parafilia co to znaczy

Co to znaczy Parafilia? Czym jest seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się.

Dziś jest Poniedziałek, 25 stycznia 2021.

Imieniny obchodzą: Tatiana, Miłosz, Paweł.

Czy przydatne?

Co to jest Parafilia

Definicja Parafilia, odmiennie dewiacja – zaburzenie preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących się ze stanami silnego podniecenia. Przedmioty strukturalne zachowania parafilnego, które umożliwiają jednostce osiągnięcie satysfakcji na poziomie psychicznym (a więc zaspokajają potrzeby seksualne) równocześnie wykluczają spełnienie biologicznej (prokreacja) albo socjalnej (tworzenie więzi) funkcji zachowania seksualnego.Parafilie ograniczają zachowania seksualne, jeśli występuje:- niedojrzałość seksualna,- brak obustronnej akceptacji,- brak dążenia do zaspokojenia obu partnerów,- zagrożenie zdrowia.Normy seksuologiczne dotyczą również kontekstu sytuacyjnego, układu partnerskiego, a również kontekstu kulturowego.przeważnie parafilie dzieli się w zależności od konieczności osiągania satysfakcji seksualnej w dziedzinie obiektu i w dziedzinie metody realizacji i na nietypowe odchylenia.Należy zaznaczyć, iż z racji na różnorodność ludzkich zachowań seksualnych, nie jest możliwe powstanie pełnej i wyczerpującej listy parafilii. Znaczna część spośród parafilii zamienianych w źródłach niemedycznych nie ma jednak znaczenia klinicznego ani społecznego, albo wręcz oparta jest tylko na popularnych domniemaniach czy fantazji autora (do tej kategorii może zaliczać się między innymi dendrofilia).

Co oznacza Panika:
Znaczenie niepohamowany lęk o skrajnie mocnym natężeniu. Regularnie towarzyszą mu zaburzenia funkcji wegetatywnych. Napady paniki towarzyszą niektórym zaburzeniom psychicznym, w szczególności nerwicowym, jak parafilia.
Co oznacza Percepcja:
Znaczenie organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na impuls zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania parafilia.
Co oznacza Poczucie Winy:
Znaczenie stan emocjonalny powstający w wypadku uświadomienia sobie popełnienia czynu prawnie lub moralnie niedozwolonego. Powiązane jest zazwyczaj z chęcią zadośćuczynienia i poddania się karze. Nie zawsze parafilia.
Co oznacza Psychologia:
Znaczenie ψυχή psyche = dusza, i λόγος logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka parafilia.
Co oznacza Projekcja:
Znaczenie łaciny proicere, wyrzucać przed siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie negatywnych. Powodem jest parafilia.
  • Dodano:
  • Autor: