pamięć długotrwała co to znaczy

Perseweracja co znaczy Przedmiotowa samoświadomość krzyżówka Prawo Yerkesa-Dodsona co to jest.

Dziś jest Środa, 28 luty 2024.

Imieniny obchodzą: Makary, Hilary, Prokop.

Definicje psychologiczne P

 • Co znaczy Długotrwała Pamięć Porównanie Pamięć długookresowa - - trwały magazyn śladów pamięciowych o teoretycznie nieograniczonej pojemności i czasie przechowywania co znaczy.
 • Co znaczy Prozopagnozja Dlaczego zwana jest także ślepotą twarzy. Termin wprowadził w 1947 roku niemiecki neurolog Joachim Brodamer. Znaczy on zaburzenie neurologiczne opierające na niemożności rozpoznania krzyżówka.
 • Co znaczy Pamięć epizodyczna (inaczej pamięć zdarzeń) Jak lepiej epizodyczna (odmiennie pamięć zdarzeń) - – przechowuje ślady pamięciowe na temat zdarzeń posiadających własną lokalizację przestrzenną i czasową.Tu przechowywane są również co to jest.
 • Co znaczy Parasomnia Kiedy zaburzenie snu powiązane z wieloma typami zachowań, na przykład chodzenie poprzez sen, mówienie poprzez sen, zgrzytanie zębami w trakcie snu, realna ucieczka przed wyśnionym słownik.
 • Co znaczy Utajona Postawa Od czego zależy Postawa utajona - relatywnie stabilne ustosunkowanie osoby do danego obiektu (na przykład papierosów), którego nie chce albo nie może zidentyfikować czym jest.
 • Co znaczy Placebo Na czym polega przeważnie nieaktywny farmakologicznie środek (zazwyczaj tabletka z cukru). Placebo nie musi jednak być substancją nieczynną farmakologicznie. Wystarczy, tak aby wywoływała ona co oznacza.
 • Co znaczy Enaktywne Podejście Różnice enaktywne - percepcja nie jest tylko procesem zachodzącym w mózgu czy w umyśle, ale rodzajem umiejętnej aktywności. Nasza umiejętność do spostrzegania wymaga posiadania zmysłowo tłumaczenie.
 • Co znaczy Prozopagnozja Wady i zalety Prozopagnozja - – zaburzenie neuropsychologiczne przejawiające się trudnością w rozpoznawaniu twarzy nawet dobrze znanych osób przykłady.
 • Co znaczy Projekcja Podobieństwa od z łaciny proiectio – wyciągnięcie, wyrzucenie z siebie) – to w wąskim rozumieniu jeden z systemów obronnych, opierający na tym, iż swoje niemożliwe do zaakaceptowania myśli i definicja.
 • Co znaczy Psychotyzm Czemu obejmuje takie cechy, jak impulsywność, agresywność, chłód, egocentryzm, brak empatii i aspołeczność. Osoby o wysokim psychotyzmie to samotnicy, nieprzyjaźni i nieufni, lubią encyklopedia.
 • Co znaczy Twarzy Agnozja Prozopagnozja Co gorsze agnozja twarzy) - – niemożność rozpoznania twarzy bliskich osób albo swojej własnej. Chory nie potrafi określić na podstawie twarzy wieku rozmówcy, jego płci i emocji jak działa.
 • Co znaczy Ironiczne Procesy Porównaj ironiczne - a więc takie, które wywołują efekty przeciwne do zamierzonych, na przykład im bardziej staramy się nie myśleć na jakiś temat, tym częściej na ten temat myślimy czy jest.
 • Co znaczy Autobiograficzna Pamięć Porównanie autobiograficzna - – rodzaj pamięci odnoszący się do własnej przeszłości. Wspomnienia w niej zawarte zapisujemy w formie konkretnych albo abstrakcyjnych informacji angażujących pojęcie.
 • Co znaczy Psychoneuroimmunologia Dlaczego Psychoneuroimmunologia - edukacja interdyscyplinarna zajmująca się powiązaniami mechanizmów psychologicznych, emocji, zachowania, hormonów i funkcjonowania mózgu z odpornością i wyjaśnienie.
 • Co znaczy Priming Jak lepiej z angielskiego: to prime – uprzedzać, przygotowywać) – a więc poprzedzanie, znaczy wpływ wcześniejszego kontaktu z impulsem na późniejsze mechanizmy przetwarzania tego bodźca opis.
 • Co znaczy Dodsona Yerkesa Prawo Kiedy Dodsona - Robert Yerkes i John Dodson opisali zależność pomiędzy poziomem pobudzenia organizmu a poziomem wykonania zadania (i liczbą błędów). Pierwsze prawo mówi, iż zależność ta informacje.
 • Co znaczy Samoświadomość Przedmiotowa Od czego zależy samoświadomość - - to jest zmienna, która warunkuje zgodność zachowań z normami moralnymi i postawami. Wedle teorią przedmiotowej samoświadomości, którą sformułowali Shelley Duval znaczenie.
 • Co znaczy Perseweracja Na czym polega od z łaciny perseveratio) – zdarzenie opierające na powtarzaniu i utrzymywaniu się mechanizmów psychicznych, np. myśli czy wrażeń. W zachowaniu osób chorych psychicznie co znaczy.

Porady i pomoc u psychologa - słownik praktyczny

Co to znaczy w słowniku psychiatry? Co to jest u psychologa? Co oznacza? Czym jest dla leczenia duszy?

Słownik Perseweracja co znaczy Przedmiotowa samoświadomość krzyżówka Prawo Yerkesa-Dodsona co to jest Priming słownik Psychoneuroimmunologia czym jest Pamięć. co to jest.

Definicja Pamięć długotrwała co znaczy Prozopagnozja krzyżówka Pamięć co to znaczy.