bzdurny bywać bystry bystrość co to znaczy

Bzdurny, Bywać, Byt, Bystry, Bystrość, Bystro, Burzyć Się, Burzyć, Burzenie, Buńczuczny, Buntować.

Dziś jest Sobota, 31 października 2020.

Imieniny obchodzą: Urban, Łukasz, Augusta.

Słownik wyrazów polskich na B

 • Buta znaczenie to znaczy hardość, nadętość, nieskromność, pyszałkowatość, ważniactwo, zarozumialstwo, zuchwałość, książk. dufność, rezon
 • Butnie znaczenie to znaczy hardo, godnie, pyszałkowato, z godnością ANTONIM: pokornie, skromnie, wstydliwie, bez wywyższania się, z pokorą
 • Butny znaczenie to znaczy chełpliwy, hardy, niedostępny, nieprzystępny, ważny, zadufany (w sobie), zarozumiały, pełen godności, pot. nadęty
 • Butwieć znaczenie to znaczy się, gnić, parcieć, pleśnieć, rozpadać się; o drewnie: próchnieć ANTONIM: zachować konsystencję, przetrwać
 • Buzia znaczenie to znaczy usta, policzki, broda, książk. fizjonomia, fizys, pot. pyszczek, ryjek ANTONIM: gęba, buźka, morda, ryj, facjata
 • Buzować znaczenie to znaczy SYNONIM: palić się, płonąć, tlić się, żarzyć się, książk. gorzeć ANTONIM: gasnąć, przygasać, dogasać, dopalać się
 • Być znaczenie to znaczy egzystować, żyć stanowić, jawić się, tworzyć, należeć do, uchodzić za, pozostawać ANTONIM: powstawać, tworzyć się
 • Być Może znaczenie to znaczy pewno, podobno, prawdopodobnie, przypuszczalnie, widać, zapewne, wygląda na to, że, książk. snadź ANTONIM: na pewno
 • Były znaczenie to znaczy niegdysiejszy, ówczesny, poprzedni; rok: ubiegły, zeszły dawny, stary, prastary, starodawny, książk. przedwieczny, pot
 • Bynajmniej znaczenie to znaczy tam, jeszcze czego!, skąd, skądże, skądże znowu, w żadnym razie, wcale (nie), pot. akurat!, skąd?, myślałby kto
 • Baczny znaczenie to znaczy przytomny, spostrzegawczy; wzrok,obserwator: bystry dokładny, drobiazgowy, gruntowny, skrupulatny, szczegółowy
 • Bać Się znaczenie to znaczy się, niepokoić się, przelęknąć się, przerażać/przerazić się, przestraszyć się, zlęknąć się, zląc się, czuć/odczuwać
 • Babcia znaczenie to znaczy starowina, starowinka, starsza kobieta, starucha, stara baba, pot., neg. stare pudło ANTONIM: wnuk, wnuczka, wnuczki
 • Baczenie znaczenie to znaczy SYNONIM: czujność, gotowość, spostrzegawczość, uwaga ANTONIM: brak czujności/gotowości, lekceważenie, niezważanie na nic
 • Badać znaczenie to znaczy analizować, dociekać, penetrować, rozważać, rozpatrywać, roztrząsać, studiować, wgłębiać się, wgryzać się, wnikać
 • Bagatelizować znaczenie to znaczy lekceważyć, nie doceniać, nie brać w rachubę nie patrzeć, pot. gwizdać, kichać na coś ANTONIM: traktować poważnie
 • Bagnisty znaczenie to znaczy rozmokły, błotnisty, grząski, mulisty, rozmiękły ANTONIM: suchy, wyschnięty, skalisty, kamienisty, pustynny
 • Bajka znaczenie to znaczy SYNONIM: baśń, legenda, mit, podanie, przekaz, saga, książk. klechda ANTONIM: rzeczywistość, prawda, fakty, realia
 • Bałagan znaczenie to znaczy nieład, nie posprzątane, książk. stajnia Augiasza, pot. bajzel, chlew anarchia, bezhołowie, bezprawie, nieporządek
 • Bałaganiarstwo znaczenie to znaczy niedbalstwo, zaniedbania, książk. abnegacja ANTONIM: staranność, systematyczność, zorganizowanie, (dobra) organizacja
 • Bałaganić znaczenie to znaczy bałagan/nieporządek, śmiecić, brudzić, pot. paskudzić, świnić ANTONIM: porządkować, sprzątać, uprzątać, ustawiać
 • Banalny znaczenie to znaczy nieważny, mało znaczący, nieznaczący, trywialny zwykły, zwyczajny, niewymyślny, niewyszukany, normalny, przeciętny
 • Bandyta znaczenie to znaczy złoczyńca, gangster, kryminalista, mafioso, oprych, zbir, złodziej, zbrodniarz sprawca, podejrzany, poszukiwany
 • Bankiet znaczenie to znaczy raut, uroczysty obiad/kolacja biesiada, feta, uczta ANTONIM: prywatka, party, poczęstunek, spotkanie towarzyskie, pot
 • Bankrutować znaczenie to znaczy podupadać (finansowo), upadać, tracić majątek, wpadać w biedę, dzien. zostać w skarpetkach, pot. iść/pójść z torbami
 • Barbarzyński znaczenie to znaczy bez litości, brutalny, niehumanitarny, nieludzki, srogi, straszny surowy, drapieżny, groźny, krwiożerczy ANTONIM
 • Barbarzyństwo znaczenie to znaczy upadek/zdziczenie obyczajów podkultura, subkultura chamstwo, prostactwo, niski poziom, brak
 • Bardzo znaczenie to znaczy mocno, ogromnie, okropnie, pokaźnie, poważnie, przeogromnie, srodze, wybitnie, zdecydowanie, w
 • Bariera znaczenie to znaczy obostrzenie, utrudnienie, pot. kłody pod nogi zakłócenie, kłopot, problem, przeciwność losu, książk. perturbacje
 • Barwa znaczenie to znaczy zabarwienie; konia: maść, umaszczenie ANTONIM: bezbarwność, bladość, przejrzystość, przezroczystość biel, szarość
 • Barwność znaczenie to znaczy indywidualność, sugestywność, charakterystyczność ANTONIM: bladość, nijakość, bezbarwność, nieefektowność, brak
 • Barwny znaczenie to znaczy różnobarwny, tęczowy, wielobarwny, wzorzysty pstry, papuzi, pstrokaty ANTONIM: niekolorowy, bezbarwny, jednobarwny
 • Baśń znaczenie to znaczy podanie, przekaz, saga, książk. klechda fikcja ANTONIM: rzeczywistość, prawda, fakty, realia
 • Bawić znaczenie to znaczy rozśmieszać, zabawiać, książk. rozrywać śmieszyć ANTONIM: zasmucać, wprawiać w zły nastrój/humor smucić, martwić
 • Bawić Się znaczenie to znaczy zadowolonym/szczęśliwym/ usatysfakcjonowanym radować się, weselić się, świętować, zabawiać się, bankietować, tańczyć
 • Bazowy znaczenie to znaczy centralny, fundamentalny, pierwszoplanowy, pierwszorzędny, węzłowy, zasadniczy, oficj. priorytetowy newralgiczny
 • Bez Przerwy znaczenie to znaczy bezustannie, nieprzerwanie, nieustannie, wciąż, dniami i nocami ANTONIM: z przerwami, nieczęsto, czasem, czasami
 • Bez Wątpienia znaczenie to znaczy niewątpliwie, bezwzględnie, oczywiście, z (całą) pewnością, bez (żadnych) wątpliwości ANTONIM: chyba, może, pewnie
 • Bezbarwność znaczenie to znaczy przejrzystość, przezroczystość biel, szarość nijakość, nieefektowność, przeciętność, szablonowość, brak
 • Bezbarwny znaczenie to znaczy jednobarwny, książk. monochromatyczny biały, czarno-biały, szary ANTONIM: barwny, kolorowy, różnobarwny, tęczowy
 • Bezbożny znaczenie to znaczy niepobożny, niewierzący, niepraktykujący, obojętny (religijnie), oficj. bezwyznaniowy, neg. bezbożnik, indyferentny
 • Bezcelowo znaczenie to znaczy bezużytecznie, bez celu, na darmo, pot. bez sensu ANTONIM: pożytecznie, celowo, potrzebnie, słusznie, z pożytkiem, z
 • Beznamiętnie znaczenie to znaczy bezdusznie, chłodno, oschle, rzeczowo, sucho, bez emocji/serca/zaangażowania ANTONIM: emocjonalnie, namiętnie, z sercem
 • Bezskuteczny znaczenie to znaczy nadaremny, nieskuteczny, próżny ANTONIM: skuteczny, owocny, nienadaremny, przynoszący owoce/rezultaty/wyniki
 • Bezcelowość znaczenie to znaczy absurdalność, brak sensu, niesensowność bezzasadność, brak uzasadnienia, brak potrzeby ANTONIM: słuszność, celowość
 • Bezcelowy znaczenie to znaczy niecelowy, niepożądany, bez celu/sensu nieuzasadniony, nieumotywowany, niezasadny, zbędny ANTONIM: celowy, pożądany
 • Bezczelnie znaczenie to znaczy niedelikatnie, obcesowo, zuchwale bezwstydnie, bez wstydu ANTONIM: nieśmiało, lękliwie, strachliwie dyskretnie
 • Bezczelność znaczenie to znaczy bezceremonialność, niedelikatność, obcesowość, zuchwałość, zuchwalstwo, książk. buta ANTONIM: nieśmiałość
 • Bezczelny znaczenie to znaczy arogancki, niedelikatny, obcesowy, zuchwały, bez wstydu natrętny, nachalny, natarczywy, naprzykrzający się ANTONIM
 • Bezcześcić znaczenie to znaczy profanować, zniesławiać ANTONIM: adorować, czcić, uwielbiać, wielbić, oddawać cześć, otaczać czcią/szacunkiem
 • Bezczynność znaczenie to znaczy bezruch, martwota, pasywność, skostnienie, zastój, książk. impas, inercja, marazm ANTONIM: działanie, działalność
 • Bezduszność znaczenie to znaczy niełaskawość, niewyrozumiałość, gruboskórność obojętność, chłód, oschłość, oziębłość (uczuciowa), znieczulica, kamienne
 • Bezduszny znaczenie to znaczy beznamiętny, chłodny, oschły, oziębły, wyrachowany, zimny, książk. apatyczny ANTONIM: wrażliwy, wyczulony, czuły
 • Bezdyskusyjność znaczenie to znaczy zdecydowanie, wybór niekontrowersyjność, oczywistość, bezsporność przekonanie o czymś ANTONIM: wątpliwość, wahanie
 • Bezowocny znaczenie to znaczy bezskuteczny, nadaremny, nieskuteczny, próżny ANTONIM: skuteczny, owocny, nienadaremny, przynoszący
 • Bezlitosny znaczenie to znaczy bez serca, brutalny, drapieżny, krwiożerczy, nielitościwy, srogi krwawy, nieludzki, potworny, sadystyczny ANTONIM
 • Bezdyskusyjny znaczenie to znaczy bezsporny, bezsprzeczny, niekontrowersyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny ANTONIM: wątpliwy, niepewny, dyskusyjny
 • Bezgraniczny znaczenie to znaczy obszerny, szeroki bez granic, nieogarniony, niezmierzony ANTONIM: ograniczony, ograniczony przestrzennie, lokalny
 • Bezhołowie znaczenie to znaczy niezdyscyplinowanie, niekarność, samowola, swawola, książk. niepodporządkowanie się, niesubordynacja, warcholstwo
 • Bezinteresowność znaczenie to znaczy wspaniałomyślność, wielkoduszność dobroczynność, filantropia, działalność dobroczynna/charytatywna, hojność
 • Bezinteresowny znaczenie to znaczy wspaniałomyślny, wielkoduszny, książk. altruistyczny, humanitarny ANTONIM: wyrachowany, egoistyczny, interesowny
 • Bezkonfliktowo znaczenie to znaczy kompromisowo, polubownie, ugodowo ANTONIM: gwałtownie, szybko, pośpiesznie, raptownie siłą, książk. gwałtem
 • Bezkonfliktowy znaczenie to znaczy kompromisowy, łagodny, potulny, ustępliwy, zgodny, zgodliwy, książk. względny; ton: pojednawczy, książk. koncyliacyjny
 • Bezkresny znaczenie to znaczy szeroki bezgraniczny, bez granic, nieogarniony, niezmierzony ANTONIM: ograniczony, ograniczony przestrzennie, lokalny
 • Bezlitośnie znaczenie to znaczy litości, barbarzyńsko, brutalnie, niehumanitarnie, nieludzko, srodze, strasznie surowo, drapieżnie, groźnie
 • Bezsilność znaczenie to znaczy bezradność, niezdolność, rezygnacja, uległość ANTONIM: siła, potęga, władza, wszechmoc, wszechpotęga
 • Bezsporny znaczenie to znaczy bezdyskusyjny, bezsprzeczny, niekontrowersyjny, niepodważalny, niezaprzeczalny ANTONIM: wątpliwy, niepewny, dyskusyjny
 • Bezpretensjonalny znaczenie to znaczy SYNONIM: naturalny, normalny, prosty ANTONIM: pretensjonalny, nienaturalny, afektowany, egzaltowany, napuszony, sztuczny
 • Bezrobocie znaczenie to znaczy pracy/zajęcia/zatrudnienia/środków utrzymania wymówienie, dymisja, zwolnienie ANTONIM: praca, zawód, utrzymanie
 • Bezmyślnie znaczenie to znaczy bezsensownie, idiotycznie, lekkomyślnie, nieinteligentnie, nierozumnie, nierozsądnie, nieroztropnie, nonsensownie
 • Bezludny znaczenie to znaczy opuszczony, pusty, wyludniony, wymarły ANTONIM: zaludniony, zabudowany, zamieszkany; mieszkanie,dom: zasiedlony; np
 • Bezład znaczenie to znaczy nieporządek, brak uregulowań prawnych przypadek, przypadkowość, wyjątkowość arbitralność, brak podstaw, brak
 • Bezmyślność znaczenie to znaczy nieroztropność, brak rozsądku/wyobraźni, lekkomyślność, dzien. krótkowzroczność brak refleksji, bezrefleksyjność
 • Beznadziejny znaczenie to znaczy lichy, marny, podły, zły fatalny, katastrofalny, skandaliczny, tragiczny, pot. do niczego, do bani, do kitu, do luftu
 • Bezpańskość znaczenie to znaczy pozostawienie samemu sobie niedbalstwo, beztroska, obojętność, niefrasobliwość, zaniedbanie, brak
 • Bezpieczeństwo znaczenie to znaczy spokój, równowaga, stabilność, zabezpieczenie ANTONIM: zagrożenie, niepewność, niepokój, niestabilność, obawa
 • Bezpieczny znaczenie to znaczy zabezpieczony, pozbawiony ryzyka ANTONIM: niebezpieczny, ryzykowny, niezabezpieczony, bez zabezpieczeń
 • Bezpłatnie znaczenie to znaczy darmo, darmo, gratis, pot. za darmochę, za frajer, książk. honorowo ANTONIM: odpłatnie, za pieniądze, oficj. na
 • Bezpłatny znaczenie to znaczy nieodpłatny, niepłatny, wolny ANTONIM: płatny, odpłatny, komercyjny; wstęp:oficj. biletowany, pot. za biletami
 • Bezskutecznie znaczenie to znaczy bez powodzenia/rezultatu/skutku, na darmo, na próżno ANTONIM: skutecznie, nienadaremnie, niedarmo, nie na darmo, z
 • Bezpośredni znaczenie to znaczy niezakłamany, otwarty, prostolinijny sposób postępowania: swobodny, bezpretensjonalny, naturalny, niewymuszony, prosty
 • Bezpośrednio znaczenie to znaczy mówić coś: otwarcie, bez ogródek, pot. bez owijania w bawełnę, kawę na ławę, prosto z mostu wyrazić coś:książk
 • Bezpośredniość znaczenie to znaczy naturalność, autentyzm, autentyczność, prawdziwość, spontaniczność, uczciwość prostolinijność, otwartość
 • Bezprawie znaczenie to znaczy nierząd, książk. bezrząd, oficj. anarchia przestępczość, oficj. nieposzanowanie prawa przemoc, nacisk, presja, przymus
 • Bezprawnie znaczenie to znaczy pokątnie, półlegalnie, półoficjalnie, pot. na lewo niezgodnie z prawem, w kolizji/sprzeczności z prawem, książk. bez
 • Bezprawny znaczenie to znaczy wzbroniony, zakazany, zabroniony, pot. lewy, trefny ANTONIM: legalny, dozwolony, dopuszczalny, możliwy, prawny
 • Bezpretensjonalność znaczenie to znaczy cichość (serca), prostota (ducha/serca), nieśmiałość, umiar, umiarkowanie, wstydliwość potulność, uległość, uniżenie
 • Bezproblemowy znaczenie to znaczy niesprawiający kłopotów/trudności/problemów ANTONIM: ciężki, niełatwy, niedostępny, nieosiągalny, nie do przejścia
 • Bezproblemowość znaczenie to znaczy udogodnienie, udostępnienie, uproszczenie, umożliwienie, wsparcie, wspieranie szczęście, szczęśliwy los/rozwój wypadków
 • Bezruch znaczenie to znaczy nieprzekształcalność, niereformowalność, niezmienność, zastój, bezczynność, impas, marazm, stagnacja, książk. status
 • Bezsens znaczenie to znaczy sensu/logiki, nonsens, absurdalność, bezsensowność, nielogiczność ANTONIM: sens, znaczenie, treść, wymowa, wydźwięk
 • Bezsensownie znaczenie to znaczy bezmyślnie, idiotycznie, lekkomyślnie, nieinteligentnie, nierozumnie, nierozsądnie, nieroztropnie, nonsensownie
 • Bezsensowność znaczenie to znaczy absurdalność, brak sensu, niesensowność bezzasadność, brak uzasadnienia, brak potrzeby ANTONIM: sensowność, słuszność
 • Bezsensowny znaczenie to znaczy idiotyczny, nielogiczny, nierealny, nieziszczalny, nonsensowny, pot. kretyński bezcelowy, jałowy, niecelowy
 • Bezużyteczność znaczenie to znaczy błahość, nieważność, książk. miałkość nieprzydatność, nieużyteczność, zbędność ANTONIM: doniosłość, wartość, znaczenie
 • Bezstronnie znaczenie to znaczy sprawiedliwie, jednakowo, identycznie, jednolicie, na równi, tak samo ANTONIM: subiektywnie, jednostronnie
 • Bezstronność znaczenie to znaczy obiektywizm, uczciwość ANTONIM: stronniczość, niesprawiedliwość, faworyzowanie, subiektywizm, oficj. uznaniowość
 • Bezstronny znaczenie to znaczy neutralny, niezaangażowany; sędzia: książk. niezawisły ANTONIM: stronniczy, nieobiektywny, subiektywny, tendencyjny
 • Beztroska znaczenie to znaczy lekceważenie, niefrasobliwość, nieodpowiedzialność, brak odpowiedzialności/rozsądku/rozwagi, dzien. krótkowzroczność
 • Beztroski znaczenie to znaczy niefrasobliwy, nieodpowiedzialny, nieprzezorny, nierozsądny, nieroztropny, nierozważny niebaczny, nieostrożny
 • Bezustannie znaczenie to znaczy przerwy, nieprzerwanie, nieustannie, wciąż, dniami i nocami ANTONIM: z przerwami, nieczęsto, czasem, czasami, rzadko, z
 • Bezużytecznie znaczenie to znaczy bezcelowo, bez celu, na darmo, pot. bez sensu ANTONIM: pożytecznie, celowo, potrzebnie, słusznie, z pożytkiem, z
 • Bezużyteczny znaczenie to znaczy niepotrzebny, zbędny, zbyteczny, zbywający niepraktyczny, niefunkcjonalny, nieużyteczny, niewygodny w użyciu ANTONIM
 • Bezzasadność znaczenie to znaczy brak potrzeby bezcelowość, bezsensowność, absurdalność, brak sensu, niesensowność ANTONIM: uzasadnienie, umotywowanie
 • Bezwartościowość znaczenie to znaczy taniość nieprzydatność, zbędność, zbyteczność błahość, czczość, jałowość, pustota, marginalne znaczenie bylejakość
 • Bezwiednie znaczenie to znaczy instynktownie, intuicyjnie przypadkowo, niechcący, nienaumyślnie, nieumyślnie, nieświadomie odruchowo, machinalnie
 • Bezwład znaczenie to znaczy bierność, bezruch, martwota, pasywność, skostnienie, sztywność, zastój, książk. impas, inercja, marazm stałość
 • Bezwstydny znaczenie to znaczy rozpustny, frywolny, grzeszny, lubieżny, nieprzyzwoity, rozpasany, rozwiązły, swawolny, wyuzdany, książk. bezecny
 • Bezwyznaniowość znaczenie to znaczy książk. agnostycyzm, neg. bezbożność ANTONIM: religijność, pobożność, świątobliwość wyznanie, religia, wiara, książk
 • Bezwyznaniowy znaczenie to znaczy niepobożny, niewierzący, niepraktykujący, obojętny (religijnie), neg. bezbożny, bezbożnik, indyferentny, niewierny
 • Bezwzględnie znaczenie to znaczy niewątpliwie, oczywiście, z (całą) pewnością, bez wątpienia, bez (żadnych) wątpliwości owszem, tak, absolutnie
 • Bezwzględność znaczenie to znaczy niełaskawość, niewyrozumiałość, gruboskórność obojętność, chłód, oschłość, oziębłość (uczuciowa), znieczulica, kamienne
 • Bezwzględny znaczenie to znaczy bez serca, brutalny, drapieżny, krwiożerczy, nielitościwy, srogi; tylko w odniesieniu do czynności: krwawy, nieludzki
 • Bezzwłocznie znaczenie to znaczy już, niezwłocznie, pilnie, prędko, szybko, jak najszybciej, czym prędzej, pot. co rychlej, gwałtem, na wczoraj od razu
 • Biadać znaczenie to znaczy lamentować, stękać narzekać, skarżyć się, uskarżać się, żalić się, użalać się utyskiwać, gderać, szemrać, sarkać
 • Biały znaczenie to znaczy bladawy, bladolicy, pobladły, wybladły, zbladły ANTONIM: czarny, ciemny, kruczoczarny, smolisty, ziemisty
 • Bić znaczenie to znaczy zadawać razy, batożyć, biczować, chlastać, chłostać, katować, masakrować, młócić, pałować, smagać szturchać
 • Bić Się znaczenie to znaczy zwalczać się ANTONIM: (po)godzić się, (po)jednać się, przeprosić (się), dojść do zgody/porozumienia
 • Biec znaczenie to znaczy gnać, mknąć, sunąć, pot. lecieć, pedałować, pruć, zasuwać, wyciągać nogi kłusować, cwałować, galopować ANTONIM: iść
 • Biedak znaczenie to znaczy dziad, potrzebujący, ubogi, żebrak, pot. golec, goły obdartus, obszarpaniec, łachmaniarz włóczęga, bezdomny, kloszard
 • Biednieć znaczenie to znaczy pauperyzować się, podupadać (finansowo), upadać, tracić majątek, wpadać w biedę, dzien. zostać w skarpetkach, pot
 • Biedny znaczenie to znaczy książk. chudy; człowiek: niezamożny, pot. goły, goły i bosy zubożały, zbankrutowany, zbiedniały, zrujnowany, książk
 • Biegiem znaczenie to znaczy cwałem, pędem, truchtem, pot. na łeb na szyję, na złamanie karku, w te pędy, książk. chyżo, rączo, co tchu, co żywo
 • Biegać znaczenie to znaczy spieszyć się, krzątać się ANTONIM: chodzić (powoli), włóczyć się, kręcić się, pot. łazić, pałętać się, pętać się
 • Bieganina znaczenie to znaczy krzątanina, panika, rozgardiasz, tumult, zamieszanie, przest. rejwach, rwetes, pot. urwanie głowy, sądny dzień ANTONIM
 • Biegle znaczenie to znaczy mądrze, profesjonalnie, sprawnie, zręcznie, książk. udatnie płynnie, sprawnie, doskonale; znać język: książk. perfekt
 • Biegłość znaczenie to znaczy wprawa, praktyka, rutyna, znajomość rzeczy, pot. obycie, wyrobienie sztuka, umiejętność, sprawność, wytrenowanie
 • Biegły znaczenie to znaczy rutynowany, fachowy, wprawny, z praktyką, pot. stary wyga, stary wyjadacz obyty, bywały, obeznany, zorientowany
 • Bielizna znaczenie to znaczy książk. dessous, negliż ANTONIM: ubranie, odzież, strój, szata, ubiór, książk. odzienie, przyodziewek, garderoba, oficj
 • Bierność znaczenie to znaczy nieczułość, bezduszność, gruboskórność, niewrażliwość, znieczulica dystans, chłód, niezaangażowanie, obcość apatia
 • Bierny znaczenie to znaczy obojętny, otępiały, tępy, zobojętniały, zrezygnowany, bez inicjatywy, mało przedsiębiorczy, książk. pasywny chłodny
 • Biesiada znaczenie to znaczy koktajl, raut, uroczysty obiad/kolacja feta, uczta ANTONIM: prywatka, party, poczęstunek, spotkanie towarzyskie, pot
 • Bieżący znaczenie to znaczy ostatni, współczesny; rok,miesiąc,tydzień: ten ANTONIM: miniony, nieaktualny, poprzedni, stary, zdezaktualizowany
 • Biznesmen znaczenie to znaczy kapitalista, manager, menedżer, człowiek interesu przemysłowiec, fabrykant, handlowiec, kupiec ANTONIM: robotnik
 • Blado znaczenie to znaczy nieciekawie, nieefektownie, niezajmująco, nijak, nudno, nużąco, źle, bez fantazji/indywidualności/polotu, pot
 • Bladość znaczenie to znaczy przejrzystość, przezroczystość biel, szarość nijakość, bezbarwność, nieefektowność, brak
 • Blady znaczenie to znaczy bladolicy, jasny, pobladły, wybladły, zbladły; o częściach ciała: kredowobiały, papierowy, marmurowy, woskowy; o twarzy
 • Bliski znaczenie to znaczy nieodległy, okoliczny, otaczający, przylegający, sąsiedni; kraj: ościenny rychły, niedaleki skłonny, skory, gotów
 • Blisko znaczenie to znaczy obok, tutaj, nieopodal, pod ręką, pod bokiem, pod nosem, po sąsiedzku, tuż-tuż, w pobliżu, pot. o rzut
 • Bliskość znaczenie to znaczy analogia, pokrewieństwo, wspólność, zbieżność, zgodność, cecha wspólna, związek, książk. paralela sąsiedztwo
 • Bliźniaczy znaczenie to znaczy pokrywający się, porównywalny, zbieżny, pokrewny, siostrzany, książk. analogiczny przypominający kogoś
 • Błagać znaczenie to znaczy proponować, sugerować, oficj. upraszać, wnioskować, wnosić apelować, nawoływać zwracać/zwrócić się z prośbą, skierować
 • Błaganie znaczenie to znaczy modły apel, odezwa, petycja, rezolucja wniosek, postulat, propozycja, sugestia, oficj. dezyderat ANTONIM: żądanie
 • Błahostka znaczenie to znaczy formalność, fraszka, głupstwo, niuans, nic ważnego, pot. szczegół ANTONIM: poważna sprawa, szkopuł, kość niezgody
 • Błahość znaczenie to znaczy nieważność, marginalne znaczenie, książk. miałkość bezużyteczność, czczość, jałowość, nieprzydatność, nieużyteczność
 • Błahy znaczenie to znaczy marginalny, marginesowy, nieistotny, niepoważny, nieznaczny, pomniejszy, bez znaczenia, mało znaczący, nic nieznaczący
 • Błądzić znaczenie to znaczy błędzie, nie mieć racji, popełnić błąd przeliczyć się, chybić, nie trafić, pomylić się, pot. trafić jak kulą w płot
 • Błędnie znaczenie to znaczy niepoprawnie, nietrafnie, niewłaściwie, niezgodnie z prawdą, źle ANTONIM: prawidłowo, dobrze, mądrze, poprawnie
 • Błędny znaczenie to znaczy nietrafiony, niewłaściwy; odpowiedź: niepoprawna, nieprawidłowa, niesłuszna ANTONIM: trafny, celny, odpowiedni
 • Błotnisty znaczenie to znaczy rozmokły, bagnisty, grząski, mulisty, rozmiękły ANTONIM: suchy, wyschnięty, skalisty, kamienisty, pustynny
 • Błysk znaczenie to znaczy światłość, słońce, nasłonecznienie oświetlenie, iluminacja, elektryczność ANTONIM: ciemność, mrok, ciemno, czerń
 • Błyskawicznie znaczenie to znaczy gwałtownie, prędko, raptownie, szybko, w okamgnieniu, pot. piorunem, w lot, lotem błyskawicy ANTONIM: powoli, stopniowo
 • Błyskawiczny znaczenie to znaczy ekspresowy, szybki gwałtowny, lawinowy ANTONIM: długotrwały, ewolucyjny, stopniowy, (wielo) etapowy, wielofazowy
 • Błyskotliwie znaczenie to znaczy inteligentnie, bystro, dobrze, dojrzale, konstruktywnie, niegłupio, racjonalnie, rozsądnie, rozumnie, rozważnie
 • Błyskotliwość znaczenie to znaczy inteligencja, wiedza ANTONIM: głupota, głupawość, głupkowatość, tępota, pot. bezmózgowie, głupowatość, książk
 • Błyskotliwy znaczenie to znaczy inteligentny, lotny, mądry, myślący, niegłupi, pojętny, przenikliwy, zdolny, pot. łebski, rozgarnięty; o dziecku
 • Boczny znaczenie to znaczy SYNONIM: nieeksponowany, peryferyjny, uboczny, tylny ANTONIM: centralny, główny, newralgiczny, eksponowany, pryncypalny
 • Bogacić Się znaczenie to znaczy dochodzić do majątku, zbierać bogactwa/kapitał, pot. obłowić się, (z)robić pieniądze/forsę/kokosy/majątek, nabijać
 • Bogactwo znaczenie to znaczy majętność, własność, zamożność przepych, luksus, reprezentatywność, świetność, wystawność ANTONIM: ubóstwo, bieda
 • Bogacz znaczenie to znaczy krezus, magnat (przemysłowy), dzien. król (np. nafty, kosmetyków), pot. gruba ryba, rokefeler ANTONIM: biedak, nędzarz
 • Bogaty znaczenie to znaczy dobrze sytuowany, książk. możny, pot. nadziany ubiór: strojny, ozdobny kraj: zasobny, dostatni, książk. mlekiem i
 • Bogobojny znaczenie to znaczy nabożny, świątobliwy, święty, wierzący (i praktykujący), neg. bigoteryjny, dewocyjny, religiancki ANTONIM: niereligijny
 • Bohater znaczenie to znaczy książk. heros, dzielny mąż ANTONIM: tchórz, panikarz, książk. asekurant, kunktator, pot. cykor, mazgaj, mięczak
 • Bohaterski znaczenie to znaczy hardy, nieugięty, męski, mężny, nieustraszony, książk. nieulękły brawurowy, szalony, szaleńczy, wariacki śmiały
 • Bohatersko znaczenie to znaczy brawurowo, nieustraszenie, przebojowo, po męsku, zuchwale ANTONIM: strachliwie, lękliwie, płochliwie, z lękiem
 • Bohaterstwo znaczenie to znaczy heroizm, poświęcenie, książk. duch bojowość, bitność, śmiałość, waleczność ANTONIM: tchórzostwo, strach, bojaźliwość
 • Bojaźliwość znaczenie to znaczy lękliwość, strachliwość, zniewieściałość książk. asekuranctwo, kunktatorstwo ANTONIM: odwaga, bohaterstwo, męstwo
 • Bojaźliwy znaczenie to znaczy tchórzliwy, trwożliwy ostrożny, asekurancki, książk. kunktatorski nieśmiały, płochliwy, zawstydzony asekurancki
 • Bojownik znaczenie to znaczy weteran, książk. wiarus ANTONIM: żołnierz, wojskowy, oficer, podchorąży, wojak oficj. mundurowy
 • Bojowość znaczenie to znaczy waleczność bohaterstwo, męstwo, odwaga, heroizm, poświęcenie, książk. duch (walki) ANTONIM: tchórzostwo, strach
 • Bojowy znaczenie to znaczy wojenny, zbrojny, książk. orężny bitewny, frontowy, liniowy, polowy ANTONIM: cywilny, niezmilitaryzowany pokojowy
 • Boleść znaczenie to znaczy cierpienie, żal, żałość lament, płacz, rozpacz, smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal ANTONIM: radość
 • Bóg znaczenie to znaczy Stworzyciel, Najwyższy, Wszechmocny, Wszechmogący, Jahwe, Absolut Chrystus, Zbawiciel, Odkupiciel, Mesjasz Allach
 • Bójka znaczenie to znaczy bijatyka, burza, oficj . zakłócenie porządku, pot. draka, chryja, rozróba kłótnia, sprzeczka, konflikt, kontrowersja
 • Ból znaczenie to znaczy cierpienie, żal, żałość lament, płacz, rozpacz, smutek, skarga, szloch, szlochanie, zawodzenie, żal ANTONIM: radość
 • Brać znaczenie to znaczy przyjmować chwytać, łapać, pochwycić, schwycić, sięgać, uchwycić, ująć, wziąć, złapać odbierać, zabierać, wyrywać (z
 • Brać Pod Uwagę znaczenie to znaczy pod rozwagę, brać w rachubę brać poprawkę na coś, mieć na względzie, mieć wzgląd, książk. zważać ANTONIM: abstrahować
 • Brać Się znaczenie to znaczy płynąć, wziąć się, brać początek, być efektem ANTONIM: nie wynikać, brać się nie wiadomo skąd, pojawiać się przypadkowo
 • Brać Udział znaczenie to znaczy włączyć się, wmanewrować się, wmieszać się, wplątać się, wrobić się, uwikłać się, pot. maczać palce włączyć się, (za
 • Brak znaczenie to znaczy książk. niedostaje, nie staje, pot. ( towar) wyszedł, skończył się niedobór, niedostatek, niedosyt, niedomiar
 • Brakować znaczenie to znaczy książk. zbraknąć skończyć się, wyczerpać się (zapasy czegoś wyczerpały się), pot. wyjść nie mieć pod dostatkiem, książk
 • Brawurowy znaczenie to znaczy bohaterski, ryzykowny, szalony, szaleńczy, wariacki śmiały, przebojowy, zuchwały bojowy, waleczny karkołomny
 • Brzask znaczenie to znaczy SYNONIM: poranek, rano, ranek, świt ANTONIM: wieczór, noc, zmrok
 • Bronić znaczenie to znaczy interweniować, protegować, ująć się, ujmować się, książk. adwokatować, orędować ANTONIM: oskarżać, atakować, krytykować
 • Brud znaczenie to znaczy paproch, plamy, zanieczyszczenia, zapylenie, zatrucie (środowiska) ANTONIM: czystość, schludność, niezkazitelna biel
 • Brudno znaczenie to znaczy niechlujnie, niehigienicznie, pot. flejtuchowato nieposprzątane, pot. chlew ANTONIM: czysto, schludnie, higienicznie
 • Brudny znaczenie to znaczy nieświeży zabrudzony, niechlujny, pobrudzony, poplamiony, powalany, wyplamiony, zabłocony, zanieczyszczony, pot
 • Brudzić znaczenie to znaczy błocić, plamić, smolić, tłuścić, zapylać, zaśmiecać; o muchach: pstrzyć, pot. babrać, paćkać, paskudzić, świnić, walać
 • Brutalnie znaczenie to znaczy bezlitośnie, bez litości, barbarzyńsko, niehumanitarnie, nieludzko, srodze, strasznie surowo, drapieżnie, groźnie
 • Brutalny znaczenie to znaczy bezwzględny, bez serca, drapieżny, krwiożerczy, nielitościwy, srogi; tylko w odniesieniu do czynności: krwawy
 • Bryła znaczenie to znaczy zarys, forma architektoniczna/zewnętrzna ANTONIM: figura wnętrze, wystrój, aranżacja wnętrz, wyposażenie
 • Brzeg znaczenie to znaczy warstwa krawędź, kant, koniec, skraj; przedmiotu, mebla: obręb, wykończenie ANTONIM: środek, wnętrze, pępek, książk
 • Bujny znaczenie to znaczy SYNONIM: gęsty, rozrośnięty; brwi: krzaczaste; wąs: sumiasty ANTONIM: rzadki, przerzedzony
 • Bulwar znaczenie to znaczy promenada, chodnik, pobocze, dróżka, ścieżka, trotuar, oficj. ciąg pieszy/spacerowy ANTONIM: ulica, droga, aleja
 • Brzydki znaczenie to znaczy odpychający, odrażający, ohydny, obrzydliwy, odstręczający, okropny, paskudny, plugawy, przebrzydły, szpetny, wstrętny
 • Brzydko znaczenie to znaczy niepięknie, niepociągająco, nieponętnie, odrażająco, odstręczająco nieestetycznie, nieporządnie, szpecąco; ubierać się
 • Brzydota znaczenie to znaczy urody/wdzięku/uroku deformacja, nieforemność, niezgrabność, oszpecenie, zniekształcenie szpetota, obrzydliwość, ohyda
 • Budować znaczenie to znaczy wystawiać murować wał,szaniec: sypać linię kolejową: ciągnąć konstruować, montować ANTONIM: burzyć, rozbierać, rozbijać
 • Budujący znaczenie to znaczy konstruktywny, twórczy mobilizujący, motywujący, zachęcający wychowawczy, korzystny, moralizatorski, umoralniający
 • Budzić Się znaczenie to znaczy przebudzić się, rozbudzić się ANTONIM: usypiać, zasypiać, kłaść się spać, układać się do snu, pogrążać się we śnie
 • Bulwersujący znaczenie to znaczy horrendalny, gorszący, karygodny, przerażający, rażący, skandaliczny, wywołujący oburzenie/zgorszenie ANTONIM
 • Buntownik znaczenie to znaczy rozrabiaka, rozrabiacz intrygant, mąciciel, mąciwoda, wichrzyciel, neg. warchoł ANTONIM: rozjemca, człowiek spokojny
 • Bumelanctwo znaczenie to znaczy próżniactwo, dzien. pasożytnictwo, pot. zbijanie bąków ANTONIM: pracowitość, gorliwość, obowiązkowość, rzetelność
 • Bumelant znaczenie to znaczy darmozjad, leniuch, nierób, obibok, pasożyt, wałkoń, pot. nygus ANTONIM: tytan pracy, pracoholik, dobry/solidny
 • Bunt znaczenie to znaczy rewolucja, rewolta, hist. insurekcja, rabacja; wojskowy: przewrót, pucz; pracowników: strajk, dzien. przerwa/przestój w
 • Buntować znaczenie to znaczy napuszczać, podjudzać, podpuszczać, podżegać, szczuć, wichrzyć, wywoływać/wzniecać bunt, książk. poduszczać ANTONIM
 • Buntować Się znaczenie to znaczy powstawać, wypowiadać posłuszeństwo, odmawiać posłuszeństwa, sprzeciwiać się, nie podporządkowywać się, pot. mieć w
 • Buńczuczny znaczenie to znaczy napastliwy, czupurny, kłótliwy, napastniczy, zaczepny prowokacyjny, obelżywy, obraźliwy, obrażający, ubliżający ANTONIM
 • Burzenie znaczenie to znaczy wyburzanie demontaż, likwidacja, rozmontowywanie dewastacja, demolowanie, dewastowanie, niszczenie, pustoszenie
 • Burzyć znaczenie to znaczy wyburzać, pot. rozwalać demontować, rozmontowywać demolować, dewastować, grabić, pustoszyć, palić, rujnować, rozwalać
 • Burzyć Się znaczenie to znaczy szemrać powstawać, wypowiadać posłuszeństwo, odmawiać posłuszeństwa ANTONIM: akceptować, siedzieć cicho/spokojnie, pot
 • Bystro znaczenie to znaczy inteligentnie, błyskotliwie, dobrze, dojrzale, konstruktywnie, niegłupio, racjonalnie, rozsądnie, rozumnie, rozważnie
 • Bystrość znaczenie to znaczy mądrość, inteligencja, wiedza ANTONIM: głupota, głupawość, głupkowatość, tępota, pot. bezmózgowie, głupowatość, książk
 • Bystry znaczenie to znaczy genialny, inteligentny, lotny, mądry, myślący, niegłupi, pojętny, przenikliwy, zdolny, pot. łebski, rozgarnięty; o
 • Byt znaczenie to znaczy istnienie, trwanie, żywot, książk. wegetacja przeżycie, przetrwanie, ocalenie (od śmierci) nieśmiertelność, życie
 • Bywać znaczenie to znaczy SYNONIM: odwiedzać, nawiedzać, składać wizyty, prowadzić życie towarzyskie ANTONIM: spędzać czas samotnie, być odludkiem
 • Bzdurny znaczenie to znaczy bezsensowny, idiotyczny, nielogiczny, nierealny, nieziszczalny, nonsensowny, pot. kretyński ANTONIM: sensowny, mądry

Lista wyrazy i ich znaczenie, polskie definicje

Lista wyrazów podobnych. Wszystkie synonimy do wyrazów. Słownik synonimów.

Słowo Bzdurny, Bywać, Byt, Bystry, Bystrość, Bystro, Burzyć Się, Burzyć, Burzenie, Buńczuczny, Buntować Się, Buntować, Bunt, Bumelant, Bumelanctwo, Buntownik znaczenie.

Wyraz Bzdurny, Bywać, Byt, Bystry, Bystrość, Bystro, Burzyć Się definicja.