transgresja co to znaczy

Definicja Transgresja. Czym jest Transgresja - znaczy przekraczanie. W geografii tym terminem.

Dziś jest Poniedziałek, 4 grudnia 2023.

Imieniny obchodzą: Krystian, Barbara, Bernard.

Czy przydatne?

Transgresja Definicja

Co to znaczy TRANSGRESJA:
Transgresja - znaczy przekraczanie. W geografii tym terminem ustala się wdzieranie się morza w ląd. W genetyce znaczy on przekraczanie poprzez mieszańce cech organizmów rodzicielskich, na przykład dziecko niskich rodziców jest wysokie. Józef Kozielecki uczynił transgresję podstawowym definicją w swojej koncepcji. Działania transgresyjne – ekspansywne i twórcze – polegają na intencjonalnym wychodzeniu poza to, czym jesteśmy i co posiadamy. Przełamują one dotychczasowe granice osiągnięć i tworzą nowe wartości. Dzięki nim rozszerza się prywatne terytorium, wzbogaca nasze doświadczenie, powiększa zakres kontroli. Osiąganie następnych celów transgresyjnych nie tylko nie redukuje motywacji do podejmowania dalszych działań, lecz wręcz powiększa ją. Transgresje mogą być skierowane ku rzeczom, ludziom (altruizm, władza, nowy ład socjalny), ku symbolom (nowa wiedza, idee, sztuka), a również ku sobie (autokreacja, samorozwój). Transgresja jest definicją szerszym niż twórczość, dotyczy także czynności ekspansywnych. Nie da się także zredukować jej do definicje osiągnięć – ponieważ obejmuje działania zarówno konstruktywne, jak i destruktywne. Trudno za osiągnięcia uznać dążenie do rozszerzania wolności (transgresja emancypacyjna) czy próby przedłużenia swego życia (transgresja temporalna). Jako przykład działania trans­gresyjnego można potraktować zerwanie zakazanego owocu poprzez Adama i Ewę, co stało się źródłem cierpienia, lecz pozwoliło im zarazem lepiej zrozumieć naturę dobra i zła.

Co oznacza Terapia Zorientowana Na Klienta:
Znaczenie ukierunkowana na klienta - sposób terapii opracowana poprzez amerykańskiego terapeutę Carla Rogersa. Osobę potrzebującą pomocy ustala się tu mianem „klienta”, a nie pacjenta, dla podkreślenia, iż transgresja co to jest.
Co oznacza Transseksualista K/M:
Znaczenie Transseksualista K/M - transseksualista o budowie ciała kobiecej, ale psychicznym poczuciu przynależności do płci męskiej transgresja definicja.
Co oznacza Transseksualista M/K:
Znaczenie Transseksualista M/K - transseksualista o budowie ciała męskiej, ale psychicznym poczuciu przynależności do płci żeńskiej transgresja co znaczy.
Co oznacza Temperament:
Znaczenie znacznym stopniu zdeterminowane biologicznie właściwości psychiczne człowieka, przejawiające się w jego zachowaniu, w procesach psychicznych, w szczególności emocjonalnych. Charakter – ukształtowane transgresja słownik.
Co oznacza Teoria Umysłu:
Znaczenie wiedza o stanach mentalnych albo umiejętność do czytania w umyśle (mindreading), która – jak twierdzą niektórzy naukowcy – ma charakter naiwnej teorii, a zatem konstruowanego w umyśle modelu transgresja znaczenie.

Czym jest Transgresja znaczenie Słownik T .

  • Dodano:
  • Autor: