medycyna oparta faktach co to znaczy

Definicja Medycyna oparta na faktach. Czym jest Medycyna oparta na faktach - podejmowanie decyzji.

Dziś jest Środa, 29 czerwca 2022.

Imieniny obchodzą: Piotr, Paweł, Benita.

Czy przydatne?

Medycyna oparta na faktach Definicja

Co to znaczy MEDYCYNA OPARTA NA FAKTACH:
Medycyna oparta na faktach - podejmowanie decyzji terapeutycznych dotyczących poszczególnych pacjentów na podstawie własnego doświadczenia klinicznego i najlepszych zewnętrznych danych klinicznych, pochodzących z systematycznych badań.

Co oznacza Meataanaliza:
Znaczenie statystyczna sposób łączenia wyników pochodzących z wielu różnych badań dotyczących tego samego problemu, lecz przeprowadzonych poprzez różnych autorów, w różnym czasie, w różnych warunkach i na medycyna oparta na faktach.
Co oznacza Modele Koneksjonistyczne:
Znaczenie koneksjonistyczne - – modele (programy komputerowe) wzorowane na pracy mózgu, które zakładają, iż wiadomości są magazynowane w sposób rozproszony w sieci połączonych ze sobą jednostek albo węzłów medycyna oparta na faktach.
Co oznacza Myślenie Holistyczne:
Znaczenie holistyczne - holizm - pochodzi od gr. holos - całość. Przeciwstawny redukcjonizmowi pogląd, wg którego wszelakie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie medycyna oparta na faktach.
Co oznacza Mand:
Znaczenie pochodzi od angielskiego słowa „command”, które znaczy rozkaz. Jednak rozkaz jest tylko jednym z przykładów manda. W terminologii analizy zachowania mand to reakcja werbalna, z której wynika, co medycyna oparta na faktach.
Co oznacza Myślenie Kontrfaktyczne:
Znaczenie kontrfaktyczne - (counterfactual thinking) to myślenie o tym, co mogłoby się zdarzyć, aczkolwiek się nie zdarzyło i wyobrażanie sobie alternatywnych scenariuszy. aczkolwiek wydaje się zbędnym medycyna oparta na faktach.

Czym jest Medycyna oparta na faktach znaczenie Słownik M .

  • Dodano:
  • Autor: