represja co to znaczy

Co to znaczy Represja? Czym jest lub wyparcie to jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.

Dziś jest Wtorek, 17 maja 2022.

Imieniny obchodzą: Sławomir, Brunon, Weronika.

Czy przydatne?

Co to jest Represja

Definicja Represja (od z łaciny reprimere, odpierać, odpychać, tłumić) lub wyparcie to jeden z systemów obronnych znanych w psychologii.to jest usuwanie ze świadomości myśli, uczuć, wspomnień i pragnień, które przywołują bolesne skojarzenia albo w inny sposób zagrażają spójności osobowości danej jednostki (np. prowokują pytania o moralność). Wyparcie zachodzi wtedy gdy zaspokojenie popędu (powiązane z przyjemnością) może wywołać – z uwagi na inne obowiązki – przykrość. Wyparte myśli istnieją nadal, chociaż nie są dostępne świadomości. Wyparcie nie jest procesem jednorazowym i wymaga ciągłego nakładu energii.Przykład: Pracownik nie dopuszcza do siebie myśli o możliwości zwolnień grupowych, o których mówi się w spółce. Czuje się dlatego lepiej (pomniejszenie frustracji), lecz będzie całkowicie nieprzygotowany, jeżeli zwolnienia nastąpią (zniekształcenie rzeczywistości).Wyparcie jest jednym z podstawowych pojęć psychoanalizy. Wg Freuda dzieli się ono na dwa typy:tak zwany wyparcie pierwotne ma miejsce, kiedy pewne przeżycia albo emocje na bieżąco są niedopuszczane do świadomości. Takie zjawiska nigdy do niej nie docierają. Wyparcie pierwotne ma miejsce raz, w bardzo inicjalnym etapie dzieciństwa, kiedy z nieświadomości wyodrębnia się świadomość.::tak zwany wyparcie wtórne, lub następcze lub właściwe ma miejsce, kiedy zjawiska, które pojawiły się w świadomości, lecz wtórnie zostały wypchnięte do nieświadomości.Wyparte zjawiska pozostają w nieświadomości dzięki mechanizmowi zwanemu cenzurą, kontrolowanemu poprzez superego, czasem jednak pojawiają się niespodziewanie kiedy cenzura słabnie (na przykład pod wpływem alkoholu), mogą także być powodem nerwic.Jednym z kierunków psychoanalizy jest więc wydobywanie wypartych wspomnień wydarzeń na powierzchnię świadomości, co ma leczyć nerwice. Do tego celu służy szereg metod, między innymi:- interpretacja snów- badanie czynności pomyłkowych- sposób wolnych skojarzeń- hipnozaMetody te bywają jednak bardzo zawodne. Znany jest (np. sytuacja pacjentki, u której pod hipnozą odsłonięto wspomnienie gwałtu dokonanego na niej w dzieciństwie poprzez ojca, w trakcie gdy potem okazało się, iż jest ciągle dziewicą. Także w razie odsłonięcia faktycznie wypartego wspomnienia nerwica w ogóle nie koniecznie ustępuje, aczkolwiek świadomość jej przyczyn może pomóc w dalszym leczeniu.

Co oznacza Rozszczepienie:
Znaczenie spliting) to jeden z systemów obronnych, opierający na podzieleniu zewnętrznych obiektów na całkiem dobre i całkiem złe. Osoba pozostająca w kontakcie z osobą stosującą rozszczepienie może nagle represja.
Co oznacza Reaktancja:
Znaczenie reaktancji (oporu psychicznego) stworzona została poprzez Jacka Brehma w 1966r. Reaktancja psychologiczna to jest dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej poprzez kogoś, kto próbuje nam represja.
Co oznacza Regresja:
Znaczenie psychologii powrót do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Powrót ten może także objawiać się na płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie siebie jako dziecka represja.
Co oznacza Racjonalizacja:
Znaczenie z łaciny ratio, rozum) - w psychologii jeden z systemów obronnych - z pozoru racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają ukryte, regularnie również represja.
  • Dodano:
  • Autor: