łysy łotr łączyć łączyć co to znaczy

Łzy, Łysy, Łotr, Łączyć Się, Łączyć, Łącznie, Łazić, Łatwy, Łatwość, Łatwo, Łaskawy, Łaskawość.

Dziś jest Niedziela, 25 września 2022.

Imieniny obchodzą: Kamil, Władysław, Aurelia.

Słownik wyrazów polskich na L

 • Znaczenie Lity Definicja SYNONIM: pełny, cały ANTONIM: wydrążony, gąbczasty, porowaty co to jest.
 • Znaczenie Laicyzujący Definicja ateistyczny, antykościelny, antyreligijny ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny definicja.
 • Znaczenie Lojalny Definicja uczciwy, oddany, wierny prawomyślny, prawowierny ANTONIM: nielojalny, podstępny co znaczy.
 • Znaczenie Laicki Definicja świecki, pozakościelny, książk. agnostyczny, areligijny ateistyczny, antykościelny słownik.
 • Znaczenie Laickość Definicja bezwyznaniowość, świeckość, książk. agnostycyzm, neg. bezbożność ANTONIM: klerykalizacja znaczenie.
 • Znaczenie Lament Definicja płacz, rozpacz, smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból czym jest.
 • Znaczenie Lamentować Definicja biadać, biadolić, jęczeć, stękać narzekać, skarżyć/uskarżać się, żalić/użalać się co to jest.
 • Znaczenie Lancetowaty Definicja podłużny, wydłużony, podługowaty ANTONIM: poprzeczny, szeroki okrągły, krągły; twarz definicja.
 • Znaczenie Lapidarny Definicja krótki, zwięzły, lakoniczny, oszczędny; styl wypowiedzi: aforystyczny, gazetowy, hasłowy co znaczy.
 • Znaczenie Latać Definicja fruwać, krążyć, szybować, unosić się, zataczać kręgi (w powietrzu) ANTONIM: spadać słownik.
 • Znaczenie Ląd Definicja stały grunt, ziemia, kontynent(y) ANTONIM: morze, woda, ocean, oceany, morskie znaczenie.
 • Znaczenie Leczenie Definicja kuracja, hospitalizacja, terapia, oficj. sanacja operacja, zabieg uzdrawianie, zdrowienie czym jest.
 • Znaczenie Leczyć Definicja uzdrawiać, przeprowadzać kurację, przywracać zdrowie, książk. kurować przyjmować co to jest.
 • Znaczenie Się Leczyć Definicja być pacjentem, chodzić do lekarza/doktora, leżeć (w szpitalu), odbywać kurację/leczenie definicja.
 • Znaczenie Legalizować Definicja uprawomocnić, sankcjonować pozwalać, zezwalać, aprobować, dopuszczać, umożliwiać, zgadzać co znaczy.
 • Znaczenie Legalnie Definicja uczciwie, oficjalnie zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami urzędowo, formalnie słownik.
 • Znaczenie Legalny Definicja dopuszczalny, dozwolony (prawem), prawnie dozwolony, zgodny z prawem uczciwy, oficjalny znaczenie.
 • Znaczenie Legenda Definicja baśń, mit, podanie, przekaz, saga, książk. klechda fikcja, anegdota, fantazja czym jest.
 • Znaczenie Lekarstwo Definicja lek, medykament, preparat, specyfik, środek leczniczy, książk. antidotum, panaceum co to jest.
 • Znaczenie Lekarz Definicja doktor, medyk, specjalista, terapeuta, książk. eskulap, konsyliarz, neg. konował ANTONIM definicja.
 • Znaczenie Lekceważenie Definicja beztroska, lekkomyślność, niefrasobliwość, nieodpowiedzialność, brak co znaczy.
 • Znaczenie Lekceważyć Definicja poniżać, mieć za nic, traktować z góry, książk. postponować, pot. mieć w nosie słownik.
 • Znaczenie Lekki Definicja mało ważący, drobny, jak piórko sprawny, zgrabny, zwinny, zręczny, książk. śmigły, jak znaczenie.
 • Znaczenie Lekko Definicja słabo, delikatnie, zwiewnie; np. potrącić kogoś: nieznacznie, z lekka mało, lekko, trochę czym jest.
 • Znaczenie Lekkomyślność Definicja beztroska, lekceważenie, niefrasobliwość, nieodpowiedzialność, brak co to jest.
 • Znaczenie Lekkomyślny Definicja niefrasobliwy, beztroski, nieodpowiedzialny, nieprzezorny, nierozsądny, nieroztropny definicja.
 • Znaczenie Lenistwo Definicja nieróbstwo, próżniactwo, dzien. bumelanctwo, pasożytnictwo, pot. zbijanie bąków ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Leniuchować Definicja próżnować, nie angażować się, siedzieć z założonymi rękami, pot. byczyć się, obijać się słownik.
 • Znaczenie Leniwie Definicja niechętnie, opieszale, ospale, sennie, z ociąganiem się, pot. niemrawo opornie, opieszale znaczenie.
 • Znaczenie Leniwy Definicja bezczynny, bierny, obojętny, otępiały, tępy, zobojętniały, zrezygnowany, książk. pasywny czym jest.
 • Znaczenie Leń Definicja próżniak, bumelant, darmozjad, leniuch, nierób, obibok, pasożyt, wałkoń, pot. nygus co to jest.
 • Znaczenie Lepiej Definicja więcej, dokładniej, korzystniej, bardziej udanie ANTONIM: gorzej, słabiej, mniej definicja.
 • Znaczenie Lepki Definicja kleisty, klejowaty; zupa, sos: zawiesisty, pot. brejowaty gęsty, zagęszczony, stężały co znaczy.
 • Znaczenie Liturgiczny Definicja kultowy, obrzędowy, religijny, rytualny, sakralny ANTONIM: świecki, laicki; ślub: cywilny słownik.
 • Znaczenie Letnik Definicja gość, kuracjusz, przybyły, turysta, wczasowicz, zwiedzający ANTONIM: gospodarz, domownik znaczenie.
 • Znaczenie Lewicowy Definicja komunistyczny, postępowy, rewolucyjny, socjalistyczny ANTONIM: prawicowy czym jest.
 • Znaczenie Lęk Definicja strach, groza, przestrach, przerażenie, trwoga, histeria, panika, psychoza, zastraszenie co to jest.
 • Znaczenie Się Lękać Definicja bać się, obawiać się, niepokoić się, przelęknąć się, przerażać/przerazić się definicja.
 • Znaczenie Lękliwie Definicja strachliwie, płochliwie z lękiem haniebnie, niegodnie, niehonorowo, niesławnie ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Lękliwy Definicja strachliwy, bojaźliwy, tchórzliwy, trwożliwy ostrożny, asekurancki, kapitulancki, książk słownik.
 • Znaczenie Liberalny Definicja pobłażliwy, łagodny, niewymagający, pozwalający na wszystko, tolerancyjny, wyrozumiały znaczenie.
 • Znaczenie Lico Definicja twarz, oblicze, buzia, usta, policzki, broda, książk. fizjonomia, fizys, pot. pyszczek czym jest.
 • Znaczenie Licznie Definicja masowo, gęsto, tłumnie masami, setkami, tysiącami ANTONIM: indywidualnie, nielicznie co to jest.
 • Znaczenie Liczny Definicja gremialny, gromadny, masowy, tłumny, wieloosobowy; tłum: nieprzeliczony, nieprzebrany definicja.
 • Znaczenie Lodowato Definicja zimno, chłodno, mroźno, zimowo ANTONIM: ciepło, upalnie, duszno, gorąco, parno, skwarnie co znaczy.
 • Znaczenie Liczyć Definicja ufać, polegać, stawiać, zdawać się, pokładać ufność/nadzieję, przest. spuszczać się słownik.
 • Znaczenie Się Liczyć Definicja szanować, poważać, traktować poważnie, mieć poważanie/respekt, odnosić się z znaczenie.
 • Znaczenie Likwidacja Definicja demontaż, rozmontowywanie rozbiórka, burzenie, wyburzanie odwołanie, anulowanie czym jest.
 • Znaczenie Likwidować Definicja rozwiązywać, zatrzymywać (pracę), oficj. wygaszać, zamykać kończyć działalność co to jest.
 • Znaczenie Liniowy Definicja prosty, prostoliniowy, linearny, wyprostowany równy, foremny, geometryczny, regularny definicja.
 • Znaczenie List Definicja liścik, korespondencja, poczta, przesyłka, przest. epistoła ANTONIM: kartka, bilet co znaczy.
 • Znaczenie Literalnie Definicja dosłownie, dokładnie, niewolniczo, wprost, co do joty, słowo w słowo; odpisać coś:pot słownik.
 • Znaczenie Literat Definicja pisarz, autor, dramaturg, poeta, prozaik, twórca, książk. wieszcz, mistrz pióra ANTONIM znaczenie.
 • Znaczenie Lojalność Definicja wierność, stałość, oddanie, przywiązanie, uczciwość/wiara (małżeńska) ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Litościwie Definicja humanitarnie, wyrozumiale, wspaniałomyślnie, współczująco, z litością, ze współczuciem co to jest.
 • Znaczenie Litościwy Definicja ludzki, łagodny, humanitarny cywilizowany ANTONIM: okrutny, bezlitosny, bezwzględny, bez definicja.
 • Znaczenie Logika Definicja rozum, rozumowanie, analiza, dowodzenie, spekulacja, umotywowanie umysł, głowa, intelekt co znaczy.
 • Znaczenie Litość Definicja wyrozumiałość, łaskawość, miłosierdzie współczucie, politowanie, serce ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Się Litować Definicja współczuć, żałować, książk. użalić się, dzielić żal/ból z kimś ANTONIM: nie żałować, nie znaczenie.
 • Znaczenie Lokalny Definicja tutejszy, tamtejszy, krajowy, pobliski; człowiek: stąd, krajowy, miejscowy, partykularny czym jest.
 • Znaczenie Lokator Definicja mieszkaniec, domownik, sublokator, najemca współlokator, współmieszkaniec ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Łachmany Definicja łachy, gałgany, szmaty, pot. ciuchy ANTONIM: ubranie, odzież, strój, szata, ubiór, książk definicja.
 • Znaczenie Los Definicja dola, przeznaczenie, życie, książk. fatum ANTONIM: przypadek, traf, zbieg okoliczności co znaczy.
 • Znaczenie Lub Definicja albo, albo...albo, bądź, czy, czy też, ewentualnie ANTONIM: i, oraz, a także, jak też słownik.
 • Znaczenie Lubić Definicja kochać, czuć sympatię, garnąć się, lgnąć, przepadać, pot. czuć miętę mieć upodobanie znaczenie.
 • Znaczenie Lubieżny Definicja niemoralny, rozpustny, bezwstydny, frywolny, grzeszny, nieprzyzwoity, rozpasany czym jest.
 • Znaczenie Ludność Definicja naród, obywatele, ludzie, lud, masy, mieszkańcy, społeczeństwo, społeczność, wspólnota co to jest.
 • Znaczenie Ludny Definicja uczęszczany, przeludniony, rojny, tłoczny, zatłoczony ANTONIM: spokojny, mało uczęszczany definicja.
 • Znaczenie Ludowy Definicja chłopski, swojski, wiejski rolniczy, rolny, polowy, książk. agrarny; medycyna: naturalna co znaczy.
 • Znaczenie Ludzie Definicja ludność, naród, obywatele, lud, mieszkańcy, masy, populacja, społeczeństwo, wspólnota słownik.
 • Znaczenie Ludzki Definicja dobry, łagodny, dobroduszny, łaskawy, wyrozumiały, gołębiego serca łagodny, humanitarny znaczenie.
 • Znaczenie Luksus Definicja przepych, reprezentatywność, świetność, wystawność (szeroka) gama/paleta, obfitość czym jest.
 • Znaczenie Luksusowy Definicja markowy, wysokiej klasy, zbytkowny wartościowy, cenny, drogocenny drogi, kosztowny co to jest.
 • Znaczenie Luz Definicja przestrzeń, przestworze, dal, dystans, odległość, przestwór wolne miejsce, luzy definicja.
 • Znaczenie Luźno Definicja mało, luz, mało ludzi, pustki ANTONIM: pełno, tłoczno, ciasno, gęsto, ludnie, tłumnie po co znaczy.
 • Znaczenie Lżyć Definicja obrażać, znieważać, ubliżać, urągać, uwłaczać, wymyślać, urażać, obrzucać wyzwiskami słownik.
 • Znaczenie Ład Definicja porządek, dyscyplina, posłuszeństwo, zdyscyplinowanie ANTONIM: nieład, bałagan, bezład znaczenie.
 • Znaczenie Łatwowierny Definicja naiwny, bezkrytyczny, niedoświadczony, ufny, książk. prostoduszny, pot. dziecko, frajer czym jest.
 • Znaczenie Łamigłówka Definicja zagadka, szarada, tajemnica problem, pytanie, kwestia ANTONIM: rozwiązanie, odgadnięcie co to jest.
 • Znaczenie Ładnie Definicja pięknie, cudnie, ozdobnie, ślicznie czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, uroczo definicja.
 • Znaczenie Ładny Definicja piękny, niebrzydki, estetyczny, kształtny cudny, cudowny, olśniewający, (prze)śliczny co znaczy.
 • Znaczenie Łagodny Definicja nastrojowy, czuły, melancholijny, nostalgiczny, sielankowy, tęskny, tkliwy, książk. błogi słownik.
 • Znaczenie Łkanie Definicja płacz, łzy; dziecka: kwilenie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek znaczenie.
 • Znaczenie Łagodzić Definicja tłumić, amortyzować, osłabiać, wytłumiać, zmniejszać; konflikty: wyciszać, oficj czym jest.
 • Znaczenie Łajdactwo Definicja niegodziwość, nikczemność, podłość, kamienne serce ANTONIM: dobroć, dobroduszność co to jest.
 • Znaczenie Łajdak Definicja łotr, drań, kanalia, kreatura, niegodziwiec, nikczemnik, szubrawiec ANTONIM: anioł definicja.
 • Znaczenie Łaknący Definicja głodny, wygłodniały, wygłodzony, spragniony, książk. wyposzczony ANTONIM: syty, najedzony co znaczy.
 • Znaczenie Łakomstwo Definicja obżarstwo, objadanie się, obżeranie się, żarłoczność, nieumiarkowanie/brak umiaru (w słownik.
 • Znaczenie Łapać Definicja brać, pobierać, odbierać, przyjmować chwytać, pochwycić, schwycić, sięgać, uchwycić, ująć znaczenie.
 • Znaczenie Łaskawość Definicja litość, wyrozumiałość, miłosierdzie współczucie, politowanie, serce sympatia, życzliwość czym jest.
 • Znaczenie Łaskawy Definicja dobry, łagodny, dobroduszny, ludzki, wyrozumiały, gołębiego serca ANTONIM: gniewny co to jest.
 • Znaczenie Łatwo Definicja nietrudno, gładko, lekko, prosto, prędko, szybko, bez trudu, bez wysiłku, z łatwością definicja.
 • Znaczenie Łatwość Definicja prostota, jasność, (łatwa) przyswajalność, zrozumiałość ANTONIM: niezrozumiałość co znaczy.
 • Znaczenie Łatwy Definicja nietrudny, bezproblemowy, niesprawiający kłopotów/trudności/problemów nieskomplikowany słownik.
 • Znaczenie Łazić Definicja chodzić, spacerować, włóczyć się, kręcić się, pot. pałętać się, pętać się, plątać się znaczenie.
 • Znaczenie Łącznie Definicja naraz, jednocześnie, równocześnie, jednorazowo, razem, w jednej chwili, w tym samym czym jest.
 • Znaczenie Łączyć Definicja wiązać, scalać, kleić/sklejać, skuwać, skręcać, spajać, spinać, splatać, złączać, zszywać co to jest.
 • Znaczenie Się Łączyć Definicja przeplatać się, przenikać się, stapiać się (w jedno) komunikować się, kontaktować się definicja.
 • Znaczenie Łotr Definicja łajdak, drań, kanalia, kreatura, niegodziwiec, nikczemnik, szubrawiec ANTONIM: anioł co znaczy.
 • Znaczenie Łysy Definicja nieowłosiony, ogolony, wygolony, niemający włosów, książk. bezwłosy ANTONIM: owłosiony słownik.
 • Znaczenie Łzy Definicja płacz, łkanie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek, ryk ANTONIM znaczenie.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Łzy, Łysy, Łotr, Łączyć Się, Łączyć, Łącznie, Łazić, Łatwy, Łatwość, Łatwo, Łaskawy, Łaskawość, Łapać, Łakomstwo, Łaknący, Łajdak, Łajdactwo, Łagodzić, Łkanie znaczenie.

Wyraz Łzy, Łysy, Łotr, Łączyć Się, Łączyć, Łącznie, Łazić, Łatwy definicja.