świeży świeżo świetny co to znaczy

Świeży, Świeżo, Świetny, Świetnie, Świeckość, Świecki, Światowy, Światły, Świat, Świadomy.

Dziś jest Czwartek, 23 marca 2023.

Imieniny obchodzą: Feliks, Pelagia, Zbysław.

Słownik wyrazów polskich na S

 • Znaczenie Sumienny Definicja uczciwy, nieskazitelny, prawy, rzetelny, solidny ANTONIM: nieuczciwy, niesumienny co to jest.
 • Znaczenie Skwitować Definicja zareagować, przyjąć, zbyć ANTONIM: zignorować, nie zauważyć, przejść do porządku definicja.
 • Znaczenie Schludność Definicja czystość, niezkazitelna biel ANTONIM: brud, kurz, błoto, pył, paproch, plamy co znaczy.
 • Znaczenie Sprężysty Definicja elastyczny, giętki, miękki, plastyczny, rozciągliwy, wiotki ANTONIM: sztywny słownik.
 • Znaczenie Sakralny Definicja liturgiczny, kultowy, obrzędowy, religijny, rytualny ANTONIM: świecki, laicki; ślub znaczenie.
 • Znaczenie Spostrzegawczość Definicja czujność, baczenie, gotowość, uwaga ANTONIM: brak czujności/gotowości, lekceważenie czym jest.
 • Znaczenie Sucho Definicja bezdeszczowo, ciepło, gorąco, pogodnie, słonecznie, upalnie ANTONIM: mokro, wilgotno co to jest.
 • Znaczenie Strata Definicja szkoda, krzywda, uszczerbek, zniszczenie ANTONIM: zysk, osiągnięcie, rezultat, efekt definicja.
 • Znaczenie Strawić Definicja przyswoić, absorbować, pobrać, wessać, wchłonąć, książk. zasymilować ANTONIM: nie co znaczy.
 • Znaczenie Stronić Definicja unikać, izolować się, separować się, uciekać, wystrzegać się, omijać z daleka trzymać się słownik.
 • Znaczenie Stronniczo Definicja subiektywnie, jednostronnie, nieobiektywnie, tendencyjnie, książk. uznaniowo ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Stronniczość Definicja niesprawiedliwość, faworyzowanie, subiektywizm, oficj. uznaniowość ANTONIM: bezstronność czym jest.
 • Znaczenie Stronniczy Definicja subiektywny, jednostronny, nieobiektywny, niesprawiedliwy, uprzedzony, tendencyjny co to jest.
 • Znaczenie Stronnik Definicja sojusznik, partner, przyjaciel, sprzymierzeniec, zwolennik, książk. aliant ANTONIM definicja.
 • Znaczenie Strój Definicja ubranie, odzież, szata, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj co znaczy.
 • Znaczenie Strzec Definicja pilnować, chronić, eskortować, konwojować, ochraniać, oficj. zabezpieczać dozorować słownik.
 • Znaczenie Surowiec Definicja materiał, półprodukt, półfabrykat, tworzywo ANTONIM: wytwór, produkt (końcowy), towar znaczenie.
 • Znaczenie Surowo Definicja drapieżnie, groźnie, krwiożerczo okrutnie, bezlitośnie, bez litości, barbarzyńsko czym jest.
 • Znaczenie Surowy Definicja zasadniczy, kategoryczny, wymagający, książk. apodyktyczny nieubłagany, nieprzebłagany co to jest.
 • Znaczenie Suszyć Definicja wysuszać, odparowywać (wodę), odlewać, odpompowywać (wodę) przecedzać, odcedzać, wyżymać definicja.
 • Znaczenie Się Suszyć Definicja schnąć, przeschnąć, wysychać odciec, odparować, odsączyć się ANTONIM: moknąć, przemakać co znaczy.
 • Znaczenie Suwerenny Definicja wolny, niezależny, samodzielny, niezawisły; kraj: niepodległy swobodny, dowolny słownik.
 • Znaczenie Spodziewany Definicja przewidziany, oczekiwany, planowany, planowy, prognozowany, przewidywany, zapowiedziany znaczenie.
 • Znaczenie Spontanicznie Definicja dobrowolnie samorzutnie, ochotniczo, na ochotnika, bez przymusu, z własnej czym jest.
 • Znaczenie Spoglądać Definicja patrzeć, popatrywać, zerkać, rzucać okiem, ogarniać/obrzucać wzrokiem/spojrzeniem, rzucać co to jest.
 • Znaczenie Spokojnie Definicja przyjaźnie, miło, przychylnie, z przychylnością, zachęcająco flegmatycznie, powoli definicja.
 • Znaczenie Spokojny Definicja łagodny, delikatny, słaby, ledwo wyczuwalny refleksyjny, kontemplacyjny, medytacyjny co znaczy.
 • Znaczenie Spokój Definicja ustabilizowanie, stoicki spokój, stalowe nerwy, zimna krew cierpliwość, wyrozumiałość słownik.
 • Znaczenie Spokrewnienie Definicja pokrewieństwo, powinowactwo, więzy rodzinne, więzy/związki krwi, książk. koligacja znaczenie.
 • Znaczenie Społeczeństwo Definicja ludność, naród, obywatele, ludzie, lud, mieszkańcy, masy, populacja, wspólnota (narodowa czym jest.
 • Znaczenie Społeczny Definicja publiczny, obywatelski, państwowy, spółdzielczy, uspołeczniony, wspólny ANTONIM: prywatny co to jest.
 • Znaczenie Sponsorować Definicja dofinansowywać, dotować, subsydiować, subwencjonować, wspomagać (finansowo), zasilać definicja.
 • Znaczenie Spontaniczność Definicja szczerość, naturalność, autentyzm, autentyczność, bezpośredniość, prawdziwość, uczciwość co znaczy.
 • Znaczenie Spory Definicja duży, gigantyczny, kolosalny, maksymalny, monstrualny, nielichy, niemały, ogromny słownik.
 • Znaczenie Sporo Definicja dużo, wiele, mnóstwo, niemało, pełno, bez liku, ile dusza zapragnie, pod dostatkiem, w znaczenie.
 • Znaczenie Spontaniczny Definicja autentyczny, naturalny, niewymuszony szczery, niezakłamany, bezpośredni, otwarty czym jest.
 • Znaczenie Sporadycznie Definicja rzadko, nieczęsto, czasami, czasem, niekiedy, nieregularnie, okazjonalnie, od czasu do co to jest.
 • Znaczenie Sporadyczny Definicja nieregularny, niesystematyczny, okazjonalny, oficj. nierytmiczny rzadki, niespotykany definicja.
 • Znaczenie Sposobność Definicja możność, okazja, szansa, (korzystne/sprzyjające) warunki, sprzyjająca okoliczność co znaczy.
 • Znaczenie Spostrzegać Definicja widzieć, dostrzegać, zauważać, chwytać/obejmować wzrokiem ANTONIM: nie widzieć, nie słownik.
 • Znaczenie Spostrzegawczy Definicja uważny, baczny, bystry, czujny, przytomny ANTONIM: nieuważny, gapowaty, roztargniony znaczenie.
 • Znaczenie Spotkanie Definicja obecność, towarzyszenie (sobie), (wspólne) przebywanie/życie w sporcie: mecz, gra, partia czym jest.
 • Znaczenie Się Spotykać Definicja poznawać, zaznajamiać się, zawierać/nawiązywać znajomości widzieć się, kontaktować się co to jest.
 • Znaczenie Spożywać Definicja jeść, połykać, zajadać, zaspokajać głód, oficj. konsumować, pożywiać się, biesiadować definicja.
 • Znaczenie Spółka Definicja przedsiębiorstwo, konsorcjum, koncern, korporacja zakłady, fabryka, wytwórnia, kombinat co znaczy.
 • Znaczenie Spór Definicja kłótnia, sprzeczka, konflikt, kontrowersja, różnica zdań, spięcie, starcie, utarczka słownik.
 • Znaczenie Się Spóźnić Definicja opóźnić się, opóźnić (przyjście/przyjazd), nie zdążyć, przyjść/przyjechać/dotrzeć za znaczenie.
 • Znaczenie Spóźniony Definicja późny, opóźniony, zapóźniony, książk. przenoszony ANTONIM: wczesny, przedwczesny czym jest.
 • Znaczenie Spragniony Definicja głodny, wygłodniały, wygłodzony, łaknący, książk. wyposzczony ANTONIM: syty, najedzony co to jest.
 • Znaczenie Sądowa Sprawa Definicja proces, rozprawa (sądowa), postępowanie sądowe, przewód sądowy ANTONIM: ugoda definicja.
 • Znaczenie Sprawca Definicja podejrzany, poszukiwany, winowajca, zatrzymany skazaniec, aresztant, więzień, oficj co znaczy.
 • Znaczenie Sprawdzać Definicja analizować, badać, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, studiować słownik.
 • Znaczenie Sprawiedliwy Definicja słuszny, uzasadniony, prawny, oficj. prawnie uzasadniony bezstronny, neutralny znaczenie.
 • Znaczenie Sprostać Definicja podołać, zdołać, potrafić, móc, uporać się, być w stanie, dać radę ANTONIM: nie sprostać czym jest.
 • Znaczenie Sprawdzony Definicja bezpieczny, gwarantowany, niezawodny, pewny, wypróbowany ANTONIM: niesprawdzony co to jest.
 • Znaczenie Sprawiedliwie Definicja jednakowo, identycznie, jednolicie, na równi, tak samo po równo, proporcjonalnie definicja.
 • Znaczenie Społeczna Sprawiedliwość Definicja równość, równouprawnienie, równe prawa równe szanse, równy start (dla wszystkich), oficj co znaczy.
 • Znaczenie Sprawnie Definicja zwinnie, zręcznie, zwiewnie, z wdziękiem jak kot, jak baletnica biegle, płynnie, dobrze słownik.
 • Znaczenie Sprawność Definicja sztuka, umiejętność, biegłość, wytrenowanie, zręczność artyzm, kunszt, maestria znaczenie.
 • Znaczenie Sprawny Definicja czynny, działający, funkcjonujący (prawidłowo), niezepsuty, pełnowartościowy, prawidłowy czym jest.
 • Znaczenie Sprezentować Definicja obdarować, dać, podarować, obdarzyć ANTONIM: zabrać, wziąć, odebrać, przywłaszczyć co to jest.
 • Znaczenie Sprytny Definicja pomysłowy, przebiegły, chytry, pot. cwany, szczwany, kuty na cztery nogi nieufny definicja.
 • Znaczenie Sprzątać Definicja czyścić, oczyszczać, przecierać, wycierać, usuwać brud glancować, polerować myć, prać co znaczy.
 • Znaczenie Sprzeciw Definicja odmowa, brak zgody, niezgodzenie się, zabronienie, zakaz, zakazanie protest, opór słownik.
 • Znaczenie Się Sprzeciwiać Definicja buntować się, nie podporządkowywać się, pot. mieć w nosie nie słuchać, puszczać mimo uszu znaczenie.
 • Znaczenie Się Sprzeczać Definicja kłócić się, awanturować się, spierać się ANTONIM: dyskutować, debatować, konferować czym jest.
 • Znaczenie Sprzeczka Definicja kłótnia, konflikt, kontrowersja, różnica zdań, spór, spięcie, starcie, utarczka słowna co to jest.
 • Znaczenie Sprzecznie Definicja niezgodnie, przeciwstawnie niejednogłośnie, większością głosów ANTONIM: zgodnie definicja.
 • Znaczenie Sprzeczność Definicja niezgodność, kolizja, konflikt, kontrast, rozbieżność, rozdźwięk, różnice, książk co znaczy.
 • Znaczenie Sprzeczny Definicja niezgodny, kolizyjny, niejednakowy, różny, rozbieżny, książk. antynomiczny przeciwstawny słownik.
 • Znaczenie Sprzedać Definicja zbyć, spieniężyć, upłynnić pot. opchnąć, opylić, spylić, neg. przehandlować, wciskać znaczenie.
 • Znaczenie Starsi Definicja dorośli, ojcowie rodzice, dziadkowie, opiekunowie ANTONIM: młodzież, dzieci, młodzi czym jest.
 • Znaczenie Sprzedawać Definicja zbywać, oferować, spieniężać, upłynniać handlować, targować ANTONIM: kupować, nabywać co to jest.
 • Znaczenie Się Sprzedawać Definicja nie zalegać, dzien. znajdować zbyt/nabywców, pot. iść (jak woda), schodzić (z półek definicja.
 • Znaczenie Sprzedaż Definicja sprzedawanie, wyprzedawanie, odstąpienie, pozbycie się, książk. odsprzedaż, upłynnienie co znaczy.
 • Znaczenie Startować Definicja zaczynać się, rozpoczynać się, książk. raczkować mieć/brać początek ANTONIM: kończyć się słownik.
 • Znaczenie Sprzyjać Definicja faworyzować, wyróżniać, forować, popierać, protegować obdarzać względami, mieć słabość znaczenie.
 • Znaczenie Sprzyjający Definicja przyjazny, popierający, pozytywnie/korzystnie/dobrze nastawiony ciepły, przyjacielski czym jest.
 • Znaczenie Sprzymierzeniec Definicja sojusznik, partner, przyjaciel, stronnik, zwolennik, książk. aliant ANTONIM: przeciwnik co to jest.
 • Znaczenie Srogi Definicja okrutny, bezlitosny, bezwzględny, bez serca, brutalny, drapieżny, krwiożerczy definicja.
 • Znaczenie Się Stać Definicja nastać, nastąpić, przyjść, przypaść (w udziale), spotkać (coś kogoś spotkało), wyniknąć co znaczy.
 • Znaczenie Stagnacja Definicja zastój, trwanie, dreptanie w miejscu, kręcenie się w kółko, książk. marazm, pat, status słownik.
 • Znaczenie Stale Definicja ciągle, bezustannie, bez przerwy, nieprzerwanie, nieustannie, wciąż, dniami i nocami znaczenie.
 • Znaczenie Stałość Definicja niezmienność, książk. stagnacja, status quo trwanie, skostnienie, skostniałość, sztywność czym jest.
 • Znaczenie Stały Definicja powtarzający się, regularny, systematyczny, cykliczny, książk. notoryczny, permanentny co to jest.
 • Znaczenie Stanąć Definicja zatrzymać się, przystanąć znieruchomieć, stanąć jak wryty zepsuć się, popsuć się definicja.
 • Znaczenie Standard Definicja status quo, brak ulepszeń, klasyka, tradycjonalizm, tradycyjność anachronizm, przeżytek co znaczy.
 • Znaczenie Standardowo Definicja normalnie, w wersji podstawowej obowiązkowo, planowo, programowo, zgodnie z słownik.
 • Znaczenie Standardowy Definicja nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, stereotypowy, szablonowy, sztampowy częsty znaczenie.
 • Znaczenie Standaryzacja Definicja ujednolicenie, unifikacja, uporządkowanie ANTONIM: dowolność, nieunormowanie, brak czym jest.
 • Znaczenie Stanowczy Definicja ostry, mocny, poważny, gwałtowny; ton: nieznoszący sprzeciwu; zakaz: bezwzględny co to jest.
 • Znaczenie Się Starać Definicja dążyć, sięgać, czynić starania, oficj. aspirować, ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać się definicja.
 • Znaczenie Staranie Definicja opieka, dbałość, pielęgnacja, pielęgnowanie, troska, troskliwość, troszczenie się, książk co znaczy.
 • Znaczenie Staranność Definicja systematyczność, uporządkowanie, zorganizowanie, (dobra) organizacja ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Staranny Definicja szczegółowy, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, uważny, wnikliwy; opis: wyczerpujący znaczenie.
 • Znaczenie Starczać Definicja wystarczać, być pod dostatkiem, obfitować, coś obrodziło ANTONIM: brakować, braknąć czym jest.
 • Znaczenie Staruszek Definicja starzec, staruch, starszy pan, książk. nestor, matuzalem, pot. dziadek emeryt, rencista co to jest.
 • Znaczenie Staruszka Definicja babcia, babuleńka, starowina, starowinka, starsza kobieta, starucha, stara baba, pot definicja.
 • Znaczenie Stary Definicja dawny, prastary, starodawny, książk. przedwieczny, pot. przedpotopowy historyczny co znaczy.
 • Znaczenie Starzec Definicja staruch, staruszek, starszy pan, książk. nestor, matuzalem, pot. dziadek emeryt, rencista słownik.
 • Znaczenie Się Starzeć Definicja psuć się, przeterminować się, tracić ważność/przydatność; o serze: gliwieć ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Stosowny Definicja odpowiedni, właściwy, godziwy, należyty, należący się, przysługujący, zasłużony czym jest.
 • Znaczenie Stateczność Definicja opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność, spokój, zrównoważenie ANTONIM: porywczość co to jest.
 • Znaczenie Stawiać Definicja ufać, polegać, liczyć, zdawać się, pokładać ufność/nadzieję, pot. spuszczać się na kogoś definicja.
 • Znaczenie Się Stawić Definicja przybyć, przyjść, przyjechać, dojechać, dotrzeć dotrzeć/trafić (do celu/na miejsce co znaczy.
 • Znaczenie Stchórzyć Definicja złamać się, spłoszyć się, zrejterować, stracić ducha przestraszyć się, bać się, obawiać słownik.
 • Znaczenie Stereotypowy Definicja banalny, standardowy, nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, nieoryginalny znaczenie.
 • Znaczenie Sterylny Definicja czysty, aseptyczny, jałowy, wyjałowiony ANTONIM: zakażony, brudny; powietrze: skażone czym jest.
 • Znaczenie Stojący Definicja nieruchomy, stężały, zamarły, zastygły, znieruchomiały, książk. statyczny stacjonarny co to jest.
 • Znaczenie Stolica Definicja centrum, metropolia, ośrodek, główne/największe miasto Warszawa, dzien. gród nad Wisłą definicja.
 • Znaczenie Stopniowo Definicja powoli, etapami, etapowo, po kawałku, po trochu, książk. ewolucyjnie, sukcesywnie ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Stopniowy Definicja długotrwały, ewolucyjny, łagodny, płynny, (wielo)etapowy, wielofazowy, książk. sukcesywny słownik.
 • Znaczenie Strachliwie Definicja lękliwie, płochliwie, z lękiem haniebnie, niegodnie, niehonorowo, niesławnie ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Strach Definicja lęk, groza, przestrach, przerażenie, trwoga, histeria, panika, psychoza, zastraszenie czym jest.
 • Znaczenie Stosować Definicja korzystać, używać, posługiwać się, wykorzystywać, użytkować odnosić/osiągać korzyść/zysk co to jest.
 • Znaczenie Stosownie Definicja odpowiednio, dobrze, należycie, słusznie, trafnie, właściwie, jak należy, jak trzeba definicja.
 • Znaczenie Stowarzyszenie Definicja organizacja, związek, federacja, konfederacja, klub, koło, kółko, porozumienie co znaczy.
 • Znaczenie Strachliwy Definicja zalękniony, przestraszony nieśmiały, onieśmielony, płochliwy, zawstydzony, książk słownik.
 • Znaczenie Stracić Definicja utracić, ponieść straty/uszczerbek, zostać pozbawionym, pożegnać się z czymś, książk znaczenie.
 • Znaczenie Strasznie Definicja źle, fatalnie, skandalicznie, okropnie, tragicznie, wstrętnie pot. dennie, do kitu, do czym jest.
 • Znaczenie Straszny Definicja okropny, koszmarny, potworny, przerażający, straszliwy, makabryczny, upiorny, zły co to jest.
 • Znaczenie Strzelisty Definicja niebotyczny, wysoki, niebosiężny, rosły, rozrośnięty, wyrośnięty; o roślinach: wybujałe definicja.
 • Znaczenie Studiować Definicja sprawdzać, analizować, badać, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać co znaczy.
 • Znaczenie Studium Definicja praca (naukowa), artykuł, opracowanie, rozprawa, szkic, książk. dysertacja ANTONIM: esej słownik.
 • Znaczenie Stwierdzić Definicja powiedzieć, oświadczyć, orzec, oznajmić, rzec, przypomnieć, zauważyć, zaznaczyć, książk znaczenie.
 • Znaczenie Stworzenie Definicja istota żywa, byt, organizm, twór człowiek, zwierzę ANTONIM: rzecz, coś, przedmiot, świat czym jest.
 • Znaczenie Się Stykać Definicja widzieć się, kontaktować się, widywać (się) spotkać (się), widzieć się, zobaczyć się co to jest.
 • Znaczenie Subiektywizm Definicja niesprawiedliwość, faworyzowanie, stronniczość, oficj. uznaniowość ANTONIM: obiektywizm definicja.
 • Znaczenie Subiektywnie Definicja jednostronnie, nieobiektywnie, stronniczo, tendencyjnie, książk. uznaniowo ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Subiektywny Definicja jednostronny, nieobiektywny, stronniczy, tendencyjny, książk. uznaniowy ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Subordynacja Definicja posłuszeństwo, dyscyplina, karność, rygor, książk. dryl zależność (służbowa znaczenie.
 • Znaczenie Subsydiować Definicja sponsorować, dofinansowywać, dotować, subwencjonować, wspomagać (finansowo), zasilać czym jest.
 • Znaczenie Suchy Definicja zeschły, zaschły, zaschnięty; ziemia: spękana bezdeszczowy, pogodny, upalny, tropikalny co to jest.
 • Znaczenie Sugerować Definicja radzić, proponować, zalecać, nakłaniać, popychać, przekonywać, skłaniać ANTONIM: odradzać definicja.
 • Znaczenie Subtelny Definicja delikatny, łagodny, taktowny, układny; dotyk:książk. aksamitny sposób postępowania co znaczy.
 • Znaczenie Subwencja Definicja dotacja, sponsoring, pomoc, wsparcie, wspieranie pożyczka, pomoc finansowa, zapomoga słownik.
 • Znaczenie Subwencjonować Definicja sponsorować, dofinansowywać, dotować, subsydiować, wspomagać (finansowo), zasilać znaczenie.
 • Znaczenie Sugestia Definicja namowa, inspiracja, zasugerowanie, wpływ, wpływanie prośba rezolucja, wniosek, postulat czym jest.
 • Znaczenie Sugestywny Definicja dobitny, jasny, jędrny, mocny, obrazowy, plastyczny, przemawiający, zdecydowany ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Sukces Definicja triumf, wyczyn, zwycięstwo, wygrana, dobry/szczęśliwy koniec pomyślność, radość definicja.
 • Znaczenie Sukcesywnie Definicja po kolei, jeden po drugim, w sekwencji powoli, stopniowo, etapami, etapowo, po kawałku co znaczy.
 • Znaczenie Sumienność Definicja uczciwość, nieskazitelność, prawość, rzetelność, solidność ANTONIM: nieuczciwość słownik.
 • Znaczenie Sukcesywny Definicja długotrwały, ewolucyjny, stopniowy, (wielo)etapowy, wielofazowy wielodniowy znaczenie.
 • Znaczenie Sumiennie Definicja uczciwie, rzetelnie, solidnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie, nierzetelnie czym jest.
 • Znaczenie Symetryczny Definicja równy, foremny, regularny, geometryczny, regularny, ANTONIM: niesymetryczny, nieregularny co to jest.
 • Znaczenie Swawola Definicja nieposłuszeństwo, niezdyscyplinowanie, niekarność, samowola, książk. bezhołowie definicja.
 • Znaczenie Swawolnik Definicja hulaka, utracjusz, książk. birbant, hedonista, neg. lekkoduch ANTONIM: asceta, pustelnik co znaczy.
 • Znaczenie Swawolny Definicja rozpustny, bezwstydny, frywolny, grzeszny, lubieżny, niemoralny, nieprzyzwoity, rozpasany słownik.
 • Znaczenie Swobodny Definicja samodzielny, niezależny, autonomiczny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy znaczenie.
 • Znaczenie Swoisty Definicja charakterystyczny, niepowtarzalny, jedyny (w swoim rodzaju), odrębny, rozpoznawalny czym jest.
 • Znaczenie Sycący Definicja tłusty, kaloryczny, przetłuszczony, syty, tuczący, oficj. wysokokaloryczny gęsty co to jest.
 • Znaczenie Sympatia Definicja życzliwość, przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność (szczególne) względy, słabość definicja.
 • Znaczenie Sympatyczny Definicja uprzejmy, miły uczynny, pomocny, usłużny, chętny/skory do pomocy ciepły, przyjacielski co znaczy.
 • Znaczenie Sympatyzować Definicja protegować, kibicować, trzymać czyjąś stronę, popierać, sprzyjać, być za, opowiadać się słownik.
 • Znaczenie Symulowany Definicja nieprawdziwy, fałszywy, nieautentyczny, pozorowany, udawany, na niby, książk. sfingowany znaczenie.
 • Znaczenie Systematycznie Definicja często, częstokroć, co chwila, co krok, kilkakrotnie, kilka razy, parokrotnie czym jest.
 • Znaczenie Systematyczność Definicja staranność, uporządkowanie, zorganizowanie, (dobra) organizacja ANTONIM: bałaganiarstwo co to jest.
 • Znaczenie Systematyczny Definicja powtarzający się, regularny, stały, cykliczny, książk. notoryczny, permanentny, oficj definicja.
 • Znaczenie Syty Definicja najedzony, przejedzony, pot. napchany, nażarty, pełny ANTONIM: głodny, wygłodniały co znaczy.
 • Znaczenie Szablonowość Definicja nijakość, bezbarwność, przeciętność, brak indywidualności/stylu/osobowości ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Szablonowy Definicja standardowy, nienowy, opatrzony, osłuchany, spowszedniały, stereotypowy, sztampowy częsty znaczenie.
 • Znaczenie Szacunek Definicja uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja czym jest.
 • Znaczenie Szaleniec Definicja psychopata, pomyleniec, wariat, człowiek chory psychicznie/umysłowo, człowiek co to jest.
 • Znaczenie Szaleńczy Definicja ryzykowny, brawurowy, karkołomny, niebezpieczny, szalony, zuchwały ANTONIM: bezpieczny definicja.
 • Znaczenie Szczuć Definicja buntować, podburzać, judzić, napuszczać, podjudzać, podpuszczać, podżegać, wichrzyć co znaczy.
 • Znaczenie Szata Definicja ubranie, odzież, strój, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj słownik.
 • Znaczenie Szaleństwo Definicja obłęd, niepoczytalność, obłąkanie, obsesja, psychopatia, psychoza, wariactwo, choroba znaczenie.
 • Znaczenie Szanować Definicja traktować poważnie, liczyć się, poważać, mieć poważanie/respekt, odnosić się z czym jest.
 • Znaczenie Się Szanować Definicja oszczędzać się, nie przemęczać się, obijać się relaksować się, odpoczywać, regenerować co to jest.
 • Znaczenie Szansa Definicja możność, okazja, sposobność, (korzystne/sprzyjające) warunki, sprzyjająca okoliczność definicja.
 • Znaczenie Szarża Definicja wypad, wycieczka ofensywa, szturm atak, najazd, napad, napaść uderzenie, natarcie, nawała co znaczy.
 • Znaczenie Szarżować Definicja przeholować, zagalopowywać się, przebierać miarę, przeciągać strunę, posuwać/posunąć się słownik.
 • Znaczenie Szatan Definicja diabeł, czart, kusiciel, zło, zły, zły duch, książk. antychryst, książę ciemności, moce znaczenie.
 • Znaczenie Szczególnie Definicja specjalnie, bardzo, wyjątkowo; traktować coś:oficj. priorytetowo fenomenalnie, wybitnie czym jest.
 • Znaczenie Szczegółowo Definicja dokładnie, dogłębnie, pieczołowicie, powoli, spokojnie drobiazgowo, gruntownie co to jest.
 • Znaczenie Szczegółowy Definicja dokładny, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, staranny, uważny, wnikliwy opis definicja.
 • Znaczenie Szczelny Definicja nieprzepuszczający wody, wodoszczelny nieprzemakalny, impregnowany, nieprzesiąkliwy co znaczy.
 • Znaczenie Szczerość Definicja naturalność, autentyzm, autentyczność, bezpośredniość, prawdziwość, spontaniczność słownik.
 • Znaczenie Szczery Definicja niezakłamany, bezpośredni, otwarty, prostolinijny autentyczny, naturalny, niewymuszony znaczenie.
 • Znaczenie Szczęściarz Definicja szczęśliwiec, dziecko szczęścia, wybraniec losu, pot. farciarz, w czepku urodzony ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Szczęście Definicja pomyślność, radość dostatek, bogactwo, dobrobyt, książk. błogostan powodzenie, szczęśliwy co to jest.
 • Znaczenie Szczęśliwie Definicja pomyślnie, udanie, z sukcesem, zwycięsko, książk. fortunnie ANTONIM: niefortunnie definicja.
 • Znaczenie Szczęśliwy Definicja pogodny, beztroski, promieniejący (radością), radosny, rozanielony, roześmiany co znaczy.
 • Znaczenie Szczyt Definicja turnia, wierch góra, wzgórze, wzniesienie, pagórek, garb, górka, mulda, nierówność słownik.
 • Znaczenie Szczytny Definicja jasny, piękny, szlachetny, uczciwy, wzniosły ANTONIM: niecny, grzeszny, naganny znaczenie.
 • Znaczenie Szept Definicja półgłos, półszept, poszeptywanie, szeptanie, szepty mówienie cicho/półgłosem ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Szeptać Definicja mówić szeptem mówić (cicho), mamrotać, mruczeć (pod nosem) wyszeptać, wydusić (z siebie co to jest.
 • Znaczenie Szeroki Definicja rozległy, bezkresny, obszerny bezgraniczny, bez granic, nieogarniony, niezmierzony definicja.
 • Znaczenie Szkicowy Definicja ogólnikowy, niedokładny, niekonkretny, ramowy ANTONIM: szczegółowy, dokładny, drobiazgowy co znaczy.
 • Znaczenie Szkoda Definicja krzywda, niekorzyść, strata, ubytek, uszczerbek, zło źle, na złość ANTONIM: dobro słownik.
 • Znaczenie Że Szkoda Definicja niestety, cóż, trudno, żal, że ANTONIM: na szczęście, szczęśliwie, na całe szczęście znaczenie.
 • Znaczenie Szkodliwy Definicja groźny, niebezpieczny, niekorzystny, szkodzący ANTONIM: bezpieczny, nieszkodliwy czym jest.
 • Znaczenie Szkodzić Definicja przeszkadzać, blokować, hamować, powstrzymywać, utrudniać, zaszkodzić, źle się przysłużyć co to jest.
 • Znaczenie Szlachetnie Definicja rzetelnie, sumiennie, solidnie; postępować: moralnie ANTONIM: niesumiennie, niemoralnie definicja.
 • Znaczenie Szlachetność Definicja dobroć, dobroduszność, łagodność, poczciwość, gołębie/wielkie/złote serce ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Szlachetny Definicja nieskazitelny, porządny, prawy, przyzwoity, honorowy, rycerski, uczciwy, wielkoduszny słownik.
 • Znaczenie Szloch Definicja lament, łkanie, łzy, płacz, rozpacz, smutek, skarga, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba znaczenie.
 • Znaczenie Szmira Definicja kicz, tandeta, pot. bezguście, chała ANTONIM: sztuka, artyzm, kunszt, maestria czym jest.
 • Znaczenie Szosa Definicja droga, aleja, arteria (komunikacyjna), autostrada, obwodnica, ulica, trakt, przest co to jest.
 • Znaczenie Szpetota Definicja brzydota, brak urody/wdzięku/uroku deformacja, nieforemność, niezgrabność, oszpecenie definicja.
 • Znaczenie Sztampowy Definicja banalny, nieoryginalny, stereotypowy, szablonowy, książk. tuzinkowy bez fantazji/polotu co znaczy.
 • Znaczenie Sztuczność Definicja nienaturalność, aktorstwo, gra, maska, poza, udawanie pozerstwo, bufonada, efekciarstwo słownik.
 • Znaczenie Sztuczny Definicja wymuszony, nienaturalny, pretensjonalny, udawany, pot. sztywny fałszywy, nieszczery znaczenie.
 • Znaczenie Sztuka Definicja umiejętność, biegłość, sprawność, wytrenowanie, zręczność artyzm, kunszt, maestria czym jest.
 • Znaczenie Szturm Definicja ofensywa, szarża, wypad, działania zaczepne atak, najazd, napad, napaść uderzenie co to jest.
 • Znaczenie Sztywny Definicja nierozciągliwy, twardy ANTONIM: giętki, elastyczny, miękki, plastyczny, rozciągliwy definicja.
 • Znaczenie Szukać Definicja poszukiwać, rozglądać się, tropić, pot. węszyć, niuchać przeszukiwać, grzebać, myszkować co znaczy.
 • Znaczenie Szuler Definicja oszust, aferzysta, hochsztapler, krętacz, wydrwigrosz, książk. szalbierz, pot. kanciarz słownik.
 • Znaczenie Szwindel Definicja oszustwo, hochsztaplerstwo, hochsztaplerka, krętactwo, kręcenie, nabieranie, kombinacje znaczenie.
 • Znaczenie Szybki Definicja prędki, energiczny, raźny, żwawy, książk. chybki, chyży, śmigły śpieszny, pospieszny czym jest.
 • Znaczenie Szybko Definicja prędko, wartko, śpiesznie, żywo, raźno, ochoczo biegiem, galopem, cwałem, truchtem; biec co to jest.
 • Znaczenie Szybkość Definicja pęd, pośpiech, prędkość, (szybkie) tempo, wartkość, żwawość, pot. gaz refleks, (szybka definicja.
 • Znaczenie Szydzić Definicja żartować, ośmieszać, kpić, drwić, wyśmiewać się, naigrawać się, naśmiewać się, wystawiać co znaczy.
 • Znaczenie Szyfrować Definicja kodować ANTONIM: odszyfrowywać, czytać, odczytywać, książk. dekodować, deszyfrować słownik.
 • Znaczenie Szykanować Definicja dyskryminować, przeszkadzać, zwalczać, działać na szkodę ANTONIM: faworyzować, wyróżniać znaczenie.
 • Znaczenie Ścieżka Definicja dróżka, drożyna, miedza; w lesie: dukt, przecinka ANTONIM: droga, szosa, aleja, arteria czym jest.
 • Znaczenie Śmiertelny Definicja groźny, niebezpieczny, śmiercionośny, zabójczy, zagrażający ANTONIM: łagodny, uleczalny co to jest.
 • Znaczenie Świt Definicja SYNONIM: poranek, rano, ranek, brzask ANTONIM: wieczór, zmierzch, noc, zmrok definicja.
 • Znaczenie Samemu Definicja indywidualnie, jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samotnie, w pojedynkę, w co znaczy.
 • Znaczenie Jechać Samochodem Definicja autem, na czterech kółkach, własnym transportem ANTONIM: pieszo, na (własnych) nogach słownik.
 • Znaczenie Samochód Definicja pojazd samochodowy, motocykl, motorower, autobus, samochód ciężarowy, oficj. pojazd znaczenie.
 • Znaczenie Samoczynny Definicja działający samoczynnie, książk. samosterujący automatyczny, mechaniczny, zautomatyzowany czym jest.
 • Znaczenie Samodzielnie Definicja indywidualnie, jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samemu, samotnie, w pojedynkę, w co to jest.
 • Znaczenie Samodzielny Definicja niezależny, autonomiczny, swobodny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy swobodny definicja.
 • Znaczenie Samotnie Definicja indywidualnie, jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samemu, w pojedynkę, w co znaczy.
 • Znaczenie Samotnik Definicja odludek, domator, człowiek samotny asceta, pustelnik, książk. anachoreta, eremita ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Samotność Definicja osamotnienie, opuszczenie, porzucenie starokawalerstwo, staropanieństwo, sieroctwo znaczenie.
 • Znaczenie Schludnie Definicja czysto, higienicznie, porządnie posprzątane, przyzwoicie ANTONIM: brudno, niedbale czym jest.
 • Znaczenie Sąsiedni Definicja bliski, niedaleki, pobliski, nieodległy, okoliczny, otaczający, przylegający; kraj co to jest.
 • Znaczenie Sąsiedztwo Definicja SYNONIM: bliskość, sąsiadowanie ANTONIM: odległość, dystans, odstęp, oddalenie, przestrzeń definicja.
 • Znaczenie Samotny Definicja wolny nieżonaty, bezżenny, (stary) kawaler niezamężna, (stara) panna pojedynczy co znaczy.
 • Znaczenie Samowola Definicja nieposłuszeństwo, niezdyscyplinowanie, niekarność, swawola, książk. bezhołowie słownik.
 • Znaczenie Sankcjonować Definicja legalizować, uprawomocnić pozwalać, zezwalać, aprobować, dopuszczać, umożliwiać, zgadzać znaczenie.
 • Znaczenie Satyryczny Definicja humorystyczny, prześmiewczy, rozrywkowy, szyderczy, zabawowy wesoły, śmieszny, zabawny czym jest.
 • Znaczenie Satyryk Definicja kpiarz, parodysta, prześmiewca krytyk, pamflecista, paszkwilant, szyderca ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Satysfakcja Definicja zadowolenie, spełnienie, uszczęśliwienie, książk. ukontentowanie książk. błogostan radość definicja.
 • Znaczenie Sąd Definicja sądownictwo, prawo, sprawiedliwość, trybunał, wymiar sprawiedliwości, książk., dzien co znaczy.
 • Znaczenie Sądzić Definicja uważać, utrzymywać, myśleć, przypuszczać, wierzyć, wskazywać, mniemać, być przekonanym słownik.
 • Znaczenie Sceptycyzm Definicja nieufność, podejrzliwość, niedowierzanie, powątpiewanie ANTONIM: ufność, pewność, wiara znaczenie.
 • Znaczenie Sen Definicja marzenie, fantazja, rojenie, urojenie, książk. imaginacja, iluzja, ułuda przywidzenia czym jest.
 • Znaczenie Scalać Definicja łączyć, wiązać, kleić/sklejać, skuwać, skręcać, spajać, spinać, splatać, złączać, zszywać co to jest.
 • Znaczenie Scalenie Definicja połączenie, zespolenie, złączenie włączenie, książk. aneksja, inkorporacja utożsamienie definicja.
 • Znaczenie Schludny Definicja czysty, umyty, wymyty, po kąpieli wysprzątany, oczyszczony, posprzątany ANTONIM: brudny co znaczy.
 • Znaczenie Schnąć Definicja suszyć się, przeschnąć, wysychać odciec, odparować, odsączyć się ANTONIM: moknąć słownik.
 • Znaczenie Schwycić Definicja chwycić, wziąć, pochwycić, sięgnąć, uchwycić, ująć ANTONIM: wręczyć, dać, doręczyć, podać znaczenie.
 • Znaczenie Schwytać Definicja aresztować zatrzymać, pochwycić, ująć, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć czym jest.
 • Znaczenie Się Schylać Definicja chylić (się), zginać (się) pochylać (się) kulić się, garbić się, kurczyć się, przygarbić co to jest.
 • Znaczenie Schyłek Definicja koniec, upadek, zmierzch, pot. ostatnie podrygi ANTONIM: zaczątek, początek, zalążek definicja.
 • Znaczenie Sedno Definicja istota, jądro, meritum, sens, trzon, myśl przewodnia, oficj. punkt ciężkości, książk co znaczy.
 • Znaczenie Segregacja Definicja podział, kategoryzacja, klasyfikacja nierówność, wyzysk, eksploatacja, krzywda słownik.
 • Znaczenie Sekret Definicja tajemnica, niewiadoma, zagadka, książk. biała plama kulisy, tajniki, książk. arkana znaczenie.
 • Znaczenie Sekretny Definicja tajny, tajemny, niejawny, potajemny, skryty, skrywany, ukryty; wiadomość: poufna cichy czym jest.
 • Znaczenie Selekcja Definicja dobór, wybór, selekcjonowanie, przesiew, segregacja, wyselekcjonowanie eliminacja co to jest.
 • Znaczenie Sennie Definicja ociężale, ciężko, niedołężnie, niemrawo, nieporadnie, ospale, powoli, ślamazarnie, wolno definicja.
 • Znaczenie Senny Definicja leniwy, ociężały, ospały, powolny, ślimaczy, wolny; tempo: spacerowe, żółwie spokojny co znaczy.
 • Znaczenie Sens Definicja znaczenie, treść, wymowa, wydźwięk; wyrazu, zdania: semantyka mądrość, myśl (przewodnia słownik.
 • Znaczenie Sensowność Definicja słuszność, celowość, potrzeba uzasadnienie, umotywowanie, zasadność ANTONIM: bezcelowość znaczenie.
 • Znaczenie Sensowny Definicja celowy, korzystny, pożądany, potrzebny, uzasadniony, umotywowany, zasadny ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Sentyment Definicja sympatia, życzliwość, przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność (szczególne) względy co to jest.
 • Znaczenie Serdecznie Definicja miło, ciepło, gościnnie, po przyjacielsku, przyjacielsko, przyjaźnie, przymilnie definicja.
 • Znaczenie Serdeczność Definicja sympatia, życzliwość, przychylność, łaskawość, przyjaźń, (szczególne) względy, słabość co znaczy.
 • Znaczenie Serdeczny Definicja miły, ciepły, przyjacielski, przyjazny, przymilny, sympatyczny, ujmujący, wylewny słownik.
 • Znaczenie Sędzia Definicja prawnik, książk. jurysta w sporcie: arbiter w konkursie: juror, jury ANTONIM: podsądny znaczenie.
 • Znaczenie Sfinalizować Definicja zakończyć, skończyć, dokonać (dzieła) skonkludować, podsumować, spuentować dokończyć czym jest.
 • Znaczenie Się Sforsować Definicja zmęczyć się, napracować się, spracować się, urobić się, utrudzić się, uznoić się co to jest.
 • Znaczenie Siedlisko Definicja twierdza, ośrodek, książk. matecznik, okopy Świętej Trójcy ANTONIM: awangarda, kuźnia definicja.
 • Znaczenie Silny Definicja mocny, atletyczny, krzepki, mocarny, muskularny; uścisk: niedźwiedzi zdrowy co znaczy.
 • Znaczenie Siedzieć Definicja posiedzieć, przesiedzieć pozostać, zostać, nie ruszyć się z miejsca, trwać (w miejscu słownik.
 • Znaczenie Sięgać Definicja starać się, dążyć, czynić starania, oficj. aspirować, ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać znaczenie.
 • Znaczenie Silnie Definicja mocno; chwytać, trzymać się: konwulsyjnie, kurczowo, rozpaczliwie intensywnie, gorąco czym jest.
 • Znaczenie Siła Definicja potęga, władza, wszechmoc, wszechpotęga moc, energia, impet, rozmach, werwa, zapał, życie co to jest.
 • Znaczenie Siłacz Definicja mocarz, atleta, osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan, waligóra, wyrwidąb definicja.
 • Znaczenie Skandalicznie Definicja strasznie, źle, fatalnie, okropnie, tragicznie, wstrętnie pot. dennie, do kitu, do bani co znaczy.
 • Znaczenie Skandaliczny Definicja oburzający, bulwersujący, horrendalny, gorszący, karygodny, przerażający, rażący słownik.
 • Znaczenie Skarga Definicja lament, płacz, rozpacz, smutek, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból znaczenie.
 • Znaczenie Skąpić Definicja żałować, oszczędzać, szczędzić, pożałować ANTONIM: nie żałować, nie oszczędzać, nie czym jest.
 • Znaczenie Skarżyć Definicja oskarżać, obwiniać, obmawiać, pomawiać, przypisywać winę, wytykać, zarzucać, obciążać co to jest.
 • Znaczenie Się Skarżyć Definicja narzekać, uskarżać się, żalić się, użalać się utyskiwać, gderać, szemrać, sarkać definicja.
 • Znaczenie Skaza Definicja wada, brak, defekt, usterka, mankament, niedociągnięcie, pot. feler, niedoróbka zła co znaczy.
 • Znaczenie Skazaniec Definicja aresztant, więzień, oficj. osadzony, skazany sprawca, podejrzany, poszukiwany, winowajca słownik.
 • Znaczenie Skazywać Definicja karać, osądzać, orzekać karę, wydawać wyrok osadzać w więzieniu wymierzać sprawiedliwość znaczenie.
 • Znaczenie Skąpstwo Definicja chciwość, pazerność, sknerstwo, zachłanność interesowność, egoizm, małoduszność czym jest.
 • Znaczenie Sklep Definicja magazyn, dom towarowy/handlowy, hala targowa, hipermarket, pawilon, sam, skład co to jest.
 • Znaczenie Składać Definicja oszczędzać, odkładać, lokować, wpłacać (do banku), oficj. deponować ograniczać wydatki definicja.
 • Znaczenie Składować Definicja przechowywać, magazynować, przetrzymywać, książk. akumulować konserwować, odkładać co znaczy.
 • Znaczenie Skłaniać Definicja radzić, proponować, sugerować, zalecać, zachęcać, nakłaniać, popychać, przekonywać słownik.
 • Znaczenie Skłonność Definicja pociąg, słabość, upodobanie, zamiłowanie, książk. inklinacja ANTONIM: niechęć znaczenie.
 • Znaczenie Skłonny Definicja skory, gotów, mający chęć/ochotę ANTONIM: nieskłonny, nieskory, niemający zamiaru zrobić czym jest.
 • Znaczenie Skłócać Definicja dzielić, różnić podburzać, zrażać, wywoływać konflikty, książk. antagonizować co to jest.
 • Znaczenie Skomplikowany Definicja nieprosty, nierozstrzygalny, nierozwiązywalny, trudny, zagmatwany, zawiły, złożony, pot definicja.
 • Znaczenie Skonać Definicja umrzeć, odejść (spośród żywych/z tego świata), rozstać się z życiem, zakończyć życie co znaczy.
 • Znaczenie Skonstatować Definicja stwierdzić, powiedzieć, oświadczyć, orzec, oznajmić, rzec, przypomnieć, zauważyć słownik.
 • Znaczenie Skończyć Definicja zakończyć, dokonać (dzieła), sfinalizować dokończyć, sfinalizować, wykończyć, doprowadzić znaczenie.
 • Znaczenie Skraj Definicja brzeg, powłoka, wierzchnia warstwa krawędź, kant, koniec; przedmiotu, mebla: obręb czym jest.
 • Znaczenie Skrajny Definicja ekstremalny, radykalny, ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk. lewacki ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Skraść Definicja ukraść, przywłaszczyć, rozkraść, wziąć, zabrać; pieniądze z kasy: zdefraudować definicja.
 • Znaczenie Się Skrywać Definicja kryć się, ukrywać się, nie rzucać się w oczy, zatajać chować się, dekować się, melinować co znaczy.
 • Znaczenie Skrępować Definicja związać, przywiązać, opasać sznurem/więzami, powiązać skuć, przykuć, zakuć ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Skromnie Definicja tanio, niedrogo, oszczędnie, ekonomicznie, bez zbytku pokornie, wstydliwie, bez znaczenie.
 • Znaczenie Skromność Definicja umiar, powściągliwość, nieprzesadzanie, umiarkowanie; zachować: miarę pokora czym jest.
 • Znaczenie Skromny Definicja pokorny, uniżony, wstydliwy zwyczajny, bezpośredni, przyjacielski, przystępny łagodny co to jest.
 • Znaczenie Skrupulatny Definicja szczegółowy, drobiazgowy, gruntowny, staranny, uważny, wnikliwy pedantyczny ANTONIM definicja.
 • Znaczenie Skrycie Definicja potajemnie, tajnie, konspiracyjnie, podstępnie, w konspiracji/skrytości, oficj. niejawnie co znaczy.
 • Znaczenie Skryty Definicja tajny, tajemny, niejawny, potajemny, poufny, skrywany, ukryty, książk. sekretny cichy słownik.
 • Znaczenie Skrywać Definicja ukrywać, dławić w sobie, maskować, tłumić, zasłaniać, nie zdradzać, powstrzymywać się znaczenie.
 • Znaczenie Się Skupiać Definicja zbierać się, gromadzić się, schodzić się, zbiegać się, zjeżdżać się, zlatywać się ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Skupienie Definicja zainteresowanie, koncentracja, uwaga centralizacja, koncentracja, ześrodkowanie co to jest.
 • Znaczenie Się Skurczyć Definicja zwęzić się, zawęzić się, ścienieć; o częściach ciała:pot. sklęsnąć; naczynia krwionośne definicja.
 • Znaczenie Skutecznie Definicja nienadaremnie, niedarmo, nie na darmo, z dobrym skutkiem/rezultatem, z powodzeniem co znaczy.
 • Znaczenie Skuteczny Definicja owocny, nienadaremny, przynoszący owoce/rezultaty/wyniki ANTONIM: daremny, bezowocny słownik.
 • Znaczenie Skutek Definicja koniec, efekt, następstwo, rezultat, wynik, książk. pokłosie następstwo, konsekwencja znaczenie.
 • Znaczenie Skutkować Definicja działać, pomagać, dawać wynik, odnosić skutek, wywierać wpływ ANTONIM: nie działać, być czym jest.
 • Znaczenie Skwar Definicja ciepło, gorąco, spiekota, upał, żar (słoneczny) ANTONIM: chłód, mróz, zimno, pot. ziąb co to jest.
 • Znaczenie Słabeusz Definicja cherlak, zdechlak chuchro, truchło, neg. wymoczek ANTONIM: siłacz, mocarz, atleta, osiłek definicja.
 • Znaczenie Słabnięcie Definicja osłabienie, książk. zamortyzowanie, wyciszenie, wygaszenie minimalizacja, kompresja co znaczy.
 • Znaczenie Słabo Definicja lekko, delikatnie, zwiewnie; np. potrącić kogoś: nieznacznie, z lekka mało, lekko, trochę słownik.
 • Znaczenie Słabość Definicja niemoc, bezsilność, bezradność, niezdolność, rezygnacja, uległość bezruch, inercja znaczenie.
 • Znaczenie Słaby Definicja osłabiony, mizerny, omdlewający, wątły, wycieńczony, wynędzniały, książk. mimozowaty czym jest.
 • Znaczenie Się Słaniać Definicja zataczać się, tracić równowagę chwiać się, kołysać się, balansować, bujać się, chybotać co to jest.
 • Znaczenie Sława Definicja popularność, powodzenie, aplauz, poklask, rozgłos, wzięcie, pot. furora, marka, nazwisko definicja.
 • Znaczenie Sławić Definicja chwalić, wychwalać, reklamować, zachwalać rozpływać się, zachwycać się, obsypywać co znaczy.
 • Znaczenie Słowny Definicja ustny, mówiony, książk. oralny, werbalny ANTONIM: pisany, zapisany, tekstowy drukowany słownik.
 • Znaczenie Słuchacz Definicja odbiorca, słuchający, człowiek przed radioodbiornikiem; słuchacze:książk. audytorium znaczenie.
 • Znaczenie Słuchać Definicja nasłuchiwać, przysłuchiwać się, wysłuch(iw)ać, łowić uchem, nadstawiać ucha, wytężać czym jest.
 • Znaczenie Się Słuchać Definicja podporządkow(yw)ać się, być na rozkazy, mieć respekt, szanować, uzależnić się; o mężu co to jest.
 • Znaczenie Służbowy Definicja oficjalny, formalny, urzędowy ANTONIM: prywatny, nieoficjalny, nieformalny, półoficjalny definicja.
 • Znaczenie Słusznie Definicja pożytecznie, celowo, z pożytkiem, z korzyścią, z zyskiem prawidłowo, dobrze, mądrze co znaczy.
 • Znaczenie Słuszność Definicja celowość, sensowność, potrzeba uzasadnienie, umotywowanie, zasadność ANTONIM: bezcelowość słownik.
 • Znaczenie Słuszny Definicja trafny, prawidłowy, prawdziwy uzasadniony, racjonalny, umotywowany, usprawiedliwiony znaczenie.
 • Znaczenie Służba Definicja misja, powinność, posłannictwo, powołanie, służenie, książk. apostolstwo, oficj czym jest.
 • Znaczenie Słyszeć Definicja usłyszeć, posłyszeć, dosłyszeć, zasłyszeć, (z)łowić uchem słuchać, rejestrować dźwięki co to jest.
 • Znaczenie Smaczny Definicja apetyczny, dobry, pyszny, smakowity, pot. pycha, palce lizać ANTONIM: niesmaczny definicja.
 • Znaczenie Smagły Definicja opalony, ogorzały, oliwkowy ANTONIM: blady, bladawy, biały, bladolicy, pobladły, wybladły co znaczy.
 • Znaczenie Smętnie Definicja smutno, przykro, niewesoło, ponuro, przygnębiająco żałośnie, boleściwie, pesymistycznie słownik.
 • Znaczenie Smętny Definicja smutny, niewesoły, posępny, ponury, przygnębiający, przykry; nastrój: grobowy, minorowy znaczenie.
 • Znaczenie Smrodliwy Definicja śmierdzący, cuchnący, drażniący nozdrza gryzący, piekący duszący, duszny, mdły, nieświeży czym jest.
 • Znaczenie Smród Definicja SYNONIM: fetor, odór, swąd, stęchlizna ANTONIM: zapach, woń, aromat; wina: bukiet co to jest.
 • Znaczenie Smucić Definicja martwić, zasmucać, wprawiać w zły nastrój/humor ANTONIM: śmieszyć, rozweselać, bawić definicja.
 • Znaczenie Smutek Definicja lament, płacz, rozpacz, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból co znaczy.
 • Znaczenie Smutno Definicja przykro, niewesoło, ponuro, przygnębiająco, smętnie żałośnie, boleściwie, pesymistycznie słownik.
 • Znaczenie Smutny Definicja niewesoły, smętny, posępny, ponury, przygnębiający, przykry; nastrój: grobowy, minorowy znaczenie.
 • Znaczenie Socjalistyczny Definicja lewicowy, komunistyczny, postępowy, rewolucyjny, ANTONIM: prawicowy, tradycjonalistyczny czym jest.
 • Znaczenie Sojusznik Definicja partner, przyjaciel, sprzymierzeniec, stronnik, zwolennik, książk. aliant ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Solidarnie Definicja razem, zgodnie, harmonijnie jednogłośnie, jednomyślnie, przez aklamację ANTONIM definicja.
 • Znaczenie Solidnie Definicja rzetelnie, sumiennie, szlachetnie; postępować: moralnie ANTONIM: niesumiennie co znaczy.
 • Znaczenie Solidność Definicja pracowitość, gorliwość, obowiązkowość, rzetelność, uczciwość, książk. pilność uczciwość słownik.
 • Znaczenie Solista Definicja instrumentalista, muzyk, piosenkarz, wokalista ANTONIM: grupa, zespół, formacja, duet znaczenie.
 • Znaczenie Spadać Definicja opadać, lądować, siadać ANTONIM: unosić się, wznosić się, wzbijać się, wzlatywać latać czym jest.
 • Znaczenie Spadek Definicja obniżka, obniżenie (się), redukcja, zmniejszenie (się), zniżanie się, zniżka; wartości co to jest.
 • Znaczenie Specjalistyczny Definicja skomplikowany, zaawansowany technicznie/technologicznie złożony, wieloczęściowy definicja.
 • Znaczenie Specjalnie Definicja szczególnie, bardzo, wyjątkowo; traktować coś:oficj. priorytetowo fenomenalnie, wybitnie co znaczy.
 • Znaczenie Specjalny Definicja charakterystyczny, rozpoznawalny, specjalny, specyficzny, swoisty, symptomatyczny, typowy słownik.
 • Znaczenie Specyficzny Definicja charakterystyczny, niepowtarzalny, jedyny (w swoim rodzaju), odrębny, rozpoznawalny znaczenie.
 • Znaczenie Spekulatywny Definicja teoretyczny, abstrakcyjny, myślowy hipotetyczny, oczekiwany, przewidywany, prognozowany czym jest.
 • Znaczenie Spełnienie Definicja przychylenie się, dostosowanie, zastosowanie się, uwzględnienie, oficj. wyjście naprzeciw co to jest.
 • Znaczenie Spiekota Definicja ciepło, gorąco, skwar, upał, żar (słoneczny) ANTONIM: chłód, mróz, zimno, pot. ziąb definicja.
 • Znaczenie Spieniężyć Definicja sprzedać, zbyć, upłynnić pot. opchnąć, opylić, spylić, neg. przehandlować, wciskać co znaczy.
 • Znaczenie Się Spierać Definicja kłócić się, awanturować się, sprzeczać się, nie zgadzać się, nie móc się porozumieć, nie słownik.
 • Znaczenie Się Spieszyć Definicja uwijać się, krzątać się nie czekać, nie odkładać korzystać z okazji, chwytać/łapać okazję znaczenie.
 • Znaczenie Spiker Definicja prezenter, konferansjer, lektor, prowadzący (program), pot. zapowiadacz; w dyskotece czym jest.
 • Znaczenie Spiralny Definicja kręty, kręcony, serpentynowy, śrubowaty, wężowaty, wężowy, wijący się, zygzakowaty co to jest.
 • Znaczenie Splendor Definicja zaszczyt, honor, nagroda, wyróżnienie ANTONIM: niesława, kompromitacja, hańba, zhańbienie definicja.
 • Znaczenie Spoczynek Definicja odpoczynek, wypoczynek, wytchnienie przerwa, postój, popas rekreacja, odprężenie, relaks co znaczy.
 • Znaczenie Się Spodziewać Definicja liczyć, oczekiwać, przypuszczać, mieć nadzieję ANTONIM: nie spodziewać się, nie oczekiwać słownik.
 • Znaczenie Światło Definicja jasność, światłość, błysk słońce, nasłonecznienie oświetlenie, iluminacja, elektryczność znaczenie.
 • Znaczenie Świątobliwy Definicja pobożny, religijny, bogobojny, nabożny, święty, wierzący (i praktykujący), neg czym jest.
 • Znaczenie Ścigać Definicja gonić, biec, pędzić, gnać poszukiwać, chwytać, łapać, tropić, węszyć doganiać, doścignąć co to jest.
 • Znaczenie Ścisk Definicja ciasnota, tłok, stłoczenie, zatłoczenie brak/niedostatek miejsca, brak luzu, brak pola definicja.
 • Znaczenie Ścisły Definicja analityczny, logiczny, obiektywny, teoretyczny naukowy, racjonalny, teoretyczny co znaczy.
 • Znaczenie Ściśle Definicja dokładnie, precyzyjnie, z aptekarską dokładnością/precyzją akurat, akuratnie, w sam raz słownik.
 • Znaczenie Ślamazarnie Definicja ociężale, ciężko, niedołężnie, niemrawo, nieporadnie, ospale, powoli, sennie, wolno znaczenie.
 • Znaczenie Śledzić Definicja iść/chodzić za kimś, deptać po piętach podglądać, podsłuchiwać, oficj. inwigilować czym jest.
 • Znaczenie Ślicznie Definicja ładnie, pięknie, cudnie, ozdobnie, czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, uroczo co to jest.
 • Znaczenie Śliczny Definicja piękny, ładny, niebrzydki, estetyczny, kształtny cudny, cudowny, olśniewający definicja.
 • Znaczenie Ślimaczy Definicja wolny, leniwy, senny; tempo: spacerowe, żółwie ANTONIM: szybki, śpieszny, pospieszny co znaczy.
 • Znaczenie Się Śmiać Definicja chichotać, podśmiewać się rechotać, ryczeć, rżeć, wyć, pot. zarykiwać się (ze śmiechu słownik.
 • Znaczenie Śmiałek Definicja bohater, zuch, książk. heros, dzielny mąż ANTONIM: tchórz, panikarz, książk. asekurant znaczenie.
 • Znaczenie Śmiały Definicja brawurowy, odważny, dzielny, bohaterski, szalony, szaleńczy, wariacki przebojowy czym jest.
 • Znaczenie Śmiech Definicja uśmiech, chichot, chichotanie, rechot, rżenie, wycie uciecha, radość, przyjemność co to jest.
 • Znaczenie Śmiecić Definicja brudzić, zanieczyszczać, błocić, plamić, smolić, tłuścić, zapylać, zaśmiecać bałaganić definicja.
 • Znaczenie Śmierć Definicja zgon, umieranie, konanie, oficj. zejście, książk. agonia, skon, wieczny spoczynek zguba co znaczy.
 • Znaczenie Śmierdzący Definicja cuchnący, smrodliwy, drażniący nozdrza gryzący, piekący duszący, duszny, mdły, nieświeży słownik.
 • Znaczenie Śmieszny Definicja wesoły, dowcipny, figlarny, zabawny, żartobliwy humorystyczny, satyryczny radosny znaczenie.
 • Znaczenie Śmieszyć Definicja rozweselać, bawić, rozśmieszać, zabawiać, książk. rozrywać ANTONIM: smucić, martwić czym jest.
 • Znaczenie Śmigły Definicja szybki, prędki, energiczny, raźny, żwawy, książk. chybki, chyży ANTONIM: wolny, powolny co to jest.
 • Znaczenie Śpiesznie Definicja prędko, szybko, wartko, żywo, raźno, ochoczo ANTONIM: wolno, powoli, powolnie, z wolna definicja.
 • Znaczenie Śpieszny Definicja pospieszny, szybki, książk. bystry; jazda: sportowa, rajdowa, brawurowa ANTONIM: leniwy co znaczy.
 • Znaczenie Śpiewny Definicja melodyjny, czysty, dźwięczny, harmonijny, ładny, przyjemny (dla ucha) ANTONIM: fałszywy słownik.
 • Znaczenie Środek Definicja centrum, oś, serce, punkt centralny wnętrze, pępek, książk. interior; Ziemi: jądro znaczenie.
 • Znaczenie Naturalne Środowisko Definicja plener, (otwarta) przestrzeń, krajobraz ochrona przyrody/środowiska, ekologia, gospodarka czym jest.
 • Znaczenie Śródmieście Definicja centrum, środek, oś, serce, punkt centralny ANTONIM: obrzeże, kraniec, granica, peryferie co to jest.
 • Znaczenie Świadomie Definicja umyślnie, naumyślnie, celowo, specjalnie, z premedytacją, z rozmysłem, oficj. programowo definicja.
 • Znaczenie Świadomy Definicja wiedzący, przekonany, uświadomiony, zorientowany umyślny, naumyślny, celowy co znaczy.
 • Znaczenie Świat Definicja zagranica, dalekie/zamorskie kraje Ziemia, kula ziemska, globus książk. padół ziemski słownik.
 • Znaczenie Światły Definicja wykształcony, inteligentny, oczytany, uczony, na poziomie, książk. oświecony ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Światowy Definicja międzynarodowy, ponadgraniczny, transgraniczny ogólny, generalny, globalny, uniwersalny czym jest.
 • Znaczenie Świecki Definicja pozakościelny, laicki, książk. agnostyczny, areligijny ateistyczny, antykościelny co to jest.
 • Znaczenie Świeckość Definicja bezwyznaniowość, laickość, książk. agnostycyzm, neg. bezbożność ANTONIM: klerykalizacja definicja.
 • Znaczenie Świetnie Definicja dobrze, cudownie, doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie co znaczy.
 • Znaczenie Świetny Definicja znakomity, bez skazy doskonały, fantastyczny, fenomenalny, kapitalny, olśniewający słownik.
 • Znaczenie Świeżo Definicja niedawno, dopiero co, przed chwilą/momentem, chwilę temu wczoraj, przedwczoraj, parę znaczenie.
 • Znaczenie Świeży Definicja nowy, nieużywany, niezniszczony, niezużyty; o produktach: fabrycznie nowy, prosto z czym jest.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Świeży, Świeżo, Świetny, Świetnie, Świeckość, Świecki, Światowy, Światły, Świat, Świadomy, Świadomie, Śródmieście, Środowisko (Naturalne), Środek, Śpiewny znaczenie.

Wyraz Świeży, Świeżo, Świetny, Świetnie, Świeckość, Świecki definicja.