autorytaryzm acting analiza co to znaczy

Autorytaryzm, Acting Out, Analiza Dopasowania Modeli, Analiza Transakcyjna (At), Autoweryfikacja.

Dziś jest Sobota, 31 października 2020.

Imieniny obchodzą: Urban, Łukasz, Augusta.

Definicje psychologiczne A

 • Co znaczy Archetyp Definicja – „typ”) – znaczy uniwersalny, wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia, postrzegania, przeżywania i działania w pewnych
 • Co znaczy Astma Definicja od greckiego słowa asthma, oznaczającego duszność, chwytanie z trudem powietrza. Dolegliwość znana jest już od czasów Hipokratesa i Galena
 • Co znaczy Asertywność Definicja stosunkach z innymi ludźmi, umiejętność wyrażania myśli, uczuć i przekonań w taki sposób, który innych nie rani
 • Co znaczy Afazja semantyczna Definicja charakteryzujący się trudnościami w rozumieniu złożonych gramatycznie form wypowiedzi. Chory może różnicować poszczególne przedmioty
 • Co znaczy Afekt Definicja pozytywna albo niekorzystna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca w odpowiedzi na zmianę w otoczeniu albo w
 • Co znaczy ageism)\. Ageizm (ang Definicja dyskryminacja z racji na wiek. Przeważnie dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych i preferowaniem
 • Co znaczy Agorafobia Definicja charakteryzujące się intensywnym i nieustannym lękiem albo unikaniem, które występują w przynajmniej dwóch następujących przypadkach: tłumy
 • Co znaczy Actor Network Theory Definicja elementy są tak samo istotnym i równoprawnym uczestnikiem interakcji socjalnych, jak ludzie. Obiektami mogą być całe mechanizmy komputerowe
 • Co znaczy Autodestrukcja Definicja podejmowanie zachowań niekorzy­stnych, bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu zdrowiu albo życiu. Różne są kryteria klasyfikacji
 • Co znaczy Asocjacjonizm Definicja iż wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się przez asocjację (kojarzenie
 • Co znaczy Akinetopsja Definicja jest nadzwyczajnie rzadką chorobą neuropsychologiczną. Bazuje na tym, iż pacjent nie jest w stanie dostrzec ruchu obiektu, aczkolwiek sam
 • Co znaczy Atrybucja Definicja powodach zachowań czyichś i własnych. Widząc zachowanie drugiej osoby, szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego ona tak się zachowuje? Fritz
 • Co znaczy Autoafirmacja (self-affirmation) Definicja potwierdzenie ogólnej wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania
 • Co znaczy Androgynia Definicja mężczyzna i gyne – kobieta) – w psychologii znaczy występowanie u jednej osoby cech psychicznych charakterystycznych dla kobiet, jak i
 • Co znaczy Aleksytymia Definicja wyraz, thymos – emocja) znaczy zaburzenie mechanizmów emocjonalnych opierające na tym, iż ludzie są „ślepi” na swoje uczucia i nie mogą
 • Co znaczy Apoptoza Definicja komórki, planowe jej samobójstwo. W czasie rozwoju każdego organizmu wielokomórkowego część komórek ginie. To jest zdarzenie naturalne w
 • Co znaczy Autoweryfikacja Definicja To jest jeden z głównych – w okolicy autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z koncepcją własnej osoby. Autowaloryzacja znaczy dążenie
 • Co znaczy Analiza transakcyjna (AT) Definicja koncepcja struktury osobowości opisująca także stosunki zachodzące pomiędzy ludźmi. Wedle nią każdy człowiek rozwija trzy stany „ja”: Ja
 • Co znaczy Analiza dopasowania modeli Definicja powszechnie służąca sposób obliczania poziomu wpływu odziedziczalności i czynników środowiskowych na kształtowanie się osobowości. Bazuje
 • Co znaczy Acting out Definicja rozegranie w działaniu. Znaczy zachowania, które uzewnętrzniają konflikty przeżywane poprzez osobę. Osoba podejmuje te zachowania
 • Co znaczy Autorytaryzm Definicja autorytaryzm rozumiany jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne

Porady i pomoc u psychologa - słownik praktyczny

Co to znaczy w słowniku psychiatry? Co to jest u psychologa? Co oznacza? Czym jest dla leczenia duszy?

Słownik Autorytaryzm, Acting Out, Analiza Dopasowania Modeli, Analiza Transakcyjna (At), Autoweryfikacja, Apoptoza, Aleksytymia, Androgynia, Autoafirmacja (Self co to jest.

Definicja Autorytaryzm, Acting Out, Analiza Dopasowania Modeli co to znaczy.