myślenie kontrfaktyczne co to znaczy

Definicja Myślenie kontrfaktyczne. Czym jest Myślenie kontrfaktyczne - (counterfactual thinking) to.

Dziś jest Środa, 27 maja 2020.

Imieniny obchodzą: Magdalena, Jan, Juliusz.

Czy przydatne?

Myślenie kontrfaktyczne Definicja

Co to znaczy MYŚLENIE KONTRFAKTYCZNE:
Myślenie kontrfaktyczne - (counterfactual thinking) to myślenie o tym, co mogłoby się zdarzyć, aczkolwiek się nie zdarzyło i wyobrażanie sobie alternatywnych scenariuszy. aczkolwiek wydaje się zbędnym „gdybaniem”, to jednak myślenie kontrfaktyczne spełnia – zdaniem Stevena Shermana i Allena McConnella – trzy funkcje: poprawia nam nastrój, daje poczucie kontroli nad światem i pozwala unikać tych samych błędów w przyszłości. Wyobrażanie sobie jeszcze gorszego biegu wydarzeń może sprawić, iż łatwiej nam znieść nieszczęścia, które nas dotknęły, np. rozbite auto... Przecież możemy wyobrazić sobie, iż mogło być jeszcze gorzej. Co więcej, gdybanie pozwala przemyśleć, jak w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń. Myślenie kontrfaktyczne opiera się na heurystyce dostępności opisanej poprzez Amosa Tversky’ego i Daniela Kahnemana. Wedle nią, bardziej prawdopodobne wydają nam się zdarzenia, które łatwo przywołać w myśli. np. łatwiej wyobrazić sobie, iż nigdy nie doszło do zdarzenia, które było odstępstwem od normy. Kahneman i Tversky przedstawili badanym dwie wersje wypadku, gdzie zginął pan Jones. W jednej z nich wyszedł on z pracy o zwykłej porze i wracał do domu zwykłą trasą. W drugiej zaś opuścił biuro przedtem, pojechał do domu inną drogą i wtedy doszło do tragedii. Ta druga przypadek bardziej sprzyjała rozmyślaniom: „co aby było, gdyby...”. Czasem osoby, które spotkało w życiu coś złego, próbują w myślach zmienić zjawisko, na które w rzeczywistości w ogóle nie miały wpływu. W rezultacie pogrążają się w poczuciu winy i beznadziejności. Pacjenci, którzy po wypadku zostali sparaliżowani, winili siebie za to, co ich spotkało i uważali, iż mogli przewidzieć wypadek.

Czym jest Kontrfaktyczne Myślenie znaczenie Słownik M .


Co oznacza Myślenie holistyczne
Znaczenie Myślenie holistyczne - holizm - pochodzi od gr. holos - całość. Przeciwstawny redukcjonizmowi pogląd, wg którego wszelakie zjawiska tworzą układy całościowe.
Co oznacza Medycyna oparta na faktach
Znaczenie Medycyna oparta na faktach - podejmowanie decyzji terapeutycznych dotyczących poszczególnych pacjentów na podstawie własnego doświadczenia klinicznego i.
Co oznacza Mand
Znaczenie Mand - – definicja pochodzi od angielskiego słowa „command”, które znaczy rozkaz. Jednak rozkaz jest tylko jednym z przykładów manda. W terminologii analizy.
Co oznacza Meataanaliza
Znaczenie Meataanaliza - statystyczna sposób łączenia wyników pochodzących z wielu różnych badań dotyczących tego samego problemu, lecz przeprowadzonych poprzez różnych.
Co oznacza Mentalizacja
Znaczenie Mentalizacja - przypisywanie innym podmiotom stanów mentalnych takich jak przekonania, intencje, wykorzystywane przewidywaniu i wyjaśnianiu zachowań innych osób.