żywy żywiec żyrardów żydzi co to znaczy

Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal, Żuk, Ż-Rz, Żółty, Żółknąć, Żonaty.

Dziś jest Czwartek, 8 grudnia 2022.

Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz.

Jak jest poprawnie Z

 • Co znaczy Zagroda Definicja lm D. zagród co to jest.
 • Co znaczy Zrozumiały Definicja forma mos. zrozumiali, st. wyż. bardziej zrozumiały definicja.
 • Co znaczy Zrywny Definicja st. wyż. zrywniejszy a. bardziej zrywny co znaczy.
 • Co znaczy Się Zrzec Definicja zrzec śe, pot. żrzec śe], zrzeknę się, zrzeknij się, zrzeknie się, zrzekłem się, zrzekł się, zrzekła się, zrzekliśmy się [wym. zrzekliśmy śe]. BŁĘDY: !zrzeknąć się, !zrzeknął się słownik.
 • Co znaczy Frazeologiczne Zwiˇzki Definicja frazeologizmy, to stałe połączenia wyrazowe. Od zwykłych połączeń słownych różnią się tym, że ich znaczenia nie można wyprowadzić ze znaczeń wyrazów składowych, np. dzielić włos znaczenie.
 • Co znaczy Zwrotny Definicja forma mos. zwrotni, st. wyż. zwrotniejszy czym jest.
 • Co znaczy Zwycięzca Definicja wym. zwyćęsca pot. zwyćełsca], M. zwycięzcy, DB. zwycięzców. BŁĘDY: 1) [wym. zwyćensca]. 2) Pisownia !zwycięsca !zwyciężca co to jest.
 • Co znaczy Zwyczaj Definicja D. zwyczaju, lm D. zwyczajów. BŁˇD: lm D. !zwyczai definicja.
 • Co znaczy Zwyczaje Definicja OBRZĘDY, ZABAWY I ZWYCZAJE co znaczy.
 • Co znaczy Zwyczajny Definicja forma mos. zwyczajni, st. wyż. zwyczajniejszy słownik.
 • Co znaczy Zwykły Definicja forma mos. zwykli, st. wyż. zwyklejszy znaczenie.
 • Co znaczy August Zygmunt Definicja to król polski (1520-1572), DB. Zygmunta Augusta C. Zygmuntowi Augustowi, N. Zygmuntem Augustem, Ms. o Zygmuncie Auguście czym jest.
 • Co znaczy Waza Iii Zygmunt Definicja to król polski i szwedzki (1566-1632), D. Zygmunta III Wazy, C. Zygmuntowi III Wazie, B. Zygmunta III Wazę, N. Zygmuntem III Wazą, Ms. o Zygmuncie III Wazie co to jest.
 • Co znaczy Zsrr Definicja wym. zet-es-er-er] to skrót od Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ( Związek Radziecki), rodz. męs., nieodm definicja.
 • Co znaczy Zuch Definicja lm M. te zuchy, DB. zuchów. BŁˇD: !ci zuchowie co znaczy.
 • Co znaczy Zuchwalec Definicja W. zuchwalcu (możliwe też zuchwalcze), lm M. zuchwalcy, DB. zuchwalców słownik.
 • Co znaczy Zuchwały Definicja forma mos. zuchwali, st. wyż. bardziej zuchwały znaczenie.
 • Co znaczy Zupełny Definicja forma mos. zupełni, nie stopniuje się czym jest.
 • Co znaczy Zus Definicja wym. zus] to skrót od Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodz. męs., D. ZUS-u, Ms. ZUS-ie a. nieodm. - ZUS-owski a. zusowski co to jest.
 • Co znaczy Radziecki Związek Definicja to państwo w Europie (1922-1991), skrót: ZSRR, D. Związku Radzieckiego, oficj. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, inaczej Związek Sowiecki - radziecki definicja.
 • Co znaczy Zwichnąć Definicja zwichnąłem [wym. zwichnołem], zwichnął [wym. zwichnoł], zwichnęła [wym. zwichneła], zwichnęliśmy [wym. zwichneliśmy]. BŁĘDY: !zwichń, !zwichnęłem, !zwichłem, !zwichła !zwichliśmy co znaczy.
 • Co znaczy Zwierzęta Definicja zwierząt piszemy wielką literą, np. Burek, Kicia Mruczek Wyraz zwierzę łączymy z liczebnikami głównymi lub zbiorowymi, np. dwa zwierzęta a. dwoje zwierząt, pięć a. pięcioro słownik.
 • Co znaczy Zwiędnąć Definicja zwiędłem, zwiądł (możliwe też zwiędnął), zwiędła zwiędliśmy [wym. zwjendliśmy]. BŁĘDY: !zwiądłem, !zwiędnąłem, !zwiędnęła !zwiądła !zwiędnęliśmy itd znaczenie.
 • Co znaczy Zwój Definicja D. zwoju, lm D. zwojów. BŁˇD: lm D. !zwoi czym jest.
 • Co znaczy Zwrotnik Definicja D. zwrotnika. UWAGI: Wyraz ten w wyrażeniach zwrotnik Raka zwrotnik Koziorożca zapisujemy od małych liter (Rak, Koziorożec - znaki zodiaku co to jest.
 • Co znaczy Stary Zygmunt Definicja to król polski (1467-1548), DB. Zygmunta Starego, C. Zygmuntowi Staremu, N. Zygmuntem Starym, Ms. o Zygmuncie Starym - Zygmuntowski czyj? , zygmuntowski jaki definicja.
 • Co znaczy Zżółknąć Definicja zżółknońć, żżółknońć], zżółkłem a. zżółknąłem [wym. zżółknołem, żżółknołem], zżółkł a. zżółknął [wym. zżółknoł, żżółknoł], zżółkła zżółkliśmy [wym. zżółkliśmy, żżółkliśmy]. BŁĘDY co znaczy.
 • Co znaczy Żagiel Definicja D. żagla lm D. żagli słownik.
 • Co znaczy Zach Definicja to skrót wyrazu zachód. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Zjawisko to zaobserwować można na zach. [czyt. zachodzie] Polski znaczenie.
 • Co znaczy Zanim Definicja niż, nim) to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Pomyśl dobrze, zanim to zrobisz. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za nim piszemy czym jest.
 • Co znaczy Zionąć Definicja zioń, zionie, zionąłem [wym. źonołem], zionął [wym. źonoł], zionęła [wym. źoneła], zionęliśmy [wym. źoneliśmy]. BŁĘDY: !zionęłem itd co to jest.
 • Co znaczy Zjazd Definicja D. zjazdu, Ms. zjeździe definicja.
 • Co znaczy Zrzednąć Definicja wym. zrzednońć, żrzednońć], zrzedł a. zrzednął [wym. zrzednoł, żrzednoł], zrzedła. BŁĘDY: !zrzednęła itd co znaczy.
 • Co znaczy Szeń Żeń Definicja D. żeń-szenia lm D. żeń-szeni słownik.
 • Co znaczy Zajad Definicja D. zajadu, lm M. zajady, D. zajadów. BŁĘDY: 1) Forma ta !zajada. 2) lm D. !zajad znaczenie.
 • Co znaczy Zaślepiony Definicja forma mos. zaślepieni, st. wyż. bardziej zaślepiony czym jest.
 • Co znaczy Zaufany Definicja forma mos. zaufani, st. wyż. bardziej zaufany co to jest.
 • Co znaczy Zebra Definicja lm D. zebr definicja.
 • Co znaczy Zew Definicja D. zewu, Ms. zewie. BŁˇD: D. !zwu co znaczy.
 • Co znaczy Znakomity Definicja forma mos. znakomici, st. wyż. znakomitszy słownik.
 • Co znaczy Znamię Definicja D. znamienia C. znamieniu, N. znamieniem, Ms. znamieniu, lm MB. znamiona znaczenie.
 • Co znaczy Zwięzły Definicja wym. zwjęzły, pot. zwjełzły], st. wyż. zwięźlejszy a. bardziej zwięzły, nie stopniuje się czym jest.
 • Co znaczy Ze Definicja to przedrostek z co to jest.
 • Co znaczy Żeby Definicja aby) to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Żeby nauczyć się języka obcego, trzeba silnej motywacji. PRZECINEk definicja.
 • Co znaczy Żeremie Definicja lm M. żeremia D. żeremi co znaczy.
 • Co znaczy Żarliwy Definicja forma mos. żarliwi, st. wyż. żarliwszy a. bardziej żarliwy słownik.
 • Co znaczy Zwyknąć Definicja to wyraz książkowy o znaczeniu mieć coś w zwyczaju, zwykle coś robić , zwykłem, zwykł, zwykła zwykliśmy [wym. zwykliśmy]. BŁĘDY: !zwyknąłem, !zwyknął, !zwyknęła !zwyknęliśmy itd znaczenie.
 • Co znaczy Ż Definicja gdy: 1) W formach odmiany lub wyrazach pochodnych następują wymiany głoskowe: ż - g (rożek - róg), ż - dz (księża - księdza), ż - h (drużynowy - druh), ż - z (grożenie - grozić czym jest.
 • Co znaczy Żagań Definicja to miasto w województwie lubuskim, D. Żagania C. Żaganiowi, N. Żaganiem, Ms. Żaganiu - żaganianin, żaganianka żaganianie - żagański co to jest.
 • Co znaczy Żal Definicja D. żalu, lm D. żalów. BŁˇD: lm D. !żali definicja.
 • Co znaczy Żary Definicja to miasto w województwie lubuskim, D. Żar - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie tworzy się - żarski co znaczy.
 • Co znaczy Żądny Definicja forma mos. żądni, nie stopniuje się słownik.
 • Co znaczy Że Definicja spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Myślę, że masz rację. UWAGI: że piszemy rozdzielnie, gdy tworzy spójniki zestawione, np. tak że znaczenie.
 • Co znaczy Żebro Definicja Ms. żebrze, lm D. żeber czym jest.
 • Co znaczy Zawój Definicja D. zawoju, lm D. zawojów. BŁˇD: lm D. !zawoi co to jest.
 • Co znaczy Zrąb Definicja D. zrębu. BŁˇD: !zręb definicja.
 • Co znaczy Zakrystia Definicja DCMs. oraz lm D. zakrystii. BŁˇD: forma !zachrystia co znaczy.
 • Co znaczy Zapewne Definicja to partykuła o znaczeniu chyba prawdopodobnie . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za pewne piszemy rozłącznie, np. Możecie to uważać za pewne słownik.
 • Co znaczy Zapisek Definicja D. zapisku, lm D. zapisków. BŁˇD: lm D. zapisek znaczenie.
 • Co znaczy Za Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w bierniku, narzędniku lub dopełniaczu. BŁĘDY: 1) Zwroty typu !pracować za kierowcę, DOBRZE: pracować jako czym jest.
 • Co znaczy Zabawny Definicja forma mos. zabawni, st. wyż. zabawniejszy a. bardziej zabawny co to jest.
 • Co znaczy Zabawy Definicja OBRZĘDY, ZABAWY I ZWYCZAJE definicja.
 • Co znaczy Zagrzeb Definicja to stolica Chorwacji, D. Zagrzebia C. Zagrzebiowi, N. Zagrzebiem, Ms. Zagrzebiu - zagrzebianin, zagrzebianka zagrzebianie - zagrzebski co znaczy.
 • Co znaczy Zajezdnia Definicja DCMs. oraz lm D. zajezdni, UWAGI: Mówimy pracować w zajezdni. BŁˇD: pracować !na zajezdni słownik.
 • Co znaczy Zakalec Definicja D. zakalca lm D. zakalców. BŁˇD: lm D. !zakalcy znaczenie.
 • Co znaczy Zakaz Definicja D. zakazu. BŁˇD: przestrzegać zakazy, DOBRZE: przestrzegać zakazów czym jest.
 • Co znaczy Zabezpieczyć Definicja zapewnić komuś ochronę , zabezpieczę, zabezpieczysz, zabezpieczą, zabezpieczcie. UWAGI: Wyrazu nie należy używać: 1) w znaczeniu zagwarantować, zapewnić coś , np co to jest.
 • Co znaczy Zachód Definicja świata D. zachodu. UWAGI: Wyraz ten piszemy małą literą, gdy oznacza stronę świata; gdy zaś odnosi się do obszaru geograficzno-kulturowego albo krajów Europy Zachodniej i Ameryki definicja.
 • Co znaczy Zachód Definicja a. zachód to kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, D. Zachodu a. zachodu, Ms. Zachodzie a. zachodzie co znaczy.
 • Co znaczy Zaduszki Definicja to święto, D. Zaduszek - zaduszny słownik.
 • Co znaczy Zagranica Definicja leżące poza granicami jakiegoś państwa. UWAGI: 1) Nie należy słowa zagranica mylić z wyrażeniami: za granicą za linią graniczną , zza granicy zza linii granicznej , np.: wrócić z znaczenie.
 • Co znaczy Zakon Definicja D. zakonu. UWAGI: Piszemy: zakon krzyżacki czym jest.
 • Co znaczy Zakonnicy Definicja członków bractw, zgromadzeń zakonnych piszemy małą literą, np. franciszkanin, karmelita bosy, kawaler maltański. WYJˇTEK: Krzyżak - członek zakonu i jednocześnie obywatel państwa co to jest.
 • Co znaczy Zaplecze Definicja lm D. zapleczy. BŁˇD: lm D. !zaplecz definicja.
 • Co znaczy Zakopane Definicja to miasto w województwie małopolskim, D. Zakopanego, C. Zakopanemu, NMs. Zakopanem - zakopianin, zakopianka zakopianie a. zakopiańczyk, zakopianka zakopiańczycy - zakopiański co znaczy.
 • Co znaczy Z Definicja przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu lub narzędniku. UWAGI: przyimek ten tworzy utarte wyrażenia: z wyjątkiem kogoś, czegoś, z słownik.
 • Co znaczy Z Definicja ś-) to przedrostek, którego zapis jest uzależniony od następującej po nim głoski. 1) Zapisujemy go jako z-: 1a) przed literami oznaczającymi samogłoski (a e, i, o, u), np znaczenie.
 • Co znaczy Gdy Chwilą Z Definicja SPÓJNIKI ZŁOŻONE czym jest.
 • Co znaczy Zachodni Definicja zachodni, nie stopniuje się. UWAGI: Przymiotnik ten piszemy wielką literą, gdy jest integralną częścią nazw geograficznych, nazw państw oraz innych jednostek terytorialnych lub co to jest.
 • Co znaczy Zachodniopomorski Definicja to przymiotnik od Pomorze Zachodnie. UWAGI: 1) Piszemy: województwo zachodniopomorskie. 2) W nazwach własnych wielką literą, np. Pojezierze Zachodniopomorskie definicja.
 • Co znaczy Zaimek Definicja z części mowy; w jej skład wchodzą wyrazy, które wskazują na przedmioty. 1) Ze względu na to, że zaimki mogą pełnić funkcje różnych części mowy, wyodrębnia się: 1a) zaimki co znaczy.
 • Co znaczy Zwrotny Zaimek Definicja ma następujące formy: M. brak formy, D. siebie a. się, C. sobie, B. siebie a. się, N. sobą, Ms. sobie. siebie; się; sobie; siebie; sobą słownik.
 • Co znaczy Zajazdy Definicja HOTELE znaczenie.
 • Co znaczy Zając Definicja lm MB. zające, D. zajęcy (możliwe też zająców czym jest.
 • Co znaczy Zakrystian Definicja D. zakrystiana Ms. zakrystianie, lm M. zakrystianie, DB. zakrystian. BŁĘDY: formy !zachrystian, !zakrystianin co to jest.
 • Co znaczy Zaledwie Definicja to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Zaledwie przyszliśmy, a już musieliśmy wychodzić. PRZECINEk definicja.
 • Co znaczy Zalękniony Definicja forma mos. zalęknieni, st. wyż. bardziej zalękniony co znaczy.
 • Co znaczy Zał Definicja to skrót wyrazu załącznik UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. w zał. [czyt. załączniku] do umowy słownik.
 • Co znaczy Załączać Definicja to forma czasownika załączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !załanczać znaczenie.
 • Co znaczy Zambia Definicja to państwo w Afryce, DCMs. Zambii, B. Zambię, N. Zambią, oficj. Republika Zambii - Zambijczyk, Zambijka Zambijczycy - zambijski czym jest.
 • Co znaczy Zamek Definicja 1) budowla mieszkalno-obronna D. zamku; 2) urządzenie do zamykania D. zamka co to jest.
 • Co znaczy Zamieć Definicja rodz. żeń., lm MB. zamiecie (możliwe też zamieci definicja.
 • Co znaczy Zamki Definicja NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 4 co znaczy.
 • Co znaczy Zamojski Definicja Jan Zamojski to kanclerz wielki koronny (1542-1605), DB. Jana Zamojskiego, C. Janowi Zamojskiemu, N. Janem Zamojskim, Ms. o Janie Zamojskim. Zamoyski słownik.
 • Co znaczy Zamość Definicja to miasto w województwie lubelskim, D. Zamościa C. Zamościowi, N. Zamościem, Ms. Zamościu - zamościanin, zamościanka zamościanie - zamojski znaczenie.
 • Co znaczy Zamoyski Definicja Andrzej Zamoyski to działacz polityczny i gospodarczy (1800-1874), DB. Andrzeja Zamoyskiego, C. Andrzejowi Zamoyskiemu, N. Andrzejem Zamoyskim, Ms. Andrzeju Zamoyskim. Zamojski czym jest.
 • Co znaczy Zamożny Definicja forma mos. zamożni, st. wyż. zamożniejszy a. bardziej zamożny co to jest.
 • Co znaczy Zamsz Definicja lm D. zamszów. BŁˇD: lm D. !zamszy definicja.
 • Co znaczy Zapaść Definicja rzeczownik rodzaju żeńskiego, DCMs. zapaści, lm MDB. zapaści. BŁˇD: lm MB. !zapaście co znaczy.
 • Co znaczy Zaporoże Definicja historyczny obszar nad dolnym Dnieprem, D. Zaporoża CMs. Zaporożu, N. Zaporożem - Zaporożec, Zaporożanka Zaporożcy - zaporoski; 2) miasto na Ukrainie, D. Zaporoża CMs. Zaporożu, N słownik.
 • Co znaczy Artystyczne Zespoły Definicja oznaczające je piszemy wielką literą, np. Budka Suflera Czerwone Gitary, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk . Wyrazy oznaczające ich członków piszemy małą literą, np. mazowszanka znaczenie.
 • Co znaczy Zapory Definicja zapór piszemy wielkimi literami, np. Rożnów, Solina. Jeśli nazwa zapory jest dwuczłonowa i człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku, który może stanowić samodzielną nazwę, to czym jest.
 • Co znaczy Zapożyczenia Definicja to wszelkie elementy językowe (fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, składniowe, wyrazy, wyrażenia zwroty) przejęte z innych języków. ANGLICYZMY, GALICYZMY, GERMANIZMY, RUSYCYZMY co to jest.
 • Co znaczy Zaprawdę Definicja książkowa partykuła o znaczeniu rzeczywiście, naprawdę , np. Zaprawdę, było to niezwykłe wydarzenie. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za prawdę piszemy rozłącznie, np. Za prawdę nieraz definicja.
 • Co znaczy Zaprzęg Definicja a. zaprząg, D. zaprzęgu co znaczy.
 • Co znaczy Zarazem Definicja to przysłówek o znaczeniu jednocześnie . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za razem piszemy rozłącznie, np. Powtarzał ćwiczenia raz za razem słownik.
 • Co znaczy Zarozumiały Definicja forma mos. zarozumiali, st. wyż. bardziej zarozumiały (możliwe też zarozumialszy znaczenie.
 • Co znaczy Zaolzie Definicja to część Śląska Cieszyńskiego, D. Zaolzia CMs. Zaolziu, N. Zaolziem - Zaolzianin, Zaolzianka Zaolzianie a. Zaolziak, Zaolziaczka Zaolziacy - zaolziański czym jest.
 • Co znaczy Zapora Definicja lm D. zapór co to jest.
 • Co znaczy Zaś Definicja spójnik współrzędny - stawiamy przed nim przecinek, np. Adam zyskał w moich oczach, Robert zaś stracił. UWAGI: Spójnik zaś w zdaniu, które wprowadza najlepiej umieścić na drugim definicja.
 • Co znaczy Zatem Definicja więc) to spójnik współrzędny - stawiamy przed nim przecinek, np. Zaczyna się jesień, zatem trzeba wyciągnąć kurtkę z szafy. PRZECINEk co znaczy.
 • Co znaczy Zaułek Definicja wym. za-ułek] to mała wąska uliczka D. zaułka. BŁĘDY: 1) !zaułek ulicy, DOBRZE: zaułek; 2) D. !zaułku słownik.
 • Co znaczy Zawias Definicja D. zawiasu, lm D. zawiasów (możliwe też zawiasa D. zawiasy, lm D. zawias znaczenie.
 • Co znaczy Zawieja Definicja DCMs. zawiei [wym. zawjeji], lm D. zawiei. BŁˇD: [wym. zawje-i czym jest.
 • Co znaczy Zawiercie Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Zawiercia CMs. Zawierciu, N. Zawierciem - zawiercianin, zawiercianka zawiercianie - zawierciański co to jest.
 • Co znaczy Zazdrosny Definicja forma mos. zazdrośni, st. wyż. bardziej zazdrosny (możliwe też zazdrośniejszy definicja.
 • Co znaczy Zazwyczaj Definicja to przysłówek o znaczeniu zwykle . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za zwyczaj piszemy rozłącznie, np. Andrzejki można uważać za zwyczaj bardzo powszechny co znaczy.
 • Co znaczy Zażarty Definicja forma mos. zażarci, st. wyż. bardziej zażarty słownik.
 • Co znaczy Zbieg Definicja 1) człowiek, który zbiegł z więzienia D. zbiega lm M. zbiegowie, DB. zbiegów; 2) miejsce styku czegoś, D. zbiegu, lm MB. zbiegi, D. zbiegów znaczenie.
 • Co znaczy Złożone Zdanie Definicja się z co najmniej dwu zdań pojedynczych lub równoważników zdań. Zdania takie mogą być złożone współrzędnie lub podrzędnie. Zdanie podrzędne (określające) zawsze oddzielamy czym jest.
 • Co znaczy Ziemia Definicja planeta DCMs. Ziemi, B. Ziemię, N. Ziemią, bez lm - Ziemianin, Ziemianka Ziemianie - ziemski. ziemia; ziemianin. UWAGI: Możemy powiedzieć Mieszkamy na planecie Ziemia a. Mieszkamy co to jest.
 • Co znaczy Święta Ziemia Definicja to miejsce wydarzeń religijnych znanych z Biblii, DCMs. Ziemi Świętej, B. Ziemię Świętą, N. Ziemią Świętą definicja.
 • Co znaczy Współrzędnie Złożone Zdanie Definicja się z co najmniej dwu zdań pojedynczych lub równoważników zdań. Zdania te nie określają się wzajemnie, w związku z tym moglibyśmy pomiędzy nie wstawić kropki, tworząc szereg zdań co znaczy.
 • Co znaczy Zdechnąć Definicja zdechłem, zdechł, zdechła zdechliśmy. BŁĘDY: !zdechnąłem, !zdechnęła !zdechnęliśmy itd słownik.
 • Co znaczy Zdecydowany Definicja forma mos. zdecydowani, st. wyż. bardziej zdecydowany znaczenie.
 • Co znaczy Zdolny Definicja forma mos. zdolni, st. wyż. zdolniejszy a. bardziej zdolny czym jest.
 • Co znaczy Zdrowy Definicja forma mos. zdrowi, st. wyż. zdrowszy co to jest.
 • Co znaczy Zdrój Definicja lm D. zdrojów. UWAGI: W nazwach miejscowych wyraz zwyczajowo zapisujemy wielką literą bez łącznika np. Jastrzębie Zdrój, Kudowa Zdrój. Zapis z łącznikiem stosuje się w tekstach definicja.
 • Co znaczy Wola Zduńska Definicja w województwie łódzkim, DCMs. Zduńskiej Woli, B. Zduńską Wolę, N. Zduńską Wolą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: zduńskowolanin, zduńskowolanka co znaczy.
 • Co znaczy Ze Definicja przyimka z używana przed wyrazami rozpoczynającymi się od spółgłosek: s, z, ś, ź, ż, rz, sz, po których następuje inna spółgłoska oraz przed wyrazami rozpoczynającymi się od kilku słownik.
 • Co znaczy Zegarmistrz Definicja wym. zegarmistsz, zegarmiszczsz], lm M. ci zegarmistrze a. zegarmistrzowie, DB. zegarmistrzów. BŁĘDY: 1) [wym. zegarmiszcz]; 2) lm DB. !zegarmistrzy znaczenie.
 • Co znaczy Znajomy Definicja forma mos. znajomi, st. wyż. bardziej znajomy czym jest.
 • Co znaczy Sportowe Zespoły Definicja oznaczające je piszemy wielką literą, np. Ruch Chorzów, Wisła Kraków, Legia Warszawa. Wyrazy oznaczające ich członków piszemy małą literą, np. legionista (członek klubu sportowego co to jest.
 • Co znaczy Zestawienia Definicja połączenia wyrazów nazywające jeden obiekt, np. Mińsk Mazowiecki, komputer osobisty, sklep spożywczy - piszemy je rozłącznie. STAŁE POŁˇCZENIA WYRAZÓW; LICZEBNIKI GŁÓWNE definicja.
 • Co znaczy Nierównorzędnych Wyrazów Zestawienia Definicja pisownię rozdzielną, gdy składają się z: 1) dwu rzeczowników, np. artysta rzeźbiarz, inżynier mechanik, statek cysterna; 2) rzeczownika i przymiotnika np. orzeczenie imienne co znaczy.
 • Co znaczy Akcentowe Zestroje Definicja wyrazy jednosylabowe nie mają własnego akcentu, ponieważ stanowią całość z innymi wyrazami. Jeśli występują przed nimi, nazywamy je enklitykami, jeśli po nich proklitykami słownik.
 • Co znaczy Zeszyt Definicja D. zeszytu. UWAGI: Mówimy: 1) zeszyt w linie, w kratki, nie: zeszyt w linię, w kratkę; 2) zeszyt do czegoś, nie: dla czegoś lub od czegoś, np. zeszyt do historii znaczenie.
 • Co znaczy Zeus Definicja wym. ze-us] to bóg w mitologii greckiej, DB. Zeusa C. Zeusowi, N. Zeusem, Ms. Zeusie czym jest.
 • Co znaczy Zgadula Zgaduj Definicja DCMs. zgaduj-zgaduli, lm D. zgaduj-zgaduli a. zgaduj- -zgadul co to jest.
 • Co znaczy Zgierz Definicja to miasto w województwie łódzkim, D. Zgierza C. Zgierzowi, N. Zgierzem, Ms. Zgierzu - zgierzanin, zgierzanka zgierzanie - zgierski definicja.
 • Co znaczy Zgliszcze Definicja lm D. zgliszczy a. zgliszcz co znaczy.
 • Co znaczy Zgniły Definicja st. wyż. bardziej zgniły. BŁˇD: !zgnity słownik.
 • Co znaczy Zgodny Definicja forma mos. zgodni, st. wyż. zgodniejszy a. bardziej zgodny znaczenie.
 • Co znaczy Zgorzel Definicja rodz. żeń., D. zgorzeli, lm MB. zgorzele, D. zgorzeli. BŁˇD: forma !ten zgorzel czym jest.
 • Co znaczy Zgorzelec Definicja to miasto w województwie dolnośląskim, D. Zgorzelca C. Zgorzelcowi, N. Zgorzelcem, Ms. Zgorzelcu - zgorzelczanin, zgorzelczanka zgorzelczanie - zgorzelecki co to jest.
 • Co znaczy Zgrabny Definicja forma mos. zgrabni, st. wyż. zgrabniejszy definicja.
 • Co znaczy Zgraja Definicja DCMs. zgrai [wym. zgraji], lm D. zgraj co znaczy.
 • Co znaczy Zodiak Definicja D. zodiaku, bez lm. UWAGI: Wyrazy oznaczające znaki zodiaku zapisujemy wielkimi literami, np. Baran, Panna Strzelec słownik.
 • Co znaczy Zorza Definicja lm D. zórz znaczenie.
 • Co znaczy Zgrzytnąć Definicja zgrzytnąłem [wym. zgrzytnołem], zgrzytnął [wym. zgrzytnoł], zgrzytnęła [wym. zgrzytneła], zgrzytnęliśmy [wym. zgrzytneliśmy]. BŁĘDY: !zgrzytnęłem, !zgrzytłem, !zgrzytła czym jest.
 • Co znaczy Zhp Definicja wym. zet-ha-pe] to skrót od Związek Harcerstwa Polskiego, rodz. męs. a. nij., nieodm co to jest.
 • Co znaczy Ziarno Definicja lm D. ziaren a. ziarn definicja.
 • Co znaczy Ziele Definicja D. ziela Ms. zielu, lm D. ziół co znaczy.
 • Co znaczy Zieleniec Definicja D. zieleńca lm D. zieleńców. BŁˇD: lm D. !zieleńcy słownik.
 • Co znaczy Góra Zielona Definicja to miasto, D. Zielonej Góry, CMs. Zielonej Górze, B. Zieloną Górę, N. Zieloną Górą - zielonogórzanin, zielonogórzanka zielonogórzanie - zielonogórski znaczenie.
 • Co znaczy Świątki Zielone Definicja to święto, D. Zielonych Świątek - zielonoświątkowy. BŁˇD: D. !Zielonych Świątków czym jest.
 • Co znaczy Zielony Definicja forma mos. zieleni a. zieloni, st. wyż. zieleńszy a. bardziej zielony co to jest.
 • Co znaczy Ziemia Definicja ziemski, DCMs. ziemi, bez lm; 2) wierzchnia warstwa globu ziemskiego, grunt, gleba DCMs. ziemi, lm D. ziem; 3) obszar geograficzny, kraj. UWAGI: W nazwach obszarów historycznych definicja.
 • Co znaczy Ziemianin Definicja to dawniej właściciel posiadłości ziemskiej, DB. ziemianina lm M. ziemianie, DB. ziemian. Ziemia co znaczy.
 • Co znaczy Ziębnąć Definicja ziębnąłem [wym. źembnołem] a. ziębłem, a. ziąbłem, ziębnął [wym. źembnoł] a. ziębł, a. ziąbł, ziębła ziębliśmy [wym. źembliśmy]. BŁĘDY: !ziębnęłem, !ziąbła !ziębnęła itd słownik.
 • Co znaczy Zięć Definicja lm M. zięciowie, D. zięciów znaczenie.
 • Co znaczy Zimbabwe Definicja imbabwe] to państwo w Afryce, nieodm., oficj. Republika Zimbabwe - Zimbabwejczyk, Zimbabwejka Zimbabwejczycy a. Zimbabweńczyk, Zimbabweńka Zimbabweńczycy - zimbabwejski a czym jest.
 • Co znaczy Zimny Definicja st. wyż. zimniejszy, forma mos. zimni. BŁˇD: !bardziej zimny co to jest.
 • Co znaczy Zioło Definicja Ms. o ziole, lm D. ziół. BŁĘDY: Ms. o !ziele, !ziołu definicja.
 • Co znaczy Ziomek Definicja D. ziomka lm M. ziomkowie, pot. ziomki co znaczy.
 • Co znaczy Definicja wyrazu złoty. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropki. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz. 3) Stawiamy po liczbie, do której się odnosi, np. 6 zł [czyt. sześć złotych słownik.
 • Co znaczy Złączać Definicja to forma czasownika złączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !złanczać znaczenie.
 • Co znaczy Złącze Definicja lm D. złączy. BŁˇD: lm D. !złącz czym jest.
 • Co znaczy Zło Definicja D. zła C. złu, B. zło, N. złem, Ms. złu, lm M. zła D. zeł, zwykle bez lm. BŁˇD: Ms. !o źle co to jest.
 • Co znaczy Złodziej Definicja D. złodzieja lm D. złodziei [wym. złodzieji] (możliwe też złodziejów definicja.
 • Co znaczy Złośliwiec Definicja WMs. złośliwcu, lm M. ci złośliwcy, te złośliwce, DB. złośliwców co znaczy.
 • Co znaczy Złośliwy Definicja forma mos. złośliwi, st. wyż. złośliwszy a. bardziej złośliwy słownik.
 • Co znaczy Złotoryja Definicja to miasto w województwie dolnośląskim, DCMs. Złotoryi, B. Złotoryję, N. Złotoryją - złotoryjanin, złotoryjanka złotoryjanie - złotoryjski znaczenie.
 • Co znaczy Złoty Definicja forma mos. złoci, st. wyż. bardziej złoty czym jest.
 • Co znaczy Złożenia Definicja wyrazy złożone) to połączenia co najmniej dwóch wyrazów, najczęściej za pomocą elementu -o-, np. kredytobiorca wiarołomny, lub -i-, np. łamistrajk, pasibrzuch co to jest.
 • Co znaczy Wyrazy Złożone Definicja POŁˇCZENIA WYRAZÓW definicja.
 • Co znaczy Zły Definicja forma mos. źli, st. wyż. gorszy co znaczy.
 • Co znaczy Zmienny Definicja forma mos. zmienni, st. wyż. bardziej zmienny słownik.
 • Co znaczy Zmierznąć Definicja zmjer-znońć], zmierzniesz a. zmierźniesz, zmierznij a. zmierźnij, zmierzłem, zmierzł, zmierzła zmierzliśmy [wym. zmjer-zliśmy] a. zmierźliśmy. BŁĘDY: !zmierznąłem, !zmierznął znaczenie.
 • Co znaczy Zmora Definicja lm D. zmór a. zmor czym jest.
 • Co znaczy Zipnąć Definicja zipnąłem [wym. źipnołem], zipnął [wym. źipnoł], zipnęła [wym. źipneła], zipnęliśmy [wym. źipneliśmy]. BŁĘDY: !zipnęłem, !zipłem, !zipła !zipliśmy itd co to jest.
 • Co znaczy Złoże Definicja lm D. złóż definicja.
 • Co znaczy Emocji Znaki Definicja w interpunkcji to wykrzyknik; pytajnik; myślnik; wielokropek Stosujemy je, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak intonacja zawieszenie głosu, przerwanie co znaczy.
 • Co znaczy Znaki Interpunkcyjne A Spacje. Definicja interpunkcyjne powinny zawsze przylegać do poprzedzającego je wyrazu. Spacją poprzedzamy tylko myślnik, nawias otwierający i cudzysłów otwierający. BŁĘDY: Dodawanie w piśmie słownik.
 • Co znaczy Oddzielajˇce Interpunkcyjne Znaki Definicja średnik i przecinek Funkcję oddzielającą mogą pełnić również wykrzyknik; pytajnik oraz wielokropek, nie jest to jednak ich funkcja podstawowa. Gdy wykrzyknik, pytajnik lub znaczenie.
 • Co znaczy Opuszczenia Znaki Definicja interpunkcji ( wielokropek; myślnik) stosuje się, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak: szczególna intonacja zawieszenie głosu, przerwanie wypowiedzi czym jest.
 • Co znaczy Prozodyczne Znaki Definicja interpunkcji ( wielokropek; myślnik; pytajnik) stosuje się, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak: intonacja zawieszenie głosu, przerwanie wypowiedzi co to jest.
 • Co znaczy Znany Definicja forma mos. znani, st. wyż. bardziej znany definicja.
 • Co znaczy Znicz Definicja D. znicza lm D. zniczy a. zniczów co znaczy.
 • Co znaczy Zniknąć Definicja wym. zńiknołem] a. znikłem, zniknął [wym. zńiknoł] a. znikł, zniknęła [wym. zńikneła] a. znikła zniknęliśmy [wym. zńikneliśmy] a. znikliśmy [wym. zńikliśmy]. BŁĘDY: !zniknęłem słownik.
 • Co znaczy Zniszczony Definicja forma mos. zniszczeni, st. wyż. bardziej zniszczony znaczenie.
 • Co znaczy Znp Definicja en-pe] to skrót od Związek Nauczycielstwa Polskiego , rodz. męs. a. nij., nieodm. UWAGI: Mówimy: ZNP rozpoczął (rozpoczęło) akcję protestacyjną. - ZNP-owski a. zetenpowski czym jest.
 • Co znaczy Zresztą Definicja to partykuła o znaczeniu w końcu, ostatecznie, poza tym . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe z resztą piszemy rozłącznie, np. Z resztą problemów dam sobie radę co to jest.
 • Co znaczy Zręczny Definicja forma mos. zręczni, st. wyż. zręczniejszy a. bardziej zręczny definicja.
 • Co znaczy Zrosty Definicja połączenia wyrazów, które zachowały swoją pierwotną kolejność (nie możemy jej zmienić ani też wstawić między wyrazy składowe innego wyrazu) i mają jeden akcent, piszemy łącznie co znaczy.
 • Co znaczy Żelazko Definicja lm D. żelazek UWAGI: Mówimy prasować coś żelazkiem, a nie !prasować coś za pomocą żelazka !prasować coś przy pomocy żelazka słownik.
 • Co znaczy Zabrze Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Zabrza CMs. Zabrzu, N. Zabrzem - zabrzanin, zabrzanka zabrzanie - zabrski a. zabrzański znaczenie.
 • Co znaczy Znie Definicja zli, -źli to połączenia literowe występujące w formach czasowników. 1) ź zapisujemy w tych zakończeniach po samogłoskach, np. grzęźniesz, grzęźnie, grzęźniemy, grzęźniecie. 2) Po czym jest.
 • Co znaczy Że Definicja ż piszemy łącznie, gdy jest partykułą (służy do wzmocnienia treści wyrazu, z którym się łączy), np. cóżże, idźże, tenże, tamże, gdzież, gdzieżże, jakaż, któż co to jest.
 • Co znaczy By Że Definicja że aby) to połączenie spójnika i partykuły - stawiamy przecinek przed nim, np. Powiedział mi, że by nauczyć się języka obcego, trzeba silnej motywacji. PRZECINEk definicja.
 • Co znaczy Wola Żelazowa Definicja to wieś w województwie łódzkim, DCMs. Żelazowej Woli, B. Żelazową Wolę, N. Żelazową Wolą - żelazowowolski co znaczy.
 • Co znaczy Żgnąć Definicja żgnąłem [wym. żgnołem], żgnął [wym. żgnoł], żgnęła [wym. żgneła], żgnęliśmy [wym. żgneliśmy]. BŁĘDY: !żgnęłem, !żgłem, !żgnęł, !żgła !żgliśmy itd słownik.
 • Co znaczy Żmudź Definicja to historyczna nazwa dolnej Litwy, DCMs. Żmudzi, N. Żmudzią - Żmudzin, Żmudzinka Żmudzini - żmudzki znaczenie.
 • Co znaczy Żołądź Definicja dębu, rodz. żeń. a. męs., DCMs. oraz lm D. żołędzi a. D. żołędzia lm D. żołędzi; 2) końcowa część prącia rodz. żeń., DCMs. oraz lm D. żołędzi; 3) kolor w kartach, rodz. męs., D czym jest.
 • Co znaczy Żołnierze Definicja Wyrazy oznaczające żołnierzy z różnych rodzajów wojska piszemy małą literą, np. gromowiec, kawalerzysta saper. JEDNOSTKI WOJSKOWE co to jest.
 • Co znaczy Żonaty Definicja forma mos. żonaci, nie stopniuje się definicja.
 • Co znaczy Żółknąć Definicja żółknę, żółkniesz, żółkną, żółkłem a. żółknąłem [wym. żółknołem], żółkł a. żółknął [wym. żółknoł], żółkła żółkliśmy [wym. żółkliśmy]. BŁĘDY: !żółknęliśmy, !żółknęła itd co znaczy.
 • Co znaczy Żółty Definicja forma mos. żółci, st. wyż. żółtszy a. żółciejszy. UWAGI: Wyraz występuje w złożonych nazwach własnych, np. Morze Żółte część Oceanu Spokojnego , Żółta Rzeka rzeka w Chinach słownik.
 • Co znaczy Rz Ż Definicja spółgłoskę [ż] oznaczamy w piśmie na dwa sposoby: albo literą ż, albo połączeniem liter rz. Ta pisownia jest oparta na zasadzie historycznej. Świadectwem pochodzenia spółgłoski ż znaczenie.
 • Co znaczy Żuk Definicja to marka samochodów, DB. Żuka C. Żukowi, N. Żukiem, Ms. Żuku - żuk to samochód marki Żuk, DB. żuka C. żukowi, N. żukiem, Ms. żuku, lm MB. żuki czym jest.
 • Co znaczy Żurnal Definicja D. żurnala a. żurnalu, lm D. żurnali (możliwe też żurnalów co to jest.
 • Co znaczy Żużel Definicja 1) popiół powstający po wytopieniu rudy w hucie, D. żużla a. żużlu, bez lm; 2) potoczne określenie wyścigów motocyklowych odbywających się na torze żużlowym, D. żużla bez lm definicja.
 • Co znaczy Żwawy Definicja forma mos. żwawi, st. wyż. żwawszy a. bardziej żwawy co znaczy.
 • Co znaczy Żydzi Definicja to wyznawcy judaizmu, DB. żydów - żyd, żydówka lm M. ci żydzi, ekspr. te żydy - żydowski słownik.
 • Co znaczy Żydzi Definicja to lud semicki, DB. Żydów - Żyd, Żydówka lm M. ci Żydzi, ekspr. te Żydy - żydowski znaczenie.
 • Co znaczy Żyrardów Definicja to miasto w województwie łódzkim, D. Żyrardowa C. Żyrardowowi, N. Żyrardowem, Ms. Żyrardowie - żyrardowianin, żyrardowianka żyrardowianie - żyrardowski czym jest.
 • Co znaczy Żywiec Definicja to miasto w województwie śląskim, D. Żywca C. Żywcowi, N. Żywcem, Ms. Żywcu - żywczanin, żywczanka żywczanie - żywiecki co to jest.
 • Co znaczy Żywy Definicja forma mos. żywi, st. wyż. żywszy definicja.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal, Żuk, Ż-Rz, Żółty, Żółknąć, Żonaty, Żołnierze., Żołądź, Żmudź, Żgnąć, Żelazowa Wola, Że By, -Że definicja.

Jak się mówi Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal słownik.