żywy żywiec żyrardów żydzi co to znaczy

Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal, Żuk, Ż-Rz, Żółty, Żółknąć, Żonaty.

Dziś jest Poniedziałek, 21 września 2020.

Imieniny obchodzą: Mateusz, Hipolit, Daria.

Jak jest poprawnie Z

 • Co to znaczy Zagroda Definicja lm D. zagród
 • Co to znaczy Zrozumiały Definicja forma mos. zrozumiali, st. wyż. bardziej zrozumiały
 • Co to znaczy Zrywny Definicja st. wyż. zrywniejszy a. bardziej zrywny
 • Co to znaczy Zrzec Się Definicja zrzec śe, pot. żrzec śe], zrzeknę się, zrzeknij się, zrzeknie się, zrzekłem się, zrzekł się, zrzekła się, zrzekliśmy się [wym. zrzekliśmy
 • Co to znaczy ZwiˇZki Frazeologiczne Definicja frazeologizmy, to stałe połączenia wyrazowe. Od zwykłych połączeń słownych różnią się tym, że ich znaczenia nie można wyprowadzić ze
 • Co to znaczy Zwrotny Definicja forma mos. zwrotni, st. wyż. zwrotniejszy
 • Co to znaczy Zwycięzca Definicja wym. zwyćęsca pot. zwyćełsca], M. zwycięzcy, DB. zwycięzców. BŁĘDY: 1) [wym. zwyćensca]. 2) Pisownia !zwycięsca !zwyciężca
 • Co to znaczy Zwyczaj Definicja D. zwyczaju, lm D. zwyczajów. BŁˇD: lm D. !zwyczai
 • Co to znaczy Zwyczaje Definicja OBRZĘDY, ZABAWY I ZWYCZAJE
 • Co to znaczy Zwyczajny Definicja forma mos. zwyczajni, st. wyż. zwyczajniejszy
 • Co to znaczy Zwykły Definicja forma mos. zwykli, st. wyż. zwyklejszy
 • Co to znaczy Zygmunt August Definicja to król polski (1520-1572), DB. Zygmunta Augusta C. Zygmuntowi Augustowi, N. Zygmuntem Augustem, Ms. o Zygmuncie Auguście
 • Co to znaczy Zygmunt Iii Waza Definicja polski i szwedzki (1566-1632), D. Zygmunta III Wazy, C. Zygmuntowi III Wazie, B. Zygmunta III Wazę, N. Zygmuntem III Wazą, Ms. o Zygmuncie
 • Co to znaczy Zsrr Definicja wym. zet-es-er-er] to skrót od Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ( Związek Radziecki), rodz. męs., nieodm
 • Co to znaczy Zuch Definicja lm M. te zuchy, DB. zuchów. BŁˇD: !ci zuchowie
 • Co to znaczy Zuchwalec Definicja W. zuchwalcu (możliwe też zuchwalcze), lm M. zuchwalcy, DB. zuchwalców
 • Co to znaczy Zuchwały Definicja forma mos. zuchwali, st. wyż. bardziej zuchwały
 • Co to znaczy Zupełny Definicja forma mos. zupełni, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Zus Definicja wym. zus] to skrót od Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodz. męs., D. ZUS-u, Ms. ZUS-ie a. nieodm. - ZUS-owski a. zusowski
 • Co to znaczy Związek Radziecki Definicja państwo w Europie (1922-1991), skrót: ZSRR, D. Związku Radzieckiego, oficj. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, inaczej Związek
 • Co to znaczy Zwichnąć Definicja zwichnąłem [wym. zwichnołem], zwichnął [wym. zwichnoł], zwichnęła [wym. zwichneła], zwichnęliśmy [wym. zwichneliśmy]. BŁĘDY: !zwichń
 • Co to znaczy Zwierzęta Definicja zwierząt piszemy wielką literą, np. Burek, Kicia Mruczek Wyraz zwierzę łączymy z liczebnikami głównymi lub zbiorowymi, np. dwa zwierzęta a
 • Co to znaczy Zwiędnąć Definicja zwiądł (możliwe też zwiędnął), zwiędła zwiędliśmy [wym. zwjendliśmy]. BŁĘDY: !zwiądłem, !zwiędnąłem, !zwiędnęła !zwiądła !zwiędnęliśmy itd
 • Co to znaczy Zwój Definicja D. zwoju, lm D. zwojów. BŁˇD: lm D. !zwoi
 • Co to znaczy Zwrotnik Definicja D. zwrotnika. UWAGI: Wyraz ten w wyrażeniach zwrotnik Raka zwrotnik Koziorożca zapisujemy od małych liter (Rak, Koziorożec - znaki zodiaku
 • Co to znaczy Zygmunt Stary Definicja polski (1467-1548), DB. Zygmunta Starego, C. Zygmuntowi Staremu, N. Zygmuntem Starym, Ms. o Zygmuncie Starym - Zygmuntowski czyj
 • Co to znaczy Zżółknąć Definicja zżółknońć, żżółknońć], zżółkłem a. zżółknąłem [wym. zżółknołem, żżółknołem], zżółkł a. zżółknął [wym. zżółknoł, żżółknoł], zżółkła
 • Co to znaczy Żagiel Definicja D. żagla lm D. żagli
 • Co to znaczy Zach Definicja wyrazu zachód. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Zjawisko to zaobserwować można na zach
 • Co to znaczy Zanim Definicja niż, nim) to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Pomyśl dobrze, zanim to zrobisz. UWAGI
 • Co to znaczy Zionąć Definicja zioń, zionie, zionąłem [wym. źonołem], zionął [wym. źonoł], zionęła [wym. źoneła], zionęliśmy [wym. źoneliśmy]. BŁĘDY: !zionęłem itd
 • Co to znaczy Zjazd Definicja D. zjazdu, Ms. zjeździe
 • Co to znaczy Zrzednąć Definicja wym. zrzednońć, żrzednońć], zrzedł a. zrzednął [wym. zrzednoł, żrzednoł], zrzedła. BŁĘDY: !zrzednęła itd
 • Co to znaczy Żeń-Szeń Definicja D. żeń-szenia lm D. żeń-szeni
 • Co to znaczy Zajad Definicja D. zajadu, lm M. zajady, D. zajadów. BŁĘDY: 1) Forma ta !zajada. 2) lm D. !zajad
 • Co to znaczy Zaślepiony Definicja forma mos. zaślepieni, st. wyż. bardziej zaślepiony
 • Co to znaczy Zaufany Definicja forma mos. zaufani, st. wyż. bardziej zaufany
 • Co to znaczy Zebra Definicja lm D. zebr
 • Co to znaczy Zew Definicja D. zewu, Ms. zewie. BŁˇD: D. !zwu
 • Co to znaczy Znakomity Definicja forma mos. znakomici, st. wyż. znakomitszy
 • Co to znaczy Znamię Definicja D. znamienia C. znamieniu, N. znamieniem, Ms. znamieniu, lm MB. znamiona
 • Co to znaczy Zwięzły Definicja wym. zwjęzły, pot. zwjełzły], st. wyż. zwięźlejszy a. bardziej zwięzły, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Ze- Definicja to przedrostek z
 • Co to znaczy Żeby Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Żeby nauczyć się języka obcego, trzeba silnej motywacji
 • Co to znaczy Żeremie Definicja lm M. żeremia D. żeremi
 • Co to znaczy Żarliwy Definicja forma mos. żarliwi, st. wyż. żarliwszy a. bardziej żarliwy
 • Co to znaczy Zwyknąć Definicja książkowy o znaczeniu mieć coś w zwyczaju, zwykle coś robić , zwykłem, zwykł, zwykła zwykliśmy [wym. zwykliśmy]. BŁĘDY: !zwyknąłem
 • Co to znaczy Ż Definicja gdy: 1) W formach odmiany lub wyrazach pochodnych następują wymiany głoskowe: ż - g (rożek - róg), ż - dz (księża - księdza), ż - h
 • Co to znaczy Żagań Definicja to miasto w województwie lubuskim, D. Żagania C. Żaganiowi, N. Żaganiem, Ms. Żaganiu - żaganianin, żaganianka żaganianie - żagański
 • Co to znaczy Żal Definicja D. żalu, lm D. żalów. BŁˇD: lm D. !żali
 • Co to znaczy Żary Definicja to miasto w województwie lubuskim, D. Żar - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie tworzy się - żarski
 • Co to znaczy Żądny Definicja forma mos. żądni, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Że Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Myślę, że masz rację. UWAGI: że piszemy rozdzielnie, gdy
 • Co to znaczy Żebro Definicja Ms. żebrze, lm D. żeber
 • Co to znaczy Zawój Definicja D. zawoju, lm D. zawojów. BŁˇD: lm D. !zawoi
 • Co to znaczy Zrąb Definicja D. zrębu. BŁˇD: !zręb
 • Co to znaczy Zakrystia Definicja DCMs. oraz lm D. zakrystii. BŁˇD: forma !zachrystia
 • Co to znaczy Zapewne Definicja to partykuła o znaczeniu chyba prawdopodobnie . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za pewne piszemy rozłącznie, np. Możecie to uważać za pewne
 • Co to znaczy Zapisek Definicja D. zapisku, lm D. zapisków. BŁˇD: lm D. zapisek
 • Co to znaczy Za Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w bierniku, narzędniku lub dopełniaczu. BŁĘDY: 1) Zwroty typu
 • Co to znaczy Zabawny Definicja forma mos. zabawni, st. wyż. zabawniejszy a. bardziej zabawny
 • Co to znaczy Zabawy Definicja OBRZĘDY, ZABAWY I ZWYCZAJE
 • Co to znaczy Zagrzeb Definicja to stolica Chorwacji, D. Zagrzebia C. Zagrzebiowi, N. Zagrzebiem, Ms. Zagrzebiu - zagrzebianin, zagrzebianka zagrzebianie - zagrzebski
 • Co to znaczy Zajezdnia Definicja DCMs. oraz lm D. zajezdni, UWAGI: Mówimy pracować w zajezdni. BŁˇD: pracować !na zajezdni
 • Co to znaczy Zakalec Definicja D. zakalca lm D. zakalców. BŁˇD: lm D. !zakalcy
 • Co to znaczy Zakaz Definicja D. zakazu. BŁˇD: przestrzegać zakazy, DOBRZE: przestrzegać zakazów
 • Co to znaczy Zabezpieczyć Definicja zapewnić komuś ochronę , zabezpieczę, zabezpieczysz, zabezpieczą, zabezpieczcie. UWAGI: Wyrazu nie należy używać: 1) w znaczeniu
 • Co to znaczy Zachód Definicja świata D. zachodu. UWAGI: Wyraz ten piszemy małą literą, gdy oznacza stronę świata; gdy zaś odnosi się do obszaru geograficzno-kulturowego
 • Co to znaczy Zachód Definicja a. zachód to kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, D. Zachodu a. zachodu, Ms. Zachodzie a. zachodzie
 • Co to znaczy Zaduszki Definicja to święto, D. Zaduszek - zaduszny
 • Co to znaczy Zagranica Definicja leżące poza granicami jakiegoś państwa. UWAGI: 1) Nie należy słowa zagranica mylić z wyrażeniami: za granicą za linią graniczną , zza
 • Co to znaczy Zakon Definicja D. zakonu. UWAGI: Piszemy: zakon krzyżacki
 • Co to znaczy Zakonnicy Definicja członków bractw, zgromadzeń zakonnych piszemy małą literą, np. franciszkanin, karmelita bosy, kawaler maltański. WYJˇTEK: Krzyżak - członek
 • Co to znaczy Zaplecze Definicja lm D. zapleczy. BŁˇD: lm D. !zaplecz
 • Co to znaczy Zakopane Definicja w województwie małopolskim, D. Zakopanego, C. Zakopanemu, NMs. Zakopanem - zakopianin, zakopianka zakopianie a. zakopiańczyk, zakopianka
 • Co to znaczy Z Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu lub narzędniku. UWAGI: przyimek ten tworzy utarte
 • Co to znaczy Z- Definicja ś-) to przedrostek, którego zapis jest uzależniony od następującej po nim głoski. 1) Zapisujemy go jako z-: 1a) przed literami
 • Co to znaczy Z Chwilą Gdy Definicja SPÓJNIKI ZŁOŻONE
 • Co to znaczy Zachodni Definicja zachodni, nie stopniuje się. UWAGI: Przymiotnik ten piszemy wielką literą, gdy jest integralną częścią nazw geograficznych, nazw państw
 • Co to znaczy Zachodniopomorski Definicja przymiotnik od Pomorze Zachodnie. UWAGI: 1) Piszemy: województwo zachodniopomorskie. 2) W nazwach własnych wielką literą, np. Pojezierze
 • Co to znaczy Zaimek Definicja z części mowy; w jej skład wchodzą wyrazy, które wskazują na przedmioty. 1) Ze względu na to, że zaimki mogą pełnić funkcje różnych części
 • Co to znaczy Zaimek Zwrotny Definicja ma następujące formy: M. brak formy, D. siebie a. się, C. sobie, B. siebie a. się, N. sobą, Ms. sobie. siebie; się; sobie; siebie; sobą
 • Co to znaczy Zajazdy Definicja HOTELE
 • Co to znaczy Zając Definicja lm MB. zające, D. zajęcy (możliwe też zająców
 • Co to znaczy Zakrystian Definicja D. zakrystiana Ms. zakrystianie, lm M. zakrystianie, DB. zakrystian. BŁĘDY: formy !zachrystian, !zakrystianin
 • Co to znaczy Zaledwie Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Zaledwie przyszliśmy, a już musieliśmy wychodzić
 • Co to znaczy Zalękniony Definicja forma mos. zalęknieni, st. wyż. bardziej zalękniony
 • Co to znaczy Zał Definicja wyrazu załącznik UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. w zał. [czyt. załączniku] do umowy
 • Co to znaczy Załączać Definicja to forma czasownika załączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !załanczać
 • Co to znaczy Zambia Definicja to państwo w Afryce, DCMs. Zambii, B. Zambię, N. Zambią, oficj. Republika Zambii - Zambijczyk, Zambijka Zambijczycy - zambijski
 • Co to znaczy Zamek Definicja 1) budowla mieszkalno-obronna D. zamku; 2) urządzenie do zamykania D. zamka
 • Co to znaczy Zamieć Definicja rodz. żeń., lm MB. zamiecie (możliwe też zamieci
 • Co to znaczy Zamki Definicja NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 4
 • Co to znaczy Zamojski Definicja Zamojski to kanclerz wielki koronny (1542-1605), DB. Jana Zamojskiego, C. Janowi Zamojskiemu, N. Janem Zamojskim, Ms. o Janie Zamojskim
 • Co to znaczy Zamość Definicja to miasto w województwie lubelskim, D. Zamościa C. Zamościowi, N. Zamościem, Ms. Zamościu - zamościanin, zamościanka zamościanie - zamojski
 • Co to znaczy Zamoyski Definicja Zamoyski to działacz polityczny i gospodarczy (1800-1874), DB. Andrzeja Zamoyskiego, C. Andrzejowi Zamoyskiemu, N. Andrzejem Zamoyskim, Ms
 • Co to znaczy Zamożny Definicja forma mos. zamożni, st. wyż. zamożniejszy a. bardziej zamożny
 • Co to znaczy Zamsz Definicja lm D. zamszów. BŁˇD: lm D. !zamszy
 • Co to znaczy Zapaść Definicja rzeczownik rodzaju żeńskiego, DCMs. zapaści, lm MDB. zapaści. BŁˇD: lm MB. !zapaście
 • Co to znaczy Zaporoże Definicja historyczny obszar nad dolnym Dnieprem, D. Zaporoża CMs. Zaporożu, N. Zaporożem - Zaporożec, Zaporożanka Zaporożcy - zaporoski; 2) miasto
 • Co to znaczy Zespoły Artystyczne Definicja oznaczające je piszemy wielką literą, np. Budka Suflera Czerwone Gitary, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk . Wyrazy oznaczające ich członków
 • Co to znaczy Zapory Definicja zapór piszemy wielkimi literami, np. Rożnów, Solina. Jeśli nazwa zapory jest dwuczłonowa i człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku
 • Co to znaczy Zapożyczenia Definicja wszelkie elementy językowe (fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, składniowe, wyrazy, wyrażenia zwroty) przejęte z innych języków
 • Co to znaczy Zaprawdę Definicja książkowa partykuła o znaczeniu rzeczywiście, naprawdę , np. Zaprawdę, było to niezwykłe wydarzenie. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za prawdę
 • Co to znaczy Zaprzęg Definicja a. zaprząg, D. zaprzęgu
 • Co to znaczy Zarazem Definicja to przysłówek o znaczeniu jednocześnie . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za razem piszemy rozłącznie, np. Powtarzał ćwiczenia raz za razem
 • Co to znaczy Zarozumiały Definicja forma mos. zarozumiali, st. wyż. bardziej zarozumiały (możliwe też zarozumialszy
 • Co to znaczy Zaolzie Definicja Śląska Cieszyńskiego, D. Zaolzia CMs. Zaolziu, N. Zaolziem - Zaolzianin, Zaolzianka Zaolzianie a. Zaolziak, Zaolziaczka Zaolziacy
 • Co to znaczy Zapora Definicja lm D. zapór
 • Co to znaczy Zaś Definicja spójnik współrzędny - stawiamy przed nim przecinek, np. Adam zyskał w moich oczach, Robert zaś stracił. UWAGI: Spójnik zaś w zdaniu, które
 • Co to znaczy Zatem Definicja więc) to spójnik współrzędny - stawiamy przed nim przecinek, np. Zaczyna się jesień, zatem trzeba wyciągnąć kurtkę z szafy. PRZECINEk
 • Co to znaczy Zaułek Definicja wym. za-ułek] to mała wąska uliczka D. zaułka. BŁĘDY: 1) !zaułek ulicy, DOBRZE: zaułek; 2) D. !zaułku
 • Co to znaczy Zawias Definicja D. zawiasu, lm D. zawiasów (możliwe też zawiasa D. zawiasy, lm D. zawias
 • Co to znaczy Zawieja Definicja DCMs. zawiei [wym. zawjeji], lm D. zawiei. BŁˇD: [wym. zawje-i
 • Co to znaczy Zawiercie Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Zawiercia CMs. Zawierciu, N. Zawierciem - zawiercianin, zawiercianka zawiercianie - zawierciański
 • Co to znaczy Zazdrosny Definicja forma mos. zazdrośni, st. wyż. bardziej zazdrosny (możliwe też zazdrośniejszy
 • Co to znaczy Zazwyczaj Definicja przysłówek o znaczeniu zwykle . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za zwyczaj piszemy rozłącznie, np. Andrzejki można uważać za zwyczaj bardzo
 • Co to znaczy Zażarty Definicja forma mos. zażarci, st. wyż. bardziej zażarty
 • Co to znaczy Zbieg Definicja 1) człowiek, który zbiegł z więzienia D. zbiega lm M. zbiegowie, DB. zbiegów; 2) miejsce styku czegoś, D. zbiegu, lm MB. zbiegi, D. zbiegów
 • Co to znaczy Zdanie Złożone Definicja się z co najmniej dwu zdań pojedynczych lub równoważników zdań. Zdania takie mogą być złożone współrzędnie lub podrzędnie. Zdanie podrzędne
 • Co to znaczy Ziemia Definicja planeta DCMs. Ziemi, B. Ziemię, N. Ziemią, bez lm - Ziemianin, Ziemianka Ziemianie - ziemski. ziemia; ziemianin. UWAGI: Możemy powiedzieć
 • Co to znaczy Ziemia Święta Definicja to miejsce wydarzeń religijnych znanych z Biblii, DCMs. Ziemi Świętej, B. Ziemię Świętą, N. Ziemią Świętą
 • Co to znaczy Zdanie Złożone Współrzędnie Definicja się z co najmniej dwu zdań pojedynczych lub równoważników zdań. Zdania te nie określają się wzajemnie, w związku z tym moglibyśmy pomiędzy
 • Co to znaczy Zdechnąć Definicja zdechłem, zdechł, zdechła zdechliśmy. BŁĘDY: !zdechnąłem, !zdechnęła !zdechnęliśmy itd
 • Co to znaczy Zdecydowany Definicja forma mos. zdecydowani, st. wyż. bardziej zdecydowany
 • Co to znaczy Zdolny Definicja forma mos. zdolni, st. wyż. zdolniejszy a. bardziej zdolny
 • Co to znaczy Zdrowy Definicja forma mos. zdrowi, st. wyż. zdrowszy
 • Co to znaczy Zdrój Definicja lm D. zdrojów. UWAGI: W nazwach miejscowych wyraz zwyczajowo zapisujemy wielką literą bez łącznika np. Jastrzębie Zdrój, Kudowa Zdrój
 • Co to znaczy Zduńska Wola Definicja w województwie łódzkim, DCMs. Zduńskiej Woli, B. Zduńską Wolę, N. Zduńską Wolą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz
 • Co to znaczy Ze Definicja przyimka z używana przed wyrazami rozpoczynającymi się od spółgłosek: s, z, ś, ź, ż, rz, sz, po których następuje inna spółgłoska oraz
 • Co to znaczy Zegarmistrz Definicja zegarmistsz, zegarmiszczsz], lm M. ci zegarmistrze a. zegarmistrzowie, DB. zegarmistrzów. BŁĘDY: 1) [wym. zegarmiszcz]; 2) lm DB
 • Co to znaczy Znajomy Definicja forma mos. znajomi, st. wyż. bardziej znajomy
 • Co to znaczy Zespoły Sportowe Definicja oznaczające je piszemy wielką literą, np. Ruch Chorzów, Wisła Kraków, Legia Warszawa. Wyrazy oznaczające ich członków piszemy małą literą
 • Co to znaczy Zestawienia Definicja połączenia wyrazów nazywające jeden obiekt, np. Mińsk Mazowiecki, komputer osobisty, sklep spożywczy - piszemy je rozłącznie. STAŁE
 • Co to znaczy Zestawienia Wyrazów Nierównorzędnych Definicja pisownię rozdzielną, gdy składają się z: 1) dwu rzeczowników, np. artysta rzeźbiarz, inżynier mechanik, statek cysterna; 2) rzeczownika i
 • Co to znaczy Zestroje Akcentowe Definicja wyrazy jednosylabowe nie mają własnego akcentu, ponieważ stanowią całość z innymi wyrazami. Jeśli występują przed nimi, nazywamy je
 • Co to znaczy Zeszyt Definicja zeszytu. UWAGI: Mówimy: 1) zeszyt w linie, w kratki, nie: zeszyt w linię, w kratkę; 2) zeszyt do czegoś, nie: dla czegoś lub od czegoś, np
 • Co to znaczy Zeus Definicja wym. ze-us] to bóg w mitologii greckiej, DB. Zeusa C. Zeusowi, N. Zeusem, Ms. Zeusie
 • Co to znaczy Zgaduj-Zgadula Definicja DCMs. zgaduj-zgaduli, lm D. zgaduj-zgaduli a. zgaduj- -zgadul
 • Co to znaczy Zgierz Definicja to miasto w województwie łódzkim, D. Zgierza C. Zgierzowi, N. Zgierzem, Ms. Zgierzu - zgierzanin, zgierzanka zgierzanie - zgierski
 • Co to znaczy Zgliszcze Definicja lm D. zgliszczy a. zgliszcz
 • Co to znaczy Zgniły Definicja st. wyż. bardziej zgniły. BŁˇD: !zgnity
 • Co to znaczy Zgodny Definicja forma mos. zgodni, st. wyż. zgodniejszy a. bardziej zgodny
 • Co to znaczy Zgorzel Definicja rodz. żeń., D. zgorzeli, lm MB. zgorzele, D. zgorzeli. BŁˇD: forma !ten zgorzel
 • Co to znaczy Zgorzelec Definicja w województwie dolnośląskim, D. Zgorzelca C. Zgorzelcowi, N. Zgorzelcem, Ms. Zgorzelcu - zgorzelczanin, zgorzelczanka zgorzelczanie
 • Co to znaczy Zgrabny Definicja forma mos. zgrabni, st. wyż. zgrabniejszy
 • Co to znaczy Zgraja Definicja DCMs. zgrai [wym. zgraji], lm D. zgraj
 • Co to znaczy Zodiak Definicja D. zodiaku, bez lm. UWAGI: Wyrazy oznaczające znaki zodiaku zapisujemy wielkimi literami, np. Baran, Panna Strzelec
 • Co to znaczy Zorza Definicja lm D. zórz
 • Co to znaczy Zgrzytnąć Definicja zgrzytnąłem [wym. zgrzytnołem], zgrzytnął [wym. zgrzytnoł], zgrzytnęła [wym. zgrzytneła], zgrzytnęliśmy [wym. zgrzytneliśmy]. BŁĘDY
 • Co to znaczy Zhp Definicja wym. zet-ha-pe] to skrót od Związek Harcerstwa Polskiego, rodz. męs. a. nij., nieodm
 • Co to znaczy Ziarno Definicja lm D. ziaren a. ziarn
 • Co to znaczy Ziele Definicja D. ziela Ms. zielu, lm D. ziół
 • Co to znaczy Zieleniec Definicja D. zieleńca lm D. zieleńców. BŁˇD: lm D. !zieleńcy
 • Co to znaczy Zielona Góra Definicja D. Zielonej Góry, CMs. Zielonej Górze, B. Zieloną Górę, N. Zieloną Górą - zielonogórzanin, zielonogórzanka zielonogórzanie
 • Co to znaczy Zielone Świątki Definicja to święto, D. Zielonych Świątek - zielonoświątkowy. BŁˇD: D. !Zielonych Świątków
 • Co to znaczy Zielony Definicja forma mos. zieleni a. zieloni, st. wyż. zieleńszy a. bardziej zielony
 • Co to znaczy Ziemia Definicja ziemski, DCMs. ziemi, bez lm; 2) wierzchnia warstwa globu ziemskiego, grunt, gleba DCMs. ziemi, lm D. ziem; 3) obszar geograficzny, kraj
 • Co to znaczy Ziemianin Definicja to dawniej właściciel posiadłości ziemskiej, DB. ziemianina lm M. ziemianie, DB. ziemian. Ziemia
 • Co to znaczy Ziębnąć Definicja wym. źembnołem] a. ziębłem, a. ziąbłem, ziębnął [wym. źembnoł] a. ziębł, a. ziąbł, ziębła ziębliśmy [wym. źembliśmy]. BŁĘDY: !ziębnęłem
 • Co to znaczy Zięć Definicja lm M. zięciowie, D. zięciów
 • Co to znaczy Zimbabwe Definicja imbabwe] to państwo w Afryce, nieodm., oficj. Republika Zimbabwe - Zimbabwejczyk, Zimbabwejka Zimbabwejczycy a. Zimbabweńczyk, Zimbabweńka
 • Co to znaczy Zimny Definicja st. wyż. zimniejszy, forma mos. zimni. BŁˇD: !bardziej zimny
 • Co to znaczy Zioło Definicja Ms. o ziole, lm D. ziół. BŁĘDY: Ms. o !ziele, !ziołu
 • Co to znaczy Ziomek Definicja D. ziomka lm M. ziomkowie, pot. ziomki
 • Co to znaczy Definicja wyrazu złoty. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropki. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz. 3) Stawiamy po liczbie, do której się odnosi
 • Co to znaczy Złączać Definicja to forma czasownika złączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !złanczać
 • Co to znaczy Złącze Definicja lm D. złączy. BŁˇD: lm D. !złącz
 • Co to znaczy Zło Definicja D. zła C. złu, B. zło, N. złem, Ms. złu, lm M. zła D. zeł, zwykle bez lm. BŁˇD: Ms. !o źle
 • Co to znaczy Złodziej Definicja D. złodzieja lm D. złodziei [wym. złodzieji] (możliwe też złodziejów
 • Co to znaczy Złośliwiec Definicja WMs. złośliwcu, lm M. ci złośliwcy, te złośliwce, DB. złośliwców
 • Co to znaczy Złośliwy Definicja forma mos. złośliwi, st. wyż. złośliwszy a. bardziej złośliwy
 • Co to znaczy Złotoryja Definicja to miasto w województwie dolnośląskim, DCMs. Złotoryi, B. Złotoryję, N. Złotoryją - złotoryjanin, złotoryjanka złotoryjanie - złotoryjski
 • Co to znaczy Złoty Definicja forma mos. złoci, st. wyż. bardziej złoty
 • Co to znaczy Złożenia Definicja złożone) to połączenia co najmniej dwóch wyrazów, najczęściej za pomocą elementu -o-, np. kredytobiorca wiarołomny, lub -i-, np. łamistrajk
 • Co to znaczy Złożone Wyrazy Definicja POŁˇCZENIA WYRAZÓW
 • Co to znaczy Zły Definicja forma mos. źli, st. wyż. gorszy
 • Co to znaczy Zmienny Definicja forma mos. zmienni, st. wyż. bardziej zmienny
 • Co to znaczy Zmierznąć Definicja zmjer-znońć], zmierzniesz a. zmierźniesz, zmierznij a. zmierźnij, zmierzłem, zmierzł, zmierzła zmierzliśmy [wym. zmjer-zliśmy] a
 • Co to znaczy Zmora Definicja lm D. zmór a. zmor
 • Co to znaczy Zipnąć Definicja wym. źipnołem], zipnął [wym. źipnoł], zipnęła [wym. źipneła], zipnęliśmy [wym. źipneliśmy]. BŁĘDY: !zipnęłem, !zipłem, !zipła !zipliśmy
 • Co to znaczy Złoże Definicja lm D. złóż
 • Co to znaczy Znaki Emocji Definicja w interpunkcji to wykrzyknik; pytajnik; myślnik; wielokropek Stosujemy je, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak
 • Co to znaczy Znaki Interpunkcyjne A Spacje Definicja interpunkcyjne powinny zawsze przylegać do poprzedzającego je wyrazu. Spacją poprzedzamy tylko myślnik, nawias otwierający i cudzysłów
 • Co to znaczy Znaki Interpunkcyjne OddzielajˇCe Definicja średnik i przecinek Funkcję oddzielającą mogą pełnić również wykrzyknik; pytajnik oraz wielokropek, nie jest to jednak ich funkcja
 • Co to znaczy Znaki Opuszczenia Definicja interpunkcji ( wielokropek; myślnik) stosuje się, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak: szczególna intonacja
 • Co to znaczy Znaki Prozodyczne Definicja interpunkcji ( wielokropek; myślnik; pytajnik) stosuje się, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak: intonacja
 • Co to znaczy Znany Definicja forma mos. znani, st. wyż. bardziej znany
 • Co to znaczy Znicz Definicja D. znicza lm D. zniczy a. zniczów
 • Co to znaczy Zniknąć Definicja wym. zńiknołem] a. znikłem, zniknął [wym. zńiknoł] a. znikł, zniknęła [wym. zńikneła] a. znikła zniknęliśmy [wym. zńikneliśmy] a
 • Co to znaczy Zniszczony Definicja forma mos. zniszczeni, st. wyż. bardziej zniszczony
 • Co to znaczy Znp Definicja en-pe] to skrót od Związek Nauczycielstwa Polskiego , rodz. męs. a. nij., nieodm. UWAGI: Mówimy: ZNP rozpoczął (rozpoczęło) akcję
 • Co to znaczy Zresztą Definicja partykuła o znaczeniu w końcu, ostatecznie, poza tym . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe z resztą piszemy rozłącznie, np. Z resztą problemów dam
 • Co to znaczy Zręczny Definicja forma mos. zręczni, st. wyż. zręczniejszy a. bardziej zręczny
 • Co to znaczy Zrosty Definicja połączenia wyrazów, które zachowały swoją pierwotną kolejność (nie możemy jej zmienić ani też wstawić między wyrazy składowe innego wyrazu
 • Co to znaczy Żelazko Definicja lm D. żelazek UWAGI: Mówimy prasować coś żelazkiem, a nie !prasować coś za pomocą żelazka !prasować coś przy pomocy żelazka
 • Co to znaczy Zabrze Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Zabrza CMs. Zabrzu, N. Zabrzem - zabrzanin, zabrzanka zabrzanie - zabrski a. zabrzański
 • Co to znaczy -Znie- Definicja zli, -źli to połączenia literowe występujące w formach czasowników. 1) ź zapisujemy w tych zakończeniach po samogłoskach, np. grzęźniesz
 • Co to znaczy -Że Definicja piszemy łącznie, gdy jest partykułą (służy do wzmocnienia treści wyrazu, z którym się łączy), np. cóżże, idźże, tenże, tamże, gdzież
 • Co to znaczy Że By Definicja to połączenie spójnika i partykuły - stawiamy przecinek przed nim, np. Powiedział mi, że by nauczyć się języka obcego, trzeba silnej
 • Co to znaczy Żelazowa Wola Definicja to wieś w województwie łódzkim, DCMs. Żelazowej Woli, B. Żelazową Wolę, N. Żelazową Wolą - żelazowowolski
 • Co to znaczy Żgnąć Definicja wym. żgnołem], żgnął [wym. żgnoł], żgnęła [wym. żgneła], żgnęliśmy [wym. żgneliśmy]. BŁĘDY: !żgnęłem, !żgłem, !żgnęł, !żgła !żgliśmy itd
 • Co to znaczy Żmudź Definicja to historyczna nazwa dolnej Litwy, DCMs. Żmudzi, N. Żmudzią - Żmudzin, Żmudzinka Żmudzini - żmudzki
 • Co to znaczy Żołądź Definicja dębu, rodz. żeń. a. męs., DCMs. oraz lm D. żołędzi a. D. żołędzia lm D. żołędzi; 2) końcowa część prącia rodz. żeń., DCMs. oraz lm D
 • Co to znaczy Żołnierze Definicja Wyrazy oznaczające żołnierzy z różnych rodzajów wojska piszemy małą literą, np. gromowiec, kawalerzysta saper. JEDNOSTKI WOJSKOWE
 • Co to znaczy Żonaty Definicja forma mos. żonaci, nie stopniuje się
 • Co to znaczy Żółknąć Definicja żółkniesz, żółkną, żółkłem a. żółknąłem [wym. żółknołem], żółkł a. żółknął [wym. żółknoł], żółkła żółkliśmy [wym. żółkliśmy]. BŁĘDY
 • Co to znaczy Żółty Definicja żółci, st. wyż. żółtszy a. żółciejszy. UWAGI: Wyraz występuje w złożonych nazwach własnych, np. Morze Żółte część Oceanu Spokojnego
 • Co to znaczy Ż-Rz Definicja spółgłoskę [ż] oznaczamy w piśmie na dwa sposoby: albo literą ż, albo połączeniem liter rz. Ta pisownia jest oparta na zasadzie
 • Co to znaczy Żuk Definicja samochodów, DB. Żuka C. Żukowi, N. Żukiem, Ms. Żuku - żuk to samochód marki Żuk, DB. żuka C. żukowi, N. żukiem, Ms. żuku, lm MB. żuki
 • Co to znaczy Żurnal Definicja D. żurnala a. żurnalu, lm D. żurnali (możliwe też żurnalów
 • Co to znaczy Żużel Definicja powstający po wytopieniu rudy w hucie, D. żużla a. żużlu, bez lm; 2) potoczne określenie wyścigów motocyklowych odbywających się na torze
 • Co to znaczy Żwawy Definicja forma mos. żwawi, st. wyż. żwawszy a. bardziej żwawy
 • Co to znaczy Żydzi Definicja to wyznawcy judaizmu, DB. żydów - żyd, żydówka lm M. ci żydzi, ekspr. te żydy - żydowski
 • Co to znaczy Żydzi Definicja to lud semicki, DB. Żydów - Żyd, Żydówka lm M. ci Żydzi, ekspr. te Żydy - żydowski
 • Co to znaczy Żyrardów Definicja w województwie łódzkim, D. Żyrardowa C. Żyrardowowi, N. Żyrardowem, Ms. Żyrardowie - żyrardowianin, żyrardowianka żyrardowianie
 • Co to znaczy Żywiec Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Żywca C. Żywcowi, N. Żywcem, Ms. Żywcu - żywczanin, żywczanka żywczanie - żywiecki
 • Co to znaczy Żywy Definicja forma mos. żywi, st. wyż. żywszy

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal, Żuk, Ż-Rz, Żółty, Żółknąć, Żonaty, Żołnierze., Żołądź, Żmudź, Żgnąć, Żelazowa Wola, Że By, -Że definicja.

Jak się mówi Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal słownik.