żywy żywo żywiołowość życzyć co to znaczy

Żywy, Żywo, Żywiołowość, Żyć, Życzyć Sobie, Życzliwy, Życzliwość, Życzenie, Życie, Żwawy, Żwawość.

Dziś jest Czwartek, 8 grudnia 2022.

Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz.

Słownik wyrazów polskich na Z

 • Znaczenie Zbladły Definicja blady, biały, bladawy, bladolicy, jasny, pobladły, wybladły ANTONIM: rumiany, ogorzały co to jest.
 • Znaczenie Zabity Definicja martwy, nieżywy, nieżyjący, umarły; o zwierzęciu: padły, zdechły poległy, zamordowany definicja.
 • Znaczenie Zbieżnie Definicja podobnie, porównywalnie, tak samo, książk. analogicznie, w analogiczny/podobny/taki sam co znaczy.
 • Znaczenie Zbieżny Definicja podobny, zbliżony, bliźniaczy, pokrywający się, porównywalny, pokrewny, siostrzany słownik.
 • Znaczenie Zbiór Definicja kompilacja, całość, całokształt, komplet ANTONIM: element, składnik, część składowa część znaczenie.
 • Znaczenie Się Zbliżać Definicja przybliżać się, nadchodzić nadjeżdżać, nadlatywać pojawiać się, zjawiać się ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Zboczenie Definicja dewiacja, nienormalność, odchylenie, perwersja, wynaturzenie, zwyrodnienie, książk co to jest.
 • Znaczenie Zbrodnia Definicja morderstwo, zabójstwo, mord, ludobójstwo, masakra, rzeź, książk. eksterminacja ANTONIM definicja.
 • Znaczenie Zbrojny Definicja wojskowy, militarny, wojenny, książk. orężny ANTONIM: cywilny, niezmilitaryzowany co znaczy.
 • Znaczenie Się Zbudzić Definicja obudzić się, ocknąć się, wstać, rozbudzić się, wyskoczyć/zerwać się (z łóżka) ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Żarłocznie Definicja chciwie, z apetytem, aż się uszy trzęsą ANTONIM: niechętnie, leniwie, ociągając się, bez znaczenie.
 • Znaczenie Zdrajca Definicja wiarołomca ANTONIM: powiernik, przyjaciel, brat, bratnia dusza, ktoś bliski, zaufany czym jest.
 • Znaczenie Zbulwersowany Definicja niezadowolony, zawiedziony, narzekający, nieszczęśliwy, rozczarowany, zdegustowany co to jest.
 • Znaczenie Zdobycz Definicja osiągnięcie, rezultat, efekt, owoc, wynik, zysk, książk. płody, plony ANTONIM: strata definicja.
 • Znaczenie Zdobyć Definicja osiągnąć, dojść, uzyskać, dopiąć celu, postawić na swoim, pot. dobić się, dochrapać się co znaczy.
 • Znaczenie Zdolny Definicja bystry, błyskotliwy, genialny, inteligentny, lotny, mądry, myślący, niegłupi, pojętny słownik.
 • Znaczenie Zdołać Definicja móc, potrafić, być w stanie, dać radę, mieć możliwość podołać, sprostać, uporać się znaczenie.
 • Znaczenie Zdradzać Definicja pokazywać, manifestować, przejawiać, ujawniać, ukazywać, uobecniać, uzewnętrzniać, nie czym jest.
 • Znaczenie Zdradziecki Definicja nielojalny, podstępny, sprzedajny, zdradliwy, przestępczy, występny ANTONIM: lojalny co to jest.
 • Znaczenie Zdrowie Definicja dobra) forma, kondycja, sprawność (fizyczna), tężyzna, wydolność, pot. krzepa dobre definicja.
 • Znaczenie Zbyć Definicja sprzedać, spieniężyć, upłynnić, pot. opchnąć, opylić, spylić, neg. przehandlować, wciskać co znaczy.
 • Znaczenie Zbyt Definicja popyt rozprzedaż, rozprzedawanie sprzedaż, sprzedawanie, wyprzedawanie, odstąpienie słownik.
 • Znaczenie Zbyteczny Definicja niepotrzebny, zbędny niekonieczny, niewskazany ANTONIM: potrzebny, konieczny, nieodzowny znaczenie.
 • Znaczenie Zbytek Definicja nadmiar, nadwyżka, przerost, przesyt, spiętrzenie, wybujałość, zapas, za dużo, pot. nawał czym jest.
 • Znaczenie Zbytnio Definicja zbyt, nadmiernie, za, zanadto, nadto, za bardzo, do przesady ANTONIM: niezbyt, mało co to jest.
 • Znaczenie Zbywać Definicja sprzedawać, oferować, spieniężać, upłynniać handlować, targować ANTONIM: kupować, nabywać definicja.
 • Znaczenie Zdać Definicja odpowiedzieć, zaliczyć, oficj. złożyć egzamin, pot. mieć do przodu obronić pracę co znaczy.
 • Znaczenie Zdarzenie Definicja fakt, wydarzenie, epizod, wypadek realia, rzeczywistość, realność, otaczający świat słownik.
 • Znaczenie Się Zdarzyć Definicja nastać, stać się, nastąpić, przyjść, przypaść (w udziale), spotkać (coś kogoś spotkało znaczenie.
 • Znaczenie Zdawać Definicja zaliczać, składać egzamin, przystępować/ podchodzić do egzaminu ANTONIM: egzaminować czym jest.
 • Znaczenie Się Zdawać Definicja wydawać się, mieć wrażenie/odnosić wrażenie (że) wyglądać na, prezentować się, sprawiać co to jest.
 • Znaczenie Zdążyć Definicja być/dotrzeć na czas, nie spóźnić się nadążyć, pot. wyrobić się ANTONIM: spóźnić się definicja.
 • Znaczenie Zdechlak Definicja słabeusz, cherlak chuchro, truchło, neg. wymoczek ANTONIM: siłacz, mocarz, atleta, osiłek co znaczy.
 • Znaczenie Zdecydowanie Definicja upór, konsekwencja, nieugiętość, niezłomność, mocne postanowienie, siła woli ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Zarabiać Definicja utrzymywać się, żyć, czerpać zyski, dostawać pieniądze, pot. ciągnąć forsę ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Zakazany Definicja bezprawny, niedopuszczalny, karalny, niedozwolony, nielegalny ANTONIM: dozwolony, zgodny czym jest.
 • Znaczenie Za Definicja SYNONIM: pro, na korzyść ANTONIM: przeciw, przeciwko, kontra, anty co to jest.
 • Znaczenie Zaakceptować Definicja przyjąć, dopuścić, nie odrzucić, uznać, pogodzić się, zgodzić się, przystać, pot. pójść definicja.
 • Znaczenie Zaangażować Definicja zatrudnić, przyjąć (do pracy), dać angaż/pracę/zatrudnienie ANTONIM: zwolnić, wyrzucić co znaczy.
 • Znaczenie Się Zaangażować Definicja zatrudnić się, podjąć pracę/posadę, pójść do pracy, wziąć etat/posadę wciągnąć się, zająć słownik.
 • Znaczenie Zaangażowanie Definicja angażowanie się, wtrącanie się, ingerencja, interwencja aktywność, działanie, czyn, praca znaczenie.
 • Znaczenie Zabawa Definicja rozrywka, frajda, uciecha bawienie się, figle, gra, hasanie, igraszki, psoty ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Zabawiać Definicja rozweselać, bawić, rozśmieszać, książk. rozrywać śmieszyć ANTONIM: zasmucać, wprawiać w co to jest.
 • Znaczenie Zabawny Definicja wesoły, śmieszny, dowcipny, figlarny, żartobliwy humorystyczny, satyryczny ANTONIM definicja.
 • Znaczenie Zabawowy Definicja rozrywkowy, taneczny satyryczny, humorystyczny, prześmiewczy, szyderczy ANTONIM: poważny co znaczy.
 • Znaczenie Się Zabijać Definicja ginąć, padać, zdychać umierać, konać, dogorywać, kończyć życie ANTONIM: rodzić się słownik.
 • Znaczenie Zabezpieczenie Definicja gwarancja, obietnica pewność, ubezpieczenie, zapewnienie ANTONIM: ryzyko znaczenie.
 • Znaczenie Zabezpieczony Definicja bezpieczny, pewny, ubezpieczony, pozbawiony ryzyka ANTONIM: niebezpieczny, ryzykowny czym jest.
 • Znaczenie Się Zabić Definicja umrzeć, ponieść śmierć, zginąć, być/paść ofiarą; w walce: paść, pole, książk. dać gardło co to jest.
 • Znaczenie Zabiegać Definicja starać się, dążyć, sięgać, czynić starania, oficj. aspirować, ubiegać się, pot. dobijać definicja.
 • Znaczenie Zabierać Definicja odbierać, wyrywać (z ręki) pozbawiać brać, pobierać, odbierać ANTONIM: dawać, wręczać co znaczy.
 • Znaczenie Zabijać Definicja mordować, masakrować, przelewać krew, uśmiercać, zarżnąć, zgładzić, zadawać śmierć, pot słownik.
 • Znaczenie Zabłądzić Definicja pobłądzić, zbłądzić, nie trafić, zmylić drogę nie dotrzeć, nie dojechać, spóźniać się znaczenie.
 • Znaczenie Zabójczy Definicja groźny, niebezpieczny, śmiercionośny, śmiertelny, zagrażający ANTONIM: łagodny, uleczalny czym jest.
 • Znaczenie Zabójstwo Definicja morderstwo, zbrodnia, mord; zbiorowe: ludobójstwo, masakra, rzeź, książk. eksterminacja co to jest.
 • Znaczenie Zabraknąć Definicja braknąć, brakować, nie wystarczyć, książk. zbraknąć skończyć się, wyczerpać się (zapasy definicja.
 • Znaczenie Zabraniać Definicja nie pozwalać, nie zezwalać, sprzeciwiać się, wyrażać/zgłaszać sprzeciw, odmawiać/nie co znaczy.
 • Znaczenie Zabrudzony Definicja brudny, niedomyty, nieumyty, nieświeży niechlujny, pobrudzony, poplamiony, powalany słownik.
 • Znaczenie Zabudowany Definicja zamieszkały, zamieszkany miejski, zagospodarowany, zindustrializowany, zurbanizowany znaczenie.
 • Znaczenie Zaburzać Definicja osłabiać, upośledzać, psuć, rozstrajać, zmniejszać, książk. nadwątlać, podkopywać czym jest.
 • Znaczenie Zabytek Definicja relikt, antyk, pamiątka, dzien. pomnik kultury ANTONIM: nowość, nowinka, nowalijka co to jest.
 • Znaczenie Zabytkowy Definicja historyczny, stary, starodawny, staromodny, nieużywany, przestarzały, tradycyjny, pot definicja.
 • Znaczenie Zachęcać Definicja namawiać, nakłaniać, przekonywać, skłaniać kusić, nęcić, pchać, podjudzać, podżegać co znaczy.
 • Znaczenie Zachłanność Definicja chciwość, skąpstwo, pazerność, sknerstwo interesowność, egoizm, małoduszność słownik.
 • Znaczenie Zachorować Definicja rozchorować się, pochorować się, podupaść/zapaść na zdrowiu, położyć się (do łóżka znaczenie.
 • Znaczenie Się Zachować Definicja przetrwać, dochować się, dotrwać, dożyć, pozostać, zostać, książk. ostać się, przetrwać czym jest.
 • Znaczenie Zachowawczy Definicja tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, przywiązany do tradycji, neg. wsteczny co to jest.
 • Znaczenie Zachowywać Definicja konserwować, utrwalać utrzymywać, pielęgnować, trwać (przy czymś), nie zmieniać, książk definicja.
 • Znaczenie Się Zachwycać Definicja podziwiać, ubóstwiać, unosić się, nie móc wyjść z zachwytu/podziwu, patrzeć z co znaczy.
 • Znaczenie Zachwycony Definicja zadowolony, radosny, szczęśliwy, uradowany, uśmiechnięty, uszczęśliwiony, wesoły słownik.
 • Znaczenie Zachwyt Definicja podziw, oczarowanie, uznanie, książk. admiracja, pot. ochy i achy ANTONIM: dezaprobata znaczenie.
 • Znaczenie Zaciekawiony Definicja ciekaw, ciekawy, zafascynowany, zainteresowany, zaintrygowany ANTONIM: niezainteresowany czym jest.
 • Znaczenie Zaciemnienie Definicja ciemność, mrok, ciemno, czerń, półmrok, półcień, przest. ćma ANTONIM: oświetlenie co to jest.
 • Znaczenie Zaciszny Definicja spokojny, mało uczęszczany, odludny, odosobniony, omijany, uboczny, ustronny; miasteczko definicja.
 • Znaczenie Zdefraudować Definicja ukraść, przywłaszczyć, rozkraść, wziąć, zabrać; pieniądze z kasy: sprzeniewierzyć, pot co znaczy.
 • Znaczenie Zacny Definicja szlachetny, prawy, honorowy, rycerski, uczciwy, wielkoduszny ANTONIM: niegodziwy słownik.
 • Znaczenie Zacofany Definicja przestarzały, nienowoczesny, niedzisiejszy, przebrzmiały, skostniały, tradycyjny znaczenie.
 • Znaczenie Zacząć Definicja rozpocząć, wszcząć, zapoczątkować, wziąć się, zabrać się, zasiąść, książk. jąć (się czym jest.
 • Znaczenie Zaczątek Definicja początek, zalążek, zaranie, zarzewie ANTONIM: koniec, schyłek, upadek, zmierzch, pot co to jest.
 • Znaczenie Zaczepny Definicja agresywny, napastliwy, buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastniczy prowokacyjny, obelżywy definicja.
 • Znaczenie Zaczynać Definicja rozpoczynać, wszczynać, zapoczątkowywać, brać się, zabierać się, oficj. inaugurować, pot co znaczy.
 • Znaczenie Się Zaczynać Definicja rozpoczynać się, startować, książk. raczkować mieć/brać początek powstać, ukształtować słownik.
 • Znaczenie Zadowalająco Definicja wystarczająco dostatecznie, odpowiednio, w normie dość, dość dobrze, poprawnie ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Zadowalający Definicja wystarczający, dostateczny, odpowiedni, przyzwoity, znośny minimalny, w normie ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Zadowolenie Definicja satysfakcja, spełnienie, uszczęśliwienie, książk. ukontentowanie książk. błogostan radość co to jest.
 • Znaczenie Zadowolony Definicja usatysfakcjonowany, chełpiący się, chwalący się, dumny, szczęśliwy, książk. rad, kontent definicja.
 • Znaczenie Zadufanie Definicja pycha, zarozumiałość, buta, hardość, nadętość, nieskromność, pyszałkowatość, ważniactwo co znaczy.
 • Znaczenie Zadziałać Definicja poskutkować, odnieść skutek, przynieść wynik; o lekarstwie: pomóc ruszyć, odpalić słownik.
 • Znaczenie Zagadka Definicja łamigłówka, szarada, tajemnica problem, pytanie, kwestia tajemnica, sekret, niewiadoma znaczenie.
 • Znaczenie Się Zagalopować Definicja przeholować, szarżować, przebrać miarę, przeciągnąć strunę, posuwać/posunąć się za daleko czym jest.
 • Znaczenie Się Zagapić Definicja nie uważać, przegapić, przeoczyć, przespać, książk. prześlepić minąć, ominąć, przejechać co to jest.
 • Znaczenie Zagęszczać Definicja kondensować, odparowywać (wodę), stężać ANTONIM: rozrzedzać, rozwadniać, rozcieńczać definicja.
 • Znaczenie Zagęszczony Definicja gęsty, zawiesisty tłusty kaloryczny, przetłuszczony, sycący, syty, tuczący, oficj co znaczy.
 • Znaczenie Zagięty Definicja krzywy, zakrzywiony, przekrzywiony, skrzywiony, zgięty, zwichrowany; nos: haczykowaty słownik.
 • Znaczenie Zagłębienie Definicja rozpadlina, wgłębienie wąwóz, dolina, pradolina niziny, równiny ANTONIM: szczyt, wzgórze znaczenie.
 • Znaczenie Zagmatwany Definicja skomplikowany, nieprosty, nierozstrzygalny, nierozwiązywalny, trudny, zawiły, złożony czym jest.
 • Znaczenie Zagospodarowany Definicja cywilizowany, zindustrializowany, zurbanizowany zamieszkały, zamieszkany, zabudowany co to jest.
 • Znaczenie Zagranica Definicja obczyzna, świat, zamorskie kraje emigracja, uchodźstwo, wygnanie, książk. banicja definicja.
 • Znaczenie Zagraniczny Definicja importowany, wwożony, sprowadzany/sprowadzony z zagranicy, zamorski kosmopolityczny co znaczy.
 • Znaczenie Zagrożenie Definicja niebezpieczeństwo, groźba, ryzyko niepewność, niepokój, niestabilność, obawa ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Zahartowany Definicja przyzwyczajony, nawykły, obyty, oswojony, przystosowany, przywykły, zaprawiony, pot znaczenie.
 • Znaczenie Zainteresować Definicja zaciekawić, przyciągnąć/zatrzymać uwagę/wzrok, wzbudzić/podsycić/wywołać zainteresowanie czym jest.
 • Znaczenie Zainteresowania Definicja hobby, konik, pasja, zamiłowanie ANTONIM: praca, zawód, utrzymanie, zajęcie, zarobek co to jest.
 • Znaczenie Zainteresowanie Definicja skupienie, koncentracja, uwaga ANTONIM: dekoncentracja, brak uwagi/koncentracji, pot definicja.
 • Znaczenie Zainteresowany Definicja ciekaw, ciekawy, zaciekawiony, zafascynowany, zaintrygowany ANTONIM: niezainteresowany co znaczy.
 • Znaczenie Zajęcie Definicja praca, zawód, utrzymanie, zarobek, zatrudnienie, książk. engagement, oficj. źródło słownik.
 • Znaczenie Zajęty Definicja zapracowany, przepracowany, (ciężko) pracujący zamieszkany, zasiedlony wypełniony znaczenie.
 • Znaczenie Się Zajmować Definicja opiekować się, dbać, doglądać, interesować się, myśleć, pamiętać, pielęgnować, pilnować czym jest.
 • Znaczenie Zajmująco Definicja atrakcyjnie, ciekawie, efektownie, fascynująco, interesująco, intrygująco, pasjonująco co to jest.
 • Znaczenie Zajmujący Definicja atrakcyjny, ciekawy, fascynujący, interesujący, intrygujący, pasjonujący, podniecający definicja.
 • Znaczenie Zakaz Definicja sprzeciw, odmowa, brak zgody, niezgodzenie się, zabronienie, zakazanie, książk. weto co znaczy.
 • Znaczenie Zakłamanie Definicja nieszczerość, gra, fałsz, komedia, maska, maskowanie się, pozorowanie, poza, pozowanie słownik.
 • Znaczenie Zakłamany Definicja fałszywy, nieszczery, dwulicowy, obłudny, podstępny, przebiegły, neg. wredny ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Zakłócać Definicja pogarszać, utrudniać, destabilizować, dezorganizować, przeszkadzać, zachwiać, wprowadzać czym jest.
 • Znaczenie Zdegenerowany Definicja wykolejony, wyklęty, nikczemny, podły, zepsuty, zdemoralizowany ANTONIM: szlachetny co to jest.
 • Znaczenie Zakończyć Definicja skończyć, dokonać (dzieła), sfinalizować przestać, skończyć, przerwać, zaprzestać definicja.
 • Znaczenie Zakrywać Definicja okrywać, przykrywać, otulać owijać, okręcać, omotywać, spowijać ANTONIM: odkrywać co znaczy.
 • Znaczenie Zakrzywiony Definicja krzywy, przekrzywiony, skrzywiony, zagięty, zgięty, zwichrowany; nos: haczykowaty słownik.
 • Znaczenie Zakup Definicja kupno, kupowanie, nabywanie zakupy, sprawunki, turystyka handlowa skup, skupowanie wykup znaczenie.
 • Znaczenie Zalecać Definicja radzić, proponować, sugerować, nakłaniać, popychać, przekonywać, skłaniać ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Zalecenie Definicja wymaganie, żądanie, domaganie się, postulowanie, roszczenie, wola, życzenie dyrektywa co to jest.
 • Znaczenie Zaleta Definicja przymiot, cnota, wartość, walor plus, pozytyw, dobra/mocna strona korzyść, pożytek, dobra definicja.
 • Znaczenie Zależeć Definicja podlegać, być podwładnym/pracownikiem/człowiekiem, oficj. być w podległości/zależności co znaczy.
 • Znaczenie Zależność Definicja podległość, podporządkowanie, subordynacja ANTONIM: zwierzchnictwo, kierownictwo słownik.
 • Znaczenie Zależny Definicja niesamodzielny, niesuwerenny, podległy, uzależniony ograniczony, obostrzony znaczenie.
 • Znaczenie Zdejmować Definicja rozbierać się, zrzucać (z siebie), zwlekać, ściągać; buty:przest. zzuwać, książk. obnażać czym jest.
 • Znaczenie Zaliczać Definicja zdawać, składać egzamin, przystępować/ podchodzić do egzaminu ANTONIM: egzaminować co to jest.
 • Znaczenie Zaludniony Definicja zabudowany, zamieszkany; mieszkanie, dom: zasiedlony; np. placówka, posterunek: obsadzony definicja.
 • Znaczenie Załamany Definicja zmartwiony, markotny, niepocieszony, osowiały, ponury, przybity, przygnębiony, strapiony co znaczy.
 • Znaczenie Załoga Definicja personel, brygada, ekipa, ludzie, obsada, obsługa, pracownicy drużyna, dzien. team słownik.
 • Znaczenie Zamiar Definicja projekt, zamierzenie, inicjatywa, myśl, koncepcja, pomysł, program, przedsięwzięcie znaczenie.
 • Znaczenie Zamiejscowy Definicja daleki, odległy, oddalony ANTONIM: miejscowy, tutejszy, tamtejszy, krajowy, lokalny czym jest.
 • Znaczenie Zamierzony Definicja nieprzypadkowy, przewidziany, (za)planowany umyślny, celowy, rozmyślny ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Zamieszanie Definicja poruszenie, ruch, bieganina, krzątanina, panika, rozgardiasz, tumult, przest. rejwach definicja.
 • Znaczenie Zamieszkały Definicja zamieszkany, zabudowany; mieszkanie, dom: zasiedlony cywilizowany, zagospodarowany co znaczy.
 • Znaczenie Zamieszkiwać Definicja mieszkać, kwaterować, osiąść, przemieszkiwać, rezydować, zajmować mieszkanie/kwaterę/dom słownik.
 • Znaczenie Zdenerwowany Definicja zniecierpliwiony, niespokojny, nerwowy, podenerwowany, podminowany, rozdrażniony znaczenie.
 • Znaczenie Zamiłowanie Definicja skłonność, pociąg, słabość, upodobanie, książk. inklinacja ANTONIM: niechęć, obrzydzenie czym jest.
 • Znaczenie Zamożność Definicja bogactwo, fortuna, dostatek, majętność, własność przepych, luksus, reprezentatywność co to jest.
 • Znaczenie Zamożny Definicja bogaty, majętny, dobrze sytuowany, książk. możny, pot. ładowany, nadziany ANTONIM: biedny definicja.
 • Znaczenie Zaniechać Definicja zrezygnować, poniechać, zaprzestać, odstąpić, rozmyślić się, wycofać się, zrzec się, dać co znaczy.
 • Znaczenie Zanieczyszczać Definicja brudzić, błocić, plamić, smolić, tłuścić, zapylać, zaśmiecać; o muchach: pstrzyć, pot słownik.
 • Znaczenie Zanieczyszczenie Definicja brud, kurz, błoto, pył, paproch, plamy zadymienie, zapylenie, zatrucie (środowiska znaczenie.
 • Znaczenie Zanieczyszczony Definicja brudny, niedomyty, nieumyty, nieświeży zabrudzony, niechlujny, pobrudzony, poplamiony czym jest.
 • Znaczenie Zaniedbać Definicja pozostawić bez opieki/nadzoru/dozoru nie dbać, porzucić, pozostawić samemu sobie/na co to jest.
 • Znaczenie Zaniedbywać Definicja nie wysilać się, nie starać się, nie spieszyć się, nie wykazywać aktywności, książk. nie definicja.
 • Znaczenie Zaniedbywanie Definicja niedbałość, obojętność niedopilnowanie, brak nadzoru/dozoru/kontroli, pozostawienie co znaczy.
 • Znaczenie Zapisać Definicja pozostawić/zostawić w spadku/w testamencie, przepisać (coś na kogoś), uczynić słownik.
 • Znaczenie Zaobserwować Definicja zobaczyć, dostrzec, dojrzeć, ujrzeć, wypatrzyć, książk. zoczyć, pot. przyuważyć ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Się Zaopatrywać Definicja kupować, nabywać, fundować, rozchwytywać, sprawiać sobie, zdobywać ANTONIM: sprzedawać czym jest.
 • Znaczenie Zapach Definicja woń, aromat; wina: bukiet olejek (zapachowy/aromatyczny), pachnidło, perfumy, wonność co to jest.
 • Znaczenie Zapalać Definicja wzniecać, podpalać, rozniecać włączać, uruchamiać, załączać ANTONIM: gasić, tłumić, dusić definicja.
