wzrost wzrastać wzór wzorować co to znaczy

Wzrost, Wzrastać, Wzór, Wzorować Się, Wznowić, Wznosić Się, Wznosić, Wzniosły, Wzniesienie.

Dziś jest Sobota, 26 września 2020.

Imieniny obchodzą: Cyprian, Łucja, Justyna.

Słownik wyrazów polskich na W

 • Wytwór znaczenie to znaczy SYNONIM: produkt (końcowy), wyrób (finalny), książk. fabrykat ANTONIM: materiał, surowiec, półprodukt, tworzywo
 • Wytwórnia znaczenie to znaczy montownia, zakłady przedsiębiorstwo, konsorcjum, koncern, korporacja, spółka ANTONIM: firma jednoosobowa
 • Wczasowicz znaczenie to znaczy kuracjusz, przybyły, turysta, zwiedzający ANTONIM: gospodarz, domownik, najemca, właściciel lokalu/pensjonatu
 • Więcej znaczenie to znaczy SYNONIM: dodatkowo, ekstra, jeszcze, ponownie, jeszcze raz, znowu ANTONIM: mniej, za/zbyt mało, niedostatecznie
 • Współpracownik znaczenie to znaczy SYNONIM: partner, wspólnik ANTONIM: przeciwnik, antypatia, wróg rywal, konkurent, konkurencja
 • Władca znaczenie to znaczy panujący, książk. suweren ANTONIM: poddany, mieszkaniec, obywatel, podległy, hist. lennik, wasal
 • Władze znaczenie to znaczy urząd, władza (państwowa), oficj. administracja centralna rada ministrów, gabinet, ministrowie, oficj. centrum, pot
 • Własny znaczenie to znaczy domowy prywatny, indywidualny, niepubliczny, osobisty; interes: partykularny osobny, własny, wydzielony, wyłączony
 • Właściwy znaczenie to znaczy prawidłowy, regulaminowy, zgodny z normą/z przepisami stosowny, odpowiedni, pasujący, na miejscu, na poziomie słuszny
 • Właśnie znaczenie to znaczy absolutnie, bezwzględnie, istotnie, jak najbardziej, naturalnie, (no) pewnie, nie inaczej, oczywiście, w istocie
 • Włączać znaczenie to znaczy SYNONIM: uruchamiać, załączać, zapalać ANTONIM: wyłączać, gasić; radio: zamykać; światło: przyciemniać
 • Włączyć Się znaczenie to znaczy wciągnąć się uczestniczyć (aktywnie), brać (aktywny) udział wmanewrować się, wmieszać się, wplątać się, wrobić się
 • Włóczyć Się znaczenie to znaczy spacerować, pot. łazić, pałętać się, pętać się, plątać się, snuć się, szwendać się, wałęsać się ANTONIM: biegać, gonić
 • Wprost znaczenie to znaczy ogródek, bez owijania w bawełnę, kawę na ławę ANTONIM: pokrętnie, aluzyjnie, ogródkami, nie wprost
 • Wprowadzenie znaczenie to znaczy zaprowadzenie, ustanowienie ANTONIM: odwołanie, anulowanie, likwidacja, rezygnacja, wstrzymanie, wycofanie
 • Wprowadzić znaczenie to znaczy ustanowić, zatwierdzić, zalegalizować; układ międzypaństwowy: ratyfikować ANTONIM: anulować, unieważnić, cofnąć, (s
 • Wraz znaczenie to znaczy jednorazowo, za jednym razem, łącznie, ogółem, w całości ANTONIM: oprócz, poza tym, wśród, niezależnie od
 • Wręczać znaczenie to znaczy składać w ręce obdarowywać, darować, obdarzać, obsypywać prezentami ofiarowywać, przeznaczać, poświęcać, udostępniać
 • Wręczyć znaczenie to znaczy SYNONIM: dać, doręczyć, podać, złożyć w ręce ANTONIM: wziąć, chwycić, pochwycić, schwycić, sięgnąć, uchwycić, ująć
 • Wrodzony znaczenie to znaczy SYNONIM: dziedziczny, odziedziczony (po przodkach), uwarunkowany genetycznie, zakodowany w genach ANTONIM: nabyty
 • Wrogi znaczenie to znaczy nienawistny, nieprzychylny, nieprzyjazny, niesympatyczny, źle nastawiony nieprzyjemny, chłodny, lodowaty
 • Wrogość znaczenie to znaczy nieprzychylność, antypatia, niełaska, nieżyczliwość wstręt, uprzedzenie, książk. idiosynkrazja, resentyment odraza
 • Wada znaczenie to znaczy punkt, pięta Achillesa przywara, niedoskonałość, słabość, słabostka, ułomność usterka, brak, defekt, mankament
 • Wagarować znaczenie to znaczy opuszczać lekcje/zajęcia obijać się, nie tęsknić za szkołą/wiedzą, mieć do szkoły pod górkę ANTONIM: uczyć się
 • Wahać Się znaczenie to znaczy zwlekać, odraczać/odwlekać/wstrzymywać decyzję, umywać ręce zastanawiać się, chwiać się, ciskać się, miotać się, bić
 • Wahanie znaczenie to znaczy chwiejność, brak zdecydowania, słabość psychiczna zastrzeżenia, opory, skrupuły, uwagi, książk. obiekcje ANTONIM
 • Walczyć znaczenie to znaczy podjąć/przyjąć walkę (za)atakować, podjąć/przypuścić atak podjąć/przyjąć wyzwanie, podjąć rękawicę, podjąć się ANTONIM
 • Waleczność znaczenie to znaczy śmiałość bohaterstwo, męstwo, odwaga, heroizm, poświęcenie, książk. duch (walki) ANTONIM: tchórzostwo, strach
 • Warunek znaczenie to znaczy domaganie się, postulowanie, roszczenie, wola, życzenie dyrektywa, postulat, sugestia, wskazanie, zalecenie klauzula
 • Warsztat znaczenie to znaczy fabryczka, manufaktura firma jednoosobowa, przedsiębiorstwo rodzinne, prywatna inicjatywa ANTONIM: fabryka
 • Walka znaczenie to znaczy potyczka, starcie, wojna, konflikt zbrojny, zmagania/działania wojenne rywalizacja, konkurencja, współzawodnictwo
 • Walor znaczenie to znaczy cnota, wartość plus, pozytyw, dobra/mocna strona korzyść, pożytek, dobra strona, blaski, plusy ANTONIM: wada, słaba
 • Warcholstwo znaczenie to znaczy niezdyscyplinowanie, niekarność, samowola, swawola, książk. bezhołowie niepodporządkowanie się, niesubordynacja, oficj
 • Wariat znaczenie to znaczy psychopata, pomyleniec, człowiek chory psychicznie/umysłowo, człowiek nienormalny/obłąkany ANTONIM: człowiek zdrowy
 • Wartko znaczenie to znaczy śpiesznie, żywo, raźno, ochoczo ANTONIM: wolno, powoli, powolnie, z wolna, bez pośpiechu, pot. jak krew z nosa; iść
 • Wartościowy znaczenie to znaczy drogi, kosztowny luksusowy, markowy, wysokiej klasy, zbytkowny ANTONIM: bezwartościowy, nic nie wart tani, niedrogi
 • Wartość znaczenie to znaczy kosztowność, drogocenność znaczenie, ranga, rola, zasługa, doniosłość, ważność, ważkość, waga, istotność, przełomowość
 • Ważność znaczenie to znaczy rola, zasługa, doniosłość, ważkość, waga, istotność, przełomowość ANTONIM: nieprzydatność, zbędność, zbyteczność
 • Wymagać znaczenie to znaczy książk. nie obywać się bez czego ANTONIM: nie potrzebować, nie wymagać, nie musieć, obejść się
 • Ważny znaczenie to znaczy niebagatelny, niebłahy, nie byle jaki, poważny, książk. ważki; interes: żywotny, oficj. kluczowy, newralgiczny, węzłowy
 • Ważyć Się znaczenie to znaczy decydować się wyjaśniać się, rozwikłać się, książk. (wy) klarować się, pot. wyświetlić się ANTONIM: tkwić w
 • Wąski znaczenie to znaczy przyciasny dopasowany, obcisły, opięty, książk. blisko ciała skąpy, kusy specjalistyczny, wyspecjalizowany jednostronny
 • Wątleć znaczenie to znaczy biednieć, nędznieć, niknąć, schnąć, tracić na wadze, gubić/tracić kilogramy odchudzać się, szczupleć ANTONIM: tyć
 • Wątłość znaczenie to znaczy brak sił, niewytrzymałość, podatność na choroby, chorowitość, książk. cherlanie, cherlactwo ANTONIM: wytrzymałość
 • Wątły znaczenie to znaczy mizerny, omdlewający, wycieńczony, wynędzniały, książk. mimozowaty, rachityczny ANTONIM: silny, mocny, wypoczęty
 • Wątpić znaczenie to znaczy wątpliwość, wyrażać wątpliwości powątpiewać, nie sądzić, nie wierzyć, nie dowierzać, nie dawać wiary ANTONIM: być
 • Wątpliwość znaczenie to znaczy rozterka, rozdarcie, wahanie dyskusyjność, kontrowersyjność, niepewność, sporność zastrzeżenia, opory, skrupuły, uwagi
 • Wątpliwy znaczenie to znaczy budzący wątpliwości nieostry, niejednoznaczny, nieprecyzyjny, neg. mętny niepewny, dyskusyjny, sporny, książk
 • Wąwóz znaczenie to znaczy rozpadlina, wgłębienie, zagłębienie ANTONIM: szczyt, wzgórze, wzniesienie, góra, pagórek, turnia, wierch
 • Wciąż znaczenie to znaczy bezustannie, bez przerwy, nieprzerwanie, nieustannie, dniami i nocami jeszcze, nadal, w dalszym ciągu ANTONIM: z
 • Wcale znaczenie to znaczy wyjątkowo, rzadko, okazjonalnie, sporadycznie, od święta, od wielkiego dzwonu ani ani, ani trochę, bynajmniej nie, w
 • Wchłonąć znaczenie to znaczy absorbować, pobrać, wessać, książk. zasymilować ANTONIM: wydalić, nie przyswoić, odrzucić, wydzielić, wypuścić
 • Wciągnąć Się znaczenie to znaczy włączyć się uczestniczyć (aktywnie), brać aktywny udział ANTONIM: stracić chęć, nie mieć chęci/ochoty, odmówić/nie brać
 • Wczesny znaczenie to znaczy przedterminowy, za/zbyt wczesny młodzieńczy, dziecięcy ranny, poranny pierwszy, najwcześniejszy, początkowy
 • Wcześnie znaczenie to znaczy brzasku, o świcie, o wschodzie słońca, skoro świt, z rana, pot. bladym świtem szybko, przedwcześnie, przedterminowo
 • Wczuć Się znaczenie to znaczy współczuć, wchodzić w położenie, pot. odbierać na tej samej fali ANTONIM: nie rozumieć się, odbierać na innych falach
 • Wejść znaczenie to znaczy wkłuć się, utknąć wkroczyć, wstąpić, dostać się, wbiec, wmaszerować, wtargnąć, wniknąć, wsiąść, pot. wdepnąć, wleźć
 • Werwa znaczenie to znaczy impet, rozmach, zapał, życie, żywotność, książk. ikra, wigor ANTONIM: bezruch, inercja, odrętwienie, powolność, książk
 • Wesoło znaczenie to znaczy optymistycznie, pogodnie chichocząc, figlarnie, filuternie, śmiejąc się, z chichotem, ze śmiechem, z radością
 • Wesołość znaczenie to znaczy przyjemność, rozkosz, szczęście, szczęśliwość, śmiech, książk. wesele ANTONIM: smutek, lament, płacz, rozpacz, skarga
 • Wesoły znaczenie to znaczy figlarny, zabawny, żartobliwy humorystyczny, satyryczny radosny, rozrywkowy, zabawowy optymistyczny, pogodny, sielski
 • Weto znaczenie to znaczy niedopuszczenie, przeciwstawienie się brak zgody, ograniczenie, sprzeciw, zakazanie ANTONIM: zgoda, pozwolenie
 • Wewnętrzny znaczenie to znaczy wewnątrzzakładowy wewnątrzustrojowy krajowy, wewnątrzkrajowy ANTONIM: zewnętrzny, publiczny, jawny, otwarty
 • Wezwanie znaczenie to znaczy rozkaz, dyspozycja, polecenie monit, ponaglenie, pozew, pozwanie wytyczna, dyrektywa, wskazówka, zalecenie
 • Wgłębiać Się znaczenie to znaczy analizować, badać, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, studiować, wgryzać się, wnikać, zgłębiać
 • Wiadomości znaczenie to znaczy telewizyjny), serwis (informacyjny), książk. enuncjacje (prasowe), oficj. doniesienia (agencyjne), pot. newsy ANTONIM
 • Wiadomość znaczenie to znaczy niespodzianka, rewelacja, pot. bomba informacja, komunikat, list, notka, notatka, zawiadomienie, książk. wieść ANTONIM
 • Wiara znaczenie to znaczy książk. konfesja ufność, nadzieja, zaufanie, książk. zawierzenie przeświadczenie, liczenie, mniemanie, przypuszczenie
 • Wichrzyć znaczenie to znaczy judzić, napuszczać, podjudzać, podpuszczać, podżegać, szczuć, wywoływać/wzniecać bunt, książk. poduszczać ANTONIM
 • Widoczny znaczenie to znaczy oczywisty, sprawdzalny, wyraźny, zauważalny, książk. ewidentny; różnica: jaskrawa ANTONIM: niewidoczny, minimalny
 • Widownia znaczenie to znaczy słuchacze, widzowie sala, trybuny, książk. audytorium ANTONIM: prezenter, spiker, konferansjer, lektor, prowadzący
 • Widzieć znaczenie to znaczy spostrzegać, zauważać, chwytać/obejmować wzrokiem ANTONIM: nie widzieć, nie dostrzec, nie spostrzec, nie zauważyć
 • Wiarygodność znaczenie to znaczy prawdziwość prawda, autentyzm, realizm, realność, rzeczywistość ANTONIM: fałsz, nieprawda, kłamstwo, łgarstwo, oszustwo
 • Wiatr znaczenie to znaczy przewiew, wichura, pęd/wir powietrza huragan, monsun, pasat, trąba powietrzna ANTONIM: cisza, bezwietrzna pogoda
 • Widzieć Się znaczenie to znaczy stykać się, widywać (się) spotkać (się), zobaczyć się, natknąć się, nadziać się, wpaść stykać się, zetknąć się ANTONIM
 • Wieczorem znaczenie to znaczy późno, wieczorową porą, pod koniec dnia ANTONIM: rano, rankiem, o brzasku, o świcie, o wschodzie słońca, skoro świt, z
 • Wieczór znaczenie to znaczy SYNONIM: noc, zmrok ANTONIM: poranek, rano, ranek, świt, brzask
 • Wiedza znaczenie to znaczy oczytanie, uczoność, wiadomości, znajomość, zasób wiedzy/wiadomości świadomość, uświadomienie, książk. samowiedza
 • Wiedzieć znaczenie to znaczy się, przyswoić sobie, opanować/posiąść wiedzę, wyuczyć się, nauczyć się, być nauczonym, znać, mieć rozeznanie, znać się
 • Wiejski znaczenie to znaczy swojski, książk. wieśniaczy rolniczy, rolny, polowy, książk. agrarny ANTONIM: miejski, wielkomiejski, ogólnonarodowy
 • Wielbić znaczenie to znaczy uwielbiać, oddawać cześć, otaczać czcią/szacunkiem ANTONIM: znieważać, bezcześcić, profanować, zniesławiać
 • Wiele znaczenie to znaczy niemało, pełno, sporo, bez liku, ile dusza zapragnie, pod dostatkiem, w bród, książk. multum, pot. chmara, masa, masę
 • Wielostronny znaczenie to znaczy wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy, pluralistyczny, szeroki ANTONIM: jednostronny, wąski, specjalistyczny
 • Wierch znaczenie to znaczy wzniesienie, góra, pagórek, turnia, ANTONIM: wąwóz, dolina, pradolina rozpadlina, wgłębienie, zagłębienie niziny
 • Wiercić znaczenie to znaczy przekuwać/wykuwać/ wybijać/wyrąbywać dziurę/otwór dziurawić, przekłuwać, dziurkować, perforować ANTONIM: zatykać, łatać
 • Wierność znaczenie to znaczy oddanie, przywiązanie, uczciwość/wiara (małżeńska) dokładność, autentyzm, precyzja, naturalizm, realizm ANTONIM
 • Wierny znaczenie to znaczy oddany prawomyślny, prawowierny dokładny, przystający opis czegoś: fotograficzny, realistyczny, naturalistyczny
 • Wierzący znaczenie to znaczy praktykujący, religijny, bogobojny, nabożny, świątobliwy, święty, neg. bigoteryjny, dewocyjny, religiancki ANTONIM
 • Wierzyć znaczenie to znaczy praktykować, być członkiem Kościoła nie zastanawiać się, uznawać, przyjmować (za prawdę), dawać wiarę, brać za dobrą
 • Wieś znaczenie to znaczy przysiółek, sioło, oficj. sołectwo kąt, odludzie, ustronie, zakątek, pot. dziura ANTONIM: miasto, miejscowość
 • Wieść Się znaczenie to znaczy się, iść po myśli, wyjść, odnieść sukces (po)szczęścić się, dopisać ANTONIM: nie udać się, nie wyjść, nie wypalić
 • Więc znaczenie to znaczy zatem, wobec tego, wskutek tego, w takim razie, w związku z tym, książk. przeto, tedy ANTONIM: mimo, mimo że, mimo
 • Więdnąć znaczenie to znaczy mizernieć, przekwitać ANTONIM: rosnąć, krzewić się, wzrastać, kwitnąć, wyrastać, odrastać, dojrzewać, podrastać
 • Większość znaczenie to znaczy część, (duży) procent/odsetek (prawie) wszyscy, prawie każdy, książk. gros trzon, główna część przewaga, dominacja
 • Wikłać Się znaczenie to znaczy tkwić w zawieszeniu/w impasie, gmatwać się, plątać się, zaciemniać się ANTONIM: rozstrzygać się, decydować się, ważyć
 • Wilgotnieć znaczenie to znaczy nasiąkać wilgocią; o jakimś terenie: podmakać moknąć, przemakać, moczyć się ANTONIM: schnąć, suszyć się, przeschnąć
 • Wilgotno znaczenie to znaczy SYNONIM: mokro, deszczowo, dżdżysto ANTONIM: sucho, bezdeszczowo, ciepło, gorąco, pogodnie, słonecznie, upalnie
 • Wilgotny znaczenie to znaczy zwilgotniały, ociekający wilgocią/wodą dzień, klimat: deszczowy, dżdżysty przemoczony, zalany, zamoczony, zmoczony
 • Wina znaczenie to znaczy odpowiedzialność, sprawa, pot. sprawka wykroczenie, błąd, przewina, przewinienie, uchybienie ANTONIM: niewinność
 • Winowajca znaczenie to znaczy poszukiwany, zatrzymany skazaniec, aresztant, więzień, oficj. osadzony, skazany przestępca, złoczyńca, bandyta
 • Wiotki znaczenie to znaczy SYNONIM: miękki, elastyczny, giętki, plastyczny, rozciągliwy, sprężysty ANTONIM: sztywny, nierozciągliwy, twardy
 • Witalność znaczenie to znaczy radość, wiara w lepsze jutro, książk. afirmacja życia ruch, ruchliwość, dynamizm, żywiołowość ANTONIM: pesymizm
 • Wkładać znaczenie to znaczy układać, rozmieszczać/ umieszczać ładować, pakować wciskać, wpychać, wsadzać, wsuwać, wtykać, upychać ubierać się
 • Wkrótce znaczenie to znaczy niedługo, niezadługo, rychło, wnet później, dalej, następnie, w dalszej kolejności, w odpowiednim czasie, w
 • Władać znaczenie to znaczy panować, sprawować kontrolę/władzę/rządy, być u steru, trzymać ster (władzy), książk. administrować, gospodarować
 • Władza znaczenie to znaczy administrowanie, rządzenie, kierowanie, panowanie, prezesowanie, prowadzenie, przewodniczenie, władanie, książk
 • Wnętrze znaczenie to znaczy książk. interior; Ziemi: jądro punkt centralny, oś wystrój, aranżacja wnętrz, wyposażenie ANTONIM: brzeg, powłoka
 • Wnikliwy znaczenie to znaczy drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, staranny, uważny; opis: wyczerpujący ANTONIM: ogólny, ogólnikowy, płytki, pobieżny
 • Wniosek znaczenie to znaczy propozycja, sugestia, oficj. dezyderat interpelacja, rezolucja, zapytanie (poselskie) tezy, propozycje, sugestie
 • Wodoszczelny znaczenie to znaczy nieprzepuszczający wody nieprzemakalny, impregnowany, nieprzesiąkliwy, nieprzesiąkalny hermetyczny, zamknięty ANTONIM
 • Wojenny znaczenie to znaczy zbrojny, książk. orężny bojowy, bitewny, frontowy, liniowy, polowy ANTONIM: cywilny, niezmilitaryzowany pokojowy
 • Wojna znaczenie to znaczy interwencja/konfrontacja zbrojna, nawałnica/burza/zawierucha wojenna, pożoga kampania, potyczka, starcie, walka ANTONIM
 • Wojowniczy znaczenie to znaczy awanturniczy, czupurny, konfliktowy, zadziorny, pot. zadzierzysty, książk. swarliwy ANTONIM: ugodowy, spokojny
 • Wojsko znaczenie to znaczy gwardia, oddziały żołnierze, powstańcy, rebelianci, buntownicy (czyiś) ludzie, żołnierze (mafii), neg. siepacze
 • Wojskowy znaczenie to znaczy zbrojny, książk. orężny bojowy, bitewny, frontowy, liniowy, polowy żołnierz, oficer, podchorąży, wojak oficj. mundurowy
 • Wola znaczenie to znaczy domaganie się, postulowanie, roszczenie, życzenie dyrektywa, postulat, sugestia, wskazanie, zalecenie warunek, klauzula
 • Wolno znaczenie to znaczy powolnie, z wolna, bez pośpiechu, pot. jak krew z nosa; iść: noga za nogą dostojnie, flegmatycznie, majestatycznie
 • Wolny znaczenie to znaczy samodzielny, suwerenny, niezawisły; kraj: niepodległy swobodny, dowolny, nieskrępowany dziki, nieoswojony
 • Wołanie znaczenie to znaczy wrzask, jęk, okrzyk, ryk, wycie ANTONIM: szept, półgłos, półszept, poszeptywanie, szeptanie, szepty mówienie
 • Wrażliwy znaczenie to znaczy nadwrażliwy, nerwowy, pobudliwy, przeczulony, uczulony ANTONIM: obojętny, nieczuły, bezduszny, beznamiętny, chłodny
 • Wóz znaczenie to znaczy fura, furka, powóz, kareta, zaprzęg, książk. fiakier pot . owsiany pęd/napęd ANTONIM: pojazd samochodowy, samochód
 • Wonny znaczenie to znaczy aromatyczny, ożywczy, świeży, upajający, książk. rzeźwiący korzenny, odurzający, żywiczny ANTONIM: śmierdzący, cuchnący
 • Woń znaczenie to znaczy SYNONIM: zapach, aromat; wina: bukiet ANTONIM: smród, fetor, odór, swąd, stęchlizna
 • Wódz znaczenie to znaczy marszałek, generał, oficj. głównodowodzący przywódca, prowodyr, szef; bandy, gangu: herszt; Kozaków:hist. ataman
 • Wówczas znaczenie to znaczy książk. naówczas, natenczas, podówczas kiedyś, dawno, dawniej, niegdyś, przed laty, przed wiekami, swego czasu, w
 • Wpisać Się znaczenie to znaczy zgłosić się znaleźć się na liście członków, zostać członkiem stowarzyszyć się, zrzeszyć się ANTONIM: wystąpić, odejść
 • Wplątać Się znaczenie to znaczy brać/wziąć udział, wmanewrować się, wmieszać się, włączyć się, wrobić się, uwikłać się, pot. maczać palce ANTONIM
 • Wpływ znaczenie to znaczy działanie, książk. influencja, interakcja namowa, inspiracja, sugestia, zasugerowanie, wpływanie angażowanie się
 • Wprawa znaczenie to znaczy biegłość, praktyka, rutyna, znajomość rzeczy, pot. obycie, wyrobienie ANTONIM: niedoświadczenie, brak doświadczenia
 • Wprawny znaczenie to znaczy rutynowany, biegły, fachowy, z praktyką, pot. stary wyga, stary wyjadacz obyty, bywały, obeznany, pot. otrzaskany
 • Wrzask znaczenie to znaczy ryk, wycie wołanie, zawołanie ANTONIM: szept, półgłos, półszept, poszeptywanie, szeptanie, szepty mówienie
 • Wrócić znaczenie to znaczy nawrócić, wrócić się wycofać się, odstąpić, cofnąć się cofnąć, nie przepuścić, pozawracać, zatrzymać ANTONIM
 • Wrzawa znaczenie to znaczy harmider, huk, jazgot, rumor, tumult, wycie, zgiełk, książk. kakofonia, pot. kocia muzyka, raban, rwetes ANTONIM: cisza
 • Wrzący znaczenie to znaczy nagrzany, rozgrzany, rozpalony ANTONIM: zimny, chłodny, lodowaty, ochłodzony, oziębiony, wychłodzony, (za)mrożony
 • Wrzeszczeć znaczenie to znaczy pokrzykiwać, przekrzykiwać, ryczeć, wołać, wydzierać się, podnosić głos, wznosić okrzyki, pot. drzeć się, drzeć
 • Wskazanie znaczenie to znaczy wskazówka, zalecenie, rekomendacja żądanie, nakaz, rozkaz, dyspozycja, polecenie, wezwanie monit, ponaglenie, pozew
 • Wskazówka znaczenie to znaczy konsultacja, pomoc, uwaga, wsparcie wytyczna, dyrektywa, zalecenie, rekomendacja, wskazanie żądanie, nakaz, rozkaz
 • Wspaniale znaczenie to znaczy cudownie, doskonale, fenomenalnie, idealnie, miło, przyjemnie, pierwszorzędnie, rewelacyjnie, wybornie, znakomicie
 • Wspaniałomyślność znaczenie to znaczy ofiarność, wielkoduszność altruizm, dobroczynność, filantropia, działalność dobroczynna/charytatywna ANTONIM
 • Wspaniałomyślny znaczenie to znaczy ofiarny, szlachetny, wielkoduszny, książk. altruistyczny, humanitarny ANTONIM: wyrachowany, egoistyczny, małoduszny
 • Wspaniały znaczenie to znaczy cudowny, doskonały, fenomenalny, idealny, pierwszorzędny, rewelacyjny, wyborny, znakomity, pot. byczy, bombowy, boski
 • Wsparcie znaczenie to znaczy podpora, wspieranie, zachęta dotacja, sponsoring, subwencja poparcie, protekcja, rekomendacja, wstawiennictwo rada
 • Wspiąć Się znaczenie to znaczy SYNONIM: wdrapać się, wczołgać się; szczyt górski: zdobyć, pokonać, pot. wyleźć, wgramolić się ANTONIM: zejść, zbiec
 • Wspierać znaczenie to znaczy protegować ułatwiać, umożliwiać ANTONIM: przeszkadzać, szkodzić, blokować, hamować, powstrzymywać, utrudniać
 • Wspominać znaczenie to znaczy pamiętać, rozpamiętywać, cofać się/wracać myślą/pamięcią ANTONIM: nie pamiętać, nie przypominać sobie, zapomnieć, coś
 • Wspólnie znaczenie to znaczy zespołowo, zbiorowo, pot. społem, wespół, oficj. gremialnie, kolektywnie, kolegialnie ANTONIM: indywidualnie
 • Wspólny znaczenie to znaczy grupowy, zbiorowy, oficj. kolektywny, kolegialny; śpiew: chóralny publiczny, obywatelski, ogólny, ogólnonarodowy
 • Współczesny znaczenie to znaczy używany/produkowany, modny, nowoczesny aktualny, teraźniejszy, nowy, obecny, ostatni ANTONIM: historyczny, stary
 • Współcześnie znaczenie to znaczy aktualnie, chwilowo, dzisiaj, dziś, właśnie, w tej chwili, w naszych czasach ANTONIM: kiedyś, dawno, dawniej, niegdyś
 • Współczucie znaczenie to znaczy wyrozumiałość, łaskawość, miłosierdzie politowanie, serce ANTONIM: obojętność, chłód, oschłość, oziębłość (uczuciowa
 • Współczuć znaczenie to znaczy książk. użalić się, dzielić żal/ból z kimś rozumieć się, wchodzić w położenie, wczuć się, pot. odbierać na tej samej
 • Współpraca znaczenie to znaczy harmonia, jedność, porozumienie, współdziałanie, zestrojenie, zgranie, książk. współbrzmienie kooperacja, połączenie
 • Współpracować znaczenie to znaczy sprzymierzyć się, zjednoczyć się, współtworzyć, książk. kooperować ANTONIM: rywalizować, konkurować, walczyć (ze sobą
 • Współzawodnictwo znaczenie to znaczy konkurencja, walka, wyścig ANTONIM: współpraca, kooperacja, połączenie sił, współdziałanie, książk. alians
 • Współzawodniczyć znaczenie to znaczy konkurować, walczyć (ze sobą) ANTONIM: współpracować, współdziałać, sprzymierzyć się, zjednoczyć się, współtworzyć
 • Współżyć znaczenie to znaczy dachem), żyć/być w zgodzie, książk. koegzystować kontaktować się, obcować, utrzymywać stosunki ANTONIM: kłócić się
 • Wstać znaczenie to znaczy się, podnieść się, stanąć (na równe nogi), unieść się (o)budzić się, ocknąć się, zbudzić się, rozbudzić się
 • Wstawiać Się znaczenie to znaczy interweniować, protegować, ująć się, ujmować się, książk. adwokatować, orędować ANTONIM: oskarżać, atakować, krytykować
 • Wstąpić znaczenie to znaczy się, zgłosić się znaleźć się na liście członków, zostać członkiem stowarzyszyć się, zrzeszyć się ANTONIM: wystąpić
 • Wsteczny znaczenie to znaczy konserwatywny, tradycjonalistyczny, zachowawczy, przywiązany do tradycji dogmatyczny, fundamentalistyczny
 • Wstęp znaczenie to znaczy początkowa część, słowo wstępne, przygrywka, preludium; w ustawie: preambuła ANTONIM: zakończenie, dokończenie, finał
 • Wstręt znaczenie to znaczy niesmak, odraza, książk. awersja uprzedzenie, książk. idiosynkrazja, resentyment odraza, obrzydzenie, nienawiść
 • Wstrzymanie znaczenie to znaczy anulowanie, likwidacja, powstrzymanie się, rezygnacja, wycofanie, zaprzestanie, zawieszenie, ANTONIM: działanie, akcja
 • Wstyd znaczenie to znaczy niesława, ujma, książk. infamia upokorzenie, poniżenie, książk. dyshonor ANTONIM: chwała, sława, chluba, dobre imię
 • Wstydliwie znaczenie to znaczy bez wywyższania się, z pokorą ANTONIM: dumnie, wyniośle, butnie, hardo, godnie, pyszałkowato, z godnością
 • Wstydliwość znaczenie to znaczy onieśmielenie, nieśmiałość, skrępowanie, zalęknienie, brak pewności siebie, książk. zahukanie ANTONIM: śmiałość, odwaga
 • Wstydliwy znaczenie to znaczy onieśmielony, skrępowany, strachliwy, zalękniony skromny, pokorny, uniżony ANTONIM: śmiały, odważny, pewny siebie
 • Wszcząć znaczenie to znaczy zapoczątkować, wziąć się, zabrać się, zasiąść, książk. jąć (się), począć, oficj. zainaugurować ANTONIM: zakończyć
 • Wszechstronny znaczenie to znaczy wieloaspektowy, wielopłaszczyznowy, pluralistyczny, szeroki ANTONIM: jednostronny, wąski, specjalistyczny
 • Wściekły znaczenie to znaczy rozsierdzony, rozwścieczony, zagniewany gniewny, groźny, niemiły, nieuprzejmy, zły spojrzenie: piorunujące mina
 • Wszystko znaczenie to znaczy komplet ANTONIM: część, fragment, cząstka, kawałek, wycinek; tekstu: wyjątek, akapit, wyimek, urywek
 • Wściekać Się znaczenie to znaczy się, kipieć/szaleć z gniewu, walić pięścią w stół gorszyć się, oburzać się, wzburzyć się, zżymać się patrzeć złym
 • Wściekle znaczenie to znaczy rozdrażnieniem, z wściekłością, ze złością, pot. z pianą na ustach gwałtownie, impulsywnie, porywczo ANTONIM
 • Wściekłość znaczenie to znaczy szewska) pasja, szał gniew, złość, oburzenie, podrażnienie, rozdrażnienie, wzburzenie, zdenerwowanie, książk. irytacja
 • Wśród znaczenie to znaczy pośród, w gronie, w otoczeniu ANTONIM: obok, w pobliżu, blisko, koło czegoś niedaleko, pod (np. Krakowem, Warszawą
 • Wtedy znaczenie to znaczy książk. naówczas, natenczas, podówczas kiedyś, dawno, dawniej, niegdyś, przed laty, przed wiekami, swego czasu, w
 • Wtrącanie Się znaczenie to znaczy ingerencja, interwencja, zaangażowanie ANTONIM: nieangażowanie (się), nieingerencja, nieinterwencja, neutralność
 • Wulgarnie znaczenie to znaczy powiedzieć coś: niecenzuralnie, plugawo, w najgorszych słowach, po chamsku, książk. nieparlamentarnie ANTONIM
 • Wulgarność znaczenie to znaczy ordynarność, brak kindersztuby chamstwo, prostactwo, niski poziom, brak kultury/klasy/ogłady/wychowania ANTONIM
 • Wulgarny znaczenie to znaczy grubiański prymitywny, prostacki, rubaszny niecenzuralny, niewybredny, niewyszukany, plugawy, rynsztokowy; słowa
 • Wybaczyć znaczenie to znaczy pamiętać, wymazać/wykreślić z pamięci, stracić pamięć puścić w niepamięć, wyrzucić z serca urazę/niechęć ANTONIM
 • Wybitny znaczenie to znaczy głośny, popularny, słynny, utytułowany, światowej sławy fenomenalny, znakomity, znamienity wyjątkowy, nieprzeciętny
 • Wybór znaczenie to znaczy selekcjonowanie, przesiew, wyselekcjonowanie eliminacja, eliminowanie, odsiew alternatywa, książk. opcja antologia
 • Wybrać znaczenie to znaczy mianować, powołać, skierować, oficj. desygnować, nominować, powierzyć godność/stanowisko awansować, pasować, nadać
 • Wybrakowany znaczenie to znaczy złej/kiepskiej jakości, niskogatunkowy, pozagatunkowy zły, kiepski, lichy, marny, podły ANTONIM: wysokogatunkowy
 • Wyburzać znaczenie to znaczy rozbijać, pot. rozwalać demontować, rozmontowywać ANTONIM: budować, wznosić, stawiać, wystawiać murować konstruować
 • Wyburzanie znaczenie to znaczy demontaż, likwidacja, rozmontowywanie dewastacja, demolowanie, dewastowanie, niszczenie, pustoszenie, rujnowanie
 • Wychodzić znaczenie to znaczy pomieszczenie), udawać się, wypuszczać się żegnać się ANTONIM: przychodzić, wracać wchodzić, wpadać odwiedzać
 • Wychowanek znaczenie to znaczy podopieczny, książk. adept student, magistrant, asystent, doktorant wyznawca, czciciel, zwolennik, książk. apostoł
 • Wychowawca znaczenie to znaczy dydaktyk, opiekun wykładowca, profesor, korepetytor, pot. pan/pani od (np. fizyki, biologii, polskiego); zbiorowo
 • Wychowawczy znaczenie to znaczy moralizatorski, umoralniający, książk. pedagogiczny pozytywny, konstruktywny, budujący, twórczy mobilizujący
 • Wychowywać znaczenie to znaczy matkować opiekować się dbać, doglądać, interesować się, myśleć, pamiętać, pielęgnować, pilnować, troszczyć się
 • Wychwalać znaczenie to znaczy zachwalać sławić, rozpływać się, zachwycać się, obsypywać pochwałami, mówić w samych superlatywach, wyrażać się z
 • Wycofać Się znaczenie to znaczy zaniechać, zaprzestać, poniechać, odstąpić, rozmyślić się, zrzec się, dać spokój, dać za wygraną ANTONIM: kontynuować
 • Wycofanie znaczenie to znaczy anulowanie, likwidacja, rezygnacja, wstrzymanie, zaprzestanie ANTONIM: wprowadzenie, zarządzenie, zaprowadzenie
 • Wygięty znaczenie to znaczy przekrzywiony, skrzywiony, zagięty, zgięty, zwichrowany; nos: haczykowaty, garbaty, perkaty ANTONIM: prosty
 • Wyczerpany znaczenie to znaczy przemęczony, spracowany, znużony, książk. zdrożony, zmożony, pot. padnięty, sfatygowany, skonany, wypluty, wypompowany
 • Wyczyn znaczenie to znaczy zwycięstwo, książk. wiktoria powodzenie, szczęście, szczęśliwy koniec/traf, pot. (mieć) fart ANTONIM: klęska, porażka
 • Wydarzenie znaczenie to znaczy epizod, wypadek realia, rzeczywistość, realność, otaczający świat, książk. empiria ANTONIM: fikcja, anegdota, fantazja
 • Wydatek znaczenie to znaczy wypływ (pieniądza), oficj. rozchód, wydatkowanie (pieniędzy) ANTONIM: dochód, zarobek, wpływ (do kasy), zysk, oficj
 • Wydawać Się znaczenie to znaczy mieć/odnosić wrażenie wyglądać na, prezentować się, sprawiać wrażenie, stwarzać pozór/pozory, jawić się przywidzieć się
 • Wydłużony znaczenie to znaczy SYNONIM: podłużny, lancetowaty, podługowaty; twarz: pociągła ANTONIM: poprzeczny, szeroki okrągły, krągły; twarz: pełna
 • Wydostać Się znaczenie to znaczy wyruszyć wyjść, wybiec, wyczołgać się z pojazdu: wysiąść, opuścić wypaść, wyskoczyć, wylecieć wyjść ANTONIM: dostać się
 • Wydumany znaczenie to znaczy fantastyczny, nieprawdziwy, urojony, wymyślony, zmyślony, książk. iluzoryczny, mityczny ANTONIM: faktyczny, istniejący
 • Wyeksponowany znaczenie to znaczy ostentacyjny jawny, (powszechnie) znany, odkryty, poznany ujawniony, zdekonspirowany ANTONIM: tajny, tajemny, niejawny
 • Wyginać (Się) znaczenie to znaczy się), przekręcać (się), przekrzywiać (się), wykrzywiać (się), zaginać (się), zakrzywiać (się), załamywać (się) ANTONIM
 • Wygłodniały znaczenie to znaczy łaknący, spragniony, książk. wyposzczony ANTONIM: syty, najedzony, przejedzony, pot. napchany, nażarty, pełny
 • Wygnanie znaczenie to znaczy uchodźstwo, książk. banicja, diaspora, ekspatriacja, wychodźstwo zagranica, obczyzna, świat, zamorskie kraje ANTONIM
 • Wygrywać znaczenie to znaczy dominować, przewyższać, prześcigać, wyprzedzać, zwyciężać, być lepszym pokonywać, triumfować, zadawać klęskę, zostawić
 • Wyjaśniać znaczenie to znaczy wykładać upraszczać, uprzystępniać, czynić przystępnym/zrozumiałym ANTONIM: gmatwać, komplikować, motać, plątać
 • Wyjaśnienie znaczenie to znaczy rozszyfrowanie, odpowiedź wytłumaczenie, książk. eksplikacja ANTONIM: zagadka, łamigłówka, szarada, tajemnica problem
 • Wyjaśniać Się znaczenie to znaczy decydować się, ważyć się rozwikłać się, książk. (wy) klarować się, pot. wyświetlić się ANTONIM: tkwić w zawieszeniu/w
 • Wyjątkowo znaczenie to znaczy stopniu, szczególnie, specjalnie traktować coś:oficj. priorytetowo fenomenalnie, wybitnie, wysoce, wysoko ANTONIM
 • Wyjątkowy znaczenie to znaczy jednostkowy, odrębny, odróżniający, książk. osobniczy specjalny, charakterystyczny, rozpoznawalny, specjalny
 • Wyjmować znaczenie to znaczy dobywać, dostać rozładowywać, wypakowywać, opróżniać wyrzucać, wysuwać, wypuszczać ANTONIM: wkładać, kłaść
 • Wyjść znaczenie to znaczy wyruszyć, pójść, udać się, podążyć, powędrować, pot. wybyć wydostać się, wydobyć się; z pojazdu: wysiąść, wyskoczyć
 • Wykładowca znaczenie to znaczy dyskutant, przemawiający, referent profesor, nauczyciel akademicki ANTONIM: słuchacze, słuchający, odbiorcy, zebrani
 • Wykolejony znaczenie to znaczy podły, zdegenerowany, zepsuty, zdemoralizowany ANTONIM: szlachetny, prawy, poczciwy, uczciwy etyczny, moralny, czysty
 • Wykonać znaczenie to znaczy przygotować, skończyć, stworzyć, utworzyć, wyprodukować, wytworzyć, zrealizować, zbudować uczynić, dokonać, odbyć
 • Wylewność znaczenie to znaczy SYNONIM: zaufanie, otwartość, szczerość ANTONIM: nieufność, dystans, ostrożność, powściągliwość, rezerwa
 • Wykonalność znaczenie to znaczy prawdopodobieństwo, realność, ziszczalność możność, okazja, sposobność, szansa, (korzystne/sprzyjające) warunki
 • Wykonanie znaczenie to znaczy dokonanie, przeprowadzenie, spełnienie, urzeczywistnienie, wypełnienie, zrobienie doprowadzenie do końca, (s
 • Wykonawstwo znaczenie to znaczy odtworzenie, wykonanie, rola, sztuka (aktorska) ANTONIM: twórczość, kompozycja, autorstwo, kreacja, pisarstwo
 • Wykorzystanie znaczenie to znaczy używanie, wyzyskanie, korzystanie zagospodarowanie, utylizacja ANTONIM: marnotrawstwo, niewykorzystanie, złe
 • Wykorzystywać znaczenie to znaczy eksploatować, korzystać, spożytkować, pot. pożerać, zjadać ANTONIM: produkować, wytwarzać, konstruować, fabrykować
 • Wykroczenie znaczenie to znaczy przewinienie, naruszenie/pogwałcenie prawa, występek, uchybienie, oficj. czyn karalny gwałt, napad, kradzież
 • Wykryć znaczenie to znaczy wytropić, wyśledzić, wyszpiegować, oficj. zlokalizować, pot. wywęszyć, wyniuchać; przestępcę: złapać, schwytać, oficj
 • Wykształcony znaczenie to znaczy inteligentny, uczony, na poziomie, książk. oświecony ANTONIM: niewykształcony, ciemny, niedouczony, nieoświecony
 • Wykwintny znaczenie to znaczy kulturalny, szykowny gustowny, twarzowy, pot. szałowy, wystrzałowy odświętny, galowy, uroczysty, wizytowy ANTONIM
 • Wyleczyć Się znaczenie to znaczy do zdrowia, pokonać/zwalczyć chorobę, pot. wydobrzeć ozdrowieć, odzyskać zdrowie, książk. wykurować się ANTONIM
 • Wyłączać znaczenie to znaczy SYNONIM: gasić; radio: zamykać; światło: przyciemniać ANTONIM: włączać, uruchamiać, załączać, zapalać
 • Wyłącznie znaczenie to znaczy zaledwie, ledwie, nie więcej ANTONIM: również, też, także, nie tylko, nie wyłącznie więcej, jeszcze, ponad
 • Wymaganie znaczenie to znaczy się, postulowanie, roszczenie, wola, życzenie dyrektywa, postulat, sugestia, wskazanie, zalecenie warunek, klauzula
 • Wymarły znaczenie to znaczy opustoszały, opuszczony, pusty, wyludniony ANTONIM: pełny, tłoczny, ludny zaludniony, zabudowany, zamieszkany
 • Wymigać Się znaczenie to znaczy udziału, uchylić się, omijać zbojkotować (z)dystansować się, nie mieć nic wspólnego, nie mieszać się, nie (za)angażować
 • Wymowa znaczenie to znaczy treść, wydźwięk; wyrazu, zdania: semantyka mądrość, myśl (przewodnia), cel, sensowność ANTONIM: bezsens, absurd, brak
 • Wymówka znaczenie to znaczy napomnienie, pretensja, uwaga (krytyczna), wyrzut ANTONIM: tolerowanie, przymykanie oczu, niedostrzeganie (zła
 • Wymuszony znaczenie to znaczy nienaturalny, pretensjonalny, udawany, pot. sztywny ANTONIM: szczery, autentyczny, naturalny, niewymuszony
 • Wymyślny znaczenie to znaczy udziwniony, wyrafinowany, wyszukany fantazyjny, finezyjny, wyszukany oryginalny, niebanalny, niestandardowy, nietypowy
 • Wymyślony znaczenie to znaczy fantastyczny, nieprawdziwy, urojony, wydumany, zmyślony, książk. iluzoryczny, mityczny ANTONIM: rzeczywisty, faktyczny
 • Wynagrodzenie znaczenie to znaczy honorarium, gratyfikacja, należność, pensja, pieniądze, płaca, zarobek, oficj. uposażenie; dla aktora: gaża; w wojsku
 • Wynajmować znaczenie to znaczy podnajmować, książk. arendować; komuś: oddawać w dzierżawę/na wynajem; od kogoś: brać w dzierżawę ANTONIM: być
 • Wynik znaczenie to znaczy osiągnięcie, owoc, plon, uzysk, zysk wytwór, dzieło, produkt, twór skutek, konsekwencja, następstwo rozwiązanie
 • Wynikać znaczenie to znaczy brać się, wziąć się, brać początek, być efektem ANTONIM: nie wynikać, brać się nie wiadomo skąd, pojawiać się
 • Wyniosły znaczenie to znaczy chełpliwy, hardy, niedostępny, nieprzystępny, ważny, zadufany (w sobie), zarozumiały, pełen godności, pot. nadęty
 • Wyniośle znaczenie to znaczy chełpliwie, hardo, godnie, pyszałkowato, z godnością ANTONIM: pokornie, skromnie, wstydliwie, bez wywyższania się, z
 • Wyobcowanie znaczenie to znaczy izolacja, odseparowanie, odizolowanie, książk. alienacja, izolacjonizm, obcość ANTONIM: powiązanie, związek, związki
 • Wyolbrzymiać znaczenie to znaczy SYNONIM: przesadzać, przejaskrawiać ANTONIM: bagatelizować, pomniejszać, umniejszać
 • Wypada znaczenie to znaczy trzeba, pozostaje, przychodzi, przyjdzie ktoś: powinien, musi, ma, jest zmuszony/zobowiązany, oficj. winien ANTONIM
 • Wypatrzyć znaczenie to znaczy dojrzeć, ujrzeć, zaobserwować, książk. zoczyć, pot. przyuważyć ANTONIM: nie zauważyć, przeoczyć, nie dostrzec, nie
 • Wypełniony znaczenie to znaczy przepełniony, zapełniony; autobus: nabity, zatłoczony, pot. załadowany ANTONIM: próżny, pusty, nienapełniony
 • Wypisać Się znaczenie to znaczy opuścić szeregi, porzucić, ustąpić, wykruszyć się, oddać legitymację ANTONIM: zapisać się, wstąpić, wpisać się, zgłosić
 • Wypłata znaczenie to znaczy gratyfikacja, należność, pensja, pieniądze, płaca, zarobek, oficj. uposażenie, wynagrodzenie ANTONIM: subwencja
 • Wypływać znaczenie to znaczy brać się, wziąć się, brać początek, być efektem ANTONIM: nie wynikać, brać się nie wiadomo skąd, pojawiać się
 • Wypocząć znaczenie to znaczy ochłonąć, odetchnąć, odsapnąć, odzyskać siły, złapać oddech, zrobić przerwę/postój przespać się, wyspać się
 • Wypoczęty znaczenie to znaczy w pełni sił wyspany, odświeżony, zregenerowany, zrelaksowany, jak nowo narodzony ANTONIM: zmęczony, wyczerpany
 • Wypoczynek znaczenie to znaczy spoczynek, wytchnienie przerwa, postój, popas rekreacja, odprężenie, relaks, sjesta, sen ANTONIM: wysiłek, harówka
 • Wypowiedzieć Się znaczenie to znaczy rozsądzić, rozstrzygnąć, wydać wyrok, zająć stanowisko ANTONIM: powstrzymać się, uchylić się (od wyroku/orzeczenia
 • Wyprosić (Za Drzwi) znaczenie to znaczy wyrzucić, chłodno powitać, pokazać drzwi, pot. zrzucić ze schodów ANTONIM: ugościć, podjąć, poczęstować, powitać
 • Wyprostować (Się) znaczenie to znaczy naprostować (się), rozprostować (się), rozkręcić (się) rozkurczyć (się), książk. (s) pionizować się ANTONIM: zginać
 • Wyprostowany znaczenie to znaczy niezgarbiony, wyprostowany, wyprężony (jak struna), jakby kij połknął ANTONIM: krzywy, przekrzywiony, spiralny, zagięty
 • Wypróbowany znaczenie to znaczy sprawdzony, gwarantowany, niezawodny, pewny ANTONIM: niesprawdzony, eksperymentalny, niebezpieczny, niepewny, ryzykowny
 • Wyprzedaż znaczenie to znaczy rozprzedaż, rozprzedawanie sprzedaż, sprzedawanie, wyprzedawanie, odstąpienie, pozbycie się, książk. odsprzedaż
 • Wyprzedzać znaczenie to znaczy dystansować, przeganiać, pot. brać górować, dominować, być lepszym prowadzić, wygrywać, dominować, przewyższać
 • Wypukły znaczenie to znaczy SYNONIM: nierówny, falisty, sterczący ANTONIM: płaski, równy, poziomy, gładki
 • Wypuścić znaczenie to znaczy uronić uwolnić, zwolnić, puścić, darować/zwrócić wolność ANTONIM: trzymać, ściskać, mieć, nosić, mieć w ręku, książk
 • Wypytywać znaczenie to znaczy się, informować się, wypytywać się, zapytywać, książk. indagować, pot. brać na spytki/na dywanik; członka rządu w
 • Wyrabiać znaczenie to znaczy wytwarzać, konstruować, fabrykować, robić ANTONIM: zużywać, eksploatować, korzystać, spożytkować, wykorzystywać, pot
 • Wyrachowanie znaczenie to znaczy chciwość, skąpstwo, pazerność, sknerstwo, zachłanność interesowność, książk. komercjalizm, materializm, merkantylizm
 • Wyrastać znaczenie to znaczy wzrastać, kwitnąć, odrastać, dojrzewać, podrastać ANTONIM: więdnąć, biednieć, marnieć, mizernieć, przekwitać
 • Wyrazistość znaczenie to znaczy indywidualność, sugestywność, charakterystyczność ANTONIM: bladość, nijakość, bezbarwność, nieefektowność, brak
 • Wyrazisty znaczenie to znaczy klarowny, ostry, (ściśle) określony, niebudzący wątpliwości, książk. niekontrowersyjny ANTONIM: nieostry
 • Wyraźnie znaczenie to znaczy dokładnie, jasno, przejrzyście, książk. klarownie; powiedzieć: dobitnie zrozumiale, komunikatywnie czytelnie
 • Wyraźny znaczenie to znaczy jednoznaczny, klarowny, ostry, (ściśle) określony, niebudzący wątpliwości, książk. niekontrowersyjny dobitny, jasny
 • Wyrok znaczenie to znaczy dekret, orzeczenie, postanowienie ANTONIM: wniosek, propozycja, interpelacja, rezolucja, zapytanie (poselskie) tezy
 • Wyrostek znaczenie to znaczy młodzieniec, młody człowiek, pot. gołowąs, małolat ANTONIM: dziewczyna, panienka, dziewczynka, panna, pannica, pot
 • Wyrozumiale znaczenie to znaczy humanitarnie, wspaniałomyślnie, współczująco, z litością, ze współczuciem, po ludzku dobrotliwie, poczciwie, liberalnie
 • Wyrozumiałość znaczenie to znaczy otwartość, względy życzliwość, ciepło, czułość, przychylność, serdeczność, książk. kordialność dobroć, dobroduszność
 • Wyrozumiały znaczenie to znaczy ludzki, łagodny, gołębiego serca ANTONIM: niewyrozumiały, gniewny, groźny, naburmuszony, nastroszony, nieludzki
 • Wyróżniać znaczenie to znaczy popierać, protegować, sprzyjać obdarzać względami, mieć słabość odróżniać, rozróżniać, odgraniczać, przeciwstawiać
 • Wyrywkowy znaczenie to znaczy cząstkowy, połowiczny, ułamkowy, wycinkowy częściowy, niepełny, niezupełny, niekompletny ANTONIM: całościowy, cały
 • Wyrzucać znaczenie to znaczy niszczyć, wysypywać, wylewać, zużywać ANTONIM: przechowywać, składować, magazynować, przetrzymywać, książk. akumulować
 • Wyrzucić znaczenie to znaczy wymówienie, pot. wylać, wywalić, posłać na zieloną trawkę; służącego: odprawić, odesłać wyprosić (za drzwi), chłodno
 • Wyrzut znaczenie to znaczy napomnienie, pretensja, uwaga (krytyczna), wymówka ANTONIM: tolerowanie, przymykanie oczu, niedostrzeganie (zła
 • Wysiłek znaczenie to znaczy katorga, kierat, papranina, trud, książk. fatyga, mozół, znój, zachody trening, gimnastyka, sport, aktywność fizyczna
 • Wysoki znaczenie to znaczy ogromny, długonogi niebotyczny, niebosiężny, rosły, rozrośnięty, strzelisty, wyrośnięty; o roślinach: wybujały, dorodny
 • Wysoko znaczenie to znaczy góry, pod niebem/pod chmurami w górę, wzwyż, pod chmury, pod niebo, pod niebiosa cienko, piskliwie; mówić: jazgotliwie
 • Wysokogatunkowy znaczenie to znaczy markowy, w dobrym gatunku, wysokiej jakości/klasy, wyborny ANTONIM: niskogatunkowy, pozagatunkowy zły, kiepski, lichy
 • Wystawnie znaczenie to znaczy luksusowo, za duże pieniądze ANTONIM: tanio, niedrogo, pół darmo, za bezcen, za małe pieniądze, za parę złotych/groszy
 • Wyspecjalizowany znaczenie to znaczy specjalistyczny jednostronny, jednopłaszczyznowy, monograficzny, monotematyczny, ograniczony ANTONIM: wszechstronny
 • Wystarczać znaczenie to znaczy być pod dostatkiem, obfitować, coś obrodziło ANTONIM: brakować, braknąć, zabraknąć, książk. zbraknąć skończyć się
 • Wystarczająco znaczenie to znaczy odpowiednio, zadowalająco, w normie dość, dość dobrze, poprawnie ANTONIM: niewystarczająco, niedostatecznie
 • Wystarczający znaczenie to znaczy odpowiedni, przyzwoity, zadowalający, znośny minimalny, w normie ANTONIM: niewystarczający, niedostateczny
 • Wystawiać znaczenie to znaczy pokazywać; część ciała: odsłaniać, świecić czymś ANTONIM: chować, osłaniać, przysłaniać, zasłaniać, nie eksponować
 • Wystawny znaczenie to znaczy kosztowny, obfity, dzien. królewski, cesarski, imperatorski ANTONIM: skromny, oszczędny, oszczędnościowy, skąpy, książk
 • Wystąpić znaczenie to znaczy szeregi, porzucić, ustąpić, wypisać się, wykruszyć się, oddać legitymację ANTONIM: wstąpić, zapisać się, wpisać się
 • Występek znaczenie to znaczy wykroczenie, przewinienie, naruszenie/pogwałcenie prawa, uchybienie, oficj. czyn karalny gwałt, napad, kradzież
 • Wystrzegać Się znaczenie to znaczy izolować się, separować się, uciekać, omijać z daleka, trzymać się z dala/z daleka zapobiegać, zabezpieczać się ANTONIM
 • Wytworny znaczenie to znaczy kulturalny, szykowny, wykwintny gustowny, twarzowy, pot. szałowy, wystrzałowy odświętny, galowy, uroczysty, wizytowy
 • Wyszukać znaczenie to znaczy wyłowić, wytropić, wyśledzić, wyszpiegować, oficj. zlokalizować, pot. wywęszyć, wyniuchać; przestępcę: złapać, schwytać
 • Wyszukany znaczenie to znaczy kunsztowny, wymyślny wystawny, królewski skomplikowany, specjalistyczny, zaawansowany technicznie/technologicznie
 • Wyśmiewać (Się) znaczenie to znaczy kpić, drwić, naigrawać się, naśmiewać się, szydzić, wystawiać na śmieszność/pośmiewisko, książk. dworować sobie, pot
 • Wytrwać znaczenie to znaczy przebyć, przejść, przetrwać, wytrzymać, mieć za sobą, wziąć udział; jednorazowo: zakosztować ANTONIM: uniknąć, ujść
 • Wytrzymałość znaczenie to znaczy wytrwałość, pot. krzepa, końskie zdrowie ANTONIM: osłabienie, brak sił, niewytrzymałość, podatność, chorowitość
 • Wytwarzać znaczenie to znaczy konstruować, fabrykować, robić, wyrabiać wydzielać, uwalniać, wyzwalać ANTONIM: zużywać, eksploatować, korzystać
 • Wytworność znaczenie to znaczy wychowanie, etykieta, klasa, (dobre) maniery, obycie, ogłada, książk. galanteria, kurtuazja, polor, bon ton, savoir
 • Wytyczna znaczenie to znaczy zalecenie, rekomendacja, wskazanie żądanie, nakaz, rozkaz, dyspozycja, polecenie, wezwanie monit, ponaglenie, pozew
 • Wyuczyć Się znaczenie to znaczy opanować, pojąć, posiąść (wiedzę), przyswoić, zapoznać się, książk. zinternalizować (sobie) ANTONIM: nie nauczyć się
 • Wywnioskować znaczenie to znaczy uświadomić sobie, uprzytomnić sobie, wyczuć, zgadnąć, odczytać w czyichś oczach, zdać sobie sprawę ANTONIM: nie
 • Wywoływać znaczenie to znaczy nieść/przynosić (ze sobą), prowadzić, doprowadzać do czegoś, pociągać za sobą, robić, rodzić, sprawiać awanturę
 • Wywrócić Się znaczenie to znaczy upaść, paść, runąć, zlecieć, zwalić się, pot. gruchnąć/rymnąć (na ziemię), wywalić się ANTONIM: wstać, powstać
 • Wyzdrowieć znaczenie to znaczy pokonać/zwalczyć chorobę, pot. wydobrzeć wyleczyć się, ozdrowieć, odzyskać zdrowie, książk. wykurować się ANTONIM
 • Wyznaczyć znaczenie to znaczy powołać, wybrać, skierować, oficj. desygnować, nominować, powierzyć godność/stanowisko awansować, pasować, nadać tytuł
 • Wyznanie znaczenie to znaczy książk. konfesja ANTONIM: bezwyznaniowość, świeckość, laickość, książk. agnostycyzm, neg. bezbożność
 • Wyznaniowy znaczenie to znaczy klerykalny, religijny, książk. konfesyjny ANTONIM: świecki, pozakościelny, laicki, książk. agnostyczny, areligijny
 • Wyznawca znaczenie to znaczy książk. apostoł naśladowca, neg. epigon uczeń, następca, podopieczny, wychowanek, książk. adept ANTONIM: mistrz
 • Wyzwalać znaczenie to znaczy jarzma), wyswobadzać, dawać/nieść/przynosić wolność/wyzwolenie, przywracać wolność usamodzielniać, nadawać autonomię
 • Wyzysk znaczenie to znaczy eksploatacja, krzywda dyskryminacja, prześladowanie, segregacja (rasowa), książk. apartheid preferencje, nierówność
 • Wyzyskiwać znaczenie to znaczy bogacić się, zarabiać, książk. żerować, pot. wysysać, żyłować (z)rujnować, wyprowadzić kapitał, doprowadzić do
 • Wzbogacać znaczenie to znaczy dokładać, uzupełniać przysparzać, powiększać, zwiększać, książk. przydawać ANTONIM: zubażać, odejmować, odbierać
 • Wzburzony znaczenie to znaczy rozwścieczony, wściekły, zagniewany gniewny, groźny, niemiły, nieuprzejmy, zły mina: marsowa, naburmuszona, nastroszona
 • Wzgarda znaczenie to znaczy lekceważenie, nieposzanowanie, obraza, znieważanie, gardzenie, pogardzanie, pomiatanie ANTONIM: szacunek, uznanie
 • Wzgórze znaczenie to znaczy pagórek, turnia, wierch, szczyt garb, górka, mulda, nierówność (terenu), pagórek, pryzma, wybrzuszenie ANTONIM: dół
 • Wziąć znaczenie to znaczy schwycić, sięgnąć, uchwycić, ująć, złapać zabrać, odebrać, przywłaszczyć, ukraść, rozkraść, pot. zachapać; pieniądze
 • Wziąć Udział znaczenie to znaczy włączyć się, wmanewrować się, wmieszać się, wplątać się, wrobić się, uwikłać się, pot. maczać palce ANTONIM: unikać
 • Wzięcie znaczenie to znaczy powodzenie, aplauz, poklask, rozgłos, sława, pot. furora, marka, nazwisko ANTONIM: zapomnienie, niepamięć, brak
 • Wzmagać znaczenie to znaczy antagonizować, jątrzyć, prowokować zwiększać, dodawać zacieśniać, zaciskać, pot. żyłować, dociskać śrubę ANTONIM
 • Wzmaganie (Się) znaczenie to znaczy natężenie, nasilenie, wzmożenie, spotęgowanie, zwielokrotnienie, zaostrzenie, oficj. intensyfikacja, progres, progresja
 • Wzniesienie znaczenie to znaczy pagórek, turnia, wierch, szczyt garb, górka, mulda, nierówność (terenu), pagórek, pryzma, wybrzuszenie ANTONIM: dół
 • Wzniosły znaczenie to znaczy SYNONIM: szczytny, jasny, piękny, szlachetny, uczciwy ANTONIM: niecny, grzeszny, naganny, niemoralny, niski
 • Wznosić znaczenie to znaczy wystawiać murować ANTONIM: burzyć, rozbierać, rozbijać, wyburzać, pot. rozwalać demontować, rozmontowywać
 • Wznosić Się znaczenie to znaczy SYNONIM: unosić się, wzbijać się, wzlatywać ANTONIM: spadać, opadać, lądować, siadać
 • Wznowić znaczenie to znaczy przypomnieć, wskrzesić, odgrzebać kontynuować, ciągnąć, nie przestać, nie ustać, robić coś (dalej) ANTONIM: przestać
 • Wzorować Się znaczenie to znaczy wzór, brać wzór/przykład, iść/pójść w ślady/za przykładem kopiować, imitować, powtarzać, udawać, upodabniać (się
 • Wzór znaczenie to znaczy rękopis, książk. manuskrypt, autograf szablon, model, wykrój ideał, wzorzec osobowy, okaz/uosobienie/wcielenie
 • Wzrastać znaczenie to znaczy się, narastać, nawarstwiać się, podwyższać się, poszerzać się, rozwijać się, rozgałęziać się, rozrastać się krzewić się
 • Wzrost znaczenie to znaczy podwyższenie się, pomnożenie (się) rozmnożenie (się) zwyżka, podwyżka, podniesienie (się), przyrost, skok; prędkości

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Wzrost, Wzrastać, Wzór, Wzorować Się, Wznowić, Wznosić Się, Wznosić, Wzniosły, Wzniesienie, Wzmaganie (Się), Wzmagać, Wzięcie, Wziąć Udział, Wziąć, Wzgórze znaczenie.

Wyraz Wzrost, Wzrastać, Wzór, Wzorować Się, Wznowić, Wznosić Się definicja.