świeży świeżo świetny co to znaczy

Świeży, Świeżo, Świetny, Świetnie, Świeckość, Świecki, Światowy, Światły, Świat, Świadomy.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na S

 • Sumienny znaczenie to znaczy SYNONIM: uczciwy, nieskazitelny, prawy, rzetelny, solidny ANTONIM: nieuczciwy, niesumienny, nierzetelny, niesolidny
 • Skwitować znaczenie to znaczy SYNONIM: zareagować, przyjąć, zbyć ANTONIM: zignorować, nie zauważyć, przejść do porządku dziennego
 • Schludność znaczenie to znaczy niezkazitelna biel ANTONIM: brud, kurz, błoto, pył, paproch, plamy, zanieczyszczenia, zapylenie, zatrucie (środowiska
 • Sprężysty znaczenie to znaczy SYNONIM: elastyczny, giętki, miękki, plastyczny, rozciągliwy, wiotki ANTONIM: sztywny, nierozciągliwy, twardy
 • Sakralny znaczenie to znaczy SYNONIM: liturgiczny, kultowy, obrzędowy, religijny, rytualny ANTONIM: świecki, laicki; ślub: cywilny, państwowy
 • Spostrzegawczość znaczenie to znaczy SYNONIM: czujność, baczenie, gotowość, uwaga ANTONIM: brak czujności/gotowości, lekceważenie, niezważanie na nic
 • Sucho znaczenie to znaczy SYNONIM: bezdeszczowo, ciepło, gorąco, pogodnie, słonecznie, upalnie ANTONIM: mokro, wilgotno, deszczowo, dżdżysto
 • Strata znaczenie to znaczy uszczerbek, zniszczenie ANTONIM: zysk, osiągnięcie, rezultat, efekt, owoc, wynik, zdobycz, książk. płody, plony
 • Strawić znaczenie to znaczy absorbować, pobrać, wessać, wchłonąć, książk. zasymilować ANTONIM: nie przyswoić, odrzucić, wydalić, wydzielić
 • Stronić znaczenie to znaczy separować się, uciekać, wystrzegać się, omijać z daleka trzymać się z dala/z daleka ANTONIM: szukać, spotykać się
 • Stronniczo znaczenie to znaczy jednostronnie, nieobiektywnie, tendencyjnie, książk. uznaniowo ANTONIM: obiektywnie, bezstronnie, sprawiedliwie
 • Stronniczość znaczenie to znaczy faworyzowanie, subiektywizm, oficj. uznaniowość ANTONIM: bezstronność, sprawiedliwość, obiektywizm, uczciwość
 • Stronniczy znaczenie to znaczy jednostronny, nieobiektywny, niesprawiedliwy, uprzedzony, tendencyjny ANTONIM: obiektywny, neutralny, nieuprzedzony
 • Stronnik znaczenie to znaczy przyjaciel, sprzymierzeniec, zwolennik, książk. aliant ANTONIM: przeciwnik, rywal, książk. antagonista; w dyskusji
 • Strój znaczenie to znaczy szata, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj. konfekcja, tekstylia ANTONIM: bielizna, kalesony
 • Strzec znaczenie to znaczy eskortować, konwojować, ochraniać, oficj. zabezpieczać dozorować, nadzorować, opiekować się, mieć na oku stróżować
 • Surowiec znaczenie to znaczy półfabrykat, tworzywo ANTONIM: wytwór, produkt (końcowy), towar, wyrób (finalny), książk. fabrykat
 • Surowo znaczenie to znaczy krwiożerczo okrutnie, bezlitośnie, bez litości, barbarzyńsko, brutalnie, niehumanitarnie, nieludzko, srodze, strasznie
 • Surowy znaczenie to znaczy kategoryczny, wymagający, książk. apodyktyczny nieubłagany, nieprzebłagany, nieprzejednany bezlitosny, bez
 • Suszyć znaczenie to znaczy odparowywać (wodę), odlewać, odpompowywać (wodę) przecedzać, odcedzać, wyżymać osuszać, odwadniać, książk. meliorować
 • Suszyć Się znaczenie to znaczy wysychać odciec, odparować, odsączyć się ANTONIM: moknąć, przemakać, moczyć się wilgotnieć, wilgnąć, zamakać, nasiąkać
 • Suwerenny znaczenie to znaczy samodzielny, niezawisły; kraj: niepodległy swobodny, dowolny, nieskrępowany ANTONIM: zależny, niesamodzielny
 • Spodziewany znaczenie to znaczy oczekiwany, planowany, planowy, prognozowany, przewidywany, zapowiedziany ANTONIM: niespodziewany, nagły
 • Spontanicznie znaczenie to znaczy samorzutnie, ochotniczo, na ochotnika, bez przymusu, z własnej inicjatywy/woli, na własne życzenie ANTONIM: przymusowo
 • Spoglądać znaczenie to znaczy zerkać, rzucać okiem, ogarniać/obrzucać wzrokiem/spojrzeniem, rzucać spojrzenie, biegać wzrokiem, toczyć wzrokiem, pot
 • Spokojnie znaczenie to znaczy przychylnie, z przychylnością, zachęcająco flegmatycznie, powoli, powściągliwie, w sposób opanowany bezkonfliktowo
 • Spokojny znaczenie to znaczy słaby, ledwo wyczuwalny refleksyjny, kontemplacyjny, medytacyjny, wyciszony, głos: beznamiętny opanowany, cierpliwy
 • Spokój znaczenie to znaczy stoicki spokój, stalowe nerwy, zimna krew cierpliwość, wyrozumiałość opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność
 • Spokrewnienie znaczenie to znaczy powinowactwo, więzy rodzinne, więzy/związki krwi, książk. koligacja, parantela ANTONIM: niespokrewnienie, obcość, brak
 • Społeczeństwo znaczenie to znaczy obywatele, ludzie, lud, mieszkańcy, masy, populacja, wspólnota (narodowa), książk. nacja, populacja, oficj. elektorat
 • Społeczny znaczenie to znaczy obywatelski, państwowy, spółdzielczy, uspołeczniony, wspólny ANTONIM: prywatny, indywidualny, niepubliczny, osobisty
 • Sponsorować znaczenie to znaczy dotować, subsydiować, subwencjonować, wspomagać (finansowo), zasilać pieniędzmi ANTONIM: wyzyskiwać, czerpać zyski
 • Spontaniczność znaczenie to znaczy naturalność, autentyzm, autentyczność, bezpośredniość, prawdziwość, uczciwość prostolinijność, otwartość
 • Spory znaczenie to znaczy kolosalny, maksymalny, monstrualny, nielichy, niemały, ogromny, olbrzymi, pokaźny, wielki, pot. ogromniasty, szalony
 • Sporo znaczenie to znaczy niemało, pełno, bez liku, ile dusza zapragnie, pod dostatkiem, w bród, książk. multum, pot. chmara, masa, masę, moc
 • Spontaniczny znaczenie to znaczy naturalny, niewymuszony szczery, niezakłamany, bezpośredni, otwarty, prostolinijny ANTONIM: wymuszony, sztuczny
 • Sporadycznie znaczenie to znaczy czasami, czasem, niekiedy, nieregularnie, okazjonalnie, od czasu do czasu, co jakiś/pewien czas, z rzadka, pot. od
 • Sporadyczny znaczenie to znaczy niesystematyczny, okazjonalny, oficj. nierytmiczny rzadki, niespotykany, deficytowy, nieczęsty, rzadko spotykany
 • Sposobność znaczenie to znaczy szansa, (korzystne/sprzyjające) warunki, sprzyjająca okoliczność możliwość, wykonalność, prawdopodobieństwo, realność
 • Spostrzegać znaczenie to znaczy zauważać, chwytać/obejmować wzrokiem ANTONIM: nie widzieć, nie dostrzec, nie spostrzec, nie zauważyć opuścić
 • Spostrzegawczy znaczenie to znaczy bystry, czujny, przytomny ANTONIM: nieuważny, gapowaty, roztargniony, rozproszony, roztrzepany, zamyślony, z głową w
 • Spotkanie znaczenie to znaczy towarzyszenie (sobie), (wspólne) przebywanie/życie w sporcie: mecz, gra, partia, pojedynek, rozgrywka, walka ANTONIM
 • Spotykać Się znaczenie to znaczy zaznajamiać się, zawierać/nawiązywać znajomości widzieć się, kontaktować się, stykać się, widywać (się) spotkać (się
 • Spożywać znaczenie to znaczy zajadać, zaspokajać głód, oficj. konsumować, pożywiać się, biesiadować, częstować się, raczyć się, ucztować, pałaszować
 • Spółka znaczenie to znaczy konsorcjum, koncern, korporacja zakłady, fabryka, wytwórnia, kombinat, montownia ANTONIM: firma jednoosobowa
 • Spór znaczenie to znaczy konflikt, kontrowersja, różnica zdań, spięcie, starcie, utarczka słowna, zwada, zatarg, pot. pyskówka awantura, burda
 • Spóźnić Się znaczenie to znaczy przyjście/przyjazd), nie zdążyć, przyjść/przyjechać/dotrzeć za późno nie nadążyć, (po)zostać w tyle ANTONIM: zdążyć
 • Spóźniony znaczenie to znaczy zapóźniony, książk. przenoszony ANTONIM: wczesny, przedwczesny, przedterminowy, za/zbyt wczesny
 • Spragniony znaczenie to znaczy wygłodzony, łaknący, książk. wyposzczony ANTONIM: syty, najedzony, przejedzony, pot. napchany, nażarty, pełny
 • Sprawa (Sądowa) znaczenie to znaczy sądowa), postępowanie sądowe, przewód sądowy ANTONIM: ugoda, porozumienie (stron), polubowne załatwienie/zakończenie
 • Sprawca znaczenie to znaczy poszukiwany, winowajca, zatrzymany skazaniec, aresztant, więzień, oficj. osadzony, skazany ANTONIM: człowiek uczciwy
 • Sprawdzać znaczenie to znaczy dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, zgłębiać
 • Sprawiedliwy znaczenie to znaczy prawny, oficj. prawnie uzasadniony bezstronny, neutralny, niezaangażowany, obiektywny; sędzia:książk. niezawisły
 • Sprostać znaczenie to znaczy potrafić, móc, uporać się, być w stanie, dać radę ANTONIM: nie sprostać, nie umieć, nie zdołać, nie podołać, nie
 • Sprawdzony znaczenie to znaczy gwarantowany, niezawodny, pewny, wypróbowany ANTONIM: niesprawdzony, eksperymentalny, niebezpieczny, niepewny
 • Sprawiedliwie znaczenie to znaczy identycznie, jednolicie, na równi, tak samo po równo, proporcjonalnie, równomiernie, symetrycznie, współmiernie, na
 • Sprawiedliwość (Społeczna) znaczenie to znaczy równouprawnienie, równe prawa równe szanse, równy start (dla wszystkich), oficj. solidaryzm społeczny bezstronność
 • Sprawnie znaczenie to znaczy zwiewnie, z wdziękiem jak kot, jak baletnica biegle, płynnie, dobrze, doskonale; znać język:książk. perfekt ANTONIM
 • Sprawność znaczenie to znaczy biegłość, wytrenowanie, zręczność artyzm, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent ANTONIM: rzemiosło
 • Sprawny znaczenie to znaczy funkcjonujący (prawidłowo), niezepsuty, pełnowartościowy, prawidłowy ANTONIM: nieczynny, popsuty, uszkodzony
 • Sprezentować znaczenie to znaczy podarować, obdarzyć ANTONIM: zabrać, wziąć, odebrać, przywłaszczyć, ukraść, rozkraść, pot. zachapać
 • Sprytny znaczenie to znaczy przebiegły, chytry, pot. cwany, szczwany, kuty na cztery nogi nieufny, podejrzliwy, niewierzący nikomu ANTONIM: naiwny
 • Sprzątać znaczenie to znaczy przecierać, wycierać, usuwać brud glancować, polerować myć, prać, płukać, spłukiwać, szorować, zmywać, pot. pucować
 • Sprzeciw znaczenie to znaczy niezgodzenie się, zabronienie, zakaz, zakazanie protest, opór, przeciwdziałanie, przeciwstawienie się, uniemożliwianie
 • Sprzeciwiać Się znaczenie to znaczy podporządkowywać się, pot. mieć w nosie nie słuchać, puszczać mimo uszu, pozostawać głuchym, nie interesować się
 • Sprzeczać Się znaczenie to znaczy awanturować się, spierać się ANTONIM: dyskutować, debatować, konferować, polemizować, rozprawiać negocjować, układać
 • Sprzeczka znaczenie to znaczy kontrowersja, różnica zdań, spór, spięcie, starcie, utarczka słowna, zwada, zatarg, pot. pyskówka awantura, burda
 • Sprzecznie znaczenie to znaczy przeciwstawnie niejednogłośnie, większością głosów ANTONIM: zgodnie, solidarnie, razem, harmonijnie jednogłośnie
 • Sprzeczność znaczenie to znaczy konflikt, kontrast, rozbieżność, rozdźwięk, różnice, książk. antagonizm, dysharmonia, dysonans niedopasowanie, brak
 • Sprzeczny znaczenie to znaczy niejednakowy, różny, rozbieżny, książk. antynomiczny przeciwstawny, przeciwny, książk. kontradyktoryjny
 • Sprzedać znaczenie to znaczy upłynnić pot. opchnąć, opylić, spylić, neg. przehandlować, wciskać ANTONIM: kupić, nabyć, sprawić sobie, zaopatrzyć się
 • Starsi znaczenie to znaczy rodzice, dziadkowie, opiekunowie ANTONIM: młodzież, dzieci, młodzi, młodzi ludzie, nastolatki, narybek, oficj. młode
 • Sprzedawać znaczenie to znaczy spieniężać, upłynniać handlować, targować ANTONIM: kupować, nabywać, fundować, rozchwytywać, sprawiać sobie
 • Sprzedawać Się znaczenie to znaczy znajdować zbyt/nabywców, pot. iść (jak woda), schodzić (z półek), jest popyt na coś ANTONIM: nie schodzić, zalegać
 • Sprzedaż znaczenie to znaczy wyprzedawanie, odstąpienie, pozbycie się, książk. odsprzedaż, upłynnienie, zbycie wyprzedaż, aukcja, licytacja zbyt
 • Startować znaczenie to znaczy rozpoczynać się, książk. raczkować mieć/brać początek ANTONIM: kończyć się, dobiegać (do) końca, zbliżać się do
 • Sprzyjać znaczenie to znaczy wyróżniać, forować, popierać, protegować obdarzać względami, mieć słabość popierać, być za, opowiadać się, przychylać
 • Sprzyjający znaczenie to znaczy popierający, pozytywnie/korzystnie/dobrze nastawiony ciepły, przyjacielski, serdeczny, sympatyczny, życzliwy; człowiek
 • Sprzymierzeniec znaczenie to znaczy przyjaciel, stronnik, zwolennik, książk. aliant ANTONIM: przeciwnik, rywal, książk. antagonista; w dyskusji: oponent
 • Srogi znaczenie to znaczy bezwzględny, bez serca, brutalny, drapieżny, krwiożerczy, nielitościwy; tylko w odniesieniu do czynności: krwawy
 • Stać Się znaczenie to znaczy przyjść, przypaść (w udziale), spotkać (coś kogoś spotkało), wyniknąć, wystąpić, zajść, zawitać, zdarzyć się, dać znać
 • Stagnacja znaczenie to znaczy dreptanie w miejscu, kręcenie się w kółko, książk. marazm, pat, status quo ANTONIM: postęp, rozwój, ruch, polepszenie
 • Stale znaczenie to znaczy bez przerwy, nieprzerwanie, nieustannie, wciąż, dniami i nocami regularnie, książk. permanentnie, ustawicznie pot
 • Stałość znaczenie to znaczy stagnacja, status quo trwanie, skostnienie, skostniałość, sztywność, książk. konserwatyzm, konserwowanie, zastój
 • Stały znaczenie to znaczy regularny, systematyczny, cykliczny, książk. notoryczny, permanentny, oficj. rytmiczny; komunikacja: wahadłowa
 • Stanąć znaczenie to znaczy przystanąć znieruchomieć, stanąć jak wryty zepsuć się, popsuć się, przestać działać/chodzić/pracować, pot. nawalić
 • Standard znaczenie to znaczy ulepszeń, klasyka, tradycjonalizm, tradycyjność anachronizm, przeżytek, relikt, zabytek śmierć technologiczna ANTONIM
 • Standardowo znaczenie to znaczy podstawowej obowiązkowo, planowo, programowo, zgodnie z planem/harmonogramem, według planu ANTONIM: dodatkowo
 • Standardowy znaczenie to znaczy osłuchany, spowszedniały, stereotypowy, szablonowy, sztampowy częsty, typowy, charakterystyczny, znamienny zasadniczy
 • Standaryzacja znaczenie to znaczy unifikacja, uporządkowanie ANTONIM: dowolność, nieunormowanie, brak kryteriów, wielość standardów/rozwiązań
 • Stanowczy znaczenie to znaczy poważny, gwałtowny; ton: nieznoszący sprzeciwu; zakaz: bezwzględny, kategoryczny ANTONIM: ugodowy, spokojny
 • Starać Się znaczenie to znaczy czynić starania, oficj. aspirować, ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: nie wysilać się
 • Staranie znaczenie to znaczy pielęgnacja, pielęgnowanie, troska, troskliwość, troszczenie się, książk. piecza pilnowanie, kuratela ANTONIM
 • Staranność znaczenie to znaczy uporządkowanie, zorganizowanie, (dobra) organizacja ANTONIM: bałaganiarstwo, niechlujstwo, niedbalstwo, zaniedbania
 • Staranny znaczenie to znaczy drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, uważny, wnikliwy; opis: wyczerpujący ANTONIM: ogólny, ogólnikowy, płytki, pobieżny
 • Starczać znaczenie to znaczy dostatkiem, obfitować, coś obrodziło ANTONIM: brakować, braknąć, zabraknąć, książk. zbraknąć skończyć się, wyczerpać
 • Staruszek znaczenie to znaczy starszy pan, książk. nestor, matuzalem, pot. dziadek emeryt, rencista (stary) ramol/sklerotyk, pot., neg. stary
 • Staruszka znaczenie to znaczy starowina, starowinka, starsza kobieta, starucha, stara baba, pot. ciotka, pot., neg. stare pudło ANTONIM: dziewczyna
 • Stary znaczenie to znaczy starodawny, książk. przedwieczny, pot. przedpotopowy historyczny, antyczny, prehistoryczny; gad: kopalny; człowiek
 • Starzec znaczenie to znaczy starszy pan, książk. nestor, matuzalem, pot. dziadek emeryt, rencista (stary) ramol/sklerotyk, pot., neg. stary
 • Starzeć Się znaczenie to znaczy przeterminować się, tracić ważność/przydatność; o serze: gliwieć ANTONIM: zachować świeżość/zapach/smak/dobry wygląd
 • Stosowny znaczenie to znaczy godziwy, należyty, należący się, przysługujący, zasłużony; wynagrodzenie, płaca: uczciwe ANTONIM: niewłaściwy
 • Stateczność znaczenie to znaczy flegmatyczność, powolność, spokój, zrównoważenie ANTONIM: porywczość, gwałtowność, impulsywność, popędliwość
 • Stawiać znaczenie to znaczy liczyć, zdawać się, pokładać ufność/nadzieję, pot. spuszczać się na kogoś ANTONIM: nie ufać, nie polegać, liczyć tylko
 • Stawić Się znaczenie to znaczy przyjechać, dojechać, dotrzeć dotrzeć/trafić (do celu/na miejsce), pojawić się zgłosić się, zameldować się, zawitać
 • Stchórzyć znaczenie to znaczy się, zrejterować, stracić ducha przestraszyć się, bać się, obawiać się, zlęknąć się, zaniepokoić się, przelęknąć się
 • Stereotypowy znaczenie to znaczy nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, nieoryginalny, szablonowy, sztampowy, książk. tuzinkowy ANTONIM
 • Sterylny znaczenie to znaczy SYNONIM: czysty, aseptyczny, jałowy, wyjałowiony ANTONIM: zakażony, brudny; powietrze: skażone, zapylone, zatrute
 • Stojący znaczenie to znaczy zamarły, zastygły, znieruchomiały, książk. statyczny stacjonarny ANTONIM: ruchomy, ruchliwy, książk. dynamiczny
 • Stolica znaczenie to znaczy ośrodek, główne/największe miasto Warszawa, dzien. gród nad Wisłą, Syreni Gród ANTONIM: prowincja, kraj, regiony
 • Stopniowo znaczenie to znaczy etapowo, po kawałku, po trochu, książk. ewolucyjnie, sukcesywnie ANTONIM: jednorazowo, momentalnie, błyskawicznie
 • Stopniowy znaczenie to znaczy ewolucyjny, łagodny, płynny, (wielo)etapowy, wielofazowy, książk. sukcesywny wielodniowy, wielotygodniowy
 • Strachliwie znaczenie to znaczy z lękiem haniebnie, niegodnie, niehonorowo, niesławnie ANTONIM: odważnie, dzielnie, bohatersko, brawurowo
 • Strach znaczenie to znaczy przestrach, przerażenie, trwoga, histeria, panika, psychoza, zastraszenie, obawa, fobia, stres, uraz; na scenie: trema
 • Stosować znaczenie to znaczy posługiwać się, wykorzystywać, użytkować odnosić/osiągać korzyść/zysk, mieć pożytek, książk. spożytkować, wyzyskać
 • Stosownie znaczenie to znaczy należycie, słusznie, trafnie, właściwie, jak należy, jak trzeba, zgodnie z czymś, książk. adekwatnie, pot. w sam raz
 • Stowarzyszenie znaczenie to znaczy federacja, konfederacja, klub, koło, kółko, porozumienie, przymierze, ruch, sojusz, unia, zrzeszenie, związek
 • Strachliwy znaczenie to znaczy przestraszony nieśmiały, onieśmielony, płochliwy, zawstydzony, książk. zahukany bojaźliwy, lękliwy, tchórzliwy
 • Stracić znaczenie to znaczy straty/uszczerbek, zostać pozbawionym, pożegnać się z czymś, książk. postradać zgubić, zmarnować, roztrwonić; pieniądze
 • Strasznie znaczenie to znaczy skandalicznie, okropnie, tragicznie, wstrętnie pot. dennie, do kitu, do bani ANTONIM: świetnie, dobrze, cudownie
 • Straszny znaczenie to znaczy potworny, przerażający, straszliwy, makabryczny, upiorny, zły, mrożący krew w żyłach ANTONIM: przyjemny, miły, znośny
 • Strzelisty znaczenie to znaczy niebosiężny, rosły, rozrośnięty, wyrośnięty; o roślinach: wybujałe, dorodne ANTONIM: niski, karłowaty, nieduży
 • Studiować znaczenie to znaczy analizować, badać, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, zgłębiać
 • Studium znaczenie to znaczy artykuł, opracowanie, rozprawa, szkic, książk. dysertacja ANTONIM: esej, eseistyka, impresje, publicystyka wypracowanie
 • Stwierdzić znaczenie to znaczy oświadczyć, orzec, oznajmić, rzec, przypomnieć, zauważyć, zaznaczyć, książk. skonstatować, wyrazić przekonanie
 • Stworzenie znaczenie to znaczy SYNONIM: istota żywa, byt, organizm, twór człowiek, zwierzę ANTONIM: rzecz, coś, przedmiot, świat nieożywiony
 • Stykać Się znaczenie to znaczy kontaktować się, widywać (się) spotkać (się), widzieć się, zobaczyć się, natknąć się, nadziać się, wpaść, stykać się
 • Subiektywizm znaczenie to znaczy faworyzowanie, stronniczość, oficj. uznaniowość ANTONIM: obiektywizm, sprawiedliwość, bezstronność, uczciwość
 • Subiektywnie znaczenie to znaczy nieobiektywnie, stronniczo, tendencyjnie, książk. uznaniowo ANTONIM: obiektywnie, bezstronnie, sprawiedliwie
 • Subiektywny znaczenie to znaczy nieobiektywny, stronniczy, tendencyjny, książk. uznaniowy ANTONIM: obiektywny, bezstronny, nieuprzedzony, sprawiedliwy
 • Subordynacja znaczenie to znaczy dyscyplina, karność, rygor, książk. dryl zależność (służbowa), podporządkowanie się uległość, posłuch, zdyscyplinowanie
 • Subsydiować znaczenie to znaczy dofinansowywać, dotować, subwencjonować, wspomagać (finansowo), zasilać pieniędzmi ANTONIM: wyzyskiwać, czerpać zyski
 • Suchy znaczenie to znaczy zaschnięty; ziemia: spękana bezdeszczowy, pogodny, upalny, tropikalny wysuszony, przesuszony, wyschnięty ANTONIM: mokry
 • Sugerować znaczenie to znaczy zalecać, nakłaniać, popychać, przekonywać, skłaniać ANTONIM: odradzać, nie radzić, odciągać, odwodzić, odstraszać
 • Subtelny znaczenie to znaczy taktowny, układny; dotyk:książk. aksamitny sposób postępowania: dyplomatyczny, polityczny; światło: dyskretne ANTONIM
 • Subwencja znaczenie to znaczy pomoc, wsparcie, wspieranie pożyczka, pomoc finansowa, zapomoga, zasiłek stypendium, książk. grant ANTONIM: zapłata
 • Subwencjonować znaczenie to znaczy dofinansowywać, dotować, subsydiować, wspomagać (finansowo), zasilać pieniędzmi ANTONIM: wyzyskiwać, czerpać zyski
 • Sugestia znaczenie to znaczy zasugerowanie, wpływ, wpływanie prośba rezolucja, wniosek, postulat, propozycja, oficj. dezyderat ANTONIM
 • Sugestywny znaczenie to znaczy jędrny, mocny, obrazowy, plastyczny, przemawiający, zdecydowany ANTONIM: mglisty, niewyraźny, przymglony, zamglony
 • Sukces znaczenie to znaczy zwycięstwo, wygrana, dobry/szczęśliwy koniec pomyślność, radość, szczęście dostatek, bogactwo, dobrobyt, książk
 • Sukcesywnie znaczenie to znaczy drugim, w sekwencji powoli, stopniowo, etapami, etapowo, po kawałku, po trochu, książk. ewolucyjnie ANTONIM
 • Sumienność znaczenie to znaczy nieskazitelność, prawość, rzetelność, solidność ANTONIM: nieuczciwość, niesumienność, nierzetelność, niesolidność
 • Sukcesywny znaczenie to znaczy ewolucyjny, stopniowy, (wielo)etapowy, wielofazowy wielodniowy, wielotygodniowy, wielomiesięczny, wieloletni ANTONIM
 • Sumiennie znaczenie to znaczy SYNONIM: uczciwie, rzetelnie, solidnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie, niesolidnie, oszukańczo
 • Symetryczny znaczenie to znaczy regularny, geometryczny, regularny, ANTONIM: niesymetryczny, nieregularny, krzywy, nierówny, pokrzywiony, poszarpany
 • Swawola znaczenie to znaczy niezdyscyplinowanie, niekarność, samowola, książk. bezhołowie niepodporządkowanie się, niesubordynacja, warcholstwo
 • Swawolnik znaczenie to znaczy książk. birbant, hedonista, neg. lekkoduch ANTONIM: asceta, pustelnik, samotnik, książk. anachoreta, eremita
 • Swawolny znaczenie to znaczy bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, niemoralny, nieprzyzwoity, rozpasany, rozwiązły, wyuzdany, książk. bezecny
 • Swobodny znaczenie to znaczy niezależny, autonomiczny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy ANTONIM: niesamodzielny, ograniczony
 • Swoisty znaczenie to znaczy niepowtarzalny, jedyny (w swoim rodzaju), odrębny, rozpoznawalny, specyficzny, wyróżniający się, szczególny, znamienny
 • Sycący znaczenie to znaczy przetłuszczony, syty, tuczący, oficj. wysokokaloryczny gęsty, zagęszczony, zawiesisty ANTONIM: chudy, odtłuszczony
 • Sympatia znaczenie to znaczy przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność (szczególne) względy, słabość, książk. sentyment ANTONIM: niechęć
 • Sympatyczny znaczenie to znaczy uczynny, pomocny, usłużny, chętny/skory do pomocy ciepły, przyjacielski, przyjazny, serdeczny, życzliwy; człowiek
 • Sympatyzować znaczenie to znaczy kibicować, trzymać czyjąś stronę, popierać, sprzyjać, być za, opowiadać się, przychylać się ANTONIM: być przeciw
 • Symulowany znaczenie to znaczy fałszywy, nieautentyczny, pozorowany, udawany, na niby, książk. sfingowany, pot. lipny ANTONIM: prawdziwy, autentyczny
 • Systematycznie znaczenie to znaczy co chwila, co krok, kilkakrotnie, kilka razy, parokrotnie, niejednokrotnie, regularnie, wielokrotnie, książk. wielokroć
 • Systematyczność znaczenie to znaczy uporządkowanie, zorganizowanie, (dobra) organizacja ANTONIM: bałaganiarstwo, niechlujstwo, niedbalstwo, zaniedbania
 • Systematyczny znaczenie to znaczy regularny, stały, cykliczny, książk. notoryczny, permanentny, oficj. rytmiczny; komunikacja: wahadłowa ANTONIM
 • Syty znaczenie to znaczy przejedzony, pot. napchany, nażarty, pełny ANTONIM: głodny, wygłodniały, wygłodzony, łaknący, spragniony, książk
 • Szablonowość znaczenie to znaczy bezbarwność, przeciętność, brak indywidualności/stylu/osobowości ANTONIM: indywidualność, nieszablonowość, odrębność
 • Szablonowy znaczenie to znaczy opatrzony, osłuchany, spowszedniały, stereotypowy, sztampowy częsty, typowy, charakterystyczny, znamienny ANTONIM
 • Szacunek znaczenie to znaczy poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm, rewerencja cześć, hołd
 • Szaleniec znaczenie to znaczy pomyleniec, wariat, człowiek chory psychicznie/umysłowo, człowiek nienormalny/obłąkany ANTONIM: człowiek zdrowy
 • Szaleńczy znaczenie to znaczy karkołomny, niebezpieczny, szalony, zuchwały ANTONIM: bezpieczny, asekurancki, kunktatorski, spokojny
 • Szczuć znaczenie to znaczy judzić, napuszczać, podjudzać, podpuszczać, podżegać, wichrzyć, wywoływać/wzniecać bunt, książk. poduszczać ANTONIM
 • Szata znaczenie to znaczy strój, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj. konfekcja, tekstylia ANTONIM: łachy, łachmany, gałgany
 • Szaleństwo znaczenie to znaczy niepoczytalność, obłąkanie, obsesja, psychopatia, psychoza, wariactwo, choroba psychiczna, pomieszanie zmysłów, książk
 • Szanować znaczenie to znaczy liczyć się, poważać, mieć poważanie/respekt, odnosić się z atencją/szacunkiem, podchodzić z rewerencją uwzględniać
 • Szanować Się znaczenie to znaczy przemęczać się, obijać się relaksować się, odpoczywać, regenerować się, wypoczywać ANTONIM: męczyć się, forsować się
 • Szansa znaczenie to znaczy sposobność, (korzystne/sprzyjające) warunki, sprzyjająca okoliczność możliwość, wykonalność, prawdopodobieństwo
 • Szarża znaczenie to znaczy ofensywa, szturm atak, najazd, napad, napaść uderzenie, natarcie, nawała ANTONIM: ucieczka, odwrót, wycofanie się
 • Szarżować znaczenie to znaczy zagalopowywać się, przebierać miarę, przeciągać strunę, posuwać/posunąć się za daleko, pot. przeginać ANTONIM: hamować
 • Szatan znaczenie to znaczy kusiciel, zło, zły, zły duch, książk. antychryst, książę ciemności, moce piekielne Belzebub, Kosmaty, Kudłaty, Lucyfer
 • Szczególnie znaczenie to znaczy wyjątkowo; traktować coś:oficj. priorytetowo fenomenalnie, wybitnie, wysoce, wysoko przede wszystkim, tym bardziej, w
 • Szczegółowo znaczenie to znaczy pieczołowicie, powoli, spokojnie drobiazgowo, gruntownie, pedantycznie, rzetelnie, starannie, uważnie, z detalami, ze
 • Szczegółowy znaczenie to znaczy drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, staranny, uważny, wnikliwy opis: wyczerpujący ANTONIM: ogólny, ogólnikowy, płytki
 • Szczelny znaczenie to znaczy wody, wodoszczelny nieprzemakalny, impregnowany, nieprzesiąkliwy, nieprzesiąkalny hermetyczny, zamknięty ANTONIM
 • Szczerość znaczenie to znaczy autentyzm, autentyczność, bezpośredniość, prawdziwość, spontaniczność, uczciwość prostolinijność, otwartość
 • Szczery znaczenie to znaczy bezpośredni, otwarty, prostolinijny autentyczny, naturalny, niewymuszony, spontaniczny ANTONIM: fałszywy, nieszczery
 • Szczęściarz znaczenie to znaczy dziecko szczęścia, wybraniec losu, pot. farciarz, w czepku urodzony ANTONIM: nieszczęśnik, nieszczęśliwiec, nieudacznik
 • Szczęście znaczenie to znaczy dostatek, bogactwo, dobrobyt, książk. błogostan powodzenie, szczęśliwy traf, książk. fortuna; mieć:pot. fart sukces
 • Szczęśliwie znaczenie to znaczy sukcesem, zwycięsko, książk. fortunnie ANTONIM: niefortunnie, niekorzystnie, niepomyślnie, nieszczęśliwie, nieudanie
 • Szczęśliwy znaczenie to znaczy promieniejący (radością), radosny, rozanielony, roześmiany, uśmiechnięty, śmiejący się, zadowolony, książk. jowialny
 • Szczyt znaczenie to znaczy wzgórze, wzniesienie, pagórek, garb, górka, mulda, nierówność (terenu), pagórek, pryzma, wybrzuszenie wierzch, czubek
 • Szczytny znaczenie to znaczy SYNONIM: jasny, piękny, szlachetny, uczciwy, wzniosły ANTONIM: niecny, grzeszny, naganny, niemoralny, niski
 • Szept znaczenie to znaczy poszeptywanie, szeptanie, szepty mówienie cicho/półgłosem ANTONIM: krzyk, wrzask, jęk, okrzyk, ryk, wycie wołanie
 • Szeptać znaczenie to znaczy cicho), mamrotać, mruczeć (pod nosem) wyszeptać, wydusić (z siebie), wymamrotać, wycharczeć ANTONIM: krzyczeć
 • Szeroki znaczenie to znaczy obszerny bezgraniczny, bez granic, nieogarniony, niezmierzony wszechstronny, wielostronny, wieloaspektowy
 • Szkicowy znaczenie to znaczy niedokładny, niekonkretny, ramowy ANTONIM: szczegółowy, dokładny, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, staranny
 • Szkoda znaczenie to znaczy strata, ubytek, uszczerbek, zło źle, na złość ANTONIM: dobro, pomyślność, dobrodziejstwo, korzyść, pożytek, szczęście
 • Szkoda, Że znaczenie to znaczy SYNONIM: niestety, cóż, trudno, żal, że ANTONIM: na szczęście, szczęśliwie, na całe szczęście
 • Szkodliwy znaczenie to znaczy SYNONIM: groźny, niebezpieczny, niekorzystny, szkodzący ANTONIM: bezpieczny, nieszkodliwy, nieszkodzący, neutralny
 • Szkodzić znaczenie to znaczy blokować, hamować, powstrzymywać, utrudniać, zaszkodzić, źle się przysłużyć, pot. oddać niedźwiedzią przysługę, rzucać
 • Szlachetnie znaczenie to znaczy solidnie; postępować: moralnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie, niesolidnie, oszukańczo
 • Szlachetność znaczenie to znaczy dobroduszność, łagodność, poczciwość, gołębie/wielkie/złote serce ANTONIM: niegodziwość, łajdactwo, nikczemność
 • Szlachetny znaczenie to znaczy porządny, prawy, przyzwoity, honorowy, rycerski, uczciwy, wielkoduszny, zacny szczytny, jasny, piękny, uczciwy
 • Szloch znaczenie to znaczy płacz, rozpacz, smutek, skarga, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość ANTONIM
 • Szmira znaczenie to znaczy SYNONIM: kicz, tandeta, pot. bezguście, chała ANTONIM: sztuka, artyzm, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent
 • Szosa znaczenie to znaczy arteria (komunikacyjna), autostrada, obwodnica, ulica, trakt, przest. gościniec; polna: ścieżka, dróżka, drożyna
 • Szpetota znaczenie to znaczy urody/wdzięku/uroku deformacja, nieforemność, niezgrabność, oszpecenie, zniekształcenie obrzydliwość, ohyda, paskudztwo
 • Sztampowy znaczenie to znaczy nieoryginalny, stereotypowy, szablonowy, książk. tuzinkowy bez fantazji/polotu, pospolity, płaski, przeciętny, neg
 • Sztuczność znaczenie to znaczy aktorstwo, gra, maska, poza, udawanie pozerstwo, bufonada, efekciarstwo, górnolotność, nadętość, nadymanie się
 • Sztuczny znaczenie to znaczy nienaturalny, pretensjonalny, udawany, pot. sztywny fałszywy, nieszczery, dwulicowy, obłudny, podstępny, przebiegły
 • Sztuka znaczenie to znaczy biegłość, sprawność, wytrenowanie, zręczność artyzm, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent przedstawienie
 • Szturm znaczenie to znaczy wypad, działania zaczepne atak, najazd, napad, napaść uderzenie, natarcie, nawała ANTONIM: obrona, defensywa, opór
 • Sztywny znaczenie to znaczy SYNONIM: nierozciągliwy, twardy ANTONIM: giętki, elastyczny, miękki, plastyczny, rozciągliwy, sprężysty, wiotki
 • Szukać znaczenie to znaczy rozglądać się, tropić, pot. węszyć, niuchać przeszukiwać, grzebać, myszkować, plądrować, przeczesywać (teren
 • Szuler znaczenie to znaczy hochsztapler, krętacz, wydrwigrosz, książk. szalbierz, pot. kanciarz, szachraj ANTONIM: człowiek uczciwy, człowiek
 • Szwindel znaczenie to znaczy hochsztaplerstwo, hochsztaplerka, krętactwo, kręcenie, nabieranie, kombinacje, kombinatorstwo, kombinowanie, machlojka
 • Szybki znaczenie to znaczy raźny, żwawy, książk. chybki, chyży, śmigły śpieszny, pospieszny, książk. bystry; jazda: sportowa, rajdowa, brawurowa
 • Szybko znaczenie to znaczy śpiesznie, żywo, raźno, ochoczo biegiem, galopem, cwałem, truchtem; biec: pędem, pot. na łeb na szyję, na złamanie
 • Szybkość znaczenie to znaczy prędkość, (szybkie) tempo, wartkość, żwawość, pot. gaz refleks, (szybka) reakcja ANTONIM: powolność, ociężałość
 • Szydzić znaczenie to znaczy kpić, drwić, wyśmiewać się, naigrawać się, naśmiewać się, wystawiać na śmieszność/pośmiewisko, książk. dworować sobie
 • Szyfrować znaczenie to znaczy SYNONIM: kodować ANTONIM: odszyfrowywać, czytać, odczytywać, książk. dekodować, deszyfrować
 • Szykanować znaczenie to znaczy przeszkadzać, zwalczać, działać na szkodę ANTONIM: faworyzować, wyróżniać, forować, popierać, protegować, sprzyjać
 • Ścieżka znaczenie to znaczy miedza; w lesie: dukt, przecinka ANTONIM: droga, szosa, aleja, arteria (komunikacyjna), autostrada, obwodnica, ulica
 • Śmiertelny znaczenie to znaczy niebezpieczny, śmiercionośny, zabójczy, zagrażający ANTONIM: łagodny, uleczalny, niegroźny nieśmiertelny, wiecznie żywy
 • Świt znaczenie to znaczy SYNONIM: poranek, rano, ranek, brzask ANTONIM: wieczór, zmierzch, noc, zmrok
 • Samemu znaczenie to znaczy jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samotnie, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny
 • Samochodem (Jechać) znaczenie to znaczy kółkach, własnym transportem ANTONIM: pieszo, na (własnych) nogach, książk. per pedes autobusem, metrem, pociągiem
 • Samochód znaczenie to znaczy motocykl, motorower, autobus, samochód ciężarowy, oficj. pojazd mechaniczny, pot. gablota ANTONIM: zaprzęg, wóz
 • Samoczynny znaczenie to znaczy samoczynnie, książk. samosterujący automatyczny, mechaniczny, zautomatyzowany, zmechanizowany komputerowy
 • Samodzielnie znaczenie to znaczy jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samemu, samotnie, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny
 • Samodzielny znaczenie to znaczy autonomiczny, swobodny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy swobodny, dowolny, nieskrępowany dorosły
 • Samotnie znaczenie to znaczy jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samemu, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny
 • Samotnik znaczenie to znaczy człowiek samotny asceta, pustelnik, książk. anachoreta, eremita ANTONIM: człowiek towarzyski, dusza towarzystwa, książk
 • Samotność znaczenie to znaczy opuszczenie, porzucenie starokawalerstwo, staropanieństwo, sieroctwo, wdowieństwo, książk. bezżenność, bezżeństwo
 • Schludnie znaczenie to znaczy porządnie posprzątane, przyzwoicie ANTONIM: brudno, niedbale, niechlujnie, niehigienicznie, pot. flejtuchowato
 • Sąsiedni znaczenie to znaczy pobliski, nieodległy, okoliczny, otaczający, przylegający; kraj: ościenny rychły, niedaleki skłonny, skory, gotów
 • Sąsiedztwo znaczenie to znaczy SYNONIM: bliskość, sąsiadowanie ANTONIM: odległość, dystans, odstęp, oddalenie, przestrzeń
 • Samotny znaczenie to znaczy bezżenny, (stary) kawaler niezamężna, (stara) panna pojedynczy, indywidualny, jeden, niestowarzyszony, opuszczony
 • Samowola znaczenie to znaczy niezdyscyplinowanie, niekarność, swawola, książk. bezhołowie niepodporządkowanie się, niesubordynacja, warcholstwo
 • Sankcjonować znaczenie to znaczy uprawomocnić pozwalać, zezwalać, aprobować, dopuszczać, umożliwiać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę ANTONIM
 • Satyryczny znaczenie to znaczy prześmiewczy, rozrywkowy, szyderczy, zabawowy wesoły, śmieszny, zabawny ANTONIM: poważny, kontemplacyjny, medytacyjny
 • Satyryk znaczenie to znaczy prześmiewca krytyk, pamflecista, paszkwilant, szyderca ANTONIM: panegirysta, piewca pochlebca, chwalca, klakier, lizus
 • Satysfakcja znaczenie to znaczy spełnienie, uszczęśliwienie, książk. ukontentowanie książk. błogostan radość, optymizm ANTONIM: niezadowolenie
 • Sąd znaczenie to znaczy sprawiedliwość, trybunał, wymiar sprawiedliwości, książk., dzien. Temida ANTONIM: lincz, samosąd, książk., neg
 • Sądzić znaczenie to znaczy myśleć, przypuszczać, wierzyć, wskazywać, mniemać, być przekonanym, być zdania, stać na stanowisku, reprezentować
 • Sceptycyzm znaczenie to znaczy SYNONIM: nieufność, podejrzliwość, niedowierzanie, powątpiewanie ANTONIM: ufność, pewność, wiara, zaufanie, zawierzenie
 • Sen znaczenie to znaczy rojenie, urojenie, książk. imaginacja, iluzja, ułuda przywidzenia, halucynacje, omamy, zwidy, książk. fantasmagoria
 • Scalać znaczenie to znaczy kleić/sklejać, skuwać, skręcać, spajać, spinać, splatać, złączać, zszywać mieszać ANTONIM: dzielić, rozdzielać
 • Scalenie znaczenie to znaczy zespolenie, złączenie włączenie, książk. aneksja, inkorporacja utożsamienie, powiązanie (z czymś) unia, federacja
 • Schludny znaczenie to znaczy wymyty, po kąpieli wysprzątany, oczyszczony, posprzątany ANTONIM: brudny, niedomyty, nieumyty, nieświeży zabrudzony
 • Schnąć znaczenie to znaczy przeschnąć, wysychać odciec, odparować, odsączyć się ANTONIM: moknąć, podmakać, przemakać, moczyć się wilgotnieć
 • Schwycić znaczenie to znaczy pochwycić, sięgnąć, uchwycić, ująć ANTONIM: wręczyć, dać, doręczyć, podać, złożyć w ręce rzucać, ciskać, miotać; kulą
 • Schwytać znaczenie to znaczy pochwycić, ująć, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć, zapuszkować ANTONIM: uwolnić, zwolnić, puścić, wypuścić
 • Schylać (Się) znaczenie to znaczy się) pochylać (się) kulić się, garbić się, kurczyć się, przygarbić się ANTONIM: prostować (się), rozginać (się
 • Schyłek znaczenie to znaczy SYNONIM: koniec, upadek, zmierzch, pot. ostatnie podrygi ANTONIM: zaczątek, początek, zalążek, zaranie, zarzewie
 • Sedno znaczenie to znaczy meritum, sens, trzon, myśl przewodnia, oficj. punkt ciężkości, książk. kwintesencja, esencja ANTONIM: dygresja
 • Segregacja znaczenie to znaczy kategoryzacja, klasyfikacja nierówność, wyzysk, eksploatacja, krzywda dyskryminacja, prześladowanie, książk. apartheid
 • Sekret znaczenie to znaczy niewiadoma, zagadka, książk. biała plama kulisy, tajniki, książk. arkana ANTONIM: jawność, wykrycie, objawienie
 • Sekretny znaczenie to znaczy niejawny, potajemny, skryty, skrywany, ukryty; wiadomość: poufna cichy, niezauważony, podstępny, pokątny ANTONIM: jawny
 • Selekcja znaczenie to znaczy selekcjonowanie, przesiew, segregacja, wyselekcjonowanie eliminacja, eliminowanie, odsiew ANTONIM: brak selekcji/wyboru
 • Sennie znaczenie to znaczy niedołężnie, niemrawo, nieporadnie, ospale, powoli, ślamazarnie, wolno; ruszać się:pot. jak mucha w smole ANTONIM
 • Senny znaczenie to znaczy ospały, powolny, ślimaczy, wolny; tempo: spacerowe, żółwie spokojny, cichy, odludny ANTONIM: śpieszny, pospieszny
 • Sens znaczenie to znaczy wymowa, wydźwięk; wyrazu, zdania: semantyka mądrość, myśl (przewodnia), cel, sensowność ANTONIM: bezsens, absurd, brak
 • Sensowność znaczenie to znaczy potrzeba uzasadnienie, umotywowanie, zasadność ANTONIM: bezcelowość, bezsensowność, absurdalność, brak sensu
 • Sensowny znaczenie to znaczy pożądany, potrzebny, uzasadniony, umotywowany, zasadny ANTONIM: bezsensowny, bezcelowy, jałowy, niecelowy, niepożądany
 • Sentyment znaczenie to znaczy przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność (szczególne) względy, słabość ANTONIM: niechęć, nieprzychylność
 • Serdecznie znaczenie to znaczy gościnnie, po przyjacielsku, przyjacielsko, przyjaźnie, przymilnie, ujmująco, wylewnie, książk. kordialnie czule
 • Serdeczność znaczenie to znaczy przychylność, łaskawość, przyjaźń, (szczególne) względy, słabość, książk. sentyment ANTONIM: niechęć, nieprzychylność
 • Serdeczny znaczenie to znaczy przyjacielski, przyjazny, przymilny, sympatyczny, ujmujący, wylewny, życzliwy; człowiek: równy ANTONIM: nieprzyjazny
 • Sędzia znaczenie to znaczy jurysta w sporcie: arbiter w konkursie: juror, jury ANTONIM: podsądny, oskarżony, podejrzany, pozwany
 • Sfinalizować znaczenie to znaczy dokonać (dzieła) skonkludować, podsumować, spuentować dokończyć, wykończyć, doprowadzić do końca; budowę czegoś: oddać
 • Sforsować Się znaczenie to znaczy napracować się, spracować się, urobić się, utrudzić się, uznoić się, wyczerpać siły, pot. natyrać się, uszarpać się
 • Siedlisko znaczenie to znaczy książk. matecznik, okopy Świętej Trójcy ANTONIM: awangarda, kuźnia, laboratorium, wysunięta placówka, książk. forpoczta
 • Silny znaczenie to znaczy krzepki, mocarny, muskularny; uścisk: niedźwiedzi zdrowy, odporny/niepodatny (na choroby), tryskający zdrowiem, pot. o
 • Siedzieć znaczenie to znaczy przesiedzieć pozostać, zostać, nie ruszyć się z miejsca, trwać (w miejscu), tkwić siedzieć w domu, nie ruszać się z
 • Sięgać znaczenie to znaczy czynić starania, oficj. aspirować, ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: rezygnować, nie
 • Silnie znaczenie to znaczy trzymać się: konwulsyjnie, kurczowo, rozpaczliwie intensywnie, gorąco, gwałtownie, usilnie, wściekle, zapamiętale
 • Siła znaczenie to znaczy wszechmoc, wszechpotęga moc, energia, impet, rozmach, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor wytrzymałość
 • Siłacz znaczenie to znaczy osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan, waligóra, wyrwidąb ANTONIM: słabeusz, cherlak, zdechlak chuchro
 • Skandalicznie znaczenie to znaczy fatalnie, okropnie, tragicznie, wstrętnie pot. dennie, do kitu, do bani ANTONIM: świetnie, dobrze, cudownie, doskonale
 • Skandaliczny znaczenie to znaczy bulwersujący, horrendalny, gorszący, karygodny, przerażający, rażący, straszny, wywołujący oburzenie/zgorszenie ANTONIM
 • Skarga znaczenie to znaczy rozpacz, smutek, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość ANTONIM: radość
 • Skąpić znaczenie to znaczy szczędzić, pożałować ANTONIM: nie żałować, nie oszczędzać, nie skąpić, książk. szafować; w odniesieniu do pieniędzy
 • Skarżyć znaczenie to znaczy obmawiać, pomawiać, przypisywać winę, wytykać, zarzucać, obciążać odpowiedzialnością zaskarżać oddawać/podawać/skarżyć
 • Skarżyć Się znaczenie to znaczy się, żalić się, użalać się utyskiwać, gderać, szemrać, sarkać, zrzędzić, pot. psioczyć biadać, biadolić, jęczeć
 • Skaza znaczenie to znaczy usterka, mankament, niedociągnięcie, pot. feler, niedoróbka zła strona, cienie, minusy, pot. plusy ujemne rzecz
 • Skazaniec znaczenie to znaczy oficj. osadzony, skazany sprawca, podejrzany, poszukiwany, winowajca, zatrzymany przestępca, złoczyńca, bandyta
 • Skazywać znaczenie to znaczy orzekać karę, wydawać wyrok osadzać w więzieniu wymierzać sprawiedliwość, pociągać do odpowiedzialności, wyciągać
 • Skąpstwo znaczenie to znaczy sknerstwo, zachłanność interesowność, egoizm, małoduszność, wyrachowanie, książk. komercjalizm, materializm
 • Sklep znaczenie to znaczy towarowy/handlowy, hala targowa, hipermarket, pawilon, sam, skład, supermarket, supersam, oficj. placówka handlowa
 • Składać znaczenie to znaczy lokować, wpłacać (do banku), oficj. deponować ograniczać wydatki, nie dojadać, odejmować sobie od ust, zaciskać pasa
 • Składować znaczenie to znaczy magazynować, przetrzymywać, książk. akumulować konserwować, odkładać, składać; ziemniaki: dołować, kopcować ANTONIM
 • Skłaniać znaczenie to znaczy sugerować, zalecać, zachęcać, nakłaniać, popychać, przekonywać ANTONIM: odradzać, nie radzić, odciągać, odwodzić
 • Skłonność znaczenie to znaczy upodobanie, zamiłowanie, książk. inklinacja ANTONIM: niechęć, obrzydzenie, niesmak, odraza, wstręt, książk. awersja
 • Skłonny znaczenie to znaczy chęć/ochotę ANTONIM: nieskłonny, nieskory, niemający zamiaru zrobić czegoś, daleki od czegoś
 • Skłócać znaczenie to znaczy podburzać, zrażać, wywoływać konflikty, książk. antagonizować, konfliktować ANTONIM: jednać, godzić, łagodzić spory
 • Skomplikowany znaczenie to znaczy nierozstrzygalny, nierozwiązywalny, trudny, zagmatwany, zawiły, złożony, pot. pogmatwany specjalistyczny, zaawansowany
 • Skonać znaczenie to znaczy spośród żywych/z tego świata), rozstać się z życiem, zakończyć życie, książk. wydać ostatnie tchnienie, wyzionąć ducha
 • Skonstatować znaczenie to znaczy powiedzieć, oświadczyć, orzec, oznajmić, rzec, przypomnieć, zauważyć, zaznaczyć, książk. wyrazić przekonanie
 • Skończyć znaczenie to znaczy dzieła), sfinalizować dokończyć, sfinalizować, wykończyć, doprowadzić do końca; budowę czegoś: oddać (do użytku) (s
 • Skraj znaczenie to znaczy wierzchnia warstwa krawędź, kant, koniec; przedmiotu, mebla: obręb, wykończenie ANTONIM: środek, wnętrze, pępek, książk
 • Skrajny znaczenie to znaczy radykalny, ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk. lewacki ANTONIM: umiarkowany centrowy, centrolewicowy
 • Skraść znaczenie to znaczy przywłaszczyć, rozkraść, wziąć, zabrać; pieniądze z kasy: zdefraudować, sprzeniewierzyć, pot. buchnąć, podwędzić
 • Skrywać Się znaczenie to znaczy się, nie rzucać się w oczy, zatajać chować się, dekować się, melinować się ANTONIM: pokazywać się, afiszować się
 • Skrępować znaczenie to znaczy opasać sznurem/więzami, powiązać skuć, przykuć, zakuć ANTONIM: uwolnić, rozwiązać, odwiązać, uwolnić z więzów rozkuć
 • Skromnie znaczenie to znaczy oszczędnie, ekonomicznie, bez zbytku pokornie, wstydliwie, bez wywyższania się, z pokorą ANTONIM: luksusowo, drogo
 • Skromność znaczenie to znaczy powściągliwość, nieprzesadzanie, umiarkowanie; zachować: miarę pokora, bezpretensjonalność, cichość (serca), prostota
 • Skromny znaczenie to znaczy wstydliwy zwyczajny, bezpośredni, przyjacielski, przystępny łagodny, grzeczny, spokojny, uległy, nienarzucający swojej
 • Skrupulatny znaczenie to znaczy drobiazgowy, gruntowny, staranny, uważny, wnikliwy pedantyczny ANTONIM: ogólny, ogólnikowy, płytki, pobieżny
 • Skrycie znaczenie to znaczy konspiracyjnie, podstępnie, w konspiracji/skrytości, oficj. niejawnie chyłkiem, bez czyjejś wiedzy, po cichu, po
 • Skryty znaczenie to znaczy niejawny, potajemny, poufny, skrywany, ukryty, książk. sekretny cichy, niezauważony, podstępny, pokątny ANTONIM: jawny
 • Skrywać znaczenie to znaczy sobie, maskować, tłumić, zasłaniać, nie zdradzać, powstrzymywać się zatajać, ukrywać (przed opinią publiczną), tuszować
 • Skupiać Się znaczenie to znaczy gromadzić się, schodzić się, zbiegać się, zjeżdżać się, zlatywać się ANTONIM: rozpraszać się, rozchodzić się, rozbiegać
 • Skupienie znaczenie to znaczy koncentracja, uwaga centralizacja, koncentracja, ześrodkowanie, zgrupowanie, zjednoczenie ANTONIM: dekoncentracja, brak
 • Skurczyć Się znaczenie to znaczy się, ścienieć; o częściach ciała:pot. sklęsnąć; naczynia krwionośne: obkurczyć się ANTONIM: poszerzyć się, rozszerzyć
 • Skutecznie znaczenie to znaczy niedarmo, nie na darmo, z dobrym skutkiem/rezultatem, z powodzeniem ANTONIM: daremnie, bezowocnie, bezskutecznie
 • Skuteczny znaczenie to znaczy przynoszący owoce/rezultaty/wyniki ANTONIM: daremny, bezowocny, bezskuteczny, nadaremny, nieskuteczny, próżny
 • Skutek znaczenie to znaczy następstwo, rezultat, wynik, książk. pokłosie następstwo, konsekwencja, książk. implikacja rezultat, efekt, owoc, plon
 • Skutkować znaczenie to znaczy dawać wynik, odnosić skutek, wywierać wpływ ANTONIM: nie działać, być obojętnym, nie pomagać szkodzić, mieć działania
 • Skwar znaczenie to znaczy spiekota, upał, żar (słoneczny) ANTONIM: chłód, mróz, zimno, pot. ziąb przymrozek, ochłodzenie, oziębienie, zima
 • Słabeusz znaczenie to znaczy chuchro, truchło, neg. wymoczek ANTONIM: siłacz, mocarz, atleta, osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan
 • Słabnięcie znaczenie to znaczy zamortyzowanie, wyciszenie, wygaszenie minimalizacja, kompresja, ograniczenie, ANTONIM: wzmaganie (się), wzmocnienie
 • Słabo znaczenie to znaczy zwiewnie; np. potrącić kogoś: nieznacznie, z lekka mało, lekko, trochę, od niechcenia nie bardzo, przeciętnie, średnio
 • Słabość znaczenie to znaczy bezradność, niezdolność, rezygnacja, uległość bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk. marazm osłabienie, brak
 • Słaby znaczenie to znaczy omdlewający, wątły, wycieńczony, wynędzniały, książk. mimozowaty, rachityczny chorowity, anemiczny, cherlawy
 • Słaniać Się znaczenie to znaczy równowagę chwiać się, kołysać się, balansować, bujać się, chybotać się, kiwać się, kolebać się, pot. chodzić, dyndać
 • Sława znaczenie to znaczy powodzenie, aplauz, poklask, rozgłos, wzięcie, pot. furora, marka, nazwisko chwała, chluba, dobre imię, duma, rozgłos
 • Sławić znaczenie to znaczy reklamować, zachwalać rozpływać się, zachwycać się, obsypywać pochwałami, mówić w samych superlatywach, wyrażać się z
 • Słowny znaczenie to znaczy SYNONIM: ustny, mówiony, książk. oralny, werbalny ANTONIM: pisany, zapisany, tekstowy drukowany, książkowy, literacki
 • Słuchacz znaczenie to znaczy człowiek przed radioodbiornikiem; słuchacze:książk. audytorium słuchający, odbiorca, zebrani publiczność, sala
 • Słuchać znaczenie to znaczy przysłuchiwać się, wysłuch(iw)ać, łowić uchem, nadstawiać ucha, wytężać słuch ANTONIM: nie słuchać, puszczać mimo uszu
 • Słuchać Się znaczenie to znaczy się, być na rozkazy, mieć respekt, szanować, uzależnić się; o mężu: być pod pantoflem ANTONIM: sprzeciwiać się, nie
 • Służbowy znaczenie to znaczy urzędowy ANTONIM: prywatny, nieoficjalny, nieformalny, półoficjalny, półprywatny, towarzyski, oficj. pozasłużbowy
 • Słusznie znaczenie to znaczy z pożytkiem, z korzyścią, z zyskiem prawidłowo, dobrze, mądrze, poprawnie, właściwie, zgodnie z prawdą ANTONIM
 • Słuszność znaczenie to znaczy potrzeba uzasadnienie, umotywowanie, zasadność ANTONIM: bezcelowość, bezsensowność, absurdalność, brak sensu
 • Słuszny znaczenie to znaczy prawdziwy uzasadniony, racjonalny, umotywowany, usprawiedliwiony, zasadny sprawiedliwy, uzasadniony, prawny, oficj
 • Służba znaczenie to znaczy posłannictwo, powołanie, służenie, książk. apostolstwo, oficj. wolontariat służący, służąca, kamerdyner, lokaj
 • Słyszeć znaczenie to znaczy dosłyszeć, zasłyszeć, (z)łowić uchem słuchać, rejestrować dźwięki ANTONIM: nie słyszeć, nie usłyszeć, nie dosłyszeć
 • Smaczny znaczenie to znaczy pyszny, smakowity, pot. pycha, palce lizać ANTONIM: niesmaczny, niedobry, niejadalny, niestrawny, obrzydliwy
 • Smagły znaczenie to znaczy oliwkowy ANTONIM: blady, bladawy, biały, bladolicy, pobladły, wybladły, zbladły; o częściach ciała: kredowobiały
 • Smętnie znaczenie to znaczy niewesoło, ponuro, przygnębiająco żałośnie, boleściwie, pesymistycznie, płaczliwie, rzewnie, tęsknie, książk
 • Smętny znaczenie to znaczy posępny, ponury, przygnębiający, przykry; nastrój: grobowy, minorowy ANTONIM: wesoły, zabawny śmieszny, dowcipny
 • Smrodliwy znaczenie to znaczy drażniący nozdrza gryzący, piekący duszący, duszny, mdły, nieświeży, stęchły, zatęchły ANTONIM: pachnący, aromatyczny
 • Smród znaczenie to znaczy SYNONIM: fetor, odór, swąd, stęchlizna ANTONIM: zapach, woń, aromat; wina: bukiet
 • Smucić znaczenie to znaczy wprawiać w zły nastrój/humor ANTONIM: śmieszyć, rozweselać, bawić, rozśmieszać, zabawiać, książk. rozrywać
 • Smutek znaczenie to znaczy rozpacz, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość przygnębienie, apatia
 • Smutno znaczenie to znaczy ponuro, przygnębiająco, smętnie żałośnie, boleściwie, pesymistycznie, płaczliwie, rzewnie, tęsknie, książk. frasobliwie
 • Smutny znaczenie to znaczy posępny, ponury, przygnębiający, przykry; nastrój: grobowy, minorowy; twarz: chmurna; wydarzenie: tragiczne
 • Socjalistyczny znaczenie to znaczy komunistyczny, postępowy, rewolucyjny, ANTONIM: prawicowy, tradycjonalistyczny burżuazyjny, mieszczański
 • Sojusznik znaczenie to znaczy sprzymierzeniec, stronnik, zwolennik, książk. aliant ANTONIM: przeciwnik, rywal, książk. antagonista; w dyskusji
 • Solidarnie znaczenie to znaczy harmonijnie jednogłośnie, jednomyślnie, przez aklamację ANTONIM: niezgodnie, przeciwstawnie, sprzecznie niejednogłośnie
 • Solidnie znaczenie to znaczy szlachetnie; postępować: moralnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie, niesolidnie, oszukańczo
 • Solidność znaczenie to znaczy gorliwość, obowiązkowość, rzetelność, uczciwość, książk. pilność uczciwość, sumienność, nieskazitelność, prawość
 • Solista znaczenie to znaczy muzyk, piosenkarz, wokalista ANTONIM: grupa, zespół, formacja, duet (tercet, kwartet, kwintet itd.), pot. kapela
 • Spadać znaczenie to znaczy siadać ANTONIM: unosić się, wznosić się, wzbijać się, wzlatywać latać, fruwać, krążyć, szybować, unosić się, zataczać
 • Spadek znaczenie to znaczy się), redukcja, zmniejszenie (się), zniżanie się, zniżka; wartości pieniądza: dewaluacja, inflacja; cen na giełdzie
 • Specjalistyczny znaczenie to znaczy zaawansowany technicznie/technologicznie złożony, wieloczęściowy, wieloczłonowy, wieloelementowy wąski
 • Specjalnie znaczenie to znaczy wyjątkowo; traktować coś:oficj. priorytetowo fenomenalnie, wybitnie, wysoce, wysoko zrobić coś: umyślnie, naumyślnie
 • Specjalny znaczenie to znaczy rozpoznawalny, specjalny, specyficzny, swoisty, symptomatyczny, typowy, znamienny, książk. relewantny wyjątkowy
 • Specyficzny znaczenie to znaczy niepowtarzalny, jedyny (w swoim rodzaju), odrębny, rozpoznawalny, swoisty, wyróżniający się, szczególny, typowy
 • Spekulatywny znaczenie to znaczy abstrakcyjny, myślowy hipotetyczny, oczekiwany, przewidywany, prognozowany, spodziewany ANTONIM: empiryczny
 • Spełnienie znaczenie to znaczy dostosowanie, zastosowanie się, uwzględnienie, oficj. wyjście naprzeciw, uczynienie zadość realizacja, posłuchanie
 • Spiekota znaczenie to znaczy skwar, upał, żar (słoneczny) ANTONIM: chłód, mróz, zimno, pot. ziąb przymrozek, ochłodzenie, oziębienie, zima
 • Spieniężyć znaczenie to znaczy upłynnić pot. opchnąć, opylić, spylić, neg. przehandlować, wciskać ANTONIM: kupić, nabyć, sprawić sobie, zaopatrzyć się
 • Spierać Się znaczenie to znaczy awanturować się, sprzeczać się, nie zgadzać się, nie móc się porozumieć, nie móc dojść do porozumienia, pot. drzeć koty
 • Spieszyć Się znaczenie to znaczy się nie czekać, nie odkładać korzystać z okazji, chwytać/łapać okazję, nie tracić czasu, nie zastanawiać się, książk
 • Spiker znaczenie to znaczy konferansjer, lektor, prowadzący (program), pot. zapowiadacz; w dyskotece: dyskdżokej/discjockey ANTONIM: publiczność
 • Spiralny znaczenie to znaczy serpentynowy, śrubowaty, wężowaty, wężowy, wijący się, zygzakowaty ANTONIM: prostoliniowy, prosty (jak drut/jak strzała
 • Splendor znaczenie to znaczy nagroda, wyróżnienie ANTONIM: niesława, kompromitacja, hańba, zhańbienie pogarda, upokorzenie, książk. dyshonor
 • Spoczynek znaczenie to znaczy wypoczynek, wytchnienie przerwa, postój, popas rekreacja, odprężenie, relaks, sjesta, sen ANTONIM: wysiłek, harówka
 • Spodziewać Się znaczenie to znaczy przypuszczać, mieć nadzieję ANTONIM: nie spodziewać się, nie oczekiwać, nie przewidzieć, nie przypuszczać, być
 • Światło znaczenie to znaczy błysk słońce, nasłonecznienie oświetlenie, iluminacja, elektryczność ANTONIM: ciemność, mrok, ciemno, czerń, półmrok
 • Świątobliwy znaczenie to znaczy bogobojny, nabożny, święty, wierzący (i praktykujący), neg. bigoteryjny, dewocyjny, religiancki ANTONIM: niereligijny
 • Ścigać znaczenie to znaczy gnać poszukiwać, chwytać, łapać, tropić, węszyć doganiać, doścignąć, dopaść, zbliżać się ANTONIM: uciekać, uchodzić
 • Ścisk znaczenie to znaczy stłoczenie, zatłoczenie brak/niedostatek miejsca, brak luzu, brak pola manewru zastawienie/zawalenie czymś ANTONIM
 • Ścisły znaczenie to znaczy logiczny, obiektywny, teoretyczny naukowy, racjonalny, teoretyczny, naukowo/racjonalnie/teoretycznie umotywowany
 • Ściśle znaczenie to znaczy precyzyjnie, z aptekarską dokładnością/precyzją akurat, akuratnie, w sam raz, właśnie (tyle); o określonej godzinie
 • Ślamazarnie znaczenie to znaczy niedołężnie, niemrawo, nieporadnie, ospale, powoli, sennie, wolno; ruszać się:pot. jak mucha w smole ANTONIM: prędko
 • Śledzić znaczenie to znaczy deptać po piętach podglądać, podsłuchiwać, oficj. inwigilować przyglądać się, przypatrywać się, oglądać, nie spuszczać
 • Ślicznie znaczenie to znaczy cudnie, ozdobnie, czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, uroczo, wdzięcznie, zachwycająco estetycznie
 • Śliczny znaczenie to znaczy niebrzydki, estetyczny, kształtny cudny, cudowny, olśniewający, prześliczny, uroczy, urokliwy, zdumiewający
 • Ślimaczy znaczenie to znaczy tempo: spacerowe, żółwie ANTONIM: szybki, śpieszny, pospieszny, książk. bystry; jazda: sportowa, rajdowa, brawurowa
 • Śmiać Się znaczenie to znaczy podśmiewać się rechotać, ryczeć, rżeć, wyć, pot. zarykiwać się (ze śmiechu), pękać/skręcać się/tarzać się ze śmiechu
 • Śmiałek znaczenie to znaczy książk. heros, dzielny mąż ANTONIM: tchórz, panikarz, książk. asekurant, kunktator, pot. cykor, mazgaj, mięczak
 • Śmiały znaczenie to znaczy dzielny, bohaterski, szalony, szaleńczy, wariacki przebojowy, zuchwały bojowy, waleczny ANTONIM: strachliwy, bojaźliwy
 • Śmiech znaczenie to znaczy chichotanie, rechot, rżenie, wycie uciecha, radość, przyjemność, rozkosz, szczęście, szczęśliwość, wesołość, książk
 • Śmiecić znaczenie to znaczy zanieczyszczać, błocić, plamić, smolić, tłuścić, zapylać, zaśmiecać bałaganić, robić bałagan/nieporządek, brudzić, pot
 • Śmierć znaczenie to znaczy konanie, oficj. zejście, książk. agonia, skon, wieczny spoczynek zguba, zatracenie, pohybel kara śmierci, pot. czapa
 • Śmierdzący znaczenie to znaczy drażniący nozdrza gryzący, piekący duszący, duszny, mdły, nieświeży, stęchły, zatęchły ANTONIM: pachnący, aromatyczny
 • Śmieszny znaczenie to znaczy figlarny, zabawny, żartobliwy humorystyczny, satyryczny radosny, rozrywkowy, zabawowy optymistyczny, pogodny, sielski
 • Śmieszyć znaczenie to znaczy rozśmieszać, zabawiać, książk. rozrywać ANTONIM: smucić, martwić, przygnębiać, przybijać, zasmucać, wprawiać w zły
 • Śmigły znaczenie to znaczy energiczny, raźny, żwawy, książk. chybki, chyży ANTONIM: wolny, powolny, nieśpieszny, ślamazarny, ślimaczący się
 • Śpiesznie znaczenie to znaczy wartko, żywo, raźno, ochoczo ANTONIM: wolno, powoli, powolnie, z wolna, bez pośpiechu, pot. jak krew z nosa; iść: noga
 • Śpieszny znaczenie to znaczy książk. bystry; jazda: sportowa, rajdowa, brawurowa ANTONIM: leniwy, senny, ślimaczy; tempo: spacerowe, żółwie
 • Śpiewny znaczenie to znaczy dźwięczny, harmonijny, ładny, przyjemny (dla ucha) ANTONIM: fałszywy, niemelodyjny, dysonansowy, nieczysty piskliwy
 • Środek znaczenie to znaczy punkt centralny wnętrze, pępek, książk. interior; Ziemi: jądro ANTONIM: obrzeże, kraniec, kraj, koniec, koniuszek
 • Środowisko (Naturalne) znaczenie to znaczy przestrzeń, krajobraz ochrona przyrody/środowiska, ekologia, gospodarka naturalna, książk. rekultywacja natura
 • Śródmieście znaczenie to znaczy serce, punkt centralny ANTONIM: obrzeże, kraniec, granica, peryferie, przedmieście, rogatki, książk. suburbia
 • Świadomie znaczenie to znaczy celowo, specjalnie, z premedytacją, z rozmysłem, oficj. programowo w złej wierze nieprzypadkowo, nie przypadkiem, nie
 • Świadomy znaczenie to znaczy uświadomiony, zorientowany umyślny, naumyślny, celowy, nieprzypadkowy, rozmyślny ANTONIM: nieświadomy, niewiedzący
 • Świat znaczenie to znaczy dalekie/zamorskie kraje Ziemia, kula ziemska, globus książk. padół ziemski, życie doczesne ANTONIM: Polska, ojczyzna
 • Światły znaczenie to znaczy inteligentny, oczytany, uczony, na poziomie, książk. oświecony ANTONIM: ciemny, niewykształcony, niedouczony
 • Światowy znaczenie to znaczy ponadgraniczny, transgraniczny ogólny, generalny, globalny, uniwersalny, interkontynentalny, międzykontynentalny
 • Świecki znaczenie to znaczy laicki, książk. agnostyczny, areligijny ateistyczny, antykościelny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny
 • Świeckość znaczenie to znaczy laickość, książk. agnostycyzm, neg. bezbożność ANTONIM: klerykalizacja, fundamentalizm, wyznaniowość
 • Świetnie znaczenie to znaczy doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, rewelacyjnie, wspaniale, wybornie, znakomicie
 • Świetny znaczenie to znaczy doskonały, fantastyczny, fenomenalny, kapitalny, olśniewający, rewelacyjny, wyśmienity, wyjątkowy ANTONIM: zły
 • Świeżo znaczenie to znaczy przed chwilą/momentem, chwilę temu wczoraj, przedwczoraj, parę dni/godzin temu ostatnio, ostatnimi czasy, w ostatnim
 • Świeży znaczenie to znaczy niezniszczony, niezużyty; o produktach: fabrycznie nowy, prosto z fabryki, prosto ze sklepu o potrawach: jeszcze ciepły

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Świeży, Świeżo, Świetny, Świetnie, Świeckość, Świecki, Światowy, Światły, Świat, Świadomy, Świadomie, Śródmieście, Środowisko (Naturalne), Środek, Śpiewny znaczenie.

Wyraz Świeży, Świeżo, Świetny, Świetnie, Świeckość, Świecki definicja.