perseweracja przedmiotowa co to znaczy

Perseweracja, Przedmiotowa Samoświadomość, Prawo Yerkesa-Dodsona, Priming, Psychoneuroimmunologia.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Definicje psychologiczne P

 • Co znaczy Pamięć długotrwała Definicja Pamięć długookresowa - - trwały magazyn śladów pamięciowych o teoretycznie nieograniczonej pojemności i czasie przechowywania
 • Co znaczy Prozopagnozja Definicja ślepotą twarzy. Termin wprowadził w 1947 roku niemiecki neurolog Joachim Brodamer. Znaczy on zaburzenie neurologiczne opierające na
 • Co znaczy Pamięć epizodyczna (inaczej pamięć zdarzeń) Definicja zdarzeń) - – przechowuje ślady pamięciowe na temat zdarzeń posiadających własną lokalizację przestrzenną i czasową.Tu przechowywane są
 • Co znaczy Parasomnia Definicja wieloma typami zachowań, na przykład chodzenie poprzez sen, mówienie poprzez sen, zgrzytanie zębami w trakcie snu, realna ucieczka przed
 • Co znaczy Postawa utajona Definicja ustosunkowanie osoby do danego obiektu (na przykład papierosów), którego nie chce albo nie może zidentyfikować
 • Co znaczy Placebo Definicja farmakologicznie środek (zazwyczaj tabletka z cukru). Placebo nie musi jednak być substancją nieczynną farmakologicznie. Wystarczy, tak aby
 • Co znaczy Podejście enaktywne Definicja jest tylko procesem zachodzącym w mózgu czy w umyśle, ale rodzajem umiejętnej aktywności. Nasza umiejętność do spostrzegania wymaga
 • Co znaczy Prozopagnozja Definicja Prozopagnozja - – zaburzenie neuropsychologiczne przejawiające się trudnością w rozpoznawaniu twarzy nawet dobrze znanych osób
 • Co znaczy Projekcja Definicja wyciągnięcie, wyrzucenie z siebie) – to w wąskim rozumieniu jeden z systemów obronnych, opierający na tym, iż swoje niemożliwe do
 • Co znaczy Psychotyzm Definicja impulsywność, agresywność, chłód, egocentryzm, brak empatii i aspołeczność. Osoby o wysokim psychotyzmie to samotnicy, nieprzyjaźni i
 • Co znaczy Prozopagnozja (agnozja twarzy) Definicja niemożność rozpoznania twarzy bliskich osób albo swojej własnej. Chory nie potrafi określić na podstawie twarzy wieku rozmówcy, jego płci i
 • Co znaczy Procesy ironiczne Definicja które wywołują efekty przeciwne do zamierzonych, na przykład im bardziej staramy się nie myśleć na jakiś temat, tym częściej na ten temat
 • Co znaczy Pamięć autobiograficzna Definicja pamięci odnoszący się do własnej przeszłości. Wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w formie konkretnych albo abstrakcyjnych informacji
 • Co znaczy Psychoneuroimmunologia Definicja interdyscyplinarna zajmująca się powiązaniami mechanizmów psychologicznych, emocji, zachowania, hormonów i funkcjonowania mózgu z
 • Co znaczy Priming Definicja – uprzedzać, przygotowywać) – a więc poprzedzanie, znaczy wpływ wcześniejszego kontaktu z impulsem na późniejsze mechanizmy przetwarzania
 • Co znaczy Prawo Yerkesa-Dodsona Definicja John Dodson opisali zależność pomiędzy poziomem pobudzenia organizmu a poziomem wykonania zadania (i liczbą błędów). Pierwsze prawo mówi
 • Co znaczy Przedmiotowa samoświadomość Definicja zmienna, która warunkuje zgodność zachowań z normami moralnymi i postawami. Wedle teorią przedmiotowej samoświadomości, którą sformułowali
 • Co znaczy Perseweracja Definicja perseveratio) – zdarzenie opierające na powtarzaniu i utrzymywaniu się mechanizmów psychicznych, np. myśli czy wrażeń. W zachowaniu osób

Porady i pomoc u psychologa - słownik praktyczny

Co to znaczy w słowniku psychiatry? Co to jest u psychologa? Co oznacza? Czym jest dla leczenia duszy?

Słownik Perseweracja, Przedmiotowa Samoświadomość, Prawo Yerkesa-Dodsona, Priming, Psychoneuroimmunologia, Pamięć Autobiograficzna, Procesy Ironiczne, Prozopagnozja co to jest.

Definicja Perseweracja, Przedmiotowa Samoświadomość, Prawo Yerkesa co to znaczy.