unosić uwielbienie krzyżówka co to znaczy

Uwielbiać co znaczy Uwidaczniać krzyżówka Uważać, Że co to jest Uważać słownik Uwaga czym jest.

Dziś jest Sobota, 13 kwietnia 2024.

Imieniny obchodzą: Przemysław, Hermenegilda, Ida.

Słownik wyrazów polskich na U

 • Znaczenie Się Unosić Co znaczy SYNONIM: wznosić się, wzbijać się, wzlatywać ANTONIM: spadać, opadać, lądować, siadać porównanie.
 • Znaczenie Uwielbienie Krzyżówka cześć, hołd szacunek, uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm, rewerencja dlaczego.
 • Znaczenie Uwierzyć Co to jest zaufać, uznać/przyjąć za prawdę, dać wiarę, wziąć za dobrą monetę nawrócić się, przyjąć wiarę, ochrzcić się, przystąpić do religii ANTONIM jak lepiej.
 • Znaczenie Się Uwijać Słownik spieszyć się, krzątać się nie czekać, nie odkładać korzystać z okazji, chwytać/łapać okazję, nie tracić czasu, nie zastanawiać się, książk kiedy.
 • Znaczenie Się Uwikłać Czym jest wziąć udział, włączyć się, wmanewrować się, wmieszać się, wplątać się, wrobić się, pot. maczać palce ANTONIM: uniknąć, nie brać udziału od czego zależy.
 • Znaczenie Uwolnić Co oznacza odciążyć, zwolnić, zdjąć ciężar rozwiązać, odwiązać, uwolnić z więzów rozkuć uniezależnić, usamodzielnić, oficj. upodmiotowić zwolnić na czym polega.
 • Znaczenie Uwstecznienie Tłumaczenie cofanie się, regres, staczanie się, upadek, książk. degradacja; w gospodarce: recesja, zła koniunktura, kryzys, oficj. ujemny wzrost różnice.
 • Znaczenie Uwzględniać Przykłady brać pod uwagę, brać pod rozwagę, brać w rachubę, szanować, traktować poważnie, liczyć się, zważać, brać poważnie brać poprawkę na coś wady i zalety.
 • Znaczenie Uzależniać Definicja zniewalać, opanowywać, podporządkowywać sobie, ujarzmiać, uzależniać anektować, okupować, podbijać, wcielać, wkraczać dokądś, zdobywać podobieństwa.
 • Znaczenie Uzasadniać Encyklopedia dowodzić, argumentować, dokumentować, motywować, udowadniać, popierać dowodami, przytaczać/składać dowody, przedstawiać/wysuwać/wytaczać czemu.
 • Znaczenie Uzasadnienie Jak działa racja, powód, argument, motyw, motywacja, pobudka, umotywowanie podstawa, przesłanka, założenie umotywowanie, zasadność słuszność, celowość co gorsze.
 • Znaczenie Uzasadniony Czy jest słuszny, trafny, prawidłowy, prawdziwy racjonalny, umotywowany, usprawiedliwiony, zasadny celowy, pożądany, potrzebny, korzystny, sensowny porównaj.
 • Znaczenie Uzdrawiać Pojęcie leczyć, przeprowadzać kurację, przywracać zdrowie/do zdrowia, książk. kurować przyjmować (pacjentów), prowadzić praktykę lekarską, książk porównanie.
 • Znaczenie Uznać Wyjaśnienie przyjąć, zaakceptować, dopuścić, nie odrzucić, pogodzić się, zgodzić się, przystać, pot. pójść na coś ANTONIM: odrzucić, nie przyjąć dlaczego.
 • Znaczenie Uznanie Opis podziw, zachwyt, oczarowanie, książk. admiracja, pot. ochy i achy chwała, sława, chluba, dobre imię, duma, rozgłos, książk. splendor jak lepiej.
 • Znaczenie Uznaniowy Informacje SYNONIM: subiektywny, jednostronny, nieobiektywny, stronniczy, tendencyjny ANTONIM: obiektywny, bezstronny, merytoryczny, sprawiedliwy kiedy.
 • Znaczenie Uzupełniać Znaczenie dorzucać, dodawać, dokładać, wzbogacać przysparzać, powiększać, zwiększać, książk. przydawać ANTONIM: odejmować, odbierać, zabierać od czego zależy.
 • Znaczenie Uzupełniający Co znaczy dodatkowy, dopełniający, towarzyszący, poboczny, uboczny, książk. peryferyjny nieważny, mało ważny, drugorzędny, trzeciorzędny, książk na czym polega.
 • Znaczenie Uzyskać Krzyżówka osiągnąć, zdobyć, dojść, dopiąć celu, postawić na swoim, pot. dobić się, dochrapać się, zdobyć, dojść do czegoś, zapracować wystarać się różnice.
 • Znaczenie Użyczać Co to jest ofiarowywać, przeznaczać, poświęcać, udostępniać, książk. cedować, składać/nieść w ofierze ANTONIM: brać, pobierać, odbierać, przyjmować wady i zalety.
 • Znaczenie Użyteczny Słownik poręczny, praktyczny, funkcjonalny, prosty, łatwy w obsłudze przydatny, pożyteczny, korzystny, pomocny, potrzebny ANTONIM: niepraktyczny podobieństwa.
 • Znaczenie Użytek Czym jest dobro, pomyślność, dobrodziejstwo, korzyść, pożytek, szczęście, zysk (czynić) dobrze ANTONIM: zło, krzywda, niekorzyść, strata, szkoda czemu.
 • Znaczenie Użytkowanie Co oznacza wykorzystanie, użycie, używanie, wyzyskanie, korzystanie zagospodarowanie, utylizacja ANTONIM: marnotrawstwo, niewykorzystanie, złe co gorsze.
 • Znaczenie Używać Tłumaczenie korzystać, posługiwać się, stosować wykorzystywać, użytkować odnosić/osiągać korzyść/zysk, mieć pożytek, książk. spożytkować, wyzyskać porównaj.
 • Znaczenie Używany Przykłady stary, zużyty, wyeksploatowany, wysłużony, zniszczony, pot. przechodzony, sfatygowany; samochód: zdezelowany, zajeżdżony; olej silnikowy porównanie.
 • Znaczenie Ubezpieczenie Definicja SYNONIM: zabezpieczenie, gwarancja, pewność ANTONIM: ryzyko, niebezpieczeństwo, niepewność, brak zabezpieczeń, własna odpowiedzialność dlaczego.
 • Znaczenie Się Ubiegać Encyklopedia starać się, dążyć, sięgać, czynić starania, oficj. aspirować, zabiegać, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: rezygnować, nie wysilać jak lepiej.
 • Znaczenie Ubiegły Jak działa SYNONIM: miniony, poprzedni, stary, zeszły ANTONIM: bieżący, aktualny, obecny, ostatni, współczesny kiedy.
 • Znaczenie Się Ubierać Czy jest wkładać, nakładać, wciągać, zakładać, być/chodzić w czymś, mieć na sobie, książk. (przy) oblekać (się), odziewać się, przyodziewać od czego zależy.
 • Znaczenie Ubiór Pojęcie ubranie, odzież, strój, szata, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj. konfekcja, tekstylia ANTONIM: łachy, łachmany, gałgany na czym polega.
 • Znaczenie Ubranie Wyjaśnienie odzież, strój, szata, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj. konfekcja, tekstylia ANTONIM: łachy, łachmany, gałgany różnice.
 • Znaczenie Ubliżać Opis obrażać, znieważać, lżyć, urągać, uwłaczać, wymyślać, urażać, obrzucać wyzwiskami, rzucać obelgi, książk. uchybiać ANTONIM: przepraszać wady i zalety.
 • Znaczenie Uboczny Informacje poboczny, dodatkowy, uzupełniający, dopełniający, towarzyszący, książk. peryferyjny nieważny, mało ważny, drugorzędny, trzeciorzędny podobieństwa.
 • Znaczenie Ubogi Znaczenie biedny, niebogaty, książk. chudy; człowiek: niezamożny, pot. goły, goły i bosy zubożały, zbankrutowany, zbiedniały, zrujnowany, książk czemu.
 • Znaczenie Ubolewać Co znaczy żałować, boleć, płakać, nie móc przeboleć, rozdzierać szaty, pot. biadać, jęczeć, kwękać, marudzić ANTONIM: nie żałować, pogodzić się co gorsze.
 • Znaczenie Ubożeć Krzyżówka biednieć bankrutować, pauperyzować się, podupadać (finansowo), upadać, tracić majątek, wpadać w biedę, dzien. zostać w skarpetkach, pot porównaj.
 • Znaczenie Ubóstwiać Co to jest podziwiać, zachwycać się, unosić się, nie móc wyjść z zachwytu/podziwu, patrzeć z podziwem/zachwytem, pot. cmokać z zachwytu, piać z porównanie.
 • Znaczenie Ubrany Słownik w ubraniu, pot. opatulony, książk. odziany, przyodziany pot . tekstylny ANTONIM: goły, nieubrany, bez ubrania, nagi, obnażony, rozebrany, w dlaczego.
 • Znaczenie Ubywać Czym jest zmniejszać się, pomniejszać się, kurczyć się, redukować się, topnieć, zużywać się znikać, niknąć w oczach kończyć się, wyczerpywać się, być jak lepiej.
 • Znaczenie Uchodźstwo Co oznacza emigracja, wygnanie, książk. banicja, diaspora, ekspatriacja, wychodźstwo zagranica, obczyzna, świat, zamorskie kraje ANTONIM: ojczyzna kiedy.
 • Znaczenie Uchwalić Tłumaczenie postanowić, przegłosować, rozporządzić, ustalić, zadecydować, zarządzić, zdecydować, zadeklarować, zadekretować powziąć/przeprowadzić/wydać od czego zależy.
 • Znaczenie Uchwała Przykłady decyzja, dekret, orzeczenie, postanowienie, wyrok manifest, ustawa, dokument programowy ANTONIM: wniosek, propozycja, interpelacja na czym polega.
 • Znaczenie Uchwycić Definicja SYNONIM: chwycić, wziąć, pochwycić, schwycić, sięgnąć, ująć ANTONIM: wręczyć, dać, doręczyć, podać, złożyć w ręce różnice.
 • Znaczenie Się Uchylać Encyklopedia unikać, nie brać udziału, omijać, wymigać się bojkotować (z)dystansować się, nie mieć nic wspólnego, nie mieszać się, nie (za)angażować się wady i zalety.
 • Znaczenie Uchylić Jak działa anulować, unieważnić, cofnąć, skasować, zlikwidować, zawiesić; umowę: rozwiązać, wypowiedzieć ANTONIM: zatwierdzić, postanowić, ustalić podobieństwa.
 • Znaczenie Uciążliwy Czy jest dokuczliwy, drażniący, dręczący, dotkliwy, dojmujący, irytujący, nieprzyjemny, nieznośny, przykry, trudny/nie do wytrzymania/zniesienia czemu.
 • Znaczenie Uciecha Pojęcie radość, przyjemność, rozkosz, szczęście, szczęśliwość, śmiech, wesołość, książk. wesele ANTONIM: smutek, lament, płacz, rozpacz, skarga co gorsze.
 • Znaczenie Ucieczka Wyjaśnienie SYNONIM: odwrót, wycofanie się, książk. rejterada ANTONIM: atak, napaść, ofensywa, zaczepka obrona, opór, przeciwstawienie się, sprzeciw porównaj.
 • Znaczenie Uciekać Opis uchodzić, czmychać, pierzchać, rejterować, stchórzyć, umykać, zmykać, pot. pryskać oddalać się, zwiększać odstęp, mylić pogoń unikać, pot porównanie.
 • Znaczenie Uczciwie Informacje legalnie, oficjalnie przepisowo, czysto, fair, zgodnie z przepisami/prawem/regułami; grać: bez fauli sumiennie, rzetelnie, solidnie dlaczego.
 • Znaczenie Udawany Znaczenie wymuszony, sztuczny, nienaturalny, pretensjonalny, pot. sztywny ANTONIM: autentyczny, naturalny, niewymuszony, spontaniczny szczery jak lepiej.
 • Znaczenie Uczestnictwo Co znaczy udział, uczestniczenie, współuczestnictwo, współudział, oficj. partycypacja, partycypowanie członkostwo, przynależność ANTONIM kiedy.
 • Znaczenie Uczciwy Krzyżówka szlachetny, nieskazitelny, honorowy, rycerski, poczciwy, porządny, prawy, przyzwoity, szlachetny, zacny sumienny, honorowy, rzetelny od czego zależy.
 • Znaczenie Uczciwość Co to jest czysta gra, szczerość, prostota, rycerskość, czystość (intencji), gra fair, gra w otwarte karty niewinność, czyste/spokojne sumienie, nic na czym polega.
 • Znaczenie Uczeń Słownik następca, podopieczny, wychowanek, książk. adept student, magistrant, asystent, doktorant wyznawca, czciciel, zwolennik, książk. apostoł różnice.
 • Znaczenie Uczestniczyć Czym jest brać/wziąć udział, włączyć się, wmanewrować się, wmieszać się, wplątać się, wrobić się, uwikłać się, pot. maczać palce mieć (swój) udział wady i zalety.
 • Znaczenie Uczęszczany Co oznacza ludny, przeludniony, rojny, tłoczny, zatłoczony ANTONIM: spokojny, mało uczęszczany, odludny, odosobniony, omijany, uboczny, ustronny podobieństwa.
 • Znaczenie Uczony Tłumaczenie intelektualista, erudyta, mędrzec, myśliciel, poszukiwacz, człowiek nauki/intelektu, pot. mól książkowy, neg. jajogłowy naukowiec, badacz czemu.
 • Znaczenie Uczta Przykłady przyjęcie, bankiet, koktajl, raut, uroczysty obiad/kolacja biesiada, feta ANTONIM: prywatka, party, poczęstunek, spotkanie towarzyskie, pot co gorsze.
 • Znaczenie Uczucie Definicja namiętność, afekt miłość, kochanie, zakochanie, książk. eros, ogień, płomień, poryw, żar romans, flirt, miłostka, przygoda (miłosna porównaj.
 • Znaczenie Się Uczyć Encyklopedia kształcić się, douczać się, dokształcać się, studiować, brać lekcje/korepetycje, chodzić/ uczęszczać do szkoły, oficj. pogłębiać wiedzę porównanie.
 • Znaczenie Udany Jak działa celny, korzystny, pomyślny, trafny, pot. bez pudła, książk. udatny, fortunny szczęśliwy, pomyślny, korzystny, sprzyjający ANTONIM: nieudany dlaczego.
 • Znaczenie Uczynić Czy jest SYNONIM: zrobić, dokonać, odbyć, poczynić, zdziałać ANTONIM: zaniechać, poniechać, zaprzestać, powstrzymać się jak lepiej.
 • Znaczenie Się Udać Pojęcie powieść się, wieść się, pójść po myśli, wyjść, odnieść sukces (po)szczęścić się, dopisać ANTONIM: nie udać się, nie wyjść, nie wypalić kiedy.
 • Znaczenie Udanie Wyjaśnienie pomyślnie, szczęśliwie, z sukcesem, zwycięsko, książk. fortunnie ANTONIM: niefortunnie, niekorzystnie, niepomyślnie, nieszczęśliwie od czego zależy.
 • Znaczenie Udawać Opis markować, mistyfikować, pozorować, zgrywać się, grać/odgrywać komedię, książk. fingować; chorobę: symulować naśladować, imitować, małpować na czym polega.
 • Znaczenie Udawanie Informacje nieszczerość, gra, fałsz, komedia, maska, maskowanie się, pozorowanie, poza, pozowanie, symulowanie, symulacja, pot. zgrywanie się, zgrywa różnice.
 • Znaczenie Uderzać Znaczenie bić, zadawać razy, pot. prać, rżnąć, walić batożyć, chlastać, chłostać, katować szturchać, poszturchiwać kopać, policzkować ANTONIM: bronić wady i zalety.
 • Znaczenie Uderzyć Co znaczy ugodzić, przyłożyć, zdzielić, wymierzyć/zadać cios pot. buchnąć, grzmotnąć, gruchnąć, gwizdnąć, huknąć, palnąć, przyłożyć, przyrżnąć podobieństwa.
 • Znaczenie Udogodnienie Krzyżówka ułatwienie, udostępnienie, uproszczenie, umożliwienie, wsparcie, wspieranie szczęście, szczęśliwy los/rozwój wypadków bezproblemowość, brak czemu.
 • Znaczenie Ugościć Co to jest SYNONIM: podjąć, poczęstować, powitać, przyjąć, uraczyć ANTONIM: wyrzucić, wyprosić (za drzwi), chłodno powitać, pot. zrzucić ze schodów co gorsze.
 • Znaczenie Udomowiony Słownik SYNONIM: oswojony, łagodny, tresowany, książk. ułożony ANTONIM: dziki, niebezpieczny, nieoswojony, nieudomowiony porównaj.
 • Znaczenie Udoskonalać Czym jest usprawniać, reformować, reorganizować, zmieniać, poprawiać, ulepszać, doskonalić, modyfikować, oficj. optymalizować ANTONIM: pogarszać porównanie.
 • Znaczenie Się Udoskonalać Co oznacza rozwijać się, polepszać się, ulepszać się, czynić postępy, posuwać się naprzód ożywiać się, dojrzewać, rozkwitać, książk. prosperować dlaczego.
 • Znaczenie Udowadniać Tłumaczenie dowodzić, argumentować, dokumentować, motywować, uzasadniać, popierać dowodami, przytaczać/składać dowody, przedstawiać/wysuwać/wytaczać jak lepiej.
 • Znaczenie Udział Przykłady uczestnictwo, uczestniczenie, współuczestnictwo, współudział, oficj. partycypacja, partycypowanie członkostwo, przynależność ANTONIM kiedy.
 • Znaczenie Ufać Definicja liczyć, polegać, stawiać, zdawać się, pokładać ufność/nadzieję, przest. spuszczać się ANTONIM: nie liczyć, nie polegać, nie ufać zawieść od czego zależy.
 • Znaczenie Ufność Encyklopedia nadzieja, zaufanie, książk. zawierzenie pewność, wiara ANTONIM: zwątpienie, utrata wiary, brak wiary/nadziei niewiara, nieufność na czym polega.
 • Znaczenie Się Ugiąć Jak działa ustąpić, zmienić zdanie/poglądy odwołać, odszczekać dać za wygraną, dać się przekonać, wysłuchać argumentów ANTONIM: upierać się różnice.
 • Znaczenie Ugłaskać Czy jest uspokoić, obłaskawić, tonować (nastroje), uciszyć, przywrócić równowagę/spokój, ukoić nerwy zjednać sobie ANTONIM: zdenerwować, rozzłościć wady i zalety.
 • Znaczenie Ugoda Pojęcie porozumienie (stron), polubowne załatwienie/zakończenie sprawy/konfliktu, przeprosiny, oficj. postępowanie rozjemcze ANTONIM: proces/sprawa podobieństwa.
 • Znaczenie Ugodowy Wyjaśnienie spokojny, bezkonfliktowy, kompromisowy, łagodny, niekonfliktowy, potulny, ustępliwy, zgodliwy, zgodny; ton:książk. koncyliacyjny ANTONIM czemu.
 • Znaczenie Ujarzmiać Opis uzależniać, zniewalać, opanowywać, podporządkowywać sobie, uzależniać anektować, okupować, podbijać, wcielać, wkraczać, zdobywać ANTONIM co gorsze.
 • Znaczenie Ujawniać Informacje manifestować, pokazywać, przejawiać, ukazywać, uobecniać, uzewnętrzniać, zdradzać, nie ukrywać, dawać wyraz demaskować, odsłaniać porównaj.
 • Znaczenie Ujawniony Znaczenie jawny, (powszechnie) znany, odkryty, poznany zdekonspirowany ogólnodostępny, otwarty (dla wszystkich), publiczny (wy)eksponowany porównanie.
 • Znaczenie Ująć Co znaczy aresztować, zatrzymać, pochwycić, schwytać, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć, zapuszkować chwycić, wziąć, pochwycić, schwycić dlaczego.
 • Znaczenie Ujednolicenie Krzyżówka SYNONIM: standaryzacja, unifikacja, uporządkowanie ANTONIM: dowolność, nieunormowanie, brak kryteriów, wielość standardów/rozwiązań jak lepiej.
 • Znaczenie Ujemny Co to jest SYNONIM: negatywny, niepozytywny, niepochlebny, krytyczny ANTONIM: dodatni, pozytywny, korzystny, zbawienny dobry, akceptujący, pochlebny kiedy.
 • Znaczenie Się Ujmować Słownik wstawiać się, bronić, interweniować, protegować, książk. adwokatować, orędować ANTONIM: oskarżać, atakować, krytykować, książk. pomawiać od czego zależy.
 • Znaczenie Ujść Czym jest uniknąć, nie odczuć (nigdy), nie przechodzić (jakiejś choroby), nie zaznać, nie zakosztować, nie znać, nie wiedzieć, co to coś kogoś minęło na czym polega.
 • Znaczenie Się Ukazać Co oznacza znaleźć się, odnaleźć się, nawinąć się, pokazać się, pot. napatoczyć się ANTONIM: zginąć, zgubić się, zniknąć, przepaść (bez śladu/jak różnice.
 • Znaczenie Układ Tłumaczenie porządek, kolejność, hierarchia, następstwo, uporządkowanie ANTONIM: nieporządek, bałagan, bezład, nieład, nieposprzątane, książk. stajnia wady i zalety.
 • Znaczenie Układny Przykłady łagodny, pokorny, potulny, uniżony, ustępliwy, karny ugodowy, pojednawczy, książk. koncyliacyjny dyplomatyczny, polityczny ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Ukraść Definicja przywłaszczyć, rozkraść, wziąć, zabrać; pieniądze z kasy: zdefraudować, sprzeniewierzyć, pot. buchnąć, podwędzić, rąbnąć, zakosić, zwędzić czemu.
 • Znaczenie Ukryty Encyklopedia tajny, tajemny, niejawny, potajemny, skryty, skrywany, książk. sekretny; wiadomość: poufna cichy, niezauważony, podstępny, pokątny ANTONIM co gorsze.
 • Znaczenie Ukrywać Jak działa skrywać, dławić w sobie, maskować, tłumić, zasłaniać, nie zdradzać, powstrzymywać się zatajać, tuszować (sprawę), ukręcić łeb (sprawie porównaj.
 • Znaczenie Się Ukrywać Czy jest kryć się, skrywać się, nie rzucać się w oczy, zatajać chować się, dekować się, melinować się ANTONIM: pokazywać się, afiszować się, obnosić porównanie.
 • Znaczenie Ulegać Pojęcie przegrywać, ustępować, być gorszym, uznać wyższość nie sprostać, nie uporać się, zostać pokonanym poddawać się, kapitulować ANTONIM dlaczego.
 • Znaczenie Uległość Wyjaśnienie posłuch, zdyscyplinowanie posłuszeństwo, dyscyplina, karność, rygor, książk. dryl zależność (służbowa), subordynacja, podporządkowanie się jak lepiej.
 • Znaczenie Ulepszać Opis poprawiać, doskonalić, modyfikować, reformować, reorganizować, usprawniać, udoskonalać, zmieniać, oficj. optymalizować ANTONIM: pogarszać kiedy.
 • Znaczenie Ulewa Informacje SYNONIM: deszcz, opady, oberwanie chmury, pot. pompa ANTONIM: mżawka pogoda, słońce, ładna/piękna pogoda, oficj. aura brak opadów susza od czego zależy.
 • Znaczenie Ulica Znaczenie droga, szosa, aleja, arteria (komunikacyjna), autostrada, obwodnica, trakt, przest. gościniec jezdnia, nawierzchnia ANTONIM: chodnik na czym polega.
 • Znaczenie Ułatwienie Co znaczy udogodnienie, udostępnienie, uproszczenie, umożliwienie, wsparcie, wspieranie ANTONIM: utrudnienie, trudności, przeszkody, bariery różnice.
 • Znaczenie Ułomny Krzyżówka kaleki, beznogi, garbaty, kulawy, utykający upośledzony, niepełnosprawny, dzien. sprawny inaczej ANTONIM: sprawny, pełnosprawny zdrowy wady i zalety.
 • Znaczenie Ułożony Co to jest uporządkowany, poklasyfikowany, poszufladkowany, usystematyzowany harmonijny, logiczny, składny, spójny ANTONIM: chaotyczny podobieństwa.
 • Znaczenie Umiar Słownik powściągliwość, nieprzesadzanie, skromność, umiarkowanie; zachować: miarę ANTONIM: przesada, nieumiarkowanie, nadużywanie, przesadzanie czemu.
 • Znaczenie Umiarkowanie Czym jest możliwie, znośnie, nieźle, jako tako, średnio, w miarę, od biedy, do wytrzymania, w granicach normy ANTONIM: bardzo, intensywnie, w wysokim co gorsze.
 • Znaczenie Umiarkowany Co oznacza centrowy, centrolewicowy, centroprawicowy ANTONIM: ekstremalny, radykalny, skrajny ekstremistyczny, fundamentalistyczny, książk. lewacki porównaj.
 • Znaczenie Umieć Tłumaczenie wiedzieć, nauczyć się, opanować, przyswoić sobie, rozumieć, znać się, pot. mieć w małym palcu potrafić, móc, podołać, sprostać, uporać się porównanie.
 • Znaczenie Umiejętność Przykłady sztuka, biegłość, sprawność, wytrenowanie, zręczność artyzm, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent ANTONIM: rzemiosło dlaczego.
 • Znaczenie Umysłowy Definicja psychiczny, niematerialny, duchowy, wewnętrzny abstrakcyjny, idealny, ulotny nieprzeliczalny, niewymierny idealistyczny ANTONIM: materialny jak lepiej.
 • Znaczenie Umiejętny Encyklopedia wprawny, biegły, fachowy, pewny wyćwiczony, wyszkolony, wykwalifikowany, zaawansowany, pot. mocny ANTONIM: nieumiejętny, niewprawny kiedy.
 • Znaczenie Umierać Jak działa konać, dogorywać, kończyć życie, walczyć ze śmiercią, książk. gasnąć, patrzeć śmierci w oczy, pot. kończyć się ginąć, zabijać się, padać od czego zależy.
 • Znaczenie Umoralniający Czy jest wychowawczy, budujący, korzystny, moralizatorski, książk. pedagogiczny pozytywny, konstruktywny, budujący, twórczy mobilizujący, motywujący na czym polega.
 • Znaczenie Umotywowanie Pojęcie racja, powód, argument, motyw, motywacja, pobudka, uzasadnienie ANTONIM: arbitralność, brak uzasadnienia, dowolność, nieuzasadnienie różnice.
 • Znaczenie Umotywowany Wyjaśnienie uzasadniony, słuszny, trafny, prawidłowy, prawdziwy racjonalny, usprawiedliwiony, zasadny ANTONIM: nieuzasadniony, bezpodstawny wady i zalety.
 • Znaczenie Umożliwiać Opis pozwalać, zezwalać, aprobować, dopuszczać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę legalizować, uprawomocnić, sankcjonować ANTONIM: zabraniać podobieństwa.
 • Znaczenie Umrzeć Informacje skonać, odejść (spośród żywych/z tego świata), rozstać się z życiem, zakończyć życie, książk. wydać ostatnie tchnienie, wyzionąć ducha czemu.
 • Znaczenie Umysł Znaczenie głowa, intelekt, inteligencja, mózg, umysłowość, pot. główka, pomyślunek ANTONIM: intuicja, przeczucie, odczucie instynkt, (naturalny) pęd co gorsze.
 • Znaczenie Umyślnie Co znaczy naumyślnie, celowo, specjalnie, świadomie, z premedytacją, z rozmysłem, oficj. programowo w złej wierze nieprzypadkowo, nie przypadkiem porównaj.
 • Znaczenie Umyślny Krzyżówka celowy, rozmyślny zamierzony, nieprzypadkowy, przewidziany, (za)planowany ANTONIM: nieumyślny, nienaumyślny, niezamierzony, przez nieuwagę porównanie.
 • Znaczenie Umyty Co to jest czysty, wymyty, po kąpieli wysprzątany, oczyszczony, posprzątany, schludny przezroczysty, bezbarwny, lśniący ANTONIM: brudny, niedomyty dlaczego.
 • Znaczenie Unaoczniać Słownik pokazywać, podkreślać, uplastyczniać, uprzytamniać, uwidaczniać, książk. akcentować ANTONIM: ukrywać, skrywać, nie pokazywać, nie ukazywać jak lepiej.
 • Znaczenie Unia Czym jest federacja, połączenie, zjednoczenie, książk. fuzja, integracja, komasacja, konsolidacja ANTONIM: podział, rozbrat, rozdwojenie, rozejście kiedy.
 • Znaczenie Się Unieść Co oznacza wstać, powstać, dźwignąć się, podnieść się, stanąć (na równe nogi), wyprostować się zdenerwować się, rozgniewać się, rozzłościć się, wściec od czego zależy.
 • Znaczenie Unieważnić Tłumaczenie anulować, cofnąć, (s)kasować, uchylić, (z)likwidować, zawiesić; umowę: rozwiązać, wypowiedzieć; pieniądze: wycofać z obiegu ANTONIM na czym polega.
 • Znaczenie Uniewinniać Przykłady oczyszczać (z zarzutów), uwalniać od winy/zarzutów, uznawać za niewinnego rehabilitować, zdejmować odpowiedzialność, pot. wybielać ANTONIM różnice.
 • Znaczenie Unifikacja Definicja ujednolicenie, standaryzacja, uporządkowanie ANTONIM: dowolność, nieunormowanie, nieporządek, brak kryteriów, wielość standardów/rozwiązań wady i zalety.
 • Znaczenie Unikać Encyklopedia stronić, izolować się, separować się, uciekać, wystrzegać się, omijać z daleka trzymać się z dala/z daleka zapobiegać, zabezpieczać się nie podobieństwa.
 • Znaczenie Unikanie Jak działa niezaangażowanie, powstrzymanie się od udziału niewłączanie się, niewtrącanie się, umywanie rąk, książk. désinteressément ANTONIM: udział czemu.
 • Znaczenie Unikat Czy jest cud, fenomen, cudo, książk. kuriozum, dziwo, dziwoląg, osobliwość, wybryk natury ANTONIM: rzecz normalna/zwyczajna, zwykła rzecz, nic co gorsze.
 • Znaczenie Uniknąć Pojęcie nie wziąć udziału, uchylić się, omijać, wymigać się zbojkotować (z)dystansować się, nie mieć nic wspólnego, nie mieszać się, nie (za porównaj.
 • Znaczenie Uniwersalny Wyjaśnienie światowy, międzynarodowy, ponadgraniczny, transgraniczny ogólny, generalny, globalny, interkontynentalny, międzykontynentalny ANTONIM porównanie.
 • Znaczenie Uniżenie Opis uległość, potulność, uniżoność pokora, skromność, bezpretensjonalność, cichość (serca), prostota (ducha/serca), nieśmiałość, umiar dlaczego.
 • Znaczenie Upadać Informacje bankrutować, pauperyzować się, podupadać (finansowo), tracić majątek biednieć, ubożeć, wpadać w biedę, dzien. zostać w skarpetkach, pot jak lepiej.
 • Znaczenie Upadek Znaczenie cofanie się, uwstecznienie, regres, staczanie się, książk. degradacja; w gospodarce: recesja, zła koniunktura, kryzys, oficj. ujemny wzrost kiedy.
 • Znaczenie Upalnie Co znaczy SYNONIM: ciepło, duszno, gorąco, parno, skwarnie ANTONIM: zimno, chłodno, lodowato, mroźno, zimowo od czego zależy.
 • Znaczenie Upał Krzyżówka SYNONIM: ciepło, gorąco, skwar, spiekota, żar (słoneczny) ANTONIM: chłód, mróz, zimno, pot. ziąb przymrozek, ochłodzenie, oziębienie, zima na czym polega.
 • Znaczenie Upaństwowienie Co to jest nacjonalizacja, kolektywizacja, uspołecznienie, książk. unarodowienie wywłaszczenie ANTONIM: prywatyzacja, reprywatyzacja, oddanie w różnice.
 • Znaczenie Uparty Słownik nieustępliwy, nieprzejednany, zacięty, zajadły, zapamiętały, zawzięty, zażarty wytrwały, cierpliwy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony wady i zalety.
 • Znaczenie Upaść Czym jest przewrócić się, paść, runąć, wywrócić się, zlecieć, zwalić się, pot. gruchnąć/rymnąć (na ziemię), wywalić się ANTONIM: wstać, powstać podobieństwa.
 • Znaczenie Się Upierać Co oznacza obstawać/trwać (przy swoim), trzymać się, nie zmienić zdania nie dać za wygraną, nie przyjmować żadnych) argumentów, okazać się głuchym na czemu.
 • Znaczenie Upływać Tłumaczenie cofać się, kończyć się, przechodzić, przemijać, ustępować ANTONIM: odbywać się, trwać, biec, dokonywać się, dziać się, przebiegać co gorsze.
 • Znaczenie Się Upodabniać Przykłady przypominać, być podobnym, nie odbiegać, nie odstawać, przystawać, pasować, książk. korespondować nie rzucać się w oczy, maskować się porównaj.
 • Znaczenie Upodobanie Definicja SYNONIM: skłonność, pociąg, słabość, zamiłowanie, książk. inklinacja ANTONIM: niechęć, obrzydzenie, niesmak, odraza, wstręt, książk. awersja porównanie.
 • Znaczenie Upokorzenie Encyklopedia poniżenie, książk. dyshonor wstyd, hańba, kompromitacja, niesława, ujma, książk. infamia ANTONIM: uznanie, poważanie, zaszczyt, książk dlaczego.
 • Znaczenie Upominać Jak działa karcić, gromić, łajać, strofować, udzielać upomnienia/nagany/ostrzeżenia, zwracać uwagę, pot. besztać, obrzucać błotem, natrzeć uszu ganić jak lepiej.
 • Znaczenie Upomnienie Czy jest napomnienie, uwaga (krytyczna), wymówka, wyrzut ANTONIM: tolerowanie, przymykanie oczu, niedostrzeganie (zła), powstrzymywanie się od kiedy.
 • Znaczenie Uporządkowanie Pojęcie kolejność, hierarchia, następstwo, porządek, układ prawne: unormowanie, normalizacja, regulacja, uregulowanie ujednolicenie, standaryzacja od czego zależy.
 • Znaczenie Uprzątać Wyjaśnienie porządkować, sprzątać, ustawiać, układać, przywracać ład/porządek ANTONIM: bałaganić, robić bałagan/nieporządek, śmiecić, brudzić, pot na czym polega.
 • Znaczenie Uprzedzać Opis alarmować, ostrzegać, przestrzegać, zawiadamiać wyprzedzać, prześcigać ANTONIM: uspokajać, pocieszać, książk. bagatelizować zostawać w tyle różnice.
 • Znaczenie Uporządkowany Informacje ułożony, poklasyfikowany, poszufladkowany, usystematyzowany harmonijny, logiczny, składny, spójny ANTONIM: chaotyczny, nieuporządkowany wady i zalety.
 • Znaczenie Upośledzać Znaczenie osłabiać, psuć, rozstrajać, zaburzać, zmniejszać, książk. nadwątlać, podkopywać pogarszać, utrudniać, destabilizować, zakłócać ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Upoważniony Co znaczy SYNONIM: uprawniony, odpowiedni, powołany, wyznaczony, oficj. właściwy ANTONIM: nieupoważniony, nieodpowiedni, niewłaściwy, niekompetentny czemu.
 • Znaczenie Upór Krzyżówka zdecydowanie, konsekwencja, nieugiętość, niezłomność, mocne postanowienie, siła woli ANTONIM: niezdecydowanie, chwiejność, wahanie, brak co gorsze.
 • Znaczenie Upraszczać Co to jest uprzystępniać, czynić przystępnym/zrozumiałym wyjaśniać, objaśniać, tłumaczyć, wykładać ANTONIM: gmatwać, komplikować, motać, plątać porównaj.
 • Znaczenie Uprawniony Słownik SYNONIM: odpowiedni, powołany, upoważniony, wyznaczony, oficj. właściwy ANTONIM: nieupoważniony, nieodpowiedni, niewłaściwy, niekompetentny porównanie.
 • Znaczenie Uprzedzenie Czym jest wstręt, książk. idiosynkrazja, resentyment odraza, obrzydzenie, nienawiść, niesmak, książk. abominacja ANTONIM: sympatia, życzliwość dlaczego.
 • Znaczenie Uprzejmie Co oznacza grzecznie, taktownie, kulturalnie, sympatycznie delikatnie, dyplomatycznie, z respektem, z szacunkiem, książk. ceremonialnie, z kurtuazją jak lepiej.
 • Znaczenie Uprzejmość Tłumaczenie dworność, grzeczność, etykieta, kultura, rycerskość, iron. wersal ANTONIM: nieuprzejmość, impertynencja, arogancja, bezczelność kiedy.
 • Znaczenie Uprzejmy Przykłady kulturalny, grzeczny, obyty, taktowny, dobrze wychowany/ułożony, książk. cywilizowany miły, sympatyczny uczynny, pomocny, usłużny od czego zależy.
 • Znaczenie Sobie Uprzytomnić Definicja przekonać się, uświadomić sobie, wyczuć, wywnioskować, zgadnąć, odczytać w czyichś oczach, zdać sobie sprawę ANTONIM: nie zauważyć, nie na czym polega.
 • Znaczenie Uraczyć Encyklopedia SYNONIM: ugościć, podjąć, poczęstować, powitać, przyjąć ANTONIM: wyrzucić, wyprosić (za drzwi), chłodno powitać, pot. zrzucić ze schodów różnice.
 • Znaczenie Uratować Jak działa pomóc, przynieść pomoc, przyjść/pospieszyć z pomocą/odsieczą, przyjść na ratunek ANTONIM: nie pomóc, pozostać obojętnym, porzucić wady i zalety.
 • Znaczenie Urągać Czy jest obrażać, znieważać, lżyć, ubliżać, uwłaczać, wymyślać, urażać, obrzucać wyzwiskami, rzucać obelgi, książk. uchybiać ANTONIM: przepraszać podobieństwa.
 • Znaczenie Uroczo Pojęcie ładnie, pięknie, cudnie, ozdobnie, ślicznie czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, wdzięcznie, zachwycająco estetycznie, dekoracyjnie czemu.
 • Znaczenie Uroczy Wyjaśnienie cudny, cudowny, olśniewający, (prze)śliczny, urokliwy, zdumiewający, zachwycający piękny, ładny, niebrzydki, estetyczny, kształtny co gorsze.
 • Znaczenie Uroczysty Opis galowy, odświętny, oficjalny, ceremonialny, z wielką pompą jawny, otwarty, publiczny ANTONIM: kameralny, cichy, prywatny, bez porównaj.
 • Znaczenie Uroczyście Informacje odświętnie, ceremonialnie, galowo, okazale, świątecznie, z pompą ANTONIM: skromnie, nieodświętnie, normalnie, zwyczajnie nieokazale, bez porównanie.
 • Znaczenie Ustępliwy Znaczenie łagodny, pokorny, potulny, układny, uniżony, karny, zgodny ANTONIM: agresywny, buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastliwy, napastniczy dlaczego.
 • Znaczenie Uroda Co znaczy piękno, czar, gracja, powab, urok, wdzięk, książk. krasa atrakcyjność, elegancja, gracja, powab, seksapil, pot. coś estetyka, elegancja jak lepiej.
 • Znaczenie Urojenie Krzyżówka marzenie, sen, fantazja, rojenie, książk. imaginacja, iluzja, ułuda przywidzenia, halucynacje, omamy, zwidy, książk. fantasmagoria kiedy.
 • Znaczenie Urojony Co to jest fikcyjny, fantastyczny, nieprawdziwy, wydumany, wymyślony, zmyślony, książk. iluzoryczny, mityczny ANTONIM: faktyczny, istniejący od czego zależy.
 • Znaczenie Urok Słownik piękno, uroda, czar, gracja, powab, wdzięk, książk. krasa atrakcyjność, elegancja, seksapil, pot. coś estetyka, elegancja, poetyczność na czym polega.
 • Znaczenie Urozmaicenie Czym jest atrakcja, rozrywka, zabawa, frajda, gra, igraszki ANTONIM: nuda, znudzenie, nudność, nudziarstwo, brak (ciekawego) zajęcia monotonia różnice.
 • Znaczenie Urozmaicony Co oznacza różnorodny, niejednolity, różnoraki, wielobarwny, wielokulturowy, wielowątkowy, wielowymiarowy, zróżnicowany; np. życie polityczne:oficj wady i zalety.
 • Znaczenie Uruchamiać Tłumaczenie tworzyć, formować, ustanawiać, zakładać, powoływać do życia otwierać, rozpoczynać działalność wprawiać w ruch, zapalać, odpalać ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Urząd Przykłady władza, parlament, rząd, władze, oficj. administracja centralna rada ministrów, gabinet, ministrowie, oficj. centrum, pot. góra ANTONIM czemu.
 • Znaczenie Urządzać Definicja organizować, przygotowywać, szykować; spotkanie: aranżować; przyjęcie: wyprawiać ANTONIM: dezorganizować, przeszkadzać, wprowadzać co gorsze.
 • Znaczenie Urzeczywistnienie Encyklopedia realizacja, wykonanie, dokonanie, przeprowadzenie, spełnienie, wypełnienie, zrobienie doprowadzenie do końca, (s)finalizowanie, finalizacja porównaj.
 • Znaczenie Urzędowo Jak działa formalnie, prawomocnie, na mocy prawa legalnie, zgodnie z prawem ANTONIM: nieoficjalnie, półoficjalnie, półprywatnie, prywatnie na mocy porównanie.
 • Znaczenie Urzędowy Czy jest SYNONIM: formalny, oficjalny, prawomocny ANTONIM: nieoficjalny, półoficjalny, półprywatny, prywatny niepisany, umowny dlaczego.
 • Znaczenie Się Usadowić Pojęcie usiąść, rozsiąść się, spocząć, ulokować się, pot. klapnąć ANTONIM: wstać, powstać, dźwignąć się, podnieść się, stanąć (na równe nogi jak lepiej.
 • Znaczenie Usatysfakcjonowany Wyjaśnienie zadowolony, chełpiący się, chwalący się, dumny, szczęśliwy, książk. rad, kontent, ukontentowany, zbudowany ANTONIM: niezadowolony kiedy.
 • Znaczenie Usiąść Opis rozsiąść się, spocząć, ulokować się, usadowić się, pot. klapnąć ANTONIM: wstać, powstać, dźwignąć się, podnieść się, stanąć (na równe nogi od czego zależy.
 • Znaczenie Usłużnie Informacje chętnie, ochoczo, gorliwie, bez protestów/szemrania, z zapałem z chęcią/przyjemnością/rozkoszą, z miłą chęcią ANTONIM: niechętnie, leniwie na czym polega.
 • Znaczenie Usłyszeć Znaczenie słyszeć, posłyszeć, dosłyszeć, zasłyszeć, złowić uchem wysłuchać, zarejestrować dźwięki ANTONIM: nie usłyszeć, nie dosłyszeć, słuchać piąte różnice.
 • Znaczenie Uspokajać Co znaczy jednać, godzić, łagodzić spory, uśmierzać/zażegnywać konflikty, książk. tonować nastroje ugłaskiwać/ugłaskać, obłaskawiać, tonować wady i zalety.
 • Znaczenie Się Uspokoić Krzyżówka ochłonąć, pozbierać się, przyjść do siebie, otrząsnąć się, wrócić do równowagi ANTONIM: rozpaczać, lamentować, płakać, odchodzić od zmysłów podobieństwa.
 • Znaczenie Uspokojenie Co to jest opanowanie, spokój, chłód, zimna krew, książk. stoicki spokój ANTONIM: podniecenie, ożywienie, niepokój, poruszenie, książk. ekscytacja czemu.
 • Znaczenie Usterka Słownik wada, brak, defekt, mankament, niedociągnięcie, skaza, pot. feler, niedoróbka ANTONIM: zaleta, przymiot, cnota, wartość, walor plus co gorsze.
 • Znaczenie Uspołeczniony Czym jest społeczny, publiczny, obywatelski, państwowy, spółdzielczy, wspólny ANTONIM: prywatny, indywidualny, niepubliczny, osobisty, własny porównaj.
 • Znaczenie Się Usprawiedliwiać Co oznacza przepraszać, kajać się, korzyć się, bić się w piersi, prosić o wybaczenie tłumaczyć się, żałować ANTONIM: nie czuć się winnym, udawać porównanie.
 • Znaczenie Usprawniać Tłumaczenie reformować, reorganizować, udoskonalać, zmieniać, poprawiać, ulepszać, doskonalić, modyfikować, oficj. optymalizować ułatwiać, polepszać dlaczego.
 • Znaczenie Ustalony Przykłady uzgodniony, umówiony, wyznaczony, zatwierdzony określony, znany, dany, konkretny, nazwany, wiadomy konwencjonalny, stały, umówiony jak lepiej.
 • Znaczenie Ustanowić Definicja postanowić, ustalić, wprowadzić, zatwierdzić, zalegalizować; umowę: zawrzeć; układ międzypaństwowy: ratyfikować ANTONIM: anulować kiedy.
 • Znaczenie Ustąpić Encyklopedia ugiąć się, zmienić zdanie/poglądy odwołać, odszczekać dać za wygraną, dać się przekonać, wysłuchać argumentów ANTONIM: upierać się od czego zależy.
 • Znaczenie Ustępować Jak działa przegrywać, być gorszym, uznać wyższość ulec, nie sprostać, nie uporać się, zostać pokonanym poddawać się, kapitulować ANTONIM: wygrywać na czym polega.
 • Znaczenie Ustny Czy jest SYNONIM: mówiony, słowny, książk. oralny, werbalny ANTONIM: pisany, zapisany, tekstowy drukowany, książkowy, literacki różnice.
 • Znaczenie Usunąć Pojęcie wyrzucić, zwolnić, pot. wylać, wywalić, posłać na zieloną trawkę; służącego: odprawić, odesłać ANTONIM: zatrudnić, wynająć, zaangażować wady i zalety.
 • Znaczenie Usunięcie Wyjaśnienie odwołanie, dymisja, zdymisjonowanie, pozbycie się, zwolnienie, pot. wyrzucenie pozbawienie funkcji/stanowiska ANTONIM: powołanie, awans podobieństwa.
 • Znaczenie Usuwać Opis wyrzucać, eliminować, niszczyć, wysypywać, wylewać, zużywać ANTONIM: przechowywać, składować, magazynować, przetrzymywać, książk czemu.
 • Znaczenie Usypiać Informacje kłaść spać, kołysać, układać do snu zasypiać, pogrążać się we śnie, zapadać w sen, sen zmorzył ANTONIM: budzić (się), przerywać/zakłócać co gorsze.
 • Znaczenie Uszanowanie Znaczenie szacunek, uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, książk. atencja, nabożeństwo, pietyzm, rewerencja ANTONIM: pogarda porównaj.
 • Znaczenie Uszczerbek Co znaczy SYNONIM: strata, szkoda, krzywda, zniszczenie ANTONIM: zysk, osiągnięcie, rezultat, efekt, owoc, wynik, zdobycz, książk. płody, plony porównanie.
 • Znaczenie Uszkodzony Krzyżówka nieczynny, popsuty, wybrakowany, zdefektowany, zepsuty wadliwy, nieprawidłowy, książk. kaleki ANTONIM: czynny, działający, funkcjonujący dlaczego.
 • Znaczenie Uśmiech Co to jest śmiech, chichot, chichotanie ANTONIM: płacz, łkanie, łzy; dziecka: kwilenie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek, ryk jak lepiej.
 • Znaczenie Uśmiechnięty Słownik pogodny, beztroski, promieniejący (radością), radosny, rozanielony, roześmiany, szczęśliwy, śmiejący się, zadowolony, książk. jowialny kiedy.
 • Znaczenie Uśmiercać Czym jest zabijać, mordować, masakrować, przelewać krew, zarżnąć, zgładzić, zadawać śmierć, pot. zakatrupić; szpiega, agenta: likwidować; cały naród od czego zależy.
 • Znaczenie Sobie Uświadamiać Co oznacza rozumieć, pojmować, chwytać, kojarzyć, łapać, zdawać sobie sprawę przekonać się, uprzytomnić sobie, wyczuć, wywnioskować, zgadnąć, odczytać na czym polega.
 • Znaczenie Utopista Tłumaczenie fantasta, teoretyk idealista, marzyciel, romantyk, człowiek bujający w obłokach/z głową w obłokach ANTONIM: realista, racjonalista różnice.
 • Znaczenie Utożsamiać Przykłady zrównywać traktować/oceniać/widzieć jako coś, identyfikować, stawiać na równi, stawiać znak równości, książk. glajchszaltować mylić wady i zalety.
 • Znaczenie Utracić Definicja stracić, ponieść straty/uszczerbek, zostać pozbawionym, pożegnać się z czymś, książk. postradać zgubić, zmarnować, roztrwonić ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Utracjusz Encyklopedia SYNONIM: hulaka, swawolnik, książk. birbant, hedonista, neg. lekkoduch ANTONIM: asceta, pustelnik, samotnik, książk. anachoreta, eremita czemu.
 • Znaczenie Utrudniać Jak działa pogarszać, destabilizować, dezorganizować, przeszkadzać, zachwiać, zakłócać, wprowadzać destrukcję upośledzać, osłabiać, psuć, rozstrajać co gorsze.
 • Znaczenie Utrudnienia Czy jest trudności, przeszkody, bariery, obostrzenia, pot. kłody pod nogi zakłócenia, kłopoty/problemy, przeciwności losu, książk. perturbacje porównaj.
 • Znaczenie Utrudnienie Pojęcie komplikacja, przeszkoda obostrzenie, ograniczenie przeciwdziałanie, przeszkadzanie ANTONIM: pomoc, wsparcie, oparcie, podpora, wspieranie porównanie.
 • Znaczenie Się Utrudzić Wyjaśnienie zmęczyć się, napracować się, spracować się, urobić się, uznoić się, wyczerpać siły, pot. natyrać się, uszarpać się zmachać się, sfatygować dlaczego.
 • Znaczenie Się Utrwalać Opis trwać, nie zmieniać się, utrzymywać się (w jakimś stanie), skostnieć, nie podlegać zmianom, zatrzymać się w rozwoju zostać, pozostać jak lepiej.
 • Znaczenie Uważny Informacje baczny, czujny, przytomny, spostrzegawczy; wzrok, obserwator: bystry dokładny, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, szczegółowy, staranny kiedy.
 • Znaczenie Utrzymanie Znaczenie praca, zawód, zajęcie, zarobek, zatrudnienie, książk. engagement, oficj. źródło utrzymania ANTONIM: bezrobocie, brak od czego zależy.
 • Znaczenie Utrzymywać Co znaczy zachowywać, konserwować, utrwalać pielęgnować, trwać (przy czymś), nie zmieniać, książk. kultywować ANTONIM: zmieniać, wymieniać, zamieniać na czym polega.
 • Znaczenie Się Utrzymywać Krzyżówka zarabiać, żyć, czerpać zyski, dostawać pieniądze, pot. ciągnąć forsę ANTONIM: tracić, dopłacać utopić pieniądze, coś przynosi straty różnice.
 • Znaczenie Że Utrzymywać Co to jest sądzić, uważać, myśleć, przypuszczać, wierzyć, wskazywać, mniemać, być przekonanym, być zdania, stać na stanowisku, reprezentować pogląd wady i zalety.
 • Znaczenie Uwaga Słownik zainteresowanie, skupienie, koncentracja dostrzeganie, zauważanie, zmysł obserwacji ostrożność, przezorność czujność, baczenie, gotowość podobieństwa.
 • Znaczenie Uważać Czym jest czuwać, dyżurować, strzec się, wystrzegać się, mieć oczy otwarte, mieć się na baczności, wytężać uwagę, książk. baczyć, dmuchać na zimne czemu.
 • Znaczenie Że Uważać Co oznacza sądzić, utrzymywać, myśleć, przypuszczać, wierzyć, wskazywać, mniemać, być przekonanym, być zdania, stać na stanowisku, reprezentować co gorsze.
 • Znaczenie Uwidaczniać Tłumaczenie unaoczniać, pokazywać, podkreślać, uplastyczniać, uprzytamniać, książk. akcentować ANTONIM: ukrywać, skrywać, nie pokazywać, nie ukazywać porównaj.
 • Znaczenie Uwielbiać Przykłady SYNONIM: adorować, czcić, wielbić, oddawać cześć, otaczać czcią/szacunkiem ANTONIM: znieważać, bezcześcić, profanować, zniesławiać porównanie.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Uwielbiać co znaczy Uwidaczniać krzyżówka Uważać, Że co to jest Uważać słownik Uwaga czym jest Utrzymywać, Że co oznacza Utrzymywać Się tłumaczenie Utrzymywać. znaczenie.

Wyraz Unosić Się co znaczy Uwielbienie krzyżówka Uwierzyć co to jest Uwijać definicja.