żywy żywiec żyrardów żydzi co to znaczy

PRZYKŁADY Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal, Żuk, Ż-Rz, Żółty, Żółknąć.

Dziś jest Poniedziałek, 2 października 2023.

Imieniny obchodzą: Dionizy, Teofil, Sława.

Jak jest poprawnie Z

 • Co znaczy Zagroda Porównanie lm D. zagród co to jest.
 • Co znaczy Zrozumiały Co lepsze forma mos. zrozumiali, st. wyż. bardziej zrozumiały definicja.
 • Co znaczy Zrywny Dlaczego st. wyż. zrywniejszy a. bardziej zrywny co znaczy.
 • Co znaczy Się Zrzec Jak lepiej zrzec śe, pot. żrzec śe], zrzeknę się, zrzeknij się, zrzeknie się, zrzekłem się, zrzekł się, zrzekła się, zrzekliśmy się [wym. zrzekliśmy śe]. BŁĘDY: !zrzeknąć się, !zrzeknął się słownik.
 • Co znaczy Frazeologiczne Zwiˇzki Kiedy frazeologizmy, to stałe połączenia wyrazowe. Od zwykłych połączeń słownych różnią się tym, że ich znaczenia nie można wyprowadzić ze znaczeń wyrazów składowych, np. dzielić włos znaczenie.
 • Co znaczy Zwrotny Od czego zależy forma mos. zwrotni, st. wyż. zwrotniejszy czym jest.
 • Co znaczy Zwycięzca Na czym polega wym. zwyćęsca pot. zwyćełsca], M. zwycięzcy, DB. zwycięzców. BŁĘDY: 1) [wym. zwyćensca]. 2) Pisownia !zwycięsca !zwyciężca co oznacza.
 • Co znaczy Zwyczaj Różnice D. zwyczaju, lm D. zwyczajów. BŁˇD: lm D. !zwyczai krzyżówka.
 • Co znaczy Zwyczaje Wady i zalety OBRZĘDY, ZABAWY I ZWYCZAJE najlepszy.
 • Co znaczy Zwyczajny Podobieństwa forma mos. zwyczajni, st. wyż. zwyczajniejszy przykłady.
 • Co znaczy Zwykły Czemu forma mos. zwykli, st. wyż. zwyklejszy encyklopedia.
 • Co znaczy August Zygmunt Co gorsze to król polski (1520-1572), DB. Zygmunta Augusta C. Zygmuntowi Augustowi, N. Zygmuntem Augustem, Ms. o Zygmuncie Auguście jak działa.
 • Co znaczy Waza Iii Zygmunt Porównaj to król polski i szwedzki (1566-1632), D. Zygmunta III Wazy, C. Zygmuntowi III Wazie, B. Zygmunta III Wazę, N. Zygmuntem III Wazą, Ms. o Zygmuncie III Wazie czy, jest.
 • Co znaczy Zsrr Porównanie wym. zet-es-er-er] to skrót od Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ( Związek Radziecki), rodz. męs., nieodm pojęcie.
 • Co znaczy Zuch Co lepsze lm M. te zuchy, DB. zuchów. BŁˇD: !ci zuchowie wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zuchwalec Dlaczego W. zuchwalcu (możliwe też zuchwalcze), lm M. zuchwalcy, DB. zuchwalców opis.
 • Co znaczy Zuchwały Jak lepiej forma mos. zuchwali, st. wyż. bardziej zuchwały informacje.
 • Co znaczy Zupełny Kiedy forma mos. zupełni, nie stopniuje się co to jest.
 • Co znaczy Zus Od czego zależy wym. zus] to skrót od Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodz. męs., D. ZUS-u, Ms. ZUS-ie a. nieodm. - ZUS-owski a. zusowski definicja.
 • Co znaczy Radziecki Związek Na czym polega to państwo w Europie (1922-1991), skrót: ZSRR, D. Związku Radzieckiego, oficj. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, inaczej Związek Sowiecki - radziecki co znaczy.
 • Co znaczy Zwichnąć Różnice zwichnąłem [wym. zwichnołem], zwichnął [wym. zwichnoł], zwichnęła [wym. zwichneła], zwichnęliśmy [wym. zwichneliśmy]. BŁĘDY: !zwichń, !zwichnęłem, !zwichłem, !zwichła !zwichliśmy słownik.
 • Co znaczy Zwierzęta Wady i zalety zwierząt piszemy wielką literą, np. Burek, Kicia Mruczek Wyraz zwierzę łączymy z liczebnikami głównymi lub zbiorowymi, np. dwa zwierzęta a. dwoje zwierząt, pięć a. pięcioro znaczenie.
 • Co znaczy Zwiędnąć Podobieństwa zwiędłem, zwiądł (możliwe też zwiędnął), zwiędła zwiędliśmy [wym. zwjendliśmy]. BŁĘDY: !zwiądłem, !zwiędnąłem, !zwiędnęła !zwiądła !zwiędnęliśmy itd czym jest.
 • Co znaczy Zwój Czemu D. zwoju, lm D. zwojów. BŁˇD: lm D. !zwoi co oznacza.
 • Co znaczy Zwrotnik Co gorsze D. zwrotnika. UWAGI: Wyraz ten w wyrażeniach zwrotnik Raka zwrotnik Koziorożca zapisujemy od małych liter (Rak, Koziorożec - znaki zodiaku krzyżówka.
 • Co znaczy Stary Zygmunt Porównaj to król polski (1467-1548), DB. Zygmunta Starego, C. Zygmuntowi Staremu, N. Zygmuntem Starym, Ms. o Zygmuncie Starym - Zygmuntowski czyj? , zygmuntowski jaki najlepszy.
 • Co znaczy Zżółknąć Porównanie zżółknońć, żżółknońć], zżółkłem a. zżółknąłem [wym. zżółknołem, żżółknołem], zżółkł a. zżółknął [wym. zżółknoł, żżółknoł], zżółkła zżółkliśmy [wym. zżółkliśmy, żżółkliśmy]. BŁĘDY przykłady.
 • Co znaczy Żagiel Co lepsze D. żagla lm D. żagli encyklopedia.
 • Co znaczy Zach Dlaczego to skrót wyrazu zachód. UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. Zjawisko to zaobserwować można na zach. [czyt. zachodzie] Polski jak działa.
 • Co znaczy Zanim Jak lepiej niż, nim) to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Pomyśl dobrze, zanim to zrobisz. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za nim piszemy czy, jest.
 • Co znaczy Zionąć Kiedy zioń, zionie, zionąłem [wym. źonołem], zionął [wym. źonoł], zionęła [wym. źoneła], zionęliśmy [wym. źoneliśmy]. BŁĘDY: !zionęłem itd pojęcie.
 • Co znaczy Zjazd Od czego zależy D. zjazdu, Ms. zjeździe wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zrzednąć Na czym polega wym. zrzednońć, żrzednońć], zrzedł a. zrzednął [wym. zrzednoł, żrzednoł], zrzedła. BŁĘDY: !zrzednęła itd opis.
 • Co znaczy Szeń Żeń Różnice D. żeń-szenia lm D. żeń-szeni informacje.
 • Co znaczy Zajad Wady i zalety D. zajadu, lm M. zajady, D. zajadów. BŁĘDY: 1) Forma ta !zajada. 2) lm D. !zajad co to jest.
 • Co znaczy Zaślepiony Podobieństwa forma mos. zaślepieni, st. wyż. bardziej zaślepiony definicja.
 • Co znaczy Zaufany Czemu forma mos. zaufani, st. wyż. bardziej zaufany co znaczy.
 • Co znaczy Zebra Co gorsze lm D. zebr słownik.
 • Co znaczy Zew Porównaj D. zewu, Ms. zewie. BŁˇD: D. !zwu znaczenie.
 • Co znaczy Znakomity Porównanie forma mos. znakomici, st. wyż. znakomitszy czym jest.
 • Co znaczy Znamię Co lepsze D. znamienia C. znamieniu, N. znamieniem, Ms. znamieniu, lm MB. znamiona co oznacza.
 • Co znaczy Zwięzły Dlaczego wym. zwjęzły, pot. zwjełzły], st. wyż. zwięźlejszy a. bardziej zwięzły, nie stopniuje się krzyżówka.
 • Co znaczy Ze Jak lepiej to przedrostek z najlepszy.
 • Co znaczy Żeby Kiedy aby) to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Żeby nauczyć się języka obcego, trzeba silnej motywacji. PRZECINEk przykłady.
 • Co znaczy Żeremie Od czego zależy lm M. żeremia D. żeremi encyklopedia.
 • Co znaczy Żarliwy Na czym polega forma mos. żarliwi, st. wyż. żarliwszy a. bardziej żarliwy jak działa.
 • Co znaczy Zwyknąć Różnice to wyraz książkowy o znaczeniu mieć coś w zwyczaju, zwykle coś robić , zwykłem, zwykł, zwykła zwykliśmy [wym. zwykliśmy]. BŁĘDY: !zwyknąłem, !zwyknął, !zwyknęła !zwyknęliśmy itd czy, jest.
 • Co znaczy Ż Wady i zalety gdy: 1) W formach odmiany lub wyrazach pochodnych następują wymiany głoskowe: ż - g (rożek - róg), ż - dz (księża - księdza), ż - h (drużynowy - druh), ż - z (grożenie - grozić pojęcie.
 • Co znaczy Żagań Podobieństwa to miasto w województwie lubuskim, D. Żagania C. Żaganiowi, N. Żaganiem, Ms. Żaganiu - żaganianin, żaganianka żaganianie - żagański wyjaśnienie.
 • Co znaczy Żal Czemu D. żalu, lm D. żalów. BŁˇD: lm D. !żali opis.
 • Co znaczy Żary Co gorsze to miasto w województwie lubuskim, D. Żar - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie tworzy się - żarski informacje.
 • Co znaczy Żądny Porównaj forma mos. żądni, nie stopniuje się co to jest.
 • Co znaczy Że Porównanie spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Myślę, że masz rację. UWAGI: że piszemy rozdzielnie, gdy tworzy spójniki zestawione, np. tak że definicja.
 • Co znaczy Żebro Co lepsze Ms. żebrze, lm D. żeber co znaczy.
 • Co znaczy Zawój Dlaczego D. zawoju, lm D. zawojów. BŁˇD: lm D. !zawoi słownik.
 • Co znaczy Zrąb Jak lepiej D. zrębu. BŁˇD: !zręb znaczenie.
 • Co znaczy Zakrystia Kiedy DCMs. oraz lm D. zakrystii. BŁˇD: forma !zachrystia czym jest.
 • Co znaczy Zapewne Od czego zależy to partykuła o znaczeniu chyba prawdopodobnie . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za pewne piszemy rozłącznie, np. Możecie to uważać za pewne co oznacza.
 • Co znaczy Zapisek Na czym polega D. zapisku, lm D. zapisków. BŁˇD: lm D. zapisek krzyżówka.
 • Co znaczy Za Różnice przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w bierniku, narzędniku lub dopełniaczu. BŁĘDY: 1) Zwroty typu !pracować za kierowcę, DOBRZE: pracować jako najlepszy.
 • Co znaczy Zabawny Wady i zalety forma mos. zabawni, st. wyż. zabawniejszy a. bardziej zabawny przykłady.
 • Co znaczy Zabawy Podobieństwa OBRZĘDY, ZABAWY I ZWYCZAJE encyklopedia.
 • Co znaczy Zagrzeb Czemu to stolica Chorwacji, D. Zagrzebia C. Zagrzebiowi, N. Zagrzebiem, Ms. Zagrzebiu - zagrzebianin, zagrzebianka zagrzebianie - zagrzebski jak działa.
 • Co znaczy Zajezdnia Co gorsze DCMs. oraz lm D. zajezdni, UWAGI: Mówimy pracować w zajezdni. BŁˇD: pracować !na zajezdni czy, jest.
 • Co znaczy Zakalec Porównaj D. zakalca lm D. zakalców. BŁˇD: lm D. !zakalcy pojęcie.
 • Co znaczy Zakaz Porównanie D. zakazu. BŁˇD: przestrzegać zakazy, DOBRZE: przestrzegać zakazów wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zabezpieczyć Co lepsze zapewnić komuś ochronę , zabezpieczę, zabezpieczysz, zabezpieczą, zabezpieczcie. UWAGI: Wyrazu nie należy używać: 1) w znaczeniu zagwarantować, zapewnić coś , np opis.
 • Co znaczy Zachód Dlaczego świata D. zachodu. UWAGI: Wyraz ten piszemy małą literą, gdy oznacza stronę świata; gdy zaś odnosi się do obszaru geograficzno-kulturowego albo krajów Europy Zachodniej i Ameryki informacje.
 • Co znaczy Zachód Jak lepiej a. zachód to kraje Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, D. Zachodu a. zachodu, Ms. Zachodzie a. zachodzie co to jest.
 • Co znaczy Zaduszki Kiedy to święto, D. Zaduszek - zaduszny definicja.
 • Co znaczy Zagranica Od czego zależy leżące poza granicami jakiegoś państwa. UWAGI: 1) Nie należy słowa zagranica mylić z wyrażeniami: za granicą za linią graniczną , zza granicy zza linii granicznej , np.: wrócić z co znaczy.
 • Co znaczy Zakon Na czym polega D. zakonu. UWAGI: Piszemy: zakon krzyżacki słownik.
 • Co znaczy Zakonnicy Różnice członków bractw, zgromadzeń zakonnych piszemy małą literą, np. franciszkanin, karmelita bosy, kawaler maltański. WYJˇTEK: Krzyżak - członek zakonu i jednocześnie obywatel państwa znaczenie.
 • Co znaczy Zaplecze Wady i zalety lm D. zapleczy. BŁˇD: lm D. !zaplecz czym jest.
 • Co znaczy Zakopane Podobieństwa to miasto w województwie małopolskim, D. Zakopanego, C. Zakopanemu, NMs. Zakopanem - zakopianin, zakopianka zakopianie a. zakopiańczyk, zakopianka zakopiańczycy - zakopiański co oznacza.
 • Co znaczy Z Czemu przyimek łączący się z rzeczownikiem (lub innym wyrazem w jego funkcji) w dopełniaczu lub narzędniku. UWAGI: przyimek ten tworzy utarte wyrażenia: z wyjątkiem kogoś, czegoś, z krzyżówka.
 • Co znaczy Z Co gorsze ś-) to przedrostek, którego zapis jest uzależniony od następującej po nim głoski. 1) Zapisujemy go jako z-: 1a) przed literami oznaczającymi samogłoski (a e, i, o, u), np najlepszy.
 • Co znaczy Gdy Chwilą Z Porównaj SPÓJNIKI ZŁOŻONE przykłady.
 • Co znaczy Zachodni Porównanie zachodni, nie stopniuje się. UWAGI: Przymiotnik ten piszemy wielką literą, gdy jest integralną częścią nazw geograficznych, nazw państw oraz innych jednostek terytorialnych lub encyklopedia.
 • Co znaczy Zachodniopomorski Co lepsze to przymiotnik od Pomorze Zachodnie. UWAGI: 1) Piszemy: województwo zachodniopomorskie. 2) W nazwach własnych wielką literą, np. Pojezierze Zachodniopomorskie jak działa.
 • Co znaczy Zaimek Dlaczego z części mowy; w jej skład wchodzą wyrazy, które wskazują na przedmioty. 1) Ze względu na to, że zaimki mogą pełnić funkcje różnych części mowy, wyodrębnia się: 1a) zaimki czy, jest.
 • Co znaczy Zwrotny Zaimek Jak lepiej ma następujące formy: M. brak formy, D. siebie a. się, C. sobie, B. siebie a. się, N. sobą, Ms. sobie. siebie; się; sobie; siebie; sobą pojęcie.
 • Co znaczy Zajazdy Kiedy HOTELE wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zając Od czego zależy lm MB. zające, D. zajęcy (możliwe też zająców opis.
 • Co znaczy Zakrystian Na czym polega D. zakrystiana Ms. zakrystianie, lm M. zakrystianie, DB. zakrystian. BŁĘDY: formy !zachrystian, !zakrystianin informacje.
 • Co znaczy Zaledwie Różnice to spójnik wprowadzający wypowiedzenia podrzędne - stawiamy przed nim przecinek, np. Zaledwie przyszliśmy, a już musieliśmy wychodzić. PRZECINEk co to jest.
 • Co znaczy Zalękniony Wady i zalety forma mos. zalęknieni, st. wyż. bardziej zalękniony definicja.
 • Co znaczy Zał Podobieństwa to skrót wyrazu załącznik UWAGI: 1) Zapisujemy go z kropką. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz, np. w zał. [czyt. załączniku] do umowy co znaczy.
 • Co znaczy Załączać Czemu to forma czasownika załączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !załanczać słownik.
 • Co znaczy Zambia Co gorsze to państwo w Afryce, DCMs. Zambii, B. Zambię, N. Zambią, oficj. Republika Zambii - Zambijczyk, Zambijka Zambijczycy - zambijski znaczenie.
 • Co znaczy Zamek Porównaj 1) budowla mieszkalno-obronna D. zamku; 2) urządzenie do zamykania D. zamka czym jest.
 • Co znaczy Zamieć Porównanie rodz. żeń., lm MB. zamiecie (możliwe też zamieci co oznacza.
 • Co znaczy Zamki Co lepsze NAZWY GEOGRAFICZNE, p. 4 krzyżówka.
 • Co znaczy Zamojski Dlaczego Jan Zamojski to kanclerz wielki koronny (1542-1605), DB. Jana Zamojskiego, C. Janowi Zamojskiemu, N. Janem Zamojskim, Ms. o Janie Zamojskim. Zamoyski najlepszy.
 • Co znaczy Zamość Jak lepiej to miasto w województwie lubelskim, D. Zamościa C. Zamościowi, N. Zamościem, Ms. Zamościu - zamościanin, zamościanka zamościanie - zamojski przykłady.
 • Co znaczy Zamoyski Kiedy Andrzej Zamoyski to działacz polityczny i gospodarczy (1800-1874), DB. Andrzeja Zamoyskiego, C. Andrzejowi Zamoyskiemu, N. Andrzejem Zamoyskim, Ms. Andrzeju Zamoyskim. Zamojski encyklopedia.
 • Co znaczy Zamożny Od czego zależy forma mos. zamożni, st. wyż. zamożniejszy a. bardziej zamożny jak działa.
 • Co znaczy Zamsz Na czym polega lm D. zamszów. BŁˇD: lm D. !zamszy czy, jest.
 • Co znaczy Zapaść Różnice rzeczownik rodzaju żeńskiego, DCMs. zapaści, lm MDB. zapaści. BŁˇD: lm MB. !zapaście pojęcie.
 • Co znaczy Zaporoże Wady i zalety historyczny obszar nad dolnym Dnieprem, D. Zaporoża CMs. Zaporożu, N. Zaporożem - Zaporożec, Zaporożanka Zaporożcy - zaporoski; 2) miasto na Ukrainie, D. Zaporoża CMs. Zaporożu, N wyjaśnienie.
 • Co znaczy Artystyczne Zespoły Podobieństwa oznaczające je piszemy wielką literą, np. Budka Suflera Czerwone Gitary, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk . Wyrazy oznaczające ich członków piszemy małą literą, np. mazowszanka opis.
 • Co znaczy Zapory Czemu zapór piszemy wielkimi literami, np. Rożnów, Solina. Jeśli nazwa zapory jest dwuczłonowa i człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku, który może stanowić samodzielną nazwę, to informacje.
 • Co znaczy Zapożyczenia Co gorsze to wszelkie elementy językowe (fonetyczne, fleksyjne, słowotwórcze, składniowe, wyrazy, wyrażenia zwroty) przejęte z innych języków. ANGLICYZMY, GALICYZMY, GERMANIZMY, RUSYCYZMY co to jest.
 • Co znaczy Zaprawdę Porównaj książkowa partykuła o znaczeniu rzeczywiście, naprawdę , np. Zaprawdę, było to niezwykłe wydarzenie. UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za prawdę piszemy rozłącznie, np. Za prawdę nieraz definicja.
 • Co znaczy Zaprzęg Porównanie a. zaprząg, D. zaprzęgu co znaczy.
 • Co znaczy Zarazem Co lepsze to przysłówek o znaczeniu jednocześnie . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za razem piszemy rozłącznie, np. Powtarzał ćwiczenia raz za razem słownik.
 • Co znaczy Zarozumiały Dlaczego forma mos. zarozumiali, st. wyż. bardziej zarozumiały (możliwe też zarozumialszy znaczenie.
 • Co znaczy Zaolzie Jak lepiej to część Śląska Cieszyńskiego, D. Zaolzia CMs. Zaolziu, N. Zaolziem - Zaolzianin, Zaolzianka Zaolzianie a. Zaolziak, Zaolziaczka Zaolziacy - zaolziański czym jest.
 • Co znaczy Zapora Kiedy lm D. zapór co oznacza.
 • Co znaczy Zaś Od czego zależy spójnik współrzędny - stawiamy przed nim przecinek, np. Adam zyskał w moich oczach, Robert zaś stracił. UWAGI: Spójnik zaś w zdaniu, które wprowadza najlepiej umieścić na drugim krzyżówka.
 • Co znaczy Zatem Na czym polega więc) to spójnik współrzędny - stawiamy przed nim przecinek, np. Zaczyna się jesień, zatem trzeba wyciągnąć kurtkę z szafy. PRZECINEk najlepszy.
 • Co znaczy Zaułek Różnice wym. za-ułek] to mała wąska uliczka D. zaułka. BŁĘDY: 1) !zaułek ulicy, DOBRZE: zaułek; 2) D. !zaułku przykłady.
 • Co znaczy Zawias Wady i zalety D. zawiasu, lm D. zawiasów (możliwe też zawiasa D. zawiasy, lm D. zawias encyklopedia.
 • Co znaczy Zawieja Podobieństwa DCMs. zawiei [wym. zawjeji], lm D. zawiei. BŁˇD: [wym. zawje-i jak działa.
 • Co znaczy Zawiercie Czemu to miasto w województwie śląskim, D. Zawiercia CMs. Zawierciu, N. Zawierciem - zawiercianin, zawiercianka zawiercianie - zawierciański czy, jest.
 • Co znaczy Zazdrosny Co gorsze forma mos. zazdrośni, st. wyż. bardziej zazdrosny (możliwe też zazdrośniejszy pojęcie.
 • Co znaczy Zazwyczaj Porównaj to przysłówek o znaczeniu zwykle . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe za zwyczaj piszemy rozłącznie, np. Andrzejki można uważać za zwyczaj bardzo powszechny wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zażarty Porównanie forma mos. zażarci, st. wyż. bardziej zażarty opis.
 • Co znaczy Zbieg Co lepsze 1) człowiek, który zbiegł z więzienia D. zbiega lm M. zbiegowie, DB. zbiegów; 2) miejsce styku czegoś, D. zbiegu, lm MB. zbiegi, D. zbiegów informacje.
 • Co znaczy Złożone Zdanie Dlaczego się z co najmniej dwu zdań pojedynczych lub równoważników zdań. Zdania takie mogą być złożone współrzędnie lub podrzędnie. Zdanie podrzędne (określające) zawsze oddzielamy co to jest.
 • Co znaczy Ziemia Jak lepiej planeta DCMs. Ziemi, B. Ziemię, N. Ziemią, bez lm - Ziemianin, Ziemianka Ziemianie - ziemski. ziemia; ziemianin. UWAGI: Możemy powiedzieć Mieszkamy na planecie Ziemia a. Mieszkamy definicja.
 • Co znaczy Święta Ziemia Kiedy to miejsce wydarzeń religijnych znanych z Biblii, DCMs. Ziemi Świętej, B. Ziemię Świętą, N. Ziemią Świętą co znaczy.
 • Co znaczy Współrzędnie Złożone Zdanie Od czego zależy się z co najmniej dwu zdań pojedynczych lub równoważników zdań. Zdania te nie określają się wzajemnie, w związku z tym moglibyśmy pomiędzy nie wstawić kropki, tworząc szereg zdań słownik.
 • Co znaczy Zdechnąć Na czym polega zdechłem, zdechł, zdechła zdechliśmy. BŁĘDY: !zdechnąłem, !zdechnęła !zdechnęliśmy itd znaczenie.
 • Co znaczy Zdecydowany Różnice forma mos. zdecydowani, st. wyż. bardziej zdecydowany czym jest.
 • Co znaczy Zdolny Wady i zalety forma mos. zdolni, st. wyż. zdolniejszy a. bardziej zdolny co oznacza.
 • Co znaczy Zdrowy Podobieństwa forma mos. zdrowi, st. wyż. zdrowszy krzyżówka.
 • Co znaczy Zdrój Czemu lm D. zdrojów. UWAGI: W nazwach miejscowych wyraz zwyczajowo zapisujemy wielką literą bez łącznika np. Jastrzębie Zdrój, Kudowa Zdrój. Zapis z łącznikiem stosuje się w tekstach najlepszy.
 • Co znaczy Wola Zduńska Co gorsze w województwie łódzkim, DCMs. Zduńskiej Woli, B. Zduńską Wolę, N. Zduńską Wolą - jednowyrazowych nazw mieszkańców nie używa się, lecz możliwe są: zduńskowolanin, zduńskowolanka przykłady.
 • Co znaczy Ze Porównaj przyimka z używana przed wyrazami rozpoczynającymi się od spółgłosek: s, z, ś, ź, ż, rz, sz, po których następuje inna spółgłoska oraz przed wyrazami rozpoczynającymi się od kilku encyklopedia.
 • Co znaczy Zegarmistrz Porównanie wym. zegarmistsz, zegarmiszczsz], lm M. ci zegarmistrze a. zegarmistrzowie, DB. zegarmistrzów. BŁĘDY: 1) [wym. zegarmiszcz]; 2) lm DB. !zegarmistrzy jak działa.
 • Co znaczy Znajomy Co lepsze forma mos. znajomi, st. wyż. bardziej znajomy czy, jest.
 • Co znaczy Sportowe Zespoły Dlaczego oznaczające je piszemy wielką literą, np. Ruch Chorzów, Wisła Kraków, Legia Warszawa. Wyrazy oznaczające ich członków piszemy małą literą, np. legionista (członek klubu sportowego pojęcie.
 • Co znaczy Zestawienia Jak lepiej połączenia wyrazów nazywające jeden obiekt, np. Mińsk Mazowiecki, komputer osobisty, sklep spożywczy - piszemy je rozłącznie. STAŁE POŁˇCZENIA WYRAZÓW; LICZEBNIKI GŁÓWNE wyjaśnienie.
 • Co znaczy Nierównorzędnych Wyrazów Zestawienia Kiedy pisownię rozdzielną, gdy składają się z: 1) dwu rzeczowników, np. artysta rzeźbiarz, inżynier mechanik, statek cysterna; 2) rzeczownika i przymiotnika np. orzeczenie imienne opis.
 • Co znaczy Akcentowe Zestroje Od czego zależy wyrazy jednosylabowe nie mają własnego akcentu, ponieważ stanowią całość z innymi wyrazami. Jeśli występują przed nimi, nazywamy je enklitykami, jeśli po nich proklitykami informacje.
 • Co znaczy Zeszyt Na czym polega D. zeszytu. UWAGI: Mówimy: 1) zeszyt w linie, w kratki, nie: zeszyt w linię, w kratkę; 2) zeszyt do czegoś, nie: dla czegoś lub od czegoś, np. zeszyt do historii co to jest.
 • Co znaczy Zeus Różnice wym. ze-us] to bóg w mitologii greckiej, DB. Zeusa C. Zeusowi, N. Zeusem, Ms. Zeusie definicja.
 • Co znaczy Zgadula Zgaduj Wady i zalety DCMs. zgaduj-zgaduli, lm D. zgaduj-zgaduli a. zgaduj- -zgadul co znaczy.
 • Co znaczy Zgierz Podobieństwa to miasto w województwie łódzkim, D. Zgierza C. Zgierzowi, N. Zgierzem, Ms. Zgierzu - zgierzanin, zgierzanka zgierzanie - zgierski słownik.
 • Co znaczy Zgliszcze Czemu lm D. zgliszczy a. zgliszcz znaczenie.
 • Co znaczy Zgniły Co gorsze st. wyż. bardziej zgniły. BŁˇD: !zgnity czym jest.
 • Co znaczy Zgodny Porównaj forma mos. zgodni, st. wyż. zgodniejszy a. bardziej zgodny co oznacza.
 • Co znaczy Zgorzel Porównanie rodz. żeń., D. zgorzeli, lm MB. zgorzele, D. zgorzeli. BŁˇD: forma !ten zgorzel krzyżówka.
 • Co znaczy Zgorzelec Co lepsze to miasto w województwie dolnośląskim, D. Zgorzelca C. Zgorzelcowi, N. Zgorzelcem, Ms. Zgorzelcu - zgorzelczanin, zgorzelczanka zgorzelczanie - zgorzelecki najlepszy.
 • Co znaczy Zgrabny Dlaczego forma mos. zgrabni, st. wyż. zgrabniejszy przykłady.
 • Co znaczy Zgraja Jak lepiej DCMs. zgrai [wym. zgraji], lm D. zgraj encyklopedia.
 • Co znaczy Zodiak Kiedy D. zodiaku, bez lm. UWAGI: Wyrazy oznaczające znaki zodiaku zapisujemy wielkimi literami, np. Baran, Panna Strzelec jak działa.
 • Co znaczy Zorza Od czego zależy lm D. zórz czy, jest.
 • Co znaczy Zgrzytnąć Na czym polega zgrzytnąłem [wym. zgrzytnołem], zgrzytnął [wym. zgrzytnoł], zgrzytnęła [wym. zgrzytneła], zgrzytnęliśmy [wym. zgrzytneliśmy]. BŁĘDY: !zgrzytnęłem, !zgrzytłem, !zgrzytła pojęcie.
 • Co znaczy Zhp Różnice wym. zet-ha-pe] to skrót od Związek Harcerstwa Polskiego, rodz. męs. a. nij., nieodm wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ziarno Wady i zalety lm D. ziaren a. ziarn opis.
 • Co znaczy Ziele Podobieństwa D. ziela Ms. zielu, lm D. ziół informacje.
 • Co znaczy Zieleniec Czemu D. zieleńca lm D. zieleńców. BŁˇD: lm D. !zieleńcy co to jest.
 • Co znaczy Góra Zielona Co gorsze to miasto, D. Zielonej Góry, CMs. Zielonej Górze, B. Zieloną Górę, N. Zieloną Górą - zielonogórzanin, zielonogórzanka zielonogórzanie - zielonogórski definicja.
 • Co znaczy Świątki Zielone Porównaj to święto, D. Zielonych Świątek - zielonoświątkowy. BŁˇD: D. !Zielonych Świątków co znaczy.
 • Co znaczy Zielony Porównanie forma mos. zieleni a. zieloni, st. wyż. zieleńszy a. bardziej zielony słownik.
 • Co znaczy Ziemia Co lepsze ziemski, DCMs. ziemi, bez lm; 2) wierzchnia warstwa globu ziemskiego, grunt, gleba DCMs. ziemi, lm D. ziem; 3) obszar geograficzny, kraj. UWAGI: W nazwach obszarów historycznych znaczenie.
 • Co znaczy Ziemianin Dlaczego to dawniej właściciel posiadłości ziemskiej, DB. ziemianina lm M. ziemianie, DB. ziemian. Ziemia czym jest.
 • Co znaczy Ziębnąć Jak lepiej ziębnąłem [wym. źembnołem] a. ziębłem, a. ziąbłem, ziębnął [wym. źembnoł] a. ziębł, a. ziąbł, ziębła ziębliśmy [wym. źembliśmy]. BŁĘDY: !ziębnęłem, !ziąbła !ziębnęła itd co oznacza.
 • Co znaczy Zięć Kiedy lm M. zięciowie, D. zięciów krzyżówka.
 • Co znaczy Zimbabwe Od czego zależy imbabwe] to państwo w Afryce, nieodm., oficj. Republika Zimbabwe - Zimbabwejczyk, Zimbabwejka Zimbabwejczycy a. Zimbabweńczyk, Zimbabweńka Zimbabweńczycy - zimbabwejski a najlepszy.
 • Co znaczy Zimny Na czym polega st. wyż. zimniejszy, forma mos. zimni. BŁˇD: !bardziej zimny przykłady.
 • Co znaczy Zioło Różnice Ms. o ziole, lm D. ziół. BŁĘDY: Ms. o !ziele, !ziołu encyklopedia.
 • Co znaczy Ziomek Wady i zalety D. ziomka lm M. ziomkowie, pot. ziomki jak działa.
 • Co znaczy Podobieństwa wyrazu złoty. UWAGI: 1) Zapisujemy go bez kropki. 2) Odczytujemy jako cały, odmieniany wyraz. 3) Stawiamy po liczbie, do której się odnosi, np. 6 zł [czyt. sześć złotych czy, jest.
 • Co znaczy Złączać Czemu to forma czasownika złączyć oznaczająca wielokrotne powtarzanie czynności. BŁˇD: forma !złanczać pojęcie.
 • Co znaczy Złącze Co gorsze lm D. złączy. BŁˇD: lm D. !złącz wyjaśnienie.
 • Co znaczy Zło Porównaj D. zła C. złu, B. zło, N. złem, Ms. złu, lm M. zła D. zeł, zwykle bez lm. BŁˇD: Ms. !o źle opis.
 • Co znaczy Złodziej Porównanie D. złodzieja lm D. złodziei [wym. złodzieji] (możliwe też złodziejów informacje.
 • Co znaczy Złośliwiec Co lepsze WMs. złośliwcu, lm M. ci złośliwcy, te złośliwce, DB. złośliwców co to jest.
 • Co znaczy Złośliwy Dlaczego forma mos. złośliwi, st. wyż. złośliwszy a. bardziej złośliwy definicja.
 • Co znaczy Złotoryja Jak lepiej to miasto w województwie dolnośląskim, DCMs. Złotoryi, B. Złotoryję, N. Złotoryją - złotoryjanin, złotoryjanka złotoryjanie - złotoryjski co znaczy.
 • Co znaczy Złoty Kiedy forma mos. złoci, st. wyż. bardziej złoty słownik.
 • Co znaczy Złożenia Od czego zależy wyrazy złożone) to połączenia co najmniej dwóch wyrazów, najczęściej za pomocą elementu -o-, np. kredytobiorca wiarołomny, lub -i-, np. łamistrajk, pasibrzuch znaczenie.
 • Co znaczy Wyrazy Złożone Na czym polega POŁˇCZENIA WYRAZÓW czym jest.
 • Co znaczy Zły Różnice forma mos. źli, st. wyż. gorszy co oznacza.
 • Co znaczy Zmienny Wady i zalety forma mos. zmienni, st. wyż. bardziej zmienny krzyżówka.
 • Co znaczy Zmierznąć Podobieństwa zmjer-znońć], zmierzniesz a. zmierźniesz, zmierznij a. zmierźnij, zmierzłem, zmierzł, zmierzła zmierzliśmy [wym. zmjer-zliśmy] a. zmierźliśmy. BŁĘDY: !zmierznąłem, !zmierznął najlepszy.
 • Co znaczy Zmora Czemu lm D. zmór a. zmor przykłady.
 • Co znaczy Zipnąć Co gorsze zipnąłem [wym. źipnołem], zipnął [wym. źipnoł], zipnęła [wym. źipneła], zipnęliśmy [wym. źipneliśmy]. BŁĘDY: !zipnęłem, !zipłem, !zipła !zipliśmy itd encyklopedia.
 • Co znaczy Złoże Porównaj lm D. złóż jak działa.
 • Co znaczy Emocji Znaki Porównanie w interpunkcji to wykrzyknik; pytajnik; myślnik; wielokropek Stosujemy je, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak intonacja zawieszenie głosu, przerwanie czy, jest.
 • Co znaczy Znaki Interpunkcyjne A Spacje. Co lepsze interpunkcyjne powinny zawsze przylegać do poprzedzającego je wyrazu. Spacją poprzedzamy tylko myślnik, nawias otwierający i cudzysłów otwierający. BŁĘDY: Dodawanie w piśmie pojęcie.
 • Co znaczy Oddzielajˇce Interpunkcyjne Znaki Dlaczego średnik i przecinek Funkcję oddzielającą mogą pełnić również wykrzyknik; pytajnik oraz wielokropek, nie jest to jednak ich funkcja podstawowa. Gdy wykrzyknik, pytajnik lub wyjaśnienie.
 • Co znaczy Opuszczenia Znaki Jak lepiej interpunkcji ( wielokropek; myślnik) stosuje się, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak: szczególna intonacja zawieszenie głosu, przerwanie wypowiedzi opis.
 • Co znaczy Prozodyczne Znaki Kiedy interpunkcji ( wielokropek; myślnik; pytajnik) stosuje się, aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy, jak: intonacja zawieszenie głosu, przerwanie wypowiedzi informacje.
 • Co znaczy Znany Od czego zależy forma mos. znani, st. wyż. bardziej znany co to jest.
 • Co znaczy Znicz Na czym polega D. znicza lm D. zniczy a. zniczów definicja.
 • Co znaczy Zniknąć Różnice wym. zńiknołem] a. znikłem, zniknął [wym. zńiknoł] a. znikł, zniknęła [wym. zńikneła] a. znikła zniknęliśmy [wym. zńikneliśmy] a. znikliśmy [wym. zńikliśmy]. BŁĘDY: !zniknęłem co znaczy.
 • Co znaczy Zniszczony Wady i zalety forma mos. zniszczeni, st. wyż. bardziej zniszczony słownik.
 • Co znaczy Znp Podobieństwa en-pe] to skrót od Związek Nauczycielstwa Polskiego , rodz. męs. a. nij., nieodm. UWAGI: Mówimy: ZNP rozpoczął (rozpoczęło) akcję protestacyjną. - ZNP-owski a. zetenpowski znaczenie.
 • Co znaczy Zresztą Czemu to partykuła o znaczeniu w końcu, ostatecznie, poza tym . UWAGI: Wyrażenie przyimkowe z resztą piszemy rozłącznie, np. Z resztą problemów dam sobie radę czym jest.
 • Co znaczy Zręczny Co gorsze forma mos. zręczni, st. wyż. zręczniejszy a. bardziej zręczny co oznacza.
 • Co znaczy Zrosty Porównaj połączenia wyrazów, które zachowały swoją pierwotną kolejność (nie możemy jej zmienić ani też wstawić między wyrazy składowe innego wyrazu) i mają jeden akcent, piszemy łącznie krzyżówka.
 • Co znaczy Żelazko Porównanie lm D. żelazek UWAGI: Mówimy prasować coś żelazkiem, a nie !prasować coś za pomocą żelazka !prasować coś przy pomocy żelazka najlepszy.
 • Co znaczy Zabrze Co lepsze to miasto w województwie śląskim, D. Zabrza CMs. Zabrzu, N. Zabrzem - zabrzanin, zabrzanka zabrzanie - zabrski a. zabrzański przykłady.
 • Co znaczy Znie Dlaczego zli, -źli to połączenia literowe występujące w formach czasowników. 1) ź zapisujemy w tych zakończeniach po samogłoskach, np. grzęźniesz, grzęźnie, grzęźniemy, grzęźniecie. 2) Po encyklopedia.
 • Co znaczy Że Jak lepiej ż piszemy łącznie, gdy jest partykułą (służy do wzmocnienia treści wyrazu, z którym się łączy), np. cóżże, idźże, tenże, tamże, gdzież, gdzieżże, jakaż, któż jak działa.
 • Co znaczy By Że Kiedy że aby) to połączenie spójnika i partykuły - stawiamy przecinek przed nim, np. Powiedział mi, że by nauczyć się języka obcego, trzeba silnej motywacji. PRZECINEk czy, jest.
 • Co znaczy Wola Żelazowa Od czego zależy to wieś w województwie łódzkim, DCMs. Żelazowej Woli, B. Żelazową Wolę, N. Żelazową Wolą - żelazowowolski pojęcie.
 • Co znaczy Żgnąć Na czym polega żgnąłem [wym. żgnołem], żgnął [wym. żgnoł], żgnęła [wym. żgneła], żgnęliśmy [wym. żgneliśmy]. BŁĘDY: !żgnęłem, !żgłem, !żgnęł, !żgła !żgliśmy itd wyjaśnienie.
 • Co znaczy Żmudź Różnice to historyczna nazwa dolnej Litwy, DCMs. Żmudzi, N. Żmudzią - Żmudzin, Żmudzinka Żmudzini - żmudzki opis.
 • Co znaczy Żołądź Wady i zalety dębu, rodz. żeń. a. męs., DCMs. oraz lm D. żołędzi a. D. żołędzia lm D. żołędzi; 2) końcowa część prącia rodz. żeń., DCMs. oraz lm D. żołędzi; 3) kolor w kartach, rodz. męs., D informacje.
 • Co znaczy Żołnierze Podobieństwa Wyrazy oznaczające żołnierzy z różnych rodzajów wojska piszemy małą literą, np. gromowiec, kawalerzysta saper. JEDNOSTKI WOJSKOWE co to jest.
 • Co znaczy Żonaty Czemu forma mos. żonaci, nie stopniuje się definicja.
 • Co znaczy Żółknąć Co gorsze żółknę, żółkniesz, żółkną, żółkłem a. żółknąłem [wym. żółknołem], żółkł a. żółknął [wym. żółknoł], żółkła żółkliśmy [wym. żółkliśmy]. BŁĘDY: !żółknęliśmy, !żółknęła itd co znaczy.
 • Co znaczy Żółty Porównaj forma mos. żółci, st. wyż. żółtszy a. żółciejszy. UWAGI: Wyraz występuje w złożonych nazwach własnych, np. Morze Żółte część Oceanu Spokojnego , Żółta Rzeka rzeka w Chinach słownik.
 • Co znaczy Rz Ż Porównanie spółgłoskę [ż] oznaczamy w piśmie na dwa sposoby: albo literą ż, albo połączeniem liter rz. Ta pisownia jest oparta na zasadzie historycznej. Świadectwem pochodzenia spółgłoski ż znaczenie.
 • Co znaczy Żuk Co lepsze to marka samochodów, DB. Żuka C. Żukowi, N. Żukiem, Ms. Żuku - żuk to samochód marki Żuk, DB. żuka C. żukowi, N. żukiem, Ms. żuku, lm MB. żuki czym jest.
 • Co znaczy Żurnal Dlaczego D. żurnala a. żurnalu, lm D. żurnali (możliwe też żurnalów co oznacza.
 • Co znaczy Żużel Jak lepiej 1) popiół powstający po wytopieniu rudy w hucie, D. żużla a. żużlu, bez lm; 2) potoczne określenie wyścigów motocyklowych odbywających się na torze żużlowym, D. żużla bez lm krzyżówka.
 • Co znaczy Żwawy Kiedy forma mos. żwawi, st. wyż. żwawszy a. bardziej żwawy najlepszy.
 • Co znaczy Żydzi Od czego zależy to wyznawcy judaizmu, DB. żydów - żyd, żydówka lm M. ci żydzi, ekspr. te żydy - żydowski przykłady.
 • Co znaczy Żydzi Na czym polega to lud semicki, DB. Żydów - Żyd, Żydówka lm M. ci Żydzi, ekspr. te Żydy - żydowski encyklopedia.
 • Co znaczy Żyrardów Różnice to miasto w województwie łódzkim, D. Żyrardowa C. Żyrardowowi, N. Żyrardowem, Ms. Żyrardowie - żyrardowianin, żyrardowianka żyrardowianie - żyrardowski jak działa.
 • Co znaczy Żywiec Wady i zalety to miasto w województwie śląskim, D. Żywca C. Żywcowi, N. Żywcem, Ms. Żywcu - żywczanin, żywczanka żywczanie - żywiecki czy, jest.
 • Co znaczy Żywy Podobieństwa forma mos. żywi, st. wyż. żywszy pojęcie.

Jak się piszę? Definicje wyrazów, znaczenie słów

Poprawna pisownia. Słownik poprawnej pisowni w języku polskim. Wytłumaczenie pojęcia.

Jak się pisze PRZYKŁADY Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal, Żuk, Ż-Rz, Żółty, Żółknąć, Żonaty, Żołnierze., Żołądź, Żmudź, Żgnąć, Żelazowa Wola, Że By, -Że definicja.

Jak się mówi Co znaczy Żywy, Żywiec, Żyrardów, Żydzi, Żydzi, Żwawy, Żużel, Żurnal słownik.