żywy żywo żywiołowość życzyć co to znaczy

Żywy, Żywo, Żywiołowość, Żyć, Życzyć Sobie, Życzliwy, Życzliwość, Życzenie, Życie, Żwawy, Żwawość.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na Z

 • Zbladły znaczenie to znaczy SYNONIM: blady, biały, bladawy, bladolicy, jasny, pobladły, wybladły ANTONIM: rumiany, ogorzały, czerwony (na twarzy
 • Zabity znaczenie to znaczy nieżyjący, umarły; o zwierzęciu: padły, zdechły poległy, zamordowany ANTONIM: żywy, żyjący, pozostały przy życiu
 • Zbieżnie znaczenie to znaczy porównywalnie, tak samo, książk. analogicznie, w analogiczny/podobny/taki sam sposób ANTONIM: różnie, inaczej
 • Zbieżny znaczenie to znaczy bliźniaczy, pokrywający się, porównywalny, pokrewny, siostrzany, książk. analogiczny przypominający kogo/co
 • Zbiór znaczenie to znaczy całokształt, komplet ANTONIM: element, składnik, część składowa część, fragment, cząstka, kawałek, wycinek; tekstu
 • Zbliżać Się znaczenie to znaczy nadchodzić nadjeżdżać, nadlatywać pojawiać się, zjawiać się ANTONIM: oddalać się, opuszczać, odchodzić, wychodzić
 • Zboczenie znaczenie to znaczy nienormalność, odchylenie, perwersja, wynaturzenie, zwyrodnienie, książk. aberracja, naturalność, prawidłowość
 • Zbrodnia znaczenie to znaczy zabójstwo, mord, ludobójstwo, masakra, rzeź, książk. eksterminacja ANTONIM: pozostawienie przy życiu, ocalenie
 • Zbrojny znaczenie to znaczy wojenny, książk. orężny ANTONIM: cywilny, niezmilitaryzowany pokojowy, bezkrwawy antywojenny, pacyfistyczny
 • Zbudzić Się znaczenie to znaczy się, wstać, rozbudzić się, wyskoczyć/zerwać się (z łóżka) ANTONIM: położyć się, iść/pójść spać, wyciągnąć się (na łóżku
 • Żarłocznie znaczenie to znaczy SYNONIM: chciwie, z apetytem, aż się uszy trzęsą ANTONIM: niechętnie, leniwie, ociągając się, bez apetytu
 • Zdrajca znaczenie to znaczy SYNONIM: wiarołomca ANTONIM: powiernik, przyjaciel, brat, bratnia dusza, ktoś bliski, zaufany, książk. druh
 • Zbulwersowany znaczenie to znaczy zawiedziony, narzekający, nieszczęśliwy, rozczarowany, zdegustowany, książk. nierad, niekontent ANTONIM: zadowolony
 • Zdobycz znaczenie to znaczy rezultat, efekt, owoc, wynik, zysk, książk. płody, plony ANTONIM: strata, szkoda, krzywda, uszczerbek, zniszczenie
 • Zdobyć znaczenie to znaczy uzyskać, dopiąć celu, postawić na swoim, pot. dobić się, dochrapać się, dojść do czegoś, zapracować wystarać się
 • Zdolny znaczenie to znaczy genialny, inteligentny, lotny, mądry, myślący, niegłupi, pojętny, przenikliwy, pot. łebski, rozgarnięty; o dziecku
 • Zdołać znaczenie to znaczy stanie, dać radę, mieć możliwość podołać, sprostać, uporać się ANTONIM: nie móc, nie potrafić, nie umieć, nie dać rady
 • Zdradzać znaczenie to znaczy manifestować, przejawiać, ujawniać, ukazywać, uobecniać, uzewnętrzniać, nie ukrywać, dawać wyraz ANTONIM: skrywać
 • Zdradziecki znaczenie to znaczy podstępny, sprzedajny, zdradliwy, przestępczy, występny ANTONIM: lojalny, uczciwy, oddany, wierny prawomyślny
 • Zdrowie znaczenie to znaczy kondycja, sprawność (fizyczna), tężyzna, wydolność, pot. krzepa dobre samopoczucie, książk. błogostan wyzdrowienie
 • Zbyć znaczenie to znaczy upłynnić, pot. opchnąć, opylić, spylić, neg. przehandlować, wciskać zareagować, przyjąć, skwitować ANTONIM: kupić
 • Zbyt znaczenie to znaczy rozprzedawanie sprzedaż, sprzedawanie, wyprzedawanie, odstąpienie, pozbycie się, książk. odsprzedaż, upłynnienie
 • Zbyteczny znaczenie to znaczy niekonieczny, niewskazany ANTONIM: potrzebny, konieczny, nieodzowny, niezbędny, wskazany, zalecany, oficj. celowy
 • Zbytek znaczenie to znaczy przerost, przesyt, spiętrzenie, wybujałość, zapas, za dużo, pot. nawał ANTONIM: niedobór, deficyt, niedostatek
 • Zbytnio znaczenie to znaczy zanadto, nadto, za bardzo, do przesady ANTONIM: niezbyt, mało, umiarkowanie, za/zbyt mało, nie dość, nie w pełni
 • Zbywać znaczenie to znaczy spieniężać, upłynniać handlować, targować ANTONIM: kupować, nabywać, fundować, rozchwytywać, sprawiać sobie
 • Zdać znaczenie to znaczy zaliczyć, oficj. złożyć egzamin, pot. mieć do przodu obronić pracę (magisterską/doktorską) ANTONIM: oblać, nie zdać
 • Zdarzenie znaczenie to znaczy epizod, wypadek realia, rzeczywistość, realność, otaczający świat, książk. empiria ANTONIM: fikcja, anegdota, fantazja
 • Zdarzyć Się znaczenie to znaczy nastąpić, przyjść, przypaść (w udziale), spotkać (coś kogoś spotkało), wyniknąć, wystąpić, zajść, zawitać, dać znać o
 • Zdawać znaczenie to znaczy egzamin, przystępować/ podchodzić do egzaminu ANTONIM: egzaminować, kontrolować, pytać, przepytywać, sprawdzać
 • Zdawać Się znaczenie to znaczy wrażenie/odnosić wrażenie (że) wyglądać na, prezentować się, sprawiać wrażenie, stwarzać pozór/pozory, jawić się
 • Zdążyć znaczenie to znaczy nie spóźnić się nadążyć, pot. wyrobić się ANTONIM: spóźnić się, opóźnić (przyjście/przyjazd), nie zdążyć
 • Zdechlak znaczenie to znaczy chuchro, truchło, neg. wymoczek ANTONIM: siłacz, mocarz, atleta, osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan
 • Zdecydowanie znaczenie to znaczy nieugiętość, niezłomność, mocne postanowienie, siła woli ANTONIM: niezdecydowanie, chwiejność, wahanie, brak
 • Zarabiać znaczenie to znaczy czerpać zyski, dostawać pieniądze, pot. ciągnąć forsę ANTONIM: tracić, dopłacać utopić pieniądze, coś przynosi straty
 • Zakazany znaczenie to znaczy niedopuszczalny, karalny, niedozwolony, nielegalny ANTONIM: dozwolony, zgodny z prawem, dopuszczalny, legalny, możliwy
 • Za znaczenie to znaczy SYNONIM: pro, na korzyść ANTONIM: przeciw, przeciwko, kontra, anty
 • Zaakceptować znaczenie to znaczy nie odrzucić, uznać, pogodzić się, zgodzić się, przystać, pot. pójść na coś ANTONIM: odrzucić, nie przyjąć, odmówić
 • Zaangażować znaczenie to znaczy do pracy), dać angaż/pracę/zatrudnienie ANTONIM: zwolnić, wyrzucić, dać wymówienie, pot. wykopać, wylać, wywalić (na
 • Zaangażować Się znaczenie to znaczy podjąć pracę/posadę, pójść do pracy, wziąć etat/posadę wciągnąć się, zająć się, zapamiętać się, być pochłoniętym
 • Zaangażowanie znaczenie to znaczy wtrącanie się, ingerencja, interwencja aktywność, działanie, czyn, praca ideowość, waleczność oddanie, poświęcenie
 • Zabawa znaczenie to znaczy uciecha bawienie się, figle, gra, hasanie, igraszki, psoty ANTONIM: nuda, znudzenie, nudność, nudziarstwo, brak
 • Zabawiać znaczenie to znaczy rozśmieszać, książk. rozrywać śmieszyć ANTONIM: zasmucać, wprawiać w zły nastrój/humor smucić, martwić
 • Zabawny znaczenie to znaczy dowcipny, figlarny, żartobliwy humorystyczny, satyryczny ANTONIM: smutny, niewesoły, smętny, posępny, ponury
 • Zabawowy znaczenie to znaczy satyryczny, humorystyczny, prześmiewczy, szyderczy ANTONIM: poważny, kontemplacyjny, medytacyjny, nastrojowy smutny
 • Zabijać Się znaczenie to znaczy zdychać umierać, konać, dogorywać, kończyć życie ANTONIM: rodzić się, przychodzić na świat; o zwierzętach: cielić się
 • Zabezpieczenie znaczenie to znaczy pewność, ubezpieczenie, zapewnienie ANTONIM: ryzyko, niebezpieczeństwo, niepewność, brak zabezpieczeń, własna
 • Zabezpieczony znaczenie to znaczy ubezpieczony, pozbawiony ryzyka ANTONIM: niebezpieczny, ryzykowny, niezabezpieczony, bez zabezpieczeń
 • Zabić Się znaczenie to znaczy śmierć, zginąć, być/paść ofiarą; w walce: paść, pole, książk. dać gardło, oddać życie popełnić samobójstwo, odebrać
 • Zabiegać znaczenie to znaczy sięgać, czynić starania, oficj. aspirować, ubiegać się, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: rezygnować, nie
 • Zabierać znaczenie to znaczy ręki) pozbawiać brać, pobierać, odbierać ANTONIM: dawać, wręczać, doręczać, składać w ręce obdarowywać, darować
 • Zabijać znaczenie to znaczy przelewać krew, uśmiercać, zarżnąć, zgładzić, zadawać śmierć, pot. zakatrupić; szpiega, agenta: likwidować; cały
 • Zabłądzić znaczenie to znaczy nie trafić, zmylić drogę nie dotrzeć, nie dojechać, spóźniać się, utknąć (po drodze), pot. zabradziażyć, zamarudzić
 • Zabójczy znaczenie to znaczy SYNONIM: groźny, niebezpieczny, śmiercionośny, śmiertelny, zagrażający ANTONIM: łagodny, uleczalny, niegroźny
 • Zabójstwo znaczenie to znaczy mord; zbiorowe: ludobójstwo, masakra, rzeź, książk. eksterminacja; na czyjeś zlecenie, w świecie przestępczym
 • Zabraknąć znaczenie to znaczy nie wystarczyć, książk. zbraknąć skończyć się, wyczerpać się (zapasy czegoś wyczerpały się), pot. wyjść ANTONIM
 • Zabraniać znaczenie to znaczy zezwalać, sprzeciwiać się, wyrażać/zgłaszać sprzeciw, odmawiać/nie wyrażać zgody delegalizować, oficj. penalizować
 • Zabrudzony znaczenie to znaczy nieumyty, nieświeży niechlujny, pobrudzony, poplamiony, powalany, wyplamiony, zabłocony, zanieczyszczony, pot. ubabrany
 • Zabudowany znaczenie to znaczy zamieszkany miejski, zagospodarowany, zindustrializowany, zurbanizowany ANTONIM: niezabudowany, niezamieszkały
 • Zaburzać znaczenie to znaczy psuć, rozstrajać, zmniejszać, książk. nadwątlać, podkopywać pogarszać, utrudniać, destabilizować, zakłócać ANTONIM
 • Zabytek znaczenie to znaczy pamiątka, dzien. pomnik kultury ANTONIM: nowość, nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot . ostatni krzyk
 • Zabytkowy znaczenie to znaczy starodawny, staromodny, nieużywany, przestarzały, tradycyjny, pot. przedpotopowy dawny ANTONIM: współczesny, dzisiejszy
 • Zachęcać znaczenie to znaczy przekonywać, skłaniać kusić, nęcić, pchać, podjudzać, podżegać, popychać agitować, argumentować, perswadować
 • Zachłanność znaczenie to znaczy pazerność, sknerstwo interesowność, egoizm, małoduszność, wyrachowanie, książk. komercjalizm, materializm, merkantylizm
 • Zachorować znaczenie to znaczy pochorować się, podupaść/zapaść na zdrowiu, położyć się (do łóżka) zarazić się, książk. nabawić się, zapaść, pot
 • Zachować Się znaczenie to znaczy się, dotrwać, dożyć, pozostać, zostać, książk. ostać się, przetrwać próbę czasu przeżyć, dożyć, utrzymać się przy życiu
 • Zachowawczy znaczenie to znaczy konserwatywny, tradycjonalistyczny, przywiązany do tradycji, neg. wsteczny dogmatyczny, fundamentalistyczny
 • Zachowywać znaczenie to znaczy utrwalać utrzymywać, pielęgnować, trwać (przy czymś), nie zmieniać, książk. kultywować ANTONIM: zmieniać, wymieniać
 • Zachwycać Się znaczenie to znaczy unosić się, nie móc wyjść z zachwytu/podziwu, patrzeć z podziwem/zachwytem, pot. cmokać z zachwytu, piać z zachwytu
 • Zachwycony znaczenie to znaczy szczęśliwy, uradowany, uśmiechnięty, uszczęśliwiony, wesoły, wniebowzięty ANTONIM: niezadowolony, chmurny, ponury
 • Zachwyt znaczenie to znaczy uznanie, książk. admiracja, pot. ochy i achy ANTONIM: dezaprobata, niechęć, krytyka, złe/niekorzystne
 • Zaciekawiony znaczenie to znaczy zafascynowany, zainteresowany, zaintrygowany ANTONIM: niezainteresowany, obojętny, nieciekawy świata znudzony, znużony
 • Zaciemnienie znaczenie to znaczy ciemno, czerń, półmrok, półcień, przest. ćma ANTONIM: oświetlenie, iluminacja, elektryczność światło, jasność
 • Zaciszny znaczenie to znaczy uczęszczany, odludny, odosobniony, omijany, uboczny, ustronny; miasteczko: senne ANTONIM: uczęszczany, ludny
 • Zdefraudować znaczenie to znaczy przywłaszczyć, rozkraść, wziąć, zabrać; pieniądze z kasy: sprzeniewierzyć, pot. buchnąć, podwędzić, rąbnąć, zakosić
 • Zacny znaczenie to znaczy honorowy, rycerski, uczciwy, wielkoduszny ANTONIM: niegodziwy, nieszlachetny, nieuczciwy, niehonorowy, nierycerski
 • Zacofany znaczenie to znaczy nienowoczesny, niedzisiejszy, przebrzmiały, skostniały, tradycyjny, zdezaktualizowany, z innej epoki, (w stylu) retro
 • Zacząć znaczenie to znaczy zapoczątkować, wziąć się, zabrać się, zasiąść, książk. jąć (się), począć, oficj. zainaugurować, pot. złapać się za coś
 • Zaczątek znaczenie to znaczy SYNONIM: początek, zalążek, zaranie, zarzewie ANTONIM: koniec, schyłek, upadek, zmierzch, pot. ostatnie podrygi
 • Zaczepny znaczenie to znaczy napastliwy, buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastniczy prowokacyjny, obelżywy, obraźliwy, obrażający, ubliżający
 • Zaczynać znaczenie to znaczy wszczynać, zapoczątkowywać, brać się, zabierać się, oficj. inaugurować, pot. łapać się za coś przygotowywać się
 • Zaczynać Się znaczenie to znaczy startować, książk. raczkować mieć/brać początek powstać, ukształtować się, utworzyć się, zrodzić się nastawać
 • Zadowalająco znaczenie to znaczy dostatecznie, odpowiednio, w normie dość, dość dobrze, poprawnie ANTONIM: niewystarczająco, niedostatecznie
 • Zadowalający znaczenie to znaczy dostateczny, odpowiedni, przyzwoity, znośny minimalny, w normie ANTONIM: nieodpowiedni, niewystarczający
 • Zadowolenie znaczenie to znaczy spełnienie, uszczęśliwienie, książk. ukontentowanie książk. błogostan radość, optymizm ANTONIM: niezadowolenie
 • Zadowolony znaczenie to znaczy chełpiący się, chwalący się, dumny, szczęśliwy, książk. rad, kontent, ukontentowany, zbudowany radosny, szczęśliwy
 • Zadufanie znaczenie to znaczy buta, hardość, nadętość, nieskromność, pyszałkowatość, ważniactwo, zarozumialstwo, zuchwałość, książk. dufność, rezon
 • Zadziałać znaczenie to znaczy skutek, przynieść wynik; o lekarstwie: pomóc ruszyć, odpalić, zaskoczyć, zapalić uaktywnić się, zaktywizować się
 • Zagadka znaczenie to znaczy tajemnica problem, pytanie, kwestia tajemnica, sekret, niewiadoma, książk. biała plama kulisy, tajniki, książk. arkana
 • Zagalopować Się znaczenie to znaczy szarżować, przebrać miarę, przeciągnąć strunę, posuwać/posunąć się za daleko, pot. przeginać ANTONIM: hamować się
 • Zagapić Się znaczenie to znaczy przegapić, przeoczyć, przespać, książk. prześlepić minąć, ominąć, przejechać (np. stację, na której chciało się wysiąść
 • Zagęszczać znaczenie to znaczy odparowywać (wodę), stężać ANTONIM: rozrzedzać, rozwadniać, rozcieńczać, rozpuszczać; wino: chrzcić
 • Zagęszczony znaczenie to znaczy tłusty kaloryczny, przetłuszczony, sycący, syty, tuczący, oficj. wysokokaloryczny ANTONIM: chudy, odtłuszczony
 • Zagięty znaczenie to znaczy przekrzywiony, skrzywiony, zgięty, zwichrowany; nos: haczykowaty, garbaty, perkaty wygięty, kabłąkowaty, koślawy
 • Zagłębienie znaczenie to znaczy wgłębienie wąwóz, dolina, pradolina niziny, równiny ANTONIM: szczyt, wzgórze, wzniesienie, góra, pagórek, turnia
 • Zagmatwany znaczenie to znaczy nieprosty, nierozstrzygalny, nierozwiązywalny, trudny, zawiły, złożony, pot. pogmatwany ANTONIM: prosty
 • Zagospodarowany znaczenie to znaczy zindustrializowany, zurbanizowany zamieszkały, zamieszkany, zabudowany ANTONIM: niezagospodarowany, dziki
 • Zagranica znaczenie to znaczy zamorskie kraje emigracja, uchodźstwo, wygnanie, książk. banicja, diaspora, ekspatriacja, wychodźstwo ANTONIM: ojczyzna
 • Zagraniczny znaczenie to znaczy sprowadzany/sprowadzony z zagranicy, zamorski kosmopolityczny ANTONIM: krajowy, rodzimy, własnej/polskiej produkcji
 • Zagrożenie znaczenie to znaczy groźba, ryzyko niepewność, niepokój, niestabilność, obawa ANTONIM: bezpieczeństwo, pewność, pokój, spokój, równowaga
 • Zahartowany znaczenie to znaczy nawykły, obyty, oswojony, przystosowany, przywykły, zaprawiony, pot. otrzaskany ANTONIM: nieprzyzwyczajony, nienawykły
 • Zainteresować znaczenie to znaczy przyciągnąć/zatrzymać uwagę/wzrok, wzbudzić/podsycić/wywołać zainteresowanie absorbować, zaintrygować, zająć, pot
 • Zainteresowania znaczenie to znaczy zamiłowanie ANTONIM: praca, zawód, utrzymanie, zajęcie, zarobek, zatrudnienie, oficj. źródło utrzymania
 • Zainteresowanie znaczenie to znaczy SYNONIM: skupienie, koncentracja, uwaga ANTONIM: dekoncentracja, brak uwagi/koncentracji, pot. gapiostwo, zagapienie się
 • Zainteresowany znaczenie to znaczy zaciekawiony, zafascynowany, zaintrygowany ANTONIM: niezainteresowany, obojętny, nieciekawy świata znudzony, znużony
 • Zajęcie znaczenie to znaczy utrzymanie, zarobek, zatrudnienie, książk. engagement, oficj. źródło utrzymania obciążenia/sprawy/zajęcia służbowe
 • Zajęty znaczenie to znaczy przepracowany, (ciężko) pracujący zamieszkany, zasiedlony wypełniony, napełniony, przepełniony, zapełniony, pot. nabity
 • Zajmować Się znaczenie to znaczy doglądać, interesować się, myśleć, pamiętać, pielęgnować, pilnować, troszczyć się, otaczać opieką, roztaczać opiekę
 • Zajmująco znaczenie to znaczy ciekawie, efektownie, fascynująco, interesująco, intrygująco, pasjonująco, podniecająco, porywająco ANTONIM: nudno
 • Zajmujący znaczenie to znaczy fascynujący, interesujący, intrygujący, pasjonujący, podniecający ANTONIM: nudny, nieciekawy, nieinteresujący
 • Zakaz znaczenie to znaczy brak zgody, niezgodzenie się, zabronienie, zakazanie, książk. weto protest, opór, przeciwdziałanie, przeciwstawienie
 • Zakłamanie znaczenie to znaczy fałsz, komedia, maska, maskowanie się, pozorowanie, poza, pozowanie, symulowanie, udawanie, symulacja, pot. zgrywanie
 • Zakłamany znaczenie to znaczy dwulicowy, obłudny, podstępny, przebiegły, neg. wredny ANTONIM: szczery, bezpośredni, otwarty, prostolinijny
 • Zakłócać znaczenie to znaczy destabilizować, dezorganizować, przeszkadzać, zachwiać, wprowadzać destrukcję upośledzać, osłabiać, psuć, rozstrajać
 • Zdegenerowany znaczenie to znaczy nikczemny, podły, zepsuty, zdemoralizowany ANTONIM: szlachetny, prawy, poczciwy, uczciwy etyczny, moralny, czysty
 • Zakończyć znaczenie to znaczy dzieła), sfinalizować przestać, skończyć, przerwać, zaprzestać skończyć, (s)konkludować, podsumować, spuentować
 • Zakrywać znaczenie to znaczy otulać owijać, okręcać, omotywać, spowijać ANTONIM: odkrywać, odsłaniać, zdejmować osłonę, zdejmować/zrzucać kołdrę
 • Zakrzywiony znaczenie to znaczy przekrzywiony, skrzywiony, zagięty, zgięty, zwichrowany; nos: haczykowaty, garbaty, perkaty wygięty, kabłąkowaty
 • Zakup znaczenie to znaczy nabywanie zakupy, sprawunki, turystyka handlowa skup, skupowanie wykup, wykupywanie import, wwóz, przywóz, sprowadzanie
 • Zalecać znaczenie to znaczy sugerować, nakłaniać, popychać, przekonywać, skłaniać ANTONIM: odradzać, nie radzić, odciągać, odwodzić, odstraszać
 • Zalecenie znaczenie to znaczy domaganie się, postulowanie, roszczenie, wola, życzenie dyrektywa, postulat, sugestia, wskazanie warunek, klauzula
 • Zaleta znaczenie to znaczy wartość, walor plus, pozytyw, dobra/mocna strona korzyść, pożytek, dobra strona, blaski, plusy ANTONIM: wada, słaba
 • Zależeć znaczenie to znaczy podwładnym/pracownikiem/człowiekiem, oficj. być w podległości/zależności służbowej być pod kontrolą/zarządem, być w
 • Zależność znaczenie to znaczy podporządkowanie, subordynacja ANTONIM: zwierzchnictwo, kierownictwo, przewodnictwo, przywództwo, prezesura, dowodzenie
 • Zależny znaczenie to znaczy niesuwerenny, podległy, uzależniony ograniczony, obostrzony, zarezerwowany ANTONIM: wolny, niezależny, samodzielny
 • Zdejmować znaczenie to znaczy zrzucać (z siebie), zwlekać, ściągać; buty:przest. zzuwać, książk. obnażać się, (roz)negliżować się ANTONIM: wkładać
 • Zaliczać znaczenie to znaczy egzamin, przystępować/ podchodzić do egzaminu ANTONIM: egzaminować, kontrolować, pytać, przepytywać, sprawdzać
 • Zaludniony znaczenie to znaczy zamieszkany; mieszkanie, dom: zasiedlony; np. placówka, posterunek: obsadzony ANTONIM: bezludny, opustoszały
 • Załamany znaczenie to znaczy niepocieszony, osowiały, ponury, przybity, przygnębiony, strapiony, znękany, zgryziony ANTONIM: pogodny, beztroski
 • Załoga znaczenie to znaczy ekipa, ludzie, obsada, obsługa, pracownicy drużyna, dzien. team; wioślarska: osada ANTONIM: kierownictwo, dyrektor
 • Zamiar znaczenie to znaczy inicjatywa, myśl, koncepcja, pomysł, program, przedsięwzięcie manifest, wytyczne, założenia, książk. kredo zarys
 • Zamiejscowy znaczenie to znaczy SYNONIM: daleki, odległy, oddalony ANTONIM: miejscowy, tutejszy, tamtejszy, krajowy, lokalny, pobliski; człowiek: stąd
 • Zamierzony znaczenie to znaczy przewidziany, (za)planowany umyślny, celowy, rozmyślny ANTONIM: przypadkowy, nieprzewidziany, nagły, niespodziewany
 • Zamieszanie znaczenie to znaczy bieganina, krzątanina, panika, rozgardiasz, tumult, przest. rejwach, rwetes, pot. urwanie głowy, sądny dzień ANTONIM
 • Zamieszkały znaczenie to znaczy zabudowany; mieszkanie, dom: zasiedlony cywilizowany, zagospodarowany, zindustrializowany, zurbanizowany ANTONIM
 • Zamieszkiwać znaczenie to znaczy osiąść, przemieszkiwać, rezydować, zajmować mieszkanie/kwaterę/dom ANTONIM: nocować, zatrzymać się (na noc), być
 • Zdenerwowany znaczenie to znaczy niespokojny, nerwowy, podenerwowany, podminowany, rozdrażniony, wyprowadzony z równowagi ANTONIM: spokojny, odprężony
 • Zamiłowanie znaczenie to znaczy słabość, upodobanie, książk. inklinacja ANTONIM: niechęć, obrzydzenie, niesmak, odraza, wstręt, książk. awersja
 • Zamożność znaczenie to znaczy dostatek, majętność, własność przepych, luksus, reprezentatywność, świetność, wystawność ANTONIM: ubóstwo, bieda
 • Zamożny znaczenie to znaczy dobrze sytuowany, książk. możny, pot. ładowany, nadziany ANTONIM: biedny, ubogi, niebogaty, książk. chudy; człowiek
 • Zaniechać znaczenie to znaczy poniechać, zaprzestać, odstąpić, rozmyślić się, wycofać się, zrzec się, dać spokój, dać za wygraną ANTONIM: kontynuować
 • Zanieczyszczać znaczenie to znaczy plamić, smolić, tłuścić, zapylać, zaśmiecać; o muchach: pstrzyć, pot. babrać, paćkać, paskudzić, świnić, walać chlapać
 • Zanieczyszczenie znaczenie to znaczy pył, paproch, plamy zadymienie, zapylenie, zatrucie (środowiska) dewastacja/niszczenie przyrody, książk. degradacja
 • Zanieczyszczony znaczenie to znaczy nieumyty, nieświeży zabrudzony, niechlujny, pobrudzony, poplamiony, powalany, wyplamiony, zabłocony, pot. ubabrany
 • Zaniedbać znaczenie to znaczy opieki/nadzoru/dozoru nie dbać, porzucić, pozostawić samemu sobie/na pastwę losu zejść z posterunku, opuścić posterunek
 • Zaniedbywać znaczenie to znaczy starać się, nie spieszyć się, nie wykazywać aktywności, książk. nie kwapić się ANTONIM: starać się dążyć, sięgać
 • Zaniedbywanie znaczenie to znaczy obojętność niedopilnowanie, brak nadzoru/dozoru/kontroli, pozostawienie samemu sobie, pozostawienie bez opieki ANTONIM
 • Zapisać znaczenie to znaczy w spadku/w testamencie, przepisać (coś na kogoś), uczynić spadkobiercą ANTONIM: odziedziczyć, dostać w spadku/w
 • Zaobserwować znaczenie to znaczy dojrzeć, ujrzeć, wypatrzyć, książk. zoczyć, pot. przyuważyć ANTONIM: nie zauważyć, przeoczyć, nie dostrzec, nie widzieć
 • Zaopatrywać Się znaczenie to znaczy fundować, rozchwytywać, sprawiać sobie, zdobywać ANTONIM: sprzedawać, zbywać, oferować, spieniężać, upłynniać handlować
 • Zapach znaczenie to znaczy bukiet olejek (zapachowy/aromatyczny), pachnidło, perfumy, wonność, środek zapachowy ANTONIM: smród, fetor, odór, swąd
 • Zapalać znaczenie to znaczy rozniecać włączać, uruchamiać, załączać ANTONIM: gasić, tłumić, dusić, zdławić; pożar: likwidować wyłączać; radio
 • Zapał znaczenie to znaczy impet, rozmach, werwa, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk
 • Zapełniony znaczenie to znaczy napełniony, przepełniony; autobus: nabity, zatłoczony, pot. załadowany ANTONIM: próżny, pusty, opróżniony
 • Zapewne znaczenie to znaczy pewno, podobno, prawdopodobnie, przypuszczalnie chyba, może, widać, wygląda na to, że, książk. snadź ANTONIM: na pewno
 • Zapisać Się znaczenie to znaczy zgłosić się znaleźć się na liście członków, zostać członkiem stowarzyszyć się, zrzeszyć się ANTONIM: wypisać się
 • Zapisywać znaczenie to znaczy wypisywać, protokołować, stenografować ANTONIM: odczytywać, czytać, recytować, głosić odszyfrowywać, książk. dekodować
 • Zapodziać znaczenie to znaczy zapomnieć, zarzucić, zawieruszyć, zostawić (gdzieś), pot. posiać (gdzieś) ANTONIM: znaleźć, odnaleźć, wynaleźć
 • Zaplanowany znaczenie to znaczy nieprzypadkowy, przewidziany umyślny, celowy, rozmyślny ANTONIM: przypadkowy, nieprzewidziany, nagły, nieplanowany
 • Zapłata znaczenie to znaczy gratyfikacja, należność, pensja, pieniądze, płaca, zarobek, oficj. uposażenie, wynagrodzenie; aktorska: gaża; w wojsku
 • Zapobiegać znaczenie to znaczy dopuszczać, powstrzymywać, ratować, wstrzymywać, oddalać/zmniejszać niebezpieczeństwo uśmierzać, uspokajać niepokój
 • Zapomnieć znaczenie to znaczy wymazać/wykreślić z pamięci, stracić pamięć, coś się zatarło w pamięci, książk. wypierać/wyprzeć (z pamięci) wybaczyć
 • Zapracowany znaczenie to znaczy czynny, (wiecznie) zajęty, pełen energii pilny, gorliwy, obowiązkowy, ofiarny, wytrwały przepracowany, przemęczony
 • Zapraszać znaczenie to znaczy przyjmować (gości), zaprosić, mieć u siebie, mile widzieć ANTONIM: wypraszać, wyprosić, wyprowadzić, pokazać drzwi
 • Zaprzestać znaczenie to znaczy przerwać, zakończyć nie wracać do czegoś, puścić w niepamięć, zapomnieć ANTONIM: kontynuować, ciągnąć, nie przestać
 • Zaprzęg znaczenie to znaczy bryczka, fura, furka, powóz, kareta, książk. fiakier pot . owsiany pęd/napęd ANTONIM: pojazd samochodowy, samochód
 • Zapytywać znaczenie to znaczy się, informować się, wypytywać (się), książk. indagować, pot. brać na spytki/na dywanik; członka rządu w sejmie
 • Zderzyć Się znaczenie to znaczy SYNONIM: uderzyć, wpaść, nadziać się, mieć wypadek ANTONIM: ominąć, wyminąć, uniknąć zderzenia/wypadku
 • Zaraz znaczenie to znaczy bezzwłocznie, już, niezwłocznie, pilnie, prędko, szybko, jak najszybciej, czym prędzej, pot. co rychlej, gwałtem, na
 • Zarażać znaczenie to znaczy rozsiewać/roznosić zarazki, szkodzić, mieć działania uboczne, pogarszać stan pacjenta ANTONIM: leczyć, uzdrawiać
 • Zareagować znaczenie to znaczy SYNONIM: przyjąć, odpowiedzieć, skwitować, zbyć ANTONIM: zignorować, nie zauważyć, przejść do porządku dziennego
 • Zarejestrować znaczenie to znaczy zanotować, zauważyć, zaobserwować, książk. skonstatować ANTONIM: nie zauważyć, nie wziąć pod uwagę, nie odnotować
 • Zarobek znaczenie to znaczy kasy), zysk, oficj. przychód zapłata, wypłata, honorarium, gratyfikacja, należność, pensja, pieniądze, płaca, oficj
 • Zarobkowy znaczenie to znaczy komercyjny, handlowy opłacalny, intratny, korzystny, popłatny, zyskowny, przynoszący zysk, książk. lukratywny ANTONIM
 • Zarozumiałość znaczenie to znaczy nadętość, nieskromność, pyszałkowatość, ważniactwo, zarozumialstwo, zuchwałość, książk. dufność, rezon, zadufanie
 • Zarozumiały znaczenie to znaczy butny, chełpliwy, hardy, niedostępny, nieprzystępny, pyszny, ważny, zadufany (w sobie), pełen godności, pot. nadęty
 • Zarząd znaczenie to znaczy dowództwo, kierownictwo, prezydium, władze, zwierzchnictwo, centrala, rada, oficj. najwyższa instancja ANTONIM
 • Zasadność znaczenie to znaczy umotywowanie słuszność, celowość, sensowność, potrzeba ANTONIM: bezzasadność, brak uzasadnienia, brak potrzeby
 • Żywotność znaczenie to znaczy impet, rozmach, werwa, zapał, życie, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk
 • Zasadny znaczenie to znaczy umotywowany celowy, pożądany, potrzebny, korzystny, sensowny ANTONIM: niezasadny, nieuzasadniony, nieumotywowany
 • Zaskakujący znaczenie to znaczy niespodziewany, gwałtowny, nieoczekiwany, nieprzewidziany, raptowny piorunujący, błyskawiczny, momentalny ANTONIM
 • Zdiagnozować znaczenie to znaczy rozpoznać, wykryć, postawić diagnozę ANTONIM: nie zauważyć, nie wziąć pod uwagę, nie odnotować wykluczyć, wyeliminować
 • Zarządzać znaczenie to znaczy administrować, gospodarować rządzić, kierować, panować, sprawować kontrolę/władzę/rządy, być u steru, trzymać ster
 • Zasada znaczenie to znaczy norma, prawidło, reguła, twierdzenie, uregulowanie (prawne) dogmat, aksjomat, norma, pewnik, prawda (ogólna) ANTONIM
 • Zasadniczy znaczenie to znaczy centralny, fundamentalny, kapitalny, podstawowy, pierwszy, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, książk. prymarny
 • Zaskarżać znaczenie to znaczy oddawać/podawać/skarżyć do sądu, wnosić skargę, występować z powództwem/z oskarżeniem, wytaczać proces ANTONIM: uwolnić
 • Zasłaniać znaczenie to znaczy chować, osłaniać, przysłaniać, nie eksponować ANTONIM: odsłaniać, odkrywać, eksponować, pokazywać, wystawiać (na widok
 • Zasmucać znaczenie to znaczy nastrój/humor smucić, martwić ANTONIM: rozweselać, bawić, rozśmieszać, zabawiać, książk. rozrywać śmieszyć, cieszyć
 • Zastanawiać znaczenie to znaczy zadziwiać, zdumiewać, dawać do myślenia, wprawiać w podziw/zdumienie ANTONIM: pozostawiać obojętnym, nie dziwić
 • Zastanawiać Się znaczenie to znaczy przemyśliwać, rozmyślać, analizować, obmyślać, rozważać, roztrząsać, pot. (po) dumać, zachodzić w głowę zamierzać
 • Zastosowanie Się znaczenie to znaczy przychylenie się, dostosowanie, uwzględnienie, oficj. wyjście naprzeciw, uczynienie zadość realizacja, posłuchanie
 • Zastój znaczenie to znaczy skostniałość, sztywność, książk. konserwatyzm, konserwowanie, bezruch, bezwład, bezwładność, martwota stałość
 • Zasypiać znaczenie to znaczy się we śnie, zapadać w sen, sen zmorzył kogoś ANTONIM: budzić (się), przerywać/zakłócać komuś sen wstawać, obudzić się
 • Zaszczyt znaczenie to znaczy splendor, wyróżnienie ANTONIM: niesława, kompromitacja, hańba, wstyd, zhańbienie pogarda, upokorzenie, książk. dyshonor
 • Zaszczytny znaczenie to znaczy szlachetny, wiekopomny, dodający chwały, budzący szacunek ANTONIM: haniebny, hańbiący, kompromitujący, niecny
 • Zaśmiecać znaczenie to znaczy zanieczyszczać, błocić, smolić, tłuścić, zapylać ANTONIM: czyścić, oczyszczać, sprzątać, przecierać, wycierać, usuwać
 • Zataczać Się znaczenie to znaczy równowagę chwiać się kołysać się ANTONIM: stać mocno/pewnie, pot. fest na nogach, stać jak wryty trzymać się
 • Zatajać znaczenie to znaczy milczeniem, nie wspominać, nie zająknąć się, zachować dla siebie ukrywać (przed wszystkimi), utrzymywać w
 • Zatem znaczenie to znaczy toteż, wobec tego, wskutek tego, w takim razie, w związku z tym, książk. przeto, tedy ANTONIM: mimo, mimo że, mimo
 • Zatrudniać znaczenie to znaczy angażować, przyjmować do pracy, dawać pracę/zatrudnienie płacić, mieć na liście płac ANTONIM: zwalniać, (z)dymisjonować
 • Zatrudnić Się znaczenie to znaczy podjąć pracę/posadę, pójść do pracy, wziąć etat/posadę ANTONIM: zwolnić się, porzucić pracę, wymówić pracę/posadę
 • Zatrudnienie znaczenie to znaczy utrzymanie, zajęcie, zarobek, książk. engagement, oficj. źródło utrzymania obciążenia/sprawy/zajęcia służbowe/zawodowe
 • Zatłoczony znaczenie to znaczy przeludniony, rojny, tłoczny, ANTONIM: spokojny, mało uczęszczany, odludny, odosobniony, omijany, uboczny, ustronny
 • Zatrudniony znaczenie to znaczy pracy, robotnik, asystent, podwładny, urzędnik, ręce do pracy, oficj. pracobiorca, siła robocza, pot. człowiek ANTONIM
 • Zatrzymać znaczenie to znaczy unieruchomić, zastopować aresztować, pochwycić, schwytać, ująć, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć
 • Zatrzymać Się znaczenie to znaczy znieruchomieć, stanąć jak wryty zepsuć się, popsuć się, przestać działać/chodzić/pracować, pot. nawalić, wysiąść
 • Zatwierdzić znaczenie to znaczy atestować, homologować, dopuścić (do użytku) postanowić, ustalić, ustanowić, wprowadzić, zalegalizować; układ
 • Zaufać znaczenie to znaczy uznać/przyjąć za prawdę, dać wiarę, wziąć za dobrą monetę ANTONIM: zwątpić, stracić/utracić zaufanie, stać się
 • Zaufanie znaczenie to znaczy wiara, zawierzenie otwartość, wylewność, szczerość bezpieczeństwo, pewność, stabilność ANTONIM: nieufność, dystans
 • Złodziejstwo znaczenie to znaczy rabunek, hist. szaber przywłaszczenie, zabór (mienia) zagarnięcie, defraudacja, sprzeniewierzenie ANTONIM: uczciwość
 • Zauważać znaczenie to znaczy spostrzegać, chwytać/obejmować wzrokiem ANTONIM: nie widzieć, nie dostrzec, nie spostrzec, nie zauważyć opuścić
 • Zauważalny znaczenie to znaczy liczny, wyraźny, pot. pokaźnych rozmiarów ANTONIM: niezauważalny, nieodczuwalny, słaby, nieliczny, nikły, symboliczny
 • Zauważyć znaczenie to znaczy stwierdzić, zanotować, zarejestrować, zaobserwować, książk. skonstatować ANTONIM: przegapić, nie widzieć, nie dostrzec
 • Zawartość znaczenie to znaczy SYNONIM: treść, meritum, wnętrze ANTONIM: forma, kształt, postać, stan, wygląd, szata zewnętrzna
 • Zawetować znaczenie to znaczy przeciw, nie przyjąć, nie uchwalić, nie zaakceptować, oficj. oddalić, zgłosić weto ANTONIM: uchwalić, postanowić
 • Zawęzić Się znaczenie to znaczy się, ścienieć; o częściach ciała:pot. sklęsnąć; naczynia krwionośne: obkurczyć się ANTONIM: poszerzyć się, rozszerzyć
 • Zawiadamiać znaczenie to znaczy alarmować, donosić, informować, komunikować meldować, oznajmiać, raportować, podawać do wiadomości ogłaszać, anonsować
 • Zawiedziony znaczenie to znaczy narzekający, nieszczęśliwy, rozczarowany, zbulwersowany, zdegustowany, książk. nierad, niekontent ANTONIM: zadowolony
 • Zawieruszyć znaczenie to znaczy zapomnieć, zapodziać, zarzucić, zostawić (gdzieś), pot. posiać (gdzieś) ANTONIM: znajdować, odnajdywać, wynajdywać
 • Zawiesisty znaczenie to znaczy tłusty kaloryczny, przetłuszczony, sycący, syty, tuczący, oficj. wysokokaloryczny ANTONIM: chudy, odtłuszczony
 • Zawitać znaczenie to znaczy przyjechać, dojechać, dotrzeć dotrzeć/trafić (do celu/na miejsce), pojawić się stawić się, zgłosić się, zameldować się
 • Zawieść znaczenie to znaczy dać efektu, nie odnieść skutku, nie pomóc nie udać się, nie wyjść, nie wypalić, ponieść fiasko/porażkę/klęskę, skończyć
 • Zawikłanie znaczenie to znaczy trudność, nieprzyswajalność, kompleksowość, złożoność ANTONIM: prostota, jasność, łatwość, (łatwa) przyswajalność
 • Zawile znaczenie to znaczy niejasno, mętnie, nieprzystępnie, trudnym/specjalistycznym językiem uczenie, książk. nieklarownie, hermetycznie
 • Zawiły znaczenie to znaczy nieprosty, nierozstrzygalny, nierozwiązywalny, trudny, zagmatwany, złożony, pot. pogmatwany niezrozumiały, niejasny
 • Zawodny znaczenie to znaczy eksperymentalny, niebezpieczny, niepewny, ryzykowny, bez gwarancji ANTONIM: niezawodny, bezpieczny, sprawdzony
 • Zawodowy znaczenie to znaczy fachowy, kompetentny, uprawniony, powołany, specjalistyczny wyczynowy ANTONIM: amatorski, nieprofesjonalny
 • Zawodzenie znaczenie to znaczy łkanie, łzy, płacz, szlochanie, spazmy, pot. bek, ryk ANTONIM: śmiech, uśmiech, chichot, chichotanie, rechot, rżenie
 • Zawód znaczenie to znaczy rozczarowanie, rozgoryczenie, rozżalenie, książk. frustracja niedosyt, niespełnienie, nieukontentowanie praca
 • Zawrócić znaczenie to znaczy nawrócić, wrócić się wycofać się, odstąpić, cofnąć się cofnąć, nie przepuścić, pozawracać, zatrzymać ANTONIM
 • Zbędność znaczenie to znaczy zbyteczność błahość, czczość, jałowość, pustota, marginalne znaczenie ANTONIM: znaczenie, ranga, rola, zasługa
 • Zawstydzać znaczenie to znaczy hańbić, robić/przynosić wstyd, przynosić ujmę ANTONIM: przynosić chwałę/zaszczyt, rehabilitować, przywracać dobre imię
 • Zawsze znaczenie to znaczy za każdym razem zwykle, normalnie, zazwyczaj, z reguły ANTONIM: nigdy, wcale, ani razu wyjątkowo, rzadko, okazjonalnie
 • Zawyrokować znaczenie to znaczy rozstrzygnąć, wypowiedzieć się, wydać wyrok, zająć stanowisko ANTONIM: powstrzymać się, uchylić się (od
 • Zawzięty znaczenie to znaczy nieprzejednany, zacięty, zajadły, zapamiętały, zażarty wytrwały, cierpliwy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony
 • Zaznać znaczenie to znaczy poznać, przejść, przeżyć, zakosztować, mieć za sobą ANTONIM: uniknąć, nie wiedzieć, co to, coś kogoś ominęło
 • Zaznajamiać Się znaczenie to znaczy SYNONIM: spotykać się poznawać, zawierać/nawiązywać znajomości ANTONIM: omijać (z daleka), znać się z widzenia
 • Zbędny znaczenie to znaczy niepotrzebny, bezużyteczny, zbyteczny, zbywający niepraktyczny, niefunkcjonalny, nieużyteczny, niewygodny w użyciu
 • Zbierać znaczenie to znaczy kolekcjonować przechwytywać, wyłapywać; śmieci, papiery: podnosić, sprzątać oszczędzać, odkładać, składać, neg. ciułać
 • Zbierać Się znaczenie to znaczy schodzić się, skupiać się, zbiegać się, zjeżdżać się, zlatywać się ANTONIM: rozpraszać się, rozchodzić się, rozbiegać
 • Znacząco znaczenie to znaczy bardzo, istotnie, silnie, zasadniczo, w dużym/znacznym stopniu bardzo, mocno, dużo, daleko ANTONIM: minimalnie
 • Zdrowy znaczenie to znaczy kwitnący, pot. zdrów jak rydz/jak koń/jak ryba, tryskający zdrowiem, okaz zdrowia wyleczony, po chorobie, pot
 • Zdumiewać znaczenie to znaczy zaskakiwać, zadziwiać, dawać do myślenia, wprawiać w podziw/zdumienie ANTONIM: pozostawiać obojętnym, nie dziwić
 • Zdumiewać Się znaczenie to znaczy nie wierzyć własnym oczom, nie móc wyjść z podziwu, wpadać w osłupienie/zdziwienie, książk. dziwować się ANTONIM: nie
 • Zdumiewający znaczenie to znaczy olśniewający, (prze)śliczny, uroczy, urokliwy, zachwycający piękny, ładny, niebrzydki, estetyczny, kształtny dziwny
 • Zdychać znaczenie to znaczy padać umierać, konać, dogorywać, kończyć życie, walczyć ze śmiercią, książk. gasnąć, patrzeć śmierci w oczy, pot
 • Zdymisjonować znaczenie to znaczy udzielić dymisji, oficj. pozbawić godności/stanowiska zdegradować, cofnąć nominację urlopować, zawiesić (w obowiązkach
 • Zdymisjonowanie znaczenie to znaczy pozbycie się, usunięcie, zwolnienie, pot. wyrzucenie pozbawienie funkcji/stanowiska ANTONIM: powołanie, awans
 • Złodziejski znaczenie to znaczy hochsztaplerski, krętacki, szulerski, książk. szarlatański, szalbierczy brudny, ciemny, podejrzany ANTONIM: uczciwy
 • Zdyscyplinowanie znaczenie to znaczy dyscyplina, posłuszeństwo posłuch, uległość posłuszeństwo, dyscyplina, karność, rygor, książk. dryl zależność (służbowa
 • Zepsucie znaczenie to znaczy upadek, degeneracja, gangrena, rozpusta, rozpasanie, zezwierzęcenie, zgnilizna (moralna), książk. degrengolada
 • Zepsuć Się znaczenie to znaczy uszkodzić/uszkadzać się, odmówić posłuszeństwa, pot. wysiąść rozkładać się, butwieć, gnić, parcieć, pleśnieć, rozpadać
 • Zerkać znaczenie to znaczy popatrywać, rzucać okiem, ogarniać/obrzucać wzrokiem/spojrzeniem, rzucać spojrzenie, biegać wzrokiem, toczyć wzrokiem
 • Zespołowo znaczenie to znaczy grupowo, zbiorowo, pot. społem, wespół, oficj. gremialnie, kolektywnie, kolegialnie ANTONIM: indywidualnie, jednostkowo
 • Zespół znaczenie to znaczy komitet, komisja, prezydium, rada, oficj. gremium zbiorowość, zbiór, książk. kolektyw towarzystwo, grupa (rówieśnicza
 • Zewnętrzny znaczenie to znaczy otwarty, ogólnodostępny pozaustrojowy zagraniczny, międzynarodowy ANTONIM: wewnętrzny, prywatny, służbowy
 • Zezwalać znaczenie to znaczy dopuszczać, umożliwiać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę legalizować, uprawomocnić, sankcjonować ANTONIM: zabraniać
 • Zezwolenie znaczenie to znaczy akceptacja, aprobata, przyzwolenie, książk. placet ANTONIM: zakaz, brak zgody, ograniczenie, sprzeciw, zakazanie
 • Zgadywać znaczenie to znaczy odgadywać, wyczuwać, snuć domysły, książk. wietrzyć (podstęp, niebezpieczeństwo itp.) przypuszczać, oczekiwać
 • Zgadzać Się znaczenie to znaczy przyzwalać, tolerować, zezwalać, dawać zgodę/pozwolenie, wyrażać zgodę, nie protestować, przymykać oczy, patrzeć
 • Zgarbiony znaczenie to znaczy przygarbiony połamany, pokręcony ANTONIM: wyprostowany, prosty, sztywny o człowieku: wyprężony (jak struna), jakby kij
 • Zgęszczać znaczenie to znaczy kondensować, odparowywać (wodę), stężać ANTONIM: rozrzedzać, rozwadniać, rozcieńczać, rozpuszczać; wino: chrzcić
 • Zgiełk znaczenie to znaczy harmider, huk, jazgot, rumor, tumult, wrzawa, wycie, książk. kakofonia, pot. kocia muzyka, raban, rwetes ANTONIM: cisza
 • Zginać (Się) znaczenie to znaczy przekręcać (się), przekrzywiać (się), wyginać(się), wykrzywiać (się), zaginać (się), zakrzywiać (się), załamywać (się
 • Znienacka znaczenie to znaczy niespodziewanie, nieoczekiwanie, niespodzianie, raptem, szybko, zaskakująco, bez uprzedzenia, jak grom z jasnego nieba
 • Zginąć znaczenie to znaczy ponieść śmierć, być/paść ofiarą; w walce: paść, polec, książk. dać gardło, oddać życie zaginąć, nie dochować się, nie
 • Zgłoszenie znaczenie to znaczy SYNONIM: wniosek, kandydatura, oferta ANTONIM: rezygnacja, odmowa, nieprzyjęcie stanowiska, dymisja
 • Zgoda znaczenie to znaczy akceptacja, aprobata, przyzwolenie, zezwolenie, książk. placet; mieć: wolną rękę, carte blanche ANTONIM: zakaz, brak
 • Zgodność znaczenie to znaczy współbrzmienie, tożsamość (np. interesów), zbieżność, książk. konwergencja zestrojenie, dopasowanie, synchronizacja
 • Zgodny znaczenie to znaczy korespondujący, zbieżny równoznaczny, pokrywający się, przystający, synonimiczny jednogłośny, jednomyślny ugodowy
 • Zgodzić Się znaczenie to znaczy zaakceptować, dopuścić, nie odrzucić, uznać, pogodzić się, przystać, pot. pójść na coś ANTONIM: odrzucić, nie przyjąć
 • Zgon znaczenie to znaczy konanie, oficj. zejście, książk. agonia, skon, wieczny spoczynek ANTONIM: narodziny, przyjście na świat poczęcie
 • Zgorszenie znaczenie to znaczy demoralizowanie, deprawacja, deprawowanie, obraza (moralności) ANTONIM: cnota, moralność moralizowanie, umoralnianie
 • Zgrabny znaczenie to znaczy foremny, lekki, poręczny ANTONIM: toporny, ciężki, nieforemny, niekształtny, niezgrabny, grubo ciosany
 • Zgranie znaczenie to znaczy współbrzmienie, tożsamość (np. interesów), zbieżność, książk. konwergencja zestrojenie, dopasowanie, synchronizacja
 • Zgrywać Się znaczenie to znaczy mistyfikować, pozorować, grać/odgrywać komedię, książk. fingować naśladować, imitować, małpować, przedrzeźniać ANTONIM
 • Zgubić znaczenie to znaczy zapomnieć, zapodziać, zarzucić, zawieruszyć, zostawić (gdzieś), pot. posiać (gdzieś) ANTONIM: znaleźć, odnaleźć
 • Zgubić Się znaczenie to znaczy bez śladu/jak kamień w wodę), zaginąć, zapodziać się, zawieruszyć się nie wrócić, nie powrócić ANTONIM: znaleźć się
 • Ziemia znaczenie to znaczy książk. padół ziemski, życie doczesne ANTONIM: wszechświat, kosmos, przestrzeń kosmiczna niebo, raj, życie wieczne
 • Ziębnąć znaczenie to znaczy wychłodzić się, zamarzać, czuć zimno, drętwieć/kostnieć z zimna, szczękać zębami; o rękach: grabieć ANTONIM: grzać się
 • Zignorować znaczenie to znaczy wziąć pod uwagę, zaniedbać porzucić, nie pomóc, pozostać obojętnym, zostawić/pozostawić samemu sobie/na łasce losu nie
 • Zimno znaczenie to znaczy ziąb przymrozek, ochłodzenie, oziębienie, zima chłodno, lodowato, mroźno, zimowo ANTONIM: ciepło, gorąco, skwar
 • Zimny znaczenie to znaczy ochłodzony, oziębiony, wychłodzony, (za)mrożony mroźny, zimowy polarny ANTONIM: ciepły, gorący, nagrzany, rozgrzany
 • Zimowy znaczenie to znaczy chłodny, lodowaty, ochłodzony, oziębiony, wychłodzony, (za)mrożony polarny ciepły, ocieplany, gruby, watowany, zimowy
 • Zjednoczenie znaczenie to znaczy centralizacja, koncentracja, ześrodkowanie, zgrupowanie unia, federacja, połączenie, książk. fuzja, integracja
 • Zjednoczyć Się znaczenie to znaczy współdziałać, sprzymierzyć się, współtworzyć, książk. kooperować ANTONIM: rywalizować, konkurować, walczyć (ze sobą
 • Zlekceważyć znaczenie to znaczy docenić, nie podejrzewać, dać się nabrać/oszukać ANTONIM: poznać się, docenić, zauważyć, właściwie ocenić, pot
 • Złapać znaczenie to znaczy schwycić aresztować, pochwycić, zatrzymać, ująć, zamknąć, pot. przyskrzynić, zgarnąć, zapuszkować ANTONIM: rzucić
 • Zło znaczenie to znaczy strata, szkoda, ubytek, uszczerbek niegodziwość, łajdactwo, nikczemność, podłość, kamienne serce ANTONIM: dobro
 • Złodziej znaczenie to znaczy złoczyńca, bandyta, gangster, kryminalista, oprych, zbir, zbrodniarz sprawca, podejrzany, poszukiwany, winowajca
 • Złościć znaczenie to znaczy rozstrajać (nerwowo), wyprowadzać z równowagi, szarpać nerwy, działać na nerwy ANTONIM: uspokajać, ugłaskiwać/ugłaskać
 • Złościć Się znaczenie to znaczy wściekać się, kipieć/szaleć z gniewu, walić pięścią w stół gorszyć się, oburzać się, wzburzyć się, zżymać się patrzeć
 • Złość znaczenie to znaczy podrażnienie, rozdrażnienie, wzburzenie, zdenerwowanie, książk. irytacja wściekłość, agresja, furia, (szewska) pasja
 • Złośliwy znaczenie to znaczy agresywny, chłodny, kłótliwy, niesympatyczny, nieżyczliwy jadowity, kąśliwy, zgryźliwy, książk. sarkastyczny
 • Złożony znaczenie to znaczy specjalistyczny, zaawansowany technicznie/technologicznie wieloczęściowy, wieloczłonowy, wieloelementowy ANTONIM
 • Zły znaczenie to znaczy fatalny, katastrofalny, skandaliczny, tragiczny pot. do niczego, do bani, do kitu, do luftu kiepski, podły nie
 • Zmartwienie znaczenie to znaczy troska, problem, dylemat, książk. ambaras ANTONIM: nic trudnego, drobnostka, błahostka, formalność, fraszka, głupstwo
 • Zmartwiony znaczenie to znaczy niepocieszony, osowiały, ponury, przybity, przygnębiony, strapiony, załamany, znękany, zgryziony ANTONIM: pogodny
 • Zmęczony znaczenie to znaczy przemęczony, spracowany, znużony, książk. zdrożony, zmożony, pot. padnięty, sfatygowany, skonany, wypluty, wypompowany
 • Zmęczyć Się znaczenie to znaczy spracować się, urobić się, utrudzić się, uznoić się, wyczerpać siły, pot. natyrać się, uszarpać się zmachać się
 • Zmiana znaczenie to znaczy przeobrażenie, książk. metamorfoza, przeistoczenie, transpozycja zamiana, wymiana, książk. konwersja przekształcenie
 • Zmieniać znaczenie to znaczy likwidować, niszczyć, rujnować reformować, poprawiać, udoskonalać, ulepszać ANTONIM: zachowywać, konserwować, utrwalać
 • Zmieniać Się znaczenie to znaczy zmianom/przekształceniom/modyfikacjom, zmieniać kształt, przybierać nowy/inny kształt stać się/zostać kimś/czymś
 • Zmienny znaczenie to znaczy nieobliczalny, nierówny, niekonsekwentny, niepewny, niestały (w uczuciach), zmieniający się, pot. jak chorągiewka na
 • Zmniejszyć Się znaczenie to znaczy skurczyć się, zmaleć; o roślinach: skarłowacieć ubyć, skrócić się, zredukować się; o ubraniu: zbiec się zwęzić/zawęzić
 • Znudzenie znaczenie to znaczy nuda, nudność, nudziarstwo, brak (ciekawego) zajęcia monotonia, jednostajność, sztampa, uniformizacja ANTONIM
 • Zmuszać znaczenie to znaczy rozkazywać, zalecać, zarządzać, zlecać dać/dawać nakaz/rozkaz/polecenie/zadanie upominać, napominać, nalegać, polecić
 • Zmykać znaczenie to znaczy czmychać, pierzchać, rejterować, stchórzyć, umykać, pot. pryskać oddalać się, zwiększać odstęp, mylić pogoń ANTONIM
 • Zmysłowość znaczenie to znaczy SYNONIM: ciało, cielesność, książk. somatyzm, somatyczność sensualizm ANTONIM: duchowość, dusza, książk. psyche
 • Zmyślać znaczenie to znaczy okłamywać, wymyślać, wprowadzać w błąd, książk. konfabulować ANTONIM: mówić prawdę, nie kłamać, być szczerym
 • Zmyślony znaczenie to znaczy fantastyczny, nieprawdziwy, urojony, wydumany, wymyślony, książk. iluzoryczny, mityczny ANTONIM: faktyczny, istniejący
 • Zmywać znaczenie to znaczy spłukiwać, szorować, pot. pucować ANTONIM: brudzić, zanieczyszczać, błocić, plamić, smolić, tłuścić, zapylać, zaśmiecać
 • Znachor znaczenie to znaczy homeopata, uzdrawiacz ANTONIM: lekarz, doktor, medyk, specjalista, terapeuta, książk. eskulap, konsyliarz, neg. konował
 • Znaczenie znaczenie to znaczy pozycja, rola, funkcja, wielkość, zasługa, wartość, doniosłość, ważność, książk. ciężar gatunkowy sens, treść, wymowa
 • Znacznie znaczenie to znaczy istotnie, silnie, zasadniczo, znacząco, w dużym/znacznym stopniu ANTONIM: minimalnie, nieznacznie, niezauważalnie
 • Znaczny znaczenie to znaczy zwiększony zatrważający, książk. horrendalny, niemożebny głęboki, daleko posunięty ANTONIM: mały, niewielki, nieznaczny
 • Znajdować znaczenie to znaczy wynajdywać, wyszukiwać, pot. odgrzebywać, wygrzebywać ANTONIM: gubić, zgubić, podziać, zapomnieć, zapodziać, zarzucić
 • Znajomy znaczenie to znaczy swojski, znany zaprzyjaźniony, zżyty krewny, powinowaty, skoligacony ANTONIM: nieznajomy, obcy, nieznany zagraniczny
 • Znakomicie znaczenie to znaczy cudownie, doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, rewelacyjnie, wspaniale, wybornie
 • Znakomity znaczenie to znaczy doskonały, fantastyczny, fenomenalny, kapitalny, olśniewający, rewelacyjny, wyborny, wyśmienity, wyjątkowy ANTONIM: zły
 • Znaleźć znaczenie to znaczy wytropić, wyśledzić, wyszpiegować, oficj. zlokalizować, pot. wywęszyć, wyniuchać; przestępcę: złapać, schwytać, oficj
 • Znaleźć Się znaczenie to znaczy nawinąć się, pokazać się, ukazać się, pot. napatoczyć się ANTONIM: zgubić się, zginąć, przepaść (bez śladu/jak kamień w
 • Znamienny znaczenie to znaczy charakterystyczny wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, niecodzienny, niepowtarzalny, niestandardowy, nietypowy
 • Znany znaczenie to znaczy zdefiniowany, zbadany, wyznaczony określony, dany, konkretny, oznaczony, podany, wiadomy słynny, ceniony, głośny
 • Zniechęcać znaczenie to znaczy osłabiać ducha, podcinać skrzydła, odbierać/gasić chęć/zapał odradzać, nie radzić, odciągać, odwodzić, odstraszać
 • Zniechęcający znaczenie to znaczy negatywny, destrukcyjny, destruktywny, niszczący, rujnujący, zgubny demoralizujący, deprawujący, gorszący
 • Zniechęcenie znaczenie to znaczy chęci/ochoty/woli, obojętność obrzydzenie, wstręt, książk. awersja oziębłość, chłód, obojętność uczuciowa ANTONIM: chęć
 • Zniecierpliwienie znaczenie to znaczy podenerwowanie, rozdrażnienie, zdenerwowanie ANTONIM: spokój, ustabilizowanie, stoicki spokój, stalowe nerwy, zimna
 • Zniewaga znaczenie to znaczy obelga, policzek, profanacja, znieważanie, książk. despekt, dyshonor, impertynencja ANTONIM: uznanie, pochwała, książk
 • Zniewalać znaczenie to znaczy opanowywać, podporządkowywać sobie, ujarzmiać, uzależniać anektować, okupować, podbijać, wcielać, wkraczać, zdobywać
 • Znieważać znaczenie to znaczy profanować, zniesławiać obrażać, lżyć, ubliżać, urągać, uwłaczać, wymyślać, urażać, obrzucać wyzwiskami, rzucać obelgi
 • Zniewieściałość znaczenie to znaczy bojaźliwość, lękliwość, strachliwość, książk. asekuranctwo, kunktatorstwo ANTONIM: męstwo, bohaterstwo, odwaga
 • Znikomy znaczenie to znaczy nieodczuwalny, niezauważalny, nikły, symboliczny, śladowy ANTONIM: odczuwalny, mocny, liczny, wyraźny, zauważalny, pot
 • Zniszczenie znaczenie to znaczy rozpad, książk. dezintegracja, dekompozycja; gleby: erozja; substancji organicznych: gnicie ANTONIM: trwanie
 • Zniszczony znaczenie to znaczy zużyty, wyeksploatowany, wysłużony, pot. przechodzony, sfatygowany; samochód: zdezelowany, zajeżdżony ANTONIM: nowy
 • Zniżka znaczenie to znaczy się), redukcja, spadek, zmniejszenie (się), zniżanie się; wartości pieniądza: dewaluacja, inflacja; cen na giełdzie
 • Znośnie znaczenie to znaczy umiarkowanie, jako tako, średnio, w miarę, od biedy, do wytrzymania, w granicach normy ANTONIM: bardzo dobrze, cudownie
 • Znośny znaczenie to znaczy dostateczny, odpowiedni, przyzwoity, zadowalający minimalny, w normie akceptowalny, możliwy, do zniesienia, do
 • Znużony znaczenie to znaczy przemęczony, spracowany, książk. zdrożony, zmożony, pot. padnięty, sfatygowany, skonany, wypluty, wypompowany
 • Zobaczyć znaczenie to znaczy ujrzeć, wypatrzyć, zaobserwować, książk. zoczyć, pot. przyuważyć ANTONIM: nie zauważyć, przeoczyć, nie dostrzec, nie
 • Zorientować Się znaczenie to znaczy się, przejrzeć, przeniknąć, rozszyfrować, zdemaskować ANTONIM: nie poznać się, wziąć za dobrą monetę, nabrać się
 • Zrozumiały znaczenie to znaczy popularny, popularyzacyjny, przystępny, uproszczony, pot. łopatologiczny oczywisty, czytelny, dobitny, jasny
 • Zrównoważenie znaczenie to znaczy flegmatyczność, powolność, spokój, stateczność ANTONIM: porywczość, gwałtowność, impulsywność, popędliwość, raptowność
 • Zrównywać znaczenie to znaczy traktować/oceniać/widzieć jako coś, identyfikować, utożsamiać, stawiać na równi, stawiać znak równości, książk
 • Zróżnicowanie znaczenie to znaczy kontrast, niezgodność, odrębność, rozbieżność, rozdźwięk, sprzeczność ANTONIM: podobieństwo, analogia, bliskość
 • Zuch znaczenie to znaczy książk. heros, dzielny mąż ANTONIM: tchórz, panikarz, książk. asekurant, kunktator, pot. cykor, mazgaj, mięczak
 • Zuchwale znaczenie to znaczy bohatersko, brawurowo, nieustraszenie, przebojowo, po męsku ANTONIM: strachliwie, lękliwie, płochliwie, z lękiem
 • Zuchwalstwo znaczenie to znaczy arogancja, bezceremonialność, niedelikatność, obcesowość, zuchwałość, książk. buta ANTONIM: nieśmiałość, onieśmielenie
 • Zuchwały znaczenie to znaczy bezwstydny, arogancki, niedelikatny, obcesowy, bez wstydu brawurowy, odważny, dzielny, bohaterski, szalony, szaleńczy
 • Zupełnie znaczenie to znaczy kompletnie, w pełni, w zupełności, dokumentnie, bez reszty, bez wyjątku, bezwyjątkowo, ze szczętem, od początku do
 • Zupełny znaczenie to znaczy całościowy, kompletny, wszystek, pełny, skończony ANTONIM: częściowy, cząstkowy, fragmentaryczny, niekompletny
 • Zużyty znaczenie to znaczy wyeksploatowany, wysłużony, zniszczony, pot. przechodzony, sfatygowany; samochód: zdezelowany, zajeżdżony; olej
 • Zużywać znaczenie to znaczy wykorzystywać, używać, wyzyskiwać, pot. pożerać, zjadać trwonić, gubić, marnować; pieniądze: wydawać, wyrzucać w błoto
 • Zużywać Się znaczenie to znaczy się, pomniejszać się, kurczyć się, redukować się, topnieć znikać, niknąć w oczach kończyć się, wyczerpywać się, być na
 • Zwać znaczenie to znaczy mianem), tytułować, wołać dawać/nadawać imię ANTONIM: przezywać, dać/dawać przezwisko/kryptonim
 • Zwać Się znaczenie to znaczy imię, mieć nazwisko, nosić imię/nazwę/nazwisko; o zwierzętach: wabić się ANTONIM: nie mieć nazwy, być nieznanym z
 • Zwalczać znaczenie to znaczy popierać, nie sprzyjać, być przeciwnikiem dyskryminować, szykanować, przeszkadzać, działać na szkodę ANTONIM: popierać
 • Zwalić Się znaczenie to znaczy upaść, paść, runąć, wywrócić się, zlecieć, pot. gruchnąć/rymnąć (na ziemię), wywalić się ANTONIM: wstać, powstać
 • Zwalniać znaczenie to znaczy przyhamowywać, osłabiać/zmniejszać tempo ANTONIM: przyspieszać, rozpędzać się, nabierać tempa/prędkości/szybkości, pot
 • Zwątpić znaczenie to znaczy zaufanie, stać się podejrzliwym, mieć wątpliwości odejść od wiary, popaść w herezję/w schizmę, odejść od Boga ANTONIM
 • Zwątpienie znaczenie to znaczy wiary/nadziei niewiara, nieufność, podejrzliwość, sceptycyzm, wątpliwości ANTONIM: ufność, nadzieja, zaufanie, książk
 • Zwęzić Się znaczenie to znaczy skurczyć się, ścienieć; o częściach ciała:pot. sklęsnąć; naczynia krwionośne: obkurczyć się ANTONIM: poszerzyć się
 • Związać znaczenie to znaczy sznurem/więzami, powiązać, skrępować skuć, przykuć, zakuć uzależnić, podporządkować, ujarzmić, zniewolić ANTONIM
 • Związek znaczenie to znaczy stowarzyszenie, federacja, konfederacja, porozumienie, przymierze, ruch, sojusz, unia, zrzeszenie; rzemieślników: cech
 • Zwierzchnictwo znaczenie to znaczy przewodnictwo, przywództwo, prezesura, dowodzenie, zarządzanie administrowanie, kierowanie, przewodzenie (komu/czemu
 • Zwierzchnik znaczenie to znaczy naczelnik, prezes, przewodniczący przełożony, szef, pot. boss, przest. pryncypał pracodawca, zleceniodawca majster
 • Zwierzę znaczenie to znaczy zwierzyna, pot. gadzina, książk. dobytek ANTONIM: człowiek, istota rozumna/inteligentna, osoba/istota ludzka, ludzie
 • Zwiewnie znaczenie to znaczy zręcznie, z wdziękiem jak kot, jak baletnica ANTONIM: ociężale, niedołężnie, niedźwiedziowato, niemrawo, nieporadnie
 • Zwiększyć Się znaczenie to znaczy urosnąć, przyrosnąć, wyrosnąć, rozróść/rozrosnąć się przybyć, pomnożyć się, rozmnożyć się, podwoić/potroić się
 • Zwięzły znaczenie to znaczy lapidarny, oszczędny; styl wypowiedzi: aforystyczny, enigmatyczny, gazetowy, hasłowy, telegraficzny ANTONIM: rozwlekły
 • Zwinnie znaczenie to znaczy zwiewnie, z wdziękiem jak kot, jak baletnica ANTONIM: ociężale, niedołężnie, niedźwiedziowato, niemrawo, nieporadnie
 • Zwlekać znaczenie to znaczy ociągać się, odwlekać, opóźniać, przenosić (na później), nie spieszyć się, książk. nie kwapić się, oficj. odraczać
 • Zwolennik znaczenie to znaczy przyjaciel, sprzymierzeniec, stronnik, książk. aliant ANTONIM: przeciwnik, rywal, książk. antagonista; w dyskusji
 • Zwolnić znaczenie to znaczy dać wymówienie, pot. wylać, wywalić, posłać na zieloną trawkę; służącego: odprawić, odesłać odwołać, (z)dymisjonować
 • Zwolnienie znaczenie to znaczy redukcja odwołanie, dymisja, zdymisjonowanie, pozbycie się, usunięcie, pot. wyrzucenie pozbawienie funkcji/stanowiska
 • Zwracać Się znaczenie to znaczy opłacać się, procentować przynieść zysk, być rentownym ANTONIM: nie opłacać się, przynieść straty
 • Zwrócić znaczenie to znaczy rozliczyć się z czegoś, oficj. zdać pozbyć się ANTONIM: zatrzymać, przywłaszczyć, wziąć sobie, zagarnąć; pieniądze
 • Zwycięstwo znaczenie to znaczy wyczyn, książk. wiktoria powodzenie, szczęście, szczęśliwy koniec/traf, pot. (mieć) fart ANTONIM: porażka, klęska
 • Zwyczajnie znaczenie to znaczy zwyczajowo równo, sprawiedliwie, jednakowo przeciętnie, średnio, mało, raczej nie ANTONIM: szczególnie, specjalnie
 • Żaden znaczenie to znaczy ANTONIM: każdy, ktokolwiek, byle kto wszelki, wszystek, wszelaki którykolwiek, dowolny, dowolnie wybrany
 • Źródło znaczenie to znaczy motyw, motywacja, początek, okoliczności, podłoże, podstawa, uwarunkowania, warunki (powstania czegoś) ANTONIM: skutek
 • Życzliwie znaczenie to znaczy przychylnie, po ludzku, z sympatią, z uznaniem, ze zrozumieniem ANTONIM: nieżyczliwie, niegrzecznie, nieprzychylnie
 • Żal znaczenie to znaczy rozpacz, smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość ANTONIM: radość
 • Żalić Się znaczenie to znaczy się, uskarżać się, użalać się utyskiwać, gderać, szemrać, sarkać, zrzędzić, pot. psioczyć biadać, biadolić, jęczeć
 • Żałoba znaczenie to znaczy cierpienie, żal, żałość lament, płacz, rozpacz, smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal ANTONIM: radość
 • Żałośnie znaczenie to znaczy niewesoło, ponuro, przygnębiająco, smętnie boleściwie, pesymistycznie, płaczliwie, rzewnie, tęsknie, książk
 • Żałować znaczenie to znaczy się, korzyć się, bić się w piersi, prosić o wybaczenie ubolewać, boleć, płakać, nie móc przeboleć, rozdzierać szaty
 • Żarliwy znaczenie to znaczy płomienny, zapamiętały pilny, obowiązkowy, ochoczy, skrupulatny, skrzętny ANTONIM: obojętny, chłodny, bierny, pasywny
 • Żarłoczność znaczenie to znaczy objadanie się, obżeranie się, nieumiarkowanie/brak umiaru (w jedzeniu i piciu), książk. bulimia ANTONIM: głód
 • Żartować znaczenie to znaczy drwić, wyśmiewać się, naigrawać się, naśmiewać się, szydzić, wystawiać na śmieszność/pośmiewisko, książk. dworować
 • Żądanie znaczenie to znaczy się, postulowanie, roszczenie, wola, życzenie dyrektywa, postulat, sugestia, wskazanie, zalecenie warunek, klauzula
 • Żądza znaczenie to znaczy ochota, pożądanie, wola, zachcianka, życzenie, pot. chętka pożądanie (seksualne), pożądliwość, popęd (płciowy), żądza
 • Żebrak znaczenie to znaczy dziad, nędzarz, potrzebujący, ubogi, pot. golec, goły obdartus, obszarpaniec, łachmaniarz włóczęga, bezdomny, kloszard
 • Żeński znaczenie to znaczy książk. niewieści, pot. babski matriarchalny, feministyczny ANTONIM: męski, pot. chłopski samczy, patriarchalny
 • Żmudny znaczenie to znaczy uciążliwy, znojny; droga: najeżona trudnościami; praca: katorżnicza ANTONIM: łatwy, niemęczący, dogodny, nieuciążliwy
 • Żołnierz znaczenie to znaczy podchorąży, wojak oficj. mundurowy ANTONIM: cywil, osoba cywilna, cywile oficj. niemundurowy bojownik, kombatant
 • Żołnierze znaczenie to znaczy szeregowy armia, wojska powstańcy, rebelianci, buntownicy (czyiś) ludzie, żołnierze (mafii), neg. siepacze, najemnicy
 • Żona znaczenie to znaczy towarzyszka życia, książk. druga połowa, lepsza połowa, kapłanka domowego ogniska, pani domu, pot. baba, kobieta, stara
 • Żwawość znaczenie to znaczy pośpiech, prędkość, (szybkie) tempo, wartkość, pot. gaz refleks, (szybka) reakcja ANTONIM: powolność, ociężałość
 • Żwawy znaczenie to znaczy szybki, żywotny, żywy, pot. dziarski, z ikrą szybki, prędki, energiczny, raźny, książk. chybki, chyży, śmigły ANTONIM
 • Życie znaczenie to znaczy istnienie, trwanie, żywot, książk. wegetacja przeżycie, przetrwanie, ocalenie (od śmierci) nieśmiertelność, życie
 • Życzenie znaczenie to znaczy apel, odezwa, petycja, rezolucja wniosek, postulat, propozycja, sugestia, oficj. dezyderat ANTONIM: żądanie, nakaz
 • Życzliwość znaczenie to znaczy przychylność, łaskawość, przyjaźń, serdeczność (szczególne) względy, słabość, książk. sentyment ANTONIM: niechęć
 • Życzliwy znaczenie to znaczy przyjazny grzeczny, miły, sympatyczny, uprzejmy ANTONIM: nieprzychylny, nieżyczliwy, niechętny, niemiły oschły
 • Życzyć Sobie znaczenie to znaczy łaknąć, marzyć, potrzebować, pożądać ANTONIM: nie chcieć, nie pragnąć, odmawiać, nie mieć chęci/ochoty, powstrzymywać
 • Żyć znaczenie to znaczy bytować, egzystować wegetować, prowadzić/wlec życie/żywot, pot. pędzić żywot ocaleć, przeżyć, uratować się, wyżyć
 • Żywiołowość znaczenie to znaczy refleksji, bezrefleksyjność, instynkt, instynktowność witalność, ruch, ruchliwość, dynamizm ANTONIM: refleksja
 • Żywo znaczenie to znaczy wartko, śpiesznie, raźno, ochoczo energicznie, rześko, żwawo, pot. dziarsko, z ikrą silnie, mocno, zamaszyście, z
 • Żywy znaczenie to znaczy szybki, żwawy, żywotny, pot. dziarski, z ikrą prężny, dynamiczny, ekspansywny, operatywny, przebojowy

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Żywy, Żywo, Żywiołowość, Żyć, Życzyć Sobie, Życzliwy, Życzliwość, Życzenie, Życie, Żwawy, Żwawość, Żona, Żołnierze, Żołnierz, Żmudny, Żeński, Żebrak, Żądza znaczenie.

Wyraz Żywy, Żywo, Żywiołowość, Żyć, Życzyć Sobie, Życzliwy definicja.