autorytaryzm acting analiza co to znaczy

Autorytaryzm, Acting Out, Analiza Dopasowania Modeli, Analiza Transakcyjna (At), Autoweryfikacja.

Dziś jest Środa, 8 luty 2023.

Imieniny obchodzą: Jan, Hieronim, Piotr.

Definicje psychologiczne A

 • Co znaczy Archetyp Definicja gr. arche – „start, typos – „typ”) – znaczy uniwersalny, wspólny ludziom z różnych epok i narodów wzorzec myślenia, postrzegania, przeżywania i działania w pewnych typowych co to jest.
 • Co znaczy Astma Definicja dolegliwości wywodzi się od greckiego słowa asthma, oznaczającego duszność, chwytanie z trudem powietrza. Dolegliwość znana jest już od czasów Hipokratesa i Galena. Astma jest definicja.
 • Co znaczy Asertywność Definicja Asertywność - zdolność bycia sobą w stosunkach z innymi ludźmi, umiejętność wyrażania myśli, uczuć i przekonań w taki sposób, który innych nie rani co znaczy.
 • Co znaczy Semantyczna Afazja Definicja semantyczna - – rodzaj afazji charakteryzujący się trudnościami w rozumieniu złożonych gramatycznie form wypowiedzi. Chory może różnicować poszczególne przedmioty wypowiedzi – słownik.
 • Co znaczy Afekt Definicja rodzaj emocji, chwilowa, pozytywna albo niekorzystna reakcja organizmu – wegetatywna, mięśniowa, doznaniowa – powstająca w odpowiedzi na zmianę w otoczeniu albo w samym podmiocie znaczenie.
 • Co znaczy Ageism Ang Ageizm Definicja angielskiego: ageism) - dyskryminacja z racji na wiek. Przeważnie dotyczy osób po 45-50 roku życia. Przejawia się lekceważeniem osób starszych i preferowaniem młodszych czym jest.
 • Co znaczy Agorafobia Definicja zaburzenie lękowe charakteryzujące się intensywnym i nieustannym lękiem albo unikaniem, które występują w przynajmniej dwóch następujących przypadkach: tłumy, miejsca publiczne co to jest.
 • Co znaczy Theory Network Actor Definicja Theory - mówi, iż elementy są tak samo istotnym i równoprawnym uczestnikiem interakcji socjalnych, jak ludzie. Obiektami mogą być całe mechanizmy komputerowe (na przykład definicja.
 • Co znaczy Autodestrukcja Definicja – to dobrowolne podejmowanie zachowań niekorzy­stnych, bezpośrednio lub pośrednio zagrażających naszemu zdrowiu albo życiu. Różne są kryteria klasyfikacji zachowań co znaczy.
 • Co znaczy Asocjacjonizm Definicja – teoria zakładająca, iż wszystkie złożone akty psychiczne (spostrzeganie, uczenie się, przypominanie, akty woli, uczucia) tworzą się przez asocjację (kojarzenie) wrażeń. David słownik.
 • Co znaczy Akinetopsja Definicja zwana także ślepotą ruchu, jest nadzwyczajnie rzadką chorobą neuropsychologiczną. Bazuje na tym, iż pacjent nie jest w stanie dostrzec ruchu obiektu, aczkolwiek sam przedmiot znaczenie.
 • Co znaczy Atrybucja Definicja mechanizm wnioskowania o powodach zachowań czyichś i własnych. Widząc zachowanie drugiej osoby, szukamy odpowiedzi na pytanie: dlaczego ona tak się zachowuje? Fritz Heider uważał czym jest.
 • Co znaczy Affirmation Self Autoafirmacja Definicja self-affirmation) - – to potwierdzenie ogólnej wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i co to jest.
 • Co znaczy Androgynia Definicja z greckiego andro – mężczyzna i gyne – kobieta) – w psychologii znaczy występowanie u jednej osoby cech psychicznych charakterystycznych dla kobiet, jak i mężczyzn. Termin definicja.
 • Co znaczy Aleksytymia Definicja od gr. a – brak, lexis – wyraz, thymos – emocja) znaczy zaburzenie mechanizmów emocjonalnych opierające na tym, iż ludzie są „ślepi” na swoje uczucia i nie mogą pojąć tej ślepoty co znaczy.
 • Co znaczy Apoptoza Definicja znaczy zaprogramowaną śmierć komórki, planowe jej samobójstwo. W czasie rozwoju każdego organizmu wielokomórkowego część komórek ginie. To jest zdarzenie naturalne w rozwoju słownik.
 • Co znaczy Autoweryfikacja Definicja Autoweryfikacja - (self-verification) To jest jeden z głównych – w okolicy autowaloryzacji – motywów związanych z „ja”, z koncepcją własnej osoby. Autowaloryzacja znaczy dążenie znaczenie.
 • Co znaczy At Transakcyjna Analiza Definicja transakcyjna (AT) - to koncepcja struktury osobowości opisująca także stosunki zachodzące pomiędzy ludźmi. Wedle nią każdy człowiek rozwija trzy stany „ja”: Ja-Rodzic (R), Ja czym jest.
 • Co znaczy Modeli Dopasowania Analiza Definicja dopasowania modeli - powszechnie służąca sposób obliczania poziomu wpływu odziedziczalności i czynników środowiskowych na kształtowanie się osobowości. Bazuje na porównywaniu co to jest.
 • Co znaczy Out Acting Definicja oznacza dosłownie: rozegranie w działaniu. Znaczy zachowania, które uzewnętrzniają konflikty przeżywane poprzez osobę. Osoba podejmuje te zachowania powodowana nieświadomą definicja.
 • Co znaczy Autorytaryzm Definicja W psychologii autorytaryzm rozumiany jest jako pewna charakterystyczna postawa wobec świata i ludzi. Złożona jest na nią konwencjonalizm, a więc mocne przywiązanie do tradycji co znaczy.

Porady i pomoc u psychologa - słownik praktyczny

Co to znaczy w słowniku psychiatry? Co to jest u psychologa? Co oznacza? Czym jest dla leczenia duszy?

Słownik Autorytaryzm, Acting Out, Analiza Dopasowania Modeli, Analiza Transakcyjna (At), Autoweryfikacja, Apoptoza, Aleksytymia, Androgynia, Autoafirmacja (Self co to jest.

Definicja Autorytaryzm, Acting Out, Analiza Dopasowania Modeli co to znaczy.