totnie tota żywa tota tnienie co to znaczy

Istotnie, Istota Żywa, Istota, Istnienie, Istnieć, Inwestować, Inwalida, Intymność, Intuicja.

Dziś jest Czwartek, 24 września 2020.

Imieniny obchodzą: Dora, Teodor, Gerard.

Słownik wyrazów polskich na I

 • Istotny znaczenie to znaczy niebagatelny, niebłahy, nie byle jaki, poważny, książk. ważki; interes: żywotny, oficj. kluczowy, newralgiczny, węzłowy
 • Iść znaczenie to znaczy się wlec się, człapać, chodzić, iść noga za nogą, (po)dreptać, (po)kuśtykać, taszczyć się, toczyć się, zataczać się
 • Izolacja znaczenie to znaczy odseparowanie, odizolowanie, książk. izolacjonizm, obcość, wyobcowanie, książk. alienacja ANTONIM: związek, związki
 • I znaczenie to znaczy też, jak również, również, także ANTONIM: albo, lub, albo...albo, bądź, czy, czy też, ewentualnie
 • Idea znaczenie to znaczy koncept, plan, pomysł, wyobrażenie, zamysł ANTONIM: akcja, czyn, działanie realizacja, finalizacja, materializacja
 • Idealista znaczenie to znaczy człowiek bujający w obłokach/z głową w obłokach fantasta, utopista, teoretyk ANTONIM: realista, racjonalista
 • Idealizacja znaczenie to znaczy pochlebstwo, słowa uznania, książk. apoteoza, laudacja, panegiryk akceptacja, afirmacja chwalenie, pochwalenie
 • Idealnie znaczenie to znaczy cudownie, doskonale, fenomenalnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, rewelacyjnie, wspaniale, wybornie, znakomicie
 • Idealny znaczenie to znaczy psychiczny, niematerialny, duchowy, umysłowy, wewnętrzny nieprzeliczalny, niewymierny idealistyczny ANTONIM
 • Ideał znaczenie to znaczy okaz/uosobienie/wcielenie cnót/dobroci, pot. święty człowiek, sama szlachetność anioł, człowiek
 • Identycznie znaczenie to znaczy jednakowo, jednolicie, na równi, tak samo po równo, proporcjonalnie, równomiernie, symetrycznie, współmiernie, na równe
 • Identyczny znaczenie to znaczy pokrywający się, równoznaczny, równoważny, równoprawny, wyrównany, ten/ taki sam, książk. analogiczny; kąt,trójkąt
 • Identyfikować znaczenie to znaczy traktować/oceniać/widzieć jako coś, utożsamiać, stawiać na równi, stawiać znak równości mylić, mieszać, plątać, nie
 • Ideowość znaczenie to znaczy zaangażowanie oddanie, poświęcenie, służba, służenie ANTONIM: bezideowość, indyferentyzm, relatywizm moralny obojętność
 • Idiotyczny znaczenie to znaczy bezsensowny, bzdurny, nielogiczny, nierealny, nieziszczalny, nonsensowny, pot. kretyński ANTONIM: sensowny, mądry
 • Ignorancja znaczenie to znaczy nieznajomość, brak oczytania/wiedzy/wiadomości nieświadomość, naiwność, nieuświadomienie, nieznajomość, pot. ciemnota
 • Ignorant znaczenie to znaczy książk. abderyta, dyletant, pot. ciemniak ćwierćinteligent, półinteligent ANTONIM: mędrzec, uczony, intelektualista
 • Ignorować znaczenie to znaczy nie przyjmować do wiadomości, udawać, że się nie widzi/nie rozumie, coś do kogoś nie dociera bagatelizować, lekceważyć
 • Impulsywność znaczenie to znaczy gwałtowność, popędliwość, raptowność, wybuchowość ANTONIM: opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność, spokój
 • Iluminacja znaczenie to znaczy elektryczność światło, jasność ANTONIM: ciemność, mrok, ciemno, czerń, półmrok, półcień, zmrok, przest. ćma
 • Imitator znaczenie to znaczy SYNONIM: naśladowca, epigon, plagiator ANTONIM: twórca, twórca oryginalny, innowator, kreator
 • Imitować znaczenie to znaczy się, brać za wzór, brać wzór/przykład, iść/pójść w ślady/za przykładem kopiować, powtarzać, udawać, upodabniać (się
 • Imitowany znaczenie to znaczy fałszywy, nieautentyczny, podrobiony, pozorowany, symulowany, udawany, na niby, książk. sfingowany, pot. lipny ANTONIM
 • Impas znaczenie to znaczy bezruch, bezczynność, marazm, stagnacja, książk. status quo ANTONIM: rozbudowa, rozwój, doskonalenie (się
 • Impertynencja znaczenie to znaczy arogancja, bezczelność, niegrzeczność, złe zachowanie ANTONIM: uprzejmość, dworność, grzeczność, etykieta, kultura
 • Impertynent znaczenie to znaczy prostak, gbur, prymityw, człowiek nieokrzesany, książk. grubianin ANTONIM: dżentelmen, człowiek na
 • Impet znaczenie to znaczy rozmach, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk
 • Import znaczenie to znaczy sprowadzanie (z zagranicy) zakup, kupno, kupowanie, nabywanie ANTONIM: eksport, wywóz, wysyłka (za granicę) sprzedaż
 • Importowany znaczenie to znaczy sprowadzany/sprowadzony z zagranicy, zamorski ANTONIM: polski, krajowy, lokalny, nasz, własny; towar: nieimportowany
 • Impregnowany znaczenie to znaczy nieprzesiąkliwy, nieprzesiąkalny szczelny, nieprzepuszczający wody, wodoszczelny ANTONIM: nieszczelny, przepuszczający
 • Improwizacja znaczenie to znaczy nieukierunkowanie, błądzenie po omacku, poszukiwania bezład, dezorganizacja, nieporządek, nieuporządkowanie, zamęt, pot
 • Improwizowany znaczenie to znaczy niekonwencjonalny, wyjątkowy ANTONIM: konwencjonalny, stały, ustalony, umówiony, utrwalony, rutynowy
 • Impulsywnie znaczenie to znaczy gniewnie, wściekle, z rozdrażnieniem, z wściekłością, ze złością, pot. z pianą na ustach ANTONIM: flegmatycznie
 • Impulsywny znaczenie to znaczy gwałtowny, niepohamowany, nieposkromiony, porywczy, zapalczywy, książk. nieokiełznany ANTONIM: spokojny, łagodny
 • Inaczej znaczenie to znaczy różnie, rozmaicie, w inny/odmienny/różny sposób, w innym świetle; powiedzieć coś: innymi słowami; zrozumieć coś
 • Inauguracja znaczenie to znaczy zalążek, zaranie, zarzewie rozpoczęcie, start ANTONIM: koniec, schyłek, upadek, zmierzch, pot. ostatnie podrygi
 • Inauguracyjny znaczenie to znaczy rozpoczynający, wstępny, pierwotny pierwszy, najwcześniejszy, wczesny ANTONIM: ostatni, kończący, finalny, finałowy
 • Industrialny znaczenie to znaczy fabryczny, gospodarczy ANTONIM: przedindustrialny, dziewiczy, ekologiczny, naturalny ręczny, chałupniczy
 • Indywidualnie znaczenie to znaczy oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samemu, samotnie, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny
 • Ingerencja znaczenie to znaczy wtrącanie się, interwencja, zaangażowanie ANTONIM: nieangażowanie (się), nieingerencja, nieinterwencja
 • Indywidualność znaczenie to znaczy barwność, sugestywność, charakterystyczność nieszablonowość, odrębność, osobowość, swoistość, temperament ANTONIM
 • Indywidualny znaczenie to znaczy osobny, pojedynczy; występ artysty: solowy imienny prywatny, osobisty, swój, własny, oficj. niepubliczny; interes
 • Inercja znaczenie to znaczy powolność, książk. marazm ANTONIM: moc, siła, energia, impet, rozmach, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra
 • Infekcja znaczenie to znaczy chorobowy zarażenia, zarażanie, infekcja, rozsiewanie/roznoszenie/wydzielanie zarazków ANTONIM: leczenie, kuracja
 • Infekować znaczenie to znaczy rozsiewać/roznosić zarazki, szkodzić, mieć działania uboczne, pogarszać stan pacjenta ANTONIM: leczyć, uzdrawiać
 • Informacja znaczenie to znaczy niespodzianka, rewelacja, pot. bomba komunikat, list, notka, notatka, zawiadomienie, książk. wieść ANTONIM: sekret
 • Informacje znaczenie to znaczy telewizyjny), serwis (informacyjny), książk. enuncjacje (prasowe), oficj. doniesienia (agencyjne), pot. newsy ANTONIM
 • Informować znaczenie to znaczy powiadamiać, alarmować, donosić, komunikować, oznajmiać, meldować, raportować, podawać do wiadomości ogłaszać
 • Informować Się znaczenie to znaczy się, wypytywać (się), zapytywać, książk. indagować ANTONIM: odpowiadać, informować, udzielać/dostarczać
 • Inicjator znaczenie to znaczy SYNONIM: autor, twórca, kreator, pomysłodawca, projektodawca, wnioskodawca, pot. ojciec ANTONIM: wykonawca, naśladowca
 • Inicjatywa znaczenie to znaczy koncepcja, pomysł, program, przedsięwzięcie, zamiar, zamierzenie ANTONIM: wynik, rezultat, efekt, osiągnięcie, owoc
 • Innowacja znaczenie to znaczy udoskonalenie, ulepszenie, racjonalizacja nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk mody ANTONIM
 • Innowator znaczenie to znaczy odnowiciel, prekursor, pionier rewolucjonista, reformista, książk. rewizjonista postępowiec, książk. modernista
 • Inny znaczenie to znaczy kontrastowy, kontrastujący, niepodobny, odrębny, oryginalny, nietypowy, przeciwny, różniący się, różny, nie ten sam
 • Inspiracja znaczenie to znaczy zasugerowanie, wpływ, wpływanie ANTONIM: samodzielność, samodzielna decyzja, własna inicjatywa
 • Inspirować znaczenie to znaczy mobilizować, motywować, pobudzać, zagrzewać, dodawać ducha, podnosić/podtrzymywać na duchu ANTONIM: zniechęcać
 • Instynkt znaczenie to znaczy zdrowy rozsądek, pot. zdrowy chłopski rozum intuicja, przeczucie, odczucie ANTONIM: rozum, rozumowanie, analiza
 • Instynktownie znaczenie to znaczy podświadomie, intuicyjnie przypadkowo, niechcący, nienaumyślnie, nieumyślnie, nieświadomie odruchowo, machinalnie
 • Intelekt znaczenie to znaczy inteligencja, mózg, umysłowość, pot. główka, pomyślunek rozum, rozumowanie, analiza, dowodzenie, logika, spekulacja
 • Intelektualista znaczenie to znaczy mędrzec, myśliciel, poszukiwacz, człowiek nauki/intelektu, pot. mól książkowy, neg. jajogłowy naukowiec, badacz
 • Intelektualny znaczenie to znaczy elitarny, wysokiego lotu, zintelektualizowany, przeintelektualizowany ANTONIM: popularny, plebejski banalny, prostacki
 • Inteligencja znaczenie to znaczy mądrość, bystrość, wiedza umysł, głowa, intelekt, mózg, umysłowość, pot. główka, pomyślunek rozum, rozumowanie, analiza
 • Inteligent znaczenie to znaczy pracownik umysłowy/naukowy manager, menedżer, zarządca, neg. jajogłowy ANTONIM: robotnik, pracownik fizyczny, siła
 • Inteligentnie znaczenie to znaczy błyskotliwie, dobrze, dojrzale, konstruktywnie, niegłupio, racjonalnie, rozsądnie, rozumnie, rozważnie rezolutnie
 • Inteligentny znaczenie to znaczy bystry wykształcony, uczony światły, książk. oświecony ANTONIM: głupi, nieinteligentny, niemądry, tępy niewykształcony
 • Intensyfikacja znaczenie to znaczy wzmocnienie, natężenie, nasilenie, wzmożenie, spotęgowanie, zwielokrotnienie, zaostrzenie ANTONIM: słabnięcie
 • Intensywnie znaczenie to znaczy usilnie, wściekle, zapamiętale, zażarcie, zajadle; kochać: namiętnie, szaleńczo; oklaskiwać: hucznie ANTONIM: mało
 • Intensywny znaczenie to znaczy usilny, wściekły, zapamiętały, zażarty, zajadły mocny, dotkliwy, dokuczliwy ANTONIM: słaby, delikatny, lekki, łagodny
 • Interpelacja znaczenie to znaczy rezolucja, zapytanie (poselskie) tezy, propozycje, sugestie ANTONIM: uchwała, decyzja, dekret, orzeczenie
 • Interpretacja znaczenie to znaczy odtworzenie, wykonanie, rola, sztuka (aktorska) ANTONIM: twórczość, kompozycja, autorstwo, kreacja, pisarstwo
 • Interesować znaczenie to znaczy przyciągać/zatrzymywać uwagę/wzrok, budzić/podsycać/wywoływać zainteresowanie absorbować, intrygować, zaciekawiać
 • Interesować Się znaczenie to znaczy ekscytować się, emocjonować się, podniecać się, (roz)gorączkować się, żyć czymś oddawać się, poświęcać się, poświęcać
 • Interesowność znaczenie to znaczy małoduszność, książk. komercjalizm, materializm, merkantylizm obojętność, bierność, znieczulica ANTONIM: filantropia
 • Interesująco znaczenie to znaczy ciekawie, efektownie, fascynująco, intrygująco, pasjonująco, podniecająco, porywająco, zajmująco ANTONIM
 • Interesujący znaczenie to znaczy fascynujący, intrygujący, pasjonujący, podniecający, zajmujący oryginalny, niebanalny, niestandardowy, nietypowy
 • Intratny znaczenie to znaczy popłatny, zyskowny, przynoszący zysk, książk. lukratywny dochodowy, komercyjny, handlowy, zarobkowy ANTONIM
 • Intrygant znaczenie to znaczy wichrzyciel, neg. warchoł buntownik awanturnik, rozrabiaka, rozrabiacz ANTONIM: rozjemca, człowiek spokojny, człowiek
 • Intrygować znaczenie to znaczy ciekawić, przyciągać/zatrzymywać uwagę/wzrok, budzić/podsycać/wywoływać zainteresowanie absorbować, zaciekawiać
 • Intrygujący znaczenie to znaczy interesujący, atrakcyjny, pasjonujący, podniecający, zajmujący ANTONIM: nudny, nieciekawy, nieinteresujący
 • Intuicja znaczenie to znaczy instynkt, (naturalny) pęd, zdrowy rozsądek, pot. zdrowy chłopski rozum ANTONIM: rozum, rozumowanie, analiza
 • Intymność znaczenie to znaczy kameralność, przytulność, romantyczność atmosfera, nastrój, klimat ANTONIM: bieganina, krzątanina, hałas, harmider
 • Inwalida znaczenie to znaczy niepełnosprawny, upośledzony, dzien. sprawny inaczej, książk. chromy, pot. kuternoga, kulas, kulawy niewidomy, ślepy
 • Inwestować znaczenie to znaczy prowadzić inwestycje/interesy; kapitał,pieniądze: lokować, angażować, powierzać, umieszczać, wpłacać ANTONIM
 • Istnieć znaczenie to znaczy egzystować, wegetować, prowadzić/wlec życie/żywot, pot. pędzić żywot ocaleć, przeżyć, uratować się, wyżyć, pozostać
 • Istnienie znaczenie to znaczy byt, trwanie, żywot, książk. wegetacja przeżycie, przetrwanie, ocalenie (od śmierci) nieśmiertelność, życie wieczne
 • Istota znaczenie to znaczy meritum, sens, trzon, myśl przewodnia, oficj. punkt ciężkości, książk. kwintesencja, esencja ANTONIM: dygresja
 • Istota Żywa znaczenie to znaczy SYNONIM: stworzenie, byt, organizm, twór człowiek, zwierzę ANTONIM: rzecz, coś, przedmiot, świat nieożywiony
 • Istotnie znaczenie to znaczy absolutnie, bezwzględnie, jak najbardziej, naturalnie, (no) pewnie, nie inaczej, oczywiście, racja, rzeczywiście, w

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Istotnie, Istota Żywa, Istota, Istnienie, Istnieć, Inwestować, Inwalida, Intymność, Intuicja, Intrygujący, Intrygować, Intrygant, Intratny, Interesujący znaczenie.

Wyraz Istotnie, Istota Żywa, Istota, Istnienie, Istnieć definicja.