Negatywny co to znaczy

Co to jest Negatywny? Synonim: Destrukcyjny, Destruktywny, Niszczący, Rujnujący, Zgubny.

Dziś jest Poniedziałek, 4 grudnia 2023.

Imieniny obchodzą: Krystian, Barbara, Bernard.

Czy przydatne?

Negatywny Znaczenie

Definicja NEGATYWNY:
SYNONIM: destrukcyjny, destruktywny, niszczący, rujnujący, zgubny zniechęcający, demobilizujący demoralizujący, deprawujący, gorszący niepedagogiczny, niewychowawczy ujemny, niekorzystny, niepochlebny, krytyczny
ANTONIM: pozytywny, konstruktywny, budujący, twórczy mobilizujący, motywujący, zachęcający wychowawczy, budujący, korzystny, moralizatorski, umoralniający, książk. pedagogiczny dodatni, pozytywny, korzystny, zbawienny dobry, akceptujący, pochlebny.

Czym jest Negatywny znaczenie w Słownik wyrazów na N .

Wyraz Narodziny:
Słowo na świat poczęcie przetrwanie, ratunek, uratowanie się akt łaski, darowanie życia, nadzwyczajne złagodzenie kary ANTONIM: śmierć, zgon, umieranie, konanie, oficj. zejście, książk. agonia, skon negatywny co to jest.
Wyraz Niefortunny:
Słowo SYNONIM: nieudany, chybiony, niecelny, niepomyślny, nietrafny, pot. poroniony, niewydarzony ANTONIM: udany, celny, korzystny, pomyślny, trafny, pot. bez pudła, książk. udatny, fortunny negatywny definicja.
Wyraz Nakładać:
Słowo się, wkładać, wciągać, zakładać, książk. (przy) oblekać (się), odziewać się, przyodziewać, przywdziewać (się), wdziewać; buty:przest. wzuwać ANTONIM: rozbierać się, zdejmować, zrzucać (z siebie negatywny co znaczy.
Wyraz Norma:
Słowo prawo, aksjomat, prawidło, reguła, twierdzenie, uregulowanie (prawne) podstawa, przesłanka, uzasadnienie, założenie ANTONIM: dowolność, bezład, nieporządek, brak uregulowań prawnych przypadek negatywny słownik.
Wyraz Nieuzasadniony:
Słowo nieumotywowany, niezasadny, zbędny bezcelowy, bezsensowny, jałowy, niecelowy, niepożądany, bez celu/sensu ANTONIM: uzasadniony, umotywowany, zasadny celowy, pożądany, potrzebny, korzystny, sensowny negatywny znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: