agresja co to znaczy

Co to znaczy Agresja? Czym jest ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz.

Dziś jest Wtorek, 17 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Sławomir, Brunon, Weronika.

Czy przydatne?

Co to jest Agresja

Definicja Agresja (z łaciny aggresio – napaść) to w psychologii ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej albo psychicznej. Agresja w swej skrajnej postaci jest największa tragedią ludzkości. Nadzieje, iż horror II wojny światowej i Holokaustu zrodzi powszechną odrazę do zabijania, okazały się mrzonką, odtąd gdyż liczba morderstw w państwach uprzemysłowionych wzrosła - świadczą o tym chociażby statystyki prowadzone w stanach zjednoczonych ameryki. Z tych względów w ostatnich latach badania stawiające sobie za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek zachowuje się agresywnie, zyskały sobie sporą popularność. Dotychczas naukowcy wskazali na następujące powody upowszechniania się przemocy: - łatwość w dostępie do broni -globalne ocieplenie -wykorzystywanie przemocy wobec dzieci -przyrost liczby programów i filmów prezentujących przemoc w mediach.Wyróżniana jest między innymi:agresja wroga – agresja, która ma na celu zranienie albo zadanie bólu.agresja instrumentalna – agresja wykorzystywana innemu celowi niż zranienie albo zadanie bólu, na przykład zastraszenie, usuniięcie konkurencji i tym podobneagresja prospołeczna – chroniąca interesy socjalne, obronaagresja indukowana – powstająca w rezultacie psychomanipulacji.agresja odroczonaautoagresja (zachowanie) - agresja skierowana na swoją osobęW psychologii nie ma zgody co do przyczyn i systemów powstawania zachowań agresywnych.W psychologii socjalnej definiuje się agresje jako: "Zachowanie, którego świadomym celem jest wyrządzenie komuś szkody, krzywdy". W tym nurcie teoretycznym przyjmuje się, ze agresja jest zachowaniem wyuczonym, nabytym. W myśl tej teorii człowiek uczy się agresji tak jak każdego innego zachowania - na przykład jeżdżenia na rowerze czy współpracy z innymi. Opisane zostały trzy fundamentalne systemy nabywania zachowań agresywnych: warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, naśladowanie. Patrz także: teoria agresji wyuczonej.Nie wszyscy zgadzają się jednak z pojęciem agresji, przyjmowaną w psychologii socjalnej. Niektórzy naukowcy rozumieją agresję raczej jako wrodzony popęd, a nie zachowanie. Tak rozumiana jest agresja w teoriach psychologii głębi, na przykład w psychoanalizie i teoriach pochodnych, psychologii ewolucyjnej i po części w neuropsychologii. Wg badaczy z tego nurtu agresja jest popędem wrodzonym, który działa podobnie jak popęd seksualny: wspólnie z upływem czasu dochodzi do kumulowania się napięcia popędowego, które co pewien czas musi zostać rozładowane w odpowiednim zachowaniu. Ludzie różnią się siłą popędu (czytaj: częstością aktów agresywnych) i dojrzałością systemów, które przekładają siłę popędu (bodziec popędowy) na zachowanie - a więc dojrzałością reakcji agresywnych. naukowcy z tego nurtu skupiają się na opisaniu rozwoju agresji pośrodku życia i badaniu biologicznego podłoża agresji ( na przykład wpływu hormonów, genów, neurotransmiterów i innych czynników biologicznych na zachowania agresywne). Patrz także: teoria agresji wrodzonej.Jeszcze inne ujęcie proponuje teoria frustracji - agresji. naukowcy ci są zdania, iż powodem zachowań agresywnych są niemiłe sytuacje i stany - frustracje. W myśl tej teorii zachowania agresywne są zazwyczaj sprowokowane poprzez czynniki zewnętrzne, które powodują u ludzi niemiłe stany wewnętrzne takie jak gniew, lęk, ból, nuda etc. Instynktowną reakcją na te niemiłe stany staje jest zachowanie agresywne. naukowcy z tego nurtu opisywali powody pojawiania się frustracji, czynniki nasilające frustrację i mechanizmy poznawcze, od których zależy interpretowanie danej sytuacji jako frustrującej, w przeciwieństwie od sytuacji wywołującej deprywację.

Co oznacza Anoreksja:
Znaczenie Jadłowstręt psychiczny (z greckiego an - brak, pozbawienie, orexis - apetyt Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie wagi wywołanej poprzez osobę chorą, z symptomami agresja.
Co oznacza Akatyzja:
Znaczenie zespół objawów, opierający na występowaniu:- pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć nieruchomo, wciąż poruszają kończynami, stają, zmieniają agresja.
Co oznacza Asertywność:
Znaczenie psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania i bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego terytorium innych osób i własnych, bez agresja.
Co oznacza Asocjacjonizm:
Znaczenie asocjacjonistyczna, atomistyczna - zapoczątkowana w XIX wieku w filozofii angielskiej.główną tezą psychologii asocjacjonistycznej to jest, iż wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie agresja.
Co oznacza Autosugestia:
Znaczenie metoda pozwalająca na prace nad ograniczajacymi przekonaniami osoby ją stosującej. Bazuje na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co skutkuje podniesienie poczucia własnej wartości i przezwyciężenie agresja.
  • Dodano:
  • Autor: