łysy łotr łączyć łączyć co to znaczy

Łzy, Łysy, Łotr, Łączyć Się, Łączyć, Łącznie, Łazić, Łatwy, Łatwość, Łatwo, Łaskawy, Łaskawość.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na L

 • Lity znaczenie to znaczy SYNONIM: pełny, cały ANTONIM: wydrążony, gąbczasty, porowaty
 • Laicyzujący znaczenie to znaczy antykościelny, antyreligijny ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny, wyznaniowy, książk. konfesyjny
 • Lojalny znaczenie to znaczy wierny prawomyślny, prawowierny ANTONIM: nielojalny, podstępny, sprzedajny, zdradliwy, zdradziecki, przestępczy
 • Laicki znaczenie to znaczy pozakościelny, książk. agnostyczny, areligijny ateistyczny, antykościelny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM
 • Laickość znaczenie to znaczy świeckość, książk. agnostycyzm, neg. bezbożność ANTONIM: klerykalizacja, fundamentalizm, wyznaniowość
 • Lament znaczenie to znaczy smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal żałoba, boleść, ból, cierpienie, żal, żałość ANTONIM: radość
 • Lamentować znaczenie to znaczy jęczeć, stękać narzekać, skarżyć/uskarżać się, żalić/użalać się utyskiwać, gderać, szemrać, sarkać, zrzędzić, pot
 • Lancetowaty znaczenie to znaczy SYNONIM: podłużny, wydłużony, podługowaty ANTONIM: poprzeczny, szeroki okrągły, krągły; twarz: pełna
 • Lapidarny znaczenie to znaczy lakoniczny, oszczędny; styl wypowiedzi: aforystyczny, gazetowy, hasłowy, telegraficzny ANTONIM: rozwlekły, kilometrowy
 • Latać znaczenie to znaczy SYNONIM: fruwać, krążyć, szybować, unosić się, zataczać kręgi (w powietrzu) ANTONIM: spadać, opadać, lądować, siadać
 • Ląd znaczenie to znaczy SYNONIM: stały grunt, ziemia, kontynent(y) ANTONIM: morze, woda, ocean, oceany, morskie głębiny/odmęty
 • Leczenie znaczenie to znaczy hospitalizacja, terapia, oficj. sanacja operacja, zabieg uzdrawianie, zdrowienie, gojenie się ANTONIM: choroba
 • Leczyć znaczenie to znaczy przeprowadzać kurację, przywracać zdrowie, książk. kurować przyjmować (pacjentów), prowadzić praktykę lekarską, książk
 • Leczyć Się znaczenie to znaczy chodzić do lekarza/doktora, leżeć (w szpitalu), odbywać kurację/leczenie, poddawać się kuracji/leczeniu, książk
 • Legalizować znaczenie to znaczy sankcjonować pozwalać, zezwalać, aprobować, dopuszczać, umożliwiać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę ANTONIM
 • Legalnie znaczenie to znaczy zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami urzędowo, formalnie, prawomocnie, na mocy prawa, zgodnie z prawem ANTONIM
 • Legalny znaczenie to znaczy dozwolony (prawem), prawnie dozwolony, zgodny z prawem uczciwy, oficjalny, prawny, prawowity ANTONIM: nielegalny
 • Legenda znaczenie to znaczy przekaz, saga, książk. klechda fikcja, anegdota, fantazja, fantazjowanie, urojenie, zmyślenie, dzien. fakt prasowy
 • Lekarstwo znaczenie to znaczy preparat, specyfik, środek leczniczy, książk. antidotum, panaceum, remedium, pot. coś (np. na ból głowy) ANTONIM
 • Lekarz znaczenie to znaczy specjalista, terapeuta, książk. eskulap, konsyliarz, neg. konował ANTONIM: znachor, bioenergoterapeuta, homeopata
 • Lekceważenie znaczenie to znaczy lekkomyślność, niefrasobliwość, nieodpowiedzialność, brak odpowiedzialności/rozsądku/rozwagi, dzien. krótkowzroczność
 • Lekceważyć znaczenie to znaczy traktować z góry, książk. postponować, pot. mieć w nosie bagatelizować, ignorować, nie doceniać, nie brać w rachubę
 • Lekki znaczenie to znaczy jak piórko sprawny, zgrabny, zwinny, zręczny, książk. śmigły, jak fryga ruchy: kocie delikatny, kształtny, foremny
 • Lekko znaczenie to znaczy zwiewnie; np. potrącić kogoś: nieznacznie, z lekka mało, lekko, trochę, od niechcenia nie bardzo, przeciętnie, średnio
 • Lekkomyślność znaczenie to znaczy lekceważenie, niefrasobliwość, nieodpowiedzialność, brak odpowiedzialności/rozsądku/rozwagi, dzien. krótkowzroczność
 • Lekkomyślny znaczenie to znaczy beztroski, nieodpowiedzialny, nieprzezorny, nierozsądny, nieroztropny, nierozważny niebaczny, nieostrożny
 • Lenistwo znaczenie to znaczy próżniactwo, dzien. bumelanctwo, pasożytnictwo, pot. zbijanie bąków ANTONIM: pracowitość, gorliwość, obowiązkowość
 • Leniuchować znaczenie to znaczy angażować się, siedzieć z założonymi rękami, pot. byczyć się, obijać się, leżeć do góry brzuchem, palcem nie kiwnąć
 • Leniwie znaczenie to znaczy opieszale, ospale, sennie, z ociąganiem się, pot. niemrawo opornie, opieszale, chcąc nie chcąc, rad nierad, z
 • Leniwy znaczenie to znaczy obojętny, otępiały, tępy, zobojętniały, zrezygnowany, książk. pasywny powolny, nieruchawy, niemrawy, ospały, nieskory
 • Leń znaczenie to znaczy darmozjad, leniuch, nierób, obibok, pasożyt, wałkoń, pot. nygus ANTONIM: tytan pracy, pracoholik, dobry/solidny
 • Lepiej znaczenie to znaczy SYNONIM: więcej, dokładniej, korzystniej, bardziej udanie ANTONIM: gorzej, słabiej, mniej dokładnie/korzystnie/udanie
 • Lepki znaczenie to znaczy zupa, sos: zawiesisty, pot. brejowaty gęsty, zagęszczony, stężały, stężony, ścięty, zgęstniały, zgęszczony ANTONIM
 • Liturgiczny znaczenie to znaczy SYNONIM: kultowy, obrzędowy, religijny, rytualny, sakralny ANTONIM: świecki, laicki; ślub: cywilny, państwowy
 • Letnik znaczenie to znaczy przybyły, turysta, wczasowicz, zwiedzający ANTONIM: gospodarz, domownik, najemca, właściciel lokalu/pensjonatu
 • Lewicowy znaczenie to znaczy postępowy, rewolucyjny, socjalistyczny ANTONIM: prawicowy, tradycjonalistyczny burżuazyjny, mieszczański
 • Lęk znaczenie to znaczy przestrach, przerażenie, trwoga, histeria, panika, psychoza, zastraszenie, obawa, fobia, stres, uraz; na scenie: trema
 • Lękać Się znaczenie to znaczy niepokoić się, przelęknąć się, przerażać/przerazić się, przestraszyć się, zlęknąć się, zląc się, czuć/odczuwać
 • Lękliwie znaczenie to znaczy płochliwie z lękiem haniebnie, niegodnie, niehonorowo, niesławnie ANTONIM: odważnie, dzielnie, bohatersko, brawurowo
 • Lękliwy znaczenie to znaczy bojaźliwy, tchórzliwy, trwożliwy ostrożny, asekurancki, kapitulancki, książk. kunktatorski nieśmiały, płochliwy
 • Liberalny znaczenie to znaczy niewymagający, pozwalający na wszystko, tolerancyjny, wyrozumiały ANTONIM: zasadniczy, apodyktyczny, kategoryczny
 • Lico znaczenie to znaczy buzia, usta, policzki, broda, książk. fizjonomia, fizys, pot. pyszczek, ryjek ANTONIM: gęba, buźka, morda, ryj, facjata
 • Licznie znaczenie to znaczy SYNONIM: masowo, gęsto, tłumnie masami, setkami, tysiącami ANTONIM: indywidualnie, nielicznie, skromnie, jednostkowo
 • Liczny znaczenie to znaczy masowy, tłumny, wieloosobowy; tłum: nieprzeliczony, nieprzebrany, wielotysięczny mocny, odczuwalny, wyraźny
 • Lodowato znaczenie to znaczy SYNONIM: zimno, chłodno, mroźno, zimowo ANTONIM: ciepło, upalnie, duszno, gorąco, parno, skwarnie
 • Liczyć znaczenie to znaczy stawiać, zdawać się, pokładać ufność/nadzieję, przest. spuszczać się spodziewać się, oczekiwać, przypuszczać, mieć
 • Liczyć Się znaczenie to znaczy traktować poważnie, mieć poważanie/respekt, odnosić się z atencją/szacunkiem, podchodzić z rewerencją uwzględniać
 • Likwidacja znaczenie to znaczy rozmontowywanie rozbiórka, burzenie, wyburzanie odwołanie, anulowanie, rezygnacja, wstrzymanie, wycofanie, zaprzestanie
 • Likwidować znaczenie to znaczy zatrzymywać (pracę), oficj. wygaszać, zamykać kończyć działalność, zaprzestawać działania ANTONIM: uruchamiać, tworzyć
 • Liniowy znaczenie to znaczy prostoliniowy, linearny, wyprostowany równy, foremny, geometryczny, regularny, symetryczny ANTONIM: krzywy, zakrzywiony
 • List znaczenie to znaczy korespondencja, poczta, przesyłka, przest. epistoła ANTONIM: kartka, bilet, bilecik, pocztówka, widokówka
 • Literalnie znaczenie to znaczy niewolniczo, wprost, co do joty, słowo w słowo; odpisać coś:pot . żywcem ANTONIM: metaforycznie, aluzyjnie
 • Literat znaczenie to znaczy dramaturg, poeta, prozaik, twórca, książk. wieszcz, mistrz pióra ANTONIM: grafoman, gryzipiórek, pismak, wierszokleta
 • Lojalność znaczenie to znaczy oddanie, przywiązanie, uczciwość/wiara (małżeńska) ANTONIM: niewierność, zdrada, wiarołomstwo, sprzeniewierzenie się
 • Litościwie znaczenie to znaczy wyrozumiale, wspaniałomyślnie, współczująco, z litością, ze współczuciem, po ludzku dobrotliwie, poczciwie, liberalnie
 • Litościwy znaczenie to znaczy humanitarny cywilizowany ANTONIM: okrutny, bezlitosny, bezwzględny, bez serca, brutalny, drapieżny, krwiożerczy
 • Logika znaczenie to znaczy analiza, dowodzenie, spekulacja, umotywowanie umysł, głowa, intelekt, inteligencja, mózg, umysłowość, pot. główka
 • Litość znaczenie to znaczy łaskawość, miłosierdzie współczucie, politowanie, serce ANTONIM: bezwzględność, bezduszność, niełaskawość
 • Litować Się znaczenie to znaczy książk. użalić się, dzielić żal/ból z kimś ANTONIM: nie żałować, nie mieć litości, nie współczuć
 • Lokalny znaczenie to znaczy krajowy, pobliski; człowiek: stąd, krajowy, miejscowy, partykularny środowiskowy, dialektalny, potoczny, regionalny
 • Lokator znaczenie to znaczy domownik, sublokator, najemca współlokator, współmieszkaniec ANTONIM: właściciel lokalu, gospodarz obcy, nieznajomy
 • Łachmany znaczenie to znaczy szmaty, pot. ciuchy ANTONIM: ubranie, odzież, strój, szata, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj
 • Los znaczenie to znaczy SYNONIM: dola, przeznaczenie, życie, książk. fatum ANTONIM: przypadek, traf, zbieg okoliczności, zbieżność wypadków
 • Lub znaczenie to znaczy bądź, czy, czy też, ewentualnie ANTONIM: i, oraz, a także, jak też, jak również, również, także
 • Lubić znaczenie to znaczy sympatię, garnąć się, lgnąć, przepadać, pot. czuć miętę mieć upodobanie, chętnie coś robić, pot. kochać (robić coś
 • Lubieżny znaczenie to znaczy rozpustny, bezwstydny, frywolny, grzeszny, nieprzyzwoity, rozpasany, rozwiązły, swawolny, wyuzdany, książk. bezecny
 • Ludność znaczenie to znaczy ludzie, lud, masy, mieszkańcy, społeczeństwo, społeczność, wspólnota (narodowa), wszyscy, książk. nacja, populacja
 • Ludny znaczenie to znaczy przeludniony, rojny, tłoczny, zatłoczony ANTONIM: spokojny, mało uczęszczany, odludny, odosobniony, omijany, uboczny
 • Ludowy znaczenie to znaczy wiejski rolniczy, rolny, polowy, książk. agrarny; medycyna: naturalna, niekonwencjonalna ANTONIM: miejski
 • Ludzie znaczenie to znaczy obywatele, lud, mieszkańcy, masy, populacja, społeczeństwo, wspólnota (narodowa), książk. nacja, populacja, oficj
 • Ludzki znaczenie to znaczy dobroduszny, łaskawy, wyrozumiały, gołębiego serca łagodny, humanitarny, litościwy cywilizowany ANTONIM: nieludzki
 • Luksus znaczenie to znaczy reprezentatywność, świetność, wystawność (szeroka) gama/paleta, obfitość, rozmaitość, (duży/szeroki) wybór ANTONIM
 • Luksusowy znaczenie to znaczy klasy, zbytkowny wartościowy, cenny, drogocenny drogi, kosztowny, kapitałochłonny, materiałochłonny ANTONIM: popularny
 • Luz znaczenie to znaczy przestworze, dal, dystans, odległość, przestwór wolne miejsce, luzy, przestronność ANTONIM: ciasnota, ścisk, tłok
 • Luźno znaczenie to znaczy ludzi, pustki ANTONIM: pełno, tłoczno, ciasno, gęsto, ludnie, tłumnie po brzegi, czubato, kopiasto, z czubem
 • Lżyć znaczenie to znaczy ubliżać, urągać, uwłaczać, wymyślać, urażać, obrzucać wyzwiskami, rzucać obelgi, książk. uchybiać ANTONIM: przepraszać
 • Ład znaczenie to znaczy posłuszeństwo, zdyscyplinowanie ANTONIM: nieład, bałagan, bezład, nieporządek, nieposprzątane, książk. stajnia
 • Łatwowierny znaczenie to znaczy niedoświadczony, ufny, książk. prostoduszny, pot. dziecko, frajer, jeleń ANTONIM: nieufny, pomysłowy, przebiegły
 • Łamigłówka znaczenie to znaczy tajemnica problem, pytanie, kwestia ANTONIM: rozwiązanie, odgadnięcie, rozszyfrowanie, odpowiedź wyjaśnienie
 • Ładnie znaczenie to znaczy ozdobnie, ślicznie czarująco, efektownie, ponętnie, rozkosznie, uroczo, wdzięcznie, zachwycająco estetycznie
 • Ładny znaczenie to znaczy estetyczny, kształtny cudny, cudowny, olśniewający, (prze)śliczny, uroczy, urokliwy, zdumiewający, zachwycający
 • Łagodny znaczenie to znaczy melancholijny, nostalgiczny, sielankowy, tęskny, tkliwy, książk. błogi delikatny, subtelny, taktowny, układny; dotyk
 • Łkanie znaczenie to znaczy kwilenie szloch, lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek, ryk ANTONIM: śmiech, uśmiech, chichot, chichotanie
 • Łagodzić znaczenie to znaczy osłabiać, wytłumiać, zmniejszać; konflikty: wyciszać, oficj. neutralizować; wypowiedź: stonować ból: koić, ulżyć
 • Łajdactwo znaczenie to znaczy nikczemność, podłość, kamienne serce ANTONIM: dobroć, dobroduszność, łagodność, poczciwość, szlachetność
 • Łajdak znaczenie to znaczy kreatura, niegodziwiec, nikczemnik, szubrawiec ANTONIM: anioł, człowiek
 • Łaknący znaczenie to znaczy wygłodzony, spragniony, książk. wyposzczony ANTONIM: syty, najedzony, przejedzony, pot. napchany, nażarty, pełny
 • Łakomstwo znaczenie to znaczy się, obżeranie się, żarłoczność, nieumiarkowanie/brak umiaru (w jedzeniu i piciu), książk. bulimia ANTONIM: głód
 • Łapać znaczenie to znaczy odbierać, przyjmować chwytać, pochwycić, schwycić, sięgać, uchwycić, ująć, wziąć, złapać odbierać, zabierać, wyrywać (z
 • Łaskawość znaczenie to znaczy wyrozumiałość, miłosierdzie współczucie, politowanie, serce sympatia, życzliwość, przychylność, przyjaźń, serdeczność
 • Łaskawy znaczenie to znaczy dobroduszny, ludzki, wyrozumiały, gołębiego serca ANTONIM: gniewny, groźny, naburmuszony, nastroszony, nieludzki
 • Łatwo znaczenie to znaczy lekko, prosto, prędko, szybko, bez trudu, bez wysiłku, z łatwością, pot. bezproblemowo, jak po maśle dostępnie, prosto
 • Łatwość znaczenie to znaczy łatwa) przyswajalność, zrozumiałość ANTONIM: niezrozumiałość, trudność, zawikłanie, nieprzyswajalność, kompleksowość
 • Łatwy znaczenie to znaczy bezproblemowy, niesprawiający kłopotów/trudności/problemów nieskomplikowany, prosty, przystępny, ułatwiony banalny
 • Łazić znaczenie to znaczy włóczyć się, kręcić się, pot. pałętać się, pętać się, plątać się, snuć się, szwendać się, wałęsać się ANTONIM: biegać
 • Łącznie znaczenie to znaczy równocześnie, jednorazowo, razem, w jednej chwili, w tym samym momencie, za jednym razem/zamachem, książk
 • Łączyć znaczenie to znaczy kleić/sklejać, skuwać, skręcać, spajać, spinać, splatać, złączać, zszywać mieszać jednać, godzić, łagodzić spory
 • Łączyć Się znaczenie to znaczy przenikać się, stapiać się (w jedno) komunikować się, kontaktować się, uzyskiwać połączenie, telefonować, dzwonić
 • Łotr znaczenie to znaczy kanalia, kreatura, niegodziwiec, nikczemnik, szubrawiec ANTONIM: anioł, człowiek
 • Łysy znaczenie to znaczy ogolony, wygolony, niemający włosów, książk. bezwłosy ANTONIM: owłosiony, obrośnięty, długowłosy, kudłaty, włochaty
 • Łzy znaczenie to znaczy lament, szlochanie, spazmy, zawodzenie, pot. bek, ryk ANTONIM: śmiech, uśmiech, chichot, chichotanie, rechot, rżenie

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Łzy, Łysy, Łotr, Łączyć Się, Łączyć, Łącznie, Łazić, Łatwy, Łatwość, Łatwo, Łaskawy, Łaskawość, Łapać, Łakomstwo, Łaknący, Łajdak, Łajdactwo, Łagodzić, Łkanie znaczenie.

Wyraz Łzy, Łysy, Łotr, Łączyć Się, Łączyć, Łącznie, Łazić, Łatwy definicja.