remincencja co to znaczy

Definicja Reminiscencja. Czym jest Reminiscencja - to termin wprowadzony w 1913 roku poprzez P.B.

Dziś jest Wtorek, 16 sierpnia 2022.

Imieniny obchodzą: Joachim, Nora, Roch.

Czy przydatne?

Reminiscencja Definicja

Co to znaczy REMINISCENCJA:
Reminiscencja - to termin wprowadzony w 1913 roku poprzez P.B. Ballarda na ustalenie wystąpienia w przypominaniu odroczonym przedmiotów nieobecnych w odtworzeniu bezpośrednio po zakończeniu edukacji. Takie rozumienie reminiscencji, nazywane zjawiskiem Ballarda, zakłada, iż o wystąpieniu reminiscencji można mówić nawet wtedy, gdy w odtworzeniu odroczonym przypominamy sobie tyle samo albo nawet mniej przedmiotów niż w odtworzeniu bezpośrednim, o ile w odtwarzaniu odroczonym pojawiły się jakieś nowe przedmioty w relacji do przypominania bezpośredniego. Inne rozumienie reminiscencji (zdarzenie Warda-Hovlanda) zakłada przypominanie sobie generalnie większej liczby informacji niż w bezpośrednim odtworzeniu. Polski uczony Edward Abramowski już w 1911 roku przedstawił wyniki eksperymentów świadczących o lepszym odtwarzaniu w odroczeniu. Mianem reminiscencji ustala się także przypominanie sobie w podeszłym wieku większej liczby zdarzeń z określonego okresu życia (11-35 rok życia) niż wskazywałaby na to krzywa zapominania.

Co oznacza Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua:
Znaczenie temperamentu Jana Strelaua - wedle nią temperament obejmuje fundamentalne, względnie stałe cechy osobowości, odnoszące się do formalnych (energetycznych i czasowych) cech zachowania. Aczkolwiek reminiscencja.
Co oznacza Relacja Ja-Ty:
Znaczenie koncepcji Martina Bubera w tej symetrycznej stosunku osiągamy pełnię ludzkiej egzystencji. Tożsamość i podmiotowość każdej z osób uczestniczących w tym spotkaniu określona jest dwusłowem „Ja-Ty”. W reminiscencja.
Co oznacza Rodzaje Inteligencji Według Howarda Gardnera:
Znaczenie inteligencji wg Howarda Gardnera - Inteligencja językowa – zdolność czytania, pisania i porozumiewania się dzięki słów, idealnie rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców. Inteligencja logiczna albo reminiscencja.
Co oznacza Regresja:
Znaczenie łaciny regressio – cofanie się) – termin wieloznaczny, raczej stosowany w znaczeniu wracania, cofania się (synonim progresji a więc rozwoju). Znaczy powrót do zachowania wcześniejszego ( a więc reminiscencja.
Co oznacza Reaktywność Emocjonalna:
Znaczenie Reaktywność emocjonalna - to wg Jana Strelaua - "tendencja do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej reminiscencja.

Czym jest Reminiscencja znaczenie Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: