świadomość co to znaczy

Co to znaczy Świadomość? Czym jest sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy.

Dziś jest Środa, 8 luty 2023.

Imieniny obchodzą: Jan, Hieronim, Piotr.

Czy przydatne?

Co to jest Świadomość

Definicja Świadomość to stan psychiczny, gdzie jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie albo autonomicznie). Zwyczajny stan czuwania.Jak widać poprzez definicja "świadomość" można rozumieć sporo stanów - od zdawania sobie kwestie z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, aż do świadomości istnienia swojego życia psychicznego. W tym pierwszym przypadku świadomość możemy przypisać niektórym zwierzętom, świadomość samego siebie posiadają prawdopodobnie szympansy, wreszcie świadomość swojego życia psychicznego - samoświadomość - jest właściwa tylko ludziom. Istnieje zapewne sporo koncepcji starających się wyjaśnić jak te różne świadomości mogą być wykonywane. Oto propozycja biologistyczna: Świadomość otoczenia (a więc czujność) może być pewnego rodzaju odwzorowaniem cech środowiska w umyśle człowieka albo zwierzęcia. Świadomość samego siebie to rodzaj reprezentacji swojego organizmu na tle reprezentacji środowiska. Taką świadomość stwierdzono u szympansów, po zaobserwowaniu faktu, iż małpy te, gdy zaznaczono na ich twarzy plamę, starały się ja wytrzeć, gdy zobaczyły swe odbicie w lustrze. Podobną umiejętność wykazują niemowlęta ludzkie ok. drugiego roku życia. Samoświadomość to, natomiast, wiedza o procesach jakie zachodzą pomiędzy odwzorowaniami, czy także reprezentacjami umysłowymi.Świadomość to region wspólny filozofii i psychologii, w domenie tej dopatrywać się można początków psychologii jako edukacji. Pierwszą szkołą psychologiczną była "klasyczna" psychologia świadomości Wundta (zobacz strukturalizm), psychologia świadomości w wersji funkcjonalistycznej wyewoluowała z rozważań Franza Brentany i Williama Jamesa. Po okresie dominacji behawioryzmu, który wyrzucił z obszaru psychologii zagadnienia życia mentalnego, problem świadomości wrócił na nowo wspólnie z postępem kognitywistyki. Dociekania natury świadomości wspierane są teraz poprzez dane empiryczne pochodzące z badań z użyciem technik obrazowania mózgu.Łaciński słowo określający świadomość, „conscentia” (z którego wywodzi się angielskie „consciousness”), pochodzi od „con” – „z” i „scire” – „wiedziec”. „Conscentia” oznaczało wiedzę dzieloną z kimś, regularnie wiedzę sekretną, dzieloną między konspiratorami, jednak w metaforycznym sensie oznaczać może „wiedzę dzieloną z samym sobą”, wskazując na intymny, popularny jedynie dla doświadczającego, charakter świadomego doświadczenia.Zaburzenia świadomości:- Ilościowe zaburzenia świadomości -- senność patologiczna-- półśpiączka (sopor)-- śpiączka (coma)Zespoły zaburzeń świadomości:- zespół majaczeniowy - alkoholowy zespół majaczeniowy- przymglenie proste- zespół splątaniowy (amentywny)- stan oniryczny- zespół pomroczny (zamroczenny) - zamroczenie proste (obnubilatio)- zamroczenie złożone.

Co oznacza Śmiech:
Znaczenie jest w fizjologii słowem twarzy, powstałym poprzez napięcie mięśni w pierwszej kolejności w okolicach kącików ust, ale także wokół oczu. Śmiech jest u ludzi jednym z przejawów radości albo szczęścia świadomość.
Co oznacza Seksualność:
Znaczenie wrodzoną, naturalną funkcją organizmu ludzkiego i jednym z zasadniczych czyników motywujących do podejmowania więzi i kontaktów interpersonalnych, mającym wymiar biologiczny, psychiczny, społeczno świadomość.
Co oznacza Samorealizacja:
Znaczenie samourzeczywistnianie, samoaktualizacja – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm stawania się "tym, kim się jest" świadomość.
Co oznacza Samokontrola:
Znaczenie zdolność kontrolowania swoich emocji i zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia presji wewnętrznej na świadomość.
Co oznacza Smutek:
Znaczenie emocji. Osoba odczuwająca smutek odbiera go przeważnie jako zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu regularnie rozdrażnienie, złość i tym podobne Smutek świadomość.
  • Dodano:
  • Autor: