awersja awanturować co to znaczy

Awersja, Awanturować Się, Awanturnik, Awantura, Awans, Awangardowy, Awangarda, Autorytet.

Dziś jest Niedziela, 25 września 2022.

Imieniny obchodzą: Kamil, Władysław, Aurelia.

Słownik wyrazów polskich na A

 • Znaczenie Arytmiczny Definicja nierytmiczny, nieregularny, niemiarowy, nierówny ANTONIM: rytmiczny, regularny, równy co to jest.
 • Znaczenie Asceta Definicja pustelnik, samotnik, książk. anachoreta, eremita ANTONIM: hulaka, swawolnik, utracjusz definicja.
 • Znaczenie Aseptyczny Definicja sterylny, czysty, jałowy, wyjałowiony ANTONIM: zakażony, brudny; powietrze: skażone co znaczy.
 • Znaczenie Arystokratyczny Definicja magnacki, książęcy wielkopański, pański ANTONIM: plebejski, książk. gminny słownik.
 • Znaczenie Absorbować Definicja przyswoić, strawić, pobrać, wessać, wchłonąć, książk. zasymilować ANTONIM: nie przyswoić znaczenie.
 • Znaczenie Analiza Definicja rozum, rozumowanie, dowodzenie, logika, spekulacja, umotywowanie ANTONIM: intuicja czym jest.
 • Znaczenie Abstrahować Definicja pomijać, nie brać pod uwagę, nie uwzględniać, nie zważać, książk. zaniedbać ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Abstrakcyjny Definicja teoretyczny, myślowy, spekulatywny hipotetyczny, oczekiwany, przewidywany, prognozowany definicja.
 • Znaczenie Absolutnie Definicja owszem, tak, bezwzględnie, istotnie, jak najbardziej, naturalnie, (no) pewnie, nie co znaczy.
 • Znaczenie Absolutyzm Definicja dyktatura, totalitaryzm, totalizm, tyrania, despotyzm ANTONIM: demokracja, parlamentaryzm słownik.
 • Znaczenie Abstynencja Definicja wstrzemięźliwość, trzeźwość, powstrzymywanie się od picia (alkoholu) brak nałogu, odwyk znaczenie.
 • Znaczenie Abstynent Definicja człowiek) niepijący, trzeźwy, w pełni sprawny ANTONIM: pijany, nietrzeźwy, pijący czym jest.
 • Znaczenie Absurd Definicja bezsens, brak sensu/logiki, nonsens, absurdalność, bezsensowność, nielogiczność ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Absurdalność Definicja bezcelowość, bezsensowność, brak sensu, niesensowność bezzasadność, brak uzasadnienia definicja.
 • Znaczenie Absurdalny Definicja bezsensowny, bzdurny, idiotyczny, nielogiczny, nierealny, nieziszczalny, nonsensowny, pot co znaczy.
 • Znaczenie Adekwatny Definicja odpowiedni, idealny, optymalny, najlepszy, pasujący, wymarzony, pot. jak ulał ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Administrować Definicja gospodarować, nadzorować, zarządzać rządzić, kierować, panować, sprawować znaczenie.
 • Znaczenie Adorować Definicja czcić, uwielbiać, wielbić, oddawać cześć, otaczać czcią/szacunkiem ANTONIM: znieważać czym jest.
 • Znaczenie Adwokat Definicja rzecznik, mediator, negocjator, wyraziciel, pełnomocnik, książk. plenipotent ANTONIM co to jest.
 • Znaczenie Afektowany Definicja nienaturalny, egzaltowany, napuszony, pretensjonalny, sztuczny ANTONIM: naturalny definicja.
 • Znaczenie Aferzysta Definicja oszust, hochsztapler, krętacz, szuler, wydrwigrosz, książk. szalbierz, pot. kanciarz co znaczy.
 • Znaczenie Się Afiszować Definicja pokazywać (się), obnosić się, chwalić się, popisywać się, prowadzać się z kimś ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Afront Definicja obraza, zniewaga, obelga, policzek, profanacja, znieważanie, książk. despekt, dyshonor znaczenie.
 • Znaczenie Agencja Definicja oddział, dział, departament, ekspozytura, filia, referat, sekcja, wydział, oficj. agenda czym jest.
 • Znaczenie Agnostyczny Definicja świecki, pozakościelny, laicki, książk. areligijny ateistyczny, antykościelny co to jest.
 • Znaczenie Agresja Definicja wściekłość, furia, (szewska) pasja, szał gniew, złość, oburzenie, podrażnienie definicja.
 • Znaczenie Agresor Definicja napastnik, najeźdźca, okupant, zaborca przeciwnik, nieprzyjaciel, wróg ANTONIM: obrońca co znaczy.
 • Znaczenie Agresywny Definicja napastliwy, buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastniczy, zaczepny prowokacyjny, obelżywy słownik.
 • Znaczenie Akceptacja Definicja aprobata, akceptowanie, godzenie się przyzwolenie, tolerowanie zgoda, pozwolenie znaczenie.
 • Znaczenie Akceptować Definicja zgadzać się, pozwalać, przyzwalać, tolerować, zezwalać, dawać zgodę/pozwolenie, wyrażać czym jest.
 • Znaczenie Akceptowalny Definicja przyzwoity, normalny, porządny, zadowalający, niebudzący sprzeciwu znośny, możliwy, do co to jest.
 • Znaczenie Się Aklimatyzować Definicja dostosować się, zaadaptować się, zadomowić się, zżyć się, książk. wrosnąć, zrosnąć się definicja.
 • Znaczenie Aksjomat Definicja dogmat, norma, pewnik, zasada, prawda (ogólna) ANTONIM: teza, hipoteza, postulat co znaczy.
 • Znaczenie Aktualnie Definicja obecnie, teraz, właśnie, współcześnie, w tej chwili, w naszych czasach dziś, dzisiaj słownik.
 • Znaczenie Aktualny Definicja niedawny, bieżący, dzisiejszy, modny, nowy, ostatni, świeży, współczesny, pot. gorący znaczenie.
 • Znaczenie Aleja Definicja ulica, droga, jezdnia, trasa, oficj. ciąg jezdny ANTONIM: chodnik, pobocze, dróżka czym jest.
 • Znaczenie Alkoholizm Definicja pijaństwo, picie, upijanie się, książk. opilstwo nałóg, nadużywanie alkoholu, oficj co to jest.
 • Znaczenie Aktywista Definicja towarzysz) partyjny, polityk, działacz (partyjny), funkcjonariusz (partyjny definicja.
 • Znaczenie Aktywność Definicja działanie, działalność, funkcjonowanie, praca; urządzenia lub narządu wewnętrznego co znaczy.
 • Znaczenie Apetyt Definicja smak, ochota, pragnienie chętka, chrapka ANTONIM: brak apetytu/łaknienia, ksiażk słownik.
 • Znaczenie Aktywny Definicja czynny, pracowity, ruchliwy, zajęty, zapracowany, pełen energii niespokojny, poszukujący znaczenie.
 • Znaczenie Akurat Definicja akuratnie, w sam raz, właśnie (tyle) punktualnie dokładnie, precyzyjnie, ściśle ANTONIM czym jest.
 • Znaczenie Alarm Definicja alert, mobilizacja, ostrzeżenie sygnał, brzęczyk, dzwonek, syrena ANTONIM: spokój, pokój co to jest.
 • Znaczenie Alarmować Definicja zawiadamiać, powiadamiać, donosić, informować, komunikować, oznajmiać, meldować definicja.
 • Znaczenie Albo Definicja lub, albo...albo, bądź, czy, czy też, ewentualnie ANTONIM: i, oraz, a także, jak też, jak co znaczy.
 • Znaczenie Altruizm Definicja hojność, dobroczynność, filantropia, miłosierdzie, ofiarność, szczodrość, szczodrobliwość słownik.
 • Znaczenie Anachronizm Definicja przeżytek, relikt, zabytek śmierć technologiczna ANTONIM: nowość, innowacja znaczenie.
 • Znaczenie Analityczny Definicja empiryczny, doświadczalny, materiałowy rzeczywisty, zbadany, stwierdzony, odnotowany czym jest.
 • Znaczenie Aluzyjnie Definicja alegorycznie, metaforycznie, książk. ogródkami między wierszami, książk. implicite co to jest.
 • Znaczenie Aluzyjny Definicja delikatny, dyplomatyczny grzeczny, kulturalny, taktowny ANTONIM: bezpośredni, chamski definicja.
 • Znaczenie Amatorski Definicja nieprofesjonalny, hobbystyczny, książk. domorosły, pot. niedzielny (np. kierowca co znaczy.
 • Znaczenie Amoralny Definicja niemoralny, podejrzanej konduity/moralności podstępny, fałszywy, perfidny, pot. cwaniacki słownik.
 • Znaczenie Się Amortyzować Definicja zwracać się, opłacać się, procentować przynieść zysk, być rentownym ANTONIM: nie opłacać znaczenie.
 • Znaczenie Analizować Definicja sprawdzać, badać, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, studiować czym jest.
 • Znaczenie Analogia Definicja podobieństwo, bliskość, pokrewieństwo, wspólność, zbieżność, zgodność, cecha wspólna co to jest.
 • Znaczenie Anemiczny Definicja chorowity, cherlawy, nieodporny, podatny (na infekcje, choroby), skłonny (do chorób definicja.
 • Znaczenie Analogicznie Definicja podobnie, porównywalnie, tak samo, zbieżnie, w /analogiczny/podobny/taki sam sposób co znaczy.
 • Znaczenie Analogiczny Definicja pokrewny, podobny, zbliżony, bliźniaczy, pokrywający się, porównywalny, zbieżny słownik.
 • Znaczenie Anarchia Definicja bałagan, bezhołowie, bezprawie, nieporządek, rozprzężenie, brak porządku, książk. bezrząd znaczenie.
 • Znaczenie Anegdota Definicja fikcja, fantazja, fantazjowanie, urojenie, zmyślenie, dzien. fakt prasowy, książk czym jest.
 • Znaczenie Angażować Definicja zatrudniać, wynajmować, przyjmować do pracy, dawać pracę/zatrudnienie płacić, mieć na co to jest.
 • Znaczenie Się Angażować Definicja podejmować się, zobowiązywać się, ofiarowywać się, brać/przyjmować/podejmować definicja.
 • Znaczenie Się Angażowanie Definicja wtrącanie się, ingerencja, interwencja, zaangażowanie ANTONIM: nieangażowanie (się co znaczy.
 • Znaczenie Anonsować Definicja ogłaszać, obwieszczać, publikować, rozgłaszać, rozpowszechniać/szerzyć wieści zawiadamiać słownik.
 • Znaczenie Antyk Definicja zabytek, relikt, pamiątka, dzien. pomnik kultury ANTONIM: nowość, nowinka, nowalijka znaczenie.
 • Znaczenie Antykościelny Definicja ateistyczny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny czym jest.
 • Znaczenie Antypatia Definicja niechęć, nieprzychylność, niełaska, nieżyczliwość, wrogość wstręt, uprzedzenie, książk co to jest.
 • Znaczenie Antypatyczny Definicja niemiły, nieprzyjemny, niesympatyczny, odpychający nieuprzejmy, arogancki, butny definicja.
 • Znaczenie Anulować Definicja unieważnić, cofnąć, (s)kasować, uchylić, (z)likwidować, zawiesić; umowę: rozwiązać co znaczy.
 • Znaczenie Anulowanie Definicja odwołanie, likwidacja, rezygnacja, wstrzymanie, wycofanie, zaprzestanie ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Apatia Definicja pesymizm, przygnębienie, depresja, melancholia, smutek, załamanie, książk. spleen, splin znaczenie.
 • Znaczenie Apel Definicja odezwa, petycja, prośba, rezolucja wniosek, postulat, propozycja, sugestia, oficj czym jest.
 • Znaczenie Apelować Definicja odwoływać się, kwestionować/podważać (wyrok), nie zgadzać się z wyrokiem prosić, poprosić co to jest.
 • Znaczenie Apetyczny Definicja smaczny, dobry, pyszny, smakowity, pot. pycha, palce lizać ANTONIM: nieapetyczny definicja.
 • Znaczenie Aplikować Definicja podawać, przepisać, przepisywać, radzić, zalecać, książk. ordynować; kurację: zlecić co znaczy.
 • Znaczenie Apodyktyczny Definicja zasadniczy, kategoryczny, surowy, wymagający nieubłagany, nieprzebłagany, nieprzejednany słownik.
 • Znaczenie Aprobata Definicja akceptacja, akceptowanie, godzenie się, przyzwolenie, tolerowanie zgoda, pozwolenie znaczenie.
 • Znaczenie Aprobować Definicja pozwalać, zezwalać, dopuszczać, umożliwiać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę czym jest.
 • Znaczenie Arbitralność Definicja dowolność, bezład, nieporządek, brak uregulowań prawnych przypadek, przypadkowość co to jest.
 • Znaczenie Archaiczny Definicja przestarzały, nienowoczesny, niedzisiejszy, przebrzmiały, skostniały, tradycyjny definicja.
 • Znaczenie Aresztant Definicja skazaniec, więzień, oficj. osadzony, skazany sprawca, podejrzany, poszukiwany, winowajca co znaczy.
 • Znaczenie Aresztować Definicja zatrzymać, pochwycić, schwytać, ująć, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć słownik.
 • Znaczenie Argument Definicja racja, powód, motyw, motywacja, pobudka, umotywowanie, uzasadnienie ANTONIM: arbitralność znaczenie.
 • Znaczenie Argumentacja Definicja argumenty, dowodzenie, udowadnianie, uzasadnianie, wymiana zdań dyskusja, rozmowa, dialog czym jest.
 • Znaczenie Argumentować Definicja dowodzić, dokumentować, motywować, udowadniać, uzasadniać, popierać dowodami co to jest.
 • Znaczenie Armia Definicja wojsko, siły zbrojne, gwardia, oddziały ANTONIM: instytucje/organizacje definicja.
 • Znaczenie Autentyk Definicja oryginał, pierwowzór, wzór, rękopis, książk. manuskrypt, autograf ANTONIM: kopia co znaczy.
 • Znaczenie Arogancja Definicja bezczelność, bezceremonialność, niedelikatność, obcesowość, tupet, zuchwałość słownik.
 • Znaczenie Arogancki Definicja burkliwy, impertynencki, kłótliwy, niegrzeczny, niemiły, odpychający, opryskliwy znaczenie.
 • Znaczenie Arogant Definicja impertynent cham, prostak, gbur, prymityw, człowiek nieokrzesany, książk. grubianin czym jest.
 • Znaczenie Aromat Definicja zapach, woń; wina: bukiet olejek (zapachowy/aromatyczny), pachnidło, perfumy, wonność co to jest.
 • Znaczenie Aromatyczny Definicja pachnący, ożywczy, świeży, upajający, wonny, książk. rzeźwiący korzenny, odurzający definicja.
 • Znaczenie Artykuł Definicja studium, praca (naukowa), opracowanie, rozprawa, szkic, książk. dysertacja produkt, towar co znaczy.
 • Znaczenie Artysta Definicja twórca, indywidualność, osobowość twórcza, człowiek sztuki aktor, muzyk ANTONIM: twórca słownik.
 • Znaczenie Artystyczny Definicja elitarny, wysokiego lotu, intelektualny, zintelektualizowany, przeintelektualizowany znaczenie.
 • Znaczenie Artyzm Definicja sztuka, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent ANTONIM: rzemiosło, wyrobnictwo czym jest.
 • Znaczenie Arystokracja Definicja magnateria, możnowładztwo, książęta, wyższe sfery, wyższe warstwy społeczne, hist co to jest.
 • Znaczenie Arystokrata Definicja magnat, możnowładca, książę, człowiek z wyższych sfer/warstw społecznych, hist definicja.
 • Znaczenie Aspirować Definicja starać się, dążyć, sięgać, czynić starania, oficj. ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać co znaczy.
 • Znaczenie Atak Definicja napad, napaść, zaczepka, zamach uderzenie, najazd, natarcie, nawała, ofensywa, szturm słownik.
 • Znaczenie Atakować Definicja uderzać, nacierać, najeżdżać dokonywać agresji/napadu/napaści szturmować, napierać znaczenie.
 • Znaczenie Ateistyczny Definicja antykościelny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny czym jest.
 • Znaczenie Atencja Definicja szacunek, uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk co to jest.
 • Znaczenie Atestować Definicja koncesjonować, homologować, zatwierdzić, dopuścić (do użytku) ANTONIM: nie dopuścić definicja.
 • Znaczenie Atleta Definicja siłacz, mocarz, osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan, waligóra, wyrwidąb co znaczy.
 • Znaczenie Atrakcja Definicja ciekawostka, magnes, przynęta, urozmaicenie, wabik, dzien. lokomotywa gwóźdź programu słownik.
 • Znaczenie Atrakcyjnie Definicja ciekawie, fascynująco, efektownie, interesująco, intrygująco, pasjonująco, podniecająco znaczenie.
 • Znaczenie Atrakcyjność Definicja elegancja, gracja, powab, seksapil, pot. coś piękno, uroda, czar, urok, wdzięk, książk czym jest.
 • Znaczenie Atrakcyjny Definicja przystojny, interesujący, pociągający, zgrabny, wyglądający korzystnie, pot. seksowny co to jest.
 • Znaczenie Autem Definicja jechać) samochodem, na czterech kółkach, własnym transportem ANTONIM: pieszo, na definicja.
 • Znaczenie Autentycznie Definicja naprawdę, rzeczywiście, istotnie, faktycznie, prawdziwie, książk. doprawdy, zaiste, w co znaczy.
 • Znaczenie Autentyczność Definicja prawdziwość, wiarygodność prawda, autentyzm, realizm, realność, rzeczywistość ANTONIM słownik.
 • Znaczenie Autentyczny Definicja prawdziwy, oryginalny; produkt: firmowy, markowy naturalny, niewymuszony, spontaniczny znaczenie.
 • Znaczenie Autentyzm Definicja prawda, autentyczność, realizm, realność, rzeczywistość autentyczność, prawdziwość czym jest.
 • Znaczenie Autochton Definicja tutejszy, książk. tuziemiec, oficj. krajowiec, pot. swój ANTONIM: osadnik, osiedleniec co to jest.
 • Znaczenie Automatyczny Definicja mechaniczny, zautomatyzowany, zmechanizowany komputerowy, skomputeryzowany samoczynny definicja.
 • Znaczenie Autonomiczny Definicja samodzielny, niezależny, swobodny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy ANTONIM co znaczy.
 • Znaczenie Autor Definicja twórca, inicjator, kreator, pomysłodawca, projektodawca, wnioskodawca, pot. ojciec pisarz słownik.
 • Znaczenie Autorstwo Definicja twórczość, kompozycja, kreacja, pisarstwo ANTONIM: wykonawstwo, interpretacja znaczenie.
 • Znaczenie Autorytarny Definicja totalitarny, dyktatorski, despotyczny, książk. absolutystyczny, hist. jedynowładczy czym jest.
 • Znaczenie Autorytet Definicja posłuch, poważanie, pozycja, prestiż, szacunek, uznanie, znaczenie, książk. mir wzór co to jest.
 • Znaczenie Awangarda Definicja kuźnia, laboratorium, wysunięta placówka, książk. forpoczta ANTONIM: twierdza, ośrodek definicja.
 • Znaczenie Awangardowy Definicja reformatorski, postępowy, innowacyjny, modernistyczny ANTONIM: tradycyjny, konserwatywny co znaczy.
 • Znaczenie Awans Definicja powołanie, desygnowanie (na stanowisko), mianowanie, nominacja, promocja (oficerska słownik.
 • Znaczenie Awantura Definicja burda, bójka, bijatyka, burza, oficj . zakłócenie porządku, pot. draka, chryja, rozróba znaczenie.
 • Znaczenie Awanturnik Definicja buntownik, rozrabiaka, rozrabiacz intrygant, mąciciel, mąciwoda, wichrzyciel, neg czym jest.
 • Znaczenie Się Awanturować Definicja kłócić się, spierać się, sprzeczać się ANTONIM: dyskutować, debatować, konferować co to jest.
 • Znaczenie Awersja Definicja niechęć, obrzydzenie, niesmak, odraza, wstręt ANTONIM: skłonność, pociąg, słabość definicja.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Awersja, Awanturować Się, Awanturnik, Awantura, Awans, Awangardowy, Awangarda, Autorytet, Autorytarny, Autorstwo, Autor, Autonomiczny, Automatyczny, Autochton znaczenie.

Wyraz Awersja, Awanturować Się, Awanturnik, Awantura, Awans definicja.