latynizmy co to znaczy

Definicja Latynizmy pisownia. Jak jest poprawnie Latynizmy? to zapożyczenia z języka łacińskiego.

Dziś jest Wtorek, 22 stycznia 2019.

Imieniny obchodzą: Wincenty, Anastazy, Wiktor.

Czy przydatne?

Definicja Latynizmy

Co to jest LATYNIZMY: to zapożyczenia z języka łacińskiego. Wpływ łaciny jest wyraźny we wszystkich fazach rozwoju języka polskiego, wyjątkowo silny był w średniowieczu, przy czym przejawiał się głównie w słownictwie religijnym, np. anioł, biskup, kościół, msza pacierz, proboszcz. Od oświecenia wyrazy łacińskie wzbogacają głównie terminologię specjalistyczną i język ludzi wykształconych. Wpływ łaciny jest wyraźny także w słowotwórstwie. Skutkiem wpływu języka łacińskiego jest duża liczba często używanych przyrostków, np. -acja -ika || -yka -ista || -ysta -izm || -yzm, oraz przedrostków, np. anty-, de-, inter-, wice-. ANGLICYZMY; GALICYZMY; GERMANIZMY; RUSYCYZMY; ZAPOŻYCZENIA.

Czym jest Latynizmy znaczenie w Poprawnia pisownia L .