 • Znaczenie Zapał Definicja moc, siła, energia, impet, rozmach, werwa, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Zapełniony Definicja pełny, wypełniony, napełniony, przepełniony; autobus: nabity, zatłoczony, pot. załadowany słownik.
 • Znaczenie Zapewne Definicja być może, pewnie, pewno, podobno, prawdopodobnie, przypuszczalnie chyba, może, widać znaczenie.
 • Znaczenie Się Zapisać Definicja wstąpić, wpisać się, zgłosić się znaleźć się na liście członków, zostać członkiem czym jest.
 • Znaczenie Zapisywać Definicja pisać, notować, wypisywać, protokołować, stenografować ANTONIM: odczytywać, czytać co to jest.
 • Znaczenie Zapodziać Definicja zgubić, podziać, zapomnieć, zarzucić, zawieruszyć, zostawić (gdzieś), pot. posiać (gdzieś definicja.
 • Znaczenie Zaplanowany Definicja zamierzony, nieprzypadkowy, przewidziany umyślny, celowy, rozmyślny ANTONIM: przypadkowy co znaczy.
 • Znaczenie Zapłata Definicja wypłata, honorarium, gratyfikacja, należność, pensja, pieniądze, płaca, zarobek, oficj słownik.
 • Znaczenie Zapobiegać Definicja przeciwdziałać, nie dopuszczać, powstrzymywać, ratować, wstrzymywać, oddalać/zmniejszać znaczenie.
 • Znaczenie Zapomnieć Definicja nie (za)pamiętać, wymazać/wykreślić z pamięci, stracić pamięć, coś się zatarło w pamięci czym jest.
 • Znaczenie Zapracowany Definicja pracowity, aktywny, czynny, (wiecznie) zajęty, pełen energii pilny, gorliwy, obowiązkowy co to jest.
 • Znaczenie Zapraszać Definicja podejmować, przyjmować (gości), zaprosić, mieć u siebie, mile widzieć ANTONIM: wypraszać definicja.
 • Znaczenie Zaprzestać Definicja przestać, skończyć, przerwać, zakończyć nie wracać do czegoś, puścić w niepamięć co znaczy.
 • Znaczenie Zaprzęg Definicja wóz, furmanka, bryczka, fura, furka, powóz, kareta, książk. fiakier pot . owsiany słownik.
 • Znaczenie Zapytywać Definicja pytać, dowiadywać się, informować się, wypytywać (się), książk. indagować, pot. brać na znaczenie.
 • Znaczenie Się Zderzyć Definicja uderzyć, wpaść, nadziać się, mieć wypadek ANTONIM: ominąć, wyminąć, uniknąć czym jest.
 • Znaczenie Zaraz Definicja natychmiast, bezzwłocznie, już, niezwłocznie, pilnie, prędko, szybko, jak najszybciej co to jest.
 • Znaczenie Zarażać Definicja infekować, rozsiewać/roznosić zarazki, szkodzić, mieć działania uboczne, pogarszać stan definicja.
 • Znaczenie Zareagować Definicja przyjąć, odpowiedzieć, skwitować, zbyć ANTONIM: zignorować, nie zauważyć, przejść do co znaczy.
 • Znaczenie Zarejestrować Definicja stwierdzić, zanotować, zauważyć, zaobserwować, książk. skonstatować ANTONIM: nie zauważyć słownik.
 • Znaczenie Zarobek Definicja dochód, wpływ (do kasy), zysk, oficj. przychód zapłata, wypłata, honorarium, gratyfikacja znaczenie.
 • Znaczenie Zarobkowy Definicja dochodowy, komercyjny, handlowy opłacalny, intratny, korzystny, popłatny, zyskowny czym jest.
 • Znaczenie Zarozumiałość Definicja pycha, buta, hardość, nadętość, nieskromność, pyszałkowatość, ważniactwo, zarozumialstwo co to jest.
 • Znaczenie Zarozumiały Definicja dumny, wyniosły, butny, chełpliwy, hardy, niedostępny, nieprzystępny, pyszny, ważny definicja.
 • Znaczenie Zarząd Definicja przywództwo, dowództwo, kierownictwo, prezydium, władze, zwierzchnictwo, centrala, rada co znaczy.
 • Znaczenie Zasadność Definicja uzasadnienie, umotywowanie słuszność, celowość, sensowność, potrzeba ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Żywotność Definicja moc, siła, energia, impet, rozmach, werwa, zapał, życie, książk. ikra, wigor ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Zasadny Definicja uzasadniony, umotywowany celowy, pożądany, potrzebny, korzystny, sensowny ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Zaskakujący Definicja nagły, niespodziewany, gwałtowny, nieoczekiwany, nieprzewidziany, raptowny piorunujący co to jest.
 • Znaczenie Zdiagnozować Definicja stwierdzić, rozpoznać, wykryć, postawić diagnozę ANTONIM: nie zauważyć, nie wziąć pod definicja.
 • Znaczenie Zarządzać Definicja nadzorować administrować, gospodarować rządzić, kierować, panować, sprawować co znaczy.
 • Znaczenie Zasada Definicja prawo, aksjomat, norma, prawidło, reguła, twierdzenie, uregulowanie (prawne) dogmat słownik.
 • Znaczenie Zasadniczy Definicja główny, bazowy, centralny, fundamentalny, kapitalny, podstawowy, pierwszy znaczenie.
 • Znaczenie Zaskarżać Definicja oskarżać, skarżyć, oddawać/podawać/skarżyć do sądu, wnosić skargę, występować z czym jest.
 • Znaczenie Zasłaniać Definicja zakrywać, okrywać chować, osłaniać, przysłaniać, nie eksponować ANTONIM: odsłaniać co to jest.
 • Znaczenie Zasmucać Definicja wprawiać w zły nastrój/humor smucić, martwić ANTONIM: rozweselać, bawić, rozśmieszać definicja.
 • Znaczenie Zastanawiać Definicja dziwić, zaskakiwać, zadziwiać, zdumiewać, dawać do myślenia, wprawiać w podziw/zdumienie co znaczy.
 • Znaczenie Się Zastanawiać Definicja myśleć, namyślać się, przemyśliwać, rozmyślać, analizować, obmyślać, rozważać, roztrząsać słownik.
 • Znaczenie Się Zastosowanie Definicja spełnienie, przychylenie się, dostosowanie, uwzględnienie, oficj. wyjście naprzeciw znaczenie.
 • Znaczenie Zastój Definicja trwanie, skostnienie, skostniałość, sztywność, książk. konserwatyzm, konserwowanie czym jest.
 • Znaczenie Zasypiać Definicja usypiać, pogrążać się we śnie, zapadać w sen, sen zmorzył kogoś ANTONIM: budzić (się co to jest.
 • Znaczenie Zaszczyt Definicja honor, nagroda, splendor, wyróżnienie ANTONIM: niesława, kompromitacja, hańba, wstyd definicja.
 • Znaczenie Zaszczytny Definicja chlubny, chwalebny, szlachetny, wiekopomny, dodający chwały, budzący szacunek ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Zaśmiecać Definicja brudzić, zanieczyszczać, błocić, smolić, tłuścić, zapylać ANTONIM: czyścić, oczyszczać słownik.
 • Znaczenie Się Zataczać Definicja słaniać się, tracić równowagę chwiać się kołysać się ANTONIM: stać mocno/pewnie, pot znaczenie.
 • Znaczenie Zatajać Definicja przemilczać, pomijać milczeniem, nie wspominać, nie zająknąć się, zachować dla siebie czym jest.
 • Znaczenie Zatem Definicja dlatego, więc, stąd, toteż, wobec tego, wskutek tego, w takim razie, w związku z tym co to jest.
 • Znaczenie Zatrudniać Definicja wynajmować, angażować, przyjmować do pracy, dawać pracę/zatrudnienie płacić, mieć na definicja.
 • Znaczenie Się Zatrudnić Definicja zaangażować się, podjąć pracę/posadę, pójść do pracy, wziąć etat/posadę ANTONIM: zwolnić co znaczy.
 • Znaczenie Zatrudnienie Definicja praca, zawód, utrzymanie, zajęcie, zarobek, książk. engagement, oficj. źródło utrzymania słownik.
 • Znaczenie Zatłoczony Definicja uczęszczany, ludny, przeludniony, rojny, tłoczny, ANTONIM: spokojny, mało uczęszczany znaczenie.
 • Znaczenie Zatrudniony Definicja pracownik, człowiek pracy, robotnik, asystent, podwładny, urzędnik, ręce do pracy, oficj czym jest.
 • Znaczenie Zatrzymać Definicja wstrzymać, unieruchomić, zastopować aresztować, pochwycić, schwytać, ująć, zamknąć co to jest.
 • Znaczenie Się Zatrzymać Definicja stanąć, przystanąć znieruchomieć, stanąć jak wryty zepsuć się, popsuć się, przestać definicja.
 • Znaczenie Zatwierdzić Definicja koncesjonować, atestować, homologować, dopuścić (do użytku) postanowić, ustalić co znaczy.
 • Znaczenie Zaufać Definicja uwierzyć, uznać/przyjąć za prawdę, dać wiarę, wziąć za dobrą monetę ANTONIM: zwątpić słownik.
 • Znaczenie Zaufanie Definicja ufność, pewność, wiara, zawierzenie otwartość, wylewność, szczerość bezpieczeństwo znaczenie.
 • Znaczenie Złodziejstwo Definicja kradzież, grabież, rabunek, hist. szaber przywłaszczenie, zabór (mienia) zagarnięcie czym jest.
 • Znaczenie Zauważać Definicja widzieć, dostrzegać, spostrzegać, chwytać/obejmować wzrokiem ANTONIM: nie widzieć, nie co to jest.
 • Znaczenie Zauważalny Definicja odczuwalny, mocny, liczny, wyraźny, pot. pokaźnych rozmiarów ANTONIM: niezauważalny definicja.
 • Znaczenie Zauważyć Definicja dostrzec, zobaczyć stwierdzić, zanotować, zarejestrować, zaobserwować, książk co znaczy.
 • Znaczenie Zawartość Definicja treść, meritum, wnętrze ANTONIM: forma, kształt, postać, stan, wygląd, szata zewnętrzna słownik.
 • Znaczenie Zawetować Definicja odrzucić, zagłosować przeciw, nie przyjąć, nie uchwalić, nie zaakceptować, oficj. oddalić znaczenie.
 • Znaczenie Się Zawęzić Definicja zwęzić się, skurczyć się, ścienieć; o częściach ciała:pot. sklęsnąć; naczynia krwionośne czym jest.
 • Znaczenie Zawiadamiać Definicja powiadamiać, alarmować, donosić, informować, komunikować meldować, oznajmiać, raportować co to jest.
 • Znaczenie Zawiedziony Definicja niezadowolony, narzekający, nieszczęśliwy, rozczarowany, zbulwersowany, zdegustowany definicja.
 • Znaczenie Zawieruszyć Definicja zgubić, podziać, zapomnieć, zapodziać, zarzucić, zostawić (gdzieś), pot. posiać (gdzieś co znaczy.
 • Znaczenie Zawiesisty Definicja gęsty, zagęszczony tłusty kaloryczny, przetłuszczony, sycący, syty, tuczący, oficj słownik.
 • Znaczenie Zawitać Definicja przybyć, przyjść, przyjechać, dojechać, dotrzeć dotrzeć/trafić (do celu/na miejsce znaczenie.
 • Znaczenie Zawieść Definicja nie skutkować, nie dać efektu, nie odnieść skutku, nie pomóc nie udać się, nie wyjść, nie czym jest.
 • Znaczenie Zawikłanie Definicja niezrozumiałość, trudność, nieprzyswajalność, kompleksowość, złożoność ANTONIM: prostota co to jest.
 • Znaczenie Zawile Definicja niezrozumiale, niejasno, mętnie, nieprzystępnie, trudnym/specjalistycznym językiem definicja.
 • Znaczenie Zawiły Definicja skomplikowany, nieprosty, nierozstrzygalny, nierozwiązywalny, trudny, zagmatwany, złożony co znaczy.
 • Znaczenie Zawodny Definicja niesprawdzony, eksperymentalny, niebezpieczny, niepewny, ryzykowny, bez gwarancji ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Zawodowy Definicja profesjonalny, fachowy, kompetentny, uprawniony, powołany, specjalistyczny wyczynowy znaczenie.
 • Znaczenie Zawodzenie Definicja lament, szloch, łkanie, łzy, płacz, szlochanie, spazmy, pot. bek, ryk ANTONIM: śmiech czym jest.
 • Znaczenie Zawód Definicja niezadowolenie, rozczarowanie, rozgoryczenie, rozżalenie, książk. frustracja niedosyt co to jest.
 • Znaczenie Zawrócić Definicja wrócić, powrócić, nawrócić, wrócić się wycofać się, odstąpić, cofnąć się cofnąć, nie definicja.
 • Znaczenie Zbędność Definicja nieprzydatność, zbyteczność błahość, czczość, jałowość, pustota, marginalne znaczenie co znaczy.
 • Znaczenie Zawstydzać Definicja kompromitować, hańbić, robić/przynosić wstyd, przynosić ujmę ANTONIM: przynosić słownik.
 • Znaczenie Zawsze Definicja każdorazowo, stale, za każdym razem zwykle, normalnie, zazwyczaj, z reguły ANTONIM: nigdy znaczenie.
 • Znaczenie Zawyrokować Definicja orzec, rozsądzić, rozstrzygnąć, wypowiedzieć się, wydać wyrok, zająć stanowisko ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Zawzięty Definicja uparty, nieustępliwy, nieprzejednany, zacięty, zajadły, zapamiętały, zażarty wytrwały co to jest.
 • Znaczenie Zaznać Definicja doznać, doświadczyć, poznać, przejść, przeżyć, zakosztować, mieć za sobą ANTONIM: uniknąć definicja.
 • Znaczenie Się Zaznajamiać Definicja spotykać się poznawać, zawierać/nawiązywać znajomości ANTONIM: omijać (z daleka), znać co znaczy.
 • Znaczenie Zbędny Definicja nieprzydatny, niepotrzebny, bezużyteczny, zbyteczny, zbywający niepraktyczny słownik.
 • Znaczenie Zbierać Definicja gromadzić, kolekcjonować przechwytywać, wyłapywać; śmieci, papiery: podnosić, sprzątać znaczenie.
 • Znaczenie Się Zbierać Definicja gromadzić się, schodzić się, skupiać się, zbiegać się, zjeżdżać się, zlatywać się ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Znacząco Definicja znacznie, pokaźnie, bardzo, istotnie, silnie, zasadniczo, w dużym/znacznym stopniu bardzo co to jest.
 • Znaczenie Zdrowy Definicja silny, krzepki, kwitnący, pot. zdrów jak rydz/jak koń/jak ryba, tryskający zdrowiem, okaz definicja.
 • Znaczenie Zdumiewać Definicja dziwić, zastanawiać, zaskakiwać, zadziwiać, dawać do myślenia, wprawiać w co znaczy.
 • Znaczenie Się Zdumiewać Definicja dziwić się, oniemieć, nie wierzyć własnym oczom, nie móc wyjść z podziwu, wpadać w słownik.
 • Znaczenie Zdumiewający Definicja cudny, cudowny, olśniewający, (prze)śliczny, uroczy, urokliwy, zachwycający piękny, ładny znaczenie.
 • Znaczenie Zdychać Definicja ginąć, zabijać się, padać umierać, konać, dogorywać, kończyć życie, walczyć ze śmiercią czym jest.
 • Znaczenie Zdymisjonować Definicja odwołać, zwolnić, udzielić dymisji, oficj. pozbawić godności/stanowiska zdegradować co to jest.
 • Znaczenie Zdymisjonowanie Definicja odwołanie, dymisja, pozbycie się, usunięcie, zwolnienie, pot. wyrzucenie pozbawienie definicja.
 • Znaczenie Złodziejski Definicja oszukańczy, hochsztaplerski, krętacki, szulerski, książk. szarlatański, szalbierczy co znaczy.
 • Znaczenie Zdyscyplinowanie Definicja porządek, ład, dyscyplina, posłuszeństwo posłuch, uległość posłuszeństwo, dyscyplina słownik.
 • Znaczenie Zepsucie Definicja demoralizacja, upadek, degeneracja, gangrena, rozpusta, rozpasanie, zezwierzęcenie znaczenie.
 • Znaczenie Się Zepsuć Definicja popsuć się, stanąć, uszkodzić/uszkadzać się, odmówić posłuszeństwa, pot. wysiąść czym jest.
 • Znaczenie Zerkać Definicja patrzeć, spoglądać, popatrywać, rzucać okiem, ogarniać/obrzucać wzrokiem/spojrzeniem co to jest.
 • Znaczenie Zespołowo Definicja wspólnie, razem, grupowo, zbiorowo, pot. społem, wespół, oficj. gremialnie, kolektywnie definicja.
 • Znaczenie Zespół Definicja grupa, ciało, grono, komitet, komisja, prezydium, rada, oficj. gremium zbiorowość, zbiór co znaczy.
 • Znaczenie Zewnętrzny Definicja publiczny, jawny, otwarty, ogólnodostępny pozaustrojowy zagraniczny, międzynarodowy słownik.
 • Znaczenie Zezwalać Definicja pozwalać, aprobować, dopuszczać, umożliwiać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę znaczenie.
 • Znaczenie Zezwolenie Definicja pozwolenie, zgoda, akceptacja, aprobata, przyzwolenie, książk. placet ANTONIM: zakaz czym jest.
 • Znaczenie Zgadywać Definicja domyślać się odgadywać, wyczuwać, snuć domysły, książk. wietrzyć (podstęp co to jest.
 • Znaczenie Się Zgadzać Definicja pozwalać, akceptować, przyzwalać, tolerować, zezwalać, dawać zgodę/pozwolenie, wyrażać definicja.
 • Znaczenie Zgarbiony Definicja pochylony, przygarbiony połamany, pokręcony ANTONIM: wyprostowany, prosty, sztywny o co znaczy.
 • Znaczenie Zgęszczać Definicja zagęszczać, kondensować, odparowywać (wodę), stężać ANTONIM: rozrzedzać, rozwadniać słownik.
 • Znaczenie Zgiełk Definicja hałas, ruch, gwar, harmider, huk, jazgot, rumor, tumult, wrzawa, wycie, książk. kakofonia znaczenie.
 • Znaczenie Się Zginać Definicja giąć (się), przekręcać (się), przekrzywiać (się), wyginać(się), wykrzywiać (się), zaginać czym jest.
 • Znaczenie Znienacka Definicja nagle, niespodziewanie, nieoczekiwanie, niespodzianie, raptem, szybko, zaskakująco, bez co to jest.
 • Znaczenie Zginąć Definicja zabić się, umrzeć, ponieść śmierć, być/paść ofiarą; w walce: paść, polec, książk. dać definicja.
 • Znaczenie Zgłoszenie Definicja wniosek, kandydatura, oferta ANTONIM: rezygnacja, odmowa, nieprzyjęcie stanowiska co znaczy.
 • Znaczenie Zgoda Definicja pozwolenie, akceptacja, aprobata, przyzwolenie, zezwolenie, książk. placet; mieć: wolną słownik.
 • Znaczenie Zgodność Definicja harmonia, współbrzmienie, tożsamość (np. interesów), zbieżność, książk. konwergencja znaczenie.
 • Znaczenie Zgodny Definicja jednakowy, korespondujący, zbieżny równoznaczny, pokrywający się, przystający czym jest.
 • Znaczenie Się Zgodzić Definicja przyjąć, zaakceptować, dopuścić, nie odrzucić, uznać, pogodzić się, przystać, pot. pójść co to jest.
 • Znaczenie Zgon Definicja śmierć, umieranie, konanie, oficj. zejście, książk. agonia, skon, wieczny spoczynek definicja.
 • Znaczenie Zgorszenie Definicja demoralizacja, demoralizowanie, deprawacja, deprawowanie, obraza (moralności) ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Zgrabny Definicja delikatny, kształtny, foremny, lekki, poręczny ANTONIM: toporny, ciężki, nieforemny słownik.
 • Znaczenie Zgranie Definicja zgodność, harmonia, współbrzmienie, tożsamość (np. interesów), zbieżność, książk znaczenie.
 • Znaczenie Się Zgrywać Definicja udawać, markować, mistyfikować, pozorować, grać/odgrywać komedię, książk. fingować czym jest.
 • Znaczenie Zgubić Definicja zagubić, podziać, zapomnieć, zapodziać, zarzucić, zawieruszyć, zostawić (gdzieś), pot co to jest.
 • Znaczenie Się Zgubić Definicja zginąć, przepaść (bez śladu/jak kamień w wodę), zaginąć, zapodziać się, zawieruszyć się definicja.
 • Znaczenie Ziemia Definicja kula ziemska, globus książk. padół ziemski, życie doczesne ANTONIM: wszechświat, kosmos co znaczy.
 • Znaczenie Ziębnąć Definicja marznąć, przemarzać, wychłodzić się, zamarzać, czuć zimno, drętwieć/kostnieć z zimna słownik.
 • Znaczenie Zignorować Definicja zlekceważyć, nie wziąć pod uwagę, zaniedbać porzucić, nie pomóc, pozostać obojętnym znaczenie.
 • Znaczenie Zimno Definicja chłód, mróz, pot. ziąb przymrozek, ochłodzenie, oziębienie, zima chłodno, lodowato czym jest.
 • Znaczenie Zimny Definicja chłodny, lodowaty, ochłodzony, oziębiony, wychłodzony, (za)mrożony mroźny, zimowy polarny co to jest.
 • Znaczenie Zimowy Definicja mroźny, zimny, chłodny, lodowaty, ochłodzony, oziębiony, wychłodzony, (za)mrożony polarny definicja.
 • Znaczenie Zjednoczenie Definicja skupienie, centralizacja, koncentracja, ześrodkowanie, zgrupowanie unia, federacja co znaczy.
 • Znaczenie Się Zjednoczyć Definicja współpracować, współdziałać, sprzymierzyć się, współtworzyć, książk. kooperować ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Zlekceważyć Definicja nie poznać się, nie docenić, nie podejrzewać, dać się nabrać/oszukać ANTONIM: poznać się znaczenie.
 • Znaczenie Złapać Definicja schwytać, pochwycić, schwycić aresztować, pochwycić, zatrzymać, ująć, zamknąć, pot czym jest.
 • Znaczenie Zło Definicja krzywda, niekorzyść, strata, szkoda, ubytek, uszczerbek niegodziwość, łajdactwo co to jest.
 • Znaczenie Złodziej Definicja przestępca, złoczyńca, bandyta, gangster, kryminalista, oprych, zbir, zbrodniarz sprawca definicja.
 • Znaczenie Złościć Definicja denerwować, drażnić, rozstrajać (nerwowo), wyprowadzać z równowagi, szarpać nerwy co znaczy.
 • Znaczenie Się Złościć Definicja gniewać się, wściekać się, kipieć/szaleć z gniewu, walić pięścią w stół gorszyć się słownik.
 • Znaczenie Złość Definicja gniew, oburzenie, podrażnienie, rozdrażnienie, wzburzenie, zdenerwowanie, książk znaczenie.
 • Znaczenie Złośliwy Definicja nieprzyjemny, agresywny, chłodny, kłótliwy, niesympatyczny, nieżyczliwy jadowity, kąśliwy czym jest.
 • Znaczenie Złożony Definicja skomplikowany, specjalistyczny, zaawansowany technicznie/technologicznie wieloczęściowy co to jest.
 • Znaczenie Zły Definicja denny, lichy, marny fatalny, katastrofalny, skandaliczny, tragiczny pot. do niczego, do definicja.
 • Znaczenie Zmartwienie Definicja trudność, kłopot, troska, problem, dylemat, książk. ambaras ANTONIM: nic trudnego co znaczy.
 • Znaczenie Zmartwiony Definicja markotny, niepocieszony, osowiały, ponury, przybity, przygnębiony, strapiony, załamany słownik.
 • Znaczenie Zmęczony Definicja wyczerpany, przemęczony, spracowany, znużony, książk. zdrożony, zmożony, pot. padnięty znaczenie.
 • Znaczenie Się Zmęczyć Definicja napracować się, spracować się, urobić się, utrudzić się, uznoić się, wyczerpać siły, pot czym jest.
 • Znaczenie Zmiana Definicja przemiana, przeobrażenie, książk. metamorfoza, przeistoczenie, transpozycja zamiana co to jest.
 • Znaczenie Zmieniać Definicja wymieniać, zamieniać likwidować, niszczyć, rujnować reformować, poprawiać, udoskonalać definicja.
 • Znaczenie Się Zmieniać Definicja ewoluować, ulegać zmianom/przekształceniom/modyfikacjom, zmieniać kształt, przybierać co znaczy.
 • Znaczenie Zmienny Definicja chwiejny, nieobliczalny, nierówny, niekonsekwentny, niepewny, niestały (w uczuciach słownik.
 • Znaczenie Się Zmniejszyć Definicja pomniejszyć się, skurczyć się, zmaleć; o roślinach: skarłowacieć ubyć, skrócić się znaczenie.
 • Znaczenie Znudzenie Definicja znużenie, senność nuda, nudność, nudziarstwo, brak (ciekawego) zajęcia monotonia czym jest.
 • Znaczenie Zmuszać Definicja nakazywać, polecać, rozkazywać, zalecać, zarządzać, zlecać dać/dawać co to jest.
 • Znaczenie Zmykać Definicja uciekać, uchodzić, czmychać, pierzchać, rejterować, stchórzyć, umykać, pot. pryskać definicja.
 • Znaczenie Zmysłowość Definicja ciało, cielesność, książk. somatyzm, somatyczność sensualizm ANTONIM: duchowość, dusza co znaczy.
 • Znaczenie Zmyślać Definicja oszukiwać, kłamać, okłamywać, wymyślać, wprowadzać w błąd, książk. konfabulować ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Zmyślony Definicja fikcyjny, fantastyczny, nieprawdziwy, urojony, wydumany, wymyślony, książk. iluzoryczny znaczenie.
 • Znaczenie Zmywać Definicja myć, prać, płukać, spłukiwać, szorować, pot. pucować ANTONIM: brudzić, zanieczyszczać czym jest.
 • Znaczenie Znachor Definicja bioenergoterapeuta, homeopata, uzdrawiacz ANTONIM: lekarz, doktor, medyk, specjalista co to jest.
 • Znaczenie Znaczenie Definicja ranga, miejsce, pozycja, rola, funkcja, wielkość, zasługa, wartość, doniosłość, ważność definicja.
 • Znaczenie Znacznie Definicja pokaźnie, bardzo, istotnie, silnie, zasadniczo, znacząco, w dużym/znacznym stopniu co znaczy.
 • Znaczenie Znaczny Definicja duży, wielki, zwiększony zatrważający, książk. horrendalny, niemożebny głęboki, daleko słownik.
 • Znaczenie Znajdować Definicja odnajdywać, wynajdywać, wyszukiwać, pot. odgrzebywać, wygrzebywać ANTONIM: gubić, zgubić znaczenie.
 • Znaczenie Znajomy Definicja nasz, bliski, swój, swojski, znany zaprzyjaźniony, zżyty krewny, powinowaty, skoligacony czym jest.
 • Znaczenie Znakomicie Definicja świetnie, dobrze, cudownie, doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie co to jest.
 • Znaczenie Znakomity Definicja świetny, bez skazy doskonały, fantastyczny, fenomenalny, kapitalny, olśniewający definicja.
 • Znaczenie Znaleźć Definicja wykryć, wyłowić, wytropić, wyśledzić, wyszpiegować, oficj. zlokalizować, pot. wywęszyć co znaczy.
 • Znaczenie Się Znaleźć Definicja odnaleźć się, nawinąć się, pokazać się, ukazać się, pot. napatoczyć się ANTONIM: zgubić słownik.
 • Znaczenie Znamienny Definicja typowy, charakterystyczny wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, niecodzienny, niepowtarzalny znaczenie.
 • Znaczenie Znany Definicja nazwany, zdefiniowany, zbadany, wyznaczony określony, dany, konkretny, oznaczony, podany czym jest.
 • Znaczenie Zniechęcać Definicja demobilizować, osłabiać ducha, podcinać skrzydła, odbierać/gasić chęć/zapał odradzać, nie co to jest.
 • Znaczenie Zniechęcający Definicja demobilizujący negatywny, destrukcyjny, destruktywny, niszczący, rujnujący, zgubny definicja.
 • Znaczenie Zniechęcenie Definicja niechęć, brak chęci/ochoty/woli, obojętność obrzydzenie, wstręt, książk. awersja co znaczy.
 • Znaczenie Zniecierpliwienie Definicja niepokój, nerwowość, podenerwowanie, rozdrażnienie, zdenerwowanie ANTONIM: spokój słownik.
 • Znaczenie Zniewaga Definicja obraza, afront, obelga, policzek, profanacja, znieważanie, książk. despekt, dyshonor znaczenie.
 • Znaczenie Zniewalać Definicja uzależniać, opanowywać, podporządkowywać sobie, ujarzmiać, uzależniać anektować, okupować czym jest.
 • Znaczenie Znieważać Definicja bezcześcić, profanować, zniesławiać obrażać, lżyć, ubliżać, urągać, uwłaczać, wymyślać co to jest.
 • Znaczenie Zniewieściałość Definicja tchórzostwo, strach, bojaźliwość, lękliwość, strachliwość, książk. asekuranctwo definicja.
 • Znaczenie Znikomy Definicja słaby, nieliczny, nieodczuwalny, niezauważalny, nikły, symboliczny, śladowy ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Zniszczenie Definicja rozkład, niszczenie, rozpad, książk. dezintegracja, dekompozycja; gleby: erozja słownik.
 • Znaczenie Zniszczony Definicja używany, stary, zużyty, wyeksploatowany, wysłużony, pot. przechodzony, sfatygowany znaczenie.
 • Znaczenie Zniżka Definicja obniżka, obniżenie (się), redukcja, spadek, zmniejszenie (się), zniżanie się; wartości czym jest.
 • Znaczenie Znośnie Definicja możliwie, nieźle, umiarkowanie, jako tako, średnio, w miarę, od biedy, do wytrzymania, w co to jest.
 • Znaczenie Znośny Definicja wystarczający, dostateczny, odpowiedni, przyzwoity, zadowalający minimalny, w normie definicja.
 • Znaczenie Znużony Definicja zmęczony, wyczerpany, przemęczony, spracowany, książk. zdrożony, zmożony, pot. padnięty co znaczy.
 • Znaczenie Zobaczyć Definicja dostrzec, dojrzeć, ujrzeć, wypatrzyć, zaobserwować, książk. zoczyć, pot. przyuważyć słownik.
 • Znaczenie Się Zorientować Definicja poznać się, połapać się, przejrzeć, przeniknąć, rozszyfrować, zdemaskować ANTONIM: nie znaczenie.
 • Znaczenie Zrozumiały Definicja jasny, komunikatywny, popularny, popularyzacyjny, przystępny, uproszczony, pot czym jest.
 • Znaczenie Zrównoważenie Definicja opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność, spokój, stateczność ANTONIM: porywczość co to jest.
 • Znaczenie Zrównywać Definicja traktować/oceniać/widzieć jako coś, identyfikować, utożsamiać, stawiać na równi, stawiać definicja.
 • Znaczenie Zróżnicowanie Definicja różnica, odmienność, kontrast, niezgodność, odrębność, rozbieżność, rozdźwięk co znaczy.
 • Znaczenie Zuch Definicja bohater, śmiałek, książk. heros, dzielny mąż ANTONIM: tchórz, panikarz, książk. asekurant słownik.
 • Znaczenie Zuchwale Definicja odważnie, dzielnie, bohatersko, brawurowo, nieustraszenie, przebojowo, po męsku ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Zuchwalstwo Definicja bezczelność, tupet, arogancja, bezceremonialność, niedelikatność, obcesowość, zuchwałość czym jest.
 • Znaczenie Zuchwały Definicja bezczelny, bezwstydny, arogancki, niedelikatny, obcesowy, bez wstydu brawurowy, odważny co to jest.
 • Znaczenie Zupełnie Definicja całkiem, całkowicie, kompletnie, w pełni, w zupełności, dokumentnie, bez reszty, bez definicja.
 • Znaczenie Zupełny Definicja cały, całkowity, całościowy, kompletny, wszystek, pełny, skończony ANTONIM: częściowy co znaczy.
 • Znaczenie Zużyty Definicja stary, używany, wyeksploatowany, wysłużony, zniszczony, pot. przechodzony, sfatygowany słownik.
 • Znaczenie Zużywać Definicja korzystać, wykorzystywać, używać, wyzyskiwać, pot. pożerać, zjadać trwonić, gubić znaczenie.
 • Znaczenie Się Zużywać Definicja ubywać, zmniejszać się, pomniejszać się, kurczyć się, redukować się, topnieć znikać czym jest.
 • Znaczenie Zwać Definicja nazywać, określać (mianem), tytułować, wołać dawać/nadawać imię ANTONIM: przezywać co to jest.
 • Znaczenie Się Zwać Definicja nazywać się, mieć na imię, mieć nazwisko, nosić imię/nazwę/nazwisko; o zwierzętach: wabić definicja.
 • Znaczenie Zwalczać Definicja być przeciw, nie popierać, nie sprzyjać, być przeciwnikiem dyskryminować, szykanować co znaczy.
 • Znaczenie Się Zwalić Definicja przewrócić się, upaść, paść, runąć, wywrócić się, zlecieć, pot. gruchnąć/rymnąć (na słownik.
 • Znaczenie Zwalniać Definicja hamować, przyhamowywać, osłabiać/zmniejszać tempo ANTONIM: przyspieszać, rozpędzać się znaczenie.
 • Znaczenie Zwątpić Definicja stracić/utracić zaufanie, stać się podejrzliwym, mieć wątpliwości odejść od wiary, popaść czym jest.
 • Znaczenie Zwątpienie Definicja utrata wiary, brak wiary/nadziei niewiara, nieufność, podejrzliwość, sceptycyzm co to jest.
 • Znaczenie Się Zwęzić Definicja zawęzić się, skurczyć się, ścienieć; o częściach ciała:pot. sklęsnąć; naczynia krwionośne definicja.
 • Znaczenie Związać Definicja przywiązać, opasać sznurem/więzami, powiązać, skrępować skuć, przykuć, zakuć uzależnić co znaczy.
 • Znaczenie Związek Definicja organizacja, stowarzyszenie, federacja, konfederacja, porozumienie, przymierze, ruch słownik.
 • Znaczenie Zwierzchnictwo Definicja kierownictwo, przewodnictwo, przywództwo, prezesura, dowodzenie, zarządzanie znaczenie.
 • Znaczenie Zwierzchnik Definicja dyrektor, kierownik, naczelnik, prezes, przewodniczący przełożony, szef, pot. boss czym jest.
 • Znaczenie Zwierzę Definicja zwierz, zwierzak, zwierzyna, pot. gadzina, książk. dobytek ANTONIM: człowiek, istota co to jest.
 • Znaczenie Zwiewnie Definicja zwinnie, sprawnie, zręcznie, z wdziękiem jak kot, jak baletnica ANTONIM: ociężale definicja.
 • Znaczenie Się Zwiększyć Definicja powiększyć się, urosnąć, przyrosnąć, wyrosnąć, rozróść/rozrosnąć się przybyć, pomnożyć co znaczy.
 • Znaczenie Zwięzły Definicja krótki, lakoniczny, lapidarny, oszczędny; styl wypowiedzi: aforystyczny, enigmatyczny słownik.
 • Znaczenie Zwinnie Definicja sprawnie, zręcznie, zwiewnie, z wdziękiem jak kot, jak baletnica ANTONIM: ociężale znaczenie.
 • Znaczenie Zwlekać Definicja odkładać, czekać, ociągać się, odwlekać, opóźniać, przenosić (na później), nie spieszyć czym jest.
 • Znaczenie Zwolennik Definicja sojusznik, partner, przyjaciel, sprzymierzeniec, stronnik, książk. aliant ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Zwolnić Definicja usunąć, wyrzucić, dać wymówienie, pot. wylać, wywalić, posłać na zieloną trawkę definicja.
 • Znaczenie Zwolnienie Definicja wymówienie, dymisja, redukcja odwołanie, dymisja, zdymisjonowanie, pozbycie się co znaczy.
 • Znaczenie Się Zwracać Definicja amortyzować się, opłacać się, procentować przynieść zysk, być rentownym ANTONIM: nie słownik.
 • Znaczenie Zwrócić Definicja oddać, rozliczyć, rozliczyć się z czegoś, oficj. zdać pozbyć się ANTONIM: zatrzymać znaczenie.
 • Znaczenie Zwycięstwo Definicja sukces, triumf, wyczyn, książk. wiktoria powodzenie, szczęście, szczęśliwy koniec/traf czym jest.
 • Znaczenie Zwyczajnie Definicja typowo, normalnie, zwyczajowo równo, sprawiedliwie, jednakowo przeciętnie, średnio, mało co to jest.
 • Znaczenie Żaden Definicja nikt, ani jeden ANTONIM: każdy, ktokolwiek, byle kto wszelki, wszystek, wszelaki definicja.
 • Znaczenie Źródło Definicja przyczyna, powód, motyw, motywacja, początek, okoliczności, podłoże, podstawa co znaczy.
 • Znaczenie Życzliwie Definicja grzecznie, łaskawie, przychylnie, po ludzku, z sympatią, z uznaniem, ze zrozumieniem słownik.
 • Znaczenie Żal Definicja lament, płacz, rozpacz, smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie żałoba, boleść znaczenie.
 • Znaczenie Się Żalić Definicja narzekać, skarżyć się, uskarżać się, użalać się utyskiwać, gderać, szemrać, sarkać czym jest.
 • Znaczenie Żałoba Definicja boleść, ból, cierpienie, żal, żałość lament, płacz, rozpacz, smutek, skarga, szloch co to jest.
 • Znaczenie Żałośnie Definicja smutno, przykro, niewesoło, ponuro, przygnębiająco, smętnie boleściwie, pesymistycznie definicja.
 • Znaczenie Żałować Definicja przepraszać, kajać się, korzyć się, bić się w piersi, prosić o wybaczenie ubolewać, boleć co znaczy.
 • Znaczenie Żarliwy Definicja gorliwy, gorący, płomienny, zapamiętały pilny, obowiązkowy, ochoczy, skrupulatny słownik.
 • Znaczenie Żarłoczność Definicja łakomstwo, obżarstwo, objadanie się, obżeranie się, nieumiarkowanie/brak umiaru (w znaczenie.
 • Znaczenie Żartować Definicja ośmieszać, kpić, drwić, wyśmiewać się, naigrawać się, naśmiewać się, szydzić, wystawiać czym jest.
 • Znaczenie Żądanie Definicja wymaganie, domaganie się, postulowanie, roszczenie, wola, życzenie dyrektywa, postulat co to jest.
 • Znaczenie Żądza Definicja chęć, pragnienie, ochota, pożądanie, wola, zachcianka, życzenie, pot. chętka pożądanie definicja.
 • Znaczenie Żebrak Definicja biedak, biedny, dziad, nędzarz, potrzebujący, ubogi, pot. golec, goły obdartus co znaczy.
 • Znaczenie Żeński Definicja damski, kobiecy, książk. niewieści, pot. babski matriarchalny, feministyczny ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Żmudny Definicja męczący, mozolny, uciążliwy, znojny; droga: najeżona trudnościami; praca: katorżnicza znaczenie.
 • Znaczenie Żołnierz Definicja wojskowy, oficer, podchorąży, wojak oficj. mundurowy ANTONIM: cywil, osoba cywilna czym jest.
 • Znaczenie Żołnierze Definicja wojsko, szeregowiec, szeregowy armia, wojska powstańcy, rebelianci, buntownicy (czyiś co to jest.
 • Znaczenie Żona Definicja małżonka, połowica, towarzyszka życia, książk. druga połowa, lepsza połowa, kapłanka definicja.
 • Znaczenie Żwawość Definicja szybkość, pęd, pośpiech, prędkość, (szybkie) tempo, wartkość, pot. gaz refleks, (szybka co znaczy.
 • Znaczenie Żwawy Definicja energiczny, ruchliwy, szybki, żywotny, żywy, pot. dziarski, z ikrą szybki, prędki słownik.
 • Znaczenie Życie Definicja egzystencja, byt, istnienie, trwanie, żywot, książk. wegetacja przeżycie, przetrwanie znaczenie.
 • Znaczenie Życzenie Definicja prośba, błaganie apel, odezwa, petycja, rezolucja wniosek, postulat, propozycja, sugestia czym jest.
 • Znaczenie Życzliwość Definicja sympatia, przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność (szczególne) względy, słabość co to jest.
 • Znaczenie Życzliwy Definicja przychylny, łaskawy, przyjazny grzeczny, miły, sympatyczny, uprzejmy ANTONIM definicja.
 • Znaczenie Sobie Życzyć Definicja chcieć, pragnąć, łaknąć, marzyć, potrzebować, pożądać ANTONIM: nie chcieć, nie pragnąć co znaczy.
 • Znaczenie Żyć Definicja istnieć, być, bytować, egzystować wegetować, prowadzić/wlec życie/żywot, pot. pędzić słownik.
 • Znaczenie Żywiołowość Definicja bezmyślność, brak refleksji, bezrefleksyjność, instynkt, instynktowność witalność, ruch znaczenie.
 • Znaczenie Żywo Definicja prędko, szybko, wartko, śpiesznie, raźno, ochoczo energicznie, rześko, żwawo, pot czym jest.
 • Znaczenie Żywy Definicja energiczny, ruchliwy, szybki, żwawy, żywotny, pot. dziarski, z ikrą prężny, dynamiczny co to jest.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Żywy, Żywo, Żywiołowość, Żyć, Życzyć Sobie, Życzliwy, Życzliwość, Życzenie, Życie, Żwawy, Żwawość, Żona, Żołnierze, Żołnierz, Żmudny, Żeński, Żebrak, Żądza znaczenie.

Wyraz Żywy, Żywo, Żywiołowość, Żyć, Życzyć Sobie, Życzliwy definicja.