konfabulacja co to znaczy

Definicja Konfabulacja. Czym jest Konfabulacja - – a więc wspomnienie rzekome – to uzupełnianie luk.

Dziś jest Środa, 12 sierpnia 2020.

Imieniny obchodzą: Julian, Lech, Klara.

Czy przydatne?

Konfabulacja Definicja

Co to znaczy KONFABULACJA:
Konfabulacja - – a więc wspomnienie rzekome – to uzupełnianie luk pamięciowych opowiadaniem historii, które faktycznie nie zdarzyły się. W takich historiach osoba może błędnie określać czas albo miejsce zdarzenia, lub wręcz zmyślać całą historię, a zarazem jest przekonana, iż podaje prawdziwe i prawidłowe dane. Wyraz pochodzi od łacińskiego fabulari –mówić, bajać. Konfabulację można traktować jako naturalną czynność umysłu, wykorzystywaną uzupełnianiu braków wiedzy. W rezultacie nasza pamięć ma charakter generatywny, twórczy. U małych dzieci przejawy konfabulacji wynikają z braku kontroli nad działaniem własnej pamięci i wyobraźni. Regularnie konfabulacje występują u osób w podeszłym wieku – pytane o jakieś wydarzenie podają nieprawdziwe fakty. Trzeba zaznaczyć, iż nie wynika to ze świadomej tendencji do wprowadzenia kogoś w błąd. Osoba nie zdaje sobie kwestie z tego, iż konfabuluje, robi to bezwiednie. W psychiatrii konfabulację traktuje się jako symptom zaburzeń zapamiętywania. W ciężkich zaburzeniach, np. w zespole Korsakowa, chory podaje nie tylko zmyślone, lecz zupełnie nierealne fakty.

Czym jest Konfabulacja znaczenie Słownik K .


Co oznacza Kompulsje
Znaczenie Kompulsje - natrętne czynności podejmowane w celu zredukowania napięcia, którym towarzyszy nieodparta chęć ich wykonania.
Co oznacza Kara pozytywna
Znaczenie Kara pozytywna - Istnieją dwa rodzaje wzmocnień i dwa rodzaje kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (na przykład.
Co oznacza Kolektywizm
Znaczenie Kolektywizm - indywidualizm: wymiar różnicujący kultury pomiędzy sobą. Kryterium są relacje pomiędzy jednostkami i ekipami.
Co oznacza Konsonans
Znaczenie Konsonans - współbrzmienie albo następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans.
Co oznacza Kontur melodyczny
Znaczenie Kontur melodyczny - wznoszenie i opadanie melodii utworu.