konformizm konfabulacja co to znaczy

Konformizm, Konfabulacja, Katharsis, Kompleks Edypa, Koprolalia, Konsonans, Kompulsje, Koherencja.

Dziś jest Piątek, 25 września 2020.

Imieniny obchodzą: Kamil, Władysław, Aurelia.

Definicje psychologiczne K

 • Co znaczy Kolektywizm Definicja Kolektywizm - indywidualizm: wymiar różnicujący kultury pomiędzy sobą. Kryterium są relacje pomiędzy jednostkami i ekipami
 • Co znaczy Kontur melodyczny Definicja Kontur melodyczny - wznoszenie i opadanie melodii utworu
 • Co znaczy Kara pozytywna Definicja wzmocnień i dwa rodzaje kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (na przykład premia), w trakcie
 • Co znaczy Komisurotomia Definicja chirurgicznego przecięcia spoidła wielkiego (zwanego także ciałem modzelowatym – z łaciny corpus callosum), które łączy obie półkule mózgu
 • Co znaczy kathéksis)\. Kateksja (gr Definicja termin psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami, kateksja pozwala na
 • Co znaczy Kompleks zabarwiony uczuciowo Definicja koncepcji Carla Gustava Junga – zespół wzajemnie powiązanych przekonań (idei, wyobrażeń) i emocji, które tworzą w umyśle bardzo stabilną
 • Co znaczy Koherencja Definicja związek, styczność) – znaczy spójność (na przykład myśli, sądów). Poczucie koherencji jest najważniejszym definicją w koncepcji Aarona
 • Co znaczy Kompulsje Definicja Kompulsje - natrętne czynności podejmowane w celu zredukowania napięcia, którym towarzyszy nieodparta chęć ich wykonania
 • Co znaczy Konsonans Definicja następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans
 • Co znaczy Koprolalia Definicja się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów albo zdań, przekleństw albo obelg kierowanych do obcych
 • Co znaczy Kompleks Edypa Definicja Freuda podświadome i stłumione marzenie seksualnego związku z rodzicem płci przeciwnej, a zarazem chęć pozbycia się rodzica tej samej płci
 • Co znaczy Katharsis Definicja oczyszczenie) – to termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję pobudzenia
 • Co znaczy Konfabulacja Definicja rzekome – to uzupełnianie luk pamięciowych opowiadaniem historii, które faktycznie nie zdarzyły się. W takich historiach osoba może błędnie
 • Co znaczy Konformizm Definicja upodabniać) – skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób, jak przewarzająca część wokół nich. Przysłowie mówi

Porady i pomoc u psychologa - słownik praktyczny

Co to znaczy w słowniku psychiatry? Co to jest u psychologa? Co oznacza? Czym jest dla leczenia duszy?

Słownik Konformizm, Konfabulacja, Katharsis, Kompleks Edypa, Koprolalia, Konsonans, Kompulsje, Koherencja, Kompleks Zabarwiony Uczuciowo, Kateksja (Gr. Kathéksis co to jest.

Definicja Konformizm, Konfabulacja, Katharsis, Kompleks Edypa co to znaczy.