totnie tota żywa tota tnienie co to znaczy

KRZYŻÓWKA Istotnie, Istota Żywa, Istota, Istnienie, Istnieć, Inwestować, Inwalida, Intymność.

Dziś jest Sobota, 30 września 2023.

Imieniny obchodzą: Wera, Honoriusz, Zofia.

Słownik wyrazów polskich na I

 • Znaczenie Istotny Co to jest ważny, doniosły, niebagatelny, niebłahy, nie byle jaki, poważny, książk. ważki; interes: żywotny, oficj. kluczowy, newralgiczny, węzłowy porównanie.
 • Znaczenie Iść Definicja maszerować, posuwać się wlec się, człapać, chodzić, iść noga za nogą, (po)dreptać, (po)kuśtykać, taszczyć się, toczyć się, zataczać się co lepsze.
 • Znaczenie Izolacja Co znaczy odosobnienie, odseparowanie, odizolowanie, książk. izolacjonizm, obcość, wyobcowanie, książk. alienacja ANTONIM: związek, związki dlaczego.
 • Znaczenie I Słownik SYNONIM: oraz, a także, jak też, jak również, również, także ANTONIM: albo, lub, albo...albo, bądź, czy, czy też, ewentualnie jak lepiej.
 • Znaczenie Idea Znaczenie myśl, koncepcja, koncept, plan, pomysł, wyobrażenie, zamysł ANTONIM: akcja, czyn, działanie realizacja, finalizacja, materializacja kiedy.
 • Znaczenie Idealista Czym jest marzyciel, romantyk, człowiek bujający w obłokach/z głową w obłokach fantasta, utopista, teoretyk ANTONIM: realista, racjonalista od czego zależy.
 • Znaczenie Idealizacja Co oznacza pochwała, komplement, pochlebstwo, słowa uznania, książk. apoteoza, laudacja, panegiryk akceptacja, afirmacja chwalenie, pochwalenie na czym polega.
 • Znaczenie Idealnie Krzyżówka świetnie, dobrze, cudownie, doskonale, fenomenalnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, rewelacyjnie, wspaniale, wybornie, znakomicie różnice.
 • Znaczenie Idealny Najlepszy abstrakcyjny, ulotny psychiczny, niematerialny, duchowy, umysłowy, wewnętrzny nieprzeliczalny, niewymierny idealistyczny ANTONIM wady i zalety.
 • Znaczenie Ideał Przykłady wzór, okaz/uosobienie/wcielenie cnót/dobroci, pot. święty człowiek, sama szlachetność anioł, człowiek honorowy/porządny/poczciwy/prawy podobieństwa.
 • Znaczenie Identycznie Encyklopedia sprawiedliwie, jednakowo, jednolicie, na równi, tak samo po równo, proporcjonalnie, równomiernie, symetrycznie, współmiernie, na równe czemu.
 • Znaczenie Identyczny Jak działa jednakowy, pokrywający się, równoznaczny, równoważny, równoprawny, wyrównany, ten/ taki sam, książk. analogiczny; kąt,trójkąt: przystający co gorsze.
 • Znaczenie Identyfikować Czy, jest zrównywać, traktować/oceniać/widzieć jako coś, utożsamiać, stawiać na równi, stawiać znak równości mylić, mieszać, plątać, nie porównaj.
 • Znaczenie Ideowość Pojęcie waleczność, zaangażowanie oddanie, poświęcenie, służba, służenie ANTONIM: bezideowość, indyferentyzm, relatywizm moralny obojętność porównanie.
 • Znaczenie Idiotyczny Wyjaśnienie absurdalny, bezsensowny, bzdurny, nielogiczny, nierealny, nieziszczalny, nonsensowny, pot. kretyński ANTONIM: sensowny, mądry, racjonalny co lepsze.
 • Znaczenie Ignorancja Opis niewiedza, głupota, nieznajomość, brak oczytania/wiedzy/wiadomości nieświadomość, naiwność, nieuświadomienie, nieznajomość, pot. ciemnota dlaczego.
 • Znaczenie Ignorant Informacje nieuk, niedouk, książk. abderyta, dyletant, pot. ciemniak ćwierćinteligent, półinteligent ANTONIM: mędrzec, uczony, intelektualista jak lepiej.
 • Znaczenie Ignorować Co to jest nie brać pod uwagę, nie przyjmować do wiadomości, udawać, że się nie widzi/nie rozumie, coś do kogoś nie dociera bagatelizować, lekceważyć kiedy.
 • Znaczenie Impulsywność Definicja porywczość, gwałtowność, popędliwość, raptowność, wybuchowość ANTONIM: opanowanie, flegma, flegmatyczność, powolność, spokój, stateczność od czego zależy.
 • Znaczenie Iluminacja Co znaczy oświetlenie, elektryczność światło, jasność ANTONIM: ciemność, mrok, ciemno, czerń, półmrok, półcień, zmrok, przest. ćma zaciemnienie na czym polega.
 • Znaczenie Imitator Słownik SYNONIM: naśladowca, epigon, plagiator ANTONIM: twórca, twórca oryginalny, innowator, kreator różnice.
 • Znaczenie Imitować Znaczenie naśladować, wzorować się, brać za wzór, brać wzór/przykład, iść/pójść w ślady/za przykładem kopiować, powtarzać, udawać, upodabniać (się wady i zalety.
 • Znaczenie Imitowany Czym jest nieprawdziwy, fałszywy, nieautentyczny, podrobiony, pozorowany, symulowany, udawany, na niby, książk. sfingowany, pot. lipny ANTONIM podobieństwa.
 • Znaczenie Impas Co oznacza bezwład, zastój, bezruch, bezczynność, marazm, stagnacja, książk. status quo ANTONIM: rozbudowa, rozwój, doskonalenie (się), modernizacja czemu.
 • Znaczenie Impertynencja Krzyżówka nieuprzejmość, arogancja, bezczelność, niegrzeczność, złe zachowanie ANTONIM: uprzejmość, dworność, grzeczność, etykieta, kultura co gorsze.
 • Znaczenie Impertynent Najlepszy arogant cham, prostak, gbur, prymityw, człowiek nieokrzesany, książk. grubianin ANTONIM: dżentelmen, człowiek na porównaj.
 • Znaczenie Impet Przykłady moc, siła, energia, rozmach, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk porównanie.
 • Znaczenie Import Encyklopedia wwóz, przywóz, sprowadzanie (z zagranicy) zakup, kupno, kupowanie, nabywanie ANTONIM: eksport, wywóz, wysyłka (za granicę) sprzedaż co lepsze.
 • Znaczenie Importowany Jak działa zagraniczny, wwożony, sprowadzany/sprowadzony z zagranicy, zamorski ANTONIM: polski, krajowy, lokalny, nasz, własny; towar: nieimportowany dlaczego.
 • Znaczenie Impregnowany Czy, jest nieprzemakalny, nieprzesiąkliwy, nieprzesiąkalny szczelny, nieprzepuszczający wody, wodoszczelny ANTONIM: nieszczelny, przepuszczający jak lepiej.
 • Znaczenie Improwizacja Pojęcie przypadkowość, nieukierunkowanie, błądzenie po omacku, poszukiwania bezład, dezorganizacja, nieporządek, nieuporządkowanie, zamęt, pot kiedy.
 • Znaczenie Improwizowany Wyjaśnienie SYNONIM: indywidualny, niekonwencjonalny, wyjątkowy ANTONIM: konwencjonalny, stały, ustalony, umówiony, utrwalony, rutynowy od czego zależy.
 • Znaczenie Impulsywnie Opis gwałtownie, porywczo gniewnie, wściekle, z rozdrażnieniem, z wściekłością, ze złością, pot. z pianą na ustach ANTONIM: flegmatycznie na czym polega.
 • Znaczenie Impulsywny Informacje pobudliwy, popędliwy gwałtowny, niepohamowany, nieposkromiony, porywczy, zapalczywy, książk. nieokiełznany ANTONIM: spokojny, łagodny różnice.
 • Znaczenie Inaczej Co to jest odmiennie, odrębnie, różnie, rozmaicie, w inny/odmienny/różny sposób, w innym świetle; powiedzieć coś: innymi słowami; zrozumieć coś wady i zalety.
 • Znaczenie Inauguracja Definicja początek, zaczątek, zalążek, zaranie, zarzewie rozpoczęcie, start ANTONIM: koniec, schyłek, upadek, zmierzch, pot. ostatnie podrygi podobieństwa.
 • Znaczenie Inauguracyjny Co znaczy początkowy, rozpoczynający, wstępny, pierwotny pierwszy, najwcześniejszy, wczesny ANTONIM: ostatni, kończący, finalny, finałowy, pożegnalny czemu.
 • Znaczenie Industrialny Słownik przemysłowy, fabryczny, gospodarczy ANTONIM: przedindustrialny, dziewiczy, ekologiczny, naturalny ręczny, chałupniczy, rękodzielniczy co gorsze.
 • Znaczenie Indywidualnie Znaczenie jednostkowo, oddzielnie pojedynczo, samodzielnie, samemu, samotnie, w pojedynkę, w rozproszeniu, książk. samopas na swój/własny rachunek porównaj.
 • Znaczenie Ingerencja Czym jest SYNONIM: angażowanie się, wtrącanie się, interwencja, zaangażowanie ANTONIM: nieangażowanie (się), nieingerencja, nieinterwencja porównanie.
 • Znaczenie Indywidualność Co oznacza wyrazistość, barwność, sugestywność, charakterystyczność nieszablonowość, odrębność, osobowość, swoistość, temperament ANTONIM: bladość co lepsze.
 • Znaczenie Indywidualny Krzyżówka jednostkowy, odrębny, osobny, pojedynczy; występ artysty: solowy imienny prywatny, osobisty, swój, własny, oficj. niepubliczny; interes dlaczego.
 • Znaczenie Inercja Najlepszy bezruch, odrętwienie, powolność, książk. marazm ANTONIM: moc, siła, energia, impet, rozmach, werwa, zapał, życie, żywotność, książk. ikra jak lepiej.
 • Znaczenie Infekcja Przykłady choroba, proces chorobowy zarażenia, zarażanie, infekcja, rozsiewanie/roznoszenie/wydzielanie zarazków ANTONIM: leczenie, kuracja kiedy.
 • Znaczenie Infekować Encyklopedia zarażać, rozsiewać/roznosić zarazki, szkodzić, mieć działania uboczne, pogarszać stan pacjenta ANTONIM: leczyć, uzdrawiać, przeprowadzać od czego zależy.
 • Znaczenie Informacja Jak działa wiadomość, sensacja, niespodzianka, rewelacja, pot. bomba komunikat, list, notka, notatka, zawiadomienie, książk. wieść ANTONIM: sekret na czym polega.
 • Znaczenie Informacje Czy, jest wiadomości, dziennik (telewizyjny), serwis (informacyjny), książk. enuncjacje (prasowe), oficj. doniesienia (agencyjne), pot. newsy ANTONIM różnice.
 • Znaczenie Informować Pojęcie zawiadamiać, powiadamiać, alarmować, donosić, komunikować, oznajmiać, meldować, raportować, podawać do wiadomości ogłaszać, anonsować wady i zalety.
 • Znaczenie Się Informować Wyjaśnienie pytać, dowiadywać się, wypytywać (się), zapytywać, książk. indagować ANTONIM: odpowiadać, informować, udzielać/dostarczać podobieństwa.
 • Znaczenie Inicjator Opis SYNONIM: autor, twórca, kreator, pomysłodawca, projektodawca, wnioskodawca, pot. ojciec ANTONIM: wykonawca, naśladowca czemu.
 • Znaczenie Inicjatywa Informacje projekt, myśl, koncepcja, pomysł, program, przedsięwzięcie, zamiar, zamierzenie ANTONIM: wynik, rezultat, efekt, osiągnięcie, owoc, plon co gorsze.
 • Znaczenie Innowacja Co to jest nowość, udoskonalenie, ulepszenie, racjonalizacja nowinka, nowalijka, (ostatni) przebój, pot. ostatni krzyk mody ANTONIM: standard, status porównaj.
 • Znaczenie Innowator Definicja reformator, nowator, odnowiciel, prekursor, pionier rewolucjonista, reformista, książk. rewizjonista postępowiec, książk. modernista porównanie.
 • Znaczenie Inny Co znaczy różny, odmienny, kontrastowy, kontrastujący, niepodobny, odrębny, oryginalny, nietypowy, przeciwny, różniący się, różny, nie ten sam, nie co lepsze.
 • Znaczenie Inspiracja Słownik SYNONIM: namowa, sugestia, zasugerowanie, wpływ, wpływanie ANTONIM: samodzielność, samodzielna decyzja, własna inicjatywa dlaczego.
 • Znaczenie Inspirować Znaczenie zachęcać, mobilizować, motywować, pobudzać, zagrzewać, dodawać ducha, podnosić/podtrzymywać na duchu ANTONIM: zniechęcać, demobilizować jak lepiej.
 • Znaczenie Instynkt Czym jest naturalny) pęd, zdrowy rozsądek, pot. zdrowy chłopski rozum intuicja, przeczucie, odczucie ANTONIM: rozum, rozumowanie, analiza kiedy.
 • Znaczenie Instynktownie Co oznacza bezwiednie, podświadomie, intuicyjnie przypadkowo, niechcący, nienaumyślnie, nieumyślnie, nieświadomie odruchowo, machinalnie, mimowolnie od czego zależy.
 • Znaczenie Intelekt Krzyżówka umysł, głowa, inteligencja, mózg, umysłowość, pot. główka, pomyślunek rozum, rozumowanie, analiza, dowodzenie, logika, spekulacja na czym polega.
 • Znaczenie Intelektualista Najlepszy uczony, erudyta, mędrzec, myśliciel, poszukiwacz, człowiek nauki/intelektu, pot. mól książkowy, neg. jajogłowy naukowiec, badacz różnice.
 • Znaczenie Intelektualny Przykłady artystyczny, elitarny, wysokiego lotu, zintelektualizowany, przeintelektualizowany ANTONIM: popularny, plebejski banalny, prostacki wady i zalety.
 • Znaczenie Inteligencja Encyklopedia błyskotliwość, mądrość, bystrość, wiedza umysł, głowa, intelekt, mózg, umysłowość, pot. główka, pomyślunek rozum, rozumowanie, analiza podobieństwa.
 • Znaczenie Inteligent Jak działa intelektualista, pracownik umysłowy/naukowy manager, menedżer, zarządca, neg. jajogłowy ANTONIM: robotnik, pracownik fizyczny, siła czemu.
 • Znaczenie Inteligentnie Czy, jest mądrze, bystro, błyskotliwie, dobrze, dojrzale, konstruktywnie, niegłupio, racjonalnie, rozsądnie, rozumnie, rozważnie rezolutnie ANTONIM co gorsze.
 • Znaczenie Inteligentny Pojęcie mądry, błyskotliwy, bystry wykształcony, uczony światły, książk. oświecony ANTONIM: głupi, nieinteligentny, niemądry, tępy niewykształcony porównaj.
 • Znaczenie Intensyfikacja Wyjaśnienie wzmaganie (się), wzmocnienie, natężenie, nasilenie, wzmożenie, spotęgowanie, zwielokrotnienie, zaostrzenie ANTONIM: słabnięcie, osłabienie porównanie.
 • Znaczenie Intensywnie Opis gorąco, gwałtownie, usilnie, wściekle, zapamiętale, zażarcie, zajadle; kochać: namiętnie, szaleńczo; oklaskiwać: hucznie ANTONIM: mało co lepsze.
 • Znaczenie Intensywny Informacje gorący, gwałtowny, usilny, wściekły, zapamiętały, zażarty, zajadły mocny, dotkliwy, dokuczliwy ANTONIM: słaby, delikatny, lekki, łagodny dlaczego.
 • Znaczenie Interpelacja Co to jest wniosek, propozycja, rezolucja, zapytanie (poselskie) tezy, propozycje, sugestie ANTONIM: uchwała, decyzja, dekret, orzeczenie jak lepiej.
 • Znaczenie Interpretacja Definicja SYNONIM: wykonawstwo, odtworzenie, wykonanie, rola, sztuka (aktorska) ANTONIM: twórczość, kompozycja, autorstwo, kreacja, pisarstwo kiedy.
 • Znaczenie Interesować Co znaczy ciekawić, przyciągać/zatrzymywać uwagę/wzrok, budzić/podsycać/wywoływać zainteresowanie absorbować, intrygować, zaciekawiać, zajmować, pot od czego zależy.
 • Znaczenie Się Interesować Słownik pasjonować się, ekscytować się, emocjonować się, podniecać się, (roz)gorączkować się, żyć czymś oddawać się, poświęcać się, poświęcać życie na czym polega.
 • Znaczenie Interesowność Znaczenie wyrachowanie, egoizm, małoduszność, książk. komercjalizm, materializm, merkantylizm obojętność, bierność, znieczulica ANTONIM: filantropia różnice.
 • Znaczenie Interesująco Czym jest atrakcyjnie, ciekawie, efektownie, fascynująco, intrygująco, pasjonująco, podniecająco, porywająco, zajmująco ANTONIM: nieinteresująco wady i zalety.
 • Znaczenie Interesujący Co oznacza ciekawy, atrakcyjny, fascynujący, intrygujący, pasjonujący, podniecający, zajmujący oryginalny, niebanalny, niestandardowy, nietypowy podobieństwa.
 • Znaczenie Intratny Krzyżówka opłacalny, korzystny, popłatny, zyskowny, przynoszący zysk, książk. lukratywny dochodowy, komercyjny, handlowy, zarobkowy ANTONIM czemu.
 • Znaczenie Intrygant Najlepszy mąciciel, mąciwoda, wichrzyciel, neg. warchoł buntownik awanturnik, rozrabiaka, rozrabiacz ANTONIM: rozjemca, człowiek spokojny, człowiek co gorsze.
 • Znaczenie Intrygować Przykłady interesować, ciekawić, przyciągać/zatrzymywać uwagę/wzrok, budzić/podsycać/wywoływać zainteresowanie absorbować, zaciekawiać, zajmować, pot porównaj.
 • Znaczenie Intrygujący Encyklopedia fascynujący, ciekawy interesujący, atrakcyjny, pasjonujący, podniecający, zajmujący ANTONIM: nudny, nieciekawy, nieinteresujący porównanie.
 • Znaczenie Intuicja Jak działa przeczucie, odczucie instynkt, (naturalny) pęd, zdrowy rozsądek, pot. zdrowy chłopski rozum ANTONIM: rozum, rozumowanie, analiza co lepsze.
 • Znaczenie Intymność Czy, jest nastrojowość, kameralność, przytulność, romantyczność atmosfera, nastrój, klimat ANTONIM: bieganina, krzątanina, hałas, harmider, niepokój dlaczego.
 • Znaczenie Inwalida Pojęcie kaleka, niepełnosprawny, upośledzony, dzien. sprawny inaczej, książk. chromy, pot. kuternoga, kulas, kulawy niewidomy, ślepy, dzien jak lepiej.
 • Znaczenie Inwestować Wyjaśnienie finansować, fundować, prowadzić inwestycje/interesy; kapitał,pieniądze: lokować, angażować, powierzać, umieszczać, wpłacać ANTONIM kiedy.
 • Znaczenie Istnieć Opis żyć, być, bytować, egzystować, wegetować, prowadzić/wlec życie/żywot, pot. pędzić żywot ocaleć, przeżyć, uratować się, wyżyć, pozostać przy od czego zależy.
 • Znaczenie Istnienie Informacje życie, egzystencja, byt, trwanie, żywot, książk. wegetacja przeżycie, przetrwanie, ocalenie (od śmierci) nieśmiertelność, życie wieczne na czym polega.
 • Znaczenie Istota Co to jest sedno, jądro, meritum, sens, trzon, myśl przewodnia, oficj. punkt ciężkości, książk. kwintesencja, esencja ANTONIM: dygresja, margines różnice.
 • Znaczenie Żywa Istota Definicja SYNONIM: stworzenie, byt, organizm, twór człowiek, zwierzę ANTONIM: rzecz, coś, przedmiot, świat nieożywiony wady i zalety.
 • Znaczenie Istotnie Co znaczy owszem, tak, absolutnie, bezwzględnie, jak najbardziej, naturalnie, (no) pewnie, nie inaczej, oczywiście, racja, rzeczywiście, w istocie podobieństwa.

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo KRZYŻÓWKA Istotnie, Istota Żywa, Istota, Istnienie, Istnieć, Inwestować, Inwalida, Intymność, Intuicja, Intrygujący, Intrygować, Intrygant, Intratny, Interesujący znaczenie.

Wyraz Co oznacza Istotnie, Istota Żywa, Istota, Istnienie, Istnieć definicja.