uwielbiać uwidaczniać uważać co to znaczy

Uwielbiać, Uwidaczniać, Uważać, Że, Uważać, Uwaga, Utrzymywać, Że, Utrzymywać Się, Utrzymywać.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na U

 • Unosić Się znaczenie to znaczy SYNONIM: wznosić się, wzbijać się, wzlatywać ANTONIM: spadać, opadać, lądować, siadać
 • Uwielbienie znaczenie to znaczy uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm, rewerencja
 • Uwierzyć znaczenie to znaczy uznać/przyjąć za prawdę, dać wiarę, wziąć za dobrą monetę nawrócić się, przyjąć wiarę, ochrzcić się, przystąpić do
 • Uwijać Się znaczenie to znaczy krzątać się nie czekać, nie odkładać korzystać z okazji, chwytać/łapać okazję, nie tracić czasu, nie zastanawiać się
 • Uwikłać Się znaczenie to znaczy włączyć się, wmanewrować się, wmieszać się, wplątać się, wrobić się, pot. maczać palce ANTONIM: uniknąć, nie brać
 • Uwolnić znaczenie to znaczy zdjąć ciężar rozwiązać, odwiązać, uwolnić z więzów rozkuć uniezależnić, usamodzielnić, oficj. upodmiotowić zwolnić
 • Uwstecznienie znaczenie to znaczy staczanie się, upadek, książk. degradacja; w gospodarce: recesja, zła koniunktura, kryzys, oficj. ujemny wzrost
 • Uwzględniać znaczenie to znaczy pod rozwagę, brać w rachubę, szanować, traktować poważnie, liczyć się, zważać, brać poważnie brać poprawkę na coś
 • Uzależniać znaczenie to znaczy opanowywać, podporządkowywać sobie, ujarzmiać, uzależniać anektować, okupować, podbijać, wcielać, wkraczać dokądś
 • Uzasadniać znaczenie to znaczy argumentować, dokumentować, motywować, udowadniać, popierać dowodami, przytaczać/składać dowody
 • Uzasadnienie znaczenie to znaczy argument, motyw, motywacja, pobudka, umotywowanie podstawa, przesłanka, założenie umotywowanie, zasadność słuszność
 • Uzasadniony znaczenie to znaczy prawidłowy, prawdziwy racjonalny, umotywowany, usprawiedliwiony, zasadny celowy, pożądany, potrzebny, korzystny
 • Uzdrawiać znaczenie to znaczy przeprowadzać kurację, przywracać zdrowie/do zdrowia, książk. kurować przyjmować (pacjentów), prowadzić praktykę
 • Uznać znaczenie to znaczy zaakceptować, dopuścić, nie odrzucić, pogodzić się, zgodzić się, przystać, pot. pójść na coś ANTONIM: odrzucić, nie
 • Uznanie znaczenie to znaczy oczarowanie, książk. admiracja, pot. ochy i achy chwała, sława, chluba, dobre imię, duma, rozgłos, książk. splendor
 • Uznaniowy znaczenie to znaczy jednostronny, nieobiektywny, stronniczy, tendencyjny ANTONIM: obiektywny, bezstronny, merytoryczny, sprawiedliwy
 • Uzupełniać znaczenie to znaczy dokładać, wzbogacać przysparzać, powiększać, zwiększać, książk. przydawać ANTONIM: odejmować, odbierać, zabierać
 • Uzupełniający znaczenie to znaczy dopełniający, towarzyszący, poboczny, uboczny, książk. peryferyjny nieważny, mało ważny, drugorzędny, trzeciorzędny
 • Uzyskać znaczenie to znaczy dojść, dopiąć celu, postawić na swoim, pot. dobić się, dochrapać się, zdobyć, dojść do czegoś, zapracować wystarać się
 • Użyczać znaczenie to znaczy przeznaczać, poświęcać, udostępniać, książk. cedować, składać/nieść w ofierze ANTONIM: brać, pobierać, odbierać
 • Użyteczny znaczenie to znaczy funkcjonalny, prosty, łatwy w obsłudze przydatny, pożyteczny, korzystny, pomocny, potrzebny ANTONIM: niepraktyczny
 • Użytek znaczenie to znaczy dobrodziejstwo, korzyść, pożytek, szczęście, zysk (czynić) dobrze ANTONIM: zło, krzywda, niekorzyść, strata, szkoda
 • Użytkowanie znaczenie to znaczy użycie, używanie, wyzyskanie, korzystanie zagospodarowanie, utylizacja ANTONIM: marnotrawstwo, niewykorzystanie, złe
 • Używać znaczenie to znaczy posługiwać się, stosować wykorzystywać, użytkować odnosić/osiągać korzyść/zysk, mieć pożytek, książk. spożytkować
 • Używany znaczenie to znaczy wyeksploatowany, wysłużony, zniszczony, pot. przechodzony, sfatygowany; samochód: zdezelowany, zajeżdżony; olej
 • Ubezpieczenie znaczenie to znaczy gwarancja, pewność ANTONIM: ryzyko, niebezpieczeństwo, niepewność, brak zabezpieczeń, własna odpowiedzialność
 • Ubiegać Się znaczenie to znaczy sięgać, czynić starania, oficj. aspirować, zabiegać, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: rezygnować, nie
 • Ubiegły znaczenie to znaczy SYNONIM: miniony, poprzedni, stary, zeszły ANTONIM: bieżący, aktualny, obecny, ostatni, współczesny
 • Ubierać Się znaczenie to znaczy wciągać, zakładać, być/chodzić w czymś, mieć na sobie, książk. (przy) oblekać (się), odziewać się, przyodziewać
 • Ubiór znaczenie to znaczy strój, szata, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj. konfekcja, tekstylia ANTONIM: łachy, łachmany, gałgany
 • Ubranie znaczenie to znaczy ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj. konfekcja, tekstylia ANTONIM: łachy, łachmany, gałgany
 • Ubliżać znaczenie to znaczy lżyć, urągać, uwłaczać, wymyślać, urażać, obrzucać wyzwiskami, rzucać obelgi, książk. uchybiać ANTONIM: przepraszać
 • Uboczny znaczenie to znaczy uzupełniający, dopełniający, towarzyszący, książk. peryferyjny nieważny, mało ważny, drugorzędny, trzeciorzędny
 • Ubogi znaczenie to znaczy książk. chudy; człowiek: niezamożny, pot. goły, goły i bosy zubożały, zbankrutowany, zbiedniały, zrujnowany, książk
 • Ubolewać znaczenie to znaczy płakać, nie móc przeboleć, rozdzierać szaty, pot. biadać, jęczeć, kwękać, marudzić ANTONIM: nie żałować, pogodzić się
 • Ubożeć znaczenie to znaczy pauperyzować się, podupadać (finansowo), upadać, tracić majątek, wpadać w biedę, dzien. zostać w skarpetkach, pot
 • Ubóstwiać znaczenie to znaczy się, unosić się, nie móc wyjść z zachwytu/podziwu, patrzeć z podziwem/zachwytem, pot. cmokać z zachwytu, piać z
 • Ubrany znaczenie to znaczy opatulony, książk. odziany, przyodziany pot . tekstylny ANTONIM: goły, nieubrany, bez ubrania, nagi, obnażony
 • Ubywać znaczenie to znaczy pomniejszać się, kurczyć się, redukować się, topnieć, zużywać się znikać, niknąć w oczach kończyć się, wyczerpywać się
 • Uchodźstwo znaczenie to znaczy książk. banicja, diaspora, ekspatriacja, wychodźstwo zagranica, obczyzna, świat, zamorskie kraje ANTONIM: ojczyzna
 • Uchwalić znaczenie to znaczy przegłosować, rozporządzić, ustalić, zadecydować, zarządzić, zdecydować, zadeklarować, zadekretować
 • Uchwała znaczenie to znaczy orzeczenie, postanowienie, wyrok manifest, ustawa, dokument programowy ANTONIM: wniosek, propozycja, interpelacja
 • Uchwycić znaczenie to znaczy SYNONIM: chwycić, wziąć, pochwycić, schwycić, sięgnąć, ująć ANTONIM: wręczyć, dać, doręczyć, podać, złożyć w ręce
 • Uchylać Się znaczenie to znaczy udziału, omijać, wymigać się bojkotować (z)dystansować się, nie mieć nic wspólnego, nie mieszać się, nie (za)angażować
 • Uchylić znaczenie to znaczy cofnąć, skasować, zlikwidować, zawiesić; umowę: rozwiązać, wypowiedzieć ANTONIM: zatwierdzić, postanowić, ustalić
 • Uciążliwy znaczenie to znaczy drażniący, dręczący, dotkliwy, dojmujący, irytujący, nieprzyjemny, nieznośny, przykry, trudny/nie do
 • Uciecha znaczenie to znaczy rozkosz, szczęście, szczęśliwość, śmiech, wesołość, książk. wesele ANTONIM: smutek, lament, płacz, rozpacz, skarga
 • Ucieczka znaczenie to znaczy się, książk. rejterada ANTONIM: atak, napaść, ofensywa, zaczepka obrona, opór, przeciwstawienie się, sprzeciw
 • Uciekać znaczenie to znaczy pierzchać, rejterować, stchórzyć, umykać, zmykać, pot. pryskać oddalać się, zwiększać odstęp, mylić pogoń unikać, pot
 • Uczciwie znaczenie to znaczy przepisowo, czysto, fair, zgodnie z przepisami/prawem/regułami; grać: bez fauli sumiennie, rzetelnie, solidnie
 • Udawany znaczenie to znaczy nienaturalny, pretensjonalny, pot. sztywny ANTONIM: autentyczny, naturalny, niewymuszony, spontaniczny szczery
 • Uczestnictwo znaczenie to znaczy uczestniczenie, współuczestnictwo, współudział, oficj. partycypacja, partycypowanie członkostwo, przynależność ANTONIM
 • Uczciwy znaczenie to znaczy nieskazitelny, honorowy, rycerski, poczciwy, porządny, prawy, przyzwoity, szlachetny, zacny sumienny, honorowy
 • Uczciwość znaczenie to znaczy szczerość, prostota, rycerskość, czystość (intencji), gra fair, gra w otwarte karty niewinność, czyste/spokojne
 • Uczeń znaczenie to znaczy podopieczny, wychowanek, książk. adept student, magistrant, asystent, doktorant wyznawca, czciciel, zwolennik, książk
 • Uczestniczyć znaczenie to znaczy włączyć się, wmanewrować się, wmieszać się, wplątać się, wrobić się, uwikłać się, pot. maczać palce mieć (swój) udział
 • Uczęszczany znaczenie to znaczy rojny, tłoczny, zatłoczony ANTONIM: spokojny, mało uczęszczany, odludny, odosobniony, omijany, uboczny, ustronny
 • Uczony znaczenie to znaczy erudyta, mędrzec, myśliciel, poszukiwacz, człowiek nauki/intelektu, pot. mól książkowy, neg. jajogłowy naukowiec
 • Uczta znaczenie to znaczy koktajl, raut, uroczysty obiad/kolacja biesiada, feta ANTONIM: prywatka, party, poczęstunek, spotkanie towarzyskie, pot
 • Uczucie znaczenie to znaczy miłość, kochanie, zakochanie, książk. eros, ogień, płomień, poryw, żar romans, flirt, miłostka, przygoda (miłosna
 • Uczyć Się znaczenie to znaczy douczać się, dokształcać się, studiować, brać lekcje/korepetycje, chodzić/ uczęszczać do szkoły, oficj. pogłębiać
 • Udany znaczenie to znaczy pomyślny, trafny, pot. bez pudła, książk. udatny, fortunny szczęśliwy, pomyślny, korzystny, sprzyjający ANTONIM
 • Uczynić znaczenie to znaczy SYNONIM: zrobić, dokonać, odbyć, poczynić, zdziałać ANTONIM: zaniechać, poniechać, zaprzestać, powstrzymać się
 • Udać Się znaczenie to znaczy się, pójść po myśli, wyjść, odnieść sukces (po)szczęścić się, dopisać ANTONIM: nie udać się, nie wyjść, nie wypalić
 • Udanie znaczenie to znaczy szczęśliwie, z sukcesem, zwycięsko, książk. fortunnie ANTONIM: niefortunnie, niekorzystnie, niepomyślnie
 • Udawać znaczenie to znaczy mistyfikować, pozorować, zgrywać się, grać/odgrywać komedię, książk. fingować; chorobę: symulować naśladować, imitować
 • Udawanie znaczenie to znaczy fałsz, komedia, maska, maskowanie się, pozorowanie, poza, pozowanie, symulowanie, symulacja, pot. zgrywanie się, zgrywa
 • Uderzać znaczenie to znaczy pot. prać, rżnąć, walić batożyć, chlastać, chłostać, katować szturchać, poszturchiwać kopać, policzkować ANTONIM
 • Uderzyć znaczenie to znaczy zdzielić, wymierzyć/zadać cios pot. buchnąć, grzmotnąć, gruchnąć, gwizdnąć, huknąć, palnąć, przyłożyć, przyrżnąć
 • Udogodnienie znaczenie to znaczy udostępnienie, uproszczenie, umożliwienie, wsparcie, wspieranie szczęście, szczęśliwy los/rozwój wypadków
 • Ugościć znaczenie to znaczy powitać, przyjąć, uraczyć ANTONIM: wyrzucić, wyprosić (za drzwi), chłodno powitać, pot. zrzucić ze schodów
 • Udomowiony znaczenie to znaczy SYNONIM: oswojony, łagodny, tresowany, książk. ułożony ANTONIM: dziki, niebezpieczny, nieoswojony, nieudomowiony
 • Udoskonalać znaczenie to znaczy reformować, reorganizować, zmieniać, poprawiać, ulepszać, doskonalić, modyfikować, oficj. optymalizować ANTONIM
 • Udoskonalać Się znaczenie to znaczy polepszać się, ulepszać się, czynić postępy, posuwać się naprzód ożywiać się, dojrzewać, rozkwitać, książk. prosperować
 • Udowadniać znaczenie to znaczy argumentować, dokumentować, motywować, uzasadniać, popierać dowodami, przytaczać/składać dowody
 • Udział znaczenie to znaczy uczestniczenie, współuczestnictwo, współudział, oficj. partycypacja, partycypowanie członkostwo, przynależność ANTONIM
 • Ufać znaczenie to znaczy stawiać, zdawać się, pokładać ufność/nadzieję, przest. spuszczać się ANTONIM: nie liczyć, nie polegać, nie ufać zawieść
 • Ufność znaczenie to znaczy książk. zawierzenie pewność, wiara ANTONIM: zwątpienie, utrata wiary, brak wiary/nadziei niewiara, nieufność
 • Ugiąć Się znaczenie to znaczy zdanie/poglądy odwołać, odszczekać dać za wygraną, dać się przekonać, wysłuchać argumentów ANTONIM: upierać się
 • Ugłaskać znaczenie to znaczy tonować (nastroje), uciszyć, przywrócić równowagę/spokój, ukoić nerwy zjednać sobie ANTONIM: zdenerwować, rozzłościć
 • Ugoda znaczenie to znaczy polubowne załatwienie/zakończenie sprawy/konfliktu, przeprosiny, oficj. postępowanie rozjemcze ANTONIM: proces/sprawa
 • Ugodowy znaczenie to znaczy bezkonfliktowy, kompromisowy, łagodny, niekonfliktowy, potulny, ustępliwy, zgodliwy, zgodny; ton:książk. koncyliacyjny
 • Ujarzmiać znaczenie to znaczy zniewalać, opanowywać, podporządkowywać sobie, uzależniać anektować, okupować, podbijać, wcielać, wkraczać, zdobywać
 • Ujawniać znaczenie to znaczy pokazywać, przejawiać, ukazywać, uobecniać, uzewnętrzniać, zdradzać, nie ukrywać, dawać wyraz demaskować, odsłaniać
 • Ujawniony znaczenie to znaczy znany, odkryty, poznany zdekonspirowany ogólnodostępny, otwarty (dla wszystkich), publiczny (wy)eksponowany
 • Ująć znaczenie to znaczy zatrzymać, pochwycić, schwytać, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć, zapuszkować chwycić, wziąć, pochwycić
 • Ujednolicenie znaczenie to znaczy unifikacja, uporządkowanie ANTONIM: dowolność, nieunormowanie, brak kryteriów, wielość standardów/rozwiązań
 • Ujemny znaczenie to znaczy niepozytywny, niepochlebny, krytyczny ANTONIM: dodatni, pozytywny, korzystny, zbawienny dobry, akceptujący, pochlebny
 • Ujmować Się znaczenie to znaczy interweniować, protegować, książk. adwokatować, orędować ANTONIM: oskarżać, atakować, krytykować, książk. pomawiać
 • Ujść znaczenie to znaczy nigdy), nie przechodzić (jakiejś choroby), nie zaznać, nie zakosztować, nie znać, nie wiedzieć, co to coś kogoś minęło
 • Ukazać Się znaczenie to znaczy odnaleźć się, nawinąć się, pokazać się, pot. napatoczyć się ANTONIM: zginąć, zgubić się, zniknąć, przepaść (bez
 • Układ znaczenie to znaczy hierarchia, następstwo, uporządkowanie ANTONIM: nieporządek, bałagan, bezład, nieład, nieposprzątane, książk. stajnia
 • Układny znaczenie to znaczy potulny, uniżony, ustępliwy, karny ugodowy, pojednawczy, książk. koncyliacyjny dyplomatyczny, polityczny ANTONIM
 • Ukraść znaczenie to znaczy rozkraść, wziąć, zabrać; pieniądze z kasy: zdefraudować, sprzeniewierzyć, pot. buchnąć, podwędzić, rąbnąć, zakosić
 • Ukryty znaczenie to znaczy niejawny, potajemny, skryty, skrywany, książk. sekretny; wiadomość: poufna cichy, niezauważony, podstępny, pokątny
 • Ukrywać znaczenie to znaczy sobie, maskować, tłumić, zasłaniać, nie zdradzać, powstrzymywać się zatajać, tuszować (sprawę), ukręcić łeb (sprawie
 • Ukrywać Się znaczenie to znaczy się, nie rzucać się w oczy, zatajać chować się, dekować się, melinować się ANTONIM: pokazywać się, afiszować się
 • Ulegać znaczenie to znaczy ustępować, być gorszym, uznać wyższość nie sprostać, nie uporać się, zostać pokonanym poddawać się, kapitulować ANTONIM
 • Uległość znaczenie to znaczy zdyscyplinowanie posłuszeństwo, dyscyplina, karność, rygor, książk. dryl zależność (służbowa), subordynacja
 • Ulepszać znaczenie to znaczy doskonalić, modyfikować, reformować, reorganizować, usprawniać, udoskonalać, zmieniać, oficj. optymalizować ANTONIM
 • Ulewa znaczenie to znaczy oberwanie chmury, pot. pompa ANTONIM: mżawka pogoda, słońce, ładna/piękna pogoda, oficj. aura brak opadów susza
 • Ulica znaczenie to znaczy arteria (komunikacyjna), autostrada, obwodnica, trakt, przest. gościniec jezdnia, nawierzchnia ANTONIM: chodnik
 • Ułatwienie znaczenie to znaczy udostępnienie, uproszczenie, umożliwienie, wsparcie, wspieranie ANTONIM: utrudnienie, trudności, przeszkody, bariery
 • Ułomny znaczenie to znaczy garbaty, kulawy, utykający upośledzony, niepełnosprawny, dzien. sprawny inaczej ANTONIM: sprawny, pełnosprawny zdrowy
 • Ułożony znaczenie to znaczy poklasyfikowany, poszufladkowany, usystematyzowany harmonijny, logiczny, składny, spójny ANTONIM: chaotyczny
 • Umiar znaczenie to znaczy nieprzesadzanie, skromność, umiarkowanie; zachować: miarę ANTONIM: przesada, nieumiarkowanie, nadużywanie, przesadzanie
 • Umiarkowanie znaczenie to znaczy nieźle, jako tako, średnio, w miarę, od biedy, do wytrzymania, w granicach normy ANTONIM: bardzo, intensywnie, w
 • Umiarkowany znaczenie to znaczy centrolewicowy, centroprawicowy ANTONIM: ekstremalny, radykalny, skrajny ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk
 • Umieć znaczenie to znaczy się, opanować, przyswoić sobie, rozumieć, znać się, pot. mieć w małym palcu potrafić, móc, podołać, sprostać, uporać
 • Umiejętność znaczenie to znaczy sprawność, wytrenowanie, zręczność artyzm, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent ANTONIM: rzemiosło
 • Umysłowy znaczenie to znaczy niematerialny, duchowy, wewnętrzny abstrakcyjny, idealny, ulotny nieprzeliczalny, niewymierny idealistyczny ANTONIM
 • Umiejętny znaczenie to znaczy fachowy, pewny wyćwiczony, wyszkolony, wykwalifikowany, zaawansowany, pot. mocny ANTONIM: nieumiejętny, niewprawny
 • Umierać znaczenie to znaczy kończyć życie, walczyć ze śmiercią, książk. gasnąć, patrzeć śmierci w oczy, pot. kończyć się ginąć, zabijać się, padać
 • Umoralniający znaczenie to znaczy budujący, korzystny, moralizatorski, książk. pedagogiczny pozytywny, konstruktywny, budujący, twórczy mobilizujący
 • Umotywowanie znaczenie to znaczy argument, motyw, motywacja, pobudka, uzasadnienie ANTONIM: arbitralność, brak uzasadnienia, dowolność, nieuzasadnienie
 • Umotywowany znaczenie to znaczy trafny, prawidłowy, prawdziwy racjonalny, usprawiedliwiony, zasadny ANTONIM: nieuzasadniony, bezpodstawny
 • Umożliwiać znaczenie to znaczy aprobować, dopuszczać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę legalizować, uprawomocnić, sankcjonować ANTONIM: zabraniać
 • Umrzeć znaczenie to znaczy spośród żywych/z tego świata), rozstać się z życiem, zakończyć życie, książk. wydać ostatnie tchnienie, wyzionąć ducha
 • Umysł znaczenie to znaczy inteligencja, mózg, umysłowość, pot. główka, pomyślunek ANTONIM: intuicja, przeczucie, odczucie instynkt, (naturalny
 • Umyślnie znaczenie to znaczy specjalnie, świadomie, z premedytacją, z rozmysłem, oficj. programowo w złej wierze nieprzypadkowo, nie przypadkiem
 • Umyślny znaczenie to znaczy zamierzony, nieprzypadkowy, przewidziany, (za)planowany ANTONIM: nieumyślny, nienaumyślny, niezamierzony, przez
 • Umyty znaczenie to znaczy kąpieli wysprzątany, oczyszczony, posprzątany, schludny przezroczysty, bezbarwny, lśniący ANTONIM: brudny, niedomyty
 • Unaoczniać znaczenie to znaczy podkreślać, uplastyczniać, uprzytamniać, uwidaczniać, książk. akcentować ANTONIM: ukrywać, skrywać, nie pokazywać, nie
 • Unia znaczenie to znaczy połączenie, zjednoczenie, książk. fuzja, integracja, komasacja, konsolidacja ANTONIM: podział, rozbrat, rozdwojenie
 • Unieść Się znaczenie to znaczy dźwignąć się, podnieść się, stanąć (na równe nogi), wyprostować się zdenerwować się, rozgniewać się, rozzłościć się
 • Unieważnić znaczenie to znaczy kasować, uchylić, (z)likwidować, zawiesić; umowę: rozwiązać, wypowiedzieć; pieniądze: wycofać z obiegu ANTONIM
 • Uniewinniać znaczenie to znaczy zarzutów), uwalniać od winy/zarzutów, uznawać za niewinnego rehabilitować, zdejmować odpowiedzialność, pot. wybielać
 • Unifikacja znaczenie to znaczy standaryzacja, uporządkowanie ANTONIM: dowolność, nieunormowanie, nieporządek, brak kryteriów, wielość
 • Unikać znaczenie to znaczy się, separować się, uciekać, wystrzegać się, omijać z daleka trzymać się z dala/z daleka zapobiegać, zabezpieczać się
 • Unikanie znaczenie to znaczy powstrzymanie się od udziału niewłączanie się, niewtrącanie się, umywanie rąk, książk. désinteressément ANTONIM: udział
 • Unikat znaczenie to znaczy książk. kuriozum, dziwo, dziwoląg, osobliwość, wybryk natury ANTONIM: rzecz normalna/zwyczajna, zwykła rzecz, nic
 • Uniknąć znaczenie to znaczy uchylić się, omijać, wymigać się zbojkotować (z)dystansować się, nie mieć nic wspólnego, nie mieszać się, nie (za
 • Uniwersalny znaczenie to znaczy międzynarodowy, ponadgraniczny, transgraniczny ogólny, generalny, globalny, interkontynentalny, międzykontynentalny
 • Uniżenie znaczenie to znaczy uniżoność pokora, skromność, bezpretensjonalność, cichość (serca), prostota (ducha/serca), nieśmiałość, umiar
 • Upadać znaczenie to znaczy pauperyzować się, podupadać (finansowo), tracić majątek biednieć, ubożeć, wpadać w biedę, dzien. zostać w skarpetkach
 • Upadek znaczenie to znaczy uwstecznienie, regres, staczanie się, książk. degradacja; w gospodarce: recesja, zła koniunktura, kryzys, oficj. ujemny
 • Upalnie znaczenie to znaczy SYNONIM: ciepło, duszno, gorąco, parno, skwarnie ANTONIM: zimno, chłodno, lodowato, mroźno, zimowo
 • Upał znaczenie to znaczy skwar, spiekota, żar (słoneczny) ANTONIM: chłód, mróz, zimno, pot. ziąb przymrozek, ochłodzenie, oziębienie, zima
 • Upaństwowienie znaczenie to znaczy kolektywizacja, uspołecznienie, książk. unarodowienie wywłaszczenie ANTONIM: prywatyzacja, reprywatyzacja, oddanie w
 • Uparty znaczenie to znaczy nieprzejednany, zacięty, zajadły, zapamiętały, zawzięty, zażarty wytrwały, cierpliwy, niestrudzony, niezmordowany
 • Upaść znaczenie to znaczy runąć, wywrócić się, zlecieć, zwalić się, pot. gruchnąć/rymnąć (na ziemię), wywalić się ANTONIM: wstać, powstać
 • Upierać Się znaczenie to znaczy swoim), trzymać się, nie zmienić zdania nie dać za wygraną, nie przyjmować żadnych) argumentów, okazać się głuchym na
 • Upływać znaczenie to znaczy się, przechodzić, przemijać, ustępować ANTONIM: odbywać się, trwać, biec, dokonywać się, dziać się, przebiegać
 • Upodabniać Się znaczenie to znaczy podobnym, nie odbiegać, nie odstawać, przystawać, pasować, książk. korespondować nie rzucać się w oczy, maskować się
 • Upodobanie znaczenie to znaczy słabość, zamiłowanie, książk. inklinacja ANTONIM: niechęć, obrzydzenie, niesmak, odraza, wstręt, książk. awersja
 • Upokorzenie znaczenie to znaczy dyshonor wstyd, hańba, kompromitacja, niesława, ujma, książk. infamia ANTONIM: uznanie, poważanie, zaszczyt, książk
 • Upominać znaczenie to znaczy łajać, strofować, udzielać upomnienia/nagany/ostrzeżenia, zwracać uwagę, pot. besztać, obrzucać błotem, natrzeć uszu
 • Upomnienie znaczenie to znaczy krytyczna), wymówka, wyrzut ANTONIM: tolerowanie, przymykanie oczu, niedostrzeganie (zła), powstrzymywanie się od
 • Uporządkowanie znaczenie to znaczy hierarchia, następstwo, porządek, układ prawne: unormowanie, normalizacja, regulacja, uregulowanie ujednolicenie
 • Uprzątać znaczenie to znaczy sprzątać, ustawiać, układać, przywracać ład/porządek ANTONIM: bałaganić, robić bałagan/nieporządek, śmiecić, brudzić
 • Uprzedzać znaczenie to znaczy przestrzegać, zawiadamiać wyprzedzać, prześcigać ANTONIM: uspokajać, pocieszać, książk. bagatelizować zostawać w tyle
 • Uporządkowany znaczenie to znaczy poklasyfikowany, poszufladkowany, usystematyzowany harmonijny, logiczny, składny, spójny ANTONIM: chaotyczny
 • Upośledzać znaczenie to znaczy rozstrajać, zaburzać, zmniejszać, książk. nadwątlać, podkopywać pogarszać, utrudniać, destabilizować, zakłócać ANTONIM
 • Upoważniony znaczenie to znaczy odpowiedni, powołany, wyznaczony, oficj. właściwy ANTONIM: nieupoważniony, nieodpowiedni, niewłaściwy, niekompetentny
 • Upór znaczenie to znaczy konsekwencja, nieugiętość, niezłomność, mocne postanowienie, siła woli ANTONIM: niezdecydowanie, chwiejność, wahanie
 • Upraszczać znaczenie to znaczy czynić przystępnym/zrozumiałym wyjaśniać, objaśniać, tłumaczyć, wykładać ANTONIM: gmatwać, komplikować, motać, plątać
 • Uprawniony znaczenie to znaczy upoważniony, wyznaczony, oficj. właściwy ANTONIM: nieupoważniony, nieodpowiedni, niewłaściwy, niekompetentny
 • Uprzedzenie znaczenie to znaczy idiosynkrazja, resentyment odraza, obrzydzenie, nienawiść, niesmak, książk. abominacja ANTONIM: sympatia, życzliwość
 • Uprzejmie znaczenie to znaczy kulturalnie, sympatycznie delikatnie, dyplomatycznie, z respektem, z szacunkiem, książk. ceremonialnie, z kurtuazją
 • Uprzejmość znaczenie to znaczy etykieta, kultura, rycerskość, iron. wersal ANTONIM: nieuprzejmość, impertynencja, arogancja, bezczelność
 • Uprzejmy znaczenie to znaczy obyty, taktowny, dobrze wychowany/ułożony, książk. cywilizowany miły, sympatyczny uczynny, pomocny, usłużny
 • Uprzytomnić Sobie znaczenie to znaczy uświadomić sobie, wyczuć, wywnioskować, zgadnąć, odczytać w czyichś oczach, zdać sobie sprawę ANTONIM: nie zauważyć
 • Uraczyć znaczenie to znaczy poczęstować, powitać, przyjąć ANTONIM: wyrzucić, wyprosić (za drzwi), chłodno powitać, pot. zrzucić ze schodów
 • Uratować znaczenie to znaczy pomoc, przyjść/pospieszyć z pomocą/odsieczą, przyjść na ratunek ANTONIM: nie pomóc, pozostać obojętnym, porzucić
 • Urągać znaczenie to znaczy lżyć, ubliżać, uwłaczać, wymyślać, urażać, obrzucać wyzwiskami, rzucać obelgi, książk. uchybiać ANTONIM: przepraszać
 • Uroczo znaczenie to znaczy cudnie, ozdobnie, ślicznie czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, wdzięcznie, zachwycająco estetycznie
 • Uroczy znaczenie to znaczy olśniewający, (prze)śliczny, urokliwy, zdumiewający, zachwycający piękny, ładny, niebrzydki, estetyczny, kształtny
 • Uroczysty znaczenie to znaczy oficjalny, ceremonialny, z wielką pompą jawny, otwarty, publiczny ANTONIM: kameralny, cichy, prywatny, bez
 • Uroczyście znaczenie to znaczy ceremonialnie, galowo, okazale, świątecznie, z pompą ANTONIM: skromnie, nieodświętnie, normalnie, zwyczajnie nieokazale
 • Ustępliwy znaczenie to znaczy potulny, układny, uniżony, karny, zgodny ANTONIM: agresywny, buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastliwy, napastniczy
 • Uroda znaczenie to znaczy powab, urok, wdzięk, książk. krasa atrakcyjność, elegancja, gracja, powab, seksapil, pot. coś estetyka, elegancja
 • Urojenie znaczenie to znaczy fantazja, rojenie, książk. imaginacja, iluzja, ułuda przywidzenia, halucynacje, omamy, zwidy, książk. fantasmagoria
 • Urojony znaczenie to znaczy fantastyczny, nieprawdziwy, wydumany, wymyślony, zmyślony, książk. iluzoryczny, mityczny ANTONIM: faktyczny, istniejący
 • Urok znaczenie to znaczy gracja, powab, wdzięk, książk. krasa atrakcyjność, elegancja, seksapil, pot. coś estetyka, elegancja, poetyczność
 • Urozmaicenie znaczenie to znaczy zabawa, frajda, gra, igraszki ANTONIM: nuda, znudzenie, nudność, nudziarstwo, brak (ciekawego) zajęcia monotonia
 • Urozmaicony znaczenie to znaczy niejednolity, różnoraki, wielobarwny, wielokulturowy, wielowątkowy, wielowymiarowy, zróżnicowany; np. życie polityczne
 • Uruchamiać znaczenie to znaczy ustanawiać, zakładać, powoływać do życia otwierać, rozpoczynać działalność wprawiać w ruch, zapalać, odpalać ANTONIM
 • Urząd znaczenie to znaczy rząd, władze, oficj. administracja centralna rada ministrów, gabinet, ministrowie, oficj. centrum, pot. góra ANTONIM
 • Urządzać znaczenie to znaczy przygotowywać, szykować; spotkanie: aranżować; przyjęcie: wyprawiać ANTONIM: dezorganizować, przeszkadzać, wprowadzać
 • Urzeczywistnienie znaczenie to znaczy wykonanie, dokonanie, przeprowadzenie, spełnienie, wypełnienie, zrobienie doprowadzenie do końca, (s)finalizowanie
 • Urzędowo znaczenie to znaczy prawomocnie, na mocy prawa legalnie, zgodnie z prawem ANTONIM: nieoficjalnie, półoficjalnie, półprywatnie, prywatnie na
 • Urzędowy znaczenie to znaczy SYNONIM: formalny, oficjalny, prawomocny ANTONIM: nieoficjalny, półoficjalny, półprywatny, prywatny niepisany, umowny
 • Usadowić Się znaczenie to znaczy spocząć, ulokować się, pot. klapnąć ANTONIM: wstać, powstać, dźwignąć się, podnieść się, stanąć (na równe nogi
 • Usatysfakcjonowany znaczenie to znaczy chełpiący się, chwalący się, dumny, szczęśliwy, książk. rad, kontent, ukontentowany, zbudowany ANTONIM: niezadowolony
 • Usiąść znaczenie to znaczy spocząć, ulokować się, usadowić się, pot. klapnąć ANTONIM: wstać, powstać, dźwignąć się, podnieść się, stanąć (na równe
 • Usłużnie znaczenie to znaczy gorliwie, bez protestów/szemrania, z zapałem z chęcią/przyjemnością/rozkoszą, z miłą chęcią ANTONIM: niechętnie
 • Usłyszeć znaczenie to znaczy dosłyszeć, zasłyszeć, złowić uchem wysłuchać, zarejestrować dźwięki ANTONIM: nie usłyszeć, nie dosłyszeć, słuchać piąte
 • Uspokajać znaczenie to znaczy łagodzić spory, uśmierzać/zażegnywać konflikty, książk. tonować nastroje ugłaskiwać/ugłaskać, obłaskawiać, tonować
 • Uspokoić Się znaczenie to znaczy się, przyjść do siebie, otrząsnąć się, wrócić do równowagi ANTONIM: rozpaczać, lamentować, płakać, odchodzić od zmysłów
 • Uspokojenie znaczenie to znaczy chłód, zimna krew, książk. stoicki spokój ANTONIM: podniecenie, ożywienie, niepokój, poruszenie, książk. ekscytacja
 • Usterka znaczenie to znaczy mankament, niedociągnięcie, skaza, pot. feler, niedoróbka ANTONIM: zaleta, przymiot, cnota, wartość, walor plus
 • Uspołeczniony znaczenie to znaczy obywatelski, państwowy, spółdzielczy, wspólny ANTONIM: prywatny, indywidualny, niepubliczny, osobisty, własny
 • Usprawiedliwiać Się znaczenie to znaczy się, korzyć się, bić się w piersi, prosić o wybaczenie tłumaczyć się, żałować ANTONIM: nie czuć się winnym, udawać
 • Usprawniać znaczenie to znaczy reorganizować, udoskonalać, zmieniać, poprawiać, ulepszać, doskonalić, modyfikować, oficj. optymalizować ułatwiać
 • Ustalony znaczenie to znaczy wyznaczony, zatwierdzony określony, znany, dany, konkretny, nazwany, wiadomy konwencjonalny, stały, umówiony
 • Ustanowić znaczenie to znaczy wprowadzić, zatwierdzić, zalegalizować; umowę: zawrzeć; układ międzypaństwowy: ratyfikować ANTONIM: anulować
 • Ustąpić znaczenie to znaczy zdanie/poglądy odwołać, odszczekać dać za wygraną, dać się przekonać, wysłuchać argumentów ANTONIM: upierać się
 • Ustępować znaczenie to znaczy gorszym, uznać wyższość ulec, nie sprostać, nie uporać się, zostać pokonanym poddawać się, kapitulować ANTONIM
 • Ustny znaczenie to znaczy SYNONIM: mówiony, słowny, książk. oralny, werbalny ANTONIM: pisany, zapisany, tekstowy drukowany, książkowy, literacki
 • Usunąć znaczenie to znaczy pot. wylać, wywalić, posłać na zieloną trawkę; służącego: odprawić, odesłać ANTONIM: zatrudnić, wynająć, zaangażować
 • Usunięcie znaczenie to znaczy zdymisjonowanie, pozbycie się, zwolnienie, pot. wyrzucenie pozbawienie funkcji/stanowiska ANTONIM: powołanie, awans
 • Usuwać znaczenie to znaczy niszczyć, wysypywać, wylewać, zużywać ANTONIM: przechowywać, składować, magazynować, przetrzymywać, książk
 • Usypiać znaczenie to znaczy układać do snu zasypiać, pogrążać się we śnie, zapadać w sen, sen zmorzył ANTONIM: budzić (się), przerywać/zakłócać
 • Uszanowanie znaczenie to znaczy chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm, rewerencja ANTONIM: pogarda
 • Uszczerbek znaczenie to znaczy krzywda, zniszczenie ANTONIM: zysk, osiągnięcie, rezultat, efekt, owoc, wynik, zdobycz, książk. płody, plony
 • Uszkodzony znaczenie to znaczy wybrakowany, zdefektowany, zepsuty wadliwy, nieprawidłowy, książk. kaleki ANTONIM: czynny, działający, funkcjonujący
 • Uśmiech znaczenie to znaczy chichotanie ANTONIM: płacz, łkanie, łzy; dziecka: kwilenie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek
 • Uśmiechnięty znaczenie to znaczy promieniejący (radością), radosny, rozanielony, roześmiany, szczęśliwy, śmiejący się, zadowolony, książk. jowialny
 • Uśmiercać znaczenie to znaczy masakrować, przelewać krew, zarżnąć, zgładzić, zadawać śmierć, pot. zakatrupić; szpiega, agenta: likwidować; cały naród
 • Uświadamiać Sobie znaczenie to znaczy chwytać, kojarzyć, łapać, zdawać sobie sprawę przekonać się, uprzytomnić sobie, wyczuć, wywnioskować, zgadnąć, odczytać
 • Utopista znaczenie to znaczy idealista, marzyciel, romantyk, człowiek bujający w obłokach/z głową w obłokach ANTONIM: realista, racjonalista
 • Utożsamiać znaczenie to znaczy traktować/oceniać/widzieć jako coś, identyfikować, stawiać na równi, stawiać znak równości, książk. glajchszaltować
 • Utracić znaczenie to znaczy straty/uszczerbek, zostać pozbawionym, pożegnać się z czymś, książk. postradać zgubić, zmarnować, roztrwonić ANTONIM
 • Utracjusz znaczenie to znaczy książk. birbant, hedonista, neg. lekkoduch ANTONIM: asceta, pustelnik, samotnik, książk. anachoreta, eremita
 • Utrudniać znaczenie to znaczy destabilizować, dezorganizować, przeszkadzać, zachwiać, zakłócać, wprowadzać destrukcję upośledzać, osłabiać, psuć
 • Utrudnienia znaczenie to znaczy przeszkody, bariery, obostrzenia, pot. kłody pod nogi zakłócenia, kłopoty/problemy, przeciwności losu, książk
 • Utrudnienie znaczenie to znaczy przeszkoda obostrzenie, ograniczenie przeciwdziałanie, przeszkadzanie ANTONIM: pomoc, wsparcie, oparcie, podpora
 • Utrudzić Się znaczenie to znaczy napracować się, spracować się, urobić się, uznoić się, wyczerpać siły, pot. natyrać się, uszarpać się zmachać się
 • Utrwalać Się znaczenie to znaczy się, utrzymywać się (w jakimś stanie), skostnieć, nie podlegać zmianom, zatrzymać się w rozwoju zostać, pozostać
 • Uważny znaczenie to znaczy przytomny, spostrzegawczy; wzrok, obserwator: bystry dokładny, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, szczegółowy
 • Utrzymanie znaczenie to znaczy zajęcie, zarobek, zatrudnienie, książk. engagement, oficj. źródło utrzymania ANTONIM: bezrobocie, brak
 • Utrzymywać znaczenie to znaczy konserwować, utrwalać pielęgnować, trwać (przy czymś), nie zmieniać, książk. kultywować ANTONIM: zmieniać, wymieniać
 • Utrzymywać Się znaczenie to znaczy czerpać zyski, dostawać pieniądze, pot. ciągnąć forsę ANTONIM: tracić, dopłacać utopić pieniądze, coś przynosi straty
 • Utrzymywać, Że znaczenie to znaczy myśleć, przypuszczać, wierzyć, wskazywać, mniemać, być przekonanym, być zdania, stać na stanowisku, reprezentować
 • Uwaga znaczenie to znaczy skupienie, koncentracja dostrzeganie, zauważanie, zmysł obserwacji ostrożność, przezorność czujność, baczenie, gotowość
 • Uważać znaczenie to znaczy strzec się, wystrzegać się, mieć oczy otwarte, mieć się na baczności, wytężać uwagę, książk. baczyć, dmuchać na zimne
 • Uważać, Że znaczenie to znaczy myśleć, przypuszczać, wierzyć, wskazywać, mniemać, być przekonanym, być zdania, stać na stanowisku, reprezentować
 • Uwidaczniać znaczenie to znaczy pokazywać, podkreślać, uplastyczniać, uprzytamniać, książk. akcentować ANTONIM: ukrywać, skrywać, nie pokazywać, nie
 • Uwielbiać znaczenie to znaczy wielbić, oddawać cześć, otaczać czcią/szacunkiem ANTONIM: znieważać, bezcześcić, profanować, zniesławiać

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Uwielbiać, Uwidaczniać, Uważać, Że, Uważać, Uwaga, Utrzymywać, Że, Utrzymywać Się, Utrzymywać, Utrzymanie, Uważny, Utrwalać Się, Utrudzić Się, Utrudnienie znaczenie.

Wyraz Uwielbiać, Uwidaczniać, Uważać, Że, Uważać, Uwaga definicja.