cieśniny co to znaczy

Definicja Cieśniny. pisownia. Jak jest poprawnie Cieśniny.? Nazwy cieśnin piszemy wielkimi literami.

Dziś jest Piątek, 19 kwietnia 2019.

Imieniny obchodzą: Leon, Tymon, Adolf.

Czy przydatne?

Definicja Cieśniny.

Co to jest CIEŚNINY.: Nazwy cieśnin piszemy wielkimi literami, np. Cieśnina Księcia Walii, Mały Bełt, Skagerrak Jeśli nazwa cieśniny jest dwuczłonowa a drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku, który w związku z tym może stanowić samodzielną nazwę, to człon pierwszy (wyraz pospolity cieśnina) piszemy małą literą, natomiast człon drugi wielką, np. cieśnina Sund. Człon pierwszy może zostać pominięty. Jeśli nazwa własna jest dwuczłonowa a człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu, np. Cieśnina Franklina lub przymiotnikiem w mianowniku, np. Cieśnina Gibraltarska oba człony pisze się wielką literą. Człon drugi, nie mogąc stanowić samodzielnej nazwy, musi występować z członem pierwszym. NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 2.

Czym jest Cieśniny znaczenie w Poprawnia pisownia C .