konformizm konfabulacja co to znaczy

Konformizm, Konfabulacja, Katharsis, Kompleks Edypa, Koprolalia, Konsonans, Kompulsje, Koherencja.

Dziś jest Środa, 8 luty 2023.

Imieniny obchodzą: Jan, Hieronim, Piotr.

Definicje psychologiczne K

 • Co znaczy Kolektywizm Definicja Kolektywizm - indywidualizm: wymiar różnicujący kultury pomiędzy sobą. Kryterium są relacje pomiędzy jednostkami i ekipami co to jest.
 • Co znaczy Melodyczny Kontur Definicja Kontur melodyczny - wznoszenie i opadanie melodii utworu definicja.
 • Co znaczy Pozytywna Kara Definicja Istnieją dwa rodzaje wzmocnień i dwa rodzaje kar. Wzmocnienie pozytywne, to wystąpienie pozytywnej konsekwencji po zachowaniu (na przykład premia), w trakcie gdy wzmocnienie co znaczy.
 • Co znaczy Komisurotomia Definicja Komisurotomia - to jest zabieg chirurgicznego przecięcia spoidła wielkiego (zwanego także ciałem modzelowatym – z łaciny corpus callosum), które łączy obie półkule mózgu słownik.
 • Co znaczy Kathéksis Gr Kateksja Definicja kathéksis) - trzymanie, termin psychoanalityczny, znaczy wybór obiektu popędu i zainwestowanie w niego energii psychicznej. Innymi słowami, kateksja pozwala na zaspokajanie znaczenie.
 • Co znaczy Uczuciowo Zabarwiony Kompleks Definicja zabarwiony uczuciowo - to – w koncepcji Carla Gustava Junga – zespół wzajemnie powiązanych przekonań (idei, wyobrażeń) i emocji, które tworzą w umyśle bardzo stabilną, trwałą i czym jest.
 • Co znaczy Koherencja Definicja od z łaciny cohaerentia – związek, styczność) – znaczy spójność (na przykład myśli, sądów). Poczucie koherencji jest najważniejszym definicją w koncepcji Aarona Antonovsky’ego co to jest.
 • Co znaczy Kompulsje Definicja Kompulsje - natrętne czynności podejmowane w celu zredukowania napięcia, którym towarzyszy nieodparta chęć ich wykonania definicja.
 • Co znaczy Konsonans Definicja Konsonans - współbrzmienie albo następstwo przynajmniej dwóch dźwięków, które daje wrażenie zgodności brzmienia (wrażenie niezgodności brzmienia– dysonans co znaczy.
 • Co znaczy Koprolalia Definicja Koprolalia - – patologiczna, niedająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów albo zdań, przekleństw albo obelg kierowanych do obcych słownik.
 • Co znaczy Edypa Kompleks Definicja w koncepcji Zygmunta Freuda podświadome i stłumione marzenie seksualnego związku z rodzicem płci przeciwnej, a zarazem chęć pozbycia się rodzica tej samej płci jako rywala znaczenie.
 • Co znaczy Katharsis Definicja gr. kátharsis – oczyszczenie) – to termin psychoanalityczny oznaczający uwolnienie tłumionej energii psychicznej, rozładowanie rodzącego agresję pobudzenia. Arystoteles uważał, iż czym jest.
 • Co znaczy Konfabulacja Definicja – a więc wspomnienie rzekome – to uzupełnianie luk pamięciowych opowiadaniem historii, które faktycznie nie zdarzyły się. W takich historiach osoba może błędnie określać czas co to jest.
 • Co znaczy Konformizm Definicja od z łaciny conformate – upodabniać) – skłonność ludzi do myślenia, odczuwania i zachowywania się w taki sposób, jak przewarzająca część wokół nich. Przysłowie mówi: „wejdziesz definicja.

Porady i pomoc u psychologa - słownik praktyczny

Co to znaczy w słowniku psychiatry? Co to jest u psychologa? Co oznacza? Czym jest dla leczenia duszy?

Słownik Konformizm, Konfabulacja, Katharsis, Kompleks Edypa, Koprolalia, Konsonans, Kompulsje, Koherencja, Kompleks Zabarwiony Uczuciowo, Kateksja (Gr. Kathéksis co to jest.

Definicja Konformizm, Konfabulacja, Katharsis, Kompleks Edypa co to znaczy.