awersja awanturować co to znaczy

Awersja, Awanturować Się, Awanturnik, Awantura, Awans, Awangardowy, Awangarda, Autorytet.

Dziś jest Sobota, 8 sierpnia 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Iza, Dominik.

Słownik wyrazów polskich na A

 • Arytmiczny znaczenie to znaczy nieregularny, niemiarowy, nierówny ANTONIM: rytmiczny, regularny, równy, miarowy, niezmienny, powtarzalny
 • Asceta znaczenie to znaczy książk. anachoreta, eremita ANTONIM: hulaka, swawolnik, utracjusz, książk. birbant, hedonista, neg. lekkoduch
 • Aseptyczny znaczenie to znaczy SYNONIM: sterylny, czysty, jałowy, wyjałowiony ANTONIM: zakażony, brudny; powietrze: skażone, zapylone, zatrute
 • Arystokratyczny znaczenie to znaczy wielkopański, pański ANTONIM: plebejski, książk. gminny, parweniuszowski prostacki, prymitywny, ordynarny
 • Absorbować znaczenie to znaczy pobrać, wessać, wchłonąć, książk. zasymilować ANTONIM: nie przyswoić, odrzucić, wydalić, wydzielić, wypuścić
 • Analiza znaczenie to znaczy dowodzenie, logika, spekulacja, umotywowanie ANTONIM: intuicja, przeczucie, odczucie instynkt, (naturalny) pęd, zdrowy
 • Abstrahować znaczenie to znaczy pod uwagę, nie uwzględniać, nie zważać, książk. zaniedbać ANTONIM: uwzględniać, brać pod uwagę, brać pod rozwagę, brać
 • Abstrakcyjny znaczenie to znaczy spekulatywny hipotetyczny, oczekiwany, przewidywany, prognozowany, spodziewany, idealny, ulotny nieprzeliczalny
 • Absolutnie znaczenie to znaczy bezwzględnie, istotnie, jak najbardziej, naturalnie, (no) pewnie, nie inaczej, oczywiście, racja, rzeczywiście, w
 • Absolutyzm znaczenie to znaczy totalitaryzm, totalizm, tyrania, despotyzm ANTONIM: demokracja, parlamentaryzm, system przedstawicielski równość
 • Abstynencja znaczenie to znaczy trzeźwość, powstrzymywanie się od picia (alkoholu) brak nałogu, odwyk, leczenie odwykowe ANTONIM: pijaństwo, picie
 • Abstynent znaczenie to znaczy trzeźwy, w pełni sprawny ANTONIM: pijany, nietrzeźwy, pijący, podchmielony, podochocony, podpity, upity, wstawiony
 • Absurd znaczenie to znaczy sensu/logiki, nonsens, absurdalność, bezsensowność, nielogiczność ANTONIM: sens, znaczenie, treść, wymowa, wydźwięk
 • Absurdalność znaczenie to znaczy bezsensowność, brak sensu, niesensowność bezzasadność, brak uzasadnienia, brak potrzeby ANTONIM: słuszność, celowość
 • Absurdalny znaczenie to znaczy idiotyczny, nielogiczny, nierealny, nieziszczalny, nonsensowny, pot. kretyński ANTONIM: racjonalny, mądry, rozsądny
 • Adekwatny znaczenie to znaczy optymalny, najlepszy, pasujący, wymarzony, pot. jak ulał ANTONIM: nieadekwatny, nieodpowiedni, niedostosowany
 • Administrować znaczenie to znaczy nadzorować, zarządzać rządzić, kierować, panować, sprawować kontrolę/władzę/rządy, być u steru, trzymać ster (władzy
 • Adorować znaczenie to znaczy wielbić, oddawać cześć, otaczać czcią/szacunkiem ANTONIM: znieważać, bezcześcić, profanować, zniesławiać
 • Adwokat znaczenie to znaczy negocjator, wyraziciel, pełnomocnik, książk. plenipotent ANTONIM: mocodawca, dysponent, pracodawca
 • Afektowany znaczenie to znaczy egzaltowany, napuszony, pretensjonalny, sztuczny ANTONIM: naturalny, bezpretensjonalny, normalny, prosty
 • Aferzysta znaczenie to znaczy krętacz, szuler, wydrwigrosz, książk. szalbierz, pot. kanciarz, szachraj ANTONIM: człowiek uczciwy, człowiek
 • Afiszować Się znaczenie to znaczy obnosić się, chwalić się, popisywać się, prowadzać się z kimś ANTONIM: kryć się, skrywać się, ukrywać się, nie rzucać
 • Afront znaczenie to znaczy obelga, policzek, profanacja, znieważanie, książk. despekt, dyshonor, impertynencja ANTONIM: uznanie, pochwała, książk
 • Agencja znaczenie to znaczy departament, ekspozytura, filia, referat, sekcja, wydział, oficj. agenda, jednostka/komórka organizacyjna ANTONIM
 • Agnostyczny znaczenie to znaczy pozakościelny, laicki, książk. areligijny ateistyczny, antykościelny, antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny
 • Agresja znaczenie to znaczy szewska) pasja, szał gniew, złość, oburzenie, podrażnienie, rozdrażnienie, wzburzenie, zdenerwowanie, książk. irytacja
 • Agresor znaczenie to znaczy okupant, zaborca przeciwnik, nieprzyjaciel, wróg ANTONIM: obrońca, patriota opiekun, protektor
 • Agresywny znaczenie to znaczy buńczuczny, czupurny, kłótliwy, napastniczy, zaczepny prowokacyjny, obelżywy, obraźliwy, obrażający, ubliżający dziki
 • Akceptacja znaczenie to znaczy akceptowanie, godzenie się przyzwolenie, tolerowanie zgoda, pozwolenie, przystanie; zezwolenie, książk. placet, pot
 • Akceptować znaczenie to znaczy pozwalać, przyzwalać, tolerować, zezwalać, dawać zgodę/pozwolenie, wyrażać zgodę, nie protestować, przymykać oczy
 • Akceptowalny znaczenie to znaczy porządny, zadowalający, niebudzący sprzeciwu znośny, możliwy, do zniesienia, do zaakceptowania, do wytrzymania, jaki
 • Aklimatyzować Się znaczenie to znaczy zaadaptować się, zadomowić się, zżyć się, książk. wrosnąć, zrosnąć się, zapuścić korzenie ANTONIM: buntować się, czuć
 • Aksjomat znaczenie to znaczy pewnik, zasada, prawda (ogólna) ANTONIM: teza, hipoteza, postulat, propozycja, supozycja, twierdzenie
 • Aktualnie znaczenie to znaczy właśnie, współcześnie, w tej chwili, w naszych czasach dziś, dzisiaj, oficj. w dniu dzisiejszym ANTONIM: kiedyś, dawno
 • Aktualny znaczenie to znaczy dzisiejszy, modny, nowy, ostatni, świeży, współczesny, pot. gorący obecny, bieżący, trwający, oficj. biegnący ANTONIM
 • Aleja znaczenie to znaczy jezdnia, trasa, oficj. ciąg jezdny ANTONIM: chodnik, pobocze, dróżka, ścieżka, trotuar, oficj. ciąg pieszy/spacerowy
 • Alkoholizm znaczenie to znaczy upijanie się, książk. opilstwo nałóg, nadużywanie alkoholu, oficj. choroba alkoholowa ANTONIM: abstynencja
 • Aktywista znaczenie to znaczy polityk, działacz (partyjny), funkcjonariusz (partyjny) samorządowiec, działacz samorządowy komunista, socjalista
 • Aktywność znaczenie to znaczy działalność, funkcjonowanie, praca; urządzenia lub narządu wewnętrznego człowieka: czynność ANTONIM: bierność
 • Apetyt znaczenie to znaczy SYNONIM: smak, ochota, pragnienie chętka, chrapka ANTONIM: brak apetytu/łaknienia, ksiażk. anoreksja
 • Aktywny znaczenie to znaczy ruchliwy, zajęty, zapracowany, pełen energii niespokojny, poszukujący, twórczy, dzien. kreatywny pilny, gorliwy
 • Akurat znaczenie to znaczy właśnie (tyle) punktualnie dokładnie, precyzyjnie, ściśle ANTONIM: około, niedokładnie, mniej więcej, szacunkowo, w
 • Alarm znaczenie to znaczy SYNONIM: alert, mobilizacja, ostrzeżenie sygnał, brzęczyk, dzwonek, syrena ANTONIM: spokój, pokój, bezpieczeństwo, cisza
 • Alarmować znaczenie to znaczy powiadamiać, donosić, informować, komunikować, oznajmiać, meldować, raportować, podawać do wiadomości ogłaszać
 • Albo znaczenie to znaczy bądź, czy, czy też, ewentualnie ANTONIM: i, oraz, a także, jak też, jak również, również, także
 • Altruizm znaczenie to znaczy dobroczynność, filantropia, miłosierdzie, ofiarność, szczodrość, szczodrobliwość, działalność dobroczynna/charytatywna
 • Anachronizm znaczenie to znaczy zabytek śmierć technologiczna ANTONIM: nowość, innowacja, udoskonalenie, ulepszenie, racjonalizacja nowinka, nowalijka
 • Analityczny znaczenie to znaczy doświadczalny, materiałowy rzeczywisty, zbadany, stwierdzony, odnotowany ANTONIM: syntetyczny teoretyczny, abstrakcyjny
 • Aluzyjnie znaczenie to znaczy metaforycznie, książk. ogródkami między wierszami, książk. implicite, implicytnie ANTONIM: dosłownie, dokładnie
 • Aluzyjny znaczenie to znaczy dyplomatyczny grzeczny, kulturalny, taktowny ANTONIM: bezpośredni, chamski, grubiański, ordynarny, wulgarny, książk
 • Amatorski znaczenie to znaczy hobbystyczny, książk. domorosły, pot. niedzielny (np. kierowca) rozrywkowy, rekreacyjny, wypoczynkowy, zabawowy ANTONIM
 • Amoralny znaczenie to znaczy podejrzanej konduity/moralności podstępny, fałszywy, perfidny, pot. cwaniacki ANTONIM: moralny, szlachetny
 • Amortyzować Się znaczenie to znaczy SYNONIM: zwracać się, opłacać się, procentować przynieść zysk, być rentownym ANTONIM: nie opłacać się, przynieść straty
 • Analizować znaczenie to znaczy dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać, zgłębiać
 • Analogia znaczenie to znaczy bliskość, pokrewieństwo, wspólność, zbieżność, zgodność, cecha wspólna, związek, książk. paralela wspólnota, pokrywanie
 • Anemiczny znaczenie to znaczy nieodporny, podatny (na infekcje, choroby), skłonny (do chorób), słabowity, pot. chucherkowaty ANTONIM: zdrowy
 • Analogicznie znaczenie to znaczy porównywalnie, tak samo, zbieżnie, w /analogiczny/podobny/taki sam sposób ANTONIM: różnie, inaczej, niejednakowo
 • Analogiczny znaczenie to znaczy zbliżony, bliźniaczy, pokrywający się, porównywalny, zbieżny, siostrzany ANTONIM: odrębny, inny, odmienny, kontrastowy
 • Anarchia znaczenie to znaczy bezprawie, nieporządek, rozprzężenie, brak porządku, książk. bezrząd, nierząd, brak silnej ręki, brak gospodarza
 • Anegdota znaczenie to znaczy fantazjowanie, urojenie, zmyślenie, dzien. fakt prasowy, książk. konfabulacja, neg. wymysł legenda, mit ANTONIM
 • Angażować znaczenie to znaczy wynajmować, przyjmować do pracy, dawać pracę/zatrudnienie płacić, mieć na liście płac ANTONIM: zwalniać, (z
 • Angażować Się znaczenie to znaczy zobowiązywać się, ofiarowywać się, brać/przyjmować/podejmować obowiązek/odpowiedzialność/zadanie wciągać się, włączać
 • Angażowanie Się znaczenie to znaczy ingerencja, interwencja, zaangażowanie ANTONIM: nieangażowanie (się), nieingerencja, nieinterwencja
 • Anonsować znaczenie to znaczy obwieszczać, publikować, rozgłaszać, rozpowszechniać/szerzyć wieści zawiadamiać, powiadamiać, alarmować, donosić
 • Antyk znaczenie to znaczy pamiątka, dzien. pomnik kultury ANTONIM: nowość, nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk
 • Antykościelny znaczenie to znaczy antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny, wyznaniowy, książk. konfesyjny
 • Antypatia znaczenie to znaczy nieprzychylność, niełaska, nieżyczliwość, wrogość wstręt, uprzedzenie, książk. idiosynkrazja, resentyment odraza
 • Antypatyczny znaczenie to znaczy nieprzyjemny, niesympatyczny, odpychający nieuprzejmy, arogancki, butny, bezczelny, burkliwy, gburowaty, impertynencki
 • Anulować znaczenie to znaczy s)kasować, uchylić, (z)likwidować, zawiesić; umowę: rozwiązać, wypowiedzieć; pieniądze: wycofać z obiegu ANTONIM
 • Anulowanie znaczenie to znaczy likwidacja, rezygnacja, wstrzymanie, wycofanie, zaprzestanie ANTONIM: wprowadzenie, zarządzenie, zaprowadzenie
 • Apatia znaczenie to znaczy przygnębienie, depresja, melancholia, smutek, załamanie, książk. spleen, splin, pot. chandra ANTONIM: optymizm
 • Apel znaczenie to znaczy prośba, rezolucja wniosek, postulat, propozycja, sugestia, oficj. dezyderat ANTONIM: żądanie, nakaz, rozkaz, dyspozycja
 • Apelować znaczenie to znaczy kwestionować/podważać (wyrok), nie zgadzać się z wyrokiem prosić, poprosić, proponować, sugerować, oficj. upraszać
 • Apetyczny znaczenie to znaczy pyszny, smakowity, pot. pycha, palce lizać ANTONIM: nieapetyczny, niesmaczny, niedobry, niejadalny, niestrawny
 • Aplikować znaczenie to znaczy przepisywać, radzić, zalecać, książk. ordynować; kurację: zlecić ANTONIM: używać, łykać, pić, przyjmować, stosować
 • Apodyktyczny znaczenie to znaczy kategoryczny, surowy, wymagający nieubłagany, nieprzebłagany, nieprzejednany ANTONIM: pobłażliwy, niewymagający
 • Aprobata znaczenie to znaczy akceptowanie, godzenie się, przyzwolenie, tolerowanie zgoda, pozwolenie, przystanie, zezwolenie, książk. placet, pot
 • Aprobować znaczenie to znaczy dopuszczać, umożliwiać, zgadzać się, dawać pozwolenie/zgodę legalizować, uprawomocnić, sankcjonować ANTONIM: zabraniać
 • Arbitralność znaczenie to znaczy nieporządek, brak uregulowań prawnych przypadek, przypadkowość, samowola nieuzasadnienie, brak podstaw, brak
 • Archaiczny znaczenie to znaczy nienowoczesny, niedzisiejszy, przebrzmiały, skostniały, tradycyjny, zacofany, zdezaktualizowany, z innej epoki, (w
 • Aresztant znaczenie to znaczy oficj. osadzony, skazany sprawca, podejrzany, poszukiwany, winowajca, zatrzymany przestępca, złoczyńca, bandyta
 • Aresztować znaczenie to znaczy schwytać, ująć, zamknąć, złapać, pot. przyskrzynić, zgarnąć, zapuszkować ANTONIM: uwolnić, zwolnić, puścić, wypuścić
 • Argument znaczenie to znaczy motywacja, pobudka, umotywowanie, uzasadnienie ANTONIM: arbitralność, brak uzasadnienia, dowolność, nieuzasadnienie
 • Argumentacja znaczenie to znaczy dowodzenie, udowadnianie, uzasadnianie, wymiana zdań dyskusja, rozmowa, dialog, debata, dysputa, omawianie
 • Argumentować znaczenie to znaczy dokumentować, motywować, udowadniać, uzasadniać, popierać dowodami, przytaczać/składać dowody
 • Armia znaczenie to znaczy SYNONIM: wojsko, siły zbrojne, gwardia, oddziały ANTONIM: instytucje/organizacje cywilne/niezmilitaryzowane, pot. cywile
 • Autentyk znaczenie to znaczy wzór, rękopis, książk. manuskrypt, autograf ANTONIM: kopia, duplikat, odbitka, odpis, przedruk, reprodukcja, pot
 • Arogancja znaczenie to znaczy bezceremonialność, niedelikatność, obcesowość, tupet, zuchwałość, zuchwalstwo, książk. buta nieuprzejmość
 • Arogancki znaczenie to znaczy impertynencki, kłótliwy, niegrzeczny, niemiły, odpychający, opryskliwy, zuchwały bezczelny, bezwstydny, niedelikatny
 • Arogant znaczenie to znaczy prostak, gbur, prymityw, człowiek nieokrzesany, książk. grubianin ANTONIM: dżentelmen, człowiek na
 • Aromat znaczenie to znaczy bukiet olejek (zapachowy/aromatyczny), pachnidło, perfumy, wonność, środek zapachowy ANTONIM: smród, fetor, odór, swąd
 • Aromatyczny znaczenie to znaczy świeży, upajający, wonny, książk. rzeźwiący korzenny, odurzający, żywiczny ANTONIM: śmierdzący, cuchnący, smrodliwy
 • Artykuł znaczenie to znaczy naukowa), opracowanie, rozprawa, szkic, książk. dysertacja produkt, towar, wyrób przetwór ANTONIM: esej, eseistyka
 • Artysta znaczenie to znaczy indywidualność, osobowość twórcza, człowiek sztuki aktor, muzyk ANTONIM: twórca nieprofesjonalny, amator, wyrobnik, neg
 • Artystyczny znaczenie to znaczy lotu, intelektualny, zintelektualizowany, przeintelektualizowany ANTONIM: popularny, masowy, plebejski banalny
 • Artyzm znaczenie to znaczy maestria, mistrzostwo, warsztat, talent ANTONIM: rzemiosło, wyrobnictwo, seryjna produkcja kicz, szmira, tandeta, pot
 • Arystokracja znaczenie to znaczy możnowładztwo, książęta, wyższe sfery, wyższe warstwy społeczne, hist. patrycjat ANTONIM: plebs, pospólstwo, gmin
 • Arystokrata znaczenie to znaczy książę, człowiek z wyższych sfer/warstw społecznych, hist. patrycjusz ANTONIM: plebejusz, chłop, neg. cham
 • Aspirować znaczenie to znaczy sięgać, czynić starania, oficj. ubiegać się, zabiegać, pot. dobijać się, chodzić za czymś ANTONIM: nie wysilać się
 • Atak znaczenie to znaczy zaczepka, zamach uderzenie, najazd, natarcie, nawała, ofensywa, szturm, szarża, wypad, działania zaczepne, oficj
 • Atakować znaczenie to znaczy najeżdżać dokonywać agresji/napadu/napaści szturmować, napierać, szarżować, iść do szturmu, podejmować atak bić
 • Ateistyczny znaczenie to znaczy antyreligijny, laicyzujący ANTONIM: kościelny, klerykalny, religijny, wyznaniowy, książk. konfesyjny
 • Atencja znaczenie to znaczy chwała, poszanowanie, poważanie, respekt, uszanowanie, książk. nabożeństwo, pietyzm, rewerencja cześć, hołd
 • Atestować znaczenie to znaczy homologować, zatwierdzić, dopuścić (do użytku) ANTONIM: nie dopuścić, odebrać/wycofać pozwolenie/zgodę/koncesję
 • Atleta znaczenie to znaczy osiłek, chłop jak dąb, książk. herkules, tytan, waligóra, wyrwidąb ANTONIM: słabeusz, cherlak, zdechlak chuchro
 • Atrakcja znaczenie to znaczy przynęta, urozmaicenie, wabik, dzien. lokomotywa gwóźdź programu, książk. clou rozrywka, zabawa, frajda, gra, igraszki
 • Atrakcyjnie znaczenie to znaczy fascynująco, efektownie, interesująco, intrygująco, pasjonująco, podniecająco, porywająco, zajmująco ANTONIM
 • Atrakcyjność znaczenie to znaczy powab, seksapil, pot. coś piękno, uroda, czar, urok, wdzięk, książk. krasa estetyka, elegancja, poetyczność
 • Atrakcyjny znaczenie to znaczy interesujący, pociągający, zgrabny, wyglądający korzystnie, pot. seksowny piękny, ładny, niebrzydki, estetyczny
 • Autem znaczenie to znaczy na czterech kółkach, własnym transportem ANTONIM: pieszo, na (własnych) nogach, książk. per pedes autobusem, metrem
 • Autentycznie znaczenie to znaczy rzeczywiście, istotnie, faktycznie, prawdziwie, książk. doprawdy, zaiste, w istocie, w rzeczy samej realnie, fizycznie
 • Autentyczność znaczenie to znaczy wiarygodność prawda, autentyzm, realizm, realność, rzeczywistość ANTONIM: fikcja, fantazja, mit, wymysł, zmyślenie
 • Autentyczny znaczenie to znaczy oryginalny; produkt: firmowy, markowy naturalny, niewymuszony, spontaniczny szczery, niezakłamany, bezpośredni, otwarty
 • Autentyzm znaczenie to znaczy autentyczność, realizm, realność, rzeczywistość autentyczność, prawdziwość, wiarygodność naturalność, bezpośredniość
 • Autochton znaczenie to znaczy tuziemiec, oficj. krajowiec, pot. swój ANTONIM: osadnik, osiedleniec, przesiedleniec, kolonista, kolonizator
 • Automatyczny znaczenie to znaczy zautomatyzowany, zmechanizowany komputerowy, skomputeryzowany samoczynny, działający samoczynnie, książk. samosterujący
 • Autonomiczny znaczenie to znaczy niezależny, swobodny, wolny, książk. niezawisły; kraj: niepodległy ANTONIM: niesamodzielny, ograniczony, uzależniony
 • Autor znaczenie to znaczy kreator, pomysłodawca, projektodawca, wnioskodawca, pot. ojciec pisarz, literat, dramaturg, poeta, prozaik, twórca
 • Autorstwo znaczenie to znaczy kompozycja, kreacja, pisarstwo ANTONIM: wykonawstwo, interpretacja, odtworzenie, wykonanie, rola, sztuka (aktorska
 • Autorytarny znaczenie to znaczy dyktatorski, despotyczny, książk. absolutystyczny, hist. jedynowładczy niedemokratyczny, pozakonstytucyjny, siłowy
 • Autorytet znaczenie to znaczy pozycja, prestiż, szacunek, uznanie, znaczenie, książk. mir wzór, mistrz, nauczyciel, profesor, opiekun (naukowy
 • Awangarda znaczenie to znaczy wysunięta placówka, książk. forpoczta ANTONIM: twierdza, ośrodek, siedlisko, książk. matecznik, okopy Świętej Trójcy
 • Awangardowy znaczenie to znaczy postępowy, innowacyjny, modernistyczny ANTONIM: tradycyjny, konserwatywny, tradycjonalistyczny, zachowawczy
 • Awans znaczenie to znaczy desygnowanie (na stanowisko), mianowanie, nominacja, promocja (oficerska) wyznaczenie, delegowanie, naznaczenie
 • Awantura znaczenie to znaczy bijatyka, burza, oficj . zakłócenie porządku, pot. draka, chryja, rozróba kłótnia, sprzeczka, konflikt, kontrowersja
 • Awanturnik znaczenie to znaczy rozrabiaka, rozrabiacz intrygant, mąciciel, mąciwoda, wichrzyciel, neg. warchoł ANTONIM: rozjemca, człowiek spokojny
 • Awanturować Się znaczenie to znaczy się, sprzeczać się ANTONIM: dyskutować, debatować, konferować, polemizować, rozprawiać negocjować, układać się
 • Awersja znaczenie to znaczy niesmak, odraza, wstręt ANTONIM: skłonność, pociąg, słabość, upodobanie, zamiłowanie, książk. inklinacja

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Awersja, Awanturować Się, Awanturnik, Awantura, Awans, Awangardowy, Awangarda, Autorytet, Autorytarny, Autorstwo, Autor, Autonomiczny, Automatyczny, Autochton znaczenie.

Wyraz Awersja, Awanturować Się, Awanturnik, Awantura, Awans definicja.