arytmiczny asceta krzyżówka co to znaczy

Awersja co znaczy Awanturować Się krzyżówka Awanturnik co to jest Awantura słownik Awans czym jest.

Dziś jest Sobota, 13 kwietnia 2024.

Imieniny obchodzą: Przemysław, Hermenegilda, Ida.

Słownik wyrazów polskich na A

 • Znaczenie Arytmiczny Co znaczy SYNONIM: nierytmiczny, nieregularny, niemiarowy, nierówny ANTONIM: rytmiczny, regularny, równy, miarowy, niezmienny, powtarzalny porównanie.
 • Znaczenie Asceta Krzyżówka SYNONIM: pustelnik, samotnik, książk. anachoreta, eremita ANTONIM: hulaka, swawolnik, utracjusz, książk. birbant, hedonista, neg. lekkoduch dlaczego.
 • Znaczenie Aseptyczny Co to jest SYNONIM: sterylny, czysty, jałowy, wyjałowiony ANTONIM: zakażony, brudny; powietrze: skażone, zapylone, zatrute jak lepiej.
 • Znaczenie Arystokratyczny Słownik SYNONIM: magnacki, książęcy wielkopański, pański ANTONIM: plebejski, książk. gminny, parweniuszowski prostacki, prymitywny, ordynarny kiedy.
 • Znaczenie Absorbować Czym jest SYNONIM: przyswoić, strawić, pobrać, wessać, wchłonąć, książk. zasymilować ANTONIM: nie przyswoić, odrzucić, wydalić, wydzielić, wypuścić od czego zależy.
 • Znaczenie Analiza Co oznacza rozum, rozumowanie, dowodzenie, logika, spekulacja, umotywowanie ANTONIM: intuicja, przeczucie, odczucie instynkt, (naturalny) pęd, zdrowy na czym polega.
 • Znaczenie Abstrahować Tłumaczenie pomijać, nie brać pod uwagę, nie uwzględniać, nie zważać, książk. zaniedbać ANTONIM: uwzględniać, brać pod uwagę, brać pod rozwagę, brać w różnice.
 • Znaczenie Abstrakcyjny Przykłady teoretyczny, myślowy, spekulatywny hipotetyczny, oczekiwany, przewidywany, prognozowany, spodziewany, idealny, ulotny nieprzeliczalny wady i zalety.
 • Znaczenie Absolutnie Definicja owszem, tak, bezwzględnie, istotnie, jak najbardziej, naturalnie, (no) pewnie, nie inaczej, oczywiście, racja, rzeczywiście, w istocie podobieństwa.
 • Znaczenie Absolutyzm Encyklopedia dyktatura, totalitaryzm, totalizm, tyrania, despotyzm ANTONIM: demokracja, parlamentaryzm, system przedstawicielski równość, sprawiedliwość czemu.
 • Znaczenie Abstynencja Jak działa wstrzemięźliwość, trzeźwość, powstrzymywanie się od picia (alkoholu) brak nałogu, odwyk, leczenie odwykowe ANTONIM: pijaństwo, picie co gorsze.
 • Znaczenie Abstynent Czy jest człowiek) niepijący, trzeźwy, w pełni sprawny ANTONIM: pijany, nietrzeźwy, pijący, podchmielony, podochocony, podpity, upity, wstawiony porównaj.
 • Znaczenie Absurd Pojęcie bezsens, brak sensu/logiki, nonsens, absurdalność, bezsensowność, nielogiczność ANTONIM: sens, znaczenie, treść, wymowa, wydźwięk mądrość porównanie.
 • Znaczenie Absurdalność Wyjaśnienie bezcelowość, bezsensowność, brak sensu, niesensowność bezzasadność, brak uzasadnienia, brak potrzeby ANTONIM: słuszność, celowość dlaczego.
 • Znaczenie Absurdalny Opis bezsensowny, bzdurny, idiotyczny, nielogiczny, nierealny, nieziszczalny, nonsensowny, pot. kretyński ANTONIM: racjonalny, mądry, rozsądny jak lepiej.
 • Znaczenie Adekwatny Informacje SYNONIM: odpowiedni, idealny, optymalny, najlepszy, pasujący, wymarzony, pot. jak ulał ANTONIM: nieadekwatny, nieodpowiedni, niedostosowany kiedy.
 • Znaczenie Administrować Znaczenie gospodarować, nadzorować, zarządzać rządzić, kierować, panować, sprawować kontrolę/władzę/rządy, być u steru, trzymać ster (władzy), książk od czego zależy.
 • Znaczenie Adorować Co znaczy SYNONIM: czcić, uwielbiać, wielbić, oddawać cześć, otaczać czcią/szacunkiem ANTONIM: znieważać, bezcześcić, profanować, zniesławiać na czym polega.
 • Znaczenie Adwokat Krzyżówka SYNONIM: rzecznik, mediator, negocjator, wyraziciel, pełnomocnik, książk. plenipotent ANTONIM: mocodawca, dysponent, pracodawca różnice.
 • Znaczenie Afektowany Co to jest SYNONIM: nienaturalny, egzaltowany, napuszony, pretensjonalny, sztuczny ANTONIM: naturalny, bezpretensjonalny, normalny, prosty wady i zalety.
 • Znaczenie Aferzysta Słownik oszust, hochsztapler, krętacz, szuler, wydrwigrosz, książk. szalbierz, pot. kanciarz, szachraj ANTONIM: człowiek uczciwy, człowiek podobieństwa.
 • Znaczenie Się Afiszować Czym jest pokazywać (się), obnosić się, chwalić się, popisywać się, prowadzać się z kimś ANTONIM: kryć się, skrywać się, ukrywać się, nie rzucać się czemu.
 • Znaczenie Afront Co oznacza obraza, zniewaga, obelga, policzek, profanacja, znieważanie, książk. despekt, dyshonor, impertynencja ANTONIM: uznanie, pochwała, książk co gorsze.
 • Znaczenie Agencja Tłumaczenie oddział, dział, departament, ekspozytura, filia, referat, sekcja, wydział, oficj. agenda, jednostka/komórka organizacyjna ANTONIM: centrala porównaj.
 • Znaczenie Agnostyczny Przykłady świecki, pozakościelny, laicki, książk. areligijny ateistyczny, antykościelny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny, klerykalny porównanie.
 • Znaczenie Agresja Definicja wściekłość, furia, (szewska) pasja, szał gniew, złość, oburzenie, podrażnienie, rozdrażnienie, wzburzenie, zdenerwowanie, książk. irytacja dlaczego.
 • Znaczenie Agresor Encyklopedia SYNONIM: napastnik, najeźdźca, okupant, zaborca przeciwnik, nieprzyjaciel, wróg ANTONIM: obrońca, patriota opiekun, protektor jak lepiej.
 • Znaczenie Agresywny Jak działa napastliwy, buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastniczy, zaczepny prowokacyjny, obelżywy, obraźliwy, obrażający, ubliżający dziki, dziko kiedy.
 • Znaczenie Akceptacja Czy jest aprobata, akceptowanie, godzenie się przyzwolenie, tolerowanie zgoda, pozwolenie, przystanie; zezwolenie, książk. placet, pot. zielone od czego zależy.
 • Znaczenie Akceptować Pojęcie zgadzać się, pozwalać, przyzwalać, tolerować, zezwalać, dawać zgodę/pozwolenie, wyrażać zgodę, nie protestować, przymykać oczy, patrzeć na czym polega.
 • Znaczenie Akceptowalny Wyjaśnienie przyzwoity, normalny, porządny, zadowalający, niebudzący sprzeciwu znośny, możliwy, do zniesienia, do zaakceptowania, do wytrzymania, jaki różnice.
 • Znaczenie Się Aklimatyzować Opis dostosować się, zaadaptować się, zadomowić się, zżyć się, książk. wrosnąć, zrosnąć się, zapuścić korzenie ANTONIM: buntować się, czuć się wady i zalety.
 • Znaczenie Aksjomat Informacje SYNONIM: dogmat, norma, pewnik, zasada, prawda (ogólna) ANTONIM: teza, hipoteza, postulat, propozycja, supozycja, twierdzenie podobieństwa.
 • Znaczenie Aktualnie Znaczenie obecnie, teraz, właśnie, współcześnie, w tej chwili, w naszych czasach dziś, dzisiaj, oficj. w dniu dzisiejszym ANTONIM: kiedyś, dawno czemu.
 • Znaczenie Aktualny Co znaczy niedawny, bieżący, dzisiejszy, modny, nowy, ostatni, świeży, współczesny, pot. gorący obecny, bieżący, trwający, oficj. biegnący ANTONIM co gorsze.
 • Znaczenie Aleja Krzyżówka ulica, droga, jezdnia, trasa, oficj. ciąg jezdny ANTONIM: chodnik, pobocze, dróżka, ścieżka, trotuar, oficj. ciąg pieszy/spacerowy bulwar porównaj.
 • Znaczenie Alkoholizm Co to jest pijaństwo, picie, upijanie się, książk. opilstwo nałóg, nadużywanie alkoholu, oficj. choroba alkoholowa ANTONIM: abstynencja porównanie.
 • Znaczenie Aktywista Słownik towarzysz) partyjny, polityk, działacz (partyjny), funkcjonariusz (partyjny) samorządowiec, działacz samorządowy komunista, socjalista dlaczego.
 • Znaczenie Aktywność Czym jest działanie, działalność, funkcjonowanie, praca; urządzenia lub narządu wewnętrznego człowieka: czynność ANTONIM: bierność, bezczynność jak lepiej.
 • Znaczenie Apetyt Co oznacza SYNONIM: smak, ochota, pragnienie chętka, chrapka ANTONIM: brak apetytu/łaknienia, ksiażk. anoreksja kiedy.
 • Znaczenie Aktywny Tłumaczenie czynny, pracowity, ruchliwy, zajęty, zapracowany, pełen energii niespokojny, poszukujący, twórczy, dzien. kreatywny pilny, gorliwy od czego zależy.
 • Znaczenie Akurat Przykłady akuratnie, w sam raz, właśnie (tyle) punktualnie dokładnie, precyzyjnie, ściśle ANTONIM: około, niedokładnie, mniej więcej, szacunkowo, w na czym polega.
 • Znaczenie Alarm Definicja SYNONIM: alert, mobilizacja, ostrzeżenie sygnał, brzęczyk, dzwonek, syrena ANTONIM: spokój, pokój, bezpieczeństwo, cisza różnice.
 • Znaczenie Alarmować Encyklopedia zawiadamiać, powiadamiać, donosić, informować, komunikować, oznajmiać, meldować, raportować, podawać do wiadomości ogłaszać, anonsować wady i zalety.
 • Znaczenie Albo Jak działa SYNONIM: lub, albo...albo, bądź, czy, czy też, ewentualnie ANTONIM: i, oraz, a także, jak też, jak również, również, także podobieństwa.
 • Znaczenie Altruizm Czy jest hojność, dobroczynność, filantropia, miłosierdzie, ofiarność, szczodrość, szczodrobliwość, działalność dobroczynna/charytatywna, książk czemu.
 • Znaczenie Anachronizm Pojęcie przeżytek, relikt, zabytek śmierć technologiczna ANTONIM: nowość, innowacja, udoskonalenie, ulepszenie, racjonalizacja nowinka, nowalijka co gorsze.
 • Znaczenie Analityczny Wyjaśnienie empiryczny, doświadczalny, materiałowy rzeczywisty, zbadany, stwierdzony, odnotowany ANTONIM: syntetyczny teoretyczny, abstrakcyjny porównaj.
 • Znaczenie Aluzyjnie Opis alegorycznie, metaforycznie, książk. ogródkami między wierszami, książk. implicite, implicytnie ANTONIM: dosłownie, dokładnie, literalnie porównanie.
 • Znaczenie Aluzyjny Informacje delikatny, dyplomatyczny grzeczny, kulturalny, taktowny ANTONIM: bezpośredni, chamski, grubiański, ordynarny, wulgarny, książk. gruboskórny dlaczego.
 • Znaczenie Amatorski Znaczenie nieprofesjonalny, hobbystyczny, książk. domorosły, pot. niedzielny (np. kierowca) rozrywkowy, rekreacyjny, wypoczynkowy, zabawowy ANTONIM jak lepiej.
 • Znaczenie Amoralny Co znaczy niemoralny, podejrzanej konduity/moralności podstępny, fałszywy, perfidny, pot. cwaniacki ANTONIM: moralny, szlachetny, nieskazitelny kiedy.
 • Znaczenie Się Amortyzować Krzyżówka SYNONIM: zwracać się, opłacać się, procentować przynieść zysk, być rentownym ANTONIM: nie opłacać się, przynieść straty od czego zależy.
 • Znaczenie Analizować Co to jest sprawdzać, badać, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, zgłębiać na czym polega.
 • Znaczenie Analogia Słownik podobieństwo, bliskość, pokrewieństwo, wspólność, zbieżność, zgodność, cecha wspólna, związek, książk. paralela wspólnota, pokrywanie się różnice.
 • Znaczenie Anemiczny Czym jest chorowity, cherlawy, nieodporny, podatny (na infekcje, choroby), skłonny (do chorób), słabowity, pot. chucherkowaty ANTONIM: zdrowy wady i zalety.
 • Znaczenie Analogicznie Co oznacza podobnie, porównywalnie, tak samo, zbieżnie, w /analogiczny/podobny/taki sam sposób ANTONIM: różnie, inaczej, niejednakowo, odrębnie podobieństwa.
 • Znaczenie Analogiczny Tłumaczenie pokrewny, podobny, zbliżony, bliźniaczy, pokrywający się, porównywalny, zbieżny, siostrzany ANTONIM: odrębny, inny, odmienny, kontrastowy czemu.
 • Znaczenie Anarchia Przykłady bałagan, bezhołowie, bezprawie, nieporządek, rozprzężenie, brak porządku, książk. bezrząd, nierząd, brak silnej ręki, brak gospodarza co gorsze.
 • Znaczenie Anegdota Definicja fikcja, fantazja, fantazjowanie, urojenie, zmyślenie, dzien. fakt prasowy, książk. konfabulacja, neg. wymysł legenda, mit ANTONIM porównaj.
 • Znaczenie Angażować Encyklopedia zatrudniać, wynajmować, przyjmować do pracy, dawać pracę/zatrudnienie płacić, mieć na liście płac ANTONIM: zwalniać, (z)dymisjonować porównanie.
 • Znaczenie Się Angażować Jak działa podejmować się, zobowiązywać się, ofiarowywać się, brać/przyjmować/podejmować obowiązek/odpowiedzialność/zadanie wciągać się, włączać się dlaczego.
 • Znaczenie Się Angażowanie Czy jest SYNONIM: wtrącanie się, ingerencja, interwencja, zaangażowanie ANTONIM: nieangażowanie (się), nieingerencja, nieinterwencja jak lepiej.
 • Znaczenie Anonsować Pojęcie ogłaszać, obwieszczać, publikować, rozgłaszać, rozpowszechniać/szerzyć wieści zawiadamiać, powiadamiać, alarmować, donosić, informować kiedy.
 • Znaczenie Antyk Wyjaśnienie zabytek, relikt, pamiątka, dzien. pomnik kultury ANTONIM: nowość, nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk mody/techniki od czego zależy.
 • Znaczenie Antykościelny Opis SYNONIM: ateistyczny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny, wyznaniowy, książk. konfesyjny na czym polega.
 • Znaczenie Antypatia Informacje niechęć, nieprzychylność, niełaska, nieżyczliwość, wrogość wstręt, uprzedzenie, książk. idiosynkrazja, resentyment odraza, obrzydzenie różnice.
 • Znaczenie Antypatyczny Znaczenie niemiły, nieprzyjemny, niesympatyczny, odpychający nieuprzejmy, arogancki, butny, bezczelny, burkliwy, gburowaty, impertynencki, obcesowy wady i zalety.
 • Znaczenie Anulować Co znaczy unieważnić, cofnąć, (s)kasować, uchylić, (z)likwidować, zawiesić; umowę: rozwiązać, wypowiedzieć; pieniądze: wycofać z obiegu ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Anulowanie Krzyżówka odwołanie, likwidacja, rezygnacja, wstrzymanie, wycofanie, zaprzestanie ANTONIM: wprowadzenie, zarządzenie, zaprowadzenie, ustanowienie czemu.
 • Znaczenie Apatia Co to jest pesymizm, przygnębienie, depresja, melancholia, smutek, załamanie, książk. spleen, splin, pot. chandra ANTONIM: optymizm, nadzieja, radość co gorsze.
 • Znaczenie Apel Słownik odezwa, petycja, prośba, rezolucja wniosek, postulat, propozycja, sugestia, oficj. dezyderat ANTONIM: żądanie, nakaz, rozkaz, dyspozycja porównaj.
 • Znaczenie Apelować Czym jest odwoływać się, kwestionować/podważać (wyrok), nie zgadzać się z wyrokiem prosić, poprosić, proponować, sugerować, oficj. upraszać porównanie.
 • Znaczenie Apetyczny Co oznacza smaczny, dobry, pyszny, smakowity, pot. pycha, palce lizać ANTONIM: nieapetyczny, niesmaczny, niedobry, niejadalny, niestrawny, obrzydliwy dlaczego.
 • Znaczenie Aplikować Tłumaczenie podawać, przepisać, przepisywać, radzić, zalecać, książk. ordynować; kurację: zlecić ANTONIM: używać, łykać, pić, przyjmować, stosować jak lepiej.
 • Znaczenie Apodyktyczny Przykłady zasadniczy, kategoryczny, surowy, wymagający nieubłagany, nieprzebłagany, nieprzejednany ANTONIM: pobłażliwy, niewymagający, pozwalający na kiedy.
 • Znaczenie Aprobata Definicja akceptacja, akceptowanie, godzenie się, przyzwolenie, tolerowanie zgoda, pozwolenie, przystanie, zezwolenie, książk. placet, pot. zielone od czego zależy.
 • Znaczenie Aprobować Encyklopedia pozwalać, zezwalać, dopuszczać, umożliwiać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę legalizować, uprawomocnić, sankcjonować ANTONIM: zabraniać na czym polega.
 • Znaczenie Arbitralność Jak działa dowolność, bezład, nieporządek, brak uregulowań prawnych przypadek, przypadkowość, samowola nieuzasadnienie, brak podstaw, brak różnice.
 • Znaczenie Archaiczny Czy jest przestarzały, nienowoczesny, niedzisiejszy, przebrzmiały, skostniały, tradycyjny, zacofany, zdezaktualizowany, z innej epoki, (w stylu wady i zalety.
 • Znaczenie Aresztant Pojęcie skazaniec, więzień, oficj. osadzony, skazany sprawca, podejrzany, poszukiwany, winowajca, zatrzymany przestępca, złoczyńca, bandyta podobieństwa.
 • Znaczenie Aresztować Wyjaśnienie zatrzymać, pochwycić, schwytać, ująć, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć, zapuszkować ANTONIM: uwolnić, zwolnić, puścić, wypuścić czemu.
 • Znaczenie Argument Opis racja, powód, motyw, motywacja, pobudka, umotywowanie, uzasadnienie ANTONIM: arbitralność, brak uzasadnienia, dowolność, nieuzasadnienie co gorsze.
 • Znaczenie Argumentacja Informacje argumenty, dowodzenie, udowadnianie, uzasadnianie, wymiana zdań dyskusja, rozmowa, dialog, debata, dysputa, omawianie, roztrząsanie porównaj.
 • Znaczenie Argumentować Znaczenie dowodzić, dokumentować, motywować, udowadniać, uzasadniać, popierać dowodami, przytaczać/składać dowody, przedstawiać/wysuwać/wytaczać porównanie.
 • Znaczenie Armia Co znaczy SYNONIM: wojsko, siły zbrojne, gwardia, oddziały ANTONIM: instytucje/organizacje cywilne/niezmilitaryzowane, pot. cywile dlaczego.
 • Znaczenie Autentyk Krzyżówka oryginał, pierwowzór, wzór, rękopis, książk. manuskrypt, autograf ANTONIM: kopia, duplikat, odbitka, odpis, przedruk, reprodukcja, pot jak lepiej.
 • Znaczenie Arogancja Co to jest bezczelność, bezceremonialność, niedelikatność, obcesowość, tupet, zuchwałość, zuchwalstwo, książk. buta nieuprzejmość, impertynencja kiedy.
 • Znaczenie Arogancki Słownik burkliwy, impertynencki, kłótliwy, niegrzeczny, niemiły, odpychający, opryskliwy, zuchwały bezczelny, bezwstydny, niedelikatny, obcesowy od czego zależy.
 • Znaczenie Arogant Czym jest impertynent cham, prostak, gbur, prymityw, człowiek nieokrzesany, książk. grubianin ANTONIM: dżentelmen, człowiek na na czym polega.
 • Znaczenie Aromat Co oznacza zapach, woń; wina: bukiet olejek (zapachowy/aromatyczny), pachnidło, perfumy, wonność, środek zapachowy ANTONIM: smród, fetor, odór, swąd różnice.
 • Znaczenie Aromatyczny Tłumaczenie pachnący, ożywczy, świeży, upajający, wonny, książk. rzeźwiący korzenny, odurzający, żywiczny ANTONIM: śmierdzący, cuchnący, smrodliwy wady i zalety.
 • Znaczenie Artykuł Przykłady studium, praca (naukowa), opracowanie, rozprawa, szkic, książk. dysertacja produkt, towar, wyrób przetwór ANTONIM: esej, eseistyka podobieństwa.
 • Znaczenie Artysta Definicja twórca, indywidualność, osobowość twórcza, człowiek sztuki aktor, muzyk ANTONIM: twórca nieprofesjonalny, amator, wyrobnik, neg. chałturnik czemu.
 • Znaczenie Artystyczny Encyklopedia elitarny, wysokiego lotu, intelektualny, zintelektualizowany, przeintelektualizowany ANTONIM: popularny, masowy, plebejski banalny co gorsze.
 • Znaczenie Artyzm Jak działa sztuka, kunszt, maestria, mistrzostwo, warsztat, talent ANTONIM: rzemiosło, wyrobnictwo, seryjna produkcja kicz, szmira, tandeta, pot porównaj.
 • Znaczenie Arystokracja Czy jest magnateria, możnowładztwo, książęta, wyższe sfery, wyższe warstwy społeczne, hist. patrycjat ANTONIM: plebs, pospólstwo, gmin, ksiażk. stan porównanie.
 • Znaczenie Arystokrata Pojęcie SYNONIM: magnat, możnowładca, książę, człowiek z wyższych sfer/warstw społecznych, hist. patrycjusz ANTONIM: plebejusz, chłop, neg. cham dlaczego.
 • Znaczenie Aspirować Wyjaśnienie starać się, dążyć, sięgać, czynić starania, oficj. ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: nie wysilać się jak lepiej.
 • Znaczenie Atak Opis napad, napaść, zaczepka, zamach uderzenie, najazd, natarcie, nawała, ofensywa, szturm, szarża, wypad, działania zaczepne, oficj. agresja kiedy.
 • Znaczenie Atakować Informacje uderzać, nacierać, najeżdżać dokonywać agresji/napadu/napaści szturmować, napierać, szarżować, iść do szturmu, podejmować atak bić od czego zależy.
 • Znaczenie Ateistyczny Znaczenie SYNONIM: antykościelny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny, wyznaniowy, książk. konfesyjny na czym polega.
 • Znaczenie Atencja Co znaczy szacunek, uznanie, chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. nabożeństwo, pietyzm, rewerencja cześć, hołd, uwielbienie różnice.
 • Znaczenie Atestować Krzyżówka SYNONIM: koncesjonować, homologować, zatwierdzić, dopuścić (do użytku) ANTONIM: nie dopuścić, odebrać/wycofać pozwolenie/zgodę/koncesję wady i zalety.
 • Znaczenie Atleta Co to jest siłacz, mocarz, osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan, waligóra, wyrwidąb ANTONIM: słabeusz, cherlak, zdechlak chuchro, truchło podobieństwa.
 • Znaczenie Atrakcja Słownik ciekawostka, magnes, przynęta, urozmaicenie, wabik, dzien. lokomotywa gwóźdź programu, książk. clou rozrywka, zabawa, frajda, gra, igraszki czemu.
 • Znaczenie Atrakcyjnie Czym jest ciekawie, fascynująco, efektownie, interesująco, intrygująco, pasjonująco, podniecająco, porywająco, zajmująco ANTONIM: nieatrakcyjnie co gorsze.
 • Znaczenie Atrakcyjność Co oznacza elegancja, gracja, powab, seksapil, pot. coś piękno, uroda, czar, urok, wdzięk, książk. krasa estetyka, elegancja, poetyczność, wspaniałość porównaj.
 • Znaczenie Atrakcyjny Tłumaczenie przystojny, interesujący, pociągający, zgrabny, wyglądający korzystnie, pot. seksowny piękny, ładny, niebrzydki, estetyczny, kształtny porównanie.
 • Znaczenie Autem Przykłady jechać) samochodem, na czterech kółkach, własnym transportem ANTONIM: pieszo, na (własnych) nogach, książk. per pedes autobusem, metrem dlaczego.
 • Znaczenie Autentycznie Definicja naprawdę, rzeczywiście, istotnie, faktycznie, prawdziwie, książk. doprawdy, zaiste, w istocie, w rzeczy samej realnie, fizycznie jak lepiej.
 • Znaczenie Autentyczność Encyklopedia prawdziwość, wiarygodność prawda, autentyzm, realizm, realność, rzeczywistość ANTONIM: fikcja, fantazja, mit, wymysł, zmyślenie, książk kiedy.
 • Znaczenie Autentyczny Jak działa prawdziwy, oryginalny; produkt: firmowy, markowy naturalny, niewymuszony, spontaniczny szczery, niezakłamany, bezpośredni, otwarty od czego zależy.
 • Znaczenie Autentyzm Czy jest prawda, autentyczność, realizm, realność, rzeczywistość autentyczność, prawdziwość, wiarygodność naturalność, bezpośredniość na czym polega.
 • Znaczenie Autochton Pojęcie SYNONIM: tutejszy, książk. tuziemiec, oficj. krajowiec, pot. swój ANTONIM: osadnik, osiedleniec, przesiedleniec, kolonista, kolonizator różnice.
 • Znaczenie Automatyczny Wyjaśnienie mechaniczny, zautomatyzowany, zmechanizowany komputerowy, skomputeryzowany samoczynny, działający samoczynnie, książk. samosterujący wady i zalety.
 • Znaczenie Autonomiczny Opis samodzielny, niezależny, swobodny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy ANTONIM: niesamodzielny, ograniczony, uzależniony, zależny podobieństwa.
 • Znaczenie Autor Informacje twórca, inicjator, kreator, pomysłodawca, projektodawca, wnioskodawca, pot. ojciec pisarz, literat, dramaturg, poeta, prozaik, twórca czemu.
 • Znaczenie Autorstwo Znaczenie SYNONIM: twórczość, kompozycja, kreacja, pisarstwo ANTONIM: wykonawstwo, interpretacja, odtworzenie, wykonanie, rola, sztuka (aktorska co gorsze.
 • Znaczenie Autorytarny Co znaczy totalitarny, dyktatorski, despotyczny, książk. absolutystyczny, hist. jedynowładczy niedemokratyczny, pozakonstytucyjny, siłowy ANTONIM porównaj.
 • Znaczenie Autorytet Krzyżówka posłuch, poważanie, pozycja, prestiż, szacunek, uznanie, znaczenie, książk. mir wzór, mistrz, nauczyciel, profesor, opiekun (naukowy porównanie.
 • Znaczenie Awangarda Co to jest kuźnia, laboratorium, wysunięta placówka, książk. forpoczta ANTONIM: twierdza, ośrodek, siedlisko, książk. matecznik, okopy Świętej Trójcy dlaczego.
 • Znaczenie Awangardowy Słownik reformatorski, postępowy, innowacyjny, modernistyczny ANTONIM: tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, zachowawczy, przywiązany do jak lepiej.
 • Znaczenie Awans Czym jest powołanie, desygnowanie (na stanowisko), mianowanie, nominacja, promocja (oficerska) wyznaczenie, delegowanie, naznaczenie, oddelegowanie kiedy.
 • Znaczenie Awantura Co oznacza burda, bójka, bijatyka, burza, oficj . zakłócenie porządku, pot. draka, chryja, rozróba kłótnia, sprzeczka, konflikt, kontrowersja, różnica od czego zależy.
 • Znaczenie Awanturnik Tłumaczenie buntownik, rozrabiaka, rozrabiacz intrygant, mąciciel, mąciwoda, wichrzyciel, neg. warchoł ANTONIM: rozjemca, człowiek spokojny, człowiek na czym polega.
 • Znaczenie Się Awanturować Przykłady SYNONIM: kłócić się, spierać się, sprzeczać się ANTONIM: dyskutować, debatować, konferować, polemizować, rozprawiać negocjować, układać się różnice.
 • Znaczenie Awersja Definicja SYNONIM: niechęć, obrzydzenie, niesmak, odraza, wstręt ANTONIM: skłonność, pociąg, słabość, upodobanie, zamiłowanie, książk. inklinacja wady i zalety.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Awersja co znaczy Awanturować Się krzyżówka Awanturnik co to jest Awantura słownik Awans czym jest Awangardowy co oznacza Awangarda tłumaczenie Autorytet. znaczenie.

Wyraz Arytmiczny co znaczy Asceta krzyżówka Aseptyczny co to jest definicja.