusowo, drogo co gorsze.
 • Znaczenie Skromność Jak działa umiar, powściągliwość, nieprzesadzanie, umiarkowanie; zachować: miarę pokora, bezpretensjonalność, cichość (serca), prostota (ducha/serca porównaj.
 • Znaczenie Skromny Czy jest pokorny, uniżony, wstydliwy zwyczajny, bezpośredni, przyjacielski, przystępny łagodny, grzeczny, spokojny, uległy, nienarzucający swojej porównanie.
 • Znaczenie Skrupulatny Pojęcie szczegółowy, drobiazgowy, gruntowny, staranny, uważny, wnikliwy pedantyczny ANTONIM: ogólny, ogólnikowy, płytki, pobieżny, powierzchowny dlaczego.
 • Znaczenie Skrycie Wyjaśnienie potajemnie, tajnie, konspiracyjnie, podstępnie, w konspiracji/skrytości, oficj. niejawnie chyłkiem, bez czyjejś wiedzy, po cichu, po jak lepiej.
 • Znaczenie Skryty Opis tajny, tajemny, niejawny, potajemny, poufny, skrywany, ukryty, książk. sekretny cichy, niezauważony, podstępny, pokątny ANTONIM: jawny kiedy.
 • Znaczenie Skrywać Informacje ukrywać, dławić w sobie, maskować, tłumić, zasłaniać, nie zdradzać, powstrzymywać się zatajać, ukrywać (przed opinią publiczną), tuszować od czego zależy.
 • Znaczenie Się Skupiać Znaczenie zbierać się, gromadzić się, schodzić się, zbiegać się, zjeżdżać się, zlatywać się ANTONIM: rozpraszać się, rozchodzić się, rozbiegać się na czym polega.
 • Znaczenie Skupienie Co znaczy zainteresowanie, koncentracja, uwaga centralizacja, koncentracja, ześrodkowanie, zgrupowanie, zjednoczenie ANTONIM: dekoncentracja, brak różnice.
 • Znaczenie Się Skurczyć Krzyżówka zwęzić się, zawęzić się, ścienieć; o częściach ciała:pot. sklęsnąć; naczynia krwionośne: obkurczyć się ANTONIM: poszerzyć się, rozszerzyć wady i zalety.
 • Znaczenie Skutecznie Co to jest nienadaremnie, niedarmo, nie na darmo, z dobrym skutkiem/rezultatem, z powodzeniem ANTONIM: daremnie, bezowocnie, bezskutecznie, nadaremnie podobieństwa.
 • Znaczenie Skuteczny Słownik SYNONIM: owocny, nienadaremny, przynoszący owoce/rezultaty/wyniki ANTONIM: daremny, bezowocny, bezskuteczny, nadaremny, nieskuteczny, próżny czemu.
 • Znaczenie Skutek Czym jest koniec, efekt, następstwo, rezultat, wynik, książk. pokłosie następstwo, konsekwencja, książk. implikacja rezultat, efekt, owoc, plon co gorsze.
 • Znaczenie Skutkować Co oznacza działać, pomagać, dawać wynik, odnosić skutek, wywierać wpływ ANTONIM: nie działać, być obojętnym, nie pomagać szkodzić, mieć działania porównaj.
 • Znaczenie Skwar Tłumaczenie SYNONIM: ciepło, gorąco, spiekota, upał, żar (słoneczny) ANTONIM: chłód, mróz, zimno, pot. ziąb przymrozek, ochłodzenie, oziębienie, zima porównanie.
 • Znaczenie Słabeusz Przykłady cherlak, zdechlak chuchro, truchło, neg. wymoczek ANTONIM: siłacz, mocarz, atleta, osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan, waligóra dlaczego.
 • Znaczenie Słabnięcie Definicja osłabienie, książk. zamortyzowanie, wyciszenie, wygaszenie minimalizacja, kompresja, ograniczenie, ANTONIM: wzmaganie (się), wzmocnienie jak lepiej.
 • Znaczenie Słabo Encyklopedia lekko, delikatnie, zwiewnie; np. potrącić kogoś: nieznacznie, z lekka mało, lekko, trochę, od niechcenia nie bardzo, przeciętnie, średnio kiedy.
 • Znaczenie Słabość Jak działa niemoc, bezsilność, bezradność, niezdolność, rezygnacja, uległość bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk. marazm osłabienie, brak od czego zależy.
 • Znaczenie Słaby Czy jest osłabiony, mizerny, omdlewający, wątły, wycieńczony, wynędzniały, książk. mimozowaty, rachityczny chorowity, anemiczny, cherlawy na czym polega.
 • Znaczenie Się Słaniać Pojęcie zataczać się, tracić równowagę chwiać się, kołysać się, balansować, bujać się, chybotać się, kiwać się, kolebać się, pot. chodzić, dyndać różnice.
 • Znaczenie Sława Wyjaśnienie popularność, powodzenie, aplauz, poklask, rozgłos, wzięcie, pot. furora, marka, nazwisko chwała, chluba, dobre imię, duma, rozgłos, książk wady i zalety.
 • Znaczenie Sławić Opis chwalić, wychwalać, reklamować, zachwalać rozpływać się, zachwycać się, obsypywać pochwałami, mówić w samych superlatywach, wyrażać się z podobieństwa.
 • Znaczenie Słowny Informacje SYNONIM: ustny, mówiony, książk. oralny, werbalny ANTONIM: pisany, zapisany, tekstowy drukowany, książkowy, literacki czemu.
 • Znaczenie Słuchacz Znaczenie odbiorca, słuchający, człowiek przed radioodbiornikiem; słuchacze:książk. audytorium słuchający, odbiorca, zebrani publiczność, sala co gorsze.
 • Znaczenie Słuchać Co znaczy nasłuchiwać, przysłuchiwać się, wysłuch(iw)ać, łowić uchem, nadstawiać ucha, wytężać słuch ANTONIM: nie słuchać, puszczać mimo uszu porównaj.
 • Znaczenie Się Słuchać Krzyżówka podporządkow(yw)ać się, być na rozkazy, mieć respekt, szanować, uzależnić się; o mężu: być pod pantoflem ANTONIM: sprzeciwiać się, nie porównanie.
 • Znaczenie Służbowy Co to jest oficjalny, formalny, urzędowy ANTONIM: prywatny, nieoficjalny, nieformalny, półoficjalny, półprywatny, towarzyski, oficj. pozasłużbowy dlaczego.
 • Znaczenie Słusznie Słownik pożytecznie, celowo, z pożytkiem, z korzyścią, z zyskiem prawidłowo, dobrze, mądrze, poprawnie, właściwie, zgodnie z prawdą ANTONIM jak lepiej.
 • Znaczenie Słuszność Czym jest celowość, sensowność, potrzeba uzasadnienie, umotywowanie, zasadność ANTONIM: bezcelowość, bezsensowność, absurdalność, brak sensu kiedy.
 • Znaczenie Słuszny Co oznacza trafny, prawidłowy, prawdziwy uzasadniony, racjonalny, umotywowany, usprawiedliwiony, zasadny sprawiedliwy, uzasadniony, prawny, oficj od czego zależy.
 • Znaczenie Służba Tłumaczenie misja, powinność, posłannictwo, powołanie, służenie, książk. apostolstwo, oficj. wolontariat służący, służąca, kamerdyner, lokaj, pokojówka na czym polega.
 • Znaczenie Słyszeć Przykłady usłyszeć, posłyszeć, dosłyszeć, zasłyszeć, (z)łowić uchem słuchać, rejestrować dźwięki ANTONIM: nie słyszeć, nie usłyszeć, nie dosłyszeć różnice.
 • Znaczenie Smaczny Definicja SYNONIM: apetyczny, dobry, pyszny, smakowity, pot. pycha, palce lizać ANTONIM: niesmaczny, niedobry, niejadalny, niestrawny, obrzydliwy wady i zalety.
 • Znaczenie Smagły Encyklopedia opalony, ogorzały, oliwkowy ANTONIM: blady, bladawy, biały, bladolicy, pobladły, wybladły, zbladły; o częściach ciała: kredowobiały podobieństwa.
 • Znaczenie Smętnie Jak działa smutno, przykro, niewesoło, ponuro, przygnębiająco żałośnie, boleściwie, pesymistycznie, płaczliwie, rzewnie, tęsknie, książk. frasobliwie czemu.
 • Znaczenie Smętny Czy jest smutny, niewesoły, posępny, ponury, przygnębiający, przykry; nastrój: grobowy, minorowy ANTONIM: wesoły, zabawny śmieszny, dowcipny co gorsze.
 • Znaczenie Smrodliwy Pojęcie śmierdzący, cuchnący, drażniący nozdrza gryzący, piekący duszący, duszny, mdły, nieświeży, stęchły, zatęchły ANTONIM: pachnący, aromatyczny porównaj.
 • Znaczenie Smród Wyjaśnienie SYNONIM: fetor, odór, swąd, stęchlizna ANTONIM: zapach, woń, aromat; wina: bukiet porównanie.
 • Znaczenie Smucić Opis SYNONIM: martwić, zasmucać, wprawiać w zły nastrój/humor ANTONIM: śmieszyć, rozweselać, bawić, rozśmieszać, zabawiać, książk. rozrywać dlaczego.
 • Znaczenie Smutek Informacje lament, płacz, rozpacz, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość przygnębienie, apatia jak lepiej.
 • Znaczenie Smutno Znaczenie przykro, niewesoło, ponuro, przygnębiająco, smętnie żałośnie, boleściwie, pesymistycznie, płaczliwie, rzewnie, tęsknie, książk. frasobliwie kiedy.
 • Znaczenie Smutny Co znaczy niewesoły, smętny, posępny, ponury, przygnębiający, przykry; nastrój: grobowy, minorowy; twarz: chmurna; wydarzenie: tragiczne, dramatyczne od czego zależy.
 • Znaczenie Socjalistyczny Krzyżówka SYNONIM: lewicowy, komunistyczny, postępowy, rewolucyjny, ANTONIM: prawicowy, tradycjonalistyczny burżuazyjny, mieszczański kapitalistyczny na czym polega.
 • Znaczenie Sojusznik Co to jest partner, przyjaciel, sprzymierzeniec, stronnik, zwolennik, książk. aliant ANTONIM: przeciwnik, rywal, książk. antagonista; w dyskusji różnice.
 • Znaczenie Solidarnie Słownik razem, zgodnie, harmonijnie jednogłośnie, jednomyślnie, przez aklamację ANTONIM: niezgodnie, przeciwstawnie, sprzecznie niejednogłośnie wady i zalety.
 • Znaczenie Solidnie Czym jest SYNONIM: rzetelnie, sumiennie, szlachetnie; postępować: moralnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie, niesolidnie, oszukańczo podobieństwa.
 • Znaczenie Solidność Co oznacza pracowitość, gorliwość, obowiązkowość, rzetelność, uczciwość, książk. pilność uczciwość, sumienność, nieskazitelność, prawość ANTONIM czemu.
 • Znaczenie Solista Tłumaczenie instrumentalista, muzyk, piosenkarz, wokalista ANTONIM: grupa, zespół, formacja, duet (tercet, kwartet, kwintet itd.), pot. kapela co gorsze.
 • Znaczenie Spadać Przykłady opadać, lądować, siadać ANTONIM: unosić się, wznosić się, wzbijać się, wzlatywać latać, fruwać, krążyć, szybować, unosić się, zataczać porównaj.
 • Znaczenie Spadek Definicja obniżka, obniżenie (się), redukcja, zmniejszenie (się), zniżanie się, zniżka; wartości pieniądza: dewaluacja, inflacja; cen na giełdzie porównanie.
 • Znaczenie Specjalistyczny Encyklopedia skomplikowany, zaawansowany technicznie/technologicznie złożony, wieloczęściowy, wieloczłonowy, wieloelementowy wąski, wyspecjalizowany dlaczego.
 • Znaczenie Specjalnie Jak działa szczególnie, bardzo, wyjątkowo; traktować coś:oficj. priorytetowo fenomenalnie, wybitnie, wysoce, wysoko zrobić coś: umyślnie, naumyślnie jak lepiej.
 • Znaczenie Specjalny Czy jest charakterystyczny, rozpoznawalny, specjalny, specyficzny, swoisty, symptomatyczny, typowy, znamienny, książk. relewantny wyjątkowy kiedy.
 • Znaczenie Specyficzny Pojęcie charakterystyczny, niepowtarzalny, jedyny (w swoim rodzaju), odrębny, rozpoznawalny, swoisty, wyróżniający się, szczególny, typowy od czego zależy.
 • Znaczenie Spekulatywny Wyjaśnienie teoretyczny, abstrakcyjny, myślowy hipotetyczny, oczekiwany, przewidywany, prognozowany, spodziewany ANTONIM: empiryczny, doświadczalny na czym polega.
 • Znaczenie Spełnienie Opis przychylenie się, dostosowanie, zastosowanie się, uwzględnienie, oficj. wyjście naprzeciw, uczynienie zadość realizacja, posłuchanie różnice.
 • Znaczenie Spiekota Informacje SYNONIM: ciepło, gorąco, skwar, upał, żar (słoneczny) ANTONIM: chłód, mróz, zimno, pot. ziąb przymrozek, ochłodzenie, oziębienie, zima wady i zalety.
 • Znaczenie Spieniężyć Znaczenie sprzedać, zbyć, upłynnić pot. opchnąć, opylić, spylić, neg. przehandlować, wciskać ANTONIM: kupić, nabyć, sprawić sobie, zaopatrzyć się podobieństwa.
 • Znaczenie Się Spierać Co znaczy kłócić się, awanturować się, sprzeczać się, nie zgadzać się, nie móc się porozumieć, nie móc dojść do porozumienia, pot. drzeć koty unikać czemu.
 • Znaczenie Się Spieszyć Krzyżówka uwijać się, krzątać się nie czekać, nie odkładać korzystać z okazji, chwytać/łapać okazję, nie tracić czasu, nie zastanawiać się, książk co gorsze.
 • Znaczenie Spiker Co to jest prezenter, konferansjer, lektor, prowadzący (program), pot. zapowiadacz; w dyskotece: dyskdżokej/discjockey ANTONIM: publiczność, widownia porównaj.
 • Znaczenie Spiralny Słownik kręty, kręcony, serpentynowy, śrubowaty, wężowaty, wężowy, wijący się, zygzakowaty ANTONIM: prostoliniowy, prosty (jak drut/jak strzała porównanie.
 • Znaczenie Splendor Czym jest SYNONIM: zaszczyt, honor, nagroda, wyróżnienie ANTONIM: niesława, kompromitacja, hańba, zhańbienie pogarda, upokorzenie, książk. dyshonor dlaczego.
 • Znaczenie Spoczynek Co oznacza odpoczynek, wypoczynek, wytchnienie przerwa, postój, popas rekreacja, odprężenie, relaks, sjesta, sen ANTONIM: wysiłek, harówka, męczarnia jak lepiej.
 • Znaczenie Się Spodziewać Tłumaczenie liczyć, oczekiwać, przypuszczać, mieć nadzieję ANTONIM: nie spodziewać się, nie oczekiwać, nie przewidzieć, nie przypuszczać, być kiedy.
 • Znaczenie Światło Przykłady jasność, światłość, błysk słońce, nasłonecznienie oświetlenie, iluminacja, elektryczność ANTONIM: ciemność, mrok, ciemno, czerń, półmrok od czego zależy.
 • Znaczenie Świątobliwy Definicja pobożny, religijny, bogobojny, nabożny, święty, wierzący (i praktykujący), neg. bigoteryjny, dewocyjny, religiancki ANTONIM: niereligijny na czym polega.
 • Znaczenie Ścigać Encyklopedia gonić, biec, pędzić, gnać poszukiwać, chwytać, łapać, tropić, węszyć doganiać, doścignąć, dopaść, zbliżać się ANTONIM: uciekać, uchodzić różnice.
 • Znaczenie Ścisk Jak działa ciasnota, tłok, stłoczenie, zatłoczenie brak/niedostatek miejsca, brak luzu, brak pola manewru zastawienie/zawalenie czymś ANTONIM wady i zalety.
 • Znaczenie Ścisły Czy jest analityczny, logiczny, obiektywny, teoretyczny naukowy, racjonalny, teoretyczny, naukowo/racjonalnie/teoretycznie umotywowany/ umocowany podobieństwa.
 • Znaczenie Ściśle Pojęcie dokładnie, precyzyjnie, z aptekarską dokładnością/precyzją akurat, akuratnie, w sam raz, właśnie (tyle); o określonej godzinie: punktualnie czemu.
 • Znaczenie Ślamazarnie Wyjaśnienie ociężale, ciężko, niedołężnie, niemrawo, nieporadnie, ospale, powoli, sennie, wolno; ruszać się:pot. jak mucha w smole ANTONIM: prędko co gorsze.
 • Znaczenie Śledzić Opis iść/chodzić za kimś, deptać po piętach podglądać, podsłuchiwać, oficj. inwigilować przyglądać się, przypatrywać się, oglądać, nie spuszczać porównaj.
 • Znaczenie Ślicznie Informacje ładnie, pięknie, cudnie, ozdobnie, czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, uroczo, wdzięcznie, zachwycająco estetycznie, dekoracyjnie porównanie.
 • Znaczenie Śliczny Znaczenie piękny, ładny, niebrzydki, estetyczny, kształtny cudny, cudowny, olśniewający, prześliczny, uroczy, urokliwy, zdumiewający, zachwycający dlaczego.
 • Znaczenie Ślimaczy Co znaczy wolny, leniwy, senny; tempo: spacerowe, żółwie ANTONIM: szybki, śpieszny, pospieszny, książk. bystry; jazda: sportowa, rajdowa, brawurowa jak lepiej.
 • Znaczenie Się Śmiać Krzyżówka chichotać, podśmiewać się rechotać, ryczeć, rżeć, wyć, pot. zarykiwać się (ze śmiechu), pękać/skręcać się/tarzać się ze śmiechu ANTONIM kiedy.
 • Znaczenie Śmiałek Co to jest SYNONIM: bohater, zuch, książk. heros, dzielny mąż ANTONIM: tchórz, panikarz, książk. asekurant, kunktator, pot. cykor, mazgaj, mięczak od czego zależy.
 • Znaczenie Śmiały Słownik brawurowy, odważny, dzielny, bohaterski, szalony, szaleńczy, wariacki przebojowy, zuchwały bojowy, waleczny ANTONIM: strachliwy, bojaźliwy na czym polega.
 • Znaczenie Śmiech Czym jest uśmiech, chichot, chichotanie, rechot, rżenie, wycie uciecha, radość, przyjemność, rozkosz, szczęście, szczęśliwość, wesołość, książk różnice.
 • Znaczenie Śmiecić Co oznacza brudzić, zanieczyszczać, błocić, plamić, smolić, tłuścić, zapylać, zaśmiecać bałaganić, robić bałagan/nieporządek, brudzić, pot. paskudzić wady i zalety.
 • Znaczenie Śmierć Tłumaczenie zgon, umieranie, konanie, oficj. zejście, książk. agonia, skon, wieczny spoczynek zguba, zatracenie, pohybel kara śmierci, pot. czapa podobieństwa.
 • Znaczenie Śmierdzący Przykłady cuchnący, smrodliwy, drażniący nozdrza gryzący, piekący duszący, duszny, mdły, nieświeży, stęchły, zatęchły ANTONIM: pachnący, aromatyczny czemu.
 • Znaczenie Śmieszny Definicja wesoły, dowcipny, figlarny, zabawny, żartobliwy humorystyczny, satyryczny radosny, rozrywkowy, zabawowy optymistyczny, pogodny, sielski co gorsze.
 • Znaczenie Śmieszyć Encyklopedia rozweselać, bawić, rozśmieszać, zabawiać, książk. rozrywać ANTONIM: smucić, martwić, przygnębiać, przybijać, zasmucać, wprawiać w zły porównaj.
 • Znaczenie Śmigły Jak działa szybki, prędki, energiczny, raźny, żwawy, książk. chybki, chyży ANTONIM: wolny, powolny, nieśpieszny, ślamazarny, ślimaczący się; człowiek porównanie.
 • Znaczenie Śpiesznie Czy jest prędko, szybko, wartko, żywo, raźno, ochoczo ANTONIM: wolno, powoli, powolnie, z wolna, bez pośpiechu, pot. jak krew z nosa; iść: noga za dlaczego.
 • Znaczenie Śpieszny Pojęcie SYNONIM: pospieszny, szybki, książk. bystry; jazda: sportowa, rajdowa, brawurowa ANTONIM: leniwy, senny, ślimaczy; tempo: spacerowe, żółwie jak lepiej.
 • Znaczenie Śpiewny Wyjaśnienie melodyjny, czysty, dźwięczny, harmonijny, ładny, przyjemny (dla ucha) ANTONIM: fałszywy, niemelodyjny, dysonansowy, nieczysty piskliwy kiedy.
 • Znaczenie Środek Opis centrum, oś, serce, punkt centralny wnętrze, pępek, książk. interior; Ziemi: jądro ANTONIM: obrzeże, kraniec, kraj, koniec, koniuszek od czego zależy.
 • Znaczenie Naturalne Środowisko Informacje plener, (otwarta) przestrzeń, krajobraz ochrona przyrody/środowiska, ekologia, gospodarka naturalna, książk. rekultywacja natura, przyroda na czym polega.
 • Znaczenie Śródmieście Znaczenie SYNONIM: centrum, środek, oś, serce, punkt centralny ANTONIM: obrzeże, kraniec, granica, peryferie, przedmieście, rogatki, książk. suburbia różnice.
 • Znaczenie Świadomie Co znaczy umyślnie, naumyślnie, celowo, specjalnie, z premedytacją, z rozmysłem, oficj. programowo w złej wierze nieprzypadkowo, nie przypadkiem, nie wady i zalety.
 • Znaczenie Świadomy Krzyżówka wiedzący, przekonany, uświadomiony, zorientowany umyślny, naumyślny, celowy, nieprzypadkowy, rozmyślny ANTONIM: nieświadomy, niewiedzący podobieństwa.
 • Znaczenie Świat Co to jest zagranica, dalekie/zamorskie kraje Ziemia, kula ziemska, globus książk. padół ziemski, życie doczesne ANTONIM: Polska, ojczyzna, ziemia czemu.
 • Znaczenie Światły Słownik wykształcony, inteligentny, oczytany, uczony, na poziomie, książk. oświecony ANTONIM: ciemny, niewykształcony, niedouczony, nieoświecony co gorsze.
 • Znaczenie Światowy Czym jest międzynarodowy, ponadgraniczny, transgraniczny ogólny, generalny, globalny, uniwersalny, interkontynentalny, międzykontynentalny ANTONIM porównaj.
 • Znaczenie Świecki Co oznacza pozakościelny, laicki, książk. agnostyczny, areligijny ateistyczny, antykościelny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny porównanie.
 • Znaczenie Świeckość Tłumaczenie SYNONIM: bezwyznaniowość, laickość, książk. agnostycyzm, neg. bezbożność ANTONIM: klerykalizacja, fundamentalizm, wyznaniowość dlaczego.
 • Znaczenie Świetnie Przykłady dobrze, cudownie, doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, rewelacyjnie, wspaniale, wybornie, znakomicie jak lepiej.
 • Znaczenie Świetny Definicja znakomity, bez skazy doskonały, fantastyczny, fenomenalny, kapitalny, olśniewający, rewelacyjny, wyśmienity, wyjątkowy ANTONIM: zły kiedy.
 • Znaczenie Świeżo Encyklopedia niedawno, dopiero co, przed chwilą/momentem, chwilę temu wczoraj, przedwczoraj, parę dni/godzin temu ostatnio, ostatnimi czasy, w ostatnim od czego zależy.
 • Znaczenie Świeży Jak działa nowy, nieużywany, niezniszczony, niezużyty; o produktach: fabrycznie nowy, prosto z fabryki, prosto ze sklepu o potrawach: jeszcze ciepły na czym polega.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Świeży co znaczy Świeżo krzyżówka Świetny co to jest Świetnie słownik Świeckość czym jest Świecki co oznacza Światowy tłumaczenie Światły przykłady Świat. znaczenie.

Wyraz Sumienny co znaczy Skwitować krzyżówka Schludność co to jest definicja